...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 27.11.2023

Diverse teme  
 

 Acan - Iosua cap 7

HTML

PDF

 Acesta nu ne urmează

HTML

PDF

 Acum și atunci: sau timp și veșnicie

HTML

PDF

 Adevărata „atmosferă de Crăciun”

HTML

PDF

 Adevărata viţă

HTML

PDF

 Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevărul despre osânda veşnică

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Bogăţia creştinului

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Pace cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Isus Hristos, Mântuitorul

HTML

PDF

 A fi creştin

HTML

PDF

 Ai resentimente față de călăuzirea Domnului în viața ta?

HTML

PDF

 Ale cui păcate le-a purtat Hristos?

HTML

PDF

 Al şaptelea de la Adam: O privire în viaţa lui Enoh

HTML

PDF

 Ambiția

HTML

PDF

 Animalul masculin folosit la jertfe

HTML

PDF

 Apă și război

HTML

PDF

 Apocalipsa - drumul spre fericire?

HTML

PDF

 Aptitudinile şi darurile

HTML

PDF

 A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?

HTML

PDF

 Arătarea a doua oară a lui Hristos

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să fie vegetarieni?

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să ţină sabatul?

HTML

PDF

 „Așa cum este El

HTML

PDF

 Au fugit dezbrăcaţi

HTML

PDF

 „Ava, Tată”

HTML

PDF

 „Ava, Tată!” - Willis

HTML

PDF

 Avem noi o descoperire de la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Baraba sau Isus - pentru cine vă decideţi dumneavoastră?

HTML

PDF

 Bătălia împotriva lui Amalec

HTML

PDF

 BEMA credinciosului: ... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată!

HTML

PDF

 Benaia, unul dintre vitejii lui David

HTML

PDF

 Binecuvântarea înşesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an

HTML

PDF

 Binecuvântarea lui Iacov

HTML

PDF

 Binecuvântările creştine

HTML

PDF

 Boala şi vindecarea

HTML

PDF

 Bogăția lui Israel

HTML

PDF

 Braţul Domnului

HTML

PDF

 Calea necroită

HTML

PDF

 Caracterul şi puterea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Care este adevărata semnificație a Crăciunului?

HTML

PDF

 Care sfinți vor fi în necazul cel mare?

HTML

PDF

 Care sunt urmările naşterii din nou?

HTML

PDF

 Căderea în Duhul

HTML

PDF

 Căile şi planurile lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui - privire de ansamblu

PDF

 Când ceva bun devine ceva rău

HTML

PDF

 Când Corona distruge familii, comunități creștine și grupuri de oameni

HTML

PDF

 Când Dumnezeu ne încearcă

HTML

PDF

 Când Dumnezeu ne trimite "în exil"

HTML

PDF

 Când s-a rupt perdeaua ...

HTML

PDF

 Cântări în noapte

HTML

PDF

 Cât de mult worship are voie să fie?

HTML

PDF

 Cât de reală este credința ta?

HTML

PDF

 Cât Îl mai preţuim pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Cât preţuieşte mama ta pentru tine?

HTML

PDF

 Cât timp, Doamne? Când Dumnezeu tace ...

HTML

PDF

 Ceasul deciziei

HTML

PDF

 Ce are Isaia să ne spună?

HTML

PDF

 Ce citesc?

HTML

PDF

 Ceea ce este desăvârşit în 1 Corinteni 13

HTML

PDF

 Ce este adevărata părtăşie cu Hristos?

HTML

PDF

 Ce este naşterea din nou?

HTML

PDF

 Ce este omul

HTML

PDF

 Ce este o sectă?

HTML

PDF

 Ce este viața veșnică? Idei greșite despre viața veșnică

HTML

PDF

 Cei care-L iubesc pe Dumnezeu 

HTML

PDF

 Cei doi pomi din grădina Eden

HTML

PDF

 Cei graţiaţi ar trebui să practice harul

HTML

PDF

 Cei liniştiţi din ţară, sau câini care nu pot să latre

HTML

PDF

 Ce înseamnă crăciunul pentru tine?

HTML

PDF

 Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? Și ce este cu substituirea?

HTML

PDF

 Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?

HTML

PDF

 Ce înseamnă sfințenia (sfințirea)?

HTML

PDF

 Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea Sa?

HTML

PDF

 Ce legătură este între "taină" şi "chemarea cerească"?

HTML

PDF

 Cele două lumi

HTML

PDF

 Cele patru zile ale răscumpărării

HTML

PDF

 Cele trei principii ale unei treziri spirituale

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 1, 2 şi 3

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 4, 5 şi 6

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 7, 8, 9 şi 10

HTML

PDF

 Ce putem învăţa de la "magii din răsărit"?

HTML

PDF

 Cerul deschis și Fiul Omului

HTML

PDF

 Ce se exprimă prin botez?

HTML

PDF

 Ce se gândeşte despre tine?

HTML

PDF

 Ce vom facem noi în cer

HTML

PDF

 Cheltuielile

HTML

PDF

 Chemarea cerească

HTML

PDF

 Chiriat Arba, Hebron sau Cetatea pătrată

HTML

PDF

 Cinci case - despre botezul creştin

HTML

PDF

 „Cine este Copilul?”

HTML

PDF

 Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine?

HTML

PDF

 Coborât în părţile mai de jos ale pământului

HTML

PDF

 Comunicarea între creştinii credincioşi

HTML

PDF

 Condamnarea veşnică

HTML

PDF

 Consacrarea creştină

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (1): Mielul înjunghiat şi cei patru cai

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (2): Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (3): O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 1 Hristos, revelarea Tatălui

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 2 Copiii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 3 Duhul filiaţiunii

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 4 Unitatea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 5 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 6 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu - Continuare

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 7 Semnele caracteristice ale copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 8 Dorinţa Tatălui pentru copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 9 Căile de guvernare ale lui Dumnezeu cu copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 10 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 11 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu (continuare)

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 12 Partea veşnică viitoare şi căminul copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 "Copilul Isus" stă înaintea uşii - Crăciunul din perspectiva lui Iosif

HTML

PDF

 Corona - suntem noi înşelaţi?

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Introducere

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - La început

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Pustiu și gol

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - „După felul lor”

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Relatarea despre creație și doctrina evoluției

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Conținutul spiritual al relatării despre creație

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua 1

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 2-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 3-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 4-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 5-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 6-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 7-a

HTML

PDF

 Creaţie sau evoluţie?

HTML

PDF

 Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu

HTML

PDF

 Credinţă şi răbdare

HTML

PDF

 Creştinii şi politica: Cetăţeni ai cerului pe pământ

HTML

PDF

 Creştinii şi vindecările miraculoase

HTML

PDF

 Criza CORONA: Un apel la întoarcere la Dumnezeu

HTML

PDF

 Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii

HTML

PDF

 Crucea

HTML

PDF

 Crucea câştigă inima noastră

HTML

PDF

 Cu hotărâre de inimă

HTML

PDF

 Cui să ne rugăm?

HTML

PDF

 Cum am învățat că Hristos este totul: Din memoriile lui J.T. Mawson

HTML

PDF

 Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet? - Creștinismul este o Persoană!

HTML

PDF

 Cum sărbătorim sărbătorile noastre?

HTML

PDF

 Cum Se gândeşte Dumnezeu la creaturile Sale în vremuri de dezastru

 Chiar şi în vremuri de Corona se mai poate vedea curcubeul

HTML

PDF

 Cum este implicată credința în naşterea din nou - Vine credința înainte sau după nașterea din nou?

HTML

PDF

 Cum se produce naşterea din nou?

HTML

PDF

 Cu neputinţă

HTML

PDF

 Cunoaşterea voii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Cutremurele în Biblie

HTML

PDF

 Cuvântarea de pe munte - Fericirile

HTML

PDF

 Cuvântări de adio

HTML

PDF

 Cuvintele unui fiu rostite lângă sicriul tatălui său

HTML

PDF

 Dacă Hristos nu a înviat ...

HTML

PDF

 Dacă îi este foame vrăjmaşului tău

HTML

PDF

 Dacă slujba noastră pentru Dumnezeu este zadarnucă ... Gânduri asupra epistolei lui Iacov

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea 1-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 2-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 3-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 4-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 5-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 6-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 7-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 8-a

HTML

PDF

 „Dar cei nouă, unde sunt?”

HTML

PDF

 Darul de nespus al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Darul împăcării

HTML

PDF

 David şi Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea

HTML

PDF

 David şi Ionatan

HTML

PDF

 Decalajul din Geneza 1; numai o teorie?

HTML

PDF

 De ce eu nu mai votez

HTML

PDF

 De ce Hristos apune de regulă "Tată" şi la cruce spune "Dumnezeu"?

HTML

PDF

 "De ce?" - Întrebările lui Habacuc foarte actuale

HTML

PDF

 De ce permite Dumnezeu aceasta? ... dacă El este atotputernic?

HTML

PDF

 De ce suferă creştinii credincioşi?

HTML

PDF

 De ce sunt pe pământ?

HTML

PDF

 De la o Betanie la cealaltă Betanie

HTML

PDF

 Democraţia în lumina Sfintei Scripturi

HTML

PDF

 Departe de trup, acasă la Domnul

HTML

PDF

 Desăvârşirea jertfei lui Hristos

HTML

PDF

 Descendenţa lui Mesia

HTML

PDF

 Despre folosirea banilor

HTML

PDF

 Despre rugăciune - cui ne adresăm în rugăciune?

HTML

PDF

 Despre suflet

HTML

PDF

 Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos

HTML

PDF

 Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor

HTML

PDF

 Dimensiunile lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Dincolo de poartă

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea 1-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 2-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 3-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 4-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 5-a

HTML

PDF

 Divergențe de opinii între credincioși - care este atitudinea mea?

HTML

PDF

 Doisprezece fii - cu care te asemeni?

HTML

PDF

 Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel

HTML

PDF

 Domnul este Păzitorul meu

HTML

PDF

 Dragostea dumnezeiască în evanghelia după Matei

HTML

PDF

 Drumul vieţii

HTML

PDF

 Drumuri croite

HTML

PDF

 Duhul Sfânt, omul, diavolul

HTML

PDF

 Duminica Floriilor: Intrarea Împăratului în Ierusalim

HTML

PDF

 Dumnezeu în timpuri de criză

HTML

PDF

 "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"

HTML

PDF

 El a înviat cu adevărat

HTML

PDF

 El a venit la Ierusalim: Introducere

HTML

PDF

 El "i-a lăsat"

HTML

PDF

 Elisei, chemarea şi pregătirea lui pentru slujire

HTML

PDF

 Elisei - Fiii profeţilor - Oamenii cetăţii - Batjocoritorii din Betel - Împăraţii şi oştirile lor

HTML

PDF

 Elisei - Untdelemnul şi văduva - Sunamita

HTML

PDF

 Elisei - Timpul foametei; Hrănirea mulţimii poporului; Vindecarea leprosului

HTML

PDF

 Elisei - Slujitorul profetului; Securea împrumutată

HTML

PDF

 Elisei - Incursiunile de recunoaştere ale sirienilor; Asedierea Samariei

HTML

PDF

 Elisei - Foametea de şapte ani; Împăratul din Siria

HTML

PDF

 Elisei - Ungerea lui Iehu; Moartea lui Elisei

HTML

PDF

 El S-a născut ca să moară

HTML

PDF

 El trăieşte!

HTML

PDF

 El trebuie să crească - Ioan 3,30

HTML

PDF

 Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta!

HTML

PDF

 Epoci ale acţionării lui Dumnezeu şi apusul lor

HTML

PDF

 Esența patimilor lui Hristos

HTML

PDF

 Este iadul limitat în timp?

HTML

PDF

 Este Israel mireasa lui Hristos?

HTML

PDF

 Este într-adevăr totul curat?

HTML

PDF

 Este smochinul o imagine a poporului Israel?

HTML

PDF

 Este veşnică "condamnarea veşnică"?

HTML

PDF

 Eşecul nu este sfârșitul: exemplul lui Petru și Marcu

HTML

PDF

 Eşecul şi restabilirea: Partea 1 - Eşecul

HTML

PDF

 Eşecul şi restabilirea: Partea a 2-a - Restabilirea

HTML

PDF

 Eşti încă sănătos?

HTML

PDF

 Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?

HTML

PDF

 Eu nu am voie să te supăr

HTML

PDF

 Eu şi Barnaba

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea 1

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 Experienţa creştinului

HTML

PDF

 Fapte bune

HTML

PDF

 Fără pace

HTML

PDF

 Femeile în genealogia Domnului Isus

HTML

PDF

 Fiecare trebuie să se roage ca şi cum el ar putea numai să se roage

HTML

PDF

 Fii, ceea ce eşti!

HTML

PDF

 Filiaţiunea lui Hristos

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: I. Observaţii introductive

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: II. Dragostea Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: III. Preaiubitul Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IV. Iubit şi în slava filiaţiunii înainte de întemeierea lumii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: V. Singurul Fiu al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VI. Cuvântul cu Dumnezeu; Singurul Fiu la Tatăl

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VII. Iehova salută cu bucurie pe Fiul Său

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VIII. Folosirea Psalmului 2 în Noul Testament

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IX. Chipul şi Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: X. Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XI. Plinătatea Dumnezeirii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XII. Mărturia audibilă a Tatălui despre Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIII. Fiul, Dumnezeu Însuşi şi Iehova, ca Mesager al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIV. Înainte de întemeierea lumii şi înainte de veşnicii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XV. Revelarea în Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XVI. Remarci finale

HTML

PDF

 Fiul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul vorbeşte despre Casa Tatălui Său: Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Foc străin în Locul Preasfânt

HTML

PDF

 Gâdilarea urechilor

HTML

PDF

 "Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre"

HTML

PDF

 Gânduri referitoare la suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Gânduri serioase

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire

HTML

PDF

 Glorii pe munte şi suferinţe în vale: Luca 9,28-62

HTML

PDF

 Harul bogat al mântuirii

HTML

PDF

 Harul Domnului nostru Isus Hristos

HTML

PDF

 Homosexualitatea - o inducere în eroare din camera din spate

HTML

PDF

 Hotărâri luate de Anul Nou

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 1. Divinitatea lui Hristos

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 2. Fiul veşnic

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 3. Cuvântul făcut trup

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 4. Duhul şi sufletul Lui omenesc

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 5. Fiul Omului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 6. Omul al doilea

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 7. Ultimul Adam

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 8. Preotul uns

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 9. Mijlocitorul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 10. Împăratul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 11. Cap şi moştenitor al tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 12. Capul trupului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 13. Mirele

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 14. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

HTML

PDF

 I-am văzut steaua Lui

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată Omul!

