...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 22.12.2017

Diverse teme  
 

 Acan - Iosua cap 7

HTML

PDF

 Acesta nu ne urmează

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Bogăţia creştinului

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Pace cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Isus Hristos, Mântuitorul

HTML

PDF

 Arătarea a doua oară a lui Hristos

HTML

PDF

 Au fugit dezbrăcaţi

HTML

PDF

 Binecuvântările creştine

HTML

PDF

 Caracterul şi puterea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Căile şi planurile lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui - privire de ansamblu

PDF

 Când s-a rupt perdeaua ...

HTML

PDF

 Cântări în noapte

HTML

PDF

 Cât preţuieşte mama ta pentru tine?

HTML

PDF

 Ceasul deciziei

HTML

PDF

 Ce este adevărata părtăşie cu Hristos?

HTML

PDF

 Ce este omul

HTML

PDF

 Cei care-L iubesc pe Dumnezeu 

HTML

PDF

 Cei doi pomi din grădina Eden

HTML

PDF

 Ce înseamnă crăciunul pentru tine?

HTML

PDF

 Ce vom facem noi în cer

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 1, 2 şi 3

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 4, 5 şi 6

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 7, 8, 9 şi 10

HTML

PDF

 Cheltuielile

HTML

PDF

 Chemarea cerească

HTML

PDF

 Chiriat Arba, Hebron sau Cetatea pătrată

HTML

PDF

 Cinci case - despre botezul creştin

HTML

PDF

 Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine?

HTML

PDF

 Coborât în părţile mai de jos ale pământului

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (1): Mielul înjunghiat şi cei patru cai

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (2): Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (3): O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 1 Hristos, revelarea Tatălui

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 2 Copiii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 3 Duhul filiaţiunii

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 4 Unitatea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 5 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 6 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu - Continuare

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 7 Semnele caracteristice ale copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 8 Dorinţa Tatălui pentru copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 9 Căile de guvernare ale lui Dumnezeu cu copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 10 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 11 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu (continuare)

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 12 Partea veşnică viitoare şi căminul copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua 1

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 2-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 3-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 4-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 5-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 6-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 7-a

HTML

PDF

 Creaţie sau evoluţie?

HTML

PDF

 Credinţă şi răbdare

HTML

PDF

 Creştinii şi vindecările miraculoase

HTML

PDF

 Crucea

HTML

PDF

 Cui să ne rugăm?

HTML

PDF

 Cu neputinţă

HTML

PDF

 Cuvântarea de pe munte - Fericirile

HTML

PDF

 Dacă îi este foame vrăjmaşului tău

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea 1-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 2-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 3-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 4-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 5-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 6-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 7-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 8-a

HTML

PDF

 Darul împăcării

HTML

PDF

 De ce sunt pe pământ?

HTML

PDF

 Desăvârşirea jertfei lui Hristos

HTML

PDF

 Despre rugăciune - cui ne adresăm în rugăciune?

HTML

PDF

 Despre suflet

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea 1-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 2-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 3-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 4-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 5-a

HTML

PDF

 Dragostea dumnezeiască în evanghelia după Matei

HTML

PDF

 Duhul Sfânt, omul, diavolul

HTML

PDF

 El S-a născut ca să moară

HTML

PDF

 El trebuie să crească - Ioan 3,30

HTML

PDF

 Eşti încă sănătos?

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea 1

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 Fapte bune

HTML

PDF

 Fără pace

HTML

PDF

 Femeile în genealogia Domnului Isus

HTML

PDF

 Filiaţiunea lui Hristos

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: I. Observaţii introductive

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: II. Dragostea Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: III. Preaiubitul Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IV. Iubit şi în slava filiaţiunii înainte de întemeierea lumii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: V. Singurul Fiu al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VI. Cuvântul cu Dumnezeu; Singurul Fiu la Tatăl

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VII. Iehova salută cu bucurie pe Fiul Său

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VIII. Folosirea Psalmului 2 în Noul Testament

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IX. Chipul şi Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: X. Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XI. Plinătatea Dumnezeirii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XII. Mărturia audibilă a Tatălui despre Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIII. Fiul, Dumnezeu Însuşi şi Iehova, ca Mesager al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIV. Înainte de întemeierea lumii şi înainte de veşnicii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XV. Revelarea în Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XVI. Remarci finale

HTML

PDF

 Fiul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul vorbeşte despre Casa Tatălui Său: Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Gânduri serioase

