...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 09.10.2020

Diverse teme  
 

 Acan - Iosua cap 7

HTML

PDF

 Acesta nu ne urmează

HTML

PDF

 Adevărata viţă

HTML

PDF

 Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevărul despre osânda veşnică

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Bogăţia creştinului

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Pace cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Isus Hristos, Mântuitorul

HTML

PDF

 Ale cui păcate le-a purtat Hristos?

HTML

PDF

 Al şaptelea de la Adam: O privire în viaţa lui Enoh

HTML

PDF

 Apocalipsa - drumul spre fericire?

HTML

PDF

 Aptitudinile şi darurile

HTML

PDF

 A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?

HTML

PDF

 Arătarea a doua oară a lui Hristos

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să ţină sabatul?

HTML

PDF

 Au fugit dezbrăcaţi

HTML

PDF

 Avem noi o descoperire de la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Baraba sau Isus - pentru cine vă decideţi dumneavoastră?

HTML

PDF

 Binecuvântarea înşesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an

HTML

PDF

 Binecuvântările creştine

HTML

PDF

 Braţul Domnului

HTML

PDF

 Caracterul şi puterea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Căderea în Duhul

HTML

PDF

 Căile şi planurile lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui - privire de ansamblu

PDF

 Când Dumnezeu ne trimite "în exil"

HTML

PDF

 Când s-a rupt perdeaua ...

HTML

PDF

 Cântări în noapte

HTML

PDF

 Cât de mult worship are voie să fie?

HTML

PDF

 Cât preţuieşte mama ta pentru tine?

HTML

PDF

 Cât timp, Doamne? Când Dumnezeu tace ...

HTML

PDF

 Ceasul deciziei

HTML

PDF

 Ce citesc?

HTML

PDF

 Ceea ce este desăvârşit în 1 Corinteni 13

HTML

PDF

 Ce este adevărata părtăşie cu Hristos?

HTML

PDF

 Ce este omul

HTML

PDF

 Ce este o sectă?

HTML

PDF

 Cei care-L iubesc pe Dumnezeu 

HTML

PDF

 Cei doi pomi din grădina Eden

HTML

PDF

 Cei graţiaţi ar trebui să practice harul

HTML

PDF

 Ce înseamnă crăciunul pentru tine?

HTML

PDF

 Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?

HTML

PDF

 Ce legătură este între "taină" şi "chemarea cerească"?

HTML

PDF

 Cele două lumi

HTML

PDF

 Cele trei principii ale unei treziri spirituale

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 1, 2 şi 3

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 4, 5 şi 6

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 7, 8, 9 şi 10

HTML

PDF

 Ce putem învăţa de la "magii din răsărit"?

HTML

PDF

 Ce se exprimă prin botez?

HTML

PDF

 Ce se gândeşte despre tine?

HTML

PDF

 Ce vom facem noi în cer

HTML

PDF

 Cheltuielile

HTML

PDF

 Chemarea cerească

HTML

PDF

 Chiriat Arba, Hebron sau Cetatea pătrată

HTML

PDF

 Cinci case - despre botezul creştin

HTML

PDF

 Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine?

HTML

PDF

 Coborât în părţile mai de jos ale pământului

HTML

PDF

 Comunicarea între creştinii credincioşi

HTML

PDF

 Condamnarea veşnică

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (1): Mielul înjunghiat şi cei patru cai

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (2): Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (3): O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 1 Hristos, revelarea Tatălui

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 2 Copiii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 3 Duhul filiaţiunii

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 4 Unitatea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 5 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 6 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu - Continuare

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 7 Semnele caracteristice ale copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 8 Dorinţa Tatălui pentru copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 9 Căile de guvernare ale lui Dumnezeu cu copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 10 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 11 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu (continuare)

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 12 Partea veşnică viitoare şi căminul copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 "Copilul Isus" stă înaintea uşii - Crăciunul din perspectiva lui Iosif

HTML

PDF

 Corona - suntem noi înşelaţi?

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua 1

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 2-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 3-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 4-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 5-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 6-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 7-a

HTML

PDF

 Creaţie sau evoluţie?

HTML

PDF

 Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu

HTML

PDF

 Credinţă şi răbdare

HTML

PDF

 Creştinii şi vindecările miraculoase

HTML

PDF

 Crucea

HTML

PDF

 Crucea câştigă inima noastră

HTML

PDF

 Cui să ne rugăm?

HTML

PDF

 Cu neputinţă

HTML

PDF

 Cunoaşterea voii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Cutremurele în Biblie

HTML

PDF

 Cuvântarea de pe munte - Fericirile

HTML

PDF

 Cuvintele unui fiu rostite lângă sicriul tatălui său

HTML

PDF

 Dacă Hristos nu a înviat ...

HTML

PDF

 Dacă îi este foame vrăjmaşului tău

HTML

PDF

 Dacă slujba noastră pentru Dumnezeu este zadarnucă ... Gânduri asupra epistolei lui Iacov

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea 1-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 2-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 3-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 4-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 5-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 6-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 7-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 8-a

HTML

PDF

 Darul de nespus al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Darul împăcării

HTML

PDF

 De ce Hristos apune de regulă "Tată" şi la cruce spune "Dumnezeu"?

HTML

PDF

 De ce suferă creştinii credincioşi?

HTML

PDF

 De ce sunt pe pământ?

HTML

PDF

 De la o Betanie la cealaltă Betanie

HTML

PDF

 Democraţia în lumina Sfintei Scripturi

HTML

PDF

 Departe de trup, acasă la Domnul

HTML

PDF

 Desăvârşirea jertfei lui Hristos

HTML

PDF

 Descendenţa lui Mesia

HTML

PDF

 Despre folosirea banilor

HTML

PDF

 Despre rugăciune - cui ne adresăm în rugăciune?

HTML

PDF

 Despre suflet

HTML

PDF

 Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos

HTML

PDF

 Dimensiunile lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Dincolo de poartă

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea 1-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 2-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 3-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 4-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 5-a

HTML

PDF

 Doisprezece fii - cu care te asemeni?

HTML

PDF

 Dragostea dumnezeiască în evanghelia după Matei

HTML

PDF

 Drumul vieţii

HTML

PDF

 Duhul Sfânt, omul, diavolul

HTML

PDF

 Dumnezeu în timpuri de criză

HTML

PDF

 "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"

HTML

PDF

 El a înviat cu adevărat

HTML

PDF

 El "i-a lăsat"

HTML

PDF

 Elisei, chemarea şi pregătirea lui pentru slujire

HTML

PDF

 Elisei - Fiii profeţilor - Oamenii cetăţii - Batjocoritorii din Betel - Împăraţii şi oştirile lor

HTML

PDF

 Elisei - Untdelemnul şi văduva - Sunamita

HTML

PDF

 Elisei - Timpul foametei; Hrănirea mulţimii poporului; Vindecarea leprosului

HTML

PDF

 Elisei - Slujitorul profetului; Securea împrumutată

HTML

PDF

 Elisei - Incursiunile de recunoaştere ale sirienilor; Asedierea Samariei

HTML

PDF

 Elisei - Foametea de şapte ani; Împăratul din Siria

HTML

PDF

 Elisei - Ungerea lui Iehu; Moartea lui Elisei

HTML

PDF

 El S-a născut ca să moară

HTML

PDF

 El trăieşte!

