...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 18.06.2024 

Diverse teme  
 

 Acan - Iosua cap 7

HTML

PDF

 Acesta nu ne urmează

HTML

PDF

 Acolo eu sunt acasă!

HTML

PDF

 Acum și atunci: sau timp și veșnicie

HTML

PDF

 Adevărata „atmosferă de Crăciun”

HTML

PDF

 Adevărata viţă

HTML

PDF

 Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevărul despre osânda veşnică

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Bogăţia creştinului

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Pace cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Adevăruri creştine fundamentale - Isus Hristos, Mântuitorul

HTML

PDF

 A fi creştin

HTML

PDF

 Ai resentimente față de călăuzirea Domnului în viața ta?

HTML

PDF

 Ale cui păcate le-a purtat Hristos?

HTML

PDF

 Al şaptelea de la Adam: O privire în viaţa lui Enoh

HTML

PDF

 Ambiția

HTML

PDF

 Animalul masculin folosit la jertfe

HTML

PDF

 Apă și război

HTML

PDF

 Apocalipsa - drumul spre fericire?

HTML

PDF

 Aptitudinile şi darurile

HTML

PDF

 A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?

HTML

PDF

 Arătarea a doua oară a lui Hristos

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să fie vegetarieni?

HTML

PDF

 Ar trebui creştinii să ţină sabatul?

HTML

PDF

 „Așa  cum este El”

HTML

PDF

 Așa-zisa doctrină a sfințirii în lumina Cuvântului lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Au fugit dezbrăcaţi

HTML

PDF

 „Ava, Tată”

HTML

PDF

 „Ava, Tată!” - Willis

HTML

PDF

 Avem noi o descoperire de la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Baraba sau Isus - pentru cine vă decideţi dumneavoastră?

HTML

PDF

 Bătălia împotriva lui Amalec

HTML

PDF

 BEMA credinciosului: ... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată!

HTML

PDF

 Benaia, unul dintre vitejii lui David

HTML

PDF

 Binecuvântarea înşesită de la sfârşitul celei de-a 70-a săptămână-an

HTML

PDF

 Binecuvântarea lui Iacov

HTML

PDF

 Binecuvântările creştine

HTML

PDF

 Boala şi vindecarea

HTML

PDF

 Bogăția lui Israel

HTML

PDF

 Braţul Domnului

HTML

PDF

 Calea necroită

HTML

PDF

 Caracterul şi puterea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Care este adevărata semnificație a Crăciunului?

HTML

PDF

 Care sfinți vor fi în necazul cel mare?

HTML

PDF

 Care sunt urmările naşterii din nou?

HTML

PDF

 Căderea în Duhul

HTML

PDF

 Căile şi planurile lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui - privire de ansamblu

PDF

 Când ceva bun devine ceva rău

HTML

PDF

 Când Corona distruge familii, comunități creștine și grupuri de oameni

HTML

PDF

 Când Dumnezeu ne încearcă

HTML

PDF

 Când Dumnezeu ne trimite "în exil"

HTML

PDF

 Când înșelătorii ajung să-L cunoască pe Hristos

HTML

PDF

 Când s-a rupt perdeaua ...

HTML

PDF

 Cântări în noapte

HTML

PDF

 Cât de mult worship are voie să fie?

HTML

PDF

 Cât de reală este credința ta?

HTML

PDF

 Cât Îl mai preţuim pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Cât preţuieşte mama ta pentru tine?

HTML

PDF

 Cât timp, Doamne? Când Dumnezeu tace ...

HTML

PDF

 Ceasul deciziei

HTML

PDF

 Ce are Isaia să ne spună?

HTML

PDF

 Ce citesc?

HTML

PDF

 Ceea ce este desăvârşit în 1 Corinteni 13

HTML

PDF

 Ce este adevărata părtăşie cu Hristos?

HTML

PDF

 Ce este naşterea din nou?

HTML

PDF

 Ce este omul

HTML

PDF

 Ce este o sectă?

HTML

PDF

 Ce este viața veșnică? Idei greșite despre viața veșnică

HTML

PDF

 Cei care-L iubesc pe Dumnezeu 

HTML

PDF

 Cei doi pomi din grădina Eden

HTML

PDF

 Cei graţiaţi ar trebui să practice harul

HTML

PDF

 Cei liniştiţi din ţară, sau câini care nu pot să latre

HTML

PDF

 Ce înseamnă crăciunul pentru tine?

HTML

PDF

 Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? Și ce este cu substituirea?

HTML

PDF

 Ce înseamnă păcatul lui Acan pentru noi?

HTML

PDF

 Ce înseamnă sfințenia (sfințirea)?

HTML

PDF

 Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea Sa?

HTML

PDF

 Ce legătură este între "taină" şi "chemarea cerească"?

HTML

PDF

 Cele două imnuri din Apocalipsa

HTML

PDF

 Cele două lumi

HTML

PDF

 Cele patru zile ale răscumpărării

HTML

PDF

 Cele trei principii ale unei treziri spirituale

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 1, 2 şi 3

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 4, 5 şi 6

HTML

PDF

 Cele zece plăgi asupra Egiptului: plăgile 7, 8, 9 şi 10

HTML

PDF

 „Cel spânzurat este un blestem al lui Dumnezeu”

HTML

PDF

 Ce putem învăţa de la "magii din răsărit"?

HTML

PDF

 Cerul deschis și Fiul Omului

HTML

PDF

 Cerul este deschis

HTML

PDF

 Ce se exprimă prin botez?

HTML

PDF

 Ce se gândeşte despre tine?

HTML

PDF

 Ce vom facem noi în cer

HTML

PDF

 Cheltuielile

HTML

PDF

 Chemarea cerească

HTML

PDF

 Chiriat Arba, Hebron sau Cetatea pătrată

HTML

PDF

 Cinci case - despre botezul creştin

HTML

PDF

 Cine aparține rămășiței fiilor lui Israel și cine va intra în Împărăția de 1000 de ani?

---

PDF

 „Cine este Copilul?”

HTML

PDF

 Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă El pentru tine?

HTML

PDF

 „Cine mănâncă deci carnea Mea și bea sângele Meu”

HTML

PDF

 Coborât în părţile mai de jos ale pământului

HTML

PDF

 Comunicarea între creştinii credincioşi

HTML

PDF

 Condamnarea veşnică

HTML

PDF

 Consacrarea creştină

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (1): Mielul înjunghiat şi cei patru cai

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (2): Copilul de parte bărbătească şi balaurul cel mare roşu ca focul

HTML

PDF

 Contraste în cartea Apocalipsa (3): O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 1 Hristos, revelarea Tatălui

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 2 Copiii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 3 Duhul filiaţiunii

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 4 Unitatea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 5 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 6 Clasificarea copiilor lui Dumnezeu - Continuare

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 7 Semnele caracteristice ale copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 8 Dorinţa Tatălui pentru copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 9 Căile de guvernare ale lui Dumnezeu cu copiii Săi

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 10 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 11 Privilegiile copiilor lui Dumnezeu (continuare)

HTML

PDF

 Copiii lui Dumnezeu: Cap. 12 Partea veşnică viitoare şi căminul copiilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 "Copilul Isus" stă înaintea uşii - Crăciunul din perspectiva lui Iosif

HTML

PDF

 Corona - suntem noi înşelaţi?

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Introducere

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - La început

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Pustiu și gol

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - „După felul lor”

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Relatarea despre creație și doctrina evoluției

HTML

PDF

 Creaţia: Gânduri referitoare la relatarea despre creație - Conținutul spiritual al relatării despre creație

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua 1

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 2-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 3-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 4-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 5-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 6-a

HTML

PDF

 Creaţia: Ziua a 7-a

HTML

PDF

 Creaţie sau evoluţie?

HTML

PDF

 Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu

HTML

PDF

 Credinţă şi răbdare

HTML

PDF

 Creştinii şi politica: Cetăţeni ai cerului pe pământ

HTML

PDF

 Creştinii şi vindecările miraculoase

HTML

PDF

 Criza CORONA: Un apel la întoarcere la Dumnezeu

HTML

PDF

 Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii

HTML

PDF

 Crucea

HTML

PDF

 Crucea câştigă inima noastră

HTML

PDF

 „Cu adevărat văduvă”

HTML

PDF

 Cu hotărâre de inimă

HTML

PDF

 Cui să ne rugăm?

HTML

PDF

 Cum am învățat că Hristos este totul: Din memoriile lui J.T. Mawson

HTML

PDF

 Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet? - Creștinismul este o Persoană!

HTML

PDF

 Cum sărbătorim sărbătorile noastre?

HTML

PDF

 Cum Se gândeşte Dumnezeu la creaturile Sale în vremuri de dezastru

 Chiar şi în vremuri de Corona se mai poate vedea curcubeul

HTML

PDF

 Cum este implicată credința în naşterea din nou - Vine credința înainte sau după nașterea din nou?

HTML

PDF

 Cum se produce naşterea din nou?

HTML

PDF

 Cu neputinţă

HTML

PDF

 Cunoaşterea voii lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Curățire de trei feluri

HTML

PDF

 „Curcubeul în nor”

HTML

PDF

 Cutremurele în Biblie

HTML

PDF

 Cuvântarea de pe munte - Fericirile

HTML

PDF

 Cuvântări de adio

HTML

PDF

 Cuvintele unui fiu rostite lângă sicriul tatălui său

HTML

PDF

 Dacă Hristos nu a înviat ...

HTML

PDF

 Dacă îi este foame vrăjmaşului tău

HTML

PDF

 Dacă slujba noastră pentru Dumnezeu este zadarnucă ... Gânduri asupra epistolei lui Iacov

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea 1-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 2-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 3-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 4-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 5-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 6-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 7-a

HTML

PDF

 Dar a fost că ... - despre naşterea Domnului Isus: partea a 8-a

HTML

PDF

 „Dar cei nouă, unde sunt?”

HTML

PDF

 „Dar cel drept va trăi prin credință

HTML

PDF

 Darul de nespus al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Darul împăcării

HTML

PDF

 David şi Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea

HTML

PDF

 David şi Ionatan

HTML

PDF

 Decalajul din Geneza 1; numai o teorie?

HTML

PDF

 De ce eu nu mai votez

HTML

PDF

 De ce Hristos apune de regulă "Tată" şi la cruce spune "Dumnezeu"?

HTML

PDF

 "De ce?" - Întrebările lui Habacuc foarte actuale

HTML

PDF

 De ce permite Dumnezeu aceasta? ... dacă El este atotputernic?

HTML

PDF

 De ce suferă creştinii credincioşi?

HTML

PDF

 De ce sunt pe pământ?

HTML

PDF

 De la o Betanie la cealaltă Betanie

HTML

PDF

 Democraţia în lumina Sfintei Scripturi

HTML

PDF

 Departe de trup, acasă la Domnul

HTML

PDF

 Depășirea obstacolelor și împotrivirii

HTML

PDF

 Desăvârşirea jertfei lui Hristos

HTML

PDF

 Descendenţa lui Mesia

HTML

PDF

 Despre folosirea banilor

HTML

PDF

 Despre rugăciune - cui ne adresăm în rugăciune?

HTML

PDF

 Despre suflet

HTML

PDF

 Diferite feluri de suferinţe ale lui Hristos

HTML

PDF

 Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor

HTML

PDF

 Dimensiunile lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Dincolo de poartă

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea 1-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 2-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 3-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 4-a

HTML

PDF

 Din Egipt spre Canaan: Partea a 5-a

HTML

PDF

 Divergențe de opinii între credincioși - care este atitudinea mea?

HTML

PDF

 Doisprezece fii - cu care te asemeni?

HTML

PDF

 Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel

HTML

PDF

 Domnul este Păzitorul meu

HTML

PDF

 Domnul Isus intervine pentru noi

HTML

PDF

 Două mărturii

HTML

PDF

 Dragostea dumnezeiască în evanghelia după Matei

HTML

PDF

 Dreptate pentru văduve

HTML

PDF

 Drumul vieţii

HTML

PDF

 Drumuri croite

HTML

PDF

 Duhul Sfânt, omul, diavolul

HTML

PDF

 Duminica Floriilor: Intrarea Împăratului în Ierusalim

HTML

PDF

 Dumnezeu în timpuri de criză

HTML

PDF

 Dumnezeu este dragoste

HTML

PDF

 "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"

HTML

PDF

 El a înviat cu adevărat

HTML

PDF

 El a venit la Ierusalim: Introducere

HTML

PDF

 El "i-a lăsat"

HTML

PDF

 Elisei, chemarea şi pregătirea lui pentru slujire

HTML

PDF

 Elisei - Fiii profeţilor - Oamenii cetăţii - Batjocoritorii din Betel - Împăraţii şi oştirile lor

HTML

PDF

 Elisei - Untdelemnul şi văduva - Sunamita

HTML

PDF

 Elisei - Timpul foametei; Hrănirea mulţimii poporului; Vindecarea leprosului

HTML

PDF

 Elisei - Slujitorul profetului; Securea împrumutată

HTML

PDF

 Elisei - Incursiunile de recunoaştere ale sirienilor; Asedierea Samariei

HTML

PDF

 Elisei - Foametea de şapte ani; Împăratul din Siria

HTML

PDF

 Elisei - Ungerea lui Iehu; Moartea lui Elisei

HTML

PDF

 El S-a născut ca să moară

HTML

PDF

 El trăieşte!

HTML

PDF

 El trebuie să crească - Ioan 3,30

HTML

PDF

 Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta!

HTML

PDF

 Epoci ale acţionării lui Dumnezeu şi apusul lor

HTML

PDF

 „Era cam pe la ceasul al șaselea”

HTML

PDF

 Esența patimilor lui Hristos

HTML

PDF

 Este iadul limitat în timp?

HTML

PDF

 Este Israel mireasa lui Hristos?

HTML

PDF

 Este într-adevăr totul curat?

HTML

PDF

 Este smochinul o imagine a poporului Israel?

HTML

PDF

 Este sufletul nemuritor?

HTML

PDF

 Este veşnică "condamnarea veşnică"?

HTML

PDF

 Eşecul nu este sfârșitul: exemplul lui Petru și Marcu

HTML

PDF

 Eşecul şi restabilirea: Partea 1 - Eşecul

HTML

PDF

 Eşecul şi restabilirea: Partea a 2-a - Restabilirea

HTML

PDF

 Eşti încă sănătos?

HTML

PDF

 Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi?

HTML

PDF

 Eu nu am voie să te supăr

HTML

PDF

 „Eu sunt!”

HTML

PDF

 Eu şi Barnaba

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea 1

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 Experienţa creştinului

HTML

PDF

 Fapte bune

HTML

PDF

 Fără pace

HTML

PDF

 Femeile în genealogia Domnului Isus

HTML

PDF

 Fiecare trebuie să se roage ca şi cum el ar putea numai să se roage

HTML

PDF

 Fii, ceea ce eşti!