HTML

PDF

 Iefta: un judecător legalist - Consecințele legalității

HTML

PDF

 Iertarea lui Dumnezeu: Ce înțelege Dumnezeu prin iertare?

HTML

PDF

 Ieslea, crucea, cununa

HTML

PDF

 IIie tişbitul: curajul credinţei şi puterea credinţei

HTML

PDF

 Imagini ale Domnului Isus în cartea Eclesiastul

HTML

PDF

 Inima unui cercetaş

HTML

PDF

 Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Intercalarea pământeasca

HTML

PDF

 Interdicţia de a mânca sânge

HTML

PDF

 Interogatoriu încrucişat

HTML

PDF

 Invităm noi pe Dumnezeu la sărbătorile noastre?

HTML

PDF

 Ioan 17 - Slava divină şi veşnică a lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii morale ale lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii divine în înviere

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria mântuirii

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria întâietăţii

HTML

PDF

 Iosif în cadrul istorisirii naşterii Domnului

HTML

PDF

 "I s-a făcut milă"

HTML

PDF

 Istoria "de pe urmă" a lui Iosia

HTML

PDF

 Isus a învăţat ascultarea

HTML

PDF

 Isus - Împărat al nostru?

HTML

PDF

 Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Împăcarea

HTML

PDF

 Împăcarea lui Absalom

HTML

PDF

 Împăcarea tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 "Împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 În armonie cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Încurajări pentru slujitorii obosiți ai lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții”

HTML

PDF

 „Înduplecarea” lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Înfierea

HTML

PDF

 Îngăduiţi-vă unii pe alţii

HTML

PDF

 Îngerii sunt din nou în centrul atenției: Ingerii - ei există

HTML

PDF

 În Paradis

HTML

PDF

 Însuşirile vieţii creştine

HTML

PDF

 În școala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Întrebarea referitoare la drumul cunoscut

HTML

PDF

 Întrebări şi răspunsuri despre social media

HTML

PDF

 Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?

HTML

PDF

 Învierea - Hristos cel dintâi rod

HTML

PDF

 Învierea lui Isus Hristos dintre cei morţi

HTML

PDF

 "Învinge răul prin bine"

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare din cele dintâi roade

HTML

PDF

 Jertfă vie

HTML

PDF

 Jom Kippur: Marea zi a ispăşirii

HTML

PDF

 Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile

HTML

PDF

 Lărgirea inimii

HTML

PDF

 Lecţia lui Iov şi dreptatea lui

HTML

PDF

 Lecţii primite pe marea furtunoasă

HTML

PDF

 Legea ... și sensul ei pentru creștini

HTML

PDF

 Lipseşte untdelemnul?

HTML

PDF

 Liturghiile şi transsubstanţierea

HTML

PDF

 Locul lui Hristos este şi locul nostru

HTML

PDF

 Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

HTML

PDF

 Lucrarea terminată a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri preţioase

HTML

PDF

 Lucruri statornice

HTML

PDF

 Lumini strălucitoare

HTML

PDF

 Luni - A doua curățire a Templului

HTML

PDF

 Luther descopere "dreptatea lui Dumnezeu"

HTML

PDF

 Mai există un viitor pentru Israel?

HTML

PDF

 Mai mult decât o istorisire de Crăciun

HTML

PDF

 Mai mult decât un cadou de Crăciun

HTML

PDF

 Marele străin

HTML

PDF

 Marele tron alb şi starea veşnică

HTML

PDF

 Marți - Confruntari și discuții înverșunate

HTML

PDF

 Mântuire chiar şi în cazul unei vieţi trăite în păcat?

HTML

PDF

 Medicul cel mare

HTML

PDF

 Mefiboşet - Bunătatea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mefiboşet - (Nici) un răspuns la dragostea nemărginită

HTML

PDF

 Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea?

HTML

PDF

 Miercuri - Complotul și trădarea

HTML

PDF

 Minciună în situaţii de constrângere - da sau nu?

HTML

PDF

 Moartea a doua, iazul de foc

HTML

PDF

 Motivul întrebărilor: Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori?

HTML

PDF

 Naşterea Domnului în octombrie

HTML

PDF

 Naufragiat nenorocos ...!?

HTML

PDF

 Necinstit - dezonorat

HTML

PDF

 Neghina, peşti răi, fecioare nechibzuite

HTML

PDF

 Nemărginit, peste măsură, copleşitor

HTML

PDF

 „ Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”

HTML

PDF

 Nici un loc în casa de poposire

HTML

PDF

 Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei

HTML

PDF

 "Nimicirea generală"

HTML

PDF

 Noaptea în care El a fost vândut

HTML

PDF

 Noi am privit slava Lui

HTML

PDF

 Nu este acesta tâmplarul?

HTML

PDF

 „Nu fi prea drept!”

HTML

PDF

 O alegere decisivă

HTML

PDF

 O altă Evanghelie: fapte şi har?

HTML

PDF

 O chemare la separare

HTML

PDF

 O inducere în eroare şi urmările ei

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (1): Rut 1-2

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (2): Rut 2-4

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Privire de ansamblu a istoriei omenirii din perspectiva biblică

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Împărăția păcii

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Sfârșitul Împărăției păcii

HTML

PDF

 Omul al treilea

HTML

PDF

 O podgorie și patru trăsături de caracter

HTML

PDF

 O povestire despre căsătorie

HTML

PDF

 O practică utilă, dar adesea uitată: Ca învăţătoare de bine să dai lecţii de viaţă

HTML

PDF

 O privire în veşnicie: 1 Corinteni 15,20-28

HTML

PDF

 O relație vie cu Domnul Isus: Partea 1 - De fapt, de ce?

HTML

PDF

 O relație vie cu Domnul Isus: Partea a 2-a - Cum contribui tu la ea?

HTML

PDF

 O scrisoare veche ... un mesaj actual

HTML

PDF

 Otniel - un judecător exemplar

HTML

PDF

 Pacea în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Pace şi bucurie în timpuri de încercare

HTML

PDF

 Pasaje biblice grele referitoare la tema "siguranţa mântuirii"

HTML

PDF

 Paștele: Ce are de spus pentru noi astăzi?

HTML

PDF

 Paşte oile Mele

HTML

PDF

 Patimile lui Isus Hristos: Analiza critică a filmului

HTML

PDF

 Patru adevăruri referitoare la mântuire ...

HTML

PDF

 Patru mesaje atemporale

HTML

PDF

 Părtăşia în slujire

HTML

PDF

 Pecetea lui Dumnezeu  

HTML

PDF

 Pe muntele transfigurării  

HTML

PDF

 Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea

HTML

PDF

 Pericolul mândriei 

HTML

PDF

 Perla zilelor

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Iosafat

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Tabita

HTML

PDF

 Piedici în calea rugăciunilor - Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite)

HTML

PDF

 Pierdut pentru totdeauna ... Iadul - un loc îngrozitor

HTML

PDF

 Planul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Plinătate de bucurie

HTML

PDF

 Pocăinţa şi iertarea păcatelor 

HTML

PDF

 Politeţe (maniere)

HTML

PDF

 Predestinarea 

HTML

PDF

 Predestinarea - Pentru ce?

HTML

PDF

 Predestinarea şi preştiinţa lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Predica nu mi-a adus nimic: Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici

HTML

PDF

 Pregătiți pentru Domnul care va reveni

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1): La cine locuiește Dumnezeu?

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2): Locuința lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3): Covoare de in și culoarea lor

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4): Covoare de in subțire răsucit - dimensiunile lor și alte aspecte

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5): Covoare din păr de capră

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6): Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7): Scândurile cortului

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8): Poleiala din aur a scândurilor

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9): Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10): Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (11): Chivotul legământului

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12): Capacul ispășirii

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13): Masa

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14): Sfeșnicul

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul

HTML

PDF

 Prima şi a doua înviere

HTML

PDF

 Primirea de oaspeţi 

HTML

PDF

 "Primiţi Duh Sfânt!" - Ce este viaţa de înviere?

HTML

PDF

 Probe prin indicii pentru înviere

HTML

PDF

 Problema păcatului (1): Romani 5.12-21; Adam şi urmaşii lui

HTML

PDF

 Problema păcatului (2): Romani 6.1-23; Eliberaţi de păcat şi de moarte

HTML

PDF

 Problema păcatului (3): Romani 7.1-25; Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?

HTML

PDF

 Problema păcatului (4): Romani 8.1-39; Viaţa în Duhul

HTML

PDF

 Probleme intenţionate

HTML

PDF

 Profetul bătrân din Betel

HTML

PDF

 Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam 

HTML

PDF

 Pustia

HTML

PDF

 Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia?

HTML

PDF

 Răpirea credincioşilor

HTML

PDF

 Războiul spiritual

HTML

PDF

 Realitatea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Religie fără Hristos!

HTML

PDF

 Renunţarea la drepturile proprii

HTML

PDF

 Roadă şi mărturie

HTML

PDF

 Roadele învierii

HTML

PDF

 Roboam

HTML

PDF

 Rod la vremea sa

HTML

PDF

 Roua Hermonului ... are ceva a face cu unitatea Duhului

HTML

PDF

 Rugați-vă neîncetat!

HTML

PDF

 Rugăciunea credinţei

HTML

PDF

 Rugăciunea Domnului

HTML

PDF

 Rugăciunea: o premisă pentru pacea inimii

HTML

PDF

 Rugăciuni de vindecare

HTML

PDF

 Rugăciuni neîmplinite

HTML

PDF

 Rut - Goel

HTML

PDF

 Sarea de septembrie

HTML

PDF

 „Să fim biruitori” - Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna

HTML

PDF

 Să fim întotdeauna la Domnul

HTML

PDF

 Să vorbeşti de rău pe alţii?

HTML

PDF

 Scrisoarea unei fete de 16 ani

HTML

PDF

 Scrisori cu răspunsuri la diferite întrebări

HTML

PDF

 Se caută păstori

HTML

PDF

 Semănătură şi cules

HTML

PDF

 Semnificația măslinului nobil

HTML

PDF

 Sentimentul mântuirii sau siguranţa mântuirii

HTML

PDF

 Sfaturi pentru evanghelişti

HTML

PDF

 Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat

HTML

PDF

 Sfinţenia - explicată pe exemplul lui Iuda

HTML

PDF

 Sfinţenia iertării

HTML

PDF

 Sfinţenia păcii  şi a celui care face pace

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (1) - În liniştea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (2) - În echilibrul Său în har şi sfinţenie

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (3) - Ca Cel separat de lume

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (4) - În felul cum mustră pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (5) - În felul cum reacţionează la critică

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (6) - El nu a cerut nimic de la oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (7) - În atitudinea Lui faţă de risipă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (8) - Desăvârşirea Sa în a Se adapta situaţiilor diferite

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (9) - Mai mult decât un Binefăcător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (10) - Ca marele dătător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (11) - Cum nu S-a lăsat orbit prin amabilitate

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (12) - În ceea ce L-a înviorat

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (13) - În unicitatea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (14) - În caracterul Său netransformabil

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (15) - Cum ştia El să răspundă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (16) - Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (17) - Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (18) - Comportarea Sa faţă de satan

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (19) - Cum El a încercat şi mustrat pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (20) - Efectul care ea ar trebui să-l aibă asupra noastră

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (21) - În comportarea Sa în lucrarea pentru Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (22) - Recunoaşterea ei de către Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava Sa

HTML

PDF

 Slujba împăcării în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Slujbe de vindecare prin bătrâni

HTML

PDF

 Slujire - Fiecare dar este dat spre folosul altora

HTML

PDF

 Slujirea în Cuvânt

HTML

PDF

 Social media: Ne schimbăm standardele?

HTML

PDF

 Soft Skills - Hard Skills: Factori cheie spre succes

HTML

PDF

 Spălarea picioarelor

HTML

PDF

 Starea corectă a sufletului

HTML

PDF

 Starea sufletului după moarte

HTML

PDF

 Stânca lovită

HTML

PDF

 Steaua Betleemului

HTML

PDF

 Stricăciunea totală a omului: Are omul liberul arbitru?

HTML

PDF

 Studiu de caz privind plângerile

HTML

PDF

 Suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 1-5

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 6-10

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 11-15

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 16-20

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 21-25

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 26-30

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 31-35

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 36-40

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 41-45

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 46-50

HTML

PDF

 Suferinţe şi glorie

HTML

PDF

 Suit în înălţime

HTML

PDF

 Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi?

HTML

PDF

 Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Şapte îndemnuri - Filipeni 4.1-9

HTML

PDF

 Taina cea mare - Efeseni 5,32

HTML

PDF

 Taina lui Hristos - Efeseni 3,1-9

HTML

PDF

 Tainele numelor biblice

HTML

PDF

 Tatăl nostru

HTML

PDF

 Tăria lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Tărie prin bucurie

HTML

PDF

 Tot felul de lucruri preţioase

HTML

PDF

 Totul de la Dumnezeu

HTML

PDF

 Totul sub control

HTML

PDF

 "Toţi sfinţii"

HTML

PDF

 Trădat de un prieten bun

HTML

PDF

 Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos?

HTML

PDF

 Trăieşti numai o singură dată

HTML

PDF

 Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Trebuie să cerem semne?

HTML

PDF

 Trei filozofii de viaţă

HTML

PDF

 Trei însuşiri ale urmării lui Hristos

HTML

PDF

 Trei învieri

HTML

PDF

 Trei locuinţe

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea 1-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 2-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 3-a

HTML

PDF

 Tu eşti omul acela

HTML

PDF

 Ţafnat-Paneah

HTML

PDF

 Ţelul lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui

HTML

PDF

 Ucenicia - cerințe, examene și răsplătiri

HTML

PDF

 Ucenicul care "nu ne urmează"

HTML

PDF

 Un contrast impresionant între Fiinţa lui Dumnezeu şi acţiunile Sale

HTML

PDF

 "Un Copil ni S-a născut"

HTML

PDF

 Unde ne căutăm fericirea?

HTML

PDF

 Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească

HTML

PDF

 Un început nou

HTML

PDF

 Unul - unii - toţi

HTML

PDF

 Un vas ales (1): Vasul în olar, olarul în vas

HTML

PDF

 Un vas ales (2): Sfârşitul istoriei omului

HTML

PDF

 Un vas ales (3): Vasul chemat - omul nou

HTML

PDF

 Un vas ales (4): Vasul eliberat

HTML

PDF

 Un vas ales (6): Omul nou

HTML

PDF

 Urechile Domnului ... sau Slujba dragostei

HTML

PDF

 Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?
 ... despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!