HTML

PDF

 El trebuie să crească - Ioan 3,30

HTML

PDF

 Epoci ale acţionării lui Dumnezeu şi apusul lor

HTML

PDF

 Este iadul limitat în timp?

HTML

PDF

 Este veşnică "condamnarea veşnică"?

HTML

PDF

 Eşti încă sănătos?

HTML

PDF

 Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea 1

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 Experienţa creştinului

HTML

PDF

 Fapte bune

HTML

PDF

 Fără pace

HTML

PDF

 Femeile în genealogia Domnului Isus

HTML

PDF

 Fiecare trebuie să se roage ca şi cum el ar putea numai să se roage

HTML

PDF

 Filiaţiunea lui Hristos

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: I. Observaţii introductive

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: II. Dragostea Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: III. Preaiubitul Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IV. Iubit şi în slava filiaţiunii înainte de întemeierea lumii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: V. Singurul Fiu al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VI. Cuvântul cu Dumnezeu; Singurul Fiu la Tatăl

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VII. Iehova salută cu bucurie pe Fiul Său

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VIII. Folosirea Psalmului 2 în Noul Testament

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IX. Chipul şi Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: X. Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XI. Plinătatea Dumnezeirii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XII. Mărturia audibilă a Tatălui despre Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIII. Fiul, Dumnezeu Însuşi şi Iehova, ca Mesager al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIV. Înainte de întemeierea lumii şi înainte de veşnicii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XV. Revelarea în Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XVI. Remarci finale

HTML

PDF

 Fiul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul vorbeşte despre Casa Tatălui Său: Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Foc străin în Locul Preasfânt

HTML

PDF

 Gâdilarea urechilor

HTML

PDF

 "Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre"

HTML

PDF

 Gânduri referitoare la suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Gânduri serioase

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire

HTML

PDF

 Glorii pe munte şi suferinţe în vale: Luca 9,28-62

HTML

PDF

 Harul bogat al mântuirii

HTML

PDF

 Hotărâri luate de Anul Nou

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 1. Divinitatea lui Hristos

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 2. Fiul veşnic

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 3. Cuvântul făcut trup

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 4. Duhul şi sufletul Lui omenesc

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 5. Fiul Omului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 6. Omul al doilea

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 7. Ultimul Adam

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 8. Preotul uns

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 9. Mijlocitorul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 10. Împăratul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 11. Cap şi moştenitor al tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 12. Capul trupului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 13. Mirele

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 14. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

HTML

PDF

 I-am văzut steaua Lui

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată Omul!

HTML

PDF

 Ieslea, crucea, cununa

HTML

PDF

 IIie tişbitul: curajul credinţei şi puterea credinţei

HTML

PDF

 Imagini ale Domnului Isus în cartea Eclesiastul

HTML

PDF

 Inima unui cercetaş

HTML

PDF

 Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Intercalarea pământeasca

HTML

PDF

 Interdicţia de a mânca sânge

HTML

PDF

 Interogatoriu încrucişat

HTML

PDF

 Ioan 17 - Slava divină şi veşnică a lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii morale ale lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii divine în înviere

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria mântuirii

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria întâietăţii

HTML

PDF

 Iosif în cadrul istorisirii naşterii Domnului

HTML

PDF

 Isus - Împărat al nostru?

HTML

PDF

 Împăcarea

HTML

PDF

 Împăcarea lui Absalom

HTML

PDF

 Împăcarea tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 "Împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Înfierea

HTML

PDF

 Îngăduiţi-vă unii pe alţii

HTML

PDF

 În Paradis

HTML

PDF

 Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?

HTML

PDF

 Învierea - Hristos cel dintâi rod

HTML

PDF

 Învierea lui Isus Hristos dintre cei morţi

HTML

PDF

 "Învinge răul prin bine"

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare din cele dintâi roade

HTML

PDF

 Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile

HTML

PDF

 Lărgirea inimii

HTML

PDF

 Lecţii primite pe marea furtunoasă

HTML

PDF

 Lipseşte untdelemnul?

HTML

PDF

 Liturghiile şi transsubstanţierea

HTML

PDF

 Locul lui Hristos este şi locul nostru

HTML

PDF

 Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

HTML

PDF

 Lucrarea terminată a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri preţioase

HTML

PDF

 Lucruri statornice

HTML

PDF

 Luther descopere "dreptatea lui Dumnezeu"

HTML

PDF

 Mai mult decât o istorisire de Crăciun

HTML

PDF

 Mai mult decât un cadou de Crăciun

HTML

PDF

 Marele străin

HTML

PDF

 Marele tron alb şi starea veşnică

HTML

PDF

 Mefiboşet - Bunătatea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mefiboşet - (Nici) un răspuns la dragostea nemărginită

HTML

PDF

 Minciună în situaţii de constrângere - da sau nu?

HTML

PDF

 Moartea a doua, iazul de foc

HTML

PDF

 Motivul întrebărilor: Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori?

HTML

PDF

 Naşterea Domnului în octombrie

HTML

PDF

 Naufragiat nenorocos ...!?

HTML

PDF

 Necinstit - dezonorat

HTML

PDF

 Neghina, peşti răi, fecioare nechibzuite

HTML

PDF

 Nemărginit, peste măsură, copleşitor

HTML

PDF

 Nici un loc în casa de poposire

HTML

PDF

 "Nimicirea generală"

HTML

PDF

 Noi am privit slava Lui

HTML

PDF

 Nu este acesta tâmplarul?

HTML

PDF

 O alegere decisivă

HTML

PDF

 O altă Evanghelie: fapte şi har?

HTML

PDF

 O inducere în eroare şi urmările ei

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (1): Rut 1-2

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (2): Rut 2-4

HTML

PDF

 Omul al treilea

HTML

PDF

 O povestire despre căsătorie

HTML

PDF

 O privire în veşnicie: 1 Corinteni 15,20-28

HTML

PDF

 Pacea în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Pace şi bucurie în timpuri de încercare

HTML

PDF

 Paşte oile Mele

HTML

PDF

 Patimile lui Isus Hristos: Analiza critică a filmului

HTML

PDF

 Patru adevăruri referitoare la mântuire ...

HTML

PDF

 Pecetea lui Dumnezeu  

HTML

PDF

 Pe muntele transfigurării  

HTML

PDF

 Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea

HTML

PDF

 Pericolul mândriei 

HTML

PDF

 Perla zilelor

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Iosafat

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Tabita

HTML

PDF

 Pierdut pentru totdeauna ... Iadul - un loc îngrozitor

HTML

PDF

 Planul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pocăinţa şi iertarea păcatelor 

HTML

PDF

 Politeţe (maniere)

HTML

PDF

 Predestinarea 

HTML

PDF

 Prima şi a doua înviere

HTML

PDF

 Primirea de oaspeţi 

HTML

PDF

 "Primiţi Duh Sfânt!" - Ce este viaţa de înviere?

HTML

PDF

 Probe prin indicii pentru înviere

HTML

PDF

 Problema păcatului (1): Romani 5.12-21; Adam şi urmaşii lui

HTML

PDF

 Problema păcatului (2): Romani 6.1-23; Eliberaţi de păcat şi de moarte

HTML

PDF

 Problema păcatului (3): Romani 7.1-25; Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?

HTML

PDF

 Problema păcatului (4): Romani 8.1-39; Viaţa în Duhul

HTML

PDF

 Probleme intenţionate

HTML

PDF

 Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam 

HTML

PDF

 Răpirea credincioşilor

HTML

PDF

 Războiul spiritual

HTML

PDF

 Realitatea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Religie fără Hristos!

HTML

PDF

 Renunţarea la drepturile proprii

HTML

PDF

 Roadă şi mărturie

HTML

PDF

 Roadele învierii

HTML

PDF

 Rod la vremea sa

HTML

PDF

 Roua Hermonului ... are ceva a face cu unitatea Duhului

HTML

PDF

 Rugăciunea credinţei

HTML

PDF

 Rugăciunea Domnului

HTML

PDF

 Rugăciuni de vindecare

HTML

PDF

 Rugăciuni neîmplinite

HTML

PDF

 Rut - Goel

HTML

PDF

 Să vorbeşti de rău pe alţii?

HTML

PDF

 Scrisoarea unei fete de 16 ani

HTML

PDF

 Se caută păstori

HTML

PDF

 Sentimentul mântuirii sau siguranţa mântuirii

HTML

PDF

 Sfaturi pentru evanghelişti

HTML

PDF

 Sfinţenia iertării

HTML

PDF

 Sfinţenia păcii  şi a celui care face pace

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (1) - În liniştea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (2) - În echilibrul Său în har şi sfinţenie

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (3) - Ca Cel separat de lume

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (4) - În felul cum mustră pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (5) - În felul cum reacţionează la critică

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (6) - El nu a cerut nimic de la oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (7) - În atitudinea Lui faţă de risipă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (8) - Desăvârşirea Sa în a Se adapta situaţiilor diferite

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (9) - Mai mult decât un Binefăcător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (10) - Ca marele dătător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (11) - Cum nu S-a lăsat orbit prin amabilitate

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (12) - În ceea ce L-a înviorat

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (13) - În unicitatea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (14) - În caracterul Său netransformabil

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (15) - Cum ştia El să răspundă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (16) - Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (17) - Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (18) - Comportarea Sa faţă de satan

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (19) - Cum El a încercat şi mustrat pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (20) - Efectul care ea ar trebui să-l aibă asupra noastră

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (21) - În comportarea Sa în lucrarea pentru Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (22) - Recunoaşterea ei de către Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava Sa

HTML

PDF

 Slujba împăcării în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Slujbe de vindecare prin bătrâni

HTML

PDF

 Slujirea în Cuvânt

HTML

PDF

 Soft Skills - Hard Skills: Factori cheie spre succes

HTML

PDF

 Starea sufletului după moarte

HTML

PDF

 Steaua Betleemului

HTML

PDF

 Stricăciunea totală a omului: Are omul liberul arbitru?

HTML

PDF

 Suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 1-5

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 6-10

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 11-15

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 16-20

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 21-25

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 26-30

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 31-35

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 36-40

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 41-45

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 46-50

HTML

PDF

 Suferinţe şi glorie

HTML

PDF

 Suit în înălţime

HTML

PDF

 Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi?

HTML

PDF

 Şapte îndemnuri - Filipeni 4.1-9

HTML

PDF

 Taina cea mare - Efeseni 5,32

HTML

PDF

 Taina lui Hristos - Efeseni 3,1-9

HTML

PDF

 Tainele numelor biblice

HTML

PDF

 Tăria lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Tărie prin bucurie

HTML

PDF

 Tot felul de lucruri preţioase

HTML

PDF

 Totul de la Dumnezeu

HTML

PDF

 Totul sub control

HTML

PDF

 "Toţi sfinţii"

HTML

PDF

 Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos?

HTML

PDF

 Trăieşti numai o singură dată

HTML

PDF

 Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Trebuie să cerem semne?

HTML

PDF

 Trei însuşiri ale urmării lui Hristos

HTML

PDF

 Trei învieri

HTML

PDF

 Trei locuinţe

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea 1-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 2-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 3-a

HTML

PDF

 Tu eşti omul acela

HTML

PDF

 Ţafnat-Paneah

HTML

PDF

 Ucenicul care "nu ne urmează"

HTML

PDF

 Un contrast impresionant între Fiinţa lui Dumnezeu şi acţiunile Sale

HTML

PDF

 "Un Copil ni S-a născut"

HTML

PDF

 Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească

HTML

PDF

 Unul - unii - toţi

HTML

PDF

 Un vas ales (1): Vasul în olar, olarul în vas

HTML

PDF

 Un vas ales (2): Sfârşitul istoriei omului

HTML

PDF

 Un vas ales (3): Vasul chemat - omul nou

HTML

PDF

 Un vas ales (4): Vasul eliberat

HTML

PDF

 Un vas ales (6): Omul nou

HTML

PDF

 Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?
 ... despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!

HTML

PDF

 Viaţa şi evlavia

HTML

PDF

 Viaţa veşnică

HTML

PDF

 Viaţa veşnică - W. Kelly

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 1. Preistorie

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 2. Restaurarea naţiunii iudaice

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 3. Constituirea rămăşiţei

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 4. Necazul lui Iacov

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 5. Primul atac al asirianului

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 6. Ultimele zile

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 7. Revenirea lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 8. Domnia davidiană a lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 9. Hristos adevăratul Solomon

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 10. Finalul istoriei Ierusalimului

HTML

PDF

 Vindecarea lui Naaman

HTML

PDF

 Vindecări, limbi, semne, minuni

HTML

PDF

 Vine Mirele

HTML

PDF

 Voi bate păstorul ...

HTML

PDF

 Voi, cei care treceţi pe lângă

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea 1-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 2-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 3-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 4-a

HTML

PDF

 Vor fi toţi oamenii mântuiţi?