HTML

PDF

 Filiaţiunea lui Hristos

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: I. Observaţii introductive

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: II. Dragostea Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: III. Preaiubitul Tatălui

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IV. Iubit şi în slava filiaţiunii înainte de întemeierea lumii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: V. Singurul Fiu al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VI. Cuvântul cu Dumnezeu; Singurul Fiu la Tatăl

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VII. Iehova salută cu bucurie pe Fiul Său

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: VIII. Folosirea Psalmului 2 în Noul Testament

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: IX. Chipul şi Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: X. Cel întâi-născut

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XI. Plinătatea Dumnezeirii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XII. Mărturia audibilă a Tatălui despre Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIII. Fiul, Dumnezeu Însuşi şi Iehova, ca Mesager al lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XIV. Înainte de întemeierea lumii şi înainte de veşnicii

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XV. Revelarea în Fiul

HTML

PDF

 Fiul dragostei Lui: XVI. Remarci finale

HTML

PDF

 Fiul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fiul Omului în cer

HTML

PDF

 Fiul vorbeşte despre Casa Tatălui Său: Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Foc străin în Locul Preasfânt

HTML

PDF

 Gâdilarea urechilor

HTML

PDF

 "Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre"

HTML

PDF

 Gânduri referitoare la suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Gânduri serioase

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (1): Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (2): Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ghedeon şi escorta lui (3): Premise de bază pentru lucrarea de slujire

HTML

PDF

 Glorii pe munte şi suferinţe în vale: Luca 9,28-62

HTML

PDF

 Harul bogat al mântuirii

HTML

PDF

 Harul Domnului nostru Isus Hristos

HTML

PDF

 Harul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Homosexualitatea - o inducere în eroare din camera din spate

HTML

PDF

 Hotărâri luate de Anul Nou

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 1. Divinitatea lui Hristos

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 2. Fiul veşnic

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 3. Cuvântul făcut trup

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 4. Duhul şi sufletul Lui omenesc

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 5. Fiul Omului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 6. Omul al doilea

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 7. Ultimul Adam

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 8. Preotul uns

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 9. Mijlocitorul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 10. Împăratul

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 11. Cap şi moştenitor al tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 12. Capul trupului

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 13. Mirele

HTML

PDF

 Hristosul încununat: 14. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

HTML

PDF

 I-am văzut steaua Lui

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată Omul!

HTML

PDF

 Iefta: un judecător legalist - Consecințele legalității

HTML

PDF

 Iertarea lui Dumnezeu: Ce înțelege Dumnezeu prin iertare?

HTML

PDF

 Ieslea, crucea, cununa

HTML

PDF

 IIie tişbitul: curajul credinţei şi puterea credinţei

HTML

PDF

 Imagini ale Domnului Isus în cartea Eclesiastul

HTML

PDF

 Inima unui cercetaş

HTML

PDF

 Iniţiere în tema "împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Intercalarea pământeasca

HTML

PDF

 Interdicţia de a mânca sânge

HTML

PDF

 Interogatoriu încrucişat

HTML

PDF

 Invităm noi pe Dumnezeu la sărbătorile noastre?

HTML

PDF

 Ioan 17 - Slava divină şi veşnică a lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii morale ale lui Hristos

HTML

PDF

 Ioan 17 - Glorii divine în înviere

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria mântuirii

HTML

PDF

 Ioan 17 - Gloria întâietăţii

HTML

PDF

 Iosif în cadrul istorisirii naşterii Domnului

HTML

PDF

 "I s-a făcut milă"

HTML

PDF

 Istoria "de pe urmă" a lui Iosia

HTML

PDF

 Isus a învăţat ascultarea

HTML

PDF

 Isus - Împărat al nostru?

HTML

PDF

 Isus vorbește despre moartea Sa

HTML

PDF

 Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Împăcarea

HTML

PDF

 Împăcarea lui Absalom

HTML

PDF

 Împăcarea tuturor lucrurilor

HTML

PDF

 "Împăcarea tuturor oamenilor"

HTML

PDF

 Înainte de ceasul încercării

HTML

PDF

 În armonie cu Dumnezeu

HTML

PDF

 Încurajări pentru slujitorii obosiți ai lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții”

HTML

PDF

 „Înduplecarea” lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu?

HTML

PDF

 Înfierea

HTML

PDF

 Îngăduiţi-vă unii pe alţii

HTML

PDF

 Îngerii sunt din nou în centrul atenției: Ingerii - ei există

HTML

PDF

 În Paradis

HTML

PDF

 „În speranța vieții eterne

HTML

PDF

 Însuşirile vieţii creştine

HTML

PDF

 În școala lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Întrebarea referitoare la drumul cunoscut

HTML

PDF

 Întrebări şi răspunsuri despre social media

HTML

PDF

 Învaţă Biblia despre o "împăcare generală"?

HTML

PDF

 Învierea - Hristos cel dintâi rod

HTML

PDF

 Învierea lui Isus Hristos dintre cei morţi

HTML

PDF

 "Învinge răul prin bine"

HTML

PDF

 Jertfa de ardere-de-tot (Darby)

HTML

PDF

 Jertfa de ardere-de-tot (Pollock)

HTML

PDF

 Jertfa de ardere-de-tot (Ridout)

HTML

PDF

 Jertfa de ardere-de-tot (Stanley)

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare din cele dintâi roade

HTML

PDF

 Jertfă vie

HTML

PDF

 Jom Kippur: Marea zi a ispăşirii

HTML

PDF

 Lacrimi: Binecuvântarea pe care o aduc lacrimile

HTML

PDF

 Lauda creștinului credincios

HTML

PDF

 Lărgirea inimii

HTML

PDF

 Lecţia lui Iov şi dreptatea lui

HTML

PDF

 Lecţii primite pe marea furtunoasă

HTML

PDF

 Legea ... și sensul ei pentru creștini

HTML

PDF

 Lipseşte untdelemnul?

HTML

PDF

 Liturghiile şi transsubstanţierea

HTML

PDF

 Locul lui Hristos este şi locul nostru

HTML

PDF

 Locuri din Biblie citate de adepţii împăcării tuturor oamenilor şi/sau de adepţii nimicirii generale

HTML

PDF

 Lucrarea harului pentru noi și în noi

HTML

PDF

 Lucrarea terminată a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri preţioase

HTML

PDF

 Lucruri statornice

HTML

PDF

 Lumini strălucitoare

HTML

PDF

 Luni - A doua curățire a Templului

HTML

PDF

 Lupta creștinului

HTML

PDF

 Luther descopere "dreptatea lui Dumnezeu"

HTML

PDF

 Mai există un viitor pentru Israel?

HTML

PDF

 Mai mult decât o istorisire de Crăciun

HTML

PDF

 Mai mult decât un cadou de Crăciun

HTML

PDF

 Marele străin

HTML

PDF

 Marele tron alb şi starea veşnică

HTML

PDF

 Marșul triumfal al lui Dumnezeu în Hristos

HTML

PDF

 Marți - Confruntări și discuții înverșunate

HTML

PDF

 Mântuire chiar şi în cazul unei vieţi trăite în păcat?

HTML

PDF

 Mântuirea unei prostituate

HTML

PDF

 Medicul cel mare

HTML

PDF

 Mefiboşet - Bunătatea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mefiboşet - (Nici) un răspuns la dragostea nemărginită

HTML

PDF

 Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea?

HTML

PDF

 Miercuri - Complotul și trădarea

HTML

PDF

 Minciună în situaţii de constrângere - da sau nu?

HTML

PDF

 Misiunea lui Moise

HTML

PDF

 Moartea a doua, iazul de foc

HTML

PDF

 Mort față de păcat odată pentru totdeauna

HTML

PDF

 Motivul întrebărilor: Omul nu este capabil să evalueze căile de guvernare ale lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori?

HTML

PDF

 Naşterea Domnului în octombrie

HTML

PDF

 Naufragiat nenorocos ...!?

HTML

PDF

 Necinstit - dezonorat

HTML

PDF

 Neghina, peşti răi, fecioare nechibzuite

HTML

PDF

 Nemărginit, peste măsură, copleşitor

HTML

PDF

 „ Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”

HTML

PDF

 Nici un loc în casa de poposire

HTML

PDF

 Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei

HTML

PDF

 "Nimicirea generală"

HTML

PDF

 Noaptea în care El a fost vândut

HTML

PDF

 Noi am privit slava Lui

HTML

PDF

 Nu este acesta tâmplarul?

HTML

PDF

 „Nu fi prea drept!”

HTML

PDF

 Nu te teme; crede numai!

HTML

PDF

 Nu ți-am poruncit Eu?

HTML

PDF

 O alegere decisivă

HTML

PDF

 O altă Evanghelie: fapte şi har?

HTML

PDF

 O chemare la separare

HTML

PDF

 O inducere în eroare şi urmările ei

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (1): Rut 1-2

HTML

PDF

 O istorisire ilustră (2): Rut 2-4

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Privire de ansamblu a istoriei omenirii din perspectiva biblică

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Împărăția păcii

HTML

PDF

 O mie de ani de pace: Sfârșitul Împărăției păcii

HTML

PDF

 Omul al treilea

HTML

PDF

 O podgorie și patru trăsături de caracter

HTML

PDF

 O povestire despre căsătorie

HTML

PDF

 O practică utilă, dar adesea uitată: Ca învăţătoare de bine să dai lecţii de viaţă

HTML

PDF

 O privire în veşnicie: 1 Corinteni 15,20-28

HTML

PDF

 O relație vie cu Domnul Isus: Partea 1 - De fapt, de ce?

HTML

PDF

 O relație vie cu Domnul Isus: Partea a 2-a - Cum contribui tu la ea?

HTML

PDF

 O scrisoare veche ... un mesaj actual

HTML

PDF

 Otniel - un judecător exemplar

HTML

PDF

 Pacea în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Pace şi bucurie în timpuri de încercare

HTML

PDF

 „Pace şi siguranță!”

HTML

PDF

 Pasaje biblice grele referitoare la tema "siguranţa mântuirii"

HTML

PDF

 Paștele: Ce are de spus pentru noi astăzi?

HTML

PDF

 Paşte oile Mele

HTML

PDF

 Patimile lui Isus Hristos: Analiza critică a filmului

HTML

PDF

 Patru adevăruri referitoare la mântuire ...

HTML

PDF

 Patru mesaje atemporale

HTML

PDF

 Părăsit de Dumnezeu

HTML

PDF

 Părtăşia în slujire

HTML

PDF

 Pecetea lui Dumnezeu  

HTML

PDF

 Pe marea furtunoasă (S.B. Anstey)

HTML

PDF

 Pe marea furtunoasă (W.T.P. Wolston)

HTML

PDF

 Pe muntele transfigurării  

HTML

PDF

 „Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi”

HTML

PDF

 Pentru ce citează Pavel pe profetul Osea

HTML

PDF

 Pericolul mândriei 

HTML

PDF

 Perla zilelor

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Iosafat

HTML

PDF

 Persoane din Biblie: Tabita

HTML

PDF

 Piatra

HTML

PDF

 Piedici în calea rugăciunilor - Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite)

HTML

PDF

 Pierdut pentru totdeauna ... Iadul - un loc îngrozitor

HTML

PDF

 Planul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Plinătate de bucurie

HTML

PDF

 Pocăinţa şi iertarea păcatelor 

HTML

PDF

 Politeţe (maniere)

HTML

PDF

 Predestinarea 

HTML

PDF

 Predestinarea - Pentru ce?

HTML

PDF

 Predestinarea şi preştiinţa lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Predica nu mi-a adus nimic: Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici

HTML

PDF

 Pregătiți pentru Domnul care va reveni

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1): La cine locuiește Dumnezeu?

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2): Locuința lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3): Covoare de in și culoarea lor

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4): Covoare de in subțire răsucit - dimensiunile lor și alte aspecte

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5): Covoare din păr de capră

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6): Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7): Scândurile cortului

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8): Poleiala din aur a scândurilor

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9): Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10): Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (11): Chivotul legământului

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12): Capacul ispășirii

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13): Masa

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14): Sfeșnicul

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (19): Curtea din față

HTML

PDF

 Prelegeri despre Cortul întâlnirii (20): Calea de apropiere de Dumnezeu

HTML

PDF

 Prima şi a doua înviere

HTML

PDF

 Primirea de oaspeţi 

HTML

PDF

 "Primiţi Duh Sfânt!" - Ce este viaţa de înviere?

HTML

PDF

 Probe prin indicii pentru înviere

HTML

PDF

 Problema păcatului (1): Romani 5.12-21; Adam şi urmaşii lui

HTML

PDF

 Problema păcatului (2): Romani 6.1-23; Eliberaţi de păcat şi de moarte

HTML

PDF

 Problema păcatului (3): Romani 7.1-25; Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?

HTML

PDF

 Problema păcatului (4): Romani 8.1-39; Viaţa în Duhul

HTML

PDF

 Probleme intenţionate

HTML

PDF

 Profetul bătrân din Betel

HTML

PDF

 Promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Avraam 

HTML

PDF

 Pustia

HTML

PDF

 „Puterea care se desăvârșește în slăbiciune”

HTML

PDF

 Puterea credinței și puterea vieții

HTML

PDF

 Răbdarea și credința sfinților: Lordship Salvation; Siguranța mântuirii; Calvinism

HTML

PDF

 Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia?

HTML

PDF

 Răpirea credincioşilor

HTML

PDF

 Războiul spiritual

HTML

PDF

 Realitatea învierii lui Hristos

HTML

PDF

 Religie fără Hristos!

HTML

PDF

 Renunţarea la drepturile proprii

HTML

PDF

 Roadă şi mărturie

HTML

PDF

 Roadele învierii

HTML

PDF

 Roboam

HTML

PDF

 Rod la vremea sa

HTML

PDF

 Roua Hermonului ... are ceva a face cu unitatea Duhului

HTML

PDF

 Rugați-vă neîncetat!

HTML

PDF

 Rugăciunea credinţei

HTML

PDF

 Rugăciunea Domnului

HTML

PDF

 Rugăciunea: o premisă pentru pacea inimii

HTML

PDF

 Rugăciuni de vindecare

HTML

PDF

 Rugăciuni neîmplinite

HTML

PDF

 Rut - Goel

HTML

PDF

 Salvatorul făgăduit

HTML

PDF

 Sarea de septembrie

HTML

PDF

 „S-a sfârșit!”

HTML

PDF

 „Să fim biruitori” - Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna

HTML

PDF

 Să fim întotdeauna la Domnul

HTML

PDF

 Să vorbeşti de rău pe alţii?

HTML

PDF

 Scaunul de judecată și credinciosul

HTML

PDF

 Scrisoarea unei fete de 16 ani

HTML

PDF

 Scrisori cu răspunsuri la diferite întrebări

HTML

PDF

 Se caută păstori

HTML

PDF

 Semănătură şi cules

HTML

PDF

 Semnificația măslinului nobil

HTML

PDF

 Sentimentul mântuirii sau siguranţa mântuirii

HTML

PDF

 Sfaturi pentru evanghelişti

HTML

PDF

 Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat

HTML

PDF

 Sfinţenia - explicată pe exemplul lui Iuda

HTML

PDF

 Sfinţenia iertării

HTML

PDF

 Sfinţenia păcii  şi a celui care face pace

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (1) - În liniştea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (2) - În echilibrul Său în har şi sfinţenie

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (3) - Ca Cel separat de lume

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (4) - În felul cum mustră pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (5) - În felul cum reacţionează la critică

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (6) - El nu a cerut nimic de la oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (7) - În atitudinea Lui faţă de risipă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (8) - Desăvârşirea Sa în a Se adapta situaţiilor diferite

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (9) - Mai mult decât un Binefăcător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (10) - Ca marele dătător

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (11) - Cum nu S-a lăsat orbit prin amabilitate

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (12) - În ceea ce L-a înviorat

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (13) - În unicitatea Sa

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (14) - În caracterul Său netransformabil

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (15) - Cum ştia El să răspundă

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (16) - Cum S-a purtat cu cei cu credinţa mică şi cu defectele oamenilor

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (17) - Cum El niciodată nu a uitat revendicările lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (18) - Comportarea Sa faţă de satan

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (19) - Cum El a încercat şi mustrat pe oameni

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (20) - Efectul care ea ar trebui să-l aibă asupra noastră

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (21) - În comportarea Sa în lucrarea pentru Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava morală a Domnului Isus (22) - Recunoaşterea ei de către Dumnezeu

HTML

PDF

 Slava Sa

HTML

PDF

 Slujba împăcării în evanghelia după Luca

HTML

PDF

 Slujbe de vindecare prin bătrâni

HTML

PDF

 Slujire - Fiecare dar este dat spre folosul altora

HTML

PDF

 Slujirea

HTML

PDF

 Slujirea în Cuvânt

HTML

PDF

 Social media: Ne schimbăm standardele?