HTML

PDF

 Viaţa şi evlavia

HTML

PDF

 Viaţa veşnică

HTML

PDF

 Viaţa veşnică: O posesiune actuală

HTML

PDF

 Viaţa veşnică - W. Kelly

HTML

PDF

 Viaţă în puterea învierii

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 1. Preistorie

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 2. Restaurarea naţiunii iudaice

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 3. Constituirea rămăşiţei

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 4. Necazul lui Iacov

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 5. Primul atac al asirianului

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 6. Ultimele zile

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 7. Revenirea lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 8. Domnia davidiană a lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 9. Hristos adevăratul Solomon

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 10. Finalul istoriei Ierusalimului

HTML

PDF

 Viitorul lui Israel

HTML

PDF

 Vindecarea lui Naaman

HTML

PDF

 Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi?

HTML

PDF

 „Vindecați bolnavii!” Semne și minuni: în mod deosebit vindecări

HTML

PDF

 Vindecări, limbi, semne, minuni

HTML

PDF

 Vine Mirele

HTML

PDF

 Viziuni mari: Ferice de cei care n-au văzut şi au crezut

HTML

PDF

 Voi bate păstorul ...

HTML

PDF

 Voi, cei care treceţi pe lângă

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea 1-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 2-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 3-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 4-a

HTML

PDF

 Vor fi toţi oamenii mântuiţi?

HTML

PDF

 Ziduriele Ierihonului: principii spirituale pentru lupta spirituală

HTML

PDF

 Zilele din urmă

HTML

PDF

 Ziua de sabat şi ziua Domnului (duminica)

HTML

PDF

 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare

HTML

PDF

 

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 38.8

   În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de utilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”: Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene - Dirk Schürmann

    Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi și mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.1-7

   Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.22-33

   Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat în detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei - John Gifford Bellett

   Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Sfărșitul Împărăției păcii - Werner Mücher

   Timpul incomparabil de binecuvântat al domniei milenare a lui Mesia se va sfârși și el într-o zi. Deja în timpul Împărăției păcii există un anumit declin. Unii văd un indiciu în acest sens în numărul tot mai mic de jertfe la Sărbătoarea Corturilor (Numeri 29.12-38). Sărbătoarea Corturilor dura șapte zile, iar în prima zi, printre altele, trebuiau sacrificați 13 viței tineri, în a doua zi doar 12, în a treia zi 11 etc., iar în cele din urmă, în a șaptea zi, doar 7 viței tineri. La început, oamenii care au fost martori la judecăți vor fi foarte recunoscători pentru mântuirea lui Dumnezeu, dar, pe măsură ce trece timpul, recunoștința și intensitatea închinării față de Dumnezeu vor scădea. La sfârșitul Împărăției păcii vor fi mulți oameni care vor fi înșelați de satan.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Împărăția păcii - Werner Mücher

   Acum, după ce au avut loc toate judecățile, războaiele, legarea lui satana și învierea martirilor, sunt create condițiile pentru instaurarea Împărăției păcii. Acum se întorc cu adevărat dreptatea și pacea, pentru care națiunile au luptat în zadar în toate aceste secole trecute. Acest lucru nu a fost posibil fără Domnul păcii. Cu Împărăția păcii, care începe acum, Dumnezeu încununează diferitele epoci ale relațiilor Sale cu omenirea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții” - Stanley Bruce Anstey

   Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt scriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii - Werner Mücher

   Odată cu înființarea statului Israel a început deja împlinirea profeției referitoare la timpul sfârșitului. În mai 2003, Israel a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a acestui eveniment important. Însă, înainte ca a doua fază a restaurării lui Israel să aibă loc, are loc un alt eveniment central: răpirea tuturor credincioșilor din timpul harului din ziua Cincizecimii încoace, care sunt numiți „Biserica” (în greacă: ekklesia) în Noul Testament. Un pasaj biblic în care este descris clar acest eveniment se găsește în 1 Tesaloniceni 4.13-18. Odată cu răpirea începe o perioadă de șapte ani, care este urmată apoi de Împărăția păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai există un viitor pentru Israel? - Werner Mücher

   Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu aceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor - Dirk Schürmann

   Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în viitor după răpirea Bisericii

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bogăția lui Israel - Christian Briem

   La începutul celei de-a treia părți a Epistolei către Romani, partea istorică a mântuirii, Pavel vorbește despre privilegiile care disting pe Israel, ca națiune, de toate celelalte popoare, potrivit gândurilor lui Dumnezeu. El le prezintă într-o formă extrem de concisă - un rezumat magnific al binecuvântărilor lui Israel, pe care probabil că nu îl găsim nicăieri altundeva în Sfânta Scriptură. Într-adevăr, numai o inimă care a iubit Israel cu atâta ardoare ar putea vorbi astfel!

   Mi se pare că se cuvine ca noi, credincioșii de astăzi, cei mai mulți dintre ei provenind din națiuni, să reflectăm la aceste privilegii ale lui Israel. Pe de o parte, acest lucru ne va salva de la o atitudine disprețuitoare față de acest popor și ne va conduce la o dispoziție smerită. Căci, să ne amintim că, dintre toate aceste privilegii, pe care apostolul le enumeră aici, noi nu am posedat nici unul prin natura noastră (compară cu Efeseni 2.11,12). Pe de altă parte, devin mai clare pentru noi și diferențele dintre acțiunea lui Dumnezeu cu Israel și chemarea Bisericii. Căci credincioșii din timpul harului au primit un dar incomparabil mai bogat datorită lucrării lui Hristos. Și astfel, meditând la aceste lucruri, devenim și mai recunoscători.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este smochinul o imagine a poporului Israel - Werner Mücher

    În Matei 24.32-33 citim: „Dar de la smochin învățați parabola: când ramura lui este deja fragedă și dă frunze, cunoașteți că vara este aproape. Aşa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși.”

   Este adevărat că Domnul Isus se referă la poporul lui Israel prin smochin și ce înseamnă atunci această parabolă?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Semnificația măslinului nobil - Christian Briem

   Pentru a înțelege ce înseamnă măslinul nobil, este bine să ne întrebăm mai întâi cine sau ce este „rădăcina”. De la rădăcină, măslinul își primește hrana și grăsimea. Este Hristos rădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem mai mult de soluționarea acestor întrebări dacă analizăm ceea ce se spune despre „ramuri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel - Stanley Bruce Anstey

   În scrierile lui Pavel există o serie întreagă de expresii doctrinare care marchează anumite linii de adevăr și care, dacă le înțelegem corect, au o extraordinară influență practică asupra vieții noastre. În cele ce urmează aș dori să prezint douăsprezece dintre aceste expresii care ar putea fi numite „Cei doisprezece oameni în scrierile lui Pavel”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pregătiți pentru Domnul care va reveni - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Luca 12.35-40

   Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, în timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  David și Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea - R. W.

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 11-12

   Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat în norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.25-29

   Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din curtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări. În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bătălia împotriva lui Amalec - Christian Briem

   Versete călăuzitoare: Exodul 17 

   Ce înseamnă lupta israeliților împotriva lui Amalec pentru credincioșii de astăzi?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apă și război - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Exodul 17.5-6,10-13 

   „Apă și război” - sună ca un titlu de roman sau ca titlul unui raport guvernamental despre drepturile de apă disputate. Disputele și luptele pentru apă erau ceva obișnuit în zilele Vestului Sălbatic și, cu regret, sunt încă prea frecvente în multe locuri din lume și astăzi. Cu toate acestea, „Apa și războiul” nu se referă la un război pentru drepturi de apă, ci la două evenimente din Exodul 17: Dumnezeu oferă apă pentru poporul lui Israel în călătoria lor prin deșert, și Israel luptă împotriva lui Amalec.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O podgorie și patru trăsături de caracter - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Împărați 21.1-10 

   În 1 Împărați 21 este relatarea inspirată a evenimentelor tragice din jurul unei podgorii. În această relatare găsim patru schițe scurte și succinte ale personajelor din această întâmplare: despre Nabot, proprietarul viei; Ahab, împăratul lui Israel; Izabela, soția lui Ahab; și Ilie, profetul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10): Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire - Samuel Ridout

   Urmând ordinea în care a fost construit Cortul întâlnirii, ajungem acum la perdeaua despărțitoare și la perdeaua de la intrarea în cort și la stâlpii pe care erau atârnate aceste perdele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este Israel mireasa lui Hristos? - W.J. Ouweneel

    În acest articol este vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel, Iuda, cele zece seminții și Ierusalim. Este vorba de relația simbolică a unei mirese/soții, de despărțire, lepădare și reprimire.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9): Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile - Samuel Ridout

   După ce am analizat lemnul și aurul, din care erau făcute scândurile Cortului întâlnirii, să examinăm acum forma lor, dimensiunile lor, fundația lor și legătura dintre ele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8): Poleiala din aur a scândurilor - Samuel Ridout

   Ajungem acum la aurul care a acoperit complet scândurile. Fără îndoială, acesta conține o învățătură divină pentru noi. Scândurile, chivotul și tot mobilierul din cort nu puteau fi văzute din exterior și, în consecință, erau vizibile doar pentru preoți și pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru ochiul omului, gloria divină a Domnului nostru a rămas ascunsă - doar credința o putea percepe sub mantia smereniei Sale umane. La Dumnezeu, însă, este exact invers. Lemnul de salcâm este acoperit cu aur - El Îl vede pe Fiul Său în adâncul smereniei Sale, care este egal cu El. Chiar și pe cruce El este „tovarășul” Său, Cel lovit (Zaharia 13.7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7): Scândurile cortului - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.20-34

   Ajungem acum la structura cortului, adică la scândurile din lemn de salcâm, acoperite cu aur și așezate pe un postament de argint. Toate aceste scânduri aveau o singură dimensiune: erau lungi de 10 coți și late de 1˝ coți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Benaia, unul dintre vitejii lui David - Ger de Koning

   În Biblie, aproximativ treisprezece persoane diferite poartă numele de Benaia. Cu una dintre ele vrem să facem cunoștință mai îndeaproape. Aceasta este Benaia, a cărui viață s-a desfășurat în imediata apropiere a lui David. David este împăratul său. Și aceasta nu abia de când David este prințul domnitor. Atunci este simplu. Nu, Benaia este cu David și atunci când acesta este vânat de Saul și situația arată ca și când n-ar deveni niciodată împărat. El vede în David pe împăratul ales de Dumnezeu, chiar dacă totul pare să fie împotrivă. Benaia crede că David va domni cândva. Credința care se bazează pe Dumnezeu și pe alegerea Sa este întotdeauna superioară.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce este viața veșnică? Idei greșite despre viața veșnică - Stanley Bruce Anstey

   „Viața veșnică”, așa cum apare ea în Evanghelia după Ioan și în epistole, este o binecuvântare creștină. Ea este un „dar de har” al lui Dumnezeu, pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos (Romani 6.23). Este caracterul cel mai înalt al vieții divine, pentru că ea există, și ea este ceea ce Tatăl și Fiul savurează împreună în părtășie, din veșnicie.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea a 2-a: Cum contribui tu la ea? - Ger de Koning

   În prima parte a acestui studiu despre formarea unei relații cu Domnul Isus, am arătat că intrarea într-o relație cu El nu pornește de la mine și de la tine, ci de la El. Pentru a ilustra acest lucru, am folosit istorisirea pe care Domnul Isus o relatează în Luca 10 (Lc. 10.30-37). Din această istorisire reiese clar că o relație cu Domnul Isus nu putea să apară decât pentru că El ne-a căutat. Și noi, ca și omul din istorisire, căzusem în mâinile tâlharilor. Samariteanul milostiv este o imagine frumoasă a Domnului Isus. El se îngrijește de acest om și îl duce la un han. Îi dă chiar și bani hangiului pentru a avea grijă de om, pentru perioada în care el însuși călătorește.

   Relatarea despre samariteanul milostiv este urmată de două pasaje importante, care se potrivesc de minune. În primul pasaj este vorba despre auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Lc. 10.38-42), iar în al doilea pasaj este vorba despre rugăciune (Lc. 11.1-13). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea 1: De fapt, de ce? - Ger de Koning

   Cu toții avem de-a face cu relații în viața noastră de zi cu zi. Avem relații la școală sau la serviciu, dar și relații conjugale și familiale. Este evident că tu și cu mine trăim într-o lume a relațiilor rupte. O dovadă pregnantă în acest sens sunt statisticile care spun că aproximativ o treime din toate căsătoriile se termină prin divorț. Sunt sigur că știi exemple de căsnicii sau de relații de familie eșuate în mediul tău apropiat. Poate cunoști relații care sunt foarte tensionate și în care nu mai există o relație reală: Fiecare își vede de drumul său și singurul lucru pe care încearcă să îl facă este să supraviețuiască.