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire

HTML

PDF

 Glorii pe munte şi suferinţe în vale: Luca 9,28-62

HTML

PDF

 Harul bogat al mântuirii

HTML

PDF

 Hotărâri luate de Anul Nou

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 1. Divinitatea lui Hristos

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 2. Fiul veşnic

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 3. Cuvântul făcut trup

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 4. Duhul şi sufletul Lui omenesc

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 5. Fiul Omului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 6. Omul al doilea

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 7. Ultimul Adam

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 8. Preotul uns

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 9. Mijlocitorul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 10. Împăratul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 11. Cap şi moştenitor al tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 12. Capul trupului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 13. Mirele

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 14. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

HTML

PDF

 I-am văzut steaua Lui

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată Omul!

HTML

PDF

 Ieslea, crucea, cununa

HTML

PDF

 Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Interdicţia de a mânca sânge

HTML

PDF

 Interogatoriu încrucişat

HTML

PDF

 Ioan 17 - Slava divină şi veşnică a lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii morale ale lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii divine în înviere

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria mântuirii

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria întâietăţii

HTML

PDF

 Iosif în cadrul istorisirii naşterii Domnului

HTML

PDF

 Împăcarea

HTML

PDF

 Împăcarea lui Absalom

HTML

PDF

 Împăcarea tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 "Împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?

HTML

PDF

 Învierea lui Isus Hristos dintre cei morţi

HTML

PDF

 Lipseşte untdelemnul?

HTML

PDF

 Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

HTML

PDF

 Lucruri preţioase

HTML

PDF

 Mai mult decât o istorisire de Crăciun

HTML

PDF

 Marele străin

HTML

PDF

 Marele tron alb şi starea veşnică

HTML

PDF

 Mefiboşet - Bunătatea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Minciună în situaţii de constrângere - da sau nu?

HTML

PDF

 Moartea a doua, iazul de foc

HTML

PDF

 Naşterea Domnului în octombrie

HTML

PDF

 Necinstit - dezonorat

HTML

PDF

 Nemărginit, peste măsură, copleşitor

HTML

PDF

 Nici un loc în casa de poposire

HTML

PDF

 "Nimicirea generală"

HTML

PDF

 Noi am privit slava Lui

HTML

PDF

 O inducere în eroare şi urmările ei

HTML

PDF

 Omul al treilea

HTML

PDF

 O povestire despre căsătorie

HTML

PDF

 O privire în veşnicie: 1 Corinteni 15,20-28

HTML

PDF

 Pacea în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Patru adevăruri referitoare la mântuire ...

HTML

PDF

 Pecetea lui Dumnezeu  

HTML

PDF

 Pericolul mândriei 

HTML

PDF

 Perla zilelor

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Iosafat

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Tabita

HTML

PDF

 Pocăinţa şi iertarea păcatelor 

HTML

PDF

 Predestinarea 

HTML

PDF

 Prima şi a doua înviere

HTML

PDF

 Primirea de oaspeţi 

HTML

PDF

 Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam 

HTML

PDF

 Răpirea credincioşilor

HTML

PDF

 Războiul spiritual

HTML

PDF

 Roadă şi mărturie

HTML

PDF

 Roadele învierii

HTML

PDF

 Rod la vremea sa

HTML

PDF

 Rugăciunea Domnului

HTML

PDF

 Rugăciuni de vindecare

HTML

PDF

 Rugăciuni neîmplinite

HTML

PDF

 Rut - Goel

HTML

PDF

 Scrisoarea unei fete de 16 ani

HTML

PDF

 Sentimentul mântuirii sau siguranţa mântuirii

HTML

PDF

 Sfaturi pentru evanghelişti

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (1) - În liniştea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (2) - În echilibrul Său în har şi sfinţenie

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (3) - Ca Cel separat de lume

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (4) - În felul cum mustră pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (5) - În felul cum reacţionează la critică

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (6) - El nu a cerut nimic de la oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (7) - În atitudinea Lui faţă de risipă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (8) - Desăvârşirea Sa în a Se adapta situaţiilor diferite

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (9) - Mai mult decât un Binefăcător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (10) - Ca marele dătător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (11) - Cum nu S-a lăsat orbit prin amabilitate

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (12) - În ceea ce L-a înviorat

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (13) - În unicitatea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (14) - În caracterul Său netransformabil

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (15) - Cum ştia El să răspundă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (16) - Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (17) - Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (18) - Comportarea Sa faţă de satan