HTML

PDF

 Soft Skills - Hard Skills: Factori cheie spre succes

HTML

PDF

 Spălarea picioarelor

HTML

PDF

 Speranța creștinului

HTML

PDF

 Starea corectă a sufletului

HTML

PDF

 Starea sufletului după moarte

HTML

PDF

 Stânca lovită

HTML

PDF

 Steaua Betleemului

HTML

PDF

 Stricăciunea totală a omului: Are omul liberul arbitru?

HTML

PDF

 Studiu de caz privind plângerile

HTML

PDF

 Suferinţele Domnului

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 1-5

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 6-10

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 11-15

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 16-20

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 21-25

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 26-30

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 31-35

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 36-40

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 41-45

HTML

PDF

 Suferinţele lui Hristos: Tema 46-50

HTML

PDF

 Suferinţe şi glorie

HTML

PDF

 Suit în înălţime

HTML

PDF

 Sunt credincioşii păcătoşi răscumpăraţi?

HTML

PDF

 Sunt credincioşii Vechiului Testament copii ai lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Supuneți-vă deci lui Dumnezeu!

HTML

PDF

 Şapte îndemnuri - Filipeni 4.1-9

HTML

PDF

 Şi în gradină era un mormânt”

HTML

PDF

 Taina cea mare - Efeseni 5,32

HTML

PDF

 Taina lui Hristos - Efeseni 3,1-9

HTML

PDF

 Tainele numelor biblice

HTML

PDF

 „Tată, a venit ceasul!”

HTML

PDF

 Tatăl nostru

HTML

PDF

 Tăria lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Tărie prin bucurie

HTML

PDF

 Tot felul de lucruri preţioase

HTML

PDF

 Totul de la Dumnezeu

HTML

PDF

 Totul sub control

HTML

PDF

 "Toţi sfinţii"

HTML

PDF

 Trădat de un prieten bun

HTML

PDF

 Trăiesc eu pentru mine însumi sau trăiesc pentru Hristos?

HTML

PDF

 Trăieşti numai o singură dată

HTML

PDF

 Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Trebuie să cerem semne?

HTML

PDF

 Trei filozofii de viaţă

HTML

PDF

 Trei însuşiri ale urmării lui Hristos

HTML

PDF

 Trei învieri

HTML

PDF

 Trei locuinţe

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Introducere

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Eutih

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Ahazia

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Mefiboșet

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Rezumat referitor la cei trei tineri

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei căzuți

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea 1-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 2-a

HTML

PDF

 Triumful Celui răstignit - partea a 3-a

HTML

PDF

 Tu eşti omul acela

HTML

PDF

 Ţafnat-Paneah

HTML

PDF

 Ţelul lui Dumnezeu cu pământul şi locuitorii lui

HTML

PDF

 Ucenicia - cerințe, examene și răsplătiri

HTML

PDF

 Ucenicul care "nu ne urmează"

HTML

PDF

 Un contrast impresionant între Fiinţa lui Dumnezeu şi acţiunile Sale

HTML

PDF

 "Un Copil ni S-a născut"

HTML

PDF

 Un cuvânt despre înălțarea la cer a Domnului nostru Isus

HTML

PDF

 Unde ne căutăm fericirea?

HTML

PDF

 Un Hristos ceresc, de aceea o Biserică cerească

HTML

PDF

 Un început nou

HTML

PDF

 Un laț nimicitor

HTML

PDF

 Unul - unii - toţi

HTML

PDF

 Un vas ales (1): Vasul în olar, olarul în vas

HTML

PDF

 Un vas ales (2): Sfârşitul istoriei omului

HTML

PDF

 Un vas ales (3): Vasul chemat - omul nou

HTML

PDF

 Un vas ales (4): Vasul eliberat

HTML

PDF

 Un vas ales (6): Omul nou

HTML

PDF

 Urechile Domnului ... sau Slujba dragostei

HTML

PDF

 Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?
 ... despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului!

HTML

PDF

 Viaţa şi evlavia

HTML

PDF

 Viaţa veşnică

HTML

PDF

 Viaţa veşnică: O posesiune actuală

HTML

PDF

 Viaţa veşnică - W. Kelly

HTML

PDF

 Viaţă în puterea învierii

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 1. Preistorie

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 2. Restaurarea naţiunii iudaice

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 3. Constituirea rămăşiţei

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 4. Necazul lui Iacov

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 5. Primul atac al asirianului

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 6. Ultimele zile

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 7. Revenirea lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 8. Domnia davidiană a lui Hristos

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 9. Hristos adevăratul Solomon

HTML

PDF

 Viitorul cetăţii marelui Împărat: 10. Finalul istoriei Ierusalimului

HTML

PDF

 Viitorul lui Israel

HTML

PDF

 Vindecarea lui Naaman

HTML

PDF

 Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi?

HTML

PDF

 „Vindecați bolnavii!” Semne și minuni: în mod deosebit vindecări

HTML

PDF

 Vindecări, limbi, semne, minuni

HTML

PDF

 Vine Mirele

HTML

PDF

 „Vino și ajută-ne!”

HTML

PDF

 Viziuni mari: Ferice de cei care n-au văzut şi au crezut

HTML

PDF

 Voi bate păstorul ...

HTML

PDF

 Voi, cei care treceţi pe lângă

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea 1-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 2-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 3-a

HTML

PDF

 Vorbirea în limbi - partea a 4-a

HTML

PDF

 Vor fi toţi oamenii mântuiţi?

HTML

PDF

 Ziduriele Ierihonului: principii spirituale pentru lupta spirituală

HTML

PDF

 Zilele din urmă

HTML

PDF

 Ziua de sabat şi ziua Domnului (duminica)

HTML

PDF

 Ziua Domnului

HTML

PDF

 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare

HTML

PDF

 

  „Și în grădină era un mormânt” - A. v.d. Kammer

   Verset călăuzitor: Ioan 19.41

Ioan 19.41: Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nimeni nu fusese pus vreodată.

   De multe ori am trecut peste acest pasaj atunci când am citit Cuvântul. În această dimineață, în dimineața de Paști, gândurile mele au zăbovit asupra acestor cuvinte și mereu mi-a trecut prin suflet faptul că în locul unde a fost răstignit El a existat un mormânt.

   M-am gândit la grădina despre care Scriptura ne vorbește prima dată; în acea grădină nu era niciun mormânt. Grădina aceea era în Eden, iar aceasta era în locul unde Domnul a fost răstignit; ne putem mira că acolo a existat un mormânt?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „În speranța vieții eterne” - A. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Tit 1.2; 3.7

Tit 1.2: ... în speranța vieții eterne pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o mai înainte de timpurile veacurilor; ...

Tit 3.7: ... pentru ca, îndreptățiți prin harul Său, să devenim moștenitori ai vieții eterne potrivit speranței.

   Citind acest pasaj din Scriptură, cineva ar putea întreba: „Dacă nu avem deja viața eternă, cum putem vorbi de speranța vieții eterne?”

   Există multă lipsă de cunoaștere în rândul copiilor lui Dumnezeu cu privire la „viața eternă”. Unii cred că viața eternă înseamnă existență eternă. Dacă ar fi așa, atunci toți oamenii ar avea viață eternă, deoarece toți au o existență eternă. Omul bogat din iad are o existență eternă la fel ca și Lazăr. De asemenea, viața eternă nu este doar o viață spirituală, ci este mult mai mult.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Marșul triumfal al lui Dumnezeu în Hristos - A. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Luca 8.34—39; 13.11—13; 2 Corinteni 1.20; 2.14

   Foarte semnificative sunt cuvintele scurte „prin noi” din 2 Corinteni 1.20 și 2.14. Există o „procesiune triumfală” a lui Dumnezeu în Hristos, dar ea este cu „noi”; și există o mireasmă a cunoașterii lui Dumnezeu în orice loc, dar ea este „prin noi”. Pavel vorbește aici despre el însuși și despre colaboratorii săi și despre faptul că Dumnezeu a triumfat în slujitorii Săi, așa cum poate să o facă în noi și în slăbiciunea noastră. În primul pasaj (2 Corinteni 1.20), Pavel vorbește despre ceea ce este spre „gloria lui Dumnezeu” - dar și aceasta este „prin noi”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Puterea credinței și puterea vieții - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: 1 Samuel 1.24-2.10

   Gândurile noastre nu ar trebui să fie limitate de micile circumstanțe în care trăim. Ele ar trebui să se înalțe în sus spre planurile glorioase ale lui Dumnezeu cu privire la Biserică, la Israel și la toate „marginile pământului”, da, la noua creație, la „ziua eternității”. Nu există nicio promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu care să nu fie a noastră în Hristos Isus.

    Cititorul meu! Să fii impresionat de Isus, Mântuitorul glorificat, să ai certitudinea iertării păcatelor, să te bucuri de pacea lui Dumnezeu, să mărturisești Numele Domnului în fața oamenilor, să aștepți revenirea Lui și să-L slujești cu bucurie și devotament în timpul acestei așteptări – acesta este creștinismul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Puterea care se desăvârșește în slăbiciune” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Luca 9.10-56

   Încă o dată aș vrea să repet în concluzie, pentru că multora dintre noi pare să le fie atât de greu să învețe: Niciodată un om nu va renunța cu totul la ego-ul său până când nu va descoperi că acesta este cel mai detestabil lucru care există în lume. Dar, odată ce a recunoscut aceasta, nu mai ezită să se elibereze de sub dominația lui și o face în modul cel mai simplu cu putință, punând în locul egoului ceea ce este cel mai înalt și mai glorios, pe Fiul lui Dumnezeu, permițându-I să-i umple inima și transformându-se în chipul Său prin privirea Persoanei Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este sufletul nemuritor? - Algernon James Pollock

   Verset călăuzitor: 1 Timotei 6.16

   Spune Biblia în mod explicit că sufletul este nemuritor? Răspuns Nicăieri în Scriptură nu se afirmă explicit aceasta. Dar asta nu dovedește că sufletul nu este nemuritor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Dar cel drept va trăi prin credință” - W. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Evrei 11.1-19

   Acest capitol are un caracter cu totul special, cu totul diferit de capitolele precedente și de următoarele. Este, ca să spunem așa, un comentariu - o explicație - a cuvintelor de la sfârșitul capitolului al zecelea: „Și cel drept va trăi prin credință” [Evrei 10.38]. Epistola către Evrei îl conduce pe credincios, ca să spunem așa, în Locul Preasfânt prin sângele lui Isus. Am vrea să spunem că nimic nu este mai greu de înțeles și de reținut decât faptul că credinciosul poate intra cu îndrăzneală în Locul Preasfânt în orice moment și în orice împrejurare. Credincioșii stau adesea, ca să spunem așa, la intrarea în Locul Preasfânt. Ei nu se consideră apți să intre, dându-le astfel lui satan și lumii timp și ocazia de a-i ataca. Ai greșit? Grăbește-te să intri în Locul Preasfânt! Nu te simți apt? Fugi cu credință prin sângele lui Isus în Locul Preasfânt! Dacă te afli în necaz sau în întristare din cauza inimii tale rele și a lumii care îți creează probleme, fugi direct în Locul Preasfânt, unde numai acolo este siguranță și pace. Dacă suntem acasă acolo, nu suntem acasă în lume. Lumea nu ne poate face rău, dacă suntem ascunși în Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Scaunul de judecată și credinciosul - Autor necuncoscut

   Pentru mulți dintre copiii lui Dumnezeu, gândul de a apărea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu sau al lui Hristos este destul de neînțeles. Ei cred că o astfel de înfățișare este imposibil de împăcat cu harul pe care l-au primit și contrazice în mod direct cuvântul potrivit căruia toți cei care cred în mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său au viață eternă și nu vor ajunge la judecată. Dar ei trec cu vederea faptul că Scriptura nu vorbește cu privire la cei răscumpărați despre o judecare a lor, ci doar despre o descoperire (arătare) a lor sau despre a da socoteală, și că o astfel de descoperire completă este necesară atât din partea lui Dumnezeu, cât și din partea lor. De asemenea, ei nu au înțeles încă faptul că, tocmai pentru a ne da nouă (credincioșilor) îndrăzneală în ziua judecății, „dragostea s-a împlinit cu noi prin aceasta: pentru că așa cum este El (Hristos), așa suntem și noi în lumea aceasta”. Dacă ar fi cunoscut desăvârșirea acestei dragoste, nu s-ar teme de scaunul de judecată, căci „în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica” (compară cu 1 Ioan 4.17-19).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cine mănâncă deci carnea Mea și bea sângele Meu” - Autor necuncoscut

    Verset călăuzitor: Ioan 6.54

   Capitolul al cincilea al Evangheliei lui Ioan Îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind Cel care dă viață cui vrea (Ioan 5.21), iar capitolul al șaselea Îl prezintă pe Fiul Omului venit în carne, pâinea vie, care S-a coborât din cer, pentru ca cineva să mănânce din ea și să nu moară (Ioan 6.49,50). Iudeii, în aroganța și necredința lor, nu au înțeles aceste două aspecte, au cerut un semn de la Isus, care să dovedească că El este așa cum spune, și au cârtit asupra faptului că El S-a numit pâinea care S-a coborât din cer. La urma urmei, părinții lor mâncaseră mana în pustiu, așa cum era scris: „El le-a dat să mănânce pâine din cer”. În acest fel, credeau ei, Moise își confirmase misiunea divină; dar ce făcuse Isus în acest sens? Ei au trebuit apoi să audă că nu Moise le dăduse pâinea din cer, ci că Tatăl le dădea acum adevărata pâine din cer. „Pentru că”, spune Domnul, „pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer și dă viață lumii”. Și după aceea: „Adevărat, adevărat vă spun: Cine crede în Mine are viața eternă. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mana în pustiu și au murit. ... dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi etern” (Ioan 6.33,47-51).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Misiunea lui Moise - Edward Dennett

    Versete călăuzitoare: Exodul 3 și 4

   Moise a petrecut nu mai puțin de patruzeci de ani în pustiu și a învățat acolo ceea ce avea nevoie pentru activitatea sa viitoare. Acolo a fost pregătit ca instrument util pentru Dumnezeu și ca salvator al poporului său. Ce contrast față de viața sa anterioară de la curtea lui Faraon!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cu adevărat văduvă” - Edward Dennett

    Versete călăuzitoare: 1 Timotei 5.3-16

   Pavel numește trei însușiri ale unei văduve, care este „cu adevărat văduvă”:  ea este „singură”,  ea „și-a pus speranța în Dumnezeu”, și  ea „stăruie noapte și zi în cereri și rugăciuni” (1 Timotei 5.5). O văduvă, care este „cu adevărat văduvă”, va prezenta, prin urmare, aceste însușiri înaintea lui Dumnezeu. În mod remarcabil, în Evanghelia după Luca găsim trei văduve, la care se întâlnesc aceste descrieri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Pace și siguranță!” - Autor necunoscut

    Verset călăuzitor: 1 Tesaloniceni 5.3

   Apelul la pace care răsună din partea lumii necredincioase este fals, este un apel înșelător. Dar alături de el există o chemare adevărată la „pace”, și anume pacea pe care Hristos a făcut-o pe cruce prin sângele Său, care a fost vestită mai întâi de El Însuși și apoi de mesagerii Săi: „Pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, ... care a fost dat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 5.1 și 4.25). Hristos a făcut această pace pentru toți, pentru cei apropiați și cei îndepărtați, pentru iudei, păgâni și creștinii de nume. 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un cuvânt despre înălțarea la cer a Domnului nostru Isus Hristos - Autor necunoscut

    Nu înălțarea lui Hristos încheie Evanghelia după Matei, ci promisiunea: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”.

   Evanghelistul Marcu, care, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a schițat imaginea Slujitorului și Profetului desăvârșit al lui Dumnezeu, relatează: „Domnul, deci, după ce le-a vorbit, a fost înălțat la cer și S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și ei, plecând, au predicat pretutindeni. Domnul lucrând cu ei și întărind cuvântul prin semnele care-l urmau”.

   Evanghelistul Luca, care descrie harul lui Dumnezeu, care s-a arătat în Fiul Omului într-un mod atât de minunat, și care este și autorul cărții Faptele apostolilor, ne oferă două relatări despre înălțarea Domnului.

   Ca și Matei, Ioan nu ne relatează înălțarea, dar dintr-un motiv diferit. Duhul Sfânt l-a folosit pe Ioan pentru a-L pune pe Domnul Isus înaintea ochilor noștri ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind Cuvânt devenit carne, care a locuit printre noi, a cărui glorie putea fi văzută ca gloria „Singurului de la Tatăl”. Ca atare, Domnul nu avea nevoie, ca să spunem așa, să Se urce la cer.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 14.19b

   Noi trăim datorită relației intime cu Domnul, în care am fost aduși. Prin credință, din partea noastră, și prin darul Duhului, din partea Lui, suntem uniți cel mai strâns cu El, făcuți una cu El. Suntem în relație cu El așa cum sunt mădularele unui trup cu capul sau ca ramurile cu trunchiul copacului. Iar această legătură strânsă și personală cu El trebuie să fie prezentă pentru ca o persoană să se poată bucura cu adevărat de binecuvântările harului Său. Sufletul trebuie să se fi întâlnit, ca să spunem așa, cu sufletul Său, inima trebuie să fi intrat în contact cu inima Sa, la fel cum un râu se varsă în mare pentru a se contopi cu ea pentru totdeauna.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Era cam pe la ceasul al șaselea” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 19.14

   În mod repetat se pune întrebarea cum se poate împăca ora indicată în Ioan 19.14, „Era cam pe la ceasul al șaselea”, cu relatările celorlalți evangheliști, care relatează concordant că răstignirea Domnului a avut loc la ora trei și că întunecarea soarelui s-ar fi produs la ceasul al șaselea. Soluția acestei aparente contradicții a preocupat dintotdeauna mințile multor comentatori, și s-a ajuns la o mare varietate de concluzii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Tată, a venit ceasul!” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 17.1

   Este bine cunoscut faptul că, în ultimele Sale vorbiri adresate ucenicilor Săi (Ioan 13-16), Domnul Isus Se plasează ca și cum ar fi de cealaltă parte a crucii, ca și cum lucrarea de pe Golgota ar fi fost deja împlinită. La fel se întâmplă și în minunata Sa rugăciune către Tatăl (Ioan 17), pe care ucenicii au avut voie să o audă în acel moment și care ne-a fost păstrată de Duhul Sfânt, pentru ca noi să putem „avea bucuria Lui deplină în noi” (versetul 13). Prin urmare, „ceasul”, despre care Domnul vorbește, nu este ceasul suferinței Sale, ca în Ioan 12.27, și nici nu este de fapt ceasul glorificării Sale ca Fiu al Omului, conform planurilor lui Dumnezeu, ci este ceasul întoarcerii Fiului la Tatăl.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Curcubeul în nor” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Geneza 9.12-16

   Cât de diferit afectează aceleași lucruri sufletele oamenilor! Cei care umblă cu Dumnezeu Îl văd pe Dumnezeu peste tot, în timp ce necredincioșii nu-L văd nicăieri. Unii Îl aud pe Dumnezeu vorbind în creația Sa ca și în providența Sa, dar în fața ochilor altora se pot desfășura cele mai mari minuni ale naturii, pot avea loc cele mai izbitoare lucrări ale providenței divine, dar ei nu recunosc mâna Domnului în ele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răbdarea și credința sfinților: Lordship Salvation; Siguranța mântuirii; Calvinism - Ger de Koning

   Convertirea la Dumnezeu și credința în Domnul Isus sunt necesare pentru a fi salvat de la judecata eternă și pentru a trăi o viață pentru onoarea Sa, așa cum a vrut Dumnezeu. Pavel a predicat această Evanghelie și astfel ea trebuie predicată și astăzi: „Cum nu am ascuns nimic din ceea ce este de folos, ca să vă vestesc și să vă învăț în public și prin case, mărturisind și iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința față de Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele apostolilor 20.20,21). El nu vorbește despre „credința în Mântuitorul nostru Isus Hristos”, ci despre „credința în Domnul nostru Isus Hristos”. În vestirea Evangheliei, Isus Hristos este prezentat ca Mântuitor și Domn. Oricine Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor Îl acceptă, prin definiție, și ca Domn. Este imposibil să Îl accepți pe Hristos doar ca Mântuitor fără să-L accepți și ca Domn.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Depășirea obstacolelor și împotrivirii - David Roderick Reid

   Versete călăuzitoare: Neemia 4.9-11

   Ce părere ai tu despre obstacole și împotrivire atunci când ai un proiect sau o sarcină de rezolvat? Crezi că obstacolele sunt de nedepășit și te lași tentat să renunți sau le vezi ca pe niște garduri, care te provoacă să sari peste ele și să continui să alergi?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dreptate pentru văduve - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 2.36-38; 4.25,26; 7.11-17; 18.1-8; 20.45-21.4

   Luca manifestă un interes remarcabil față de văduve. Întâlnim mai multe văduve pe paginile sale decât în orice altă carte din Noul Testament sau chiar din Vechiul Testament. Ana profetesa; femeia care l-a hrănit pe Ilie în Sarepta; mama din satul Nain care și-a îngropat singurul fiu; femeia care și-a apărat drepturile în parabola văduvei stăruitoare și a judecătorului nedrept - toate acestea erau văduve, iar Luca este singurul evanghelist care le menționează. În același timp, bineînțeles, el menționează și ceea ce consemnează și ceilalți evangheliști, și anume avertismentul Domnului nostru împotriva cărturarilor, deoarece aceștia extorcau bani de la văduve sub pretextul religiozității, și lauda Sa la adresa văduvei care a pus de bunăvoie cei doi bănuți, care reprezentau întregul ei mijloc de trai, în vistieria din Templu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mântuirea unei prostituate - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 7.36-8.3

   Una dintre cele mai frumoase trăsături ale Evangheliei lui Luca este aceea că Îl prezintă pe Hristos ca Învingător și Salvator al celor marginalizați și oprimați, ca Cel care poate reda adevărata demnitate oamenilor a căror viață a luat-o cumva razna sau care sunt respinși sau chiar persecutați de societate. Iar scopul acestei serii de studii este de a examina unii dintre oamenii care au fost salvați și restabiliți de Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când înșelătorii ajung să-L cunoască pe Hristos - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 5.27-32; 18.9-14; 19.1-10

   Funcționarii de la finanțe nu sunt deloc oamenii noștri preferați. Ei sunt, în general, ținta umorului nostru sarcastic și, uneori, sunt în centrul unor gânduri mai puțin plăcute atunci când primim evaluarea noastră fiscală. Desigur, în momente de luciditate totală a gândurilor, ne dăm seama că sunt oameni onorabili care fac o treabă nepopulară, dar necesară. Însă, colectorul de taxe din Palestina antică era un cu totul alt fel de om. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua Domnului - G. Gardner

   Verset călăuzitor: Matei 24.30

   Ziua Domnului stă în contrast cu Ziua Omului. Ea este, așa cum sugerează și numele, legată de Domnul Isus Hristos, când drepturile, cerințele și gloria Sa vor fi realizate. Atunci El va domni peste lumea întreagă și va lucra pentru Dumnezeu ca Omul al doilea, ultimul Adam, ca adevărata contra-imagine a lui David și Solomon. În acel moment, așa cum Biblia prezice de multe ori, tronul Său va fi în Ierusalim, iar stăpânirea Sa se va extinde până la marginile pământului. Toți trebuie să se plece înaintea Lui și să-L recunoască, iar Împărăția Sa nu va avea sfârșit. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înainte de ceasul încercării - Autor necunoscut

   Întreaga lume geme sub povara grea a războiului mondial. Ea simte că această stare îngrozitoare nu mai poate fi suportată mult timp și tânjește după o pace timpurie. Toți, dacă nu a fost învățați de Cuvântul lui Dumnezeu, sunt de părere că victoria partidului său va aduce un timp de pace, dreptate și siguranță. Adevărații creștini nu împărtășesc această speranță. Ei știu că judecăți și mai mari, mult mai grele și mai teribile decât cele actuale, vor lovi pământul înainte de a se instaura o „împărăție de nezdruncinat”, o domnie a dreptății și a păcii sub sceptrul glorios al lui Isus Hristos (compară cu Evrei 12.26-28). Având în vedere vărsarea de sânge și suferința îngrozitoare a acestui război, este de înțeles că unii credincioși și-au format opinia că ne-am afla deja în timpurile sfârșitului și că am ajuns la „începutul durerilor” (Matei 24.8), care preced „ziua Domnului” (2 Tesaloniceni 2.2), „ziua lui Iehova”, așa cum este numită în Vechiul Testament. Dar nu este așa. Noi trăim încă în epoca harului. „Ceasul încercării, care va veni peste tot pământul locuit” (Apocalipsa 3.10) nu a sosit încă. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Isus vorbește despre moartea Sa - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 12.32

   Este o scenă solemnă, pe care ne-o prezintă evanghelistul Ioan în capitolul 12 al Evangheliei sale (Ioan 12.27-33). El, care odată spusese Tatălui: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta” (Evrei 10.9), Se pregătea să pună pe altarul lui Dumnezeu trupul Său, pe care Dumnezeu îl „pregătise” pentru El. Doar câțiva pași Îl mai despărțeau de cruce, a cărei umbră cădea din ce în ce mai întunecată pe drumul Său singuratic.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Fiul Omului în cer - Autor J. G. B.

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 1-9

   Din Evanghelii aflăm multe lucruri în legătură cu Fiul Omului în cer, unde din când în când se face referire la această taină. Domnul Însuși vorbește despre faptul că, în timpul veacului prezent, El va fi văzut stând acolo la dreapta puterii și că, la timpul Său, va veni de acolo pe norii cerului (Matei 26.64). Mai mult, auzim din propria Sa gură că, după venirea Sa, El va ședea pe tronul gloriei Sale (Matei 25.31). Acestea sunt doar două exemple ale modului în care această taină mare a fost anunțată în avans. Dar Persoana văzută în Evanghelii este Dumnezeu, revelat în carne și, ca atare, activ pe pământ. Pe de altă parte, în capitolele din Faptele apostolilor, care continuă relatările evangheliștilor, se vorbește despre Omul glorificat în cer și despre modul în care El este activ acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Părăsit de Dumnezeu - Autor necunoscut

   La începutul Psalmului 22 întâlnim o expresie de o gravitate zguduitoare și de o importanță fără egal. Este vorba de întrebarea: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?”. Cine a fost Cel care I-a adresat această întrebare lui Dumnezeu? Era Fiul lui Dumnezeu, care era deja în sânul Tatălui înainte de întemeierea lumii, subiectul desfătării infinite a lui Dumnezeu; Creatorul și Susținătorul universului, Dumnezeu peste toate, lăudat în veci; în același timp, Omul fără pată, sfânt, desăvârșit, care nu păcătuise niciodată și nici nu putea păcătui, pentru că nu cunoștea păcatul; un Om adevărat, născut dintr-o femeie, făcut ca noi în toate, cu o singură excepție: păcatul. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - J.N. Darby

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Cea de-a treia carte a lui Moise începe cu relatarea că din Cortul întâlnirii Domnul îl cheamă pe Moise. Aici este vorba despre apropierea de Dumnezeu. Jertfele sunt mijloacele pentru atingerea acestui scop, ele simbolizând lucrarea lui Hristos, prin care am fost aduși la Dumnezeu. Există o diferență clară între primele două jertfe pe care le găsim aici - cea de-a treia jertfă este o suplimentare, ca să spunem așa - și jertfele pentru păcat. Arderea-de-tot și jertfa de mâncare sunt de sine stătătoare. Jertfa de pace (sau de părtășie) depinde de acestea. Acestea sunt urmate de jertfe de altă natură, și anume jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină. Acestea sunt cele două grupe de jertfe.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piatra - Autor necunoscut

   Printre multe alte nume și titluri, Domnul nostru poartă și numele de Piatră. El este Piatra, la fel cum El este calea, ușa, viața etc. Fiecare nume ne descoperă frumuseți și perfecțiuni deosebite în El, și din orice punct de vedere am privi la El - vom găsi întotdeauna motive de bucurie și de închinare. Acest lucru se va întâmpla și dacă Îl privim puțin astăzi ca fiind „Piatra”...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot era cea mai importantă jertfă de o mireasmă plăcută; ea era oferită lui Dumnezeu în întregime și se înălța la El cu toată mireasma ei. În primul rând, ea era destinată în întregime lui Dumnezeu, deși jertfitorul putea vedea în ea măsura acceptării sale de către Dumnezeu. Jertfa era un model al lui Hristos, care S-a adus pe Sine Însuși ca jertfă lui Dumnezeu, „o mireasmă plăcută”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cel spânzurat este un blestem al lui Dumnezeu” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Deuteronomul 21.22,23

   Faptul că această rânduială ciudată a lui Dumnezeu se referea la Hristos și moartea Sa pe cruce ar putea părea la început dur și incredibil pentru cineva care nu este instruit în Scriptură. Dar nu lipsesc motivele care să confirme această afirmație, care sunt luate în parte din caracterul Legii și în parte din explicația dată de Duhul Sfânt în altă parte. În primul rând, această rânduială în sine este de o asemenea natură încât, dacă referirea la Hristos este îndepărtată din ea, nu poate avea niciun temei rezonabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „S-a sfârșit!” - J.J. Rambach, Weiland

   Verset călăuzitor: Ioan 19.30

   După ce a luat oțetul, Isus a spus: «S-a sfârșit!». Senzația dureroasă a setei și băutura de oțet care a urmat a fost ultima suferință, pe care Isus a trebuit să o îndure înainte de moartea Sa ... În acest al șaselea cuvânt se pune piatra de hotar, la care se termină suferințele trupului și ale sufletului Său; da, totodată, în el se pune coroana, ca să zicem așa, pe toate suferințele îndurate până atunci și se proclamă public împlinirea lor.