HTML

PDF

 Ziua de sabat şi ziua Domnului (duminica)

HTML

PDF

 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare

HTML

PDF

 

  Corona - suntem noi înşelaţi? - SoundWords

 

 

   Nu numai în demonstraţiile Corona, ci şi în mediul particular suntem repede confruntaţi cu afirmaţia, că cu privire la Covit 19 totul este de fapt altceva decât ceea ce oamenii de ştiinţă şi politicienii ne duc de nas cu îngrădiri într-un domeniu, obligaţii în alt domeniu sau ne răpesc libertatea şi drepturile noastre de bază şi ne alimentează cu Fake News. [ştiri false]

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ceea ce este desăvârşit în 1 Corinteni 13 - W.J. Ouweneel

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 13.8-13

 

   Aici trece pe prim plan un aspect nou. Şi acesta este, că darurile au nevoie pentru exercitarea lor nu numai de dragoste, ci ele, dacă ele vin de la Dumnezeu, au delimitarea lor. Darurile sunt numai pentru un timp. Şi acesta este timpul, ca să spunem cu inversul cuvântului din versetul 9, nedesăvârşirii. Darurile sunt desăvârşite în ele însele, căci ele vin de la Dumnezeu, cu toate că persoanele care le practică sunt nedesăvârşite. Însă darurile sunt date deoarece Adunarea se află într-o stare de nedesăvârşire. Dăruirea darurilor are ca premisă nedesăvârşirea noastră. Noi avem nevoie de profeţii, deoarece noi suntem încă nedesăvârşiţi. Noi avem nevoie de cunoaştere, de descoperiri şi orice altceva ar putea fi în acest capitol şi de asemenea şi în capitolul 12, deoarece noi ne aflăm încă într-o stare de nedesăvârşire.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ucenicul care "nu ne urmează" - W.J. Ouweneel

 

   Versete călăuzitoare: Marcu 9.38-41

 

   Ioan povesteşte în Marcu 9.38-41 despre un om, care scotea demoni în Numele lui Hristos. Nu pare prea frumos când el spune de două ori, că omul acesta nu „ne” urmează şi că „noi” – aşa cum spune el – am încercat chiar să-l oprim. De ce nu a spus el mai bine, că problema acestui om consta în aceea că el nu-L urma pe Domnul? Ce contează dacă el nu ne urmează pe noi?

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Stricăciunea totală a omului: Are omul liberul arbitru? - Stanley Bruce Anstey

 

   Afirmaţie: Toţi oamenii se nasc având liberul arbitru şi ei se pot decide dacă ei vor crede Evanghelia sau o vor respinge.

 

   Această afirmaţie referitoare la aparenta voinţă liberă a omului redă o înţelegere greşită a stării efective a omului decăzut. Ea porneşte de la premisa că omul în starea lui decăzută poartă în sine putere pentru bine, care îl face capabil să se adreseze lui Dumnezeu, pentru ca să devină răscumpărat – oricând el îşi doreşte aceasta.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Să vorbeşti de rău pe alţii - Autor necunoscut

 

   „Răutate” şi „vorbire de rău” (să răspândeşti lucruri negative înapoia spatelui altor oameni, pe care le presupui despre ei sau le-ai auzit) se întâlnesc cu regret deseori între credincioşi. Uneori te aperi în privinţa aceasta spunând că ai făcut aceste păcate în neştiinţă, dar cu toate acestea păcatele sunt împotriva lui Dumnezeu. O defăimare nu trebuie lăsată nepedepsită între oameni şi scuza că s-a acţionat în necunoştinţă nu protejează de pedeapsă; ar fi trebuit să se încerce să se afle realitatea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dacă slujba noastră pentru Dumnezeu este zadarnică ...: Gânduri asupra epistolei lui Iacov - Sydney Long Jacob

 

   Să mulţumim lui Dumnezeu pentru epistola lui Iacov! În mod obişnuit nu se acordă valoare mare acestei epistole. Ea nu are a face cu marile adevăruri şi cu învăţăturile Scripturii. Nu învăţăm din ea adâncimile lui Dumnezeu sau înţelepciunea ascunsă pe care Dumnezeu a hotărât-o înainte de întemeierea lumii spre gloria noastră. Dar dacă neglijăm această epistolă, atunci este o pagubă mare pentru noi, căci ea ocupă un loc foarte important, şi aceasta tocmai în timpul de acum, când se vorbeşte aşa de mult şi se face aşa de puţin şi când se ţine seama aşa de puţin de dreptatea practică zilnică în relaţiile oamenilor cu Dumnezeu şi cu aproapele lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un contrast impresionant între Fiinţa lui Dumnezeu şi acţiunile Sale - Gerd Pohl

 

   Cum Se prezintă Dumnezeu în Isaia 40-48

 

   Cum îţi imaginezi tu de fapt pe Dumnezeu? Ce imagine a Lui ai tu? Ce părere ai tu, cum Se comportă Dumnezeu cu noi oamenii la modul cel mai general? Cum procedează Dumnezeu când este vorba de poporul Său sau când este vorba de tine personal? Este remarcabil că în aceste capitole Dumnezeu Se prezintă deseori ca fiind singurul Suveran, neîngrădit, atotputernic. Aceasta arată mărimea lui Dumnezeu, măreţia Lui şi distanţa nesfârşit de mare faţă de noi oamenii. Probabil acum îţi este frică să te apropii de un astfel de Dumnezeu, căci nu poţi exista înaintea unui astfel de Dumnezeu. De aceea ca şi contrast la primul verset din capitolul acesta găsim multe versete care revelează o cu totul altă latură a Dumnezeului nostru. Astfel devine foarte des clară dorinţa lui Dumnezeu şi căutarea Lui după noi oamenii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O istorisire ilustră (2): Rut 2-4 - Arthur E. Goodwin

 

   Versete călăuzitoare: Rut 2-4 (Boaz)

 

   Boaz, ruda bogată

 

   Înainte de a ne ocupa cu al doilea caracter al acestei istorisiri vrem să ne ocupăm cu tema de bază a acestei cărţi. Sub Legea care domnea în Israel găsim, desigur alături de multe alte lucruri, că erau două măsuri de prevenire: prima reglementa răscumpărarea proprietăţii. Aceasta se poate citi în Leviticul 25.25-34; şi a doua posibilitate era primirea de moştenitori - de urmaşi - pentru o familie în care un om a murit fără să aibă copii. Aceasta este descrisă în Deuteronomul 25.5-10. Elimelec a murit şi a lăsat o bucată de pământ, şi cei doi copii ai lui au murit fără să aibă copii. Acum se punea întrebarea: cine va răscumpăra moştenirea şi va dispune de ea? Răspunsul la această întrebare îl putem numi punctul culminant al acestei istorisiri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O istorisire ilustră (1): Rut 1-2 - Arthur E. Goodwin

 

   Versete călăuzitoare: Rut 1-2

  

   Noi toţi iubim istorisirile bune şi unii iubesc chiar şi povestirile bune. Însă noi vrem să ne ocupăm aici nu cu o poveste şi nici chiar cu o istorisire bună, ci cu o istorisire adevărată. O istorisire despre doi oameni cu vază, unul cu vază în ceea ce priveşte poziţia lui, cealaltă persoană, cu toate că era săracă şi fără speranţă, era cu vază şi un model în comportarea ei. Doi oameni, pe care Dumnezeu îi iubeşte şi pe lângă aceasta şi ei se iubesc unul pe altul. O istorisire care începe cu un moment adânc şi sfârşeşte cu unul înalt, şi anume cu o căsătorie şi cu un fiu. Şi nu numai aceasta, ci ea sfârşeşte cu un împărat, care a devenit strămoşul Domnului Isus Hristos şi chiar un model al Domnului Isus – cu David.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Aptitudinile şi darurile - David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.1; 1 Cronici 15.22; 25.6,7