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (19) - Cum El a încercat şi mustrat pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (20) - Efectul care ea ar trebui să-l aibă asupra noastră

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (21) - În comportarea Sa în lucrarea pentru Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (22) - Recunoaşterea ei de către Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava Sa

HTML

PDF

 Slujba împăcării în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Steaua Betleemului

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 1-5

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 6-10

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 11-15

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 16-20

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 21-25

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 26-30

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 31-35

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 36-40

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 41-45

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 46-50

HTML

PDF

 Suit în înălţime

HTML

PDF

 Taina cea mare - Efeseni 5,32

HTML

PDF

 Taina lui Hristos - Efeseni 3,1-9

HTML

PDF

 Tainele numelor biblice

HTML

PDF

 Tăria lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Tărie prin bucurie

HTML

PDF

 Tot felul de lucruri preţioase

HTML

PDF

 Totul de la Dumnezeu

HTML

PDF

 Trăieşti numai o singură dată

HTML

PDF

 Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Trei învieri

HTML

PDF

 Trei locuinţe

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea 1-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 2-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 3-a

HTML

PDF

 Tu eşti omul acela

HTML

PDF

 Ţafnat-Paneah

HTML

PDF

 Un vas ales (1): Vasul în olar, olarul în vas

HTML

PDF

 Un vas ales (2): Sfârşitul istoriei omului

HTML

PDF

 Un vas ales (3): Vasul chemat - omul nou

HTML

PDF

 Un vas ales (4): Vasul eliberat

HTML

PDF

 Un vas ales (6): Omul nou

HTML

PDF

 Viaţa veşnică

HTML

PDF

 Viaţa veşnică - W. Kelly

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 1. Preistorie

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 2. Restaurarea naţiunii iudaice

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 3. Constituirea rămăşiţei

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 4. Necazul lui Iacov

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 5. Primul atac al asirianului

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 6. Ultimele zile

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 7. Revenirea lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 8. Domnia davidiană a lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 9. Hristos adevăratul Solomon

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 10. Finalul istoriei Ierusalimului

HTML

PDF

 Vine Mirele

HTML

PDF

 Voi, cei care treceţi pe lângă

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea 1-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 2-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 3-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 4-a

HTML

PDF

 Vor fi toţi oamenii mântuiţi?

HTML

PDF

 Ziua de sabat şi ziua Domnului (duminica)

HTML

PDF

 

  Mai mult decât o istorisire de Crăciun -  David R. Reid

 

   Mai mult decât o istorisire de Crăciun

 

   Versete călăuzitoare: Luca 2.10-12

 

Luca 2.10-12: Şi îngerul le-a spus [păstorilor]: „Nu vă temeţi; pentru că, iată, vă aduc o veste bună, de mare bucurie, care va fi pentru tot poporul; pentru că astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Şi acesta este semnul: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat în iesle.

 

   Istorisirea de crăciun din al doilea capitol al evangheliei după Luca a devenit o parte componentă aşa de mare culturii şi tradiţiei noastre, că noi uneori uităm, că ea este o parte a Sfintei Scripturi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Au fugit dezbrăcaţi  -  P. Nunn

 

   Au fugit dezbrăcaţi

 

Faptele Apostolilor 19.16: … au fugit din casa aceea dezbrăcaţi …

 

 

   Probabil numai persoanele deranjate grav mintal găsesc plăcere să fugă dezbrăcate din casă. Pentru cei mai mulţi dintre noi chiar şi numai gândul la aceasta este un gând îngrozitor de alarmant. Este interesant că în Biblie se întâlnesc de aproximativ o sută de ori cuvintele gol sau goliciune, începând din cartea Geneza şi până în cartea Apocalipsa. Este un cuvânt cu conţinut foarte bogat şi emoţional, care este folosit cu puternic efect figurativ. Uneori este folosit în sens pozitiv, ca să exprime intimitatea sexuală, realismul sau transparenţa (Levitic 18.16; Evrei 4.13).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Să aduci roadă şi să fi o mărturie  -  Hamilton Smith

 

   Să aduci roadă şi să fi o mărturie (Ioan 15.8)

   

   În evanghelia după Ioan capitolul 13 ne este prezentat Domnul în lucrarea Lui milostivă pentru poporul Său, care avea scopul, ca în timpul absenţei Sale ei să poată avea părtăşie sau „parte” cu El acolo unde este El, în Casa Tatălui Său. În evanghelia după Ioan capitolul 14 Domnul mângâie inimile noastre, prin aceea că El ne relatează despre venirea Duhului Sfânt, prin care este posibil lui Hristos să fie la noi, căci El spune despre acela care păzeşte poruncile Lui „Eu Îl voi iubi şi Mă voi arăta lui”, şi despre Tatăl şi despre Sine Însuşi El spune, „Noi vom veni la El şi ne vom face locuinţa împreună cu el” (Ioan 14.21,23). Dacă noi avem parte cu Hristos, acolo unde este El, şi El are parte cu noi, acolo unde suntem noi, aceasta ne pregăteşte să aducem roadă, aşa cum ne este prezentat în evanghelia după Ioan capitolul 15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pacea în evanghelia după Luca  -  Benjamin Curtis Greenman

 

   Pacea în evanghelia după Luca

 

   Această evanghelie din cele patru evanghelii poate fi cu adevărat numită „Evanghelia păcii”, căci ea arată într-un mod deosebit adevărul mântuirii şi pe Domnul Isus nu ca Împărat sau profet sau ca „Dumnezeu revelat în carne”, ci ca Fiul Omului şi Mântuitorul celor pierduţi. Desigur această evanghelie nu se limitează la acest adevăr de bază, cu toate că el este punctul central, în jurul căruia se învârte totul, şi toate sunt în concordanţă cu această însuşire.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Femeile în genealogia Domnului Isus  -  Frederick William Grant

 

Matei 1.1-6: Cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiu al lui David, fiu al lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; şi Isaac a născut pe Iacov; şi Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; li Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; şi Fares a născut pe Esrom; şi Esrom a născut pe Aram; şi Aram a născut pe Aminadab; şi Aminadab a născut pe Naason; şi Naason a născut pe Salmon; şi Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; şi Boaz a născut pe Obed, din Rut; şi Obed a născut pe Iese; şi Iese a născut pe David, împăratul. Şi David a născut pe Solomon, din cea care fusese soţie a lui Urie;

   Patru femei

 

   Introducerea numelor celor patru femei – şi numai patru – în genealogia Domnului nostru din evanghelia după Matei a oferit multor cercetători ai Cuvântului inspirat material de cercetare. Oricine se consideră pe drept cercetător nu se îndoieşte că aceasta are un scop deosebit. În afară de ceasta chiar şi o privire fugitivă asupra numelor alese în legătură cu originea umană a Domnului slavei arată ceva din semnificaţia menţionării lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acesta nu ne urmează: Marcu 9.38-40  -  W. Kelly

 

   Acesta nu ne urmează

 

   În evanghelia după Marcu capitolul 9 găsim o întâmplare specifică pentru Marcu. Domnul a mustrat pe ucenici, prin aceea că a luat un copil pentru a-i învăţa să fie smeriţi. Ce mustrare aspră pentru înălţarea lor de sine! Chiar şi Ioan a dovedit cât de puţin a pătruns în inima lui până în momentul acela gloria lui Hristos, şi acest fapt îl determină pe om să fie mulţumit cu nimicnicia lui. Trebuia să vină ziua în care aceste lucruri vor prinde rădăcini adânci în inimile lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire  -  C. H. Mackintosh

 

   Încrederea în Dumnezeu şi lepădarea de sine ca premise de bază pentru lucrarea de slujire

 

   Pericolul imitării credinţei

 

   „Şi Ierub-Baal, adică Ghedeon, s-a sculat de dimineaţă, şi tot poporul care era cu el, şi şi-au aşezat tabăra lângă izvorul Harod; şi avea tabăra lui Madian spre nord, lângă dealul More, în vale. Şi Domnul i-a zis lui Ghedeon: «Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude împotriva Mea, zicând: ‚Mâna mea m-a salvat’»”. (Judecători 7.1,2)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu  -  C. H. Mackintosh

 

   Domnul este cu Ghedeon aşa cum a fost cu Iosua

 

   Cele spuse până aici îşi găsesc dovada justă în istoria interesantă şi plină de învăţătură a lui Ghedeon. În persoana sa şi în experienţa sa el era o imagine reală a stării triste a lui Israel. Diferenţa între Iosua şi Ghedeon, în măsura în care este vorba de poziţia şi împrejurările lor, nu putea fi mai mare. Iosua putea să-şi pună piciorul pe grumazul împăraţilor canaaniţi. Ghedeon a trebuit să-şi bată grâul într-o ascunzătoare, ca să-l ascundă de madianiţi. Ziua lui Iosua era caracterizată prin victorii strălucitoare, în timp ce ziua lui Ghedeon era o zi a lucrurilor mici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu  -  C. H. Mackintosh