   În limba greacă, această expresie constă dintr-un singur cuvânt: „tetelestai”, prin a cărui scurtime Mântuitorul nostru a vrut să ne arate că trebuie să ne întrebăm ce s-a împlinit, deoarece nu menționează nimic anume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un laț nimicitor - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Proverbele 29.5

   Un cuvânt demn de luat în seamă! Puțini sunt cei care s-au gândit vreodată serios la natura lingușirii, la originile ei și la consecințele ei adesea nefaste, mai ales pentru cei care o practică. O „limbă mincinoasă” [Proverbele 26.28], așa cum o numește Cuvântul, este un rău teribil și răspândit. Dumnezeu spune despre om, în general: „Ei vorbesc neadevăr unul către altul; vorbesc cu buză lingușitoare, cu inimă fățarnică” (Psalmul 12.2). Prin urmare, poate că ar fi bine să spunem un cuvânt despre acest subiect.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mort față de păcat odată pentru totdeauna - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Romani 6.10

   Domnul nostru preamărit a venit o dată în această lume pentru a rezolva problema gravă a păcatului. Acesta a fost scopul venirii Sale. El a venit să ia locul nostru ca păcătoși, să moară pentru noi. Nu exista o altă cale de a rezolva această chestiune. El nu a murit pentru că ar fi trebuit să moară; oh, nu, El a fost Cel Sfânt și Drept. El a murit pentru noi din har și având în vedere păcatul care ne murdărise și ne ținea captivi; și a făcut-o odată pentru totdeauna. Această lucrare nu poate și nu trebuie să fie repetată niciodată. El a trebuit să o facă din cauza păcatului care ne despărțea de Dumnezeu pentru totdeauna, iar acum, pentru că a îndeplinit lucrarea dificilă, El nu mai are nimic de-a face cu păcatul. „Pentru că, în ceea ce a murit, a murit față de păcat odată pentru totdeauna”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeu este dragoste - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: 1 Ioan 4.8

   Orice om este prin natură, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, mort în păcate, înstrăinat de viața lui Dumnezeu; iar natura lui, pe care a primit-o ca urmare a nașterii sale din primul Adam, este vrăjmașă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia lui Dumnezeu despre el. Nu există dragoste în inima lui, nici pentru Dumnezeu, nici pentru aproapele său. Într-o inimă firească poate exista o dragoste naturală, dar ea nu cunoaște dragostea adevărată, dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru frați; căci „dragostea este din Dumnezeu” [1 Ioan 4.7]. Dar atunci când un om este adus la viață prin puterea Duhului Sfânt, adică este născut din nou, el primește o natură nouă, viața divină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei care au căzut - Stanley Bruce Anstey

   Poate că te-ai poticnit și ai sentimentul că ai putea la fel de bine să renunți. Dragă prietene, nu face asta! Diavolul vrea să faci asta, dar Domnul vrea să te ridici, să te judeci și să mergi mai departe. Minciuna diavolului este că, dacă ai căzut, ai căzut atât de mult încât nu mai poți fi restabilit. Cain a crezut același lucru. El a spus: „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată” (Geneza 4.13). El credea că ceea ce făcuse era prea grav pentru a fi iertat și restabilit, dar aceasta nu era adevărat. Îl ascultase pe diavol. Domnul spusese: „Dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă” (Geneza 4.7). Exista o măsură pentru tratarea păcatului lui, oricât de grav ar fi fost el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem - Stanley Bruce Anstey

   Noul Testament ne oferă o serie de motive pentru care creștinii credincioși se poticnesc. Aș dori să folosesc timpul rămas pentru a le trece pe scurt în revistă și a nota cauzele și sper să învățăm ceva din ele. Cele mai multe căderi spirituale în umblarea creștină sunt cauzate de unul sau mai multe dintre aceste șapte lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujirea - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Coloseni 3.24

   Aproape că nu există un domeniu din viața și experiențele unui creștin credincios care să fie supus unor schimbări mai mari decât cel al slujirii. În toate formele obișnuite ale vieții creștine, slujirea capătă adesea un caracter mai mult sau mai puțin asemănător cu cel al slujirii ca rob, adică este exercitată ca o chestiune de datorie și apoi este adesea percepută ca o încercare sau chiar ca o cruce. Lucrurile, care inițial erau făcute cu plăcere și bucurie, devin pe termen lung sarcini plictisitoare, care poate că sunt făcute în continuare cu fidelitate, dar cu o aversiune ascunsă, cu dorința mărturisită sau nemărturisită de a nu mai fi nevoit să fie făcute, sau cel puțin nu la fel de des. În locul „Am voie să fac?”, rostit cu bucurie, apare datoria „Trebuie să fac?”, rostită cu amărăciune. Jugul, care inițial a fost blând, devine apăsător, povara cândva ușoară devine grea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acolo sunt acasă - Autor necunoscut

   În timp ce distribuiam tractate într-un sat izolat, într-o zi, am dat peste o femeie credincioasă de optzeci și patru de ani care trăia singură într-o mansardă. Tot ceea ce am văzut era dovada unei mari sărăcii. Considerând că bătrâna singuratică avea nevoie de un cuvânt de încurajare, i-am spus: „Stimată doamnă, în curând încercările de pe cale vor fi în urma noastră și vom fi complet fericiți acolo sus, la Domnul nostru Isus!”

   „Acolo eu sunt acasă”, a răspuns ea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul este deschis - Autor necunoscut

   (Discurs rostit cu ani în urmă la înmormântarea unui vechi slujitor al Domnului)

   Un cuvânt m-a preocupat mereu în această după-amiază. Îl citim în Apocalipsa 4.1: „După acestea am văzut: și iată o ușă deschisă în cer, și glasul dintâi, ca de trâmbiță, pe care l-am auzit vorbind cu mine, spunând: „Suie-te aici și-ți voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după acestea”.

   Scumpii mei frați și scumpele mele surori! Cerul nu este atât de departe de noi pe cât credem de obicei; nu, este aproape! ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu ți-am poruncit Eu? - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iosua 1.9

   Un credincios ar trebui să fie întotdeauna capabil să justifice, cu demnitatea credinței care se bazează doar pe puterea și autoritatea lui Dumnezeu, calea pe care merge, lucrarea pe care o face și locul pe care îl ocupă. Aceasta nu este aroganță sau mândrie, nu este încredere în sine sau laudă deșartă; nu, este exact opusul: neîncredere în sine și încredere în Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu te teme; crede numai! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Marcu 5.36

   Nimic nu este mai dificil pentru inima omului decât să stea liniștită și să creadă. Este complet contrar naturii sale. De aceea, credința este numită și „un dar al lui Dumnezeu”, iar Dumnezeu este Cel care o susține, o încurajează și o răsplătește din belșug, căci credința Îl onorează pe Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Rezumat referitor la cădere lor - Stanley Bruce Anstey

   Lucrurile, care i-au dus pe acești tineri la cădere, erau: neglijență, răzvrătire și unul nevinovat, atras printr-o dezbinare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Mefiboșet - Stanley Bruce Anstey

   Verset călăuzitor: 2 Samuel 4.4

   Căderea lui Mefiboșet este poate cel mai trist caz dintre toate, pentru că nu a fost deloc vina lui. A fost lăsat în mâinile unei persoane neglijente, care l-a făcut să cadă.  Uneori, căderea unui tânăr poate fi pusă, într-o oarecare măsură, pe seama celor care au avut grijă de el. În cazul lui Mefiboșet, „doica” sa a fost cea care l-a făcut să cadă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lauda creștinului credincios - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Romani 5.1-11

   Abia atunci când păcătosul simte povara grea a păcatului în prezența lui Dumnezeu, când inima lui, nesigură și neliniștită, tânjește după pace, învață să înțeleagă că are nevoie de har, și încă de un har desăvârșit, pentru a fi mântuit. Dar cât de profundă și de puternică trebuie să fie impresia atunci când într-o astfel de inimă prin puterea activă a Duhului Sfânt pătrunde Cuvântul: „Care {Hristos} a fost predat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 4.25)! Această afirmație scurtă și simplă conține cea mai plăcută evanghelie pentru păcătosul pierdut. El vede aici dreptatea lui Dumnezeu, de care trebuie să se teamă din cauza păcatelor sale, satisfăcută în cel mai desăvârșit mod. Ea și-a găsit satisfacția în moartea Altuia, în moartea ca jertfă a lui Hristos pe Golgota. În locul păcătosului, păcatul a fost judecat în carne. „Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatului și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne” (Romani 8.3).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Așa-zisa doctrină a sfințirii în lumina Cuvântului lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Faptul că Cuvântul lui Dumnezeu învață ce este sfințirea este cunoscut de orice cititor atent al Scripturii; într-adevăr, mii de oameni vor mărturisi cu ușurință că este un adevăr foarte binecuvântat și prețios. S-a scris și s-a discutat mult despre el și în zilele noastre. Deci, dacă ar fi necesar vreodată, atunci astăzi, când Satana face eforturi atât de mari pentru a răspândi doctrine false și rele și pentru a jefui poporul lui Dumnezeu de adevăr, se cuvine să comparăm cu atenție ceea ce se învață despre acest subiect, cu învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu și să examinăm dacă „oamenii sfințirii”, așa cum sunt numiți în mod obișnuit, susțin cu adevărat adevărul potrivit lui Dumnezeu sau dacă au căzut în capcana pusă cu viclenie de dușman.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iacov 4.7

   Omul este o creatură și, prin urmare, o ființă dependentă, căci orice creatură este în mod necesar dependentă de Creatorul său. Ascultarea de Dumnezeu se cuvine deci oricărui om; da, el Îi datorează lui Dumnezeu ascultarea și este deci pasibil de pedeapsă dacă își urmează propria voință. Neascultarea și voința proprie din partea sa echivalează cu o răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. Iată de ce i se spune lui Saul cel îndărătnic: „Pentru că răzvrătirea este ca și păcatul ghicirii și încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idoli” (1 Samuel 15.23a).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Două mărturii - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Evrei 11.4

   „Prin credință pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu” [Evrei 11.3], iar creația era frumoasă și fără pată când Dumnezeu a privit la lucrarea Sa în ziua a șaptea. Totul era „foarte bine” [Geneza 1.31]. Dar, vai!, nu a rămas așa. Păcatul a intrat în lume și, de atunci, creația a fost supusă deșertăciunii și suferinței; „nu de bunăvoie”, după cum citim în Romani 8, „ci din cauza celui care a supus-o” [Romani 8.20], adică a omului. Omul însuși a fost de acum înainte separat de Dumnezeu printr-o prăpastie de netrecut; păcatul s-a interpus între el și Dumnezeul cel sfânt, iar o relație între Dumnezeu și om, așa cum avusese loc în grădina Eden, nu mai era posibilă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Ahazia - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Împărați 1.1,2

   Aici avem un alt tânăr care a căzut. La fel ca și Eutih, căderea lui este menită să reprezinte o cădere spirituală pe care o poate avea oricare din poporul Domnului. El era un împărat tânăr, care tocmai urcase pe tronul din Israel în locul tatălui său. Avea viața în față și sunt sigur că arăta destul de bine. Dar, într-o zi, totul s-a oprit când a „căzut printre gratii”. Căderea lui Ahazia a fost foarte gravă. Nu avea să-și mai revină niciodată din ea. Aceasta este o chestiune serioasă, dragi frați și surori. Ea arată că există lucruri în care o persoană poate cădea și din care nu-și poate reveni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Eutih - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 20.7-12

   Eutih era un tânăr, care a căzut din adunare! Nu a intenționat să o facă, dar exact asta s-a întâmplat. Căderea lui este o imagine a celor care părăsesc literalmente Adunarea. Vedem că acest lucru se întâmplă din când în când în rândul poporului Domnului și este o tragedie. Putem învăța ceva din asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Vreau să vorbesc în această după-amiază despre trei tineri: Eutih, Ahazia și Mefiboșet. Acești trei tineri aveau ceva în comun - fiecare dintre ei a căzut grav! Dumnezeu a consemnat căderea lor în Cuvântul Său, pentru ca noi să putem învăța ceva. Vreau să-i privim pe toți trei cu ajutorul Domnului, pentru a putea primi învățătura practică pe care El intenționează să ne-o ofere.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Harul lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Tit 2.11-13

   Harul lui Dumnezeu! - Ce câmp vast, imens, plin de cele mai bogate și mai prețioase roade, se deschide înaintea ochilor noștri când auzim acest singur cuvânt: „Harul lui Dumnezeu”! - un tezaur plin de bogății inepuizabile, de argint, de aur și de pietre prețioase strălucitoare. Harul unei căpetenii puternice de pe acest pământ este cu siguranță ceva prețios, de dorit; dar ce este el în comparație cu harul lui Dumnezeu? Ca o singură picătură, și nici măcar o picătură pură, în comparație cu inundațiile cristaline ale unui lac măreț, ale cărui adâncimi nu pot fi măsurate de nicio creatură.

   Harul lui Dumnezeu! - Cât de dulce și de plăcut sună acest cuvânt în urechile unui păcătos condamnat la judecata veșnică! Cât de mângâietor și înviorător vorbește inimii pelerinului credincios pe drumul său printr-un pustiul obositor și periculos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele două imnuri din Apocalipsa - Autor necunoscut

   Există o diferență importantă între cele două cântări de mulțumire sau de laudă din Apocalipsa 1.5,6 și 5,9-14. Cea din capitolul 1 este cu adevărat o mulțumire; în capitolul 5, însă, este mai degrabă o laudă, o celebrare a ceea ce Mielul este vrednic să facă și să primească. Cântarea de laudă din primul capitol este expresia închinării sau adorației recunoscătoare adusă de cei răscumpărați de pe pământ. În capitolul al cincilea, în schimb, ne aflăm în cer; prin urmare, este mai mult o prezentare a închinării cerești, a închinării tuturor locuitorilor cerului, de fapt a tuturor ființelor create din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că aceste două exprimări sublime ale sentimentelor nu sunt doar diferite în sine, ci sunt produse și de două cauze diferite. Cu toate acestea, rămâne adevărat că, pe lângă diferență, există și o mare asemănare, iar pentru a arăta clar atât diferența, cât și asemănarea, aș dori să intru puțin în detaliile acestui mare subiect. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lucrarea harului pentru noi și în noi - Autor necunoscut

   Mântuitorul, Fiul Omului, a atârnat pe cruce pe moarte; El, Cel drept, a stat în locul celor nedrepți, purtând păcatele noastre în propriul Său trup pe lemn. Aceasta era marea Sa lucrare pentru noi. Dar când unul dintre cei doi răufăcători, între care a fost răstignit și care amândoi Îl insultau, s-a convertit, s-a descoperit o lucrare a harului în acel om. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Speranța creștinului - Autor necunoscut

   După ce în ultimele luni am tratat în repetate rânduri „lupta creștinului”, astăzi aș dori să atrag atenția cititorului asupra unui alt subiect de același interes profund și personal. Este vorba de speranța creștinului, adică speranța credinciosului în revenirea Domnului său. Acesta este un subiect pe care fiecare creștin credincios ar trebui să-l cunoască bine, și aș vrea să-l rog pe cititor să-și îndrepte împreună cu mine gândurile, nu numai gândurile, ci toate impulsurile și afecțiunile inimii sale, către acest subiect. Iubitul nostru Domn, Fiul Dumnezeului celui viu, revine pentru noi din cer; acesta este subiectul adevărat și propriu-zis al speranței și așteptării noastre, și El vine să ne introducă în casa Tatălui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - W.T.P. Wolston

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-33

   În timp ce Isus a dat drumul mulțimilor, după ce le-a hrănit, ucenicii se aflau într-o corabie și „se chinuiau cu vâslirea”. Dar în toate greutățile și pericolele lor, Domnul avea ochii îndreptați spre ai Săi. El S-a rugat pentru ei acolo sus pe munte și în a patra strajă din noapte a venit la ei. El nu îi uită niciodată pe ai Săi în greutățile lor. El „poate să ajute”, „are milă” și „poate să mântuiască pe deplin”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lupta creștinului - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Efeseni 6.10-20

   De la un luptător se așteaptă să aibă calități deosebite, iar învingătorul este copleșit de onoruri; dar cine îl laudă pe cel laș? Cu regret, el este în fruntea listei întunecate a celor pierduți din Apocalipsa 21.8, unde citim: „Dar cât despre cei lași și necredincioși ... partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă”. Expresia „cei lași” se referă aici la cei care se tem să-L mărturisească pe Isus ca Mântuitor și Domn de teama consecințelor. Ei sunt lași când vine vorba de Hristos. În ochii lui Dumnezeu, acesta este un păcat de cea mai joasă și întunecată speță. Pentru că astfel de oameni cunosc în mod evident ceva despre Hristos și despre bunătatea Sa, și totuși le este rușine de Numele Său în fața oamenilor. Prin urmare, catalogați drept „lași”, ei își vor găsi destinația veșnică în iazul de foc.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Charles Stanley

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Jertfitorul poate oferi un vițel, o oaie, o capră sau o pasăre, și anume o turturică sau un pui de porumbel. Dar, în toate cazurile, trebuie să aibă loc moartea. Jertfa lui Cain - adică o jertfă fără moartea jertfei de ispășire [compară cu Geneza 4.3] - nu poate fi primită. Nu contează cât de mult sau cât de puțin înțelegem despre Hristos: trebuie să recunoaștem că jertfa Sa ispășitoare este absolut necesară.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curățire de trei feluri - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 13,5; 15.2; 1 Ioan 3.3

   Capitolele 13-16 din Evanghelia după Ioan se caracterizează printr-o seriozitate deosebită, melancolică; ele ni-L arată pe Domnul nostru în ultimele ore dinaintea morții Sale în conversație cu ucenicii Săi iubiți. În izolare liniștită, El se preocupă cu ei și îi învață despre momentul în care nu va mai fi cu ei. El știa că venise ceasul ca El să plece din această lume la Tatăl și ca ei să rămână în urmă fără El. De aceea, El îi încredințează dragostei și purtării de grijă a Tatălui într-un mod cu totul special (Ioan 17). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-36

   Corabia care pleacă pe mare este o imagine a mărturiei Evangheliei, care merge la păgâni. Apostolii, care s-au urcat pe corabie, reprezintă rămășița credincioasă a iudeilor, care au fost scoși din iudaism și primiți în Biserica creștină. În același timp, Domnul „S-a suit pe munte, ca să Se roage”. Aceasta înseamnă că Domnul S-a înălțat la cer pentru a îndeplini lucrarea Sa actuală de Mare preot, de rugăciune de mijlocire pentru ai Săi aflați în această lume

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vino și ajută-ne!” - Autor necunoscut

   Omul are un suflet nemuritor. Corpurile se descompun, sufletele rămân. Dacă mașinăria trupului nostru, atât de minunat creat de Dumnezeu, cedează, „dacă se desface casa pământească a cortului nostru”, sufletul rămâne și va rămâne pentru eternitate. Probabil că există în prezent pe pământ în jur de o mie cinci sute de milioane de suflete nemuritoare {n.tr.: articolul a apărut în anul 1932}. În fiecare an, milioane trec din timp în eternitate, pentru a o petrece fie în fericire și lumină strălucitoare, fie în nenorocire și întuneric. Natura noastră rămâne păstrată pentru întotdeauna. Adam și Eva trăiesc încă, la fel ca toți nenumărații lor urmași. O generație după alta vine și pleacă. Pământul este un câmp imens de morți; la fel și mările își adăpostesc nenumărații lor morți. Milioane și milioane de milioane au trecut permanent granițele timpului, purtați de o putere asupra căreia nu au avut niciun control. Roata timpului se învârte încet, dar irezistibil și neîncetat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Eu sunt!” - Autor necunoscut

   Domnul știe „să ajute cu un cuvânt pe cel obosit” la momentul potrivit (Isaia 50.4). Și ucenicii au experimentat acest lucru atunci când corabia lor era în primejdie în mijlocul mării, amenințată de vânt și de valuri. „Îndrăzniți; Eu sunt, nu vă temeți!” [Marcu 7.50], le-a strigat Domnul; și, într-adevăr, se aflau într-o poziție în care aveau nevoie de un astfel de apel. În același timp, ei au fost capabili să înțeleagă și să aprecieze semnificația acestuia, pentru că nevoia lor le făcuse inimile receptive la el. Își simțeau neputința de a ghida corabia prin marea furtunoasă până la țărmul de dincolo; erau neputincioși și neajutorați, iar Domnul alesese tocmai acest moment pentru intervenția Sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Domnul Isus intervine pentru noi - Frederick Stephen Marsh

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-31

   Oricât de întunecată ar fi noaptea, oricât de dificile ar fi circumstanțele și oricât de mare ar fi confuzia, slujirea prezentă a lui Hristos continuă, până când ne va duce în casa Tatălui, dincolo de valurile, de vântul și de necazul circumstanțelor. Slujirea Sa continuă neîncetat până la acel moment glorios!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Arderea-de-tot - Algernon James Pollock

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot este jertfa care reprezintă moartea lui Hristos în cel mai înalt aspect al ei. Cuvântul ebraic olah, care se traduce prin „ardere-de-tot”, înseamnă „ceea ce se suie”. Era o jertfă de bună voie și Îl prezintă pe Hristos în model, ca fiind Cel care S-a oferit de bună voie lui Dumnezeu, chiar și ca jertfă de ispășire pentru păcat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cine aparține rămășiței fiilor lui Israel și cine va intra în Împărăția de 1000 de ani?

  Iar Isaia strigă despre Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița va fi mântuită” (Romani 9.27). Din aceștia fac parte toți cei care vor crede Evanghelia Împărăției, care va fi propovăduită după răpirea Adunării, și prin aceasta vor fi mântuiți. În Împărăția de o mie de ani vor intra și cei dintre națiuni care vor crede Evanghelia Împărăției - ei vor avea parte de timpuri grele, dar nu vor trece prin necazul lui Iacov.

   O privire de ansamblu oferă prezentarea schematică alăturată.

---   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (20): Calea de apropiere de Dumnezeu - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 16.1-22

   Am parcurs deci întregul Cort al întâlnirii. Putem spune că întregul mobilier se poate fi împărțit în două părți: obiectele care se referă la apropierea de Dumnezeu și obiectele de reprezentare. Există anumite lucruri care reprezintă ceea ce este Dumnezeu în Hristos, cum ar fi masa și sfeșnicul, în timp ce există altele care au legătură directă cu apropierea de El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Salvatorul făgăduit - Roger Liebi

   Pentru a putea aborda în detaliu profeția mesianică, trebuie mai întâi să se facă câteva precizări de bază cu privire la originea și transmiterea Vechiului Testament (VT). Vechiul Testament a fost scris în ebraică și aramaică pe o perioadă de peste 1000 de ani. Cele mai vechi părți au fost scrise cel mai târziu în timpul lui Moise (aproximativ 1600 î.Hr.). Cartea profetului Maleahi este ultimul document al Vechiului Testament. Ea datează din jurul anului 420 î.Hr.

   Citind Vechiul Testament, se primește o impresie profundă despre nostalgia și a dorința după un Salvator care urma să vină, Mesia, care va elimina toate problemele omenirii și va introduce dreptatea eternă. Acest Mesia promis este descris în scrierile Vechiului Testament până în cele mai mici detalii. Totuși, în mod surprinzător, există multe pasaje care vorbesc despre un „Mesia suferind”, care va fi urât, respins și ucis cu cruzime de propriul Său popor, în timp ce El va suferi pentru păcatele multora. Pe de altă parte, se vorbește despre un „Mesia triumfător”, care la sosirea Sa va instaura o domnie de pace glorioasă la nivel mondial. Cum putem împăca tensiunea dintre aceste reprezentări diferite ale unicului Mesia, fără să ne contrazicem?
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (19): Curtea din față - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.9-20

   Curtea din față constituia o împrejmuire pentru casa lui Dumnezeu și separa locuința Sa de lumea exterioară. Gândesc că nu ar trebui să ne fie greu să recunoaștem că această incintă este formată de poporul Domnului, care formează efectiv linia de demarcație în această lume între tot ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce nu este de la El. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 38.8

   În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de utilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”: Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene - Dirk Schürmann

    Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi și mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.1-7

   Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.22-33

   Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat în detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei - John Gifford Bellett

   Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Sfărșitul Împărăției păcii - Werner Mücher

   Timpul incomparabil de binecuvântat al domniei milenare a lui Mesia se va sfârși și el într-o zi. Deja în timpul Împărăției păcii există un anumit declin. Unii văd un indiciu în acest sens în numărul tot mai mic de jertfe la Sărbătoarea Corturilor (Numeri 29.12-38). Sărbătoarea Corturilor dura șapte zile, iar în prima zi, printre altele, trebuiau sacrificați 13 viței tineri, în a doua zi doar 12, în a treia zi 11 etc., iar în cele din urmă, în a șaptea zi, doar 7 viței tineri. La început, oamenii care au fost martori la judecăți vor fi foarte recunoscători pentru mântuirea lui Dumnezeu, dar, pe măsură ce trece timpul, recunoștința și intensitatea închinării față de Dumnezeu vor scădea. La sfârșitul Împărăției păcii vor fi mulți oameni care vor fi înșelați de satan.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Împărăția păcii - Werner Mücher

   Acum, după ce au avut loc toate judecățile, războaiele, legarea lui satana și învierea martirilor, sunt create condițiile pentru instaurarea Împărăției păcii. Acum se întorc cu adevărat dreptatea și pacea, pentru care națiunile au luptat în zadar în toate aceste secole trecute. Acest lucru nu a fost posibil fără Domnul păcii. Cu Împărăția păcii, care începe acum, Dumnezeu încununează diferitele epoci ale relațiilor Sale cu omenirea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții” - Stanley Bruce Anstey

   Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt scriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii - Werner Mücher

   Odată cu înființarea statului Israel a început deja împlinirea profeției referitoare la timpul sfârșitului. În mai 2003, Israel a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a acestui eveniment important. Însă, înainte ca a doua fază a restaurării lui Israel să aibă loc, are loc un alt eveniment central: răpirea tuturor credincioșilor din timpul harului din ziua Cincizecimii încoace, care sunt numiți „Biserica” (în greacă: ekklesia) în Noul Testament. Un pasaj biblic în care este descris clar acest eveniment se găsește în 1 Tesaloniceni 4.13-18. Odată cu răpirea începe o perioadă de șapte ani, care este urmată apoi de Împărăția păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai există un viitor pentru Israel? - Werner Mücher

   Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu aceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor - Dirk Schürmann

   Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în viitor după răpirea Bisericii

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bogăția lui Israel - Christian Briem

   La începutul celei de-a treia părți a Epistolei către Romani, partea istorică a mântuirii, Pavel vorbește despre privilegiile care disting pe Israel, ca națiune, de toate celelalte popoare, potrivit gândurilor lui Dumnezeu. El le prezintă într-o formă extrem de concisă - un rezumat magnific al binecuvântărilor lui Israel, pe care probabil că nu îl găsim nicăieri altundeva în Sfânta Scriptură. Într-adevăr, numai o inimă care a iubit Israel cu atâta ardoare ar putea vorbi astfel!

   Mi se pare că se cuvine ca noi, credincioșii de astăzi, cei mai mulți dintre ei provenind din națiuni, să reflectăm la aceste privilegii ale lui Israel. Pe de o parte, acest lucru ne va salva de la o atitudine disprețuitoare față de acest popor și ne va conduce la o dispoziție smerită. Căci, să ne amintim că, dintre toate aceste privilegii, pe care apostolul le enumeră aici, noi nu am posedat nici unul prin natura noastră (compară cu Efeseni 2.11,12). Pe de altă parte, devin mai clare pentru noi și diferențele dintre acțiunea lui Dumnezeu cu Israel și chemarea Bisericii. Căci credincioșii din timpul harului au primit un dar incomparabil mai bogat datorită lucrării lui Hristos. Și astfel, meditând la aceste lucruri, devenim și mai recunoscători.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este smochinul o imagine a poporului Israel - Werner Mücher

    În Matei 24.32-33 citim: „Dar de la smochin învățați parabola: când ramura lui este deja fragedă și dă frunze, cunoașteți că vara este aproape. Aşa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși.”

   Este adevărat că Domnul Isus se referă la poporul lui Israel prin smochin și ce înseamnă atunci această parabolă?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Semnificația măslinului nobil - Christian Briem

   Pentru a înțelege ce înseamnă măslinul nobil, este bine să ne întrebăm mai întâi cine sau ce este „rădăcina”. De la rădăcină, măslinul își primește hrana și grăsimea. Este Hristos rădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem mai mult de soluționarea acestor întrebări dacă analizăm ceea ce se spune despre „ramuri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel - Stanley Bruce Anstey

   În scrierile lui Pavel există o serie întreagă de expresii doctrinare care marchează anumite linii de adevăr și care, dacă le înțelegem corect, au o extraordinară influență practică asupra vieții noastre. În cele ce urmează aș dori să prezint douăsprezece dintre aceste expresii care ar putea fi numite „Cei doisprezece oameni în scrierile lui Pavel”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pregătiți pentru Domnul care va reveni - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Luca 12.35-40

   Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, în timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  David și Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea - R. W.

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 11-12

   Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat în norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.25-29

   Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din curtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări. În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O podgorie și patru trăsături de caracter - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Împărați 21.1-10 

   În 1 Împărați 21 este relatarea inspirată a evenimentelor tragice din jurul unei podgorii. În această relatare găsim patru schițe scurte și succinte ale personajelor din această întâmplare: despre Nabot, proprietarul viei; Ahab, împăratul lui Israel; Izabela, soția lui Ahab; și Ilie, profetul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10): Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire - Samuel Ridout

   Urmând ordinea în care a fost construit Cortul întâlnirii, ajungem acum la perdeaua despărțitoare și la perdeaua de la intrarea în cort și la stâlpii pe care erau atârnate aceste perdele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este Israel mireasa lui Hristos? - W.J. Ouweneel

    În acest articol este vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel, Iuda, cele zece seminții și Ierusalim. Este vorba de relația simbolică a unei mirese/soții, de despărțire, lepădare și reprimire.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9): Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile - Samuel Ridout

   După ce am analizat lemnul și aurul, din care erau făcute scândurile Cortului întâlnirii, să examinăm acum forma lor, dimensiunile lor, fundația lor și legătura dintre ele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8): Poleiala din aur a scândurilor - Samuel Ridout

   Ajungem acum la aurul care a acoperit complet scândurile. Fără îndoială, acesta conține o învățătură divină pentru noi. Scândurile, chivotul și tot mobilierul din cort nu puteau fi văzute din exterior și, în consecință, erau vizibile doar pentru preoți și pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru ochiul omului, gloria divină a Domnului nostru a rămas ascunsă - doar credința o putea percepe sub mantia smereniei Sale umane. La Dumnezeu, însă, este exact invers. Lemnul de salcâm este acoperit cu aur - El Îl vede pe Fiul Său în adâncul smereniei Sale, care este egal cu El. Chiar și pe cruce El este „tovarășul” Său, Cel lovit (Zaharia 13.7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7): Scândurile cortului - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.20-34

   Ajungem acum la structura cortului, adică la scândurile din lemn de salcâm, acoperite cu aur și așezate pe un postament de argint. Toate aceste scânduri aveau o singură dimensiune: erau lungi de 10 coți și late de 1˝ coți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce este viața veșnică? Idei greșite despre viața veșnică - Stanley Bruce Anstey

   „Viața veșnică”, așa cum apare ea în Evanghelia după Ioan și în epistole, este o binecuvântare creștină. Ea este un „dar de har” al lui Dumnezeu, pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos (Romani 6.23). Este caracterul cel mai înalt al vieții divine, pentru că ea există, și ea este ceea ce Tatăl și Fiul savurează împreună în părtășie, din veșnicie.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea a 2-a: Cum contribui tu la ea? - Ger de Koning

   În prima parte a acestui studiu despre formarea unei relații cu Domnul Isus, am arătat că intrarea într-o relație cu El nu pornește de la mine și de la tine, ci de la El. Pentru a ilustra acest lucru, am folosit istorisirea pe care Domnul Isus o relatează în Luca 10 (Lc. 10.30-37). Din această istorisire reiese clar că o relație cu Domnul Isus nu putea să apară decât pentru că El ne-a căutat. Și noi, ca și omul din istorisire, căzusem în mâinile tâlharilor. Samariteanul milostiv este o imagine frumoasă a Domnului Isus. El se îngrijește de acest om și îl duce la un han. Îi dă chiar și bani hangiului pentru a avea grijă de om, pentru perioada în care el însuși călătorește.

   Relatarea despre samariteanul milostiv este urmată de două pasaje importante, care se potrivesc de minune. În primul pasaj este vorba despre auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Lc. 10.38-42), iar în al doilea pasaj este vorba despre rugăciune (Lc. 11.1-13). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea 1: De fapt, de ce? - Ger de Koning

   Cu toții avem de-a face cu relații în viața noastră de zi cu zi. Avem relații la școală sau la serviciu, dar și relații conjugale și familiale. Este evident că tu și cu mine trăim într-o lume a relațiilor rupte. O dovadă pregnantă în acest sens sunt statisticile care spun că aproximativ o treime din toate căsătoriile se termină prin divorț. Sunt sigur că știi exemple de căsnicii sau de relații de familie eșuate în mediul tău apropiat. Poate cunoști relații care sunt foarte tensionate și în care nu mai există o relație reală: Fiecare își vede de drumul său și singurul lucru pe care încearcă să îl facă este să supraviețuiască.

   Pe lângă tipurile de relații, pe care le-am enumerat mai sus, lipsește cea mai importantă: relația cu Domnul Isus și cu Dumnezeu. Tocmai despre aceasta vreau să vorbesc cu tine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6): Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.19

   Ultimele două învelitori ale Cortului întâlnirii sunt descrise foarte pe scurt într-un singur verset, în timp ce detaliile primei învelitori sau ale locuinței propriu-zise ocupă un spațiu considerabil. Cortul sau acoperământul din păr de capră era, de asemenea, descris cu lux de amănunte. Când ne gândim că fiecare dintre aceste acoperitori vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, aceasta sugerează că, cu cât cunoașterea noastră despre El devine mai profundă, cu atât mai mare va fi frumusețea și perfecțiunea divină pe care o vom vedea. Cu adevărat, avem aici în fața noastră „bogăția de nepătruns a lui Hristos” (Efeseni 3.8). Nu găsim prea multe detalii despre aceste două acoperitori - nu că ele nu ar arăta desăvârșirea Sa, dar atenția este atrasă doar de câteva trăsături ale fiecăreia.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îngerii sunt din nou în centrul atenției: Îngerii ... ei există - Ger de Koning

   Îngerii aparțin lumii superioare, lumii invizibile, lumii duhurilor. Invizibili, imperceptibili pentru om, dar totuși realitate. Nu este un vis și nici o ficțiune. Există îngeri buni și îngeri răi, duhuri bune și duhuri rele. Există un loc bun unde să mergem, dacă vrem să aflăm ceva despre îngeri? Da, există! În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, există nu mai puțin de 250 de referiri la îngeri. Nu sunt chiar puține. Înseamnă că trebuie să existe ceva de descoperit în ea despre originea lor, despre activitatea lor și despre viitorul lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5): Covoare din păr de capră - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.14-18

   Ajungem acum la cel de-al doilea strat de covoare al locuinței sau la „cortul de deasupra locuinței”, așa cum este numit aici [n.tr.: versiunile Bibliei în limba română nu folosesc cuvântul locuință, așa cum este de ex. traducerea în limba germană Elberfelder-Edition CSV Hückeswagen: משׁכּן (mishkân)]. Primul strat de covoare, pe care l-am analizat deja, forma locuința propriu-zisă peste care erau așezate toate covoarele ulterioare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4): Covoare de in subțire răsucit; dimensiunile lor și alte aspecte - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.8-13

   După ce am analizat culorile și materialele covoarelor, să încercăm acum să înțelegem ceva din semnificația dimensiunilor și a aranjamentului lor. Învelitoarea cea mai interioară a cortului era formată din zece covoare, fiecare având o lățime de 4 coți și o lungime de 28 de coți. Aceste zece covoare erau unite între ele pentru a forma două câmpuri compuse din câte cinci covoare fiecare, care la rândul lor erau unite pentru a forma o acoperire completă. Modul în care cele cinci covoare au fost unite nu este menționat în mod explicit (probabil că au fost cusute împreună), dar instrucțiunile pentru unirea celor două câmpuri sunt foarte clare în acest sens: cincizeci de cheotori albastre au fost atașate la marginea covoarelor și cincizeci de copcii de aur au fost folosite pentru a le uni pe toate într-un întreg.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce permite Dumnezeu aceasta? ... dacă El este atotputernic? - Arthur Ernest Wilder-Smith

   Nu este aceasta exact întrebarea pe care și-o pun mulți oameni astăzi? De ce este așa, dacă Dumnezeu este atotputernic - și dacă El este Dumnezeu, El trebuie să fie așa - de ce nu pune capăt acestui haos, tuturor acestor războaie, tuturor înșelăciunilor, nedreptăților, mizeriei și bolilor din lume? Este așa cum mi-a spus un student cu ani în urmă: „Dacă vrei să cred în Dumnezeul tău, mă aștept mai întâi de toate ca El să creeze o lume mai bună!”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Otniel: un judecător exemplar - Arthur Maurice Salway Gooding

   Otniel – un judecător exemplar

   Un model pentru oameni responsabili și pentru bărbați tineri

 

   Versete călăuzitoare: Judecători 3.5-11

   Numai unii dintre voi sunt prezbiteri, dar toți credincioșii sunt în primejdie să se dedice lumii și cu toții suntem chemați să biruim lumea. Deci, ce să facem? – Petreceți timp în Hebron! Testați-vă dragostea pentru Domnul! Învățați să cunoașteți Cartea! Cutremurați-vă înaintea ei, ca înaintea Cuvântului lui Dumnezeu! Atunci, puterea instructivă a acestei Cărți, ca și în cazul lui Otniel, umplut de Duhul Sfânt, va alunga caracterul lumesc din inimile noastre, din familiile noastre și din relațiile noastre omenești. După ce Otniel a eliberat poporul lui Dumnezeu din robia sa, țara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani, până la moartea sa. – Dacă poporul lui Dumnezeu din zilele noastre va fi eliberat din înrobirea sa lumească, atunci și adunările vor afla pacea, bunăstarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi vom trăi apropierea lui Dumnezeu într-un fel niciodată cunoscut și Isus Hristos va fi totul pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O scrisoare veche ... un mesaj actual - George Vicesimus Wigram

   Există lucruri pe pământ care pot foarte bine să ne umple inimile de întristare și durere. Starea actuală a adunării, despre care scrii, este în principal o problemă de acest fel. Cel care are o inimă pentru Isus, care Îi împărtășește sentimentele și trăirile pentru Adunare, nu poate decât să se gândească cu durere la această tristă fragmentare și confuzie, la spiritul de partidă care domină în general în Adunare. A privi cu indiferență la această stare de lucruri nu face decât să trădeze o inimă care este indiferentă și față de Domnul ei. Deci, știu și din propria mea experiență că, uitându-mă la această stare tristă, există sentimente care exprimă mai mult neliniște și descurajare, decât întristare conform cu voia lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Plinătate de bucurie - Philip Willis

   Ioan 15-17

   Printre credincioșii adevărați nu există nimic care să lipsească mai mult decât bucuria spirituală. De partea lui Dumnezeu totul este strălucitor. Locul nostru înaintea lui Dumnezeu este primirea noastră în Cel preaiubit. Privilegiul nostru este să avem parte de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său - în cercul dragostei divine. Ce har minunat că Dumnezeu vrea să ne primească! „Așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17).

   Multiple sunt cauzele care ne împiedică să savurăm ceea ce ne este dat în Hristos. Există poveri, care ne împiedică, păcate, care ne chinuie, și satan, care încearcă să ne lege picioarele și să ne împiedice; dar nu este nicio necesitate să ne lăsăm biruiți. Dumnezeu este pentru noi, iar Duhul Sfânt ne întărește.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Să fim întotdeauna la Domnul - George Vicesimus Wigram

   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4 

   Gândul că Îl voi vedea pe Domnul și că voi fi la El pentru totdeauna îmi pătrunde în suflet. O, este posibil ca Domnul, care din momentul în care mi-a dat viață m-a purtat cu atâta răbdare și dragoste și a vegheat asupra mea cu o grijă atât de sfântă, să poată spune: „Tu vei veni în întâmpinarea Mea”? Și mai mult decât atât, El va coborî să mă întâlnească în văzduh! Da, ochii mei Îl vor vedea, urechile mele Îl vor auzi, Cel care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine și care, în dragostea Sa, ne ia acum la Sine, pe toți cei pe care Tatăl I-a dat Lui înainte de întemeierea lumii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Legea ... și sensul ei pentru creștini - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Matei 5.18,19; Ioan 14.15; 1 Ioan 5.3.

   Iar și iar iese la iveală întrebarea: cum ar trebui să procedeze creștinii cu Legea de la Sinai? În această privință, cei mai puțini creștini cred că noi, acum, ar trebui să ținem Legea în toate punctele, deci atât legea morală, cât și legea ceremonială. Creștinii sunt absolut conștienți că blestemul este legat cu o neîmplinire a Legii, dar din acest blestem ne-a răscumpărat definitiv Hristos. Cu toate acestea, pe de altă parte, mulți creștini nu vor să renunțe de tot la Lege și s-o lase să treacă mai departe drept un fel de regulă de viață. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Animalul masculin folosit la jertfe - William Henry Westcott

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1 și 4

   La început, bărbatului i s-a încredințat responsabilitatea pentru sfera care i-a fost repartizată, iar femeia, egală cu el, i-a fost dată ca ajutor, pentru ca ea să fie din el și pentru el (Geneza 2). Eva a fost adusă la Adam, o ființă pe care el putea să o iubească și să-i împărtășească plăcerile și privilegiile, dar căreia nu i-a fost încredințată aceeași responsabilitate.

   Se pare că acest principiu poate fi văzut în instituirea jertfelor. Căci acolo unde Hristos este prezentat ca model ca răspuns la gloria cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ca în arderea de tot, sau acolo unde este prezentat ca model ca jertfă pentru păcat pentru o întreagă comunitate sau pentru un preot sau căpetenie, a cărui întreagă sferă de responsabilitate era afectată de păcatul său, se aduce [nu o jertfă feminină, ci] o jertfă masculină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iefta: un judecător legalist - Consecințele legalității - Arthur Maurice Salway Gooding

   Versete călăuzitoare: Judecători 11

   Iefta a judecat pe Israel șase ani, șase ani de triumf și tragedie, șase ani distruși prin legalitate. Domnul să ne elibereze de legalitate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12): Capacul ispășirii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.6-9

   Capacul ispășirii era, așa cum a fost descris pe scurt mai devreme, o acoperire peste Chivot și se potrivea cu acesta în lungime și lățime. Era făcut din aur curat, iar heruvimii erau bătuți (forjați) din aceeași piesă la ambele capete. Ei făceau astfel parte din capacul ispășirii. Aceste figuri simbolice umbreau capacul ispășirii cu aripile lor, în timp ce fețele lor priveau în jos spre el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Conținutul spiritual al relatării despre creație - W.J. Ouweneel

   În niciun caz studiul nostru nu s-a încheiat după gândurile precedente referitoare la zilele creației. Așa cum este cazul în general în Vechiul Testament, și pentru Geneza 1 există mai multe interpretări (Origen a remarcat deja acest lucru). Pe lângă sensul literal, pe care l-am abordat până acum, există, ca de obicei, și o interpretare tipologică (profetică), precum și o aplicație practică pentru noi înșine. Oricine este întrucâtva familiarizat cu imaginile din Scriptură, cu siguranță nu va presupune că aceste imagini lipsesc de pe prima pagină a Bibliei. Dimpotrivă, Dumnezeu este Dumnezeul care de la început vestește sfârșitul și din timpuri străvechi ceea ce încă nu s-a întâmplat (Isaia 46.10). Încă de pe prima pagină, El Se referă la viitor în imagini. Acest lucru nu era de înțeles pentru credinciosul din Vechiul Testament, dar acum, când toate planurile lui Dumnezeu au fost descoperite și Duhul Sfânt locuiește în Adunare, aceste planuri pot fi găsite în nenumărate locuri din Vechiul Testament prin intermediul instrucțiunilor acestui Duh și, bineînțeles, și pe prima pagină bogat ilustrată. „Toate câte au fost scrise mai înainte (adică în Vechiul Testament) au fost scrise spre învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și încurajarea Scripturilor, să avem speranță” (Romani 15.4). „Toate acestea li se întâmplau ca pilde și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor” (1 Corinteni 10.11).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predica nu mi-a adus nimic: Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici - Dirk Schürmann

   În articolul „Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?” ne-am preocupat cu anumite lucruri care sunt necesare pentru ca o predică/propovăduirea Cuvântului să aibă folos pentru ascultători și adunarea să fie zidită. La aceasta am examinat exclusiv responsabilitatea predicatorului. În acest articol ne vom îndrepta acum privirea numai asupra ascultătorului. În plus, ne gândim în mod cu totul deosebit la ascultătorii care nu sunt mulțumiți cu o predică. Lucrul acesta poate avea motive întemeiate, de exemplu, dacă predicatorul nu face față responsabilității sale. Dar există și multe aspecte care sunt de luat în seamă din partea ascultătorilor, ca o predică să aducă folos. Și aceasta va fi aici tema noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Relatarea despre creație și doctrina evoluției - W.J. Ouweneel

   Doctrina evoluției a fost amintită atât de des în capitolele anterioare, încât trebuie să spunem câteva cuvinte despre ea înainte de a merge mai departe. Desigur, nu este posibil să discutăm această doctrină în detaliu în contextul unei analize a Genezei 1; aici își are locul doar ceea ce face clar cât de nepotrivit este ceea ce face ca încrederea unor credincioși în Geneza 1 să fie zdruncinată de doctrina evoluției. De aceea vrem să analizăm pe scurt doar următoarele puncte: așa-numitele dovezi care justifică doctrina evoluționistă, caracterul științific al acestei doctrine și influența ei morală asupra societății.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: „După felul lor” - W.J. Ouweneel

   „După felul lor”

   Această expresie importantă merită să fie discutată mai în detaliu. Apare de zece ori în Geneza 1: de trei ori în ziua a treia, de două ori în ziua a cincea și de cinci ori în ziua a șasea (adică de două ori cinci). În Biblia ebraică spune de cinci ori „după felul său”, o dată „după felul lor” (plural) și de patru ori „după felul lor” (dar la singular) (care este tot de două ori cinci).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Pustiu și gol - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.2

   Aici încep problemele de interpretare. Pentru explicarea ulterioară a Genezei 1 este decisiv modul în care se interpretează acest verset. Marea întrebare cu privire la acest verset este dacă starea descrisă aici este starea inițială a pământului (adică modul în care pământul a fost creat în versetul 1) sau dacă pământul a fost creat inițial într-o stare de glorie și abia mai târziu a căzut într-o stare de pustietate și goliciune.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: La început - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.1

   Adesea uităm cât de veche este relatarea despre creație. Nu suntem nici măcar foarte surprinși când se dovedește că știința naturii, după multe secole, ajunge la o concluzie importantă, care se află în Biblie de mii de ani - și mult mai bună, pe deasupra. Există oameni care obiectează că nu ar trebui să se spună așa ceva. Aceștia susțin că Biblia și știința naturii nu ar trebui să fie comparate niciodată una cu cealaltă, deoarece se află la niveluri diferite și ambele au propriul lor domeniu de aplicare. Acest lucru sună foarte frumos, dar este fundamental greșit. Mai mult, această idee lezează autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se spune că știința are doar o sferă limitată de autoritate, atunci totul este în regulă. Dar dacă se afirmă acest lucru despre Biblie, atunci este o eroare foarte gravă. Biblia are valabilitate universală. Ea are ceva de spus în toate domeniile vieții, inclusiv în domeniul științei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Introducere - W.J. Ouweneel

   Introducere  

   Odată cu încurcarea limbilor la Babel au început timpurile de neștiință pentru toate popoarele (Faptele apostolilor 17.30; compară cu Faptele apostolilor 14.16). Nu le-a rămas altă posibilitate de cunoaștere a lui Dumnezeu, decât mărturia creației (Romani 1.20) și a conștiinței (Romani 2.14,15) și amintirea Potopului, adică amintirea de un Dumnezeu care pedepsește răul. Dar, în loc să-L venereze pe acest Dumnezeu ca Creator și Judecător, „s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat”, astfel încât au început să se închine la multe făpturi, în loc să se închine la singurul Creator (Romani 1.21-23). Și poporul lui Israel se afla în același întuneric. În Egipt, ei slujeau idolilor (Ezechiel 20.5-9) și aveau o cunoaștere redusă sau chiar inexistentă a adevăratului Dumnezeu. Cel mult, ei au păstrat amintirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute fără părere de rău părinților lor și a căilor Sale cu ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum am învățat că Hristos este totul: Din memoriile lui J.T. Mawson - John Thomas Mawson

   Versete călăuzitoare: Coloseni 2.6,7; 2 Timotei 2.1,8.

