...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 29.10.2019

Diverse teme  
 

 Acan - Iosua cap 7

HTML

PDF

 Acesta nu ne urmează

HTML

PDF

 Adevărata viţă

HTML

PDF

 Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Bogăţia creştinului

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Pace cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Isus Hristos, Mântuitorul

HTML

PDF

 Ale cui păcate le-a purtat Hristos?

HTML

PDF

 Apocalipsa - drumul spre fericire?

HTML

PDF

 A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?

HTML

PDF

 Arătarea a doua oară a lui Hristos

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să ţină sabatul?

HTML

PDF

 Au fugit dezbrăcaţi

HTML

PDF

 Avem noi o descoperire de la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Baraba sau Isus - pentru cine vă decideţi dumneavoastră?

HTML

PDF

 Binecuvântările creştine

HTML

PDF

 Braţul Domnului

HTML

PDF

 Caracterul şi puterea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Căderea în Duhul

HTML

PDF

 Căile şi planurile lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui - privire de ansamblu

PDF

 Când s-a rupt perdeaua ...

HTML

PDF

 Cântări în noapte

HTML

PDF

 Cât de mult worship are voie să fie?

HTML

PDF

 Cât preţuieşte mama ta pentru tine?

HTML

PDF

 Cât timp, Doamne? Când Dumnezeu tace ...

HTML

PDF

 Ceasul deciziei

HTML

PDF

 Ce este adevărata părtăşie cu Hristos?

HTML

PDF

 Ce este omul

HTML

PDF

 Ce este o sectă?

HTML

PDF

 Cei care-L iubesc pe Dumnezeu 

HTML

PDF

 Cei doi pomi din grădina Eden

HTML

PDF

 Cei graţiaţi ar trebui să practice harul

HTML

PDF

 Ce înseamnă crăciunul pentru tine?

HTML

PDF

 Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?

HTML

PDF

 Ce legătură este între "taină" şi "chemarea cerească"?

HTML

PDF

 Cele două lumi

HTML

PDF

 Cele trei principii ale unei treziri spirituale

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 1, 2 şi 3

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 4, 5 şi 6

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 7, 8, 9 şi 10

HTML

PDF

 Ce putem învăţa de la "magii din răsărit"?

HTML

PDF

 Ce se exprimă prin botez?

HTML

PDF

 Ce se gândeşte despre tine?

HTML

PDF

 Ce vom facem noi în cer

HTML

PDF

 Cheltuielile

HTML

PDF

 Chemarea cerească

HTML

PDF

 Chiriat Arba, Hebron sau Cetatea pătrată

HTML

PDF

 Cinci case - despre botezul creştin

HTML

PDF

 Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine?

HTML

PDF

 Coborât în părţile mai de jos ale pământului

HTML

PDF

 Comunicarea între creştinii credincioşi

HTML

PDF

 Condamnarea veşnică

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (1): Mielul înjunghiat şi cei patru cai

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (2): Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (3): O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 1 Hristos, revelarea Tatălui

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 2 Copiii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 3 Duhul filiaţiunii

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 4 Unitatea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 5 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 6 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu - Continuare

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 7 Semnele caracteristice ale copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 8 Dorinţa Tatălui pentru copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 9 Căile de guvernare ale lui Dumnezeu cu copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 10 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 11 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu (continuare)

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 12 Partea veşnică viitoare şi căminul copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 "Copilul Isus" stă înaintea uşii - Crăciunul din perspectiva lui Iosif

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua 1

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 2-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 3-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 4-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 5-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 6-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 7-a

HTML

PDF

 Creaţie sau evoluţie?

HTML

PDF

 Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu

HTML

PDF

 Credinţă şi răbdare

HTML

PDF

 Creştinii şi vindecările miraculoase

HTML

PDF

 Crucea

HTML

PDF

 Crucea câştigă inima noastră

HTML

PDF

 Cui să ne rugăm?

HTML

PDF

 Cu neputinţă

HTML

PDF

 Cunoaşterea voii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Cuvântarea de pe munte - Fericirile

HTML

PDF

 Dacă Hristos nu a înviat ...

HTML

PDF

 Dacă îi este foame vrăjmaşului tău

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea 1-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 2-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 3-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 4-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 5-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 6-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 7-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 8-a

HTML

PDF

 Darul de nespus al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Darul împăcării

HTML

PDF

 De ce Hristos apune de regulă "Tată" şi la cruce spune "Dumnezeu"?

HTML

PDF

 De ce suferă creştinii credincioşi?

HTML

PDF

 De ce sunt pe pământ?

HTML

PDF

 De la o Betanie la cealaltă Betanie

HTML

PDF

 Desăvârşirea jertfei lui Hristos

HTML

PDF

 Descendenţa lui Mesia

HTML

PDF

 Despre rugăciune - cui ne adresăm în rugăciune?

HTML

PDF

 Despre suflet

HTML

PDF

 Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos

HTML

PDF

 Dimensiunile lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea 1-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 2-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 3-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 4-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 5-a

HTML

PDF

 Dragostea dumnezeiască în evanghelia după Matei

HTML

PDF

 Drumul vieţii

HTML

PDF

 Duhul Sfânt, omul, diavolul

HTML

PDF

 "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"

HTML

PDF

 El a înviat cu adevărat

HTML

PDF

 Elisei, chemarea şi pregătirea lui pentru slujire

HTML

PDF

 Elisei - Fiii profeţilor - Oamenii cetăţii - Batjocoritorii din Betel - Împăraţii şi oştirile lor

HTML

PDF

 Elisei - Untdelemnul şi văduva - Sunamita

HTML

PDF

 Elisei - Timpul foametei; Hrănirea mulţimii poporului; Vindecarea leprosului

HTML

PDF

 Elisei - Slujitorul profetului; Securea împrumutată

HTML

PDF

 Elisei - Incursiunile de recunoaştere ale sirienilor; Asedierea Samariei

HTML

PDF

 Elisei - Foametea de şapte ani; Împăratul din Siria

HTML

PDF

 Elisei - Ungerea lui Iehu; Moartea lui Elisei

HTML

PDF

 El S-a născut ca să moară

HTML

PDF

 El trăieşte!

HTML

PDF

 El trebuie să crească - Ioan 3,30

HTML

PDF

 Epoci ale acţionării lui Dumnezeu şi apusul lor

HTML

PDF

 Este iadul limitat în timp?

HTML

PDF

 Este veşnică "condamnarea veşnică"?

HTML

PDF

 Eşti încă sănătos?

HTML

PDF

 Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea 1

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 Experienţa creştinului

HTML

PDF

 Fapte bune

HTML

PDF

 Fără pace

HTML

PDF

 Femeile în genealogia Domnului Isus

HTML

PDF

 Fiecare trebuie să se roage ca şi cum el ar putea numai să se roage

HTML

PDF

 Filiaţiunea lui Hristos

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: I. Observaţii introductive

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: II. Dragostea Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: III. Preaiubitul Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IV. Iubit şi în slava filiaţiunii înainte de întemeierea lumii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: V. Singurul Fiu al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VI. Cuvântul cu Dumnezeu; Singurul Fiu la Tatăl

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VII. Iehova salută cu bucurie pe Fiul Său

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VIII. Folosirea Psalmului 2 în Noul Testament

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IX. Chipul şi Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: X. Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XI. Plinătatea Dumnezeirii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XII. Mărturia audibilă a Tatălui despre Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIII. Fiul, Dumnezeu Însuşi şi Iehova, ca Mesager al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIV. Înainte de întemeierea lumii şi înainte de veşnicii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XV. Revelarea în Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XVI. Remarci finale

HTML

PDF

 Fiul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul vorbeşte despre Casa Tatălui Său: Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Foc străin în Locul Preasfânt

HTML

PDF

 Gâdilarea urechilor

HTML

PDF

 "Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre"

HTML

PDF

 Gânduri referitoare la suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Gânduri serioase

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire

HTML

PDF

 Glorii pe munte şi suferinţe în vale: Luca 9,28-62

HTML

PDF

 Harul bogat al mântuirii

HTML

PDF

 Hotărâri luate de Anul Nou

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 1. Divinitatea lui Hristos

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 2. Fiul veşnic

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 3. Cuvântul făcut trup

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 4. Duhul şi sufletul Lui omenesc

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 5. Fiul Omului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 6. Omul al doilea

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 7. Ultimul Adam

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 8. Preotul uns

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 9. Mijlocitorul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 10. Împăratul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 11. Cap şi moştenitor al tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 12. Capul trupului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 13. Mirele

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 14. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

HTML

PDF

 I-am văzut steaua Lui

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată Omul!

HTML

PDF

 Ieslea, crucea, cununa

HTML

PDF

 Imagini ale Domnului Isus în cartea Eclesiastul

HTML

PDF

 Inima unui cercetaş

HTML

PDF

 Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Intercalarea pământeasca

HTML

PDF

 Interdicţia de a mânca sânge

HTML

PDF

 Interogatoriu încrucişat

HTML

PDF

 Ioan 17 - Slava divină şi veşnică a lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii morale ale lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii divine în înviere

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria mântuirii

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria întâietăţii

HTML

PDF

 Iosif în cadrul istorisirii naşterii Domnului

HTML

PDF

 Isus - Împărat al nostru?