 

   Starea în poporul Israel în timpul judecătorilor

 

   Dacă studiem istoria poporului Israel, putem diferenţia două mari perioade de timp, perioada de timp a unităţii şi perioada de timp a individualităţii; mai întâi perioada în care cele douăsprezece seminţii acţionau ca un singur om şi apoi, perioada în care un om a fost chemat să acţioneze pentru cele douăsprezece seminţii. Cartea Iosua şi cartea Judecători sunt imagini fidele ale acestor două perioade.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujba împăcării în evanghelia după Luca  -  SoundWords

 

   Evanghelia după Luca ne arată marele har al lui Dumnezeu, mai mult decât toate celelalte evanghelii. Acest har al lui Dumnezeu este destinat pentru toţi oamenii. Altfel decât evanghelia după Matei, evanghelia după Luca se adresează de aceea nu în primul rând iudeilor, ci tuturor oamenilor. Ea ne arată în mod deosebit natura umană a Domnului Isus şi cum a trăit El ca Om, de care Dumnezeu S-a bucurat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea lui Absalom  -  SoundWords

  

   2 Samuel 14.1-33

 

   Istoria împăcării lui Absalom, fiul lui David, în 2 Samuel 14 ne arată principii importante ale împăcării prin (1) elemente, pe care noi le regăsim la împăcarea noastră, prin (2) elemente, care acolo lipsesc, şi prin (3) contraste. Pentru aceasta vrem să studiem mai îndeaproape acest capitol.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea tuturor lucrurilor  -  SoundWords

  

  • Împăcarea în legătură cu creaţia: Coloseni 1.16-23

  • Împăcarea în legătură cu Adunarea: Coloseni 1.18-22

  • A făcut pace: Coloseni 1.20

  • Împăcarea tuturor lucrurilor: Coloseni 1.20

  • Adorarea Urzitorului împăcării: Romani 5.8-11

  • Împăcaţi într-un trup: Efeseni 2.11-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Împăcarea  -  SoundWords

  

   Împăcarea

 

   În articolele anterioare ne-am ocupat cu partea negativă a împăcării, aceasta înseamnă, cu întrebarea: ce se întâmplă, dacă oamenii merg în veşnicie neîmpăcaţi? Am învăţat, că gândul referitor la o împăcare a tuturor oamenilor – oricât ar fi aceasta de dorit – nu este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Însă noi vrem să ne gândim nu numai la consecinţele care decurg, dacă împăcarea este extinsă prea mult (aşa cum face învăţătura împăcării tuturor oamenilor), ci vrem să studiem şi partea pozitivă a împăcării: Ce este împăcarea în natura ei? Este foarte regretabil, dacă nu cunoaştem dimensiunea împăcării şi cât de mult ne-a ieşit Dumnezeu în întâmpinare în vrăjmăşia noastră faţă de El şi înstrăinarea noastră de El.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?  -  SoundWords

 

   Ce înseamnă „împăcarea generală”? Conform acestei învăţături Hristos nu a purtat numai păcatele credincioşilor, ci şi păcatele tuturor oamenilor; însă mulţi nu primesc oferta iertării păcatelor şi de aceea vor merge în pierzare.  Uneori se foloseşte în sprijinul acestor gânduri imaginea unui cec în alb, pe care Hristos l-ar fi dat fiecărui om, dar pe care nu fiecare om îl onorează. Adepţii „împăcării generale” nu sunt totdeauna adepţi ai împăcării tuturor oamenilor; ei cred pe deplin în pedeapsa veşnică. Invers, toţi adepţii împăcării tuturor oamenilor cred obligatoriu şi într-o „împăcare generală”, în afara de aceia care presupun că s-ar putea contribui cu ceva la mântuire (cu toate că ei niciodată nu s-ar exprima aşa!), prin faptul că porţi pedeapsa pentru propriile păcate.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării generale  -  SoundWords

  

   Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

 

   Ce locuri din Biblie se folosesc pentru îndreptăţirea doctrinei împăcării tuturor oamenilor sau a doctrinei nimicirii generale? Vrem să studiem mai îndeaproape unele din aceste locuri. Adepţii împăcării tuturor oamenilor citează încă multe alte locuri din Biblie, pe care noi nu le putem studia aici.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Împăcarea tuturor oamenilor"  -  SoundWords

  

   Învaţă Biblia despre o împăcare a tuturor oamenilor?

 

   Adepţii împăcării tuturor oamenilor sunt de acord cu adepţii nimicirii generale în aceea, că cuvântul „veşnic” nu înseamnă întotdeauna nelimitare în timp. Cu toate acestea ei nu împărtăşesc ideea că sufletul va fi nimicit la sfârşit. După părerea adepţilor împăcării tuturor oamenilor după un timp mai lung sau mai scurt de judecată, în final toţi oamenii sunt împăcaţi cu Dumnezeu. Vrem să ne preocupăm cu această presupunere având la îndemână Cuvântul lui Dumnezeu.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  "Nimicirea generală"  -  SoundWords

  

   Învaţă Biblia despre o nimicire generală?

 

   S-a terminat totul pentru oamenii necredincioşi odată cu moartea şi încetează ei să mai existe? Sau ei mai există un anumit timp şi după aceea vor fi mistuiţi prin focul iadului?

 

   Că odată cu moartea nu s-a terminat totul pentru cei necredincioşi, aceasta rezultă foarte clar din Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că pentru un cititor al Bibliei sincer şi fără idei preconcepute nu poate fi nici o îndoială. Deja un singur loc din Biblie este suficient să dovedească că odată cu moartea nu s-a terminat totul: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9.27).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"  -  SoundWords

  

   Introducere

 

   „O, veşnicie, tu, cuvânt ce nu admiţi replică” – aşa începe o cunoscută cantată a lui Johann Sebastian Bach (BWS 20) după cântarea bisericească cu acelaşi nume a lui Johann Rist. Se pare că compozitorul cântării a înţeles profund în anul 1642, ce fel de cuvânt violent este noţiunea veşnicie – da, ce putere este inclusă în acest cuvânt.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât preţuieşte mama ta pentru tine?  - Gen. Loc. Georg von Viebahn

  

   „A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1,11)

 

   Am citit de curând scrisoarea unei mame către fiul ei de 15 ani, care plecase într-un oraș străin ca să caute de lucru. Deci, scrisoarea suna cam așa: „Scumpul meu fiu! Dacă vei primi de lucru, vreau să-ți amintesc să-l privești întotdeauna ca pe al tău personal. Să nu începi, cum fac mulți băieți, să realizezi intenționat cât mai puțin posibil și să cauți curând un loc mai bine plătit, ci propune-ți să efectuezi cât mai mult posibil și fă-te astfel indispensabil patronului tău, încât să nu te poată concedia. Tu ai fost mereu un băiat bun cu mine și știu că nu te dai înapoi de la nici o muncă. Rămâi mereu loial în muncă; astfel Dumnezeu te va binecuvânta.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când s-a rupt perdeaua ...  - W. T. Turpin

  

   Matei 27.51,52: Şi iată, perdeaua Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis; şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Darul împăcării - SoundWords

  

  14 Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, noi judecând aceasta: că, dacă Unul a murit pentru toţi, toţi deci au murit; 15 şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care pentru ei a murit şi a înviat. 16 Astfel încât noi, de acum, nu cunoaştem pe nimeni potrivit cărnii; şi chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos potrivit cărnii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem astfel. 17 Încât, dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi. 18 Şi toate sunt de la Dumnezeul care ne-a împăcat cu Sine prin Isus Hristos şi ne-a dat slujba împăcării: 19 anume că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le greşelile lor şi punând în noi cuvântul împăcării. 20 Suntem deci ambasadori pentru Hristos; ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm, pentru Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21 Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5.14-21)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Voi, cei care treceţi pe lângă - R. Imming

  

   Versete călăuzitoare: Matei capitolele 26 şi 27; Luca 23; Marcu capitolele 14 şi 15; Ioan 19

  

   Introducere

 

   Evenimentul, despre care este vorba, este cunoscut celor mai mulţi oameni, cel puţin din auzite. Şi Persoana, care stă în centru, este de asemenea cunoscută: Isus, care a fost răstignit cu aproximativ 2000 de ani în urmă înaintea porţilor Ierusalimului.

    Locul, numit „Locul căpăţânii” (Golgota), probabil nu era pentru prima dată scena unui astfel de eveniment.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)