   Când Domnul S-a întors la mine în încercări, am crescut spiritual, am câștigat substanță spirituală, indiferent ce altceva am pierdut. Am învățat cu greu că, pentru binecuvântarea mea și pentru gloria Lui, El trebuie să fie totul și în toate. El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Așa este El pentru Dumnezeu și așa trebuie să fie pentru fiecare creatură, care vrea să fie binecuvântată veșnic. Aceasta este lecția pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o predă astăzi. Fericiți toți cei care o învață.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Dar cei nouă, unde sunt?” - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Luca 17.17

   Luca 17.17: N-au fost curățiți cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

   Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul mai binecuvântat al celui care dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un început nou - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Ioan 13.13; Faptele apostolilor 1.8; 4.23; 2 Corinteni 5.15; Galateni 5.16

   „Nu știu ce s-a întâmplat cu Jack”, spunea cineva care a fost cândva tovarășul credincios al celui menționat; „nu-l mai pot convinge să facă nimic din ce făcea înainte. Nu mai merge la teatru sau la dansuri, iar în ceea ce privește un pahar sau o țigară, îmi spune că și-a ars pipa și că nu va mai încerca nici o băutură! El numește asta convertire, dar eu îi spun înnebunire. Și totuși pare fericit. Nu pot să înțeleg asta.”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Spălarea picioarelor: Ioan 13 - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 13

   Interpretări diferite

   Capitolul din Ioan 13 referitor la spălarea picioarelor este unul dintre pasaje din Biblie care merg cel mai mult la inimă. Deși evenimentul în sine este destul de simplu de înțeles, există unele opinii contradictorii cu privire la interpretarea pentru zilele de astăzi: ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piedici în calea rugăciunilor: Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite) - SoundWords

   Ți se întâmplă și ție uneori așa, că strigi către cer și nimeni nu pare să fie acasă? Dacă suntem sinceri, uneori ne simțim așa și ne întrebăm: Ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu ascultă strigătul meu? Nu a spus El: Faceți-Mi cunoscute cererile voastre? Și cu toate acestea, acest sentiment, că rugăciunea nu a mers mai departe de tavan. De ce? Vrem să analizăm această întrebare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul deschis și Fiul Omului - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.43-51

   Natanael reprezintă rămășița credincioasă din Israel. El spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” În afară de aceasta, se spune despre el: „un israelit în care nu este viclenie” și că stătea sub smochin, care este adesea o imagine a lui Israel.  ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Starea corectă a sufletului - Stanley Bruce Anstey

   Condiții prealabile pentru recunoașterea adevărului

   Ne-am putea întreba: „De ce atât de mulți creștini acceptă acest întreg sistem creat de om în creștinătate, fără să pună la îndoială credibilitatea lui?”. Ne-am putea întreba, de asemenea, „De ce atât de mulți creștini nu au respectat rânduiala biblică pentru adevărata închinare și slujire creștină?”. Răspunsul: există o condiție prealabilă care precedă înțelegerea adevărului. Această importantă condiție prealabilă se găsește în starea sufletului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acum și atunci: sau timp și veșnicie - Charles Henry Mackintosh

   Versete călăuzitoare: Luca 12

   Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum strălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când ceva bun devine ceva rău - Ron Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4

   E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”.

   În Numeri 21, însă, găsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? - Carl Knott

   Versete călăuzitoare: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31

   Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată Ziua mondială a vegetarienilor. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de exemplu un burger vegan. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este veganismul. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5

   Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl motivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Care sfinți vor fi în necazul cel mare? - John Nelson Darby

   Versete călăuzitoare: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14

   Va fi un necaz la sfârșit, un timp care nu a mai existat până acum, până când Domnul va veni și va aduce eliberarea. Deci, unde găsim pasajele din Scriptură care ne vorbesc despre un astfel de necaz? Nu am cunoștință de niciunul în afară de următoarele: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; (Luca nu vorbește nici de necazul cel mare, nici de urâciunea pustiirii). Putem adăuga pasajele mai generale din Apocalipsa 3.10 și Apocalipsa 7.14. Dar primele patru pasaje dovedesc în mod clar că va fi un timp de necaz care nu a mai fost niciodată sau, după cum spune Marcu, „așa cum nu a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu, și niciodată nu va mai fi”. Pasajele din Apocalipsa, după cum vom vedea, se îndreaptă spre o sferă mai largă decât cea anterioară. Dar pentru că vorbesc despre un necaz mare, le-am citat, desigur, și pe ele. Deci va fi un mare necaz.

   Cealaltă parte a întrebării este încă deschisă: Vom fi noi, cei care alcătuim Biserica (Adunarea), în acel necaz?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi? - Jacob Gerrit Veijnvandraat

   Verset călăuzitor: Iacov 5.14

  

   Cum și când trebuie să aplicăm acest lucru în zilele noastre?

   Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 vorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înduplecarea lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu? - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3

   Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm în mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În școala lui Dumnezeu - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Marcu 8.23-25

   Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. Dar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea.

   Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Așa cum este El” - John Thomas Mawson

Verset călăuzitor: 1 Ioan 3.2

1 Ioan 3.2: Îl vom vedea cum este.

   Am făcut tot ce am putut pentru a mângâia o fetiță, a cărei mamă a plecat la Domnul Isus. „O vei revedea”, i-am spus, „mai strălucitoare și mai frumoasă decât a fost vreodată pe pământ”. Din inimioara sfâșiată a ieșit răspunsul: „Dar vreau s-o văd așa cum era. O voi vedea așa cum era, nu-i așa?” Acesta era strigătul dragostei; așa cum își cunoscuse mama, așa voia să o vadă. Ce altceva ar putea satisface dragostea, decât asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta! - Charles Henry Mackintosh

Versete călăuzitoare: Filipeni 2.25-30

   Dacă Epafrodit s-ar fi căutat pe sine însuși, dacă ar fi fost ocupat cu el însuși și cu interesele sale, sau chiar cu munca sa, cu siguranță că i-am căuta numele în zadar pe paginile Cuvântului inspirat. Dar nu; el s-a gândit la alții, nu la el însuși, și de aceea Dumnezeu, apostolul Său și adunarea Sa s-au gândit la el.

   Așa va fi întotdeauna. Un om care se gândește mult la sine însuși îi scutește pe ceilalți de grija de a se gândi la el; dar slujitorul smerit, modest, fără pretenții, golit de sine, care se gândește doar la alții și trăiește pentru ei, care merge pe urmele lui Isus Hristos, un astfel de om va fi întotdeauna subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și a poporului Său; se va gândi la el, da, va fi onorat de toți.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trădat de un prieten bun - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Psalmul 55

   Ai fost vreodată trădat de un prieten apropiat - cineva în care ai avut încredere și cu care ai avut multe experiențe minunate? Este destul de greu când cineva, care nu te place, te dezamăgește sau te trădează. Dar să te confrunți cu trădarea cuiva pe care îl considerai un prieten loial este foarte greu. Împăratul David a scris Psalmul 55 la scurt timp după ce un prieten apropiat l-a trădat. Orice credincios care trece prin aceeași experiență tristă se poate identifica cu sentimentele de durere, suferință și dezamăgire descrise de David. Dincolo de conținutul aplicabil în practică, psalmul conține și afirmații profetice. Trădarea lui David de către un prieten apropiat este, cu siguranță, și o previziune profetică a trădării Domnului Isus Hristos de către Iuda, după ce trăise în strânsă părtășie cu El timp de trei ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Patru mesaje atemporale - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Zaharia 7.4,5,8-10; 8.1-3,18,19

   Zaharia era un profet din Vechiul Testament care a slujit poporului iudeu după întoarcerea acestuia din cei șaptezeci de ani de exil în Babilon. Împreună cu Hagai, el a fost chemat de Dumnezeu și folosit pentru a motiva poporul să termine de reconstruit Templul Domnului. Acesta fusese distrus de armata babiloniană în 586 î.Hr. Într-o serie de opt viziuni, patru mesaje și două „poveri” Zaharia i-a provocat și i-a încurajat pe contemporanii săi să continue lucrarea Domnului, deoarece Dumnezeu avea planificate mari binecuvântări pentru națiunea restaurată, atât în zilele lui Zaharia, cât și în viitor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea? - Paul Wilson

   Metodele moderne de evanghelizare (cum ar fi evanghelizarea ecumenică pe scară largă, evanghelizarea prin prietenie etc.) promit un succes mai mare în convertirea oamenilor, dar rezultatele lor negative nu pot fi negate. Acesta este subiectul următorului articol, pe care autorul l-a scris acum mai bine de șaizeci de ani, dar care este încă relevant astăzi.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfă vie - David R. Reid

Verset călăuzitor: Romani 12.1

Romani 12.1: Vă îndemn deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu; să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înțeleaptă.

   Citește și Exodul 3.15-18; 8.25-28; 10.8-11; 10.24-26.

   Adesea cântăm și vorbim despre slujirea Domnului. În multe ocazii ne predăm din nou Domnului și dorim să ne punem la dispoziția Lui ca „jertfă vie”. Dar, foarte adesea, jertfele vii se strecoară departe de altar chiar înainte ca jertfa să fi avut loc. În Romani 12.1, Dumnezeu ne cheamă să ne punem trupurile la dispoziția Lui ca mijloc de slujire rezonabilă. Nu poate exista o slujire reală pentru Hristos decât dacă suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine ca jertfă.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   - Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii

   - Cele mai importante momente din Săptămâna patimilor

   - Săptămâna patimilor - privire de ansamblu

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele patru zile ale răscumpărării - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează privirea asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit ultima oară pentru păcatele noastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță!

   În acest articol, autorul face ca evenimentele din patru zile din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele prezintă paralele uimitoare cu Psalmii, care erau cântați în Templu în anumite zile ale săptămânii, și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne îndreaptă spre cel mai mare plan de pace din toate timpurile.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Stânca lovită - William Kelly

   Exodul 17.6; Numeri 20.8

   Când citim cu credință simplă pasajele dificile din Biblie, găsim în ele frumusețea extraordinară a Scripturii și o confirmare a originii sale divine. Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Său pentru a ne pune în încurcătură, ci pentru ca inimile noastre să crească în dependență de El și în încredere în El. Acolo unde necredința vede o contradicție, putem descoperi două laturi diferite ale aceluiași adevăr. Acest lucru este foarte încurajator! Astfel, credinciosul nu se lovește de un zid, de la care nu poate merge mai departe, ci de o ușă care se deschide spre credință și care lasă să se întrevadă o slavă dublă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În armonie cu Dumnezeu - Walter Scott

   Marele adevăr fundamental al vieții creștine este necesitatea de a ajunge și de a rămâne în armonie cu Dumnezeu. Când îi îndemnăm pe cititorii noștri să facă acest lucru, nu ne gândim la o stare fără de păcat sau la „perfecțiune”, cum este numită uneori. Se spune că Wesley, acel om deosebit și bun - mai bun decât învățătura sa - a întâlnit un număr de oameni care au avut pretenția înaltă de a fi într-o stare de sfântă perfecțiune, astfel încât ei nu puteau sau nu voiau să păcătuiască; dar el menționează, de asemenea, că nici unul din treizeci nu a rămas corect și fericit până la sfârșit. Dar ceea ce ne dorim pentru noi și pentru cititorii noștri este convingerea pe care Duhul Sfânt o lucrează în suflet: că Dumnezeu este cu noi și că suntem în armonie cu El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Viața veșnică o posesiune actuală - Botschafter

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.13

   „Viața veșnică” este un dar al lui Dumnezeu. Omul are nevoie de această viață pentru că el este „mort în greșeli și păcate” (Efeseni 2.1). Cum ar putea cineva să fie în slava veșnică fără să posede viața veșnică? De aceea, citim în Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu „a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4.9). „În El era viața” (Ioan 1.4). Hristos era „viața veșnică, care era cu Tatăl și care ne-a fost arătat” (1 Ioan 1.2). De aceea, El a putut spune: „Eu sunt viața” și „Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (Ioan 11.25; 10.10). Iar despre mulți dintre ascultătorii Săi a putut spune: „Nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața” (Ioan 5.40). L-au urmat pentru că voiau să vadă minuni și semne. Erau curioși să vadă ce va face El, dar nu erau mișcați în inimile lor. Ei voiau să mănânce din pâini, pentru a-și satisface foamea, dar nu voiau să vină la El pentru viață. În schimb, au strigat: „Nu-L vrem!”. – „Răstignește-L!” Acesta este omul în starea sa naturală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decalajul din Geneza 1; numai o teorie? - Stanley Bruce Anstey

   Practic, fiecare învățător de Biblie respectat din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a învățat că Geneza 1.1,2 se referă la o creație originală a lui Dumnezeu, după care pământul a căzut într-o stare de haos. În cele șase zile menționate în ultima parte a capitolului, Dumnezeu a efectuat apoi o reconstrucție a pământului, adăugând la aceasta crearea vieții animale și a ființelor umane. De aici, ei concluzionează că există un interval de timp nedefinit între crearea pământului (Gen 1.1,2) și reconstrucția lui (Gen 1.3-37). În prezent, majoritatea creștinilor evanghelici resping această interpretare a Genezei 1 deoarece „creaționiștii susținători ai ideii de pământ tânăr” au prezentat anumite informații din geologie care i-au convins că nu a existat un pământ original creat de Dumnezeu înainte de cel pe care trăim astăzi. Ei consideră că Geneza 1.1,2 face parte din lucrarea de creație de șase zile a lui Dumnezeu din Geneza 1.3-31. Pentru ei, capitolul este o explicație continuă a creației. De aici, ei concluzionează că relatarea din Geneza indică faptul că Pământul este relativ tânăr - aproximativ șase mii de ani - deoarece cele șase zile (cu care începe timpul) au marcat începutul creației lui Dumnezeu. Mulți s-au întrebat care dintre aceste două interpretări este cea corectă. Această lucrare oferă o prezentare simplă a ceea ce spune Scriptura pe această temă și trage concluziile corespunzătoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu? - Elmo Clair Hadley

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.3-5

   Cum pot pretinde că Îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am inimă pentru acele lucruri de care El se bucură? Cum pot pretinde că sunt un copil al lui Dumnezeu dacă nu doresc să merg mai departe în comuniune cu Fiul Său, de care El are bună plăcere? Imposibil. Cum poate exista părtășie cu Tatăl nostru, dacă Domnul Isus, a cărui hrană a fost să facă voia Tatălui, nu este subiectul preocupărilor inimilor noastre? Dar în măsura în care El devine pentru inima noastră „Preaiubitul”, „deosebit între zece mii”, vom găsi o bucurie reală, o pace reală și o libertate reală în a merge drept pe calea voinței lui Dumnezeu și în a ne închina și a-L înălța pe Fiul Său.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat” - Edward Dennett

   Versete călăuzitoare: 1 Petru 4.7-8

   Primii creștini știau: lucrurile din jurul nostru sunt nestatornice și trecătoare, iar sfârșitul este aproape. Suntem noi la fel de conștienți de acest lucru ca acei credincioși? Poate că ne gândim la acest lucru la sfârșitul anului; dar, trăim cu adevărat în fiecare zi cu gândul că totul se îndreaptă cu repeziciune într-acolo, că Domnul va interveni cu putere pentru a instaura Împărăția Sa? Noi știm că Domnul va veni. Cunoaștem această învățătură din Sfânta Scriptură, și ea apare frecvent în conversații și în slujirea Cuvântului. Și totuși, cumva, ne bazăm pe faptul că „toate rămân așa cum erau de la începutul creației” (2 Petru 3.4). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia? - Elmo Clair Hadley

   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.15-18

   Unii spun că Bserica trebuie să treacă prin necazul cel mare; ei spun: Nu există niciun motiv pentru ocrotirea credincioșilor, să nu treacă prin necazul cel mare, în timp ce martirii din primele timpuri au suferit atât de mult. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)