   Pe lângă tipurile de relații, pe care le-am enumerat mai sus, lipsește cea mai importantă: relația cu Domnul Isus și cu Dumnezeu. Tocmai despre aceasta vreau să vorbesc cu tine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6): Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.19

   Ultimele două învelitori ale Cortului întâlnirii sunt descrise foarte pe scurt într-un singur verset, în timp ce detaliile primei învelitori sau ale locuinței propriu-zise ocupă un spațiu considerabil. Cortul sau acoperământul din păr de capră era, de asemenea, descris cu lux de amănunte. Când ne gândim că fiecare dintre aceste acoperitori vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, aceasta sugerează că, cu cât cunoașterea noastră despre El devine mai profundă, cu atât mai mare va fi frumusețea și perfecțiunea divină pe care o vom vedea. Cu adevărat, avem aici în fața noastră „bogăția de nepătruns a lui Hristos” (Efeseni 3.8). Nu găsim prea multe detalii despre aceste două acoperitori - nu că ele nu ar arăta desăvârșirea Sa, dar atenția este atrasă doar de câteva trăsături ale fiecăreia.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îngerii sunt din nou în centrul atenției: Îngerii ... ei există - Ger de Koning

   Îngerii aparțin lumii superioare, lumii invizibile, lumii duhurilor. Invizibili, imperceptibili pentru om, dar totuși realitate. Nu este un vis și nici o ficțiune. Există îngeri buni și îngeri răi, duhuri bune și duhuri rele. Există un loc bun unde să mergem, dacă vrem să aflăm ceva despre îngeri? Da, există! În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, există nu mai puțin de 250 de referiri la îngeri. Nu sunt chiar puține. Înseamnă că trebuie să existe ceva de descoperit în ea despre originea lor, despre activitatea lor și despre viitorul lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5): Covoare din păr de capră - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.14-18

   Ajungem acum la cel de-al doilea strat de covoare al locuinței sau la „cortul de deasupra locuinței”, așa cum este numit aici [n.tr.: versiunile Bibliei în limba română nu folosesc cuvântul locuință, așa cum este de ex. traducerea în limba germană Elberfelder-Edition CSV Hückeswagen: משׁכּן (mishkân)]. Primul strat de covoare, pe care l-am analizat deja, forma locuința propriu-zisă peste care erau așezate toate covoarele ulterioare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4): Covoare de in subțire răsucit; dimensiunile lor și alte aspecte - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.8-13

   După ce am analizat culorile și materialele covoarelor, să încercăm acum să înțelegem ceva din semnificația dimensiunilor și a aranjamentului lor. Învelitoarea cea mai interioară a cortului era formată din zece covoare, fiecare având o lățime de 4 coți și o lungime de 28 de coți. Aceste zece covoare erau unite între ele pentru a forma două câmpuri compuse din câte cinci covoare fiecare, care la rândul lor erau unite pentru a forma o acoperire completă. Modul în care cele cinci covoare au fost unite nu este menționat în mod explicit (probabil că au fost cusute împreună), dar instrucțiunile pentru unirea celor două câmpuri sunt foarte clare în acest sens: cincizeci de cheotori albastre au fost atașate la marginea covoarelor și cincizeci de copcii de aur au fost folosite pentru a le uni pe toate într-un întreg.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea necroită - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Iosua 3.4; Ioan 13.36  

   N-ați mai trecut pe această cale până acum. Prințul vieții a distrus puterea morții pentru noi și a transformat moartea în calea care ne duce în patria noastră cerească. Pentru Israel, matca adâncă a Iordanului era o cale necroită. Prin urmare, ei trebuiau să aștepte până când chivotul Dumnezeului celui viu, purtat de preoți, trecea prin fața lor ca să le pregătească un drum.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Urechile Domnului ... sau Slujba dragostei - Walter Thomas Prideaux Wolston

   Versete călăuzitoare: Psalmul 40.6-8; Isaia 50.4; Exodul 21.2-6  

   Dacă evoluția vieții sufletului nostru ar fi povestită cinstit, atunci s-ar arăta că jumătate, ba chiar trei sferturi din problemele, ispitele, dificultățile și disperările prin care trecem sunt cauzate numai prin așteptarea necazurilor care nu ne vor năpădi niciodată. Domnul Isus a văzut întregul drum și a mers neclintit mai departe. De câte ori n-am fost rebeli și am dat înapoi de la ce am văzut deja de departe îngrămădindu-se peste noi! Este așa un contrast față de ce găsim aici!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sfințenia - explicată pe exemplul lui Iuda - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Ioan 13  

   Prima lecție importantă în școala lui Hristos, în ceea ce privește sfințenia, a început cu o lecție puternică, ilustrativă din punct de vedere simbolic. Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi. Apoi, a doua lecție importantă trebuia să constea dintr-o a doua acțiune simbolică, deosebit de importantă: Hristos i-a dat lui Iuda bucata de pâine înmuiată.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cuvântări de adio - Harm Wilts

   Când angajați din conducerea unei firme se retrag din câmpul muncii după mulți ani de serviciu, în mod normal, discursului lor de adio i se acordă o mare atenție. De cele mai multe ori sunt trase învățăminte din trecut și arătate căi pentru viitor.

   Și în Biblie găsim de patru ori asemenea cuvântări de adio, care au fost ținute de către slujitori devotați, într-un moment în care au trebuit să-și încheie slujba și când sosise clipa să-și ia rămas-bun.

   Aici ne gândim la cuvintele lui Moise din Deuteronomul 27-33, ale lui Iosua din Iosua 23-24, ale lui Samuel din 1 Samuel 12 și ale lui Pavel din Faptele Apostolilor 20. În câteva articole vom arăta diferite puncte din discursurile de adio, în speranța că aceasta va fi spre binecuvântare pentru noi toți. Cu siguranță că așa va fi, dacă la acest studiu nu vom omite să citim personal pasajele din Scriptură, cu evlavie și rugându-ne.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cu hotărâre de inimă - G.F. Barlee

   Versete călăuzitoare: Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23

   Ne aflăm în ultimele zile ale acestui veac. Ce stare de spirit predomină în majoritatea adunărilor creștine din zilele noastre? Nu se întâlnește aproape pretutindeni coruperea moravurilor și nepăsarea și foarte puțină inimă pentru Hristos? Dar ceea ce dorește cel mai mult Domnul nostru (scriu aceasta cu toată reverența) este, fără îndoială, dragostea cordială din partea sfinților Săi iubiți. Pot exista multe cunoștințe biblice și un mare zel pentru lucrare, dar nimic nu poate lua locul unei afecțiuni profunde a inimii: „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbele 23.26).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? - Alexander Hume Rule

   Și ce este cu substituirea?

   Mulți creștini nu știu să facă distincția între moartea lui Hristos, viața Sa pe pământ și preoția Sa la dreapta Tatălui, și cum se raportează acestea între ele. Motivul pentru aceasta este probabil că ei nu înțeleg sau nu cred în efectele depline și cuprinzătoare ale morții Fiului lui Dumnezeu. În mod uimitor, puțini creștini cunosc efectele semnificative pentru ei, ca păcătoși, ale „jertfei unice” (Evrei 10.14) a Mielului lui Dumnezeu; și de aceea există atât de multă ignoranță cu privire la viața Mântuitorului pe pământ și la mijlocirea Sa actuală în cer. Dacă am ști ce înseamnă moartea Sa și care sunt beneficiile ei, am putea înțelege mai ușor motivul, importanța și dimensiunea vieții și mijlocirii Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce permite Dumnezeu aceasta? ... dacă El este atotputernic? - Arthur Ernest Wilder-Smith

   Nu este aceasta exact întrebarea pe care și-o pun mulți oameni astăzi? De ce este așa, dacă Dumnezeu este atotputernic - și dacă El este Dumnezeu, El trebuie să fie așa - de ce nu pune capăt acestui haos, tuturor acestor războaie, tuturor înșelăciunilor, nedreptăților, mizeriei și bolilor din lume? Este așa cum mi-a spus un student cu ani în urmă: „Dacă vrei să cred în Dumnezeul tău, mă aștept mai întâi de toate ca El să creeze o lume mai bună!”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Otniel: un judecător exemplar - Arthur Maurice Salway Gooding

   Otniel – un judecător exemplar

   Un model pentru oameni responsabili și pentru bărbați tineri

 

   Versete călăuzitoare: Judecători 3.5-11

   Numai unii dintre voi sunt prezbiteri, dar toți credincioșii sunt în primejdie să se dedice lumii și cu toții suntem chemați să biruim lumea. Deci, ce să facem? – Petreceți timp în Hebron! Testați-vă dragostea pentru Domnul! Învățați să cunoașteți Cartea! Cutremurați-vă înaintea ei, ca înaintea Cuvântului lui Dumnezeu! Atunci, puterea instructivă a acestei Cărți, ca și în cazul lui Otniel, umplut de Duhul Sfânt, va alunga caracterul lumesc din inimile noastre, din familiile noastre și din relațiile noastre omenești. După ce Otniel a eliberat poporul lui Dumnezeu din robia sa, țara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani, până la moartea sa. – Dacă poporul lui Dumnezeu din zilele noastre va fi eliberat din înrobirea sa lumească, atunci și adunările vor afla pacea, bunăstarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi vom trăi apropierea lui Dumnezeu într-un fel niciodată cunoscut și Isus Hristos va fi totul pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O scrisoare veche ... un mesaj actual - George Vicesimus Wigram

   Există lucruri pe pământ care pot foarte bine să ne umple inimile de întristare și durere. Starea actuală a adunării, despre care scrii, este în principal o problemă de acest fel. Cel care are o inimă pentru Isus, care Îi împărtășește sentimentele și trăirile pentru Adunare, nu poate decât să se gândească cu durere la această tristă fragmentare și confuzie, la spiritul de partidă care domină în general în Adunare. A privi cu indiferență la această stare de lucruri nu face decât să trădeze o inimă care este indiferentă și față de Domnul ei. Deci, știu și din propria mea experiență că, uitându-mă la această stare tristă, există sentimente care exprimă mai mult neliniște și descurajare, decât întristare conform cu voia lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Plinătate de bucurie - Philip Willis

   Ioan 15-17

   Printre credincioșii adevărați nu există nimic care să lipsească mai mult decât bucuria spirituală. De partea lui Dumnezeu totul este strălucitor. Locul nostru înaintea lui Dumnezeu este primirea noastră în Cel preaiubit. Privilegiul nostru este să avem parte de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său - în cercul dragostei divine. Ce har minunat că Dumnezeu vrea să ne primească! „Așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17).

   Multiple sunt cauzele care ne împiedică să savurăm ceea ce ne este dat în Hristos. Există poveri, care ne împiedică, păcate, care ne chinuie, și satan, care încearcă să ne lege picioarele și să ne împiedice; dar nu este nicio necesitate să ne lăsăm biruiți. Dumnezeu este pentru noi, iar Duhul Sfânt ne întărește.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Să fim întotdeauna la Domnul - George Vicesimus Wigram

   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4 

   Gândul că Îl voi vedea pe Domnul și că voi fi la El pentru totdeauna îmi pătrunde în suflet. O, este posibil ca Domnul, care din momentul în care mi-a dat viață m-a purtat cu atâta răbdare și dragoste și a vegheat asupra mea cu o grijă atât de sfântă, să poată spune: „Tu vei veni în întâmpinarea Mea”? Și mai mult decât atât, El va coborî să mă întâlnească în văzduh! Da, ochii mei Îl vor vedea, urechile mele Îl vor auzi, Cel care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine și care, în dragostea Sa, ne ia acum la Sine, pe toți cei pe care Tatăl I-a dat Lui înainte de întemeierea lumii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Legea ... și sensul ei pentru creștini - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Matei 5.18,19; Ioan 14.15; 1 Ioan 5.3.

   Iar și iar iese la iveală întrebarea: cum ar trebui să procedeze creștinii cu Legea de la Sinai? În această privință, cei mai puțini creștini cred că noi, acum, ar trebui să ținem Legea în toate punctele, deci atât legea morală, cât și legea ceremonială. Creștinii sunt absolut conștienți că blestemul este legat cu o neîmplinire a Legii, dar din acest blestem ne-a răscumpărat definitiv Hristos. Cu toate acestea, pe de altă parte, mulți creștini nu vor să renunțe de tot la Lege și s-o lase să treacă mai departe drept un fel de regulă de viață. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Ava, Tată!” - George Christopher Willis

   Versete călăuzitoare: Galateni 4.6,7

    Este un cuvânt format doar cu buzele, astfel încât un copil foarte mic, care nu are încă dinți, îl poate rosti. Aproape fiecare limbă are același tip de nume pentru „tată” și „mamă”; în germană, copiii mici spun „Papa” și „Mama”; ambele sunt cuvinte care pot fi formate doar cu buzele. La fel se întâmplă și cu „Abba”. Acest lucru ne arată buna primire, pe care Dumnezeu o face chiar și celui mai mic, mai tânăr, mai slab credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Animalul masculin folosit la jertfe - William Henry Westcott

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1 și 4

   La început, bărbatului i s-a încredințat responsabilitatea pentru sfera care i-a fost repartizată, iar femeia, egală cu el, i-a fost dată ca ajutor, pentru ca ea să fie din el și pentru el (Geneza 2). Eva a fost adusă la Adam, o ființă pe care el putea să o iubească și să-i împărtășească plăcerile și privilegiile, dar căreia nu i-a fost încredințată aceeași responsabilitate.

   Se pare că acest principiu poate fi văzut în instituirea jertfelor. Căci acolo unde Hristos este prezentat ca model ca răspuns la gloria cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ca în arderea de tot, sau acolo unde este prezentat ca model ca jertfă pentru păcat pentru o întreagă comunitate sau pentru un preot sau căpetenie, a cărui întreagă sferă de responsabilitate era afectată de păcatul său, se aduce [nu o jertfă feminină, ci] o jertfă masculină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iefta: un judecător legalist - Consecințele legalității - Arthur Maurice Salway Gooding

   Versete călăuzitoare: Judecători 11

   Iefta a judecat pe Israel șase ani, șase ani de triumf și tragedie, șase ani distruși prin legalitate. Domnul să ne elibereze de legalitate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12): Capacul ispășirii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.6-9

   Capacul ispășirii era, așa cum a fost descris pe scurt mai devreme, o acoperire peste Chivot și se potrivea cu acesta în lungime și lățime. Era făcut din aur curat, iar heruvimii erau bătuți (forjați) din aceeași piesă la ambele capete. Ei făceau astfel parte din capacul ispășirii. Aceste figuri simbolice umbreau capacul ispășirii cu aripile lor, în timp ce fețele lor priveau în jos spre el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Conținutul spiritual al relatării despre creație - W.J. Ouweneel

   În niciun caz studiul nostru nu s-a încheiat după gândurile precedente referitoare la zilele creației. Așa cum este cazul în general în Vechiul Testament, și pentru Geneza 1 există mai multe interpretări (Origen a remarcat deja acest lucru). Pe lângă sensul literal, pe care l-am abordat până acum, există, ca de obicei, și o interpretare tipologică (profetică), precum și o aplicație practică pentru noi înșine. Oricine este întrucâtva familiarizat cu imaginile din Scriptură, cu siguranță nu va presupune că aceste imagini lipsesc de pe prima pagină a Bibliei. Dimpotrivă, Dumnezeu este Dumnezeul care de la început vestește sfârșitul și din timpuri străvechi ceea ce încă nu s-a întâmplat (Isaia 46.10). Încă de pe prima pagină, El Se referă la viitor în imagini. Acest lucru nu era de înțeles pentru credinciosul din Vechiul Testament, dar acum, când toate planurile lui Dumnezeu au fost descoperite și Duhul Sfânt locuiește în Adunare, aceste planuri pot fi găsite în nenumărate locuri din Vechiul Testament prin intermediul instrucțiunilor acestui Duh și, bineînțeles, și pe prima pagină bogat ilustrată. „Toate câte au fost scrise mai înainte (adică în Vechiul Testament) au fost scrise spre învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și încurajarea Scripturilor, să avem speranță” (Romani 15.4). „Toate acestea li se întâmplau ca pilde și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor” (1 Corinteni 10.11).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predica nu mi-a adus nimic: Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici - Dirk Schürmann

   În articolul „Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?” ne-am preocupat cu anumite lucruri care sunt necesare pentru ca o predică/propovăduirea Cuvântului să aibă folos pentru ascultători și adunarea să fie zidită. La aceasta am examinat exclusiv responsabilitatea predicatorului. În acest articol ne vom îndrepta acum privirea numai asupra ascultătorului. În plus, ne gândim în mod cu totul deosebit la ascultătorii care nu sunt mulțumiți cu o predică. Lucrul acesta poate avea motive întemeiate, de exemplu, dacă predicatorul nu face față responsabilității sale. Dar există și multe aspecte care sunt de luat în seamă din partea ascultătorilor, ca o predică să aducă folos. Și aceasta va fi aici tema noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Relatarea despre creație și doctrina evoluției - W.J. Ouweneel

   Doctrina evoluției a fost amintită atât de des în capitolele anterioare, încât trebuie să spunem câteva cuvinte despre ea înainte de a merge mai departe. Desigur, nu este posibil să discutăm această doctrină în detaliu în contextul unei analize a Genezei 1; aici își are locul doar ceea ce face clar cât de nepotrivit este ceea ce face ca încrederea unor credincioși în Geneza 1 să fie zdruncinată de doctrina evoluției. De aceea vrem să analizăm pe scurt doar următoarele puncte: așa-numitele dovezi care justifică doctrina evoluționistă, caracterul științific al acestei doctrine și influența ei morală asupra societății.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: „După felul lor” - W.J. Ouweneel

   „După felul lor”

   Această expresie importantă merită să fie discutată mai în detaliu. Apare de zece ori în Geneza 1: de trei ori în ziua a treia, de două ori în ziua a cincea și de cinci ori în ziua a șasea (adică de două ori cinci). În Biblia ebraică spune de cinci ori „după felul său”, o dată „după felul lor” (plural) și de patru ori „după felul lor” (dar la singular) (care este tot de două ori cinci).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Pustiu și gol - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.2

   Aici încep problemele de interpretare. Pentru explicarea ulterioară a Genezei 1 este decisiv modul în care se interpretează acest verset. Marea întrebare cu privire la acest verset este dacă starea descrisă aici este starea inițială a pământului (adică modul în care pământul a fost creat în versetul 1) sau dacă pământul a fost creat inițial într-o stare de glorie și abia mai târziu a căzut într-o stare de pustietate și goliciune.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet? Creștinismul este o Persoană! - Walter Bligh Westcott

   Verset călăuzitor: Galateni 2.20

   Deci, cum devine Domnul Isus Hristos o realitate pentru mine? Să ne gândim măcar o dată la viața și la moartea, la învierea și la gloria Celui care a murit pentru noi; să ne gândim măcar o dată ca și cum acest adevăr ar fi complet nou pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: La început - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.1

   Adesea uităm cât de veche este relatarea despre creație. Nu suntem nici măcar foarte surprinși când se dovedește că știința naturii, după multe secole, ajunge la o concluzie importantă, care se află în Biblie de mii de ani - și mult mai bună, pe deasupra. Există oameni care obiectează că nu ar trebui să se spună așa ceva. Aceștia susțin că Biblia și știința naturii nu ar trebui să fie comparate niciodată una cu cealaltă, deoarece se află la niveluri diferite și ambele au propriul lor domeniu de aplicare. Acest lucru sună foarte frumos, dar este fundamental greșit. Mai mult, această idee lezează autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se spune că știința are doar o sferă limitată de autoritate, atunci totul este în regulă. Dar dacă se afirmă acest lucru despre Biblie, atunci este o eroare foarte gravă. Biblia are valabilitate universală. Ea are ceva de spus în toate domeniile vieții, inclusiv în domeniul științei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Introducere - W.J. Ouweneel

   Introducere  

   Odată cu încurcarea limbilor la Babel au început timpurile de neștiință pentru toate popoarele (Faptele apostolilor 17.30; compară cu Faptele apostolilor 14.16). Nu le-a rămas altă posibilitate de cunoaștere a lui Dumnezeu, decât mărturia creației (Romani 1.20) și a conștiinței (Romani 2.14,15) și amintirea Potopului, adică amintirea de un Dumnezeu care pedepsește răul. Dar, în loc să-L venereze pe acest Dumnezeu ca Creator și Judecător, „s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat”, astfel încât au început să se închine la multe făpturi, în loc să se închine la singurul Creator (Romani 1.21-23). Și poporul lui Israel se afla în același întuneric. În Egipt, ei slujeau idolilor (Ezechiel 20.5-9) și aveau o cunoaștere redusă sau chiar inexistentă a adevăratului Dumnezeu. Cel mult, ei au păstrat amintirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute fără părere de rău părinților lor și a căilor Sale cu ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14): Sfeșnicul - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.17-24

   Următorul obiect din Locul sfânt, cu care vrem să ne ocupăm, este sfeșnicul de aur. La fel ca și capacul ispășirii, acesta a fost realizat din aur curat - nu a fost folosită nicio bucată de lemn de salcâm. Existau instrucțiuni detaliate cu privire la forma sa. În ceea ce privește dimensiunea sa, s-au făcut presupuneri, iar unii consideră că înălțimea sa trebuie să fi fost aproximativ egală cu cea a mesei. Dar acolo unde Scriptura tace, este înțelept să facem ca ea, întrebând totuși de ce tace și poate putem învăța ceva din aceasta. Să facem acest lucru cu ajutorul Domnului, după ce am înțeles semnificația sfeșnicului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13): Masa - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.10-16

   Ajungem acum la mobilierul din Locul Sfânt. În Sfânta Sfintelor, chivotul cu capacul său de ispășire stătea singur, cu excepția zilei ispășirii, când marele preot intra cu cădelnița de aur. Dar în Locul Sfânt stătea masa cu pâinile punerii înainte, altarul tămâierii și cădelnița de aur.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (11): Chivotul legământului - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.1-9; Deuteronomul 10.1-5

   Chivotul legământului era o ladă sau un cufăr făcut din lemn de salcâm: 2˝ coți lungime, 1˝ coți lățime și 1˝ coți înălțime. Era acoperită cu aur atât în interior, cât și în exterior, astfel încât nu se vedea decât aurul. Partea de sus era înconjurată de jur împrejur cu o coroană de aur, iar la cele patru colțuri erau patru inele de aur, câte două de fiecare parte. Prin ele treceau două bare de lemn de salcâm, acoperite și ele cu aur. Ele nu trebuiau să fie scoase niciodată din chivot. Deasupra chivotului era un capac de aur pur, având la fiecare capăt un heruvim forjat din aceeași bucată de aur. A fost numit capacul ispășirii și ne vom ocupa de el mai târziu.

   În chivot era așezată „mărturia”, cele două table ale Legii. Așa cum aflăm din Evrei 9.4, în ea se aflau „vasul de aur având mana, și toiagul lui Aaron, care înmugurise”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3): Covoare de in și culoarea lor - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.8-13

Exodul 36.8-13: Și toți cei cu inima înțeleaptă dintre cei care lucrau la facerea cortului au făcut zece covoare de in subțire răsucit și de material albastru și purpură și stacojiu: cu heruvimi lucrați artistic le-au făcut. Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți și lățimea fiecărui covor era de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. Și a îmbinat cinci covoare unul cu altul și a îmbinat celelalte cinci covoare unul cu altul. Și a făcut chiotori din fir albastru pe marginea unui covor, la capătul îmbinării; tot așa a făcut pe marginea ultimului covor, la îmbinarea a doua. A făcut cincizeci de chiotori pe un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în îmbinarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. Și a făcut cincizeci de copci de aur și a îmbinat covoarele unul cu altul cu copcile, astfel încât cortul era una.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum am învățat că Hristos este totul: Din memoriile lui J.T. Mawson - John Thomas Mawson

   Versete călăuzitoare: Coloseni 2.6,7; 2 Timotei 2.1,8.

   Când Domnul S-a întors la mine în încercări, am crescut spiritual, am câștigat substanță spirituală, indiferent ce altceva am pierdut. Am învățat cu greu că, pentru binecuvântarea mea și pentru gloria Lui, El trebuie să fie totul și în toate. El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Așa este El pentru Dumnezeu și așa trebuie să fie pentru fiecare creatură, care vrea să fie binecuvântată veșnic. Aceasta este lecția pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o predă astăzi. Fericiți toți cei care o învață.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2): Locuința lui Dumnezeu - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 25.1-9

Exodul 25.1-9: Și Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: „Vorbește fiilor lui Israel să ia pentru Mine un dar ridicat: veți lua darul Meu ridicat de la orice om pe care-l îndeamnă inima. Și acesta este darul ridicat pe care-l veți lua de la ei: aur și argint și aramă și material albastru și purpură {n.tr.: purpură albastră și roșie} și stacojiu și in subțire și păr de capră și piei de berbec vopsite roșu și piei de vițel de mare și lemn de salcâm; untdelemn pentru luminător; mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia plăcut mirositoare; pietre de onix și pietre de prins în efod și în pieptar. Și să-Mi facă un locaș sfânt, ca să locuiesc în mijlocul lor. Potrivit cu tot ce-ți arăt, modelul cortului și modelul tuturor uneltelor lui, așa să faceți”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1): La cine locuiește Dumnezeu? - Samuel Ridout

   Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul întâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii.

   Dumnezeu iubește să locuiască în laudele poporului Său, iar aceste laude constituie în același timp o premisă pentru locuirea Sa (Psalmul 22.3). El poate locui doar acolo unde este cunoscut; iar El, la rândul Său, poate fi cunoscut doar pe terenul mântuirii. În Romani 1 vedem că cei care aveau mărturia despre „eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20) în lucrările creației care îi înconjurau, erau orbi și întunecați la minte. Pretinzând că sunt înțelepți, au devenit nebuni și, în cele din urmă, au fost atrași în tot felul de idolatrii și pasiuni rușinoase.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Dar cei nouă, unde sunt?” - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Luca 17.17

   Luca 17.17: N-au fost curățiți cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

   Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul mai binecuvântat al celui care dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un început nou - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Ioan 13.13; Faptele apostolilor 1.8; 4.23; 2 Corinteni 5.15; Galateni 5.16

   „Nu știu ce s-a întâmplat cu Jack”, spunea cineva care a fost cândva tovarășul credincios al celui menționat; „nu-l mai pot convinge să facă nimic din ce făcea înainte. Nu mai merge la teatru sau la dansuri, iar în ceea ce privește un pahar sau o țigară, îmi spune că și-a ars pipa și că nu va mai încerca nici o băutură! El numește asta convertire, dar eu îi spun înnebunire. Și totuși pare fericit. Nu pot să înțeleg asta.”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât de reală este credința ta? - SoundWords

   Verset călăuzitor: 2 Timotei 1.5

   Formalismul este asemenea unei „lipiri”, ținerea cu tărie la obiceiuri, adică la ceva exterior fără realitate lăuntrică. Să luăm un exemplu: aici este un copil, care crește într-o familie creștină. Participă la școala duminicală; participă la orele de adunare; când se face rugăciune, el se ridică în picioare și își încrucișează mâinile; își deschide cartea de cântări și cântă împreună cu ceilalți; își deschide Biblia și urmărește cu privirea textul pe care îl citește un adult. Deoarece copilul efectuează mereu aceleași acțiuni, el dobândește obiceiuri a căror semnificație nu o înțelege în mare parte, mai ales la început. Dacă mai târziu, copilul nu reflectă niciodată serios asupra acestor acțiuni sau - ceea ce este mai rău - dacă învață semnificația acestor acțiuni, dar le execută fără să le înțeleagă valoarea intrinsecă, el devine un formalist, acțiunile sale sunt o simplă imitație, o simplă formalitate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă sfințenia (sfințirea) pentru tine? - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Isaia 6.3; 1 Tesaloniceni 4.3.

   Ce înseamnă de fapt sfințenia? Este adevărat că sfințenia lui Dumnezeu se opune dragostei lui Dumnezeu? Să analizăm pe scurt, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu cumva avem uneori o înțelegere prea limitată a sfințeniei. Ca și în cazul multor analize, este util să ne întrebăm mai întâi unde apare pentru prima dată cuvântul „sfințenie” sau „sfânt”. De obicei, aceasta ajută la o mai bună înțelegere a sensului de bază.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Spălarea picioarelor: Ioan 13 - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 13

   Interpretări diferite

   Capitolul din Ioan 13 referitor la spălarea picioarelor este unul dintre pasaje din Biblie care merg cel mai mult la inimă. Deși evenimentul în sine este destul de simplu de înțeles, există unele opinii contradictorii cu privire la interpretarea pentru zilele de astăzi: ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piedici în calea rugăciunilor: Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite) - SoundWords

   Ți se întâmplă și ție uneori așa, că strigi către cer și nimeni nu pare să fie acasă? Dacă suntem sinceri, uneori ne simțim așa și ne întrebăm: Ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu ascultă strigătul meu? Nu a spus El: Faceți-Mi cunoscute cererile voastre? Și cu toate acestea, acest sentiment, că rugăciunea nu a mers mai departe de tavan. De ce? Vrem să analizăm această întrebare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Adevărata „atmosferă de Crăciun” - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Filipeni 2.1-8

   Să fi în atmosfera Crăciunului înseamnă ceva diferit pentru fiecare. Unii asociază aceasta cu sentimentul reconfortant că la Crăciun „niciunde nu există un loc ca acasă”. Alții o asociază cu agitația de a cumpăra cadouri, de a le împacheta și de a le pune sub bradul de Crăciun. Pentru elevi, înseamnă să scape de școală și de învățat pentru câteva zile. Cu alte cuvinte: a fi în atmosfera Crăciunului înseamnă de fapt a fi plin de bucuria anticipată pentru lucrurile bune care ne așteaptă de Crăciun. Dar cum rămâne cu Isus Hristos?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Care este adevărata semnificație a Crăciunului? - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.1-18; Evrei 1.1,2

   Copiii asociază Crăciunul cu jucăriile. Pentru studenți, Crăciunul înseamnă vacanță semestrială. Pentru comercianți, Crăciunul înseamnă bani. Pentru mame, familia este cea mai importantă la Crăciun. Pentru tați, Crăciunul înseamnă plata facturilor. Pentru mulți, Crăciunul înseamnă stres și agitație. Crăciunul are semnificații diferite pentru diferite persoane din societatea noastră. În mijlocul acestei agitații, este greu să auzi vocea liniștită: „Gândește-te la adevărata semnificație a Crăciunului.”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul deschis și Fiul Omului - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.43-51

   Natanael reprezintă rămășița credincioasă din Israel. El spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” În afară de aceasta, se spune despre el: „un israelit în care nu este viclenie” și că stătea sub smochin, care este adesea o imagine a lui Israel.  ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cine este Copilul?” - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Evrei 1.1-3

   În zilele noastre, nașterea lui Hristos este descrisă într-un mod care transmite un sentiment de nostalgie. Poate că acesta este motivul pentru care trecem cu vederea cu cine avem de-a face cu adevărat. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum este implicată credința în nașterea din nou - Stanley Bruce Anstey

   Vine credința înainte sau după nașterea din nou?

   Unii se întreabă unde și cum este implicată credința din partea omului în nașterea din nou. Am spus-o deja: firea veche a lui Adam nu are credință în Dumnezeu. Oamenii pot avea credință în propriile capacități sau în semenii lor, etc., dar credință în Dumnezeu nu au. Înainte ca omul să fie adus la viață sau născut din nou, el nu are o credință adevărată, dumnezeiască. Dar când cineva este născut din nou, Dumnezeu îi dă credință în El odată cu viața nouă. Această credință este un dar de la Dumnezeu: „Prin har sunteți mântuiți, prin credință; și aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2.8).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Starea corectă a sufletului - Stanley Bruce Anstey

   Condiții prealabile pentru recunoașterea adevărului

   Ne-am putea întreba: „De ce atât de mulți creștini acceptă acest întreg sistem creat de om în creștinătate, fără să pună la îndoială credibilitatea lui?”. Ne-am putea întreba, de asemenea, „De ce atât de mulți creștini nu au respectat rânduiala biblică pentru adevărata închinare și slujire creștină?”. Răspunsul: există o condiție prealabilă care precedă înțelegerea adevărului. Această importantă condiție prealabilă se găsește în starea sufletului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acum și atunci: sau timp și veșnicie - Charles Henry Mackintosh

   Versete călăuzitoare: Luca 12

   Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum strălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când ceva bun devine ceva rău - Ron Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4

   E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”.

   În Numeri 21, însă, găsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? - Carl Knott

   Versete călăuzitoare: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31

   Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată Ziua mondială a vegetarienilor. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de exemplu un burger vegan. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este veganismul. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5

   Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl motivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tatăl nostru - Botschafter

   Versete călăuzitoare: Matei 6.9-13; Luca 11.2-4

   Rugăciunea pe care Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi și care este numită de obicei „Tatăl nostru” (Pater noster) după începutul formulării ei, se găsește în două locuri în Noul Testament: în Matei 6.9-13 și în Luca 11.2-4 (în ultimul loc, însă, doar cinci cereri).

   Această rugăciune nu este, așa cum se presupune în general, valabilă pentru toți oamenii, fără deosebire. Acest lucru este deja evident din faptul că, potrivit lui Matei, Domnul nu a adresat învățăturile Sale întregii mulțimi, ci doar cercului restrâns al ucenicilor Săi (Matei 5.1) și că, potrivit lui Luca, unul dintre ucenicii Săi L-a rugat: „Învață-ne să ne rugăm”. Ea nici nu exprimă starea, nevoile sau sentimentele oricărui om care are vreo dorință pentru Dumnezeu sau se teme de judecata viitoare. Vameșul, care s-a apropiat de Dumnezeu conștient de vina și nevrednicia sa, nu a îndrăznit să deschidă ochii și cu atât mai puțin să spună: „Tată” sau „Tatăl nostru, care ești în ceruri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Care sfinți vor fi în necazul cel mare? - John Nelson Darby

   Versete călăuzitoare: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14

   Va fi un necaz la sfârșit, un timp care nu a mai existat până acum, până când Domnul va veni și va aduce eliberarea. Deci, unde găsim pasajele din Scriptură care ne vorbesc despre un astfel de necaz? Nu am cunoștință de niciunul în afară de următoarele: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; (Luca nu vorbește nici de necazul cel mare, nici de urâciunea pustiirii). Putem adăuga pasajele mai generale din Apocalipsa 3.10 și Apocalipsa 7.14. Dar primele patru pasaje dovedesc în mod clar că va fi un timp de necaz care nu a mai fost niciodată sau, după cum spune Marcu, „așa cum nu a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu, și niciodată nu va mai fi”. Pasajele din Apocalipsa, după cum vom vedea, se îndreaptă spre o sferă mai largă decât cea anterioară. Dar pentru că vorbesc despre un necaz mare, le-am citat, desigur, și pe ele. Deci va fi un mare necaz.

   Cealaltă parte a întrebării este încă deschisă: Vom fi noi, cei care alcătuim Biserica (Adunarea), în acel necaz?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Nu fi prea drept!” - Roy A. Huebner

   Versete călăuzitoare: Eclesiastul 7.16,17

   Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit lucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iertarea lui Dumnezeu: Ce înțelege Dumnezeu prin iertare? - Dirk Schürmann

   Pe thefreedictionary.com se găsește următoarea definiție pentru „a ierta”: a nu mai fi supărat pe cineva din cauza unei acțiuni (prin care acesta a făcut rău cuiva). În articolul acesta vrem să cercetăm ce înțelege Dumnezeu prin iertare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vindecați bolnavii!” Semne și minuni: în mod deosebit vindecări - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 12.9,28

   În ultima vreme, în mod deosebit în cercurile conservatoare ale creștinismului german, s-a vorbit din nou din ce în ce mai mult despre semne și minuni, mai ales sub formă de vindecări. Sunt mulți care sunt de bunăvoie deschiși la aceste lucruri și cel puțin la fel de mulți care văd cum seducția carismatică foarte mare se revarsă asupra creștinismului german de aici. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi? - Jacob Gerrit Veijnvandraat

   Verset călăuzitor: Iacov 5.14

  

   Cum și când trebuie să aplicăm acest lucru în zilele noastre?

   Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 vorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înduplecarea lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu? - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3

   Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm în mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În școala lui Dumnezeu - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Marcu 8.23-25

   Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. Dar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea.

   Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Așa cum este El” - John Thomas Mawson

Verset călăuzitor: 1 Ioan 3.2

1 Ioan 3.2: Îl vom vedea cum este.

   Am făcut tot ce am putut pentru a mângâia o fetiță, a cărei mamă a plecat la Domnul Isus. „O vei revedea”, i-am spus, „mai strălucitoare și mai frumoasă decât a fost vreodată pe pământ”. Din inimioara sfâșiată a ieșit răspunsul: „Dar vreau s-o văd așa cum era. O voi vedea așa cum era, nu-i așa?” Acesta era strigătul dragostei; așa cum își cunoscuse mama, așa voia să o vadă. Ce altceva ar putea satisface dragostea, decât asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Să fim biruitori”: Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Apocalipsa 2.1-11

   În scrisorile către Efes și Smirna se face o promisiune celor „învingători” (Apocalipsa 2.7,11). Cine sunt „învingătorii”? Învingătorii sunt creștinii care dovedesc că sunt credincioși adevărați prin faptul că sunt credincioși (fideli) indiferent de circumstanțe. Învingătorii nu aruncă prosopul, atunci când lucrurile devin dificile! Învingătorii nu intră în relații în învățături false, care dovedesc faptul că ei nu au fost niciodată convertiți - că nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu de caz privind plângerile - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 10.1; Numeri 11

   Plângerea este atât de frecventă în zilele noastre, încât unii oameni o numesc „stil de viață”. Doar pentru că toată lumea se plânge. Și de ce nu? Există destule motive pentru a ne plânge: profesorii, traficul, taxele și problemele de tot felul. Dar frecvența plângerii nu înseamnă că ea este corectă. Cuvântul lui Dumnezeu este dur cu păcatul de a se plânge. Biblia ne învață că a se plânge este cu siguranță greșit pentru un creștin credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Medicul cel mare - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Ioan 5.1-14

   Nu toți bolnavii și invalizii au fost vindecați când Domnul Isus era pe pământ. Nici măcar toți bolnavii din Ierusalim sau din orice altă cetate, în care Domnul Isus a petrecut ceva timp, nu au simțit atingerea vindecătoare a marelui Medic. Dar cu toate acestea mulți au experimentat-o! Unii dintre cei vindecați au venit singuri sau au fost aduși de prietenii lor la El. L-au rugat insistent pe Domnul după ajutor și nu au fost dezamăgiți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Ava, Tată” - John Thomas Mawson

   Vrem să ne preocupăm încă odată cu Numele, care este vorbirea unei persoane de îndată ce ea devenit o creștină credincioasă: chiar și copiii mici - cei tineri în credință – „au cunoscut pe Tatăl” (1 Ioan 2.13), iar „Ava” este vorbirea copiilor mici din Israel. Și totuși, există o frumusețe și o bogăție de semnificații în acest Nume, pe care nici cel mai bătrân sfânt de pe pământ nu le înțelege pe deplin. În mod remarcabil, acest cuvânt nu a fost tradus în limba noastră maternă și, într-adevăr, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, nu folosește în Romani 8.15 și Galateni 4.6 cuvântul grecesc corespunzător. Acolo este folosit cuvântul, pe care l-a folosit Domnul Însuși când S-a prosternat în rugăciune în luptă în Grădina Ghetsimani. Astfel, putem auzi același cuvânt, care a ieșit din gura Lui când S-a adresat Tatălui Său acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta! - Charles Henry Mackintosh

Versete călăuzitoare: Filipeni 2.25-30

   Dacă Epafrodit s-ar fi căutat pe sine însuși, dacă ar fi fost ocupat cu el însuși și cu interesele sale, sau chiar cu munca sa, cu siguranță că i-am căuta numele în zadar pe paginile Cuvântului inspirat. Dar nu; el s-a gândit la alții, nu la el însuși, și de aceea Dumnezeu, apostolul Său și adunarea Sa s-au gândit la el.

   Așa va fi întotdeauna. Un om care se gândește mult la sine însuși îi scutește pe ceilalți de grija de a se gândi la el; dar slujitorul smerit, modest, fără pretenții, golit de sine, care se gândește doar la alții și trăiește pentru ei, care merge pe urmele lui Isus Hristos, un astfel de om va fi întotdeauna subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și a poporului Său; se va gândi la el, da, va fi onorat de toți.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trădat de un prieten bun - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Psalmul 55

   Ai fost vreodată trădat de un prieten apropiat - cineva în care ai avut încredere și cu care ai avut multe experiențe minunate? Este destul de greu când cineva, care nu te place, te dezamăgește sau te trădează. Dar să te confrunți cu trădarea cuiva pe care îl considerai un prieten loial este foarte greu. Împăratul David a scris Psalmul 55 la scurt timp după ce un prieten apropiat l-a trădat. Orice credincios care trece prin aceeași experiență tristă se poate identifica cu sentimentele de durere, suferință și dezamăgire descrise de David. Dincolo de conținutul aplicabil în practică, psalmul conține și afirmații profetice. Trădarea lui David de către un prieten apropiat este, cu siguranță, și o previziune profetică a trădării Domnului Isus Hristos de către Iuda, după ce trăise în strânsă părtășie cu El timp de trei ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Patru mesaje atemporale - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Zaharia 7.4,5,8-10; 8.1-3,18,19

   Zaharia era un profet din Vechiul Testament care a slujit poporului iudeu după întoarcerea acestuia din cei șaptezeci de ani de exil în Babilon. Împreună cu Hagai, el a fost chemat de Dumnezeu și folosit pentru a motiva poporul să termine de reconstruit Templul Domnului. Acesta fusese distrus de armata babiloniană în 586 î.Hr. Într-o serie de opt viziuni, patru mesaje și două „poveri” Zaharia i-a provocat și i-a încurajat pe contemporanii săi să continue lucrarea Domnului, deoarece Dumnezeu avea planificate mari binecuvântări pentru națiunea restaurată, atât în zilele lui Zaharia, cât și în viitor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea? - Paul Wilson

   Metodele moderne de evanghelizare (cum ar fi evanghelizarea ecumenică pe scară largă, evanghelizarea prin prietenie etc.) promit un succes mai mare în convertirea oamenilor, dar rezultatele lor negative nu pot fi negate. Acesta este subiectul următorului articol, pe care autorul l-a scris acum mai bine de șaizeci de ani, dar care este încă relevant astăzi.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfă vie - David R. Reid

Verset călăuzitor: Romani 12.1

Romani 12.1: Vă îndemn deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu; să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înțeleaptă.

   Citește și Exodul 3.15-18; 8.25-28; 10.8-11; 10.24-26.

   Adesea cântăm și vorbim despre slujirea Domnului. În multe ocazii ne predăm din nou Domnului și dorim să ne punem la dispoziția Lui ca „jertfă vie”. Dar, foarte adesea, jertfele vii se strecoară departe de altar chiar înainte ca jertfa să fi avut loc. În Romani 12.1, Dumnezeu ne cheamă să ne punem trupurile la dispoziția Lui ca mijloc de slujire rezonabilă. Nu poate exista o slujire reală pentru Hristos decât dacă suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine ca jertfă.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  BEMA credinciosului ... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată! - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Romani 14.10-13; 1 Corinteni 3.10-15; 4.2,5: 2 Corinteni 5.9,10; 2 Timotei 4.7.8

   În ruinele vechiului Corint, arheologii au descoperit vechea „agora”, piața sau locul central de adunare din oraș. Pe una dintre laturile acestei piețe deschise, pavate cu piatră, se află o mare platformă dreptunghiulară din blocuri de piatră, respectiv un pupitru, care se ridică la aproximativ opt metri deasupra pavajului agora. Acesta era „BEMA”. Aici stăteau judecătorii pentru a decide disputele civile sau pentru a urmări competițiile atletice. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Zidurile Ierihonului: principii spirituale pentru lupta spirituală - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Iosua 6

   Aproape fiecare a auzit de Iosua și de zidurile Ierihonului. Probabil pur și simplu pentru că fiecare cunoaște cântecul: „Joshua fit the battle of Jericho, and walls came a-tumblin’ down“ [Joshua a dus bătălia de la Ierihon, iar zidurile s-au dărâmat]. În orice caz, această relatare nu este o legendă sau un mit. La aproximativ patruzeci de ani după ce israeliții au părăsit Egiptul, ei au dus o bătălie decisivă în noua lor patrie. Ierihonul era înconjurat de ziduri și era un mare obstacol pentru israeliți, deoarece se afla chiar în mijlocul drumului spre Țara Făgăduinței. Ierihon trebuia cucerit!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ucenicia - condiții, examene și răsplătiri - Stanley Bruce Anstey

   În această după-amiază vreau să vorbesc despre ucenicie: condițiile, încercările și răsplătirile ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Divergențe de opinii între credincioși - care este atitudinea mea? - Gerd Pohl