HTML

PDF

 Împăcarea

HTML

PDF

 Împăcarea lui Absalom

HTML

PDF

 Împăcarea tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 "Împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Înfierea

HTML

PDF

 Îngăduiţi-vă unii pe alţii

HTML

PDF

 În Paradis

HTML

PDF

 Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?

HTML

PDF

 Învierea lui Isus Hristos dintre cei morţi

HTML

PDF

 "Învinge răul prin bine"

HTML

PDF

 Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile

HTML

PDF

 Lărgirea inimii

HTML

PDF

 Lipseşte untdelemnul?

HTML

PDF

 Liturghiile şi transsubstanţierea

HTML

PDF

 Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

HTML

PDF

 Lucrarea terminată a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri preţioase

HTML

PDF

 Luther descopere "dreptatea lui Dumnezeu"

HTML

PDF

 Mai mult decât o istorisire de Crăciun

HTML

PDF

 Mai mult decât un cadou de Crăciun

HTML

PDF

 Marele străin

HTML

PDF

 Marele tron alb şi starea veşnică

HTML

PDF

 Mefiboşet - Bunătatea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mefiboşet - (Nici) un răspuns la dragostea nemărginită

HTML

PDF

 Minciună în situaţii de constrângere - da sau nu?

HTML

PDF

 Moartea a doua, iazul de foc

HTML

PDF

 Motivul întrebărilor: Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Naşterea Domnului în octombrie

HTML

PDF

 Necinstit - dezonorat

HTML

PDF

 Neghina, peşti răi, fecioare nechibzuite

HTML

PDF

 Nemărginit, peste măsură, copleşitor

HTML

PDF

 Nici un loc în casa de poposire

HTML

PDF

 "Nimicirea generală"

HTML

PDF

 Noi am privit slava Lui

HTML

PDF

 Nu este acesta tâmplarul?

HTML

PDF

 O alegere decisivă

HTML

PDF

 O altă Evanghelie: fapte şi har?

HTML

PDF

 O inducere în eroare şi urmările ei

HTML

PDF

 Omul al treilea

HTML

PDF

 O povestire despre căsătorie

HTML

PDF

 O privire în veşnicie: 1 Corinteni 15,20-28

HTML

PDF

 Pacea în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Pace şi bucurie în timpuri de încercare

HTML

PDF

 Paşte oile Mele

HTML

PDF

 Patimile lui Isus Hristos: Analiza critică a filmului

HTML

PDF

 Patru adevăruri referitoare la mântuire ...

HTML

PDF

 Pecetea lui Dumnezeu  

HTML

PDF

 Pe muntele transfigurării  

HTML

PDF

 Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea

HTML

PDF

 Pericolul mândriei 

HTML

PDF

 Perla zilelor

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Iosafat

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Tabita

HTML

PDF

 Pierdut pentru totdeauna ... Iadul - un loc îngrozitor

HTML

PDF

 Planul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pocăinţa şi iertarea păcatelor 

HTML

PDF

 Politeţe (maniere)

HTML

PDF

 Predestinarea 

HTML

PDF

 Prima şi a doua înviere

HTML

PDF

 Primirea de oaspeţi 

HTML

PDF

 "Primiţi Duh Sfânt!" - Ce este viaţa de înviere?

HTML

PDF

 Probe prin indicii pentru înviere

HTML

PDF

 Probleme intenţionate

HTML

PDF

 Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam 

HTML

PDF

 Răpirea credincioşilor

HTML

PDF

 Războiul spiritual

HTML

PDF

 Realitatea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Renunţarea la drepturile proprii

HTML

PDF

 Roadă şi mărturie

HTML

PDF

 Roadele învierii

HTML

PDF

 Rod la vremea sa

HTML

PDF

 Roua Hermonului ... are ceva a face cu unitatea Duhului

HTML

PDF

 Rugăciunea credinţei

HTML

PDF

 Rugăciunea Domnului

HTML

PDF

 Rugăciuni de vindecare

HTML

PDF

 Rugăciuni neîmplinite

HTML

PDF

 Rut - Goel

HTML

PDF

 Scrisoarea unei fete de 16 ani

HTML

PDF

 Se caută păstori

HTML

PDF

 Sentimentul mântuirii sau siguranţa mântuirii

HTML

PDF

 Sfaturi pentru evanghelişti

HTML

PDF

 Sfinţenia iertării

HTML

PDF

 Sfinţenia păcii  şi a celui care face pace

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (1) - În liniştea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (2) - În echilibrul Său în har şi sfinţenie

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (3) - Ca Cel separat de lume

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (4) - În felul cum mustră pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (5) - În felul cum reacţionează la critică

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (6) - El nu a cerut nimic de la oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (7) - În atitudinea Lui faţă de risipă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (8) - Desăvârşirea Sa în a Se adapta situaţiilor diferite

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (9) - Mai mult decât un Binefăcător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (10) - Ca marele dătător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (11) - Cum nu S-a lăsat orbit prin amabilitate

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (12) - În ceea ce L-a înviorat

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (13) - În unicitatea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (14) - În caracterul Său netransformabil

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (15) - Cum ştia El să răspundă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (16) - Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (17) - Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (18) - Comportarea Sa faţă de satan

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (19) - Cum El a încercat şi mustrat pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (20) - Efectul care ea ar trebui să-l aibă asupra noastră

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (21) - În comportarea Sa în lucrarea pentru Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (22) - Recunoaşterea ei de către Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava Sa

HTML

PDF

 Slujba împăcării în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Slujbe de vindecare prin bătrâni

HTML

PDF

 Starea sufletului după moarte

HTML

PDF

 Steaua Betleemului

HTML

PDF

 Suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 1-5

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 6-10

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 11-15

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 16-20

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 21-25

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 26-30

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 31-35

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 36-40

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 41-45

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 46-50

HTML

PDF

 Suferinţe şi glorie

HTML

PDF

 Suit în înălţime

HTML

PDF

 Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi?

HTML

PDF

 Şapte îndemnuri - Filipeni 4.1-9

HTML

PDF

 Taina cea mare - Efeseni 5,32

HTML

PDF

 Taina lui Hristos - Efeseni 3,1-9

HTML

PDF

 Tainele numelor biblice

HTML

PDF

 Tăria lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Tărie prin bucurie

HTML

PDF

 Tot felul de lucruri preţioase

HTML

PDF

 Totul de la Dumnezeu

HTML

PDF

 Totul sub control

HTML

PDF

 "Toţi sfinţii"

HTML

PDF

 Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos?

HTML

PDF

 Trăieşti numai o singură dată

HTML

PDF

 Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Trebuie să cerem semne?

HTML

PDF

 Trei însuşiri ale urmării lui Hristos

HTML

PDF

 Trei învieri

HTML

PDF

 Trei locuinţe

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea 1-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 2-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 3-a

HTML

PDF

 Tu eşti omul acela

HTML

PDF

 Ţafnat-Paneah

HTML

PDF

 "Un Copil ni S-a născut"

HTML

PDF

 Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească

HTML

PDF

 Unul - unii - toţi

HTML

PDF

 Un vas ales (1): Vasul în olar, olarul în vas

HTML

PDF

 Un vas ales (2): Sfârşitul istoriei omului

HTML

PDF

 Un vas ales (3): Vasul chemat - omul nou

HTML

PDF

 Un vas ales (4): Vasul eliberat

HTML

PDF

 Un vas ales (6): Omul nou

HTML

PDF

 Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?
 ... despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!

HTML

PDF

 Viaţa şi evlavia

HTML

PDF

 Viaţa veşnică

HTML

PDF

 Viaţa veşnică - W. Kelly

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 1. Preistorie

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 2. Restaurarea naţiunii iudaice

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 3. Constituirea rămăşiţei

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 4. Necazul lui Iacov

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 5. Primul atac al asirianului

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 6. Ultimele zile

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 7. Revenirea lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 8. Domnia davidiană a lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 9. Hristos adevăratul Solomon

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 10. Finalul istoriei Ierusalimului

HTML

PDF

 Vindecarea lui Naaman

HTML

PDF

 Vindecări, limbi, semne, minuni

HTML

PDF

 Vine Mirele

HTML

PDF

 Voi bate păstorul ...

HTML

PDF

 Voi, cei care treceţi pe lângă

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea 1-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 2-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 3-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 4-a

HTML

PDF

 Vor fi toţi oamenii mântuiţi?

HTML

PDF

 Ziua de sabat şi ziua Domnului (duminica)

HTML

PDF

 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare

HTML

PDF

 

  Luther descopere "dreptatea lui Dumnezeu"  -  Shawn Abigail

 

   Deodată lui Martin Luther a început să-i devină clar: toate încercările slabe, pe care le întreprindem ca să ne îndreptăţim şi să ispăşim pentru păcatele noastre sunt inutile şi lipsite de sens. Bărbaţii, femeile şi copiii nu sunt salvaţi de pedeapsa pentru păcatele lor prin ceea ce fac (sau plătesc), ci prin ceea ce ei cred. Credinţa în lucrarea de ispăşire făcută de Hristos este singura suficientă pentru a deveni salvat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Politeţe (maniere)  -  John Gifford Bellett

 

   Politeţe (maniere)

   Un gând despre Domnul Isus

 

   Versete călăuzitoare: Romani 15.2,3

 

Romani 15.2,3: Fiecare dintre noi să placă aproapelui său spre bine, pentru zidire. Pentru că şi Hristos nu Şi-a plăcut lui Însuşi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele două lumi  -  John Gifford Bellett

  

   Versete călăuzitoare: 1 Timotei 6

 

   Ce capitol rupt de lume, dacă am voie să mă exprim aşa, este 1 Timotei 6! La începutul acestui capitol credincioşii sunt atenţionaţi să nu folosească faptul că ei sunt credincioşi sau fraţi în Hristos, pentru relaţia lor în lume. Astfel robul credincios este învăţat să slujească în continuare ca rob şi să dea toată onoarea stăpânului său pământesc, căruia îi este dator s-o dea; în nici un fel el nu trebuie să scoată avantaje din faptul că el şi stăpânul lui sunt împreună fraţi în Hristos. Această atenţionare este cu adevărat foarte importantă şi potrivită cu „Dumnezeu şi învăţătura Sa” (1 Timotei 6.1).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce se exprimă prin botez?  -  Willem Johannes Ouweneel

  

   Versete călăuzitoare: 1 Petru 3.20-22

 

   Ce înseamnă „salvaţi prin apă?”