  

   Creştinii credincioşi au păreri foarte diferite cu privire la atitudinea care ar trebui să fie faţă de aptitudinile naturale: să li se acorde valoare în slujba pentru Domnul şi să fie folosite? Unii sunt de părere că aptitudinile naturale ar putea fi folosite în lucrarea lui Dumnezeu, dacă ele Îi sunt închinate şi sunt folosite în lucrarea Sa spre onoarea Sa. Alţi creştini credincioşi resping folosirea aptitudinilor naturale în slujba pentru Domnul. Unii creştini au căzut chiar în extrema nebiblică ca intenţionat să nu recunoască sau să nu folosească aptitudinile naturale ale muzicienilor creştini dotaţi sau ale vorbitorilor cu darul vorbirii – de teamă că în acest caz lucrarea Domnului ar fi „de la oameni” şi nu „de la Dumnezeu”. O astfel de privire a lucrurilor este nu numai denaturată (şi probabil otrăvită de invidie), ci ea este foarte departe de punctul de vedere biblic, că aptitudinile şi capacităţile sunt sfinţite.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de mâncare din cele dintâi roade - din calendarul Der Herr ist nahe

 

   Verset călăuzitor: Leviticul 2.14 

 

   Un gând despre o jertfă de mâncare deosebită, care ne conduce la adorarea Domnului nostru

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ilie tişbitul: curajul credinţei şi puterea credinţei - din calendarul Der Herr ist nahe

 

   Versete călăuzitoare: 1 Împăraţi 17.1; 19.5

  

   De unde ia Ilie această îndrăzneală? Îşi poate el permite aşa ceva, deoarece el face parte din căpeteniile împărăţiei? Nu, ci descrierea „tişbitul, dintre locuitorii [textual: locuitor fără drept de cetăţenie] Galaadului” îl arată ca om total lipsit de importanţă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dincolo de poartă - Charles Henry Mackintosh

 

   Versete călăuzitoare: Leviticul 4.1-12; Evrei 13.13

 

Evrei 13.13: Deci să ieşim la El, afară din tabără, purtând ocara Lui.

 

Noi toţi suntem înclinaţi să ne îndepărtăm din părtăşia cu Hristosul viu şi să ne cufundăm în forme moarte. De aceea puterea practică a cuvintelor: „Să ieşim afară la El!” Nu se spune: „Să ieşim dintr-un sistem şi să intrăm în altul, să trecem de la un fel de păreri la un altul.” Nu, ci mai degrabă să ieşim din tot ce poartă numele unui sistem afară „la El”, la Cel care a suferit „dincolo de poartă”. Domnul Isus este astăzi la fel de total dincolo de poartă precum a fost cu nouăsprezece secole în urmă, atunci când a suferit acolo. Ce L-a adus în această poziţie? Lumea religioasă a timpului acela. Şi lumea religioasă de atunci este lumea religioasă a zilelor noastre în ceea ce priveşte felul de gândire şi principiile ei. Lumea este şi rămâne lume. „Nu este nimic nou sub soare.” Hristos şi lumea niciodată nu sunt una. Lumea s-a învelit în mantaua creştinismului, pentru ca în interiorul lui să exercite ura ei împotriva lui Hristos în forme mai ucigătoare. Să nu ne înşelăm! Dacă vrem să umblăm împreună cu un Hristos lepădat, atunci trebuie să fim un popor lepădat. Dacă Domnul nostru a suferit „dincolo de poartă”, atunci nu ne putem aştepta să domnim în interiorul porţii. Dacă mergem pe urmele Lui, unde ne vor conduce ele? Cu siguranţă nu la înălţimile acestei lumi păcătoase, decreştinizată!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cuvintele unui fiu rostite lângă sicriul tatălui său

 

   "El toate le face bine."

  

   Nu eram sigur că o să am tăria să vă spun câteva cuvinte, numai dacă mă ajută exemplul unui frate credincios, cu care m-am întâlnit săptămâna trecută la o conferinţă în republica Moldova. Şi dumnealui în vârsta de 82 ani a avut o situaţie, o situaţie în care a fost invitat într-o sâmbătă să predice la o căsătorie. A fost dorința, știindu-l un om credincios aproape de Domnul, a fost dorinţa a doi tineri căsătoriţi, şi dânsul a făcut-o. A făcut-o, deși cu o zi înainte, după suferințe de nespus, fiica lui a plecat în veşnicie. El a trecut pe la locul unde era expusă şi dumnealui s-a dus şi a vestit Cuvântul. Şi am fost încurajat că eu cu dumnealui avem ceva în comun, Îl avem pe Hristos. Şi m-am gândit că Acela care l-a întărit pe dumnealui poate să mă întărească şi pe mine să vă spun câteva cuvinte. ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece fii: cu care te asemeni? - Gustav Adolf Runkel

 

   Cuvintele lui Iacov adresate fiilor lui în Geneza 49

  

   Să ne imaginăm situaţia: bătrânul patriarh cheamă la sine pe cei doisprezece fii ai lui şi şade pe patul lui. Doisprezece bărbaţi maturi ascultă ultimele cuvinte ale tatălui lor cu o tăcere meditativă. Vorbeşte Iacov acum despre viaţa lui, despre multele situaţii severe şi adâncimi, pe care le-a trăit? Nu, el este un canal prin care Dumnezeu Însuşi face cunoscut gândurile Sale. În capitolele care urmează vom încerca să pătrundem mai adânc în aceste gânduri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Despre folosirea banilor - Gen. loc. von Viebahn

 

   Despre folosirea banilor – Gen. Loc. von Viebahn

   (O predică renumită a lui John Wesley)

 

 

Această predică despre folosirea banilor a fost însoțită de consecințe practice de mare însemnătate, deoarece mii de oameni din Anglia și din America s-au străduit să-și organizeze viața după indicațiile acesteia.