   Verset călăuzitor: Filipeni 2.5

   Vremurile pe care le trăim acum și tot ceea ce experimentăm arată foarte clar câte divergențe pot exista între creștinii credincioși și cât de puțin suntem capabili să le rezolvăm. Nu cred că există vreo comunitate creștină care să nu aibă o problemă de acest fel. Este oare posibil ca noi să avem moduri greșite de gândire în loc de soluții bune?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   - Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii

   - Cele mai importante momente din Săptămâna patimilor

   - Săptămâna patimilor - privire de ansamblu

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Miercuri: Complotul și trădarea - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   S-a convenit cu Iuda Iscarioteanul ca el să Îl predea pe Domnul Isus într-un mod foarte discret, pe ascuns. De aceea, ziua de miercuri ar putea fi intitulată „Complot și trădare”. Cu toate acestea, această zi, miercurea aceasta, nu a fost doar ziua teribilă a complotului și a trădării de către sinedriu și Iuda, ci și ziua în care Domnul Isus a fost uns de Maria din Betania. Acest lucru este descris în Marcu 14.3-9, Matei 26.6-13 și Ioan 12.1-8. Este important de reținut: Ioan 12 descrie modul în care Domnul Isus a venit vineri în Betania. Acolo au pregătit o masă pentru El în seara zilei de vineri, care era masa de sabat. De asemenea, a stat acolo și sâmbăta (care era încă sabatul). Apoi, în Ioan 12, în legătură cu intrarea în Ierusalim, se folosește expresia „a doua zi”. Prin urmare, acest lucru înseamnă: duminică. Aici trebuie remarcat: Domnul a venit vineri în Betania. În Ioan 12.3 se spune, cu metoda timpului nedeterminat, că Maria a uns picioarele Domnului acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Marți: Confruntări și discuții înverșunate - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Marți a fost o zi de confruntări și discuții aprinse, care au provenit de la ziua precedentă. Vedem așadar că există o succesiune de evenimente foarte condiționate unul de altul. Judecătorii lui Israel s-au confruntat cu Domnul și au zis: „Cu ce drept faci lucrul acesta?” Dar Domnul Isus a răspuns cu o contra-întrebare. Nu este întotdeauna nepoliticos să se pună contra-întrebări. Contra-întrebările sunt uneori absolut necesare. Contra-întrebarea Domnului Isus a fost următoarea (Luca 20.4): „Botezul lui Ioan, era din cer sau de la oameni?”. Aceasta a fost o întrebare foarte provocatoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Luni: A doua curățire a Templului - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Înainte de a analiza ziua de luni mai în detaliu, să facem o scurtă trecere în revistă a întregii săptămâni. În Marcu 11.12, după intrarea în Ierusalim, este scris: „Și a doua zi ...”. Acest lucru arată clar că purificarea Templului nu a avut loc duminică, ci a doua zi, luni. În Marcu 11.19-20 ni se dă, de asemenea, momentul următor: „Și, când s-a făcut seară, a ieșit afară din cetate. Și dis-de-dimineață devreme...”. Acest lucru arată clar că ceea ce urmează s-a întâmplat într-o nouă zi, și anume marți. În Marcu 14.1 se spune: „Iar după două zile era Paștele și sărbătoarea azimelor”. Aceasta înseamnă că din momentul menționat în Marcu 14.1 mai erau doar două zile până la Paștele care începea întotdeauna pe 14 Nisan, deci în acest caz în aceeași săptămână, joi. În așa-numita numărătoare inclusivă, ziua curentă este denumită ziua întâi, iar ziua următoare ziua a doua. Prin urmare, această referire din Marcu 14.1 deschide relatarea evenimentelor de miercuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Duminica Floriilor: Intrarea Împăratului în Ierusalim - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Duminica Floriilor, după cum vom vedea imediat, a fost preludiul celei de-a doua purificări a Templului. Titlul potrivit pentru această zi este „Intrarea Împăratului în Ierusalim”. Această zi a fost extraordinar de importantă. Domnul Isus spune în Luca 19, versetul 42: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi a ta, cele care sunt spre pacea ta!” El numește această zi, adresându-Se Ierusalimului, „această zi a ta!”. Ce înseamnă asta? Era ziua Ierusalimului! Dar ce este atât de special în ziua Ierusalimului? Este vorba de a 173.880-a zi de la decretul regelui Artaxerxes, care la 14 martie 445 î.Hr. i-a dat lui Neemia permisiunea de a reconstrui cetatea Ierusalim, aflată în ruină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  El a venit la Ierusalim: Introducere - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   În această carte este vorba de cele opt zile de la Duminica Floriilor până în ziua Învierii. Aceste opt zile sunt atât de importante încât în cele patru Evanghelii, care ilustrează viața Domnului Isus pe pământ timp de 33 de ani, aproximativ 32% din text este dedicat numai acestei săptămâni. Astfel, aproape o treime din Evanghelii se ocupă de această scurtă perioadă de timp. Acest lucru arată clar că avem de-a face cu o succesiune de zile extrem de semnificative.

   Ar fi important să știm pe de rost ce s-a întâmplat în fiecare dintre aceste opt zile - de la o duminică la alta. Pentru început, citim în Luca 19, începând cu versetul 28, intrarea triumfală a Împăratului împăraților în Ierusalim.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Esența patimilor lui Hristos - Stephan Isenberg

   „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”

   La 18 martie 2004, filmul The Passion a fost lansat în cinematografele germane. Greu de crezut, că într-o vreme în care oamenii nu vor să știe prea multe despre Isus Hristos sau pur și simplu nu știu prea multe despre El, acest Isus - sau este mai degrabă prezentarea? - umple săli întregi de cinema. Dar care era adevăratul mesaj al lui Isus, care era misiunea Sa? ...
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Paștele: Ce are de spus pentru noi astăzi? - Ernst-Eugen Hücking

   „Și să-l mâncați în grabă”

   Aceasta a fost rânduiala lui Dumnezeu pentru masa de Paște a copiilor lui Israel, așa cum ne este relatată ca eveniment istoric în Exodul 12. Mielul fusese sacrificat, iar sângele fusese stropit pe dinafară pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor lor: acum nu mai exista nicio ezitare. Venise ceasul lui Dumnezeu, iar poporul era liber să plece din Egipt, din „casa robiei”, pentru „a-I sluji în pustiu”. Astfel, acest „a mânca în grabă”, cu coapsele încinse, picioarele încălțate și toiagul în mână, este caracteristic spiritului unic de plecare care a predominat la acest mare eveniment.

   La comemorarea anuală ulterioară a Paștelui, nu mai era nevoie să se grăbească. Și totuși, nici aici nu lipsește reamintirea: „Șapte zile să le mănânci cu azime, pâinea întristării, pentru că ai ieșit în grabă din țara Egiptului” (Deuteronomul 16.3). Ideea aceasta ne oferă prilejul să urmărim puțin mai departe unele detalii legate de Paște.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele patru zile ale răscumpărării - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează privirea asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit ultima oară pentru păcatele noastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță!

   În acest articol, autorul face ca evenimentele din patru zile din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele prezintă paralele uimitoare cu Psalmii, care erau cântați în Templu în anumite zile ale săptămânii, și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne îndreaptă spre cel mai mare plan de pace din toate timpurile.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Stânca lovită - William Kelly

   Exodul 17.6; Numeri 20.8

   Când citim cu credință simplă pasajele dificile din Biblie, găsim în ele frumusețea extraordinară a Scripturii și o confirmare a originii sale divine. Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Său pentru a ne pune în încurcătură, ci pentru ca inimile noastre să crească în dependență de El și în încredere în El. Acolo unde necredința vede o contradicție, putem descoperi două laturi diferite ale aceluiași adevăr. Acest lucru este foarte încurajator! Astfel, credinciosul nu se lovește de un zid, de la care nu poate merge mai departe, ci de o ușă care se deschide spre credință și care lasă să se întrevadă o slavă dublă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În armonie cu Dumnezeu - Walter Scott

   Marele adevăr fundamental al vieții creștine este necesitatea de a ajunge și de a rămâne în armonie cu Dumnezeu. Când îi îndemnăm pe cititorii noștri să facă acest lucru, nu ne gândim la o stare fără de păcat sau la „perfecțiune”, cum este numită uneori. Se spune că Wesley, acel om deosebit și bun - mai bun decât învățătura sa - a întâlnit un număr de oameni care au avut pretenția înaltă de a fi într-o stare de sfântă perfecțiune, astfel încât ei nu puteau sau nu voiau să păcătuiască; dar el menționează, de asemenea, că nici unul din treizeci nu a rămas corect și fericit până la sfârșit. Dar ceea ce ne dorim pentru noi și pentru cititorii noștri este convingerea pe care Duhul Sfânt o lucrează în suflet: că Dumnezeu este cu noi și că suntem în armonie cu El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Viața veșnică o posesiune actuală - Botschafter

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.13

   „Viața veșnică” este un dar al lui Dumnezeu. Omul are nevoie de această viață pentru că el este „mort în greșeli și păcate” (Efeseni 2.1). Cum ar putea cineva să fie în slava veșnică fără să posede viața veșnică? De aceea, citim în Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu „a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4.9). „În El era viața” (Ioan 1.4). Hristos era „viața veșnică, care era cu Tatăl și care ne-a fost arătat” (1 Ioan 1.2). De aceea, El a putut spune: „Eu sunt viața” și „Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (Ioan 11.25; 10.10). Iar despre mulți dintre ascultătorii Săi a putut spune: „Nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața” (Ioan 5.40). L-au urmat pentru că voiau să vadă minuni și semne. Erau curioși să vadă ce va face El, dar nu erau mișcați în inimile lor. Ei voiau să mănânce din pâini, pentru a-și satisface foamea, dar nu voiau să vină la El pentru viață. În schimb, au strigat: „Nu-L vrem!”. – „Răstignește-L!” Acesta este omul în starea sa naturală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Social media: Ne schimbăm standardele? - Ron Reid

   Putem folosi social media în mod constructiv?

 

   Versete călăuzitoare: Proverbele 18.24; Matei 6.33; Galateni 1.10

 

   Cum ne folosim de fapt timpul?

Un prieten creștin a postat recent pe Facebook că simte că petrece prea mult timp pe Facebook. Încercați să înțelegeți această logică!

Câteva zile mai târziu, un alt prieten creștin de pe Facebook a spus lumii că își ia o pauză de 48 de ore de la social media pentru a-și reînnoi mintea și sufletul. Acest lucru ridică o întrebare evidentă: Dacă social media îi secătuiește mintea și sufletul - de ce se mai întoarce?

Social media a schimbat dramatic modul în care mulți dintre noi comunicăm, ne relaxăm și chiar lucrăm - dar pare să fie și o sursă de confuzie. Nu este surprinzător faptul că mulți creștini se întreabă cum ar trebui să folosească social media. Este responsabil și/sau înțelept să o folosim? Pierdem timpul Domnului făcând acest lucru? Promovează social media superficialitatea sau o mentalitate de căutare a atenției? Creează ele o mentalitate nesănătoasă care se bazează pe competiție sau pe compararea noastră cu alții? Toate acestea sunt preocupări valabile pentru bunăstarea noastră spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Încurajări pentru slujitorii obosiți ai lui Dumnezeu - Botschafter

   Versete călăuzitoare: 1 Împărați 19

   Iată deci unde ajunsese Ilie, puternicul erou al credinței: „Dorea să moară” (1 Împărați 19.4). A devenit slab în momentul în care fusese cel mai puternic. Un om ca și noi, el nu era puternic în el însuși, ci doar în Dumnezeu; și a dovedit acest lucru în viața sa de până acum. Faptul că acum s-a prăbușit nu era o minune, dar faptul că s-a ridicat a fost o minune.

Cu puțin timp în urmă, Ilie stătuse pe muntele Carmel în puterea credinței, iar Domnul a putut să dea o mărturie minunată prin el. Revelația glorioasă a puterii fusese urmată de un eșec. Acest lucru se întâmplă adesea. Urcarea este urmată de o coborâre, iar adâncimea depresiunii corespunde înălțimii entuziasmului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eșecul nu este sfârșitul - David R. Reid

   Eșecul nu este sfârșitul
   Exemplul lui Petru și Marcu  

   Ți-ai întocmit planuri bune la început de an? Ai renunțat deja la ele? Cel mai probabil, planurile tale în a ține o dietă și de a face exerciții fizice în mod regulat au eșuat în urmă cu câteva săptămâni. Poate că și planurile tale pioase, cum ar fi citirea integrală a Bibliei într-un an, au căzut și s-au întrerupt, iar acum ești descurajat pentru că nu ești disciplinat.