 

   De ce nu ajungem noi sub judecată? Pentru că suntem mântuiţi! Cum a fost Noe salvat? Cum se face că Noe nu a ajuns sub judecată? Căci nu este aşa, că Dumnezeu l-a luat din lumea aceasta, aşa cum a făcut cu Enoh. El, a trebuit să treacă prin potop. Aşa se spune aceasta aici „prin apă”. Se poate citi aşa cum se spune în adnotare: „trecând prin apă”. Se mai poate citi şi aşa, că Dumnezeu spune: „prin elementul apă”. Dumnezeu a folosit apa ca să treacă pe Noe din lumea veche, nedreaptă într-o lume nouă. Astfel el a fost totodată salvat de apă, şi interesant este – şi eu accentuez aceasta, pentru că altfel nu vom înţelege botezul din versetul următor -: apa în sine era apa judecăţii!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comunicarea între creştinii credincioşi  -  Johannes Philippus Fijnvandraat

  

   Comunicarea între creştinii credincioşi

   De ce trebuie să ţinem seama pentru o comunicare reuşită?

 

   Introducere

 

   Cu toate mijloacele noastre de comunicare aproape desăvârşite înţelegerile greşite, dezbinările şi diferenţele de păreri între oameni devin tot mai mari în timpul acesta, în loc să devină mai mici! Evident obstacolele nu sunt de natură tehnică, care stau în calea unui schimb de idei bun între oameni. Aceste obstacole nu trebuie căutate în mijloacele de comunicare, ci în oamenii care vor să intre în legătură unul cu altul. Mijloacele de comunicare, fie că este vorba de hârtie, de telefon, sateliţi în univers sau altceva, sunt în ele însele lucruri total neutrale. Însă problema constă în aceea că din hârtie, chiar şi din hârtia pentru scrisori cu antet colorat, şi din celelalte mijloace de comunicare se pot face utilizări rele. Este important să ne concentrăm la condiţiile pentru o comunicare roditoare şi bogată în binecuvântare. Înainte să facem aceasta este însă necesar să ne îndreptăm atenţia spre o însuşire remarcabilă a comunicării.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dimensiunile lui Dumnezeu  -  Johannes Philippus Fijnvandraat

 

   Dimensiunile lui Dumnezeu

   Lungimea, lăţimea, înălţimea, adâncimea

 

   Verset călăuzitor: Efeseni 3.18

 

Efeseni 3.18: … ca să fiţi deplin în stare să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ale cui păcate le-a purtat Hristos?  -  B. W.

 

   Ale cui păcate le-a purtat Hristos? – Autor necunoscut

   Păcatele tuturor oamenilor sau numai păcatele celor credincioşi?

 

   Ale cui păcate le-a purtat Hristos? A purtat El păcatele tuturor oamenilor sau numai păcatele oamenilor care cred? Care este răspunsul? Probabil cineva gândeşte: Este aceasta cu adevărat important? Nu este aceasta iarăşi o temă doctrinară de controverse? – Nicidecum. Un răspuns fals la această întrebare ar însemna să anulezi necesitatea credinţei şi să faci zadarnică propovăduirea Evangheliei. Sunt deci credinţa şi propovăduirea Evangheliei ceva lipsit de importanţă? A purtat deci Domnul Isus păcatele „tuturor” sau numai ale „multora”? Ce învaţă Biblia?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O alegere decisivă  -  C.W. Cooper

 

   „Ce, iarăşi alegeri?” Da, aşa se poate spune, căci în acest veac democratic par să vină alegeri de o formă sau alta cu intensitate mărită. Fie că este vorba de camera deputaţilor, de parlamentul unui land, de comună sau altceva, alegerile au devenit parte componentă a vieţii normale a cetăţeanului fiecărui stat modern. În astfel de ocazii se folosesc frecvent cuvinte ca „decisiv”, „critic”, „urmări grave”, pentru a convinge pe alegători că alegerile ce urmează să aibă loc sunt mai importante decât toate cele anterioare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este iadul limitat în timp?  -  Autor necunoscut

 

   Este iadul limitat în timp?

   În ce fel învăţătura despre o pedeapsă limitată în timp discreditează Persoana şi lucrarea lui Hristos?

 

1. Pentru că învăţătura diminuează dimensiunea vinovăţiei păcatului.

2. Deoarece această învăţătură diminuează valoarea ispăşirii.

3. Deoarece această învăţătură diminuează pedeapsa păcatului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Motivul întrebărilor:  -  din "Grace and Truth Magazine"

 

Motivul întrebărilor

Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu

 

Întrebarea este: Suntem noi capabili să înţelegem căile de guvernare ale lui Dumnezeu?

„Ni se cuvine să dăm o sentinţă asupra lor?”

„Suntem noi în stare să descifrăm tainele adânci şi înspăimântătoare ale providenţei divine?”

„Putem noi, suntem noi chemaţi să explicăm realitatea zguduitoare că, copilaşi nevinovaţi sunt incluşi în judecata venită peste părinţii lor vinovaţi?”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Foc străin în Locul Preasfânt  -  Henry Chisholm Anstey

 

   Versete călăuzitoare: Leviticul 10.1-3

 

1.      Când închinarea (adorarea) este o jignire şi închinătorul cade sub judecata lui Dumnezeu

2.      De ce noi avem lipsă de capacitate de judecată şi suntem incapabili de a deosebi între ceea ce este sfânt şi nu este sfânt şi între ceea ce este curat şi necurat

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?  -  S. J. Atkins

 

   Domnul vine! Şi El vine, aşa cum credem noi, foarte curând (Apocalipsa 3.11). Aceasta pare să fie pretutindeni convingerea fermă a creştinilor spirituali. A trecut aproape un secol[1] de când în creştinătate a răsunat strigătul: „Iată, Mirele”. Începând de atunci semnele s-a înmulţit ca număr şi importanţă. Acum ele sunt foarte numeroase. Deja lumea simte demult că ceva trebuie să aibă loc. Biserica (Adunarea) nu are nevoie de semne, însă ele apar şi sunt ca nişte semnale luminoase şi atenţionează pe toţi care au ochi să vadă, că s-a apropiat ora arătării revenirii vizibile a lui Hristos. Dacă răpirea sfinţilor precede revenirea vizibilă a lui Hristos în putere şi glorie mare, atunci semnele apropierii ultimului eveniment trebuie să fie şi semnele apropierii ceasului răpirii, conform cu 1 Tesaloniceni 4.


[1] Remarca redacţiei: Articolul a fost scris înainte de 1930.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trebuie să cerem semne?  -  David R. Reid

 

   Trebuie să cerem semne?

   Explicaţie prin exemplul lui Ghedeon

 

   Versete călăuzitoare: Judecători 6

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cunoaşterea voii lui Dumnezeu  -  Frietz von Kietzell

 

   Cunoaşterea voii lui Dumnezeu
   Sau mergem pe „căile proprii”?

 

 

   Întrebarea referitoare la felul în care eu aş putea cunoaşte voia lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le iau m-a preocupat mereu din tinereţe, şi nu mă îndoiesc că mulţi din cititorii mei şi multe din cititoarele mele sunt preocupaţi cu aceasta. Întrebări de forma: „Să cerem semne?” dovedesc aceasta; şi întrebarea referitoare la alegerea partenerului de viaţă, care preocupă pe mulţi creştini tineri, mă determină să scriu câteva gânduri referitoare la cunoaşterea voii lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei însuşiri ale urmării lui Hristos  -  A. E.

 

   Versete călăuzitoare: Matei 11.29-30; Luca 9.23; 2 Corinteni 12.7

 

   1. Jugul: Matei 11.20-30

   2. Crucea: Luca 9.23

   3. Ţepuşa: 2 Corinteni 12.7

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile  -  Autor necunoscut

 

   Dumnezeu încă nu a şters o lacrimă de pe ochii copiilor Săi. Dar este sigur, că El le transformă în binecuvântare. Tu vei vedea mult mai mult prin lacrimile tale, decât ai putea face vreodată prin râsul tău.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce suferă creştinii credincioşi  -  Shwan Abigail

 

   De ce suferă creştinii credincioşi?

   De ce permite Dumnezeu ca să sufere credincioşii?

 

   De ce suferă creştinii credincioşi? Da, această întrebare se pune deseori: De ce un Dumnezeu iubitor permite ca un om să sufere? Articolul acesta doreşte să dea un răspuns la această întrebare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mefiboşet: (Nici) un răspuns la dragostea nemărginită  -  Syndney M. Anglin

 

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 9; 19

 

   Harul lui Dumnezeu faţă de păcătos a fost deseori ilustrat – în cuvânt şi în scris – prin istoria „bunătăţii lui Dumnezeu”, pe care David a dovedit-o faţă de Mefiboşet. Şi privită în felul acesta, această prezentare este desigur foarte frumoasă. Dar noi nu trebuie să ne oprim la vreo prezentare, ca şi cum aceasta ar descrie harul lui Dumnezeu în dimensiunea şi plinătatea lui în acelaşi fel cum îl prezintă Evanghelia.

 

   Nu toate modelele sau istorisirile, pe care noi le găsim în Vechiul Testament, pot – luate împreună – exprima aşa cum se cuvine harul, pe care Dumnezeu l-a dovedit omului în Isus Hristos, şi cu atât mai puţin lucrarea binecuvântată, pe care Isus a făcut-o la cruce, şi răscumpărarea, pe care El a înfăptuit-o, pe baza căreia harul poate „domni prin dreptate spre viaţa eternă” (Romani 5.21).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre"  -  Walter Thomas Turpin

 

   Versete călăuzitoare: Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10

 

   Sunt trei cazuri în Sfânta Scriptură – două în Vechiul Testament şi unul în Noul Testament – unde credincioşii se roagă sincer la Dumnezeu, dar El nu le-a împlinit rugăciunea şi nu le-a răspuns la rugăciunile lor. Dar chiar dacă Dumnezeu nu le-a răspuns în felul în care ei s-au rugat, El le-a dat ceva – aşa cum El întotdeauna face -, care era mult mai bun pentru ei şi totodată L-a glorificat nespus de mult. Şi aceasta este cu mult mai mult decât numai dacă El le-ar fi rezolvat nevoile şi le-ar fi împlinit rugăciunile.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înfierea  -  Stanley Bruce Anstey

 

   Noţiunea înfiere este folosită în Scriptură în legătură cu Israel (Romani 9.4) şi cu Adunarea (Romani 8.14,15,23; Galateni 4.5-7; Efeseni 1.5), însă în sensuri cu totul diferite. În legătură cu Israel adoption[1] se referă la faptul că Israel va fi adus între popoarele pământului într-un loc privilegiat cu privire la Dumnezeu (Exodul 4.22). Însă în sens creştin adoption are a face cu faptul că un copil al lui Dumnezeu este aşezat în familia lui Dumnezeu pe locul privilegiat al Fiului Însuşi, prin aceea că el posedă Duhul Sfânt locuind în el. Înfierea este mai mult decât primirea, prin aceea că cel credincios are parte de privilegiile şi de libertatea pe care numai un fiu o poate avea în prezenţa lui Dumnezeu.


 


[1] Remarca redacţiei: adoption (hyiothesia) înseamnă „primire ca fiu” şi este tradus în mod obişnuit cu „înfiere”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi?  -  Stanley Bruce Anstey

 

   Îndreptăţirea are a face cu faptul că cel care crede devine eliberat de orice povară a păcatului, prin aceea că el este adus într-o poziţie nouă înaintea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu nu-l mai vede ca păcătos. În felul acesta poziţia juridică a persoanei este schimbată pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. El nu mai este înaintea lui Dumnezeu în poziţia unui păcătos, ci acum este un sfânt, un fiu. De aceea este sub demnitatea înfierii noastre, să vorbim despre noi ca despre păcătoşi sărmani. Aceasta tăgăduieşte realmente adevărul referitor la ceea ce noi suntem şi într-un fel minimalizează lucrarea lui Hristos, care ne-a mântuit şi ne-a adus pe acel loc nou al harului înaintea lui Dumnezeu ca sfinţi în Hristos Isus (1 Corinteni 1.2).  

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Starea sufletului după moarte  -  John Nelson Darby

 

   Destinarea propriu-zisă

  

   Starea sufletului după moarte este cel mai mare interes pentru fiecare dintre noi. Creştinătatea de nume a respins marele adevăr referitor la revenirea lui Hristos ca să-i răpească pe sfinţi şi ca să judece pământul înainte de sfârşitul acestei lumi. Ea a pierdut din vedere importanţa învierii, atribuită ei de Noul Testament, şi prin urmare a acordat închipuirii confuze, că după moarte se merge în cer, un caracter absolut, care exclude orice altă noţiune de fericire şi glorie – o închipuire care domină chiar şi în partea evanghelică sănătoasă a creştinismului. Scriptura vorbeşte însă prea accentuat despre revenirea Domnului, pentru ca gândul că prin moarte se merge în cer să domine duhul credinciosului. Gândul acesta se găseşte în Scriptură numai la tâlharul de pe cruce, căruia i s-a promis că va fi cu Hristos în Paradis.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecări, limbi, semne, minuni  -  Hendrik Leendert Heijkoop

 

   Semne şi minuni

 

   Semnele şi minunile nu sunt identice. Un semn este totdeauna o minune, dar nu orice minune este un semn. Naşterea unui om nu este oare o minune? Trupul omului, cu toate organele sale, nu este o minune? Întreaga natură, cu tot ce se găseşte în ea, nu este oare o minune? Apoi, naşterea din nou a unui om nu este o minune şi mai mare?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Avem noi o descoperire de la Dumnezeu?  -  James Boyd

 

   Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu! Noi avem o descoperire dată de Dumnezeu Însuşi. Oricât de mult oamenii îndrăznesc să contrazică, este o descoperire care aruncă lumina divină asupra istoriei omenirii plină de suferinţă, care explică toate cauzele umilirii, nevoilor, suferinţei şi ale caracterului muritor al creaturii, dar care arată şi harul milostiv şi aruncă lumină dincolo de mormânt şi dezvăluie duhului nostru îngrijorat şi întrebător rezultatul activităţii oamenilor în perioada de timp scurtă pusă lor la dispoziţie pe pământ.

 

   Permiteţi ca în lumina acestei descoperiri şi potrivit cu aptitudinea dată nouă de Dumnezeu să verificăm mai întâi natura şi caracterul judecăţii care apasă asupra omului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea  -  R. John Reid

 

   Verset călăuzitor: Romani 9.25

 

Romani 9.25: După cum spune şi în Osea: „Pe «Nu-i poporul Meu» îl voi numi «Popor al Meu»; şi pe «Nu e preaiubită», «Preaiubită»” {Osea 2.23}.

 

   Apostolul foloseşte acest citat nu numai pentru a arăta cum harul a deschis uşa în timpul actual pentru păgâni, ci el face aceasta tocmai pentru că Dumnezeu a poruncit lui Osea să spună lui Israel: „Voi nu sunteţi poporul Meu”; El le-a refuzat recunoaşterea. Însă lui Osea i s-a poruncită să mai spună şi: „În locul unde li s-a zis: «Nu sunteţi poporul meu!» li se va zice: «Fii ai Dumnezeului celui viu!»” (Osea 1.10b) În afară de aceasta El spune: „… voi da … valea Acor ca uşă a speranţei” (Osea 2.15); exact locul unde a fost exercitată judecata asupra lui Acan pentru păcatul care a adus necaz peste Israel (Iosua 7.25,26).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?  -  SoundWords

 

   Vestirea Cuvântului este plictisitoare …!?

   … despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 12; 14

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lărgirea inimii  -  SoundWords

 

   Lărgirea inimii

   Nimeni nu şi-o doreşte, însă fiecare creştin ar trebui s-o aibă!

 

    2 Corinteni 6.11: Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Primiţi Duh Sfânt!" Ce este viaţa de înviere? -  Roy A. Huebner

 

   Verset călăuzitor: Ioan 20.22

 

Ioan 20.22: Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a spus: „Primiţi Duh Sfânt!”.

 

 

   Nota redacţiei: Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a spus: «Primiţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20.22). Mulţi au gândit, că ucenicii ar fi primit acolo pe Duhul Sfânt. Nu, înainte de Faptele apostolilor 2 Duhul Sfânt nu era încă pe pământ în Persoană. Domnul Isus a insuflat atunci în ucenici viaţa Sa în înviere şi prin aceasta i-a aşezat de partea cealaltă a morţii şi a întregii puteri a morţii. El le dă propria Sa viaţă, viaţa în înviere, şi spune: „Primiţi Duh Sfânt!” De ce El o numeşte „Duh Sfânt”, dacă nu era Persoana însăşi? În viaţa nouă, în viaţa de înviere a Domnului, pe care o posedă creştinul adevărat, Duhul Sfânt este puterea care lucrează totul, aşa că această viaţă este caracterizată prin Duhul lui Dumnezeu. Drept urmare aici este valabil cuvântul Domnului: „Ce este născut din Duhul este duh” (Ioan 3.6).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Probe prin indicii pentru înviere  -  Josh McDowell

 

   Proba prin indicii

 

   Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A înviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  El a înviat cu adevărat  -  Werner Mücher

 

   Versete călăuzitoare: Matei 24; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20

 

   Învierea Domnului Isus este unul din fundamentele tari ale credinţei creştine. Numai credinţa într-un Domn mort şi înviat deschide omului calea spre mântuire şi glorie veşnică. Învierea în sine a Domnului Isus nu o găsim descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu – cum ar putea fi posibil aceasta -, însă faptele şi împrejurările însoţitoare sunt desigur făcute cunoscut.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  El trăieşte!  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Geneza 37.18-20; 45.3-5

 

   Multe evenimente din Vechiul Testament prezintă învăţătura Noului Testament. Ele sunt imagini grăitoare ale adevărului spiritual, care a fost dezvăluit cu venirea lui Hristos. În 1 Corinteni 10.11 citim: „Şi toate acestea li se întâmplau ca pilde”. „Toate acestea” se referă la evenimentele de care a avut parte poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament în timpul lungii lor călătorii din Egipt spre ţara făgăduită. Cuvântul „pildă” este cuvântul grecesc tupos, care înseamnă de fapt „imagine”. Tipurile vechi-testamentale sunt pentru noi imagini spirituale ale adevărului nou-testamental.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dacă Hristos nu a înviat ...  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 15.12-20

 

   Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim învierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Suferinţele Domnului  -  John Nelson Darby

 

   Versete călăuzitoare: Marcu 14.17-50

 

   Domnul Isus a suferit în două privinţe: mai întâi erau suferinţele pe care El le-a avut de îndurat în timpul vieţii Sale pe pământ din partea oamenilor, şi apoi suferinţele de care a avut parte atunci când a purtat povara mâniei lui Dumnezeu, prin aceea că El a luat paharul pe care trebuia să-l bea.

 

   Mărimea stricăciunii omului apare şi ea sub două forme: nemijlocit în tot ce a făcut omul, prin aceea că el s-a împotrivit lui Isus şi L-a lepădat; însă în mod deosebit în greutatea păcatului, pe care Isus a trebuit s-o poarte, atunci când El a băut paharul pe care I l-a dat Tatăl. Aceasta nu a fost o chestiune uşoară pentru El: „A început să Se întristeze şi să Se tulbure adânc. Şi le-a spus: «Sufletul Meu este foarte întristat, până la moarte»” (Marcu 14.33,34).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce Hristos spune de regulă "Tată" şi la cruce spune "Dumnezeu"  -  John Nelson Darby

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 11.41,42; 20.17

 

   Doresc să îndrept atenţia spre un fapt în legătură cu suferinţele Domnului nostru: în timpul întregii Sale slujiri, inclusiv Ghetsimani, Hristos nu Se adresează niciodată lui Dumnezeu, prin aceea că foloseşte Numele „Dumnezeu”. Întotdeauna El spune „Tată”. Însă pe cruce cuvintele Lui erau, aşa cum ştim: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu!”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Crucea câştigă inima noastră  -  C. H. Mackintosh

 

   Verset călăuzitor: Psalmul 22.1

 

Psalmul 22.1: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?

 

 

   Cine poate descrie suferinţele Fiului lui Dumnezeu, pe care El le-a suportat atunci când Şi-a vărsat sufletul în moarte, când din inima Lui a ieşit acest strigăt chinuitor: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Baraba sau Isus - pentru cine vă decideţi dumneavoastră?  -  W. T. P. Wolston

 

   Biblia spune: „Cuvântul crucii este nebunie pentru cei care pier; dar pentru noi, care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1.18). S-ar putea ca dumneavoastră să întrebaţi: „Dar cum pot fi mântuit?” Prin aceea că credeţi în Fiul lui Dumnezeu. Sunteţi mântuit prin ceea ce El a făcut; nimic din ceea ce dumneavoastră aţi putea face vreodată nu vă poate mântui. Ce ar putea face omul? Ce a făcut omul?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"  -  C. H. Mackintosh

 

   Versete călăuzitoare: Psalmul 22.2

 

   Psalmul 22.2: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?

 

   În Psalmul 22.2 este o frază cu o însemnătate aşa de profundă şi minunată cum nu există alta în Cuvântul lui Dumnezeu (compară cu Matei 27.46; Marcu 15.34). Niciodată înainte şi niciodată după aceea nu a pus cineva o astfel de întrebare, şi niciodată nu va pune cineva iarăşi o astfel de întrebare. Această întrebare este unică în felul ei în analele veşniciei.

    Cine a pus această întrebare deosebită?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Probleme intenţionate  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Iacov 1.2-8

 

   Probleme şi dezamăgiri se întâlnesc sub multe forme. Sunt probleme mari, cum este moartea dureroasă a unui prieten sau destrămarea nefericită a unei relaţii de dragoste. Sunt probleme mijlocii, cum este anularea unei călătorii în concediu în timpul primăverii. Şi sunt probleme mici cum ar fi aşezarea la o „coadă” lungă sau pierderea legăturii cu chei sau „starea morală” într-o zi ploioasă.

 

   Are Biblia să spună ceva cu privire la aceste încercări sau vicisitudini (neplăceri)? O, da! Unul din locurile referitoare la acestea este capitolul 1 din epistola lui Iacov. Vrem să vedem ce spune pasajul acesta despre probleme.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lucrarea terminată a lui Hristos  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.10; Efeseni 1.7; 2 Corinteni 5.18

 

   Introducere

 

   Mulţi creştini se tem să se ocupe sistematic cu învăţătura biblică. Este suficient să aminteşti cuvinte cum ar fi teologie, hristologie, pneumatologie, antropologie, eclesiologie, escatologie şi alte fraze greu de exprimat, pentru a speria pe cineva. Şi este de la sine înţeles că credinţa „ce-prieten-bun-este-Isus-al-nostru” este tot ceea ce ai nevoie ca şi credincios. De ce ar trebui să-ţi produci dureri de cap cu această hrană grea?

 

   Dintr-un motiv bine întemeiat! Învăţătura este conform definiţiei tot ce învaţă Biblia, şi este extrem de important pentru un credincios în creştere să ştie ce învaţă Biblia. Să cunoşti pe Domnul Isus ca Salvator şi Prieten al nostru, este minunat, dar este mult mai mult de învăţat cu privire la viaţa nouă în Hristos. Dumnezeu doreşte ca noi să ştim ce ne-a revelat El în Cuvântul Său despre Biserică, despre îngeri, despre cer şi iad, despre lucrurile viitoare, despre căsnicie şi familie şi multe alte lucruri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cei graţiaţi ar trebui să practice harul  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Mica 7.6-19

 

   Introducere

 

   Un deţinut, care este graţiat, este eliberat de sentinţa dată lui de societate, fără să plătească pedeapsa valabilă pentru infracţiunea comisă. Graţierea este acordată unui deţinut pe baza unui număr de motive: comportare bună, nevoi stringente în familie sau presiune politică. Însă în orice caz, unde a fost acordată o graţiere juridică, aceasta nu are loc pentru că delicventul a fost găsit nevinovat – căci atunci n-ar fi graţiere. În cazul unei graţieri se anulează pedeapsa celui vinovat, dar el nu este achitat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Renunţarea la drepturile proprii  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 5.14-19

 

   Să recunoşti ce este necesar

 

   În anul 539 înainte de Hristos împăratul Cirus al Persiei a dat o poruncă care permitea iudeilor din Babilon să se reîntoarcă în patria lor şi să reconstruiască Templul lor. Iudeii erau captivi în Babilon începând din anul 586 înainte de Hristos, când Nebucadneţar a cucerit imperiul iudaic şi a distrus Templul minunat, pe care Solomon l-a construit în Ierusalim. După ce Cirus a dat permisiunea de reîntoarcere din captivitate, aproximativ cincizeci de mii de iudei s-au reîntors în anul 538 înainte de Hristos în ţara lor. Ei au reconstruit Templul în aproximativ douăzeci de ani, însă zidul din jurul Ierusalimului zăcea încă în dărâmături.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Totul sub control  -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Filipeni 1.12-14

 

   Dacă în viaţa noastră au loc lucruri, pe care nu le înţelegem, El vrea să ne înveţe să ne încredem în faptul că El are totul în mână şi nu Îi scapă controlul asupra vieţii noastre. (Ger de Koning).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Realitatea învierii lui Hristos  -  Walter Thomas Turpin

 

   Versete călăuzitoare: Matei 28.1-17

 

   Învierea ca realitate

 

   Am pe inimă să studiem adevărul mare al învierii Domnului nostru Isus Hristos în aspectele ei diferite. Noi putem studia învierea sub diferite aspecte; ea ne vorbeşte în mod diferit. Vreau astăzi să vă îndrept atenţia numai spre realitatea învierii însăşi, spre simpla realitate a învierii. Data viitoare, dacă Domnul permite, voi vorbi despre Roadele învierii. Însă astăzi doresc să mă limitez la realitatea învierii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pace şi bucurie în timpuri de încercare -  Elmo Clair Hadley

 

   Versete călăuzitoare: 1 Petru 1.6-8

 

1 Petru 1.6-8: În ea vă bucuraţi mult, deşi, pentru puţin, acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi încercat prin foc, să fie găsită spre laudă şi glorie şi onoare, la descoperirea lui Isus Hristos, pe care, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; şi, crezând în El, deşi acum nu-L vedeţi, vă bucuraţi mult, cu bucurie de nespus şi glorioasă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Învinge răul prin bine" -  David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Romani 12.14-21

 

   Dacă privim în jurul nostru ai părerea că creştinii şi creştinismul stau permanent înaintea unei lupte noi. În şcolile noastre, la locul de muncă, în vecinătate sau chiar înaintea uşii casei trebuie să auzim, că credinţa nu poate deveni vizibilă sub nici o formă. Probabil uneori prin aceasta ne simţim descurajaţi, inferiori şi ameninţaţi. Apostolul Pavel ne dă sub călăuzirea Duhului Sfânt unele linii directoare, cum noi putem (şi trebuie) face cunoscută zilnic credinţa noastră, aşa că „adversarul” nu ne poate ataca.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la suferinţele Domnului -  P. A. Humphreys

 

   „În toată strâmtorarea lor, El a fost strâmtorat” - Isaia 63.9

 

   Introducere

 

   Sper ca ilustrarea următoare să ajute pe aceia care au greutăţi să înţeleagă diferenţa între diferitele suferinţe ale lui Hristos. Mă ocup acum în mod deosebit cu legătura între poziţia şi starea rămăşiţei alese a lui Israel din viitor. La aceasta se referă şi versetul citat mai sus din Isaia 63, în primul rând în sens profetic.

 

   Capitolul 53 din cartea Isaia este conform cu Ioan 11.51 („Isus trebuia să moară pentru naţiune”), în aplicarea lui literară şi fundamentală, mărturisirea acestei rămăşiţe alese despre suferinţele şi moartea Domnului Isus Hristos pentru ea. Această mărturisire are loc după ce El va fi revenit în norii cerului şi ei au privit pe Acela „pe care L-au străpuns”, şi ei „vor boci pentru El”;

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu este acesta tâmplarul? -  Elmo Clair Hadley

  

   Verset călăuzitor: Marcu 6.3

 

Marcu 6.3: Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei şi frate al lui Iacov, şi al lui Iose, şi al lui Iuda, şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici, la noi? Şi se poticneau de El.

 

   Cât de mult timp din viaţa noastră este folosit pentru lucrul nostru zilnic şi obligaţiile noastre! Uneori devenim obosiţi şi suntem sătui de a face zilnic aceleaşi lucruri. Dar s-ar putea să fim însufleţiţi de un duh de ambiţie să realizăm ceva în lumea aceasta; atunci suntem în pericol să ne dedicăm aşa de mult lucrului nostru sau afacerilor noastre, că aproape nu mai rămâne timp pentru Domnul şi interesele Lui.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească -  William John Hocking

  

   Versete călăuzitoare: Efeseni 1.16-23

 

   Efeseni 1.16-23:[De aceea şi eu] … nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintind de voi în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, luminând ochii inimii voastre, ca să ştiţi ce este speranţa chemării Lui, ce este bogăţia gloriei moştenirii Lui în sfinţi şi ce este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi, care credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, care a lucrat în Hristos, înviindu-L dintre morţi, şi L-a aşezat la dreapta Sa, în cele cereşti, mai presus de orice stăpânire şi autoritate şi putere şi domnie şi de orice nume care este numit, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor; şi a pus toate sub picioarele Lui şi L-a dat Cap peste toate, Adunării, care este Trupul Său, plinătatea Celui care umple totul în toţi;

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O altă Evanghelie: fapte şi har?  -  Shwan Abigail

  

   Versete călăuzitoare: Galateni 1.6-9

  

Galateni 1.6-9: Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat în harul lui Hristos, la o evanghelie diferită, care nu este o altă Evanghelie; dar sunt unii care vă tulbură şi doresc să strice Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Toţi sfinţii"  -  Edward Dennett

  

   Versete călăuzitoare: Efeseni 3.18

   

Efeseni 3.14,18: … îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos …, ca să fiţi deplin în stare să înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea şi adâncimea şi înălţimea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Intercalarea pământească -  William Kelly

  

   Versete călăuzitoare: Daniel 2; 7; Luca 21

 

   Profeţiile Sfintei Scripturi le putem împărţi la modul general în două grupe: acelea, ca cele din Isaia, adresate poporului Iudeu, în timp ce ei stăteau într-o poziţie faţă de Domnul recunoscută ca popor al Său; şi acelea, ca cele din Daniel, care pornesc de la faptul că pentru un timp iudeii nu sunt recunoscuţi, până când harul îi va restabili în viitor, prin aceea că ei vor fi aduşi sub domnia lui Mesia şi vor fi introduşi în noul legământ. Din timpurile cele mai îndepărtate Dumnezeu a domnit peste Israel ca popor al Său, şi Templul era un semn al prezenţei Sale în mijlocul lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare -  Walter Alexander Lickley

  

   Într-unul din pasajele anterioare am văzut în rezumat evenimentele care se vor derula după venirea Domnului pentru ai Săi, ca să se împlinească cele spuse în 1 Tesaloniceni 4.15-18. În acest context s-a spus: „Timpul de necaz al groazei, al fricii şi încercărilor a venit” (H. şi N. 1988, pag. 211 la mijloc; compară cu Matei 24.21,22). Scriitorului [acestui articol] îi sunt cunoscute părerile diferite referitoare la întrebarea „Va trece Biserica prin necazul cel mare?”. Şi el prezintă punctul de vedere al acelora care cred că Scriptura răspunde la aceasta cu NU.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea credinţei -  M. J. Arentsen

  

   Versete călăuzitoare: Iacov 5.14-16

 

   Introducere

 

   Cele trei împrejurări de viaţă, pe care Iacov le numeşte în versetul anterior şi aici în versetul 14 (suferinţa, bucuria şi boala) desigur nu sunt tot ce oferă viaţa întreagă. Sunt multe împrejurări în viaţă, pe care el nu le aminteşte. Aceasta arată deja spre faptul că Iacov nu vrea să trateze complet lucrurile despre care el scrie. De aceea gândesc, că ceea ce scrie Iacov aici în cazul bolii nu este singura rezolvare absolută şi reţeta pentru fiecare boală. Aceasta rezultă şi din aceea că în epistolele de mai târziu citim despre credincioşi, care au darul de a mijloci vindecarea, fără ca bătrânii adunării să fie prezenţi. Deci noi nu avem voie să facem o lege din versetul acesta, că în toate cazurile trebuie să se procedeze aşa. Aceasta se observă şi din versetul 16, care este formulat la modul general. Numai dacă cineva doreşte să cheme cu credinţă pe bătrâni se poate face uz practic de procedeul descris în versetele 14 şi 15. Însă despre aceasta vom vorbi mai târziu mai mult.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos? -  William Kelly

 

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5.14,15

 

2 Corinteni 5.14,15: Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, noi judecăm aceasta: că, dacă Unul a murit pentru toţi, toţi deci au murit; şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care pentru ei a murit şi a înviat.

 

   La citirea acestor versete m-a mişcat gândul, care este aşa de simplu şi totuşi de cea mai mare importanţă: Pentru ce trăiesc eu? Preaiubiţi fraţi şi preaiubite surori, nu trebuie să accentuez cât de importantă este această întrebare şi cât de mult depinde de sufletele noastre, că noi nu o ocolim, ci răspundem la ea, şi anume în teama de Dumnezeu. Versetul 15 a stat în mod deosebit înaintea ochilor mei: „El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc …” – aceştia sunt credincioşii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Inima unui cercetaş -  Rainer Imming

 

   Să cunoşti semnul timpului, să interpretezi corect „norii şi vântul”, să găseşti pentru tine şi pentru alţii un drum spre un ţel bun – pentru aceasta sunt folosiţi cercetaşi. Cine cunoaşte pe Karl May ştie cât de importanţi sunt cercetaşii. Dar nu numai la Karl May, ci şi în Cuvântul lui Dumnezeu misiunea lor este tratată ca temă. Domnul Isus Hristos spune în Matei 16.2,3: „Când se face seară, voi spuneţi: «Timp bun, pentru că cerul este roşu»; şi dimineaţa: «Furtună astăzi, pentru că cerul este roşu-întunecat»; înfăţişarea cerului ştiţi să o deosebiţi, dar semnele timpurilor nu le puteţi deosebi?” Şi în Vechiul Testament este vorba despre oameni, „care ştiau să deosebească timpurile, ca să ştie ce trebuia să facă Israel” (1 Cronici 12.32).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce legătură este între "taină" şi "chemarea cerească"? -  The Present Testimony

 

   Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”?

   Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină?

  

   Binecuvântările pământeşti şi făgăduinţele pământeşti, care au fost date israeliţilor, au făcut chemarea lor să fie o chemare pământească. Binecuvântările spirituale din cer şi speranţa credincioşilor în Domnul Isus fac chemarea lor să fie o chemare cerească.

 

   Dar există un adevăr de o natură deosebită cu privire la Adunare (Biserică) şi la relaţia ei cu Hristos, şi cum stă ea în El înaintea lui Dumnezeu, un adevăr care deschide privilegii care au o orânduială mai înaltă chiar decât aceea despre care este vorba în epistola către Evrei. Şi acestea fac chemarea Adunării (Bisericii) să fie în mod necesar cerească, cu toate că această expresie specială nu se întâlneşte în locurile din Scriptură care se referă la ea.

 

   Acest adevăr este numit „taina”; şi eu sunt pe deplin convins că adevărata natură a Adunării (Bisericii) nu poate fi înţeleasă, dacă nu se are o cunoaştere clară a adevărurilor pe care le cuprinde noţiunea „taină” şi care o caracterizează.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epoci ale acţionării lui Dumnezeu şi apusul lor -  Stephan Isenberg

 

   Introducere

 

   Dacă vrem să avem o înţelegere sănătoasă a Bibliei, trebuie să diferenţiem anumite epoci din Biblie, în care Dumnezeu a acţionat într-un anumit fel cu oamenii. Deja Augustin a remarcat: "Diferenţiază epocile, şi atunci cărţile Bibliei sunt în armonie!" (Grundzüge biblischer Offenbarungen, CVD, 1991, pag. 47 – tradus.)

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Isus - Împărat al nostru? -  Stephan Isenberg

 

   Isus – Împărat al nostru?

   Este conform Scripturii, să slăvim pe Domnul Isus ca Împărat?

 

   Introducere

 

   Este şi rămâne ceva deosebit când te preocupi cu Fiinţa şi Persoana Domnului nostru. Se ajunge foarte uşor ca uneori s-o facem numai din interese pur teologice şi uităm cu cine avem a face. El trebuie să fie întotdeauna Împăratul inimilor noastre. Sentimentele şi înclinaţiile noastre trebuie să-I aparţină, înaintea Lui vrem să ne prosternăm cu reverenţă. Domnul Isus Se prezintă pe Sine Însuşi în foarte multe feluri inimilor noastre, aşa că un singur fel de a-L descrie este insuficient.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Adevărata viţă -  William Wooldridge Fereday

 

   Verset călăuzitor: Ioan 15.1-8

 

 

   Capitolele 13 până la 16 din evanghelia după Ioan constituie o parte deosebită a acestei cărţi. Ele ne redau discuţia Domnului cu ucenicii Săi în camera de sus din noaptea trădării Sale. Acest pasaj se împarte la rândul lui în două părţi. Capitolele 13 şi 14 sunt caracterizate prin har. Domnul făgăduieşte să revină, să trimită Apărătorul, să Se reveleze pe Sine Însuşi lor şi să le dea pacea Lui. Capitolele 15 şi 16 accentuează mai mult responsabilitatea. Aceasta se vede foarte clar din parabola despre viţa de vie şi mlădiţe. Hristos Se denumeşte Însuşi ca adevărata viţă, Tatăl Său este viticultorul.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Voi bate păstorul ... -  Jacob Gerrit Fijvandraat

 

   Verset călăuzitor: Matei 26.31

 

Matei 26.31: „Voi bate păstorul şi oile turmei se vor risipi.”

 

   Să presupunem că sunteţi rugaţi să spuneţi ceva despre sfârşitul vieţii lui Isus din Nazaret; ce aţi spune? Probabil aceasta, că unul din ucenicii Lui se numea Iuda şi L-a trădat; că cei din poporul Lui L-au dat în mâna romanilor şi guvernatorul Pilat din Pont sub presiunea iudeilor a dispus răstignirea Lui. În privinţa aceasta aţi reda destul de exact cele petrecute. Şi cu toate acestea nu aţi amintit lucrul cel mai important. Aţi redat numai ceea ce s-a petrecut „înaintea ochilor poporului Israel”, însă sensul profund al celor petrecute nicidecum nu l-aţi amintit.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Căderea în Duhul -  Karel van Berghem

  

   Căderea în Duhul

   Un studiu biblic

  

   Spune Biblia ceva despre „căderea sau odihnirea în Duhul”? În unele cazuri Biblia numeşte oameni care au căzut în prezenţa lui Dumnezeu. Dar este aceasta în concordanţă cu ceea ce se înţelege în zilele noastre prin „căderea în Duhul”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujbe de vindecare prin batrâni -  Albert von der Kammer

 

   Versetele călăuzitoare: Iacov 5.14-16

 

   Credinţa vie, lucrătoare este tenorul epistolei lui Iacov. Şi în pasajul acesta accentul se pune pe credinţă: „Rugăciunea credinţei va vindeca pe cel bolnav.”

   Ar trebui să fie greu astăzi să chemi laolaltă pe „bătrânii adunării”. Care Adunare (Biserică) din jurul nostru (care cu regret deseori stau în ceartă şi invidie una cu alta) îşi poate revendica dreptul de a fi Biserica lui Dumnezeu? Şi cine sunt şi unde sunt „bătrânii adunării”, care au fost hotărâţi pentru această funcţie conform Scripturii? (Noi nu avem nici indicaţii şi nici exemple în Scriptură, că adunările îşi aleg ele însele bătrâni.) Găsim desigur astăzi fraţi cărora Dumnezeu le-a pus în inimă grija pentru casa Sa şi care practică slujba de bătrân.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Darul de nespus al lui Dumnezeu -  Henry Allen Ironside

  

   Verset călăuzitor: 2 Corinteni 9.15

 

2 Corinteni 9.15: Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru darul Său de nespus!

 

   Mulţi dintre noi s-au gândit deseori în ultimele săptămâni la cadouri. Unii dintre noi au simţit bucurie mare să dăruiască. Alţii şi-au găsit bucuria în a primi cadouri, însă nu atât de mult cât ne-am aşteptat noi s-o aibă. „Este mai ferice să dai, decât să primeşti” este încă adevărat, şi îndrăznesc să spun că cei mai fericiţi oameni nu sunt aceia care primesc de cele mai multe ori, ci aceia care dau de cele mai multe ori. Aceasta este adevărat în mod deosebit atunci când darurile tale înainte de toate sunt pentru aceia care trăiesc în împrejurări mai puţin confortabile decât tine, şi când ai încercat să satisfaci nevoile lor, să înseninezi casele celor săraci, să aduci un surâs de veselie pe feţele copiilor şi să îmbărbătezi mamele şi taţii obosiţi şi deznădăjduiţi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu -  The Bibel Herald

  

   Verset călăuzitor: Luca 22.32b

 

Luca 22.32b: Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi.

 

   Sunt credincioşi neîntorşi la Dumnezeu în sensul în care Domnul Isus foloseşte cuvântul întoarcere adresat lui Petru, când i-a zis: „Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22.32b). Încrederea de sine a apostolului era mai mare decât curajul lui. Toţi cunoaştem istoria tăgăduirii Domnului de către el şi căinţa lui, readucerea lui la viaţă şi înnoirea lui. El iubea intim pe Domnul său, însă L-a tăgăduit în chip ruşinos. El însuşi s-a adus într-o societate falsă şi s-a aşezat la focul de cărbuni, ca să se încălzească, în timp ce Hristos a fost acuzat de marele preot. Ochiul lui era îndreptat spre sine însuşi şi nu spre Hristos, şi deoarece se afla într-o situaţie grea, satan l-a ademenit să prefere să-şi salveze viaţa, decât s-o piardă; el a tăgăduit pe Domnul său cu jurământ şi blestem.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - drumul spre fericire? -  Martin Veder

  

   Versete călăuzitoare: Apocalipsa 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22.14

 

   Cum se face că ultima carte din Biblie este aşa de neglijată în multe Adunări şi Biserici? Sunt multele judecăţi, care ne sperie? Sau gândim, că imaginea lui Dumnezeu din cartea Apocalipsa nu poate fi adusă la unison cu restul afirmaţiilor Noului Testament? Ne pare simbolica prea grea şi de neînţeles, sau este pur şi simplu expresia cunoscută nouă tuturor, că Apocalipsa ar fi „o carte cu şapte peceţi” şi că din start se interzice o preocupare mai îndeaproape cu conţinutul ei?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Fiecare trebuie să se roage ca şi cum el ar putea numai să se roage -  Aiden Wilson Tozer

  

   Verset călăuzitor: Luca 18.1

 

Luca 18.1: Şi le-a spus o parabolă, ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat şi să nu obosească.

 

   Thomas ŕ Kempis a spus că omul lui Dumnezeu trebuie să se simtă mai bine în camera lui de rugăciune decât în public. Nu este exagerat să se afirme că un predicator, care caută să apară în public, aproape că nu posedă aptitudinea spirituală pentru aceasta. Rugăciunea adevărată poate să-l facă pe un om să se dea înapoi de la apariţia înaintea ascultătorilor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îngăduiţi-vă unii pe alţii -  Charles van Wettum

 

   Versete călăuzitoare: Efeseni 4.2; Romani 14; 1 Corinteni 8

 

   Există multă ruptură între creştini. Uneori această ruptură este inevitabilă, deoarece este vorba de lucruri fundamentale. Deseori însă ea este urmarea diferenţelor de cunoaştere a anumitor subiecte, despre care Biblia spune că noi trebuie să ne îngăduim unii pe alţii cu privire la ele. Desigur este greu să „îngăduim”, deoarece natura noastră se opune să ofere altora libertatea reală în lucrurile în care noi – oricât de sincer am gândi noi – avem convingeri biblice personale ferme.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Braţul Domnului -  James Currie Trench

 

   Versete călăuzitoare: Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1

 

   Această expresie remarcabilă se întâlneşte de patru ori în cartea profetului Isaia, ca să ne dea o prezentare vie despre puterea şi harul Domnului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu -  Dirk Schürmann

 

   Versete călăuzitoare: Romani 2.17-29; Romani 3.1-3; Galateni 6.12-16

 

   Romani 2.29 este folosit de aceia care cred că locul lui Israel a fost preluat astăzi de Biserică, ca dovadă pentru părerile lor. Întrebarea este, dacă această concepţie poate fi justificată cu adevărat cu acest loc din Scriptură. În privinţa aceasta prezentăm unele reflecţii:

   Romani 2.17 arată clar că pasajul acesta este adresat iudeilor, în contrast cu pasajul anterior, şi anume iudeilor ca naţiune, care se aflau sub Lege. Prin aceasta şi versetul 29 este adresat iudeilor, care în lăuntru corespund ideii de circumcizie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Roua Hermonului ... are ceva a face cu unitatea Duhului -  C. H. Mackintosh

 

   Roua Hermonului

   … are ceva a face cu unitatea Duhului!

 

   Versete călăuzitoare: Psalmul 133

 

   Acest titlu ar putea să fie pentru unii numai o enigmă geografică. Însă pentru cel care are felul de gândire al lui Hristos, aceasta nu este o enigmă, ci un simbol impresionant şi frumos. Hermon este vârful de munte cel mai înalt din toată Palestina, şi dacă ţinutul din jur este uscat, de pe culmea înzăpezită a muntelui Sion cade roua înviorătoare; însă acesta este unul din simbolurile folosite de Duhul Sfânt, ca să ilustreze cât de bine şi de plăcut este când fraţii trăiesc în armonie unul cu altul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De la o Betanie la cealaltă Betanie -  Fritz von Kietzell

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 10.39-42; 11.1-16

 

   Cinci din cele şapte „semne” ale Domnului, relatate de evanghelia după Ioan, le-am studiat anul trecut în locul acesta. Cu semnul al şaselea, învierea lui Lazăr, păşim într-o secţiune nouă a evangheliei, şi va fi de folos să ne ocupăm puţin cu aceasta.

   La sfârşitul capitolului 10 citim: „Căutau deci din nou să-L prindă: dar El a scăpat din mâna lor. Şi a plecat din nou dincolo de Iordan, spre locul unde boteza Ioan la început; şi a rămas acolo.”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Unul - unii - toţi -  Fritz von Kietzell

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 12.3-8

   Aproape că nu găsim o întâmplare mai frumoasă, mai înălţătoare pe drumul Domnului pe pământ, decât istorisirea ungerii Lui cu mirul de nard „curat, de mare preţ” de către Maria din Betania. „Şi casa s-a umplut de mirosul mirului.” O înviorare unică, plăcută, a Domnului la începutul drumului Său de suferinţe, puţin fagure de miere, pe care El, adevăratul Ionatan, l-a dus la gură în trecere în ultima, decisiva urmărire din partea duşmanului de moarte! „Şi ochii I s-au luminat” (1 Samuel 14.27).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecarea lui Naaman -  Hugo Bouter

 

 

   Versete călăuzitoare: 2 Împăraţi 5.1

 

   În această cărticică vrem să studiem din punct de vedere nou-testamental lepra lui Naaman şi vindecarea lui. Curăţirea lui dă o ilustrare clară despre curăţirea unui păcătos de păcate. După o primă cunoaştere a persoanelor principale din acest capitol ne vom preocupa cu întrebarea, de ce lepra este o imagine a păcatului.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Planul lui Dumnezeu -  Hugo Bouter

 

 

   Versete călăuzitoare: Romani 8.28-30

 

   Siguranţa noastră ca creştini se bazează pe soliditatea planului veşnic al lui Dumnezeu de răscumpărare alor Săi, aşa cum el este explicat în Romani 8.29,30. Acest text remarcabil este tema acestui studiu.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce se gândeşte despre tine? -  Philip Nunn

 

   Versete călăuzitoare: Matei 11.11; 14.1-12; Marcu 1.7; Ioan 3.23-30

 

   Cu plăcere am gândi despre noi, că suntem bărbaţi şi femei cu caracter, neinfluenţabili de păreri, de tendinţele de dezvoltare şi modă. Cu plăcere ne-am desemna ca oameni cu principii, indiferent ce gândesc alţii despre noi. Atunci de ce ne tăiem şi frezăm părul după o anumită modă? De ce avem oglinzi mari? Vrem desigur ca vecinii noştri să ne considere o familie normală. Vrem desigur ca colegii de lucru să spună despre noi, că noi avem „gust bun” în ceea ce priveşte îmbrăcămintea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât timp, Doamne? Când Dumnezeu tace ... -  Philip Nunn

 

   Cât timp, Doamne?

   Când Dumnezeu tace …

 

   Versete călăuzitoare: Psalmul 6.2,3

 

   Psalmul 6.2,3: Îndură-Te de mine, Doamne, pentru că sunt fără putere; vindecă-mă, Doamne, pentru că îmi tremură oasele. Sufletul meu este foarte tulburat: şi Tu, Doamne, până când?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gâdilarea urechilor  -  Rudolf Ebertshäuser

 

Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer

 

Carismatica americană Joyce Meyer face parte dintre predicatorii la televiziune cu cel mai mare succes. Ea răspândeşte mesajele ei video şi TV pe plan mondial şi prin aceasta încasează milioane. Secretul succesului ei este simplu: ea predică un mesaj pozitiv al succesului, al realizării de sine, al dragostei de sine, al bunăstării şi prosperităţii. Ea vorbeşte cu mult umor şi foarte personal; cuvintele Bibliei joacă numai un rol secundar, mesajele ei sunt însă pline de anecdote şi glume.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Liturghiile şi transsubstanţierea  -  Dave Hunt

 

   Liturghiile şi transsubstanţierea

 

   Ioan Botezătorul, referindu-se la Hristos, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii” (Ioan 1.29). Şi în epistola către Evrei 9.26 se spune despre Hristos: „Dar acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, pentru desfiinţarea păcatului prin jertfa Sa.” În capitolul următor se explică în afară de aceasta, că animalele de jertfă în Vechiul Testament niciodată nu au fost în stare să îndepărteze păcatul odată pentru totdeauna. De aceea ele trebuiau repetate zilnic de către preoţii iudei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Elisei - Ungerea lui Iehu; Moartea lui Elisei  -  Hamilton Smith

 

   Elisei, omul lui Dumnezeu

 

   XVIII. Ungerea lui Iehu (2 Împăraţi 9)

 

   Minunile măreţe ale lui Elisei – mărturii ale harului lui Dumnezeu faţă de un popor vinovat – au fost toate în zadar. Israel refuză să se întoarcă de la idoli la Dumnezeul cel viu. Profetul poate plânge pentru suferinţele pe care le vede venind peste popor, el poate profeţi necazurile lor, el poate fi folosit să pregătească uneltele care vor exercita judecata, însă cu toate că el a ajuns la o vârstă înaintată, nu mai auzim nimic despre minuni.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Elisei - Foametea de şapte ani; Împăratul din Siria  -  Hamilton Smith

 

   Elisei, omul lui Dumnezeu

 

   XVI. Foametea de şapte ani (2 Împăraţi 8.1-6)

 

   Asedierea Samariei cu toată grozăvia ei şi harul lui Dumnezeu în toată plinătatea lui au fost curând uitate. Nici necazul, prin care au trecut, şi nici îndurarea, de care au avut parte, nu au adus poporul înapoi la Domnul Dumnezeu lor. Dar cu toate acestea Dumnezeu nu părăseşte pe poporul Său.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Suferinţe şi glorie  -  Hamilton Smith

 

   Suferinţe şi glorie

 

   Versete călăuzitoare: Luca 9.23-36

 

   Luca 9.22-36 prezintă în mod foarte impresionant suferinţele Fiului Omului şi gloriile care au urmat după aceea. El a trebuit „să sufere multe” din mâna oamenilor şi va fi „respins” şi „omorât”. După aceea avem pe muntele transfigurării o viziune temporară despre gloria şi onoarea cu care Fiul Omului va trebui încununat conform planului lui Dumnezeu (Psalm 8).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Se caută păstori  -  Charles Henry Mackintosh

 

   Se caută păstori

 

   Verset călăuzitor: Faptele Apostolilor 20.20

 

Faptele Apostolilor 20.20: Nu am ascuns nimic din ceea ce este de folos, ca să vă vestesc şi să vă învăţ în public şi prin case.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sfinţenia iertării  -  Roy A. Huebner

 

   Versete călăuzitoare: Iacov 3.17; Marcu 9.50

 

Luca 17.3: Şi dacă se va pocăi, iartă-l.

 

 

   În anul 1974 preşedintele Ford a acordat o amnistie fostului preşedinte R. M. Nixon, şi în acest context s-a referit la Numele lui Dumnezeu cu privire la principiul iertării. Un articol dintr-o revistă mondenă cu circulaţie naţională a spus, că din cauza referirii la Dumnezeu în legătură cu iertarea nu trebuie uitat că, privit istoric, iudaismul şi creştinismul totdeauna au prevăzut că iertarea ar trebui să fie precedată de căinţă. Desigur R. M. Nixon nu a recunoscut cu adevărat nici o comportare greşită, cel mult probabil o lipsă de discreţie. (Noi nu judecăm, dacă el a făcut sau nu ceva fals. Aceasta nu ne interesează aici.)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât de mult worship are voie să fie?  -  Stephan Isenberg

 

Cât de mult Worship[1] are voie să fie?

 

Versete călăuzitoare: Ioan 4.23,24; Exod 20.25,26

 

Ioan 4.23,24: Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; pentru că şi Tatăl caută astfel de închinători ai Lui. Dumnezeu este Duh şi cei care I se închină, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.

 

Exod 20.25,26: Şi dacă Îmi vei face un altar de piatră, să nu-l zideşti din pietre cioplite; pentru că, dacă-ţi vei pune fierul ascuţit peste el, îl vei profana. Şi să nu te sui pe trepte la altarul Meu, ca să nu ţi se descopere goliciunea pe el.


 


[1] WORSHIP = închinare, adorare, serviciu divin, veneraţie, act de cult

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)