 

Wesley însuși a urmat toată viața principiile exprimate aici. Când a avut un venit anual de 30 de lire sterline, el a folosit 28 de lire pentru persoana sa și a dăruit două lire (o liră la 20 de mărci; mult pentru vremea aceea!). Când venitul său s-a ridicat la 60 de lire, a dăruit 32; când a obținut 90 de lire, a dăruit 62; potrivit acestui lucru a procedat până la sfârșitul vieții sale. El n-a cheltuit niciodată mai mult de 28 de lire pentru nevoile sale personale. În anii mai târzii a realizat din vânzarea cărților sale un câștig net de peste 1.000 de lire pe an, dar suma aceasta a dăruit-o după scăderea cheltuielilor de călătorie, în măsura în care acestea din urmă n-au fost acoperite de comunități. Puțin înainte de moartea sa, Wesley a scris pe ultima pagină a registrului său de casă, cu o caligrafie tremurată, abia lizibilă: „Toată viața am făcut contabilitate; n-o voi mai face, căci am într-adevăr convingerea că economisesc atât cât pot și dau atât cât pot, adică tot ce am.”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Adevărul despre osânda veşnică - Gen. loc. von Viebahn

 

Adevărul despre osânda veșnică

 

  I. Ce gândesc și ce spun fiii veacului acestuia despre osânda veșnică?

 II. Dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu și mesajul Evangheliei

III. Învățătura despre mântuirea tuturor oamenilor

IV. Păcate vremelnice și pedeapsă veșnică

 V. Ce înseamnă veșnic și veșnicie în Scriptură?

VI. Susține Cuvântul lui Dumnezeu învățătura despre mântuirea finală a tuturor?

     VII. Cuvânt de încheiere

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când Dumnezeu ne trimite "în exil" - Stephan Isenberg

 

   Timpuri grele

  

   Trăim timpuri grele: aceasta nu este o veste nouă, căci deja apostolul Pavel a înştiinţat: „Să şti dar aceasta, că în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2 Timotei 3.1). Aceste timpuri vor fi caracterizate, între altele, prin aceea că oamenii vor fi „iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” şi mulţi vor avea „o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea” (2 Timotei 3.3-5).

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Învierea: Hristos cel dintâi rod - Charles Haddon Spurgeon

 

„Dar acum, Hristos a înviat dintre morţi, cel dintâi rod al celor care au adormit.” (1 Corinteni 15.20)

 

   Realitatea învierii lui Hristos este foarte bine dovedită. Era necesar ca ea să fie clarificată, deoarece învierea este baza credinţei noastre sfinte. Este mângâietor să ne gândim că aşa este; căci în felul acesta temelia noastră este foarte sigură. Domnul nostru a avut grijă ca după învierea Sa să Se arate acelora care, deoarece ei L-au cunoscut înainte de moartea Sa, erau în stare să fie garantul pentru identitatea Persoanei Sale. Dacă S-ar fi arătat numai străinilor, care înainte nu L-au cunoscut, aceştia ar fi putut spune că au văzut un om, dar ei nu ar fi putut mărturisi că El este Acela care a fost înmormântat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori? - din calendarul Der Herr ist nahe

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 1.4,5; 1 Tesaloniceni 1.2; Coloseni 4.12,13

 

   De cât de multe mulţumiri este Dumnezeu lipsit astăzi, deoarece noi privim numai la lipsurile credincioşilor, dar nu avem nici o privire pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat totuşi în ei!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  El "i-a lăsat" - din calendarul Der Herr ist nahe

 

   Versete călăuzitoare: Matei 26.43,44

 

   „Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine”, a spus Domnul Isus ucenicilor Săi (Matei 26.38). El ştia ce va veni asupra Lui în următoarele ore. În curând Iuda va veni împreună cu soldaţii şi Îl vor lua captiv. Erau numai câteva ore până la moartea Lui pe cruce.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeu în timpuri de criză - Ron Reid

 

   Versete călăuzitoare: 1 Împăraţi 17

 

   În timp ce coronavirus imobilizează practic lumea, mulţi creştini credincioşi se încurajează reciproc conştienţi fiind că Dumnezeu vrea să ne treacă prin aceste timpuri înfricoşătoare şi nesigure. Dar dacă citim relatările biblice despre plăgi, catastrofe şi alte crize, constatăm că în mod obişnuit ele sunt legate cu un fel de pedeapsă sau judecată a lui Dumnezeu. Este aceasta ceea ce tocmai are loc acum în lumea noastră?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lecţii primite pe marea furtunoasă - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-33

 

   Aceia care erau în corabie puteau privi pe Petru ca având un entuziasm fals; să părăsească corabia şi să încerce ceea ce nimeni înainte nu a făcut. Probabil l-au acuzat că face ceva contrar naturii şi minţii, şi ei înşişi să fi fost bucuroşi că nu au trebuit să se scufunde ca Petru şi să fie mustraţi, cum a fost mustrat Petru. Însă să ne gândim că ei, pentru că nu s-au scufundat ca Petru şi nu au umblat pe apă ca Petru şi pentru că nu au îndurat mustrarea cuvintelor Domnului, ei nici nu au avut parte de sprijinul mânii Domnului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Soft Skills - Hard Skills: Factori cheie spre succes - Dirk Schürmann

 

   Succes!? Ce are aceasta a face cu a fi creştin? În viaţa de creştin nu este vorba de succes – sau poate totuşi?

 

   Pavel scrie în Galateni 2.2: „… ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar”, şi în Filipeni 2.16: „… că n-am alergat în zadar, nici nu m-am ostenit în zadar.”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujirea în Cuvânt - Charles Henry Mackintosh

 

   Pentru instruirea unui slujitor de succes al Cuvântului lui Dumnezeu sunt neapărat necesare două elemente:

 

   a) cunoaşterea exactă a Bibliei şi

   b) sentimentul corect pentru valoarea sufletului şi a ceea ce are nevoie sufletul.

 

   Combinarea acestor două însuşiri are cea mai mare importanţă pentru fiecare care a fost chemat în lucrarea de slujire în Cuvânt şi în învăţătură. Dacă se cunoaşte numai o parte a acestei slujirii, atunci eşti un slujitor total unilateral.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cutremurele în Biblie  -  H. D.

 

   Versete călăuzitoare: Exodul 19.18; 1 Samuel 14.15; 1 Împăraţi 19.11; Amos 1.1; Matei 27.51; 28.2; Faptele apostolilor 16.26

  

   Cutremurele puternice şi alarmante din ultimul timp[1] au făcut din nou atenţi pe mulţi copii ai lui Dumnezeu la această temă serioasă; şi aceasta nu numai pentru că un cutremur în sine este o chestiune venită aşa deodată şi îngrozitoare, ci şi pentru că el este unul din semnele pe care Domnul nostru ni-l dă pentru ultimele zile şi ca „început al necazurilor” sau „durerilor” (Matei 24.7-9; Luca 21.11).


[1] Nota redacţiei: Articolul a fost publicat în anul 1884. Probabil autorul se referă la cutremurul de la începutul anului 1880.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Binecuvântarea înşesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână an  -  Roy A. Huebner

 

   Verset călăuzitor: Daniel 9.24

  

   Trebuie să treacă şaptezeci de săptămâni înainte ca binecuvântarea înşesită din Daniel 9.24 să poată veni asupra lui Israel ca naţiune. Eliberatorul va îndepărta fărădelegea de la Iacov şi „tot Israelul” va fi mântuit (Romani 11.26), cei răzvrătiţi vor fi înlăturaţi (Ezechiel 20), şi astfel vor rămâne numai cei drepţi (Isaia 60.21). Această curăţire va avea loc literalmente în timpul perioadei intermediare de 75 de zile între ziua a 1260-a şi ziua a 1335-a. Hristos nu numai a murit pentru a unii într-unul pe copiii răspândiţi ai lui Dumnezeu, ci El a murit şi pentru naţiunea aceea (Ioan 11.51,52). „Isus Hristos a devenit slujitor al circumciziei pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să confirme promisiunile părinţilor” (Romani 15.8). Există realmente un viitor pentru naţiunea Israel ca atare. Va fi un timp în care naţiunea Israel va fi constituită numai din aceia care stau sub protecţia sângelui – ei vor fi sub noul legământ (Ieremia 30; 33; Evrei 10.16; 8.10). Profeţia din Daniel 9.24 se ocupă cu rezultatul lucrării lui Hristos, cum ea va aduce naţiunea ca atare în binecuvântările lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Religie fără Hristos!  -  Walter Thomas Turpin

 

   Versete călăuzitoare: Matei 7.22,23

  

   Probabil unul sau altul se va poticni de titlul acestui articol. […] Şi vreunul, care citeşte articolul acesta, va considera afirmaţia ca fiind dură, dacă spunem, că Hristos este lăsat la o parte de majoritatea celor care mărturisesc că sunt creştini şi că El este scos afară din religie sau din aşa-numita creştinătate. Cine se denumeşte „creştin”, el vrea să spună prin aceasta, că el nu este nici iudeu şi nici mahomedan, nu este nici necredincios şi nici eretic. Însă el nu foloseşte cuvântul în înţelesul biblic; căci conform acestuia, creştinul este un om care a fost adus cu adevărat din lume la Dumnezeu. În înţelesul obişnuit al cuvântului se spune despre cineva că el este „un creştin bun”, chiar dacă el niciodată nu a crezut în Isus, niciodată nu a cunoscut iertarea păcatelor şi niciodată nu L-a recunoscut pe Hristos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Locul lui Hristos este şi locul nostru  -  Roy A. Huebner

 

   Versete călăuzitoare: Efeseni 1-3

  

   Duhul Sfânt venise într-adevăr deja la Rusalii de la Omul glorificat în cer, însă nu era descoperit totul cu privire la ce conţinea această venire. Dumnezeu a prevăzut pentru aceasta un moment special. Acest moment era perioada de lucrare a apostolului Pavel. Prin el trebuia să fie revelată toată plinătatea a ceea ce a adus cu sine venirea Duhului. Împuternicirea lui în poziţia apostolică a venit de la acel Om glorificat acolo sus în cer. Ea a urmat după lepădarea mărturiei lui Ştefan. Pavel a fost rânduit să prezinte adevărurile referitoare la locurile cereşti (Efeseni) şi ne spune că noi suntem aşezaţi în locurile cereşti în Hristos Isus (Efeseni 2.6). Aceasta ne spune ceva despre poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem aşezaţi în locuri pământeşti, aşa cum va fi poporul Israel mântuit (Ezechiel 20.33-38; Romani 11.26; Isaia 60.21), când Hristos va Domni înaintea bătrânilor săi în glorie (Isaia 24.23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Naufragiat nenorocos ...!?  -  Frank Binford Hole

 

   Verset călăuzitor: Proverbe 4.18

 

   Sunt multe greutăţi în zilele noastre. El ne apasă tot mai mult. Greutăţi în adunare, în afacere, în familie – toate greutăţi pe care nu le-am simţi dacă nu am fi creştini care au dorinţa să meargă pe un drum plăcut lui Dumnezeu. Ce înseamnă ele?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Problema păcatului (4): Romani 8.1-39: Viaţa în Duhul  -  Frank Binford Hole

 

   Versete călăuzitoare: Romani 8.1-39

 

   Dar cum devine eficientă această eliberare? Cum are ea loc? La aceste întrebări primim răspuns dacă începem să citim Romani 8. La sfârşitul capitolului 7 din epistola către Romani legea păcatului şi a morţii s-a dovedit mai puternică decât legea minţii înnoite. Începutul capitolului 8 arată că legea Duhului, care a fost dat acum credinciosului, se dovedeşte a fi cu mult mai puternică decât legea păcatului şi a morţii. Apostolul poate exclama triumfător: „M-a eliberat”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce citesc?  -  Charles Henry Mackintosh

 

   Ce citesc?

   Ce citesc arată ce sunt.

 

   Ce citesc?” – „Ce ar trebui de fapt să citesc?” – Acestea sunt întrebări importante pentru fiecare credincios. Întrebările acestea conţin mai mult decât noi vrem să recunoaştem. Fiecare din noi trebuie să-şi răspundă sincer la aceste întrebări. Un proverb cunoscut spune: Arată-mi prietenii tăi şi eu îţi spun ce eşti tu. Noi am putea să spunem la fel de bine: Arată-mi raftul tău de cărţi şi eu îţi spun unde te afli. Sau exprimat altfel: Arată-mi ce cărţi, ce publicaţii şi ce ziare citeşti şi eu îţi spun care este starea ta spirituală.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Democraţia în lumina Sfintei Scripturi  -  Frank Binford Hole

 

   Democraţia ni se prezintă ca punct final al înţelepciunii timpurilor trecute. Istoria ne arată – aşa se poate spune – protocolul lung şi obscur al experienţelor omeneşti cu privire la formele de guvernare, şi trăgând foloase din experienţele trecute s-a dezvoltat ideea democratică şi ea îşi ocupă acum locul între naţiunile progresiste. Este – ca să folosim renumitul slogan al lui Abraham Linkoln – „Domnia poporului, prin popor, pentru popor”. În practică însă se ajunge că oamenii sunt conduşi de o majoritate a poporului – căci niciodată ei nu sunt unanimi, motiv pentru care minoritatea trebuie să cedeze; şi această majoritate ar trebui să guverneze prin reprezentanţii ei aleşi spre binele tuturor şi nu numai pentru interesele majorităţii. Dacă ei vor face aceasta, aceasta este o altă întrebare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lucruri statornice  -  Frank Binford Hole

 

   Versete călăuzitoare: Evrei 13.1-6

 

   Ce rămâne: dragostea frățească

 

Evrei 13.1: Dragostea frățească să rămână.

 

   Primul verset este foarte scurt. Cuvântul a rămâne este în fond același cu cel din Evrei 12.27. Când vine ziua zguduirii, vor rămâne numai lucrurile care nu pot fi zguduite. Şi din acestea face parte dragostea frăţească. Ea rămâne neclătinată în veac. De aceea nu ar trebui ea să ocupe astăzi un loc statornic între credincioşi?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Departe de trup, acasă la Domnul  -  Autor R.

 

   Verset călăuzitor: 2 Corinteni 5.8

 

   Sunt două lucruri pentru cel care crede, care merg împreună: pe de o parte siguranţa venirii Domnului şi pe de altă parte nesiguranţa dacă noi vom adormi sau nu înainte de venirea Lui. Numai Dumnezeu ştie dacă eu voi fi depus cortul meu trupesc sau dacă îl voi poseda când Hristos va veni în nor. Însă eu nicidecum nu sunt neliniştit în siguranţa venirii Sale cu privire la faptul că nu ştiu dacă atunci voi fi încă în trup sau în afara trupului.

 

   În ambele cazuri o binecuvântare ne este sigură, care depăşeşte cu mult binecuvântarea actuală. Putem fericiţi să lăsăm în seama Lui felul în care El decide cu privire la coliba pământească. Este bine să fim aici pentru El. Mult mai bine este să adormim şi să mergem la El. Dar cel mai bine este totuşi să ne trezim în asemănarea cu El, fie că eu am adormit ori Îl voi vedea la venirea Lui aşa cum este.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Al şaptelea de la Adam: O privire în viaţa lui Enoh  -  Frank Binford Hole

 

   În Geneza 4-5 ne sunt prezentate două linii genealogice, una prin Cain şi una prin Set. Fiecare al şaptelea urmaş, Lameh şi Enoh, ne dau imagini foarte diferite şi caracteristice din viaţa oamenilor. Lameh, ca al şaptelea urmaş pe linia lui Cain, este omul răutăţii, Enoh, ca al şaptelea pe linia lui Set, este "luat" de Dumnezeu înainte de potop şi prin aceasta ne dă o imagine despre Adunare (Biserică), care va fi răpită înainte de necaz.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?  -  S. J. Atkins

 

   Domnul vine! Şi El vine, aşa cum credem noi, foarte curând (Apocalipsa 3.11). Aceasta pare să fie pretutindeni convingerea fermă a creştinilor spirituali. A trecut aproape un secol[1] de când în creştinătate a răsunat strigătul: „Iată, Mirele”. Începând de atunci semnele s-a înmulţit ca număr şi importanţă. Acum ele sunt foarte numeroase. Deja lumea simte demult că ceva trebuie să aibă loc. Biserica (Adunarea) nu are nevoie de semne, însă ele apar şi sunt ca nişte semnale luminoase şi atenţionează pe toţi care au ochi să vadă, că s-a apropiat ora arătării revenirii vizibile a lui Hristos. Dacă răpirea sfinţilor precede revenirea vizibilă a lui Hristos în putere şi glorie mare, atunci semnele apropierii ultimului eveniment trebuie să fie şi semnele apropierii ceasului răpirii, conform cu 1 Tesaloniceni 4.


[1] Remarca redacţiei: Articolul a fost scris înainte de 1930.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trebuie să cerem semne?  -  David R. Reid

 

   Trebuie să cerem semne?

   Explicaţie prin exemplul lui Ghedeon

 

   Versete călăuzitoare: Judecători 6

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cunoaşterea voii lui Dumnezeu  -  Frietz von Kietzell

 

   Cunoaşterea voii lui Dumnezeu
   Sau mergem pe „căile proprii”?

 

 

   Întrebarea referitoare la felul în care eu aş putea cunoaşte voia lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le iau m-a preocupat mereu din tinereţe, şi nu mă îndoiesc că mulţi din cititorii mei şi multe din cititoarele mele sunt preocupaţi cu aceasta. Întrebări de forma: „Să cerem semne?” dovedesc aceasta; şi întrebarea referitoare la alegerea partenerului de viaţă, care preocupă pe mulţi creştini tineri, mă determină să scriu câteva gânduri referitoare la cunoaşterea voii lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei însuşiri ale urmării lui Hristos  -  A. E.

 

   Versete călăuzitoare: Matei 11.29-30; Luca 9.23; 2 Corinteni 12.7

 

   1. Jugul: Matei 11.20-30

   2. Crucea: Luca 9.23

   3. Ţepuşa: 2 Corinteni 12.7

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile  -  Autor necunoscut

 

   Dumnezeu încă nu a şters o lacrimă de pe ochii copiilor Săi. Dar este sigur, că El le transformă în binecuvântare. Tu vei vedea mult mai mult prin lacrimile tale, decât ai putea face vreodată prin râsul tău.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce suferă creştinii credincioşi  -  Shwan Abigail

 

   De ce suferă creştinii credincioşi?

   De ce permite Dumnezeu ca să sufere credincioşii?

 

   De ce suferă creştinii credincioşi? Da, această întrebare se pune deseori: De ce un Dumnezeu iubitor permite ca un om să sufere? Articolul acesta doreşte să dea un răspuns la această întrebare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Crucea câştigă inima noastră  -  C. H. Mackintosh

 

   Verset călăuzitor: Psalmul 22.1

 

Psalmul 22.1: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?

 

 

   Cine poate descrie suferinţele Fiului lui Dumnezeu, pe care El le-a suportat atunci când Şi-a vărsat sufletul în moarte, când din inima Lui a ieşit acest strigăt chinuitor: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos? -  William Kelly

 

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5.14,15

 

2 Corinteni 5.14,15: Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, noi judecăm aceasta: că, dacă Unul a murit pentru toţi, toţi deci au murit; şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care pentru ei a murit şi a înviat.

 

   La citirea acestor versete m-a mişcat gândul, care este aşa de simplu şi totuşi de cea mai mare importanţă: Pentru ce trăiesc eu? Preaiubiţi fraţi şi preaiubite surori, nu trebuie să accentuez cât de importantă este această întrebare şi cât de mult depinde de sufletele noastre, că noi nu o ocolim, ci răspundem la ea, şi anume în teama de Dumnezeu. Versetul 15 a stat în mod deosebit înaintea ochilor mei: „El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc …” – aceştia sunt credincioşii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Inima unui cercetaş -  Rainer Imming

 

   Să cunoşti semnul timpului, să interpretezi corect „norii şi vântul”, să găseşti pentru tine şi pentru alţii un drum spre un ţel bun – pentru aceasta sunt folosiţi cercetaşi. Cine cunoaşte pe Karl May ştie cât de importanţi sunt cercetaşii. Dar nu numai la Karl May, ci şi în Cuvântul lui Dumnezeu misiunea lor este tratată ca temă. Domnul Isus Hristos spune în Matei 16.2,3: „Când se face seară, voi spuneţi: «Timp bun, pentru că cerul este roşu»; şi dimineaţa: «Furtună astăzi, pentru că cerul este roşu-întunecat»; înfăţişarea cerului ştiţi să o deosebiţi, dar semnele timpurilor nu le puteţi deosebi?” Şi în Vechiul Testament este vorba despre oameni, „care ştiau să deosebească timpurile, ca să ştie ce trebuia să facă Israel” (1 Cronici 12.32).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât de mult worship are voie să fie?  -  Stephan Isenberg

 

Cât de mult Worship[1] are voie să fie?

 

Versete călăuzitoare: Ioan 4.23,24; Exod 20.25,26

 

Ioan 4.23,24: Dar vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; pentru că şi Tatăl caută astfel de închinători ai Lui. Dumnezeu este Duh şi cei care I se închină, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.

 

Exod 20.25,26: Şi dacă Îmi vei face un altar de piatră, să nu-l zideşti din pietre cioplite; pentru că, dacă-ţi vei pune fierul ascuţit peste el, îl vei profana. Şi să nu te sui pe trepte la altarul Meu, ca să nu ţi se descopere goliciunea pe el.


 


[1] WORSHIP = închinare, adorare, serviciu divin, veneraţie, act de cult

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)