   S-ar putea că te lupți cu un eșec și mai mare în viața ta - un eșec mult mai grav decât un plan întocmit de Anul Nou la care ai eșuat. L-ai dezamăgit pe Dumnezeu într-un mod despre care crezi că Dumnezeu nu-l poate ierta? Te simțiți vinovat pentru asta și ți-ai pierdut tot curajul? Ești disperat? Și gândești că nu vei reuși niciodată să trăiești o viață care să fie pe placul lui Dumnezeu? Că nu vei mai fi niciodată de folos în slujba Domnului?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ai resentimente față de călăuzirea Domnului în viața ta? - Botschafter

   În evanghelia după Matei 11 găsim o întâmplare ciudată din viața lui Ioan Botezătorul, o întâmplare care poate servi foarte bine pentru instruirea și îndemnul nostru. Ioan Botezătorul se poticnea de Isus. „Cum este posibil așa ceva?”, ar putea întreba cineva. Ioan Botezătorul, pregătitorul drumului pentru Mesia, omul al cărui deget arăta spre Isus, Mielul lui Dumnezeu - cum putea să se poticnească de El? Și totuși așa a fost. Cuvintele Domnului: „fericit este oricine nu se va poticni de Mine“ pun acest fapt dincolo de orice îndoială. Dar de ce se poticnea? Dacă ne uităm la circumstanțele în care s-a aflat Ioan, ne va fi mai ușor să găsim răspunsul corect la această întrebare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decalajul din Geneza 1; numai o teorie? - Stanley Bruce Anstey

   Practic, fiecare învățător de Biblie respectat din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a învățat că Geneza 1.1,2 se referă la o creație originală a lui Dumnezeu, după care pământul a căzut într-o stare de haos. În cele șase zile menționate în ultima parte a capitolului, Dumnezeu a efectuat apoi o reconstrucție a pământului, adăugând la aceasta crearea vieții animale și a ființelor umane. De aici, ei concluzionează că există un interval de timp nedefinit între crearea pământului (Gen 1.1,2) și reconstrucția lui (Gen 1.3-37). În prezent, majoritatea creștinilor evanghelici resping această interpretare a Genezei 1 deoarece „creaționiștii susținători ai ideii de pământ tânăr” au prezentat anumite informații din geologie care i-au convins că nu a existat un pământ original creat de Dumnezeu înainte de cel pe care trăim astăzi. Ei consideră că Geneza 1.1,2 face parte din lucrarea de creație de șase zile a lui Dumnezeu din Geneza 1.3-31. Pentru ei, capitolul este o explicație continuă a creației. De aici, ei concluzionează că relatarea din Geneza indică faptul că Pământul este relativ tânăr - aproximativ șase mii de ani - deoarece cele șase zile (cu care începe timpul) au marcat începutul creației lui Dumnezeu. Mulți s-au întrebat care dintre aceste două interpretări este cea corectă. Această lucrare oferă o prezentare simplă a ceea ce spune Scriptura pe această temă și trage concluziile corespunzătoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu? - Elmo Clair Hadley

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.3-5

   Cum pot pretinde că Îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am inimă pentru acele lucruri de care El se bucură? Cum pot pretinde că sunt un copil al lui Dumnezeu dacă nu doresc să merg mai departe în comuniune cu Fiul Său, de care El are bună plăcere? Imposibil. Cum poate exista părtășie cu Tatăl nostru, dacă Domnul Isus, a cărui hrană a fost să facă voia Tatălui, nu este subiectul preocupărilor inimilor noastre? Dar în măsura în care El devine pentru inima noastră „Preaiubitul”, „deosebit între zece mii”, vom găsi o bucurie reală, o pace reală și o libertate reală în a merge drept pe calea voinței lui Dumnezeu și în a ne închina și a-L înălța pe Fiul Său.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat” - Edward Dennett

   Versete călăuzitoare: 1 Petru 4.7-8

   Primii creștini știau: lucrurile din jurul nostru sunt nestatornice și trecătoare, iar sfârșitul este aproape. Suntem noi la fel de conștienți de acest lucru ca acei credincioși? Poate că ne gândim la acest lucru la sfârșitul anului; dar, trăim cu adevărat în fiecare zi cu gândul că totul se îndreaptă cu repeziciune într-acolo, că Domnul va interveni cu putere pentru a instaura Împărăția Sa? Noi știm că Domnul va veni. Cunoaștem această învățătură din Sfânta Scriptură, și ea apare frecvent în conversații și în slujirea Cuvântului. Și totuși, cumva, ne bazăm pe faptul că „toate rămân așa cum erau de la începutul creației” (2 Petru 3.4). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia? - Elmo Clair Hadley

   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.15-18

   Unii spun că Bserica trebuie să treacă prin necazul cel mare; ei spun: Nu există niciun motiv pentru ocrotirea credincioșilor, să nu treacă prin necazul cel mare, în timp ce martirii din primele timpuri au suferit atât de mult. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugați-vă neîncetat! - Elmo Clair Hadley

   Verset călăuzitor: 1 Tesaloniceni 5.17

   Recent am fost preocupat de acest scurt cuvânt din 1 Tesaloniceni 5.17: „Rugați-vă neîncetat”. De multe ori am auzit că înseamnă să fim mereu într-o stare de rugăciune. Cu siguranță că așa este, dar cu siguranță că vrea să ne spună mai mult: Dumnezeu vrea ca noi să vorbim cu El mereu și despre orice. Câteva locuri din Scriptură pot clarifica acest lucru ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea: o premisă pentru pacea inimii - Elmo Clair Hadley

   Verset călăuzitor: Iacov 4.3

    Este de cea mai mare importanță pentru noi și pentru binele nostru să facem ceea ce Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, ne încurajează să facem: să ne facem cunoscute cererile înaintea lui Dumnezeu în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumiri. Nimic nu este prea mic ca să nu ne fie de folos, dacă îl aducem în prezența Sa sfântă și îl încredințăm inimii Sale iubitoare; și nimic nu este prea mare ca El să nu poată face acest lucru, dacă este bine pentru noi. Vorbind în mod constant cu El în prezența Sa despre lucrurile mici, dar și despre cele mari ale vieții, aceasta ne va conduce la o intimitate mai profundă cu El și ne va permite să recunoaștem tot mai mult grija Lui sfântă, iubitoare și înțeleaptă pentru noi. Rugăciunea nu înseamnă a-I porunci lui Dumnezeu, nici a-L implora sau chiar a-I cere ceva ce El nu este dispus să ne dea, ci a vorbi despre toate cu Cel care este sfânt, plin de dragoste și înțelepciune și care are un interes profund și personal în tot ceea ce ne privește.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când Dumnezeu ne încearcă: exemplul lui Iosif - David R. Reid


   Versete călăuzitoare:
Psalmul 105.16-21

    Istoria lui Iosif este una dintre cele mai captivante și mai provocatoare relatări din întreg Vechiul Testament. Iosif este unul dintre puținele personaje biblice despre care nu se relatează nimic negativ. Viața sa exemplară - de la adolescență (Geneza 37) până la moartea sa la vârsta de o sută de ani (Geneza 50) - ne convinge și, în același timp, ne încurajează. Iosif este un exemplu excelent, pe care fiecare credincios ar trebui să-l urmeze.

   Iosif avea o credință de neclintit. Biblia nu consemnează că el s-ar fi plâns vreodată sau că s-ar fi clătinat în credința sa - chiar dacă a fost trădat de frații săi, acuzat pe nedrept de viol, aruncat în închisoare de angajatorul său și uitat de oamenii pe care îi ajutase.
 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ambiția - Sydney Long Jacob


   Ambiția este înainte de toate păcatul celor mari, al celor influenți, al celor înțelepți, al celor învățați, iar cel mai mare păcat dintre toate relele se datorează unei astfel de nevoi de a se impune. Satan a căzut ca urmare a acestei însușiri, iar urmașii lui se grăbesc să-l urmeze în același mod și se străduiesc să devină mari și recunoscuți, ascultând de dorințele inimilor lor înșelate.
   Dar există și o ambiție lăudabilă. În trei locuri din Noul Testament cuvântul grecesc corespunzător [philotimeomai] înseamnă „a fi ambițios”, „a se strădui”. Este folosit fie pentru a ne admonesta, fie pentru a ne arăta un exemplu. Să analizăm, așadar, în ce caz este corect să fim ambițioși.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când Corona distruge familii, comunități creștine și grupuri de oameni - SoundWords


 
   După mai bine de un an și jumătate de pandemie, subiectul Corona domină nu numai mass-media, ci și conversațiile în familie, între prieteni, în comunităţile creştine și în grupurile mici de creștini. Unele familii au fost zdruncinate de această problemă și unele comunităţi creştine au fost divizate, sau cel puțin există discordie. Deci, ce ar trebui să facem dacă suntem noi înșine afectați? Prin acest articol dorim să oferim câteva idei și impulsuri de gândire.

    Să ne întrebăm: Cum ne tratăm unii pe alții? Ne caracterizăm unii pe alții fie negatori ai Coronei, fie oi adormite, concetățeni antisociali sau credincioși politici? Ce expresii folosim pentru protecția gurii și a nasului? Cum denumim vaccinul? Cum vorbim despre politicienii sau oamenii de știință responsabili? 

   O atitudine nebiblică se poate dezvălui rapid aici chiar şi numai prin alegerea cuvintelor noastre.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cei liniştiţi din ţară, sau câini muţi care nu pot să latre  - Rainer Imming

 

   Verset călăuzitor: Isaia 56.10

  

   În ultimii ani, mi se pare că a existat o polarizare din ce în ce mai mare a societății noastre între grupuri de opinie și indivizi. Anul trecut, odată cu pandemia corona și cu întrebarea cum să răspundem la ea, această polarizare a primit un impuls suplimentar. La fel ca toate evoluțiile sociale, acest lucru s-a transferat și în comunităţile noastre creștine. Și acolo, tonul a devenit mai dur, se insistă asupra opiniei proprii, un „compromis" este adesea văzut doar în mod negativ. Acest lucru este valabil la diferenţele de păreri interne din cadrul comunităţii, dar și la întrebarea cum să te poziționezi ca și creștin credincios în aceste vremuri față de evoluțiile sociale și deciziile politice. Mă comport mai degrabă tăcut și rezervat sau vorbesc tare și clar și „mă distanţez” faţă de evoluțiile reale și presupuse a fi greşite?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Însuşirile vieţii creştine  - Thomas Oliver

 

   Părtăşia, slujirea, închinarea

  

   Betania înseamnă „Casa palmierilor”; de aceea ne arată un loc de odihnă, ca de exemplu o oază în deșert. Scriptura relatează că Domnul Isus a vizitat adesea Betania, când era aproape de Ierusalim. Pentru ce motiv a făcut El acest lucru? Acolo erau prieteni credincioși, care prețuiau părtășia și dragostea Lui - în contrast cu trădătorul Iuda, cu ura fariseilor, cruzimea soldaților și nestatornicia rece și împietrită a oamenilor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Zilele din urmă  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 2 Timotei 3

  

   Învățătura din 2 Timotei 3 necesită o analiză atentă, pentru că, pe de o parte, conține avertismente cu privire la starea gravă a creștinismului din zilele din urmă, în timp ce, pe de altă parte, suntem instruiți cu privire la sursele noastre de ajutor, astfel încât credinciosul să poată trăi conform lui Dumnezeu în ciuda răului.

 

   Este un har extraordinar faptul că nu trebuie să judecăm singuri starea creștinătății și nici nu trebuie să ne hotărâm singuri cum să trăim în aceste zile din urmă. Avem gândurile revelate ale lui Dumnezeu atât despre rău, cât și despre modul în care trebuie să umblăm în conformitate cu gândurile Sale, având în vedere răul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Profetul bătrân din Betel  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 1 Împăraţi 13.1-32; 2 Împăraţi 23.17-18

 

   Evenimentele care ne sunt relatate în 1 Împărați 13 au avut loc într-o perioadă de apostazie a poporului lui Israel. De aceea, ele au o semnificație cu totul specială și pentru noi și ne servesc drept avertisment pentru noi, cei care trăim într-un timp în care un creștinism corupt se îndreaptă cu pași repezi spre apostazia completă de la Dumnezeu.

 

   Eveniment relatat aici are legătură în esență cu trei persoane - împăratul Ieroboam, un „om al lui Dumnezeu din Iuda” și un „bătrân profet din Betel”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Roboam  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 2 Cronici 11

 

   Putem fi siguri că niciodată în istoria Adunării nu va veni o zi, oricât de întunecată și dificilă ar fi ea, în care să nu existe lumină în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l călăuzi pe credinciosul care dorește să meargă pe calea ascultării. Putem rata calea din cauza ignoranței sau a voinței proprii, putem fi indiferenți față de ea din lipsă de devotament, putem să ne ferim de ea din lipsă de credință, dar lumina căii este acolo pentru cei care o caută și doresc să meargă în ascultare de Cuvânt. Această lumină nu se găsește doar în Noul Testament sub formă de instrucțiuni, ci și în Vechiul Testament sub formă de ilustrație. Să analizăm, așadar, o scenă din Vechiul Testament, care ne va ajuta să înțelegem marile principii neschimbate ale lui Dumnezeu, care ar trebui să ne ghideze în ziua sciziunii și a împrăştierii în rândul poporului lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Binecuvântarea lui Iacov  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Geneza 48 + 49

 

   În primii șaptesprezece ani din viața lui Iosif, acesta a crescut sub îngrijirea tatălui său Iacov și, în frumoasă corespondență cu aceasta, în ultimii șaptesprezece ani din viața sa, bătrânul tată devine subiectul grijii tandre a fiului său (Geneza 47.28). La sfârșitul acestei perioade a vieții sale, ajungem la ultima și cea mai strălucitoare stație a drumului vieţii plină de evenimente a lui Iacov: liniștea orelor morții sale, care contrastează în mod strălucit cu viața sa furtunoasă, plină de căi strâmbe și rătăcite. În aceste momente sfinte și sublime, Iosif este chemat și este deosebit de favorizat împreună cu fiii săi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Consacrarea creştină  - Stanley Bruce Anstey

 

   Cum să-ți dăruiești complet viața Domnului Isus

  

   Versete călăuzitoare: Romani 12.1-8

 

   Ce înseamnă să-ţi consacri viaţa lui Hristos? Ca bază pentru răspunsul la această întrebare luăm textul din Romani 12.1-8. Vreau să încep prin a răspunde la întrebarea care trece prin mintea celor mai mulți tineri: „Ce să fac cu viața mea?”. Cred că versetele pe care tocmai le-am citit ne spun exact ce trebuie să facem cu viața noastră: Noi trebuie să o dăm Domnului! Și să-L lăsăm să facă din viața noastră o binecuvântare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Noaptea în care El a fost vândut  - Stephan Winterhoff

 

   Versete călăuzitoare: Luca 22

 

   De ce nu spune Pavel doar: în noaptea în care au stat împreună în camera de sus? Trebuie oare Pavel să scoată în evidență fapta lui Iuda în acest mod, tocmai la Cina Domnului? Este adevărat că trădarea a fost anunţată dinainte la această cină – „Cel care înmoaie cu Mine mâna în farfurie, acela Mă va preda” – însă la „cina noastră” este vorba despre suferințele Domnului, despre Ghetsimani, despre drumul spre cruce și despre crucea însăși.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O practică utilă, dar adesea uitată: Ca învăţătoare de bine să dai lecţii de viaţă  - Gerd Pohl

 

   Verset călăuzitor: Tit 2.3

 

   În Epistola către Tit este amintită o sarcină foarte importantă, dar adesea neglijată de femeile credincioase. Femeile mai în vârstă sunt solicitate să fie învățătoare de bine. Ce înseamnă și ce conţine acest lucru?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum Se gândeşte Dumnezeu la creaturile Sale: Chiar şi în vremuri de Corona se mai poate vedea curcubeul  - Dirk Schürmann

 

   Într-un timp ca acesta - în actuala criză Corona - mulți se întreabă cu siguranță: Cum gândeşte de fapt Dumnezeu în legătură cu această criză? Este Dumnezeu deosebit de mânios pe oameni în acest moment - poate mai mult decât de obicei? Este o judecată? Dacă da, pentru cine? Și de ce? De ce sunt afectați în mod deosebit aproape toți creștinii, în sensul că, în primul rând, întâlnirile lor nu mai sunt permise sau sunt între timp supuse unor condiții?

 

   Deseori se găsesc răspunsuri rapide la întrebări și se va constata că aceste răspunsuri sunt foarte diferite. Dar nu ar trebui să ne lăsăm influenţaţi de răspunsuri rapide, ci să ne întrebăm mai întâi personal ce vrea Dumnezeu să ne spună prin aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)