...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 25.02.2024

Home  

  Părăsit de Dumnezeu - Autor necunoscut

   La începutul Psalmului 22 întâlnim o expresie de o gravitate zguduitoare și de o importanță fără egal. Este vorba de întrebarea: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?”. Cine a fost Cel care I-a adresat această întrebare lui Dumnezeu? Era Fiul lui Dumnezeu, care era deja în sânul Tatălui înainte de întemeierea lumii, subiectul desfătării infinite a lui Dumnezeu; Creatorul și Susținătorul universului, Dumnezeu peste toate, lăudat în veci; în același timp, Omul fără pată, sfânt, desăvârșit, care nu păcătuise niciodată și nici nu putea păcătui, pentru că nu cunoștea păcatul; un Om adevărat, născut dintr-o femeie, făcut ca noi în toate, cu o singură excepție: păcatul. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - J.N. Darby

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Cea de-a treia carte a lui Moise începe cu relatarea că din Cortul întâlnirii Domnul îl cheamă pe Moise. Aici este vorba despre apropierea de Dumnezeu. Jertfele sunt mijloacele pentru atingerea acestui scop, ele simbolizând lucrarea lui Hristos, prin care am fost aduși la Dumnezeu. Există o diferență clară între primele două jertfe pe care le găsim aici - cea de-a treia jertfă este o suplimentare, ca să spunem așa - și jertfele pentru păcat. Arderea-de-tot și jertfa de mâncare sunt de sine stătătoare. Jertfa de pace (sau de părtășie) depinde de acestea. Acestea sunt urmate de jertfe de altă natură, și anume jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină. Acestea sunt cele două grupe de jertfe.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piatra - Autor necunoscut

   Printre multe alte nume și titluri, Domnul nostru poartă și numele de Piatră. El este Piatra, la fel cum El este calea, ușa, viața etc. Fiecare nume ne descoperă frumuseți și perfecțiuni deosebite în El, și din orice punct de vedere am privi la El - vom găsi întotdeauna motive de bucurie și de închinare. Acest lucru se va întâmpla și dacă Îl privim puțin astăzi ca fiind „Piatra”...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot era cea mai importantă jertfă de o mireasmă plăcută; ea era oferită lui Dumnezeu în întregime și se înălța la El cu toată mireasma ei. În primul rând, ea era destinată în întregime lui Dumnezeu, deși jertfitorul putea vedea în ea măsura acceptării sale de către Dumnezeu. Jertfa era un model al lui Hristos, care S-a adus pe Sine Însuși ca jertfă lui Dumnezeu, „o mireasmă plăcută”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cel spânzurat este un blestem al lui Dumnezeu” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Deuteronomul 21.22,23

   Faptul că această rânduială ciudată a lui Dumnezeu se referea la Hristos și moartea Sa pe cruce ar putea părea la început dur și incredibil pentru cineva care nu este instruit în Scriptură. Dar nu lipsesc motivele care să confirme această afirmație, care sunt luate în parte din caracterul Legii și în parte din explicația dată de Duhul Sfânt în altă parte. În primul rând, această rânduială în sine este de o asemenea natură încât, dacă referirea la Hristos este îndepărtată din ea, nu poate avea niciun temei rezonabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „S-a sfârșit!” - J.J. Rambach, Weiland

   Verset călăuzitor: Ioan 19.30

   După ce a luat oțetul, Isus a spus: «S-a sfârșit!». Senzația dureroasă a setei și băutura de oțet care a urmat a fost ultima suferință, pe care Isus a trebuit să o îndure înainte de moartea Sa ... În acest al șaselea cuvânt se pune piatra de hotar, la care se termină suferințele trupului și ale sufletului Său; da, totodată, în el se pune coroana, ca să zicem așa, pe toate suferințele îndurate până atunci și se proclamă public împlinirea lor.

   În limba greacă, această expresie constă dintr-un singur cuvânt: „tetelestai”, prin a cărui scurtime Mântuitorul nostru a vrut să ne arate că trebuie să ne întrebăm ce s-a împlinit, deoarece nu menționează nimic anume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un laț nimicitor - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Proverbele 29.5

   Un cuvânt demn de luat în seamă! Puțini sunt cei care s-au gândit vreodată serios la natura lingușirii, la originile ei și la consecințele ei adesea nefaste, mai ales pentru cei care o practică. O „limbă mincinoasă” [Proverbele 26.28], așa cum o numește Cuvântul, este un rău teribil și răspândit. Dumnezeu spune despre om, în general: „Ei vorbesc neadevăr unul către altul; vorbesc cu buză lingușitoare, cu inimă fățarnică” (Psalmul 12.2). Prin urmare, poate că ar fi bine să spunem un cuvânt despre acest subiect.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mort față de păcat odată pentru totdeauna - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Romani 6.10

   Domnul nostru preamărit a venit o dată în această lume pentru a rezolva problema gravă a păcatului. Acesta a fost scopul venirii Sale. El a venit să ia locul nostru ca păcătoși, să moară pentru noi. Nu exista o altă cale de a rezolva această chestiune. El nu a murit pentru că ar fi trebuit să moară; oh, nu, El a fost Cel Sfânt și Drept. El a murit pentru noi din har și având în vedere păcatul care ne murdărise și ne ținea captivi; și a făcut-o odată pentru totdeauna. Această lucrare nu poate și nu trebuie să fie repetată niciodată. El a trebuit să o facă din cauza păcatului care ne despărțea de Dumnezeu pentru totdeauna, iar acum, pentru că a îndeplinit lucrarea dificilă, El nu mai are nimic de-a face cu păcatul. „Pentru că, în ceea ce a murit, a murit față de păcat odată pentru totdeauna”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeu este dragoste - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: 1 Ioan 4.8

   Orice om este prin natură, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, mort în păcate, înstrăinat de viața lui Dumnezeu; iar natura lui, pe care a primit-o ca urmare a nașterii sale din primul Adam, este vrăjmașă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia lui Dumnezeu despre el. Nu există dragoste în inima lui, nici pentru Dumnezeu, nici pentru aproapele său. Într-o inimă firească poate exista o dragoste naturală, dar ea nu cunoaște dragostea adevărată, dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru frați; căci „dragostea este din Dumnezeu” [1 Ioan 4.7]. Dar atunci când un om este adus la viață prin puterea Duhului Sfânt, adică este născut din nou, el primește o natură nouă, viața divină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei care au căzut - Stanley Bruce Anstey

   Poate că te-ai poticnit și ai sentimentul că ai putea la fel de bine să renunți. Dragă prietene, nu face asta! Diavolul vrea să faci asta, dar Domnul vrea să te ridici, să te judeci și să mergi mai departe. Minciuna diavolului este că, dacă ai căzut, ai căzut atât de mult încât nu mai poți fi restabilit. Cain a crezut același lucru. El a spus: „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată” (Geneza 4.13). El credea că ceea ce făcuse era prea grav pentru a fi iertat și restabilit, dar aceasta nu era adevărat. Îl ascultase pe diavol. Domnul spusese: „Dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă” (Geneza 4.7). Exista o măsură pentru tratarea păcatului lui, oricât de grav ar fi fost el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem - Stanley Bruce Anstey

   Noul Testament ne oferă o serie de motive pentru care creștinii credincioși se poticnesc. Aș dori să folosesc timpul rămas pentru a le trece pe scurt în revistă și a nota cauzele și sper să învățăm ceva din ele. Cele mai multe căderi spirituale în umblarea creștină sunt cauzate de unul sau mai multe dintre aceste șapte lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujirea - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Coloseni 3.24

   Aproape că nu există un domeniu din viața și experiențele unui creștin credincios care să fie supus unor schimbări mai mari decât cel al slujirii. În toate formele obișnuite ale vieții creștine, slujirea capătă adesea un caracter mai mult sau mai puțin asemănător cu cel al slujirii ca rob, adică este exercitată ca o chestiune de datorie și apoi este adesea percepută ca o încercare sau chiar ca o cruce. Lucrurile, care inițial erau făcute cu plăcere și bucurie, devin pe termen lung sarcini plictisitoare, care poate că sunt făcute în continuare cu fidelitate, dar cu o aversiune ascunsă, cu dorința mărturisită sau nemărturisită de a nu mai fi nevoit să fie făcute, sau cel puțin nu la fel de des. În locul „Am voie să fac?”, rostit cu bucurie, apare datoria „Trebuie să fac?”, rostită cu amărăciune. Jugul, care inițial a fost blând, devine apăsător, povara cândva ușoară devine grea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acolo sunt acasă - Autor necunoscut

   În timp ce distribuiam tractate într-un sat izolat, într-o zi, am dat peste o femeie credincioasă de optzeci și patru de ani care trăia singură într-o mansardă. Tot ceea ce am văzut era dovada unei mari sărăcii. Considerând că bătrâna singuratică avea nevoie de un cuvânt de încurajare, i-am spus: „Stimată doamnă, în curând încercările de pe cale vor fi în urma noastră și vom fi complet fericiți acolo sus, la Domnul nostru Isus!”

   „Acolo eu sunt acasă”, a răspuns ea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul este deschis - Autor necunoscut

   (Discurs rostit cu ani în urmă la înmormântarea unui vechi slujitor al Domnului)

   Un cuvânt m-a preocupat mereu în această după-amiază. Îl citim în Apocalipsa 4.1: „După acestea am văzut: și iată o ușă deschisă în cer, și glasul dintâi, ca de trâmbiță, pe care l-am auzit vorbind cu mine, spunând: „Suie-te aici și-ți voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după acestea”.

   Scumpii mei frați și scumpele mele surori! Cerul nu este atât de departe de noi pe cât credem de obicei; nu, este aproape! ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu ți-am poruncit Eu? - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iosua 1.9

   Un credincios ar trebui să fie întotdeauna capabil să justifice, cu demnitatea credinței care se bazează doar pe puterea și autoritatea lui Dumnezeu, calea pe care merge, lucrarea pe care o face și locul pe care îl ocupă. Aceasta nu este aroganță sau mândrie, nu este încredere în sine sau laudă deșartă; nu, este exact opusul: neîncredere în sine și încredere în Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu te teme; crede numai! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Marcu 5.36

   Nimic nu este mai dificil pentru inima omului decât să stea liniștită și să creadă. Este complet contrar naturii sale. De aceea, credința este numită și „un dar al lui Dumnezeu”, iar Dumnezeu este Cel care o susține, o încurajează și o răsplătește din belșug, căci credința Îl onorează pe Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Rezumat referitor la cădere lor - Stanley Bruce Anstey

   Lucrurile, care i-au dus pe acești tineri la cădere, erau: neglijență, răzvrătire și unul nevinovat, atras printr-o dezbinare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Mefiboșet - Stanley Bruce Anstey

   Verset călăuzitor: 2 Samuel 4.4

   Căderea lui Mefiboșet este poate cel mai trist caz dintre toate, pentru că nu a fost deloc vina lui. A fost lăsat în mâinile unei persoane neglijente, care l-a făcut să cadă.  Uneori, căderea unui tânăr poate fi pusă, într-o oarecare măsură, pe seama celor care au avut grijă de el. În cazul lui Mefiboșet, „doica” sa a fost cea care l-a făcut să cadă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lauda creștinului credincios - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Romani 5.1-11

   Abia atunci când păcătosul simte povara grea a păcatului în prezența lui Dumnezeu, când inima lui, nesigură și neliniștită, tânjește după pace, învață să înțeleagă că are nevoie de har, și încă de un har desăvârșit, pentru a fi mântuit. Dar cât de profundă și de puternică trebuie să fie impresia atunci când într-o astfel de inimă prin puterea activă a Duhului Sfânt pătrunde Cuvântul: „Care {Hristos} a fost predat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 4.25)! Această afirmație scurtă și simplă conține cea mai plăcută evanghelie pentru păcătosul pierdut. El vede aici dreptatea lui Dumnezeu, de care trebuie să se teamă din cauza păcatelor sale, satisfăcută în cel mai desăvârșit mod. Ea și-a găsit satisfacția în moartea Altuia, în moartea ca jertfă a lui Hristos pe Golgota. În locul păcătosului, păcatul a fost judecat în carne. „Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatului și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne” (Romani 8.3).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Așa-zisa doctrină a sfințirii în lumina Cuvântului lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Faptul că Cuvântul lui Dumnezeu învață ce este sfințirea este cunoscut de orice cititor atent al Scripturii; într-adevăr, mii de oameni vor mărturisi cu ușurință că este un adevăr foarte binecuvântat și prețios. S-a scris și s-a discutat mult despre el și în zilele noastre. Deci, dacă ar fi necesar vreodată, atunci astăzi, când Satana face eforturi atât de mari pentru a răspândi doctrine false și rele și pentru a jefui poporul lui Dumnezeu de adevăr, se cuvine să comparăm cu atenție ceea ce se învață despre acest subiect, cu învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu și să examinăm dacă „oamenii sfințirii”, așa cum sunt numiți în mod obișnuit, susțin cu adevărat adevărul potrivit lui Dumnezeu sau dacă au căzut în capcana pusă cu viclenie de dușman.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iacov 4.7

   Omul este o creatură și, prin urmare, o ființă dependentă, căci orice creatură este în mod necesar dependentă de Creatorul său. Ascultarea de Dumnezeu se cuvine deci oricărui om; da, el Îi datorează lui Dumnezeu ascultarea și este deci pasibil de pedeapsă dacă își urmează propria voință. Neascultarea și voința proprie din partea sa echivalează cu o răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. Iată de ce i se spune lui Saul cel îndărătnic: „Pentru că răzvrătirea este ca și păcatul ghicirii și încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idoli” (1 Samuel 15.23a).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Două mărturii - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Evrei 11.4

   „Prin credință pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu” [Evrei 11.3], iar creația era frumoasă și fără pată când Dumnezeu a privit la lucrarea Sa în ziua a șaptea. Totul era „foarte bine” [Geneza 1.31]. Dar, vai!, nu a rămas așa. Păcatul a intrat în lume și, de atunci, creația a fost supusă deșertăciunii și suferinței; „nu de bunăvoie”, după cum citim în Romani 8, „ci din cauza celui care a supus-o” [Romani 8.20], adică a omului. Omul însuși a fost de acum înainte separat de Dumnezeu printr-o prăpastie de netrecut; păcatul s-a interpus între el și Dumnezeul cel sfânt, iar o relație între Dumnezeu și om, așa cum avusese loc în grădina Eden, nu mai era posibilă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Ahazia - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Împărați 1.1,2

   Aici avem un alt tânăr care a căzut. La fel ca și Eutih, căderea lui este menită să reprezinte o cădere spirituală pe care o poate avea oricare din poporul Domnului. El era un împărat tânăr, care tocmai urcase pe tronul din Israel în locul tatălui său. Avea viața în față și sunt sigur că arăta destul de bine. Dar, într-o zi, totul s-a oprit când a „căzut printre gratii”. Căderea lui Ahazia a fost foarte gravă. Nu avea să-și mai revină niciodată din ea. Aceasta este o chestiune serioasă, dragi frați și surori. Ea arată că există lucruri în care o persoană poate cădea și din care nu-și poate reveni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Eutih - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 20.7-12

   Eutih era un tânăr, care a căzut din adunare! Nu a intenționat să o facă, dar exact asta s-a întâmplat. Căderea lui este o imagine a celor care părăsesc literalmente Adunarea. Vedem că acest lucru se întâmplă din când în când în rândul poporului Domnului și este o tragedie. Putem învăța ceva din asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Vreau să vorbesc în această după-amiază despre trei tineri: Eutih, Ahazia și Mefiboșet. Acești trei tineri aveau ceva în comun - fiecare dintre ei a căzut grav! Dumnezeu a consemnat căderea lor în Cuvântul Său, pentru ca noi să putem învăța ceva. Vreau să-i privim pe toți trei cu ajutorul Domnului, pentru a putea primi învățătura practică pe care El intenționează să ne-o ofere.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Harul lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Tit 2.11-13

   Harul lui Dumnezeu! - Ce câmp vast, imens, plin de cele mai bogate și mai prețioase roade, se deschide înaintea ochilor noștri când auzim acest singur cuvânt: „Harul lui Dumnezeu”! - un tezaur plin de bogății inepuizabile, de argint, de aur și de pietre prețioase strălucitoare. Harul unei căpetenii puternice de pe acest pământ este cu siguranță ceva prețios, de dorit; dar ce este el în comparație cu harul lui Dumnezeu? Ca o singură picătură, și nici măcar o picătură pură, în comparație cu inundațiile cristaline ale unui lac măreț, ale cărui adâncimi nu pot fi măsurate de nicio creatură.

   Harul lui Dumnezeu! - Cât de dulce și de plăcut sună acest cuvânt în urechile unui păcătos condamnat la judecata veșnică! Cât de mângâietor și înviorător vorbește inimii pelerinului credincios pe drumul său printr-un pustiul obositor și periculos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele două imnuri din Apocalipsa - Autor necunoscut

   Există o diferență importantă între cele două cântări de mulțumire sau de laudă din Apocalipsa 1.5,6 și 5,9-14. Cea din capitolul 1 este cu adevărat o mulțumire; în capitolul 5, însă, este mai degrabă o laudă, o celebrare a ceea ce Mielul este vrednic să facă și să primească. Cântarea de laudă din primul capitol este expresia închinării sau adorației recunoscătoare adusă de cei răscumpărați de pe pământ. În capitolul al cincilea, în schimb, ne aflăm în cer; prin urmare, este mai mult o prezentare a închinării cerești, a închinării tuturor locuitorilor cerului, de fapt a tuturor ființelor create din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că aceste două exprimări sublime ale sentimentelor nu sunt doar diferite în sine, ci sunt produse și de două cauze diferite. Cu toate acestea, rămâne adevărat că, pe lângă diferență, există și o mare asemănare, iar pentru a arăta clar atât diferența, cât și asemănarea, aș dori să intru puțin în detaliile acestui mare subiect. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lucrarea harului pentru noi și în noi - Autor necunoscut

   Mântuitorul, Fiul Omului, a atârnat pe cruce pe moarte; El, Cel drept, a stat în locul celor nedrepți, purtând păcatele noastre în propriul Său trup pe lemn. Aceasta era marea Sa lucrare pentru noi. Dar când unul dintre cei doi răufăcători, între care a fost răstignit și care amândoi Îl insultau, s-a convertit, s-a descoperit o lucrare a harului în acel om. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Circumcizia - Stanley Bruce Anstey

   Dumnezeu a folosit circumcizia ca semn al legământului său cu Avraam și cu urmașii săi pentru a-i binecuvânta în țara Canaan (Geneza 17.10,11). Iudeii au înțeles aceasta ca fiind o arvună irevocabilă a binecuvântării lui Dumnezeu pentru ei (Geneza 15.5; 17.10). Din moment ce se aflau în această relație cu Dumnezeu, ei credeau că le era imposibil să se piardă pentru veșnicie, deoarece, dacă s-ar fi pierdut, El Și-ar fi retras cuvântul. Însă, în Romani 2.25-29, Pavel explică faptul că circumcizia nu salvează o persoană de judecata veșnică pentru păcatele sale, așa cum nu o salvează nici încrederea în Lege.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Tainele - Stanley Bruce Anstey

   O „taină” în Sfânta Scriptură nu este ceva misterios și enigmatic, ci o taină descoperită, care era necunoscută oamenilor înainte de a fi dezvăluită (Deuteronomul 29.28). „Tainele lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4.1; 13.2; 14.2) sunt anumite aspecte ale adevărului, pe care Dumnezeu nu le făcuse cunoscute oamenilor înainte de venirea Domnului Isus Hristos și de trimiterea Duhului Sfânt (Romani 16.25; Efeseni 3.5; Coloseni 1.26). Ele constituie, în esență, revelația creștină a adevărului. Apostolii au fost „administratorii” acestor taine și, prin urmare, au avut sarcina de a le face cunoscute Bisericii (1 Corinteni 4.1).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Binecuvântări - Stanley Bruce Anstey

   Termenul „binecuvântări” {blessings} este menționat în Sfânta Scriptură în patru moduri: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - W.T.P. Wolston

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-33

   În timp ce Isus a dat drumul mulțimilor, după ce le-a hrănit, ucenicii se aflau într-o corabie și „se chinuiau cu vâslirea”. Dar în toate greutățile și pericolele lor, Domnul avea ochii îndreptați spre ai Săi. El S-a rugat pentru ei acolo sus pe munte și în a patra strajă din noapte a venit la ei. El nu îi uită niciodată pe ai Săi în greutățile lor. El „poate să ajute”, „are milă” și „poate să mântuiască pe deplin”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Speranța creștinului - Autor necunoscut

   După ce în ultimele luni am tratat în repetate rânduri „lupta creștinului”, astăzi aș dori să atrag atenția cititorului asupra unui alt subiect de același interes profund și personal. Este vorba de speranța creștinului, adică speranța credinciosului în revenirea Domnului său. Acesta este un subiect pe care fiecare creștin credincios ar trebui să-l cunoască bine, și aș vrea să-l rog pe cititor să-și îndrepte împreună cu mine gândurile, nu numai gândurile, ci toate impulsurile și afecțiunile inimii sale, către acest subiect. Iubitul nostru Domn, Fiul Dumnezeului celui viu, revine pentru noi din cer; acesta este subiectul adevărat și propriu-zis al speranței și așteptării noastre, și El vine să ne introducă în casa Tatălui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lupta creștinului - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Efeseni 6.10-20

   De la un luptător se așteaptă să aibă calități deosebite, iar învingătorul este copleșit de onoruri; dar cine îl laudă pe cel laș? Cu regret, el este în fruntea listei întunecate a celor pierduți din Apocalipsa 21.8, unde citim: „Dar cât despre cei lași și necredincioși ... partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă”. Expresia „cei lași” se referă aici la cei care se tem să-L mărturisească pe Isus ca Mântuitor și Domn de teama consecințelor. Ei sunt lași când vine vorba de Hristos. În ochii lui Dumnezeu, acesta este un păcat de cea mai joasă și întunecată speță. Pentru că astfel de oameni cunosc în mod evident ceva despre Hristos și despre bunătatea Sa, și totuși le este rușine de Numele Său în fața oamenilor. Prin urmare, catalogați drept „lași”, ei își vor găsi destinația veșnică în iazul de foc.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Charles Stanley

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Jertfitorul poate oferi un vițel, o oaie, o capră sau o pasăre, și anume o turturică sau un pui de porumbel. Dar, în toate cazurile, trebuie să aibă loc moartea. Jertfa lui Cain - adică o jertfă fără moartea jertfei de ispășire [compară cu Geneza 4.3] - nu poate fi primită. Nu contează cât de mult sau cât de puțin înțelegem despre Hristos: trebuie să recunoaștem că jertfa Sa ispășitoare este absolut necesară.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curățire de trei feluri - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 13,5; 15.2; 1 Ioan 3.3

   Capitolele 13-16 din Evanghelia după Ioan se caracterizează printr-o seriozitate deosebită, melancolică; ele ni-L arată pe Domnul nostru în ultimele ore dinaintea morții Sale în conversație cu ucenicii Săi iubiți. În izolare liniștită, El se preocupă cu ei și îi învață despre momentul în care nu va mai fi cu ei. El știa că venise ceasul ca El să plece din această lume la Tatăl și ca ei să rămână în urmă fără El. De aceea, El îi încredințează dragostei și purtării de grijă a Tatălui într-un mod cu totul special (Ioan 17). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un Dumnezeu drept și salvator - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 8.1-11

   În fiecare om există o anumită cunoaștere a binelui și a răului. „Aceasta și aceea”, spune el, „este bună, iar aceasta și aceea este rea”. Dar poate că nu există doi oameni care să aplice același criteriu pentru bine și rău. De obicei, un om alege un astfel de standard al binelui încât el însuși să îl poată atinge sau să îi corespundă, în timp ce răul începe pentru el într-un punct în care el însuși este exclus, dar alții sunt incluși. Bețivul, de exemplu, crede că băutul nici măcar nu este rău, în timp ce el ar considera un mare păcat să fure. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce poate face harul - Autor necunoscut

   Cu mai mulți ani în urmă, în Westerwald, acel ținut deluros împădurit dintre râurile Rin, Sieg și Lahn, trăiau un mecanic de locomotivă și familia sa. Erau niște catolici stricți, care respectau cu fermitate statutele Bisericii Romano-Catolice. În momentul în care începe povestea noastră, una dintre fiicele adulte tocmai se căsătorise cu un coleg mai tânăr și - să credem că e posibil? - protestant al tatălui ei, un domn D. Părinții făcuseră tot ce puteau pentru a zădărnici această legătură, nu mai puțin o rudă care era capelan. Dar fără nici un rezultat. Căsătoria a avut loc. Când tânăra mireasă a aflat că logodnicul ei nu era de aceeași credință cu ea, a fost și ea chinuită de grave mustrări de conștiință. Dar dragostea ei a fost mai puternică decât îndoielile sale religioase. Ea nu a putut să întrerupă legătura, așa că acum erau soț și soție.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Har peste har - Autor necunoscut

   M-am născut într-un mic sat din regiunea Rinului. Părinții mei erau agricultori, care se interesau puțin de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe mama mea abia dacă o cunoșteam. Ea a murit când aveam doar doi ani. De atunci încolo, educația mea a fost în întregime în mâinile bunicii mele, care locuia cu noi. Încă îmi amintesc foarte bine că eram adesea foarte obraznică cu bătrâna și uneori chiar îi strigam cuvinte urâte. Cu regret, ea nu m-a pedepsit niciodată pentru asta. Am început școala la vârsta de șase ani. Eram o elevă dornică să învăț. Cel mai mult îmi plăcea ora de religie. Îmi plăcea să-l ascult pe învățător vorbind despre Domnul Isus și despre cum era atât de bun și de amabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din gura unui copil - Autor necunoscut

   Extrem de felurite și de diferite sunt căile pe care Dumnezeu le parcurge pentru a-i atrage la Sine pe oameni. În cele ce urmează, cititorul găsește povestea convertirii, scurtă, dar impresionantă, a unei femei, acum în vârstă, a cărei inimă și conștiință au fost trezite din somn printr-o simplă întrebare a unei fetițe și au fost pregătite pentru lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

   Doamna A., cum o vom numi, crescuse în bune circumstanțe, fiind copilul unei mame credincioase. Înclinată din fiere, dusese permanent o viață religioasă, onorabilă, dar nu ajunsese niciodată la adevărata cunoaștere a stării ei pierdute și a poziției ei înaintea lui Dumnezeu. Așa că Domnul a trebuit să meargă cu ea pe căi serioase. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-36

   Corabia care pleacă pe mare este o imagine a mărturiei Evangheliei, care merge la păgâni. Apostolii, care s-au urcat pe corabie, reprezintă rămășița credincioasă a iudeilor, care au fost scoși din iudaism și primiți în Biserica creștină. În același timp, Domnul „S-a suit pe munte, ca să Se roage”. Aceasta înseamnă că Domnul S-a înălțat la cer pentru a îndeplini lucrarea Sa actuală de Mare preot, de rugăciune de mijlocire pentru ai Săi aflați în această lume

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vino și ajută-ne!” - Autor necunoscut

   Omul are un suflet nemuritor. Corpurile se descompun, sufletele rămân. Dacă mașinăria trupului nostru, atât de minunat creat de Dumnezeu, cedează, „dacă se desface casa pământească a cortului nostru”, sufletul rămâne și va rămâne pentru eternitate. Probabil că există în prezent pe pământ în jur de o mie cinci sute de milioane de suflete nemuritoare {n.tr.: articolul a apărut în anul 1932}. În fiecare an, milioane trec din timp în eternitate, pentru a o petrece fie în fericire și lumină strălucitoare, fie în nenorocire și întuneric. Natura noastră rămâne păstrată pentru întotdeauna. Adam și Eva trăiesc încă, la fel ca toți nenumărații lor urmași. O generație după alta vine și pleacă. Pământul este un câmp imens de morți; la fel și mările își adăpostesc nenumărații lor morți. Milioane și milioane de milioane au trecut permanent granițele timpului, purtați de o putere asupra căreia nu au avut niciun control. Roata timpului se învârte încet, dar irezistibil și neîncetat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Prefață și introducere - Stanley Bruce Anstey

   A fost dorința noastră de a publica o carte de această natură, pentru a le oferi creștinilor ceea ce noi credem că este o prezentare exactă a diferitelor adevăruri doctrinare care au fost redescoperite în secolul al XIX-lea. Misiunea consta în prezentarea simplă și concisă a adevărului, astfel încât generația de astăzi să îl poată înțelege, dar în același timp să ne asigurăm că nu se pierde nimic din profunzimea lui.

   Această carte nu se dorește a fi o enciclopedie biblică, deși este organizată în ordine alfabetică precum o enciclopedie. De aceea, ea nu conține date despre oameni, locuri și lucruri. Cu toate acestea, ea conține aproximativ o sută cincizeci de termeni și expresii doctrinare din Noul Testament și, prin urmare, ar putea fi catalogată drept un manual biblic.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Urâciunea pustiirii - Stanley Bruce Anstey

   „Urâciunea pustiirii” se referă la „chipul” idolatru, pe care antihrist îl va ridica în Templul din Ierusalim și la care iudeii vor fi obligați să se închine (Daniel 12.11; Matei 24.15; Apocalipsa 13.12-18).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Făcuți plăcuți - Stanley Bruce Anstey

   „Făcuți plăcuți” este un termen care se referă la faptul că cei care cred în Domnul Isus Hristos se află „în privilegiul” lui Dumnezeu prin faptul că L-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor. În consecință, în Hristos, ei au o nouă poziție înaintea lui Dumnezeu, acolo unde nu-i ajunge judecata.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: „În Hristos” și „Hristos în voi” - Stanley Bruce Anstey

   „În Hristos” și „Hristos în voi” - apostolul Pavel folosește acești termeni tehnici pentru a descrie poziția și starea creștinului credincios: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  „Eu sunt!” - Autor necunoscut

   Domnul știe „să ajute cu un cuvânt pe cel obosit” la momentul potrivit (Isaia 50.4). Și ucenicii au experimentat acest lucru atunci când corabia lor era în primejdie în mijlocul mării, amenințată de vânt și de valuri. „Îndrăzniți; Eu sunt, nu vă temeți!” [Marcu 7.50], le-a strigat Domnul; și, într-adevăr, se aflau într-o poziție în care aveau nevoie de un astfel de apel. În același timp, ei au fost capabili să înțeleagă și să aprecieze semnificația acestuia, pentru că nevoia lor le făcuse inimile receptive la el. Își simțeau neputința de a ghida corabia prin marea furtunoasă până la țărmul de dincolo; erau neputincioși și neajutorați, iar Domnul alesese tocmai acest moment pentru intervenția Sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Domnul Isus intervine pentru noi - Frederick Stephen Marsh

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-31

   Oricât de întunecată ar fi noaptea, oricât de dificile ar fi circumstanțele și oricât de mare ar fi confuzia, slujirea prezentă a lui Hristos continuă, până când ne va duce în casa Tatălui, dincolo de valurile, de vântul și de necazul circumstanțelor. Slujirea Sa continuă neîncetat până la acel moment glorios!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Harul - Autor necunoscut

Tit 2.11,12: Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent.

   Cu acest cuvânt prețios al bătrânului apostol Pavel vrem ca la începutul noului an să-l salutăm pe prietenosul nostru cititor. Anul vechi a rămas în urma noastră, cu durerile, dezamăgirile și vicisitudinile sale, dar și cu feluritele sale înviorări și bucurii. A trecut, s-a dus pentru totdeauna! Numai amintirea ne-a rămas. Dar nu, a mai rămas ceva: harul - care în anul trecut ne-a însoțit atât de fidel – strălucește la începutul noului an cu aceeași splendoare minunată. El nu s-a schimbat, n-a devenit mai neînsemnat; el vrea și în continuare să-și dovedească puterea în toți cei care cred, pentru ca ei „să trăiască cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent”. Dar înainte de toate, el vrea să devină puternic pentru păcătoșii care până acum încă au fost legați cu lanțurile lui satan, neputincioși și incapabili să le rupă. El vrea să-i elibereze pe sărmanii prizonieri neajutorați de sub stăpânirea acestui vrăjmaș îngrozitor, și să-i facă copii fericiți ai lui Dumnezeu.  

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Arderea-de-tot - Algernon James Pollock

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot este jertfa care reprezintă moartea lui Hristos în cel mai înalt aspect al ei. Cuvântul ebraic olah, care se traduce prin „ardere-de-tot”, înseamnă „ceea ce se suie”. Era o jertfă de bună voie și Îl prezintă pe Hristos în model, ca fiind Cel care S-a oferit de bună voie lui Dumnezeu, chiar și ca jertfă de ispășire pentru păcat.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cine aparține rămășiței fiilor lui Israel și cine va intra în Împărăția de 1000 de ani?

  Iar Isaia strigă despre Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița va fi mântuită” (Romani 9.27). Din aceștia fac parte toți cei care vor crede Evanghelia Împărăției, care va fi propovăduită după răpirea Adunării, și prin aceasta vor fi mântuiți. În Împărăția de o mie de ani vor intra și cei dintre națiuni care vor crede Evanghelia Împărăției - ei vor avea parte de timpuri grele, dar nu vor trece prin necazul lui Iacov.

   O privire de ansamblu oferă prezentarea schematică alăturată.

---   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (20): Calea de apropiere de Dumnezeu - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 16.1-22

   Am parcurs deci întregul Cort al întâlnirii. Putem spune că întregul mobilier se poate fi împărțit în două părți: obiectele care se referă la apropierea de Dumnezeu și obiectele de reprezentare. Există anumite lucruri care reprezintă ceea ce este Dumnezeu în Hristos, cum ar fi masa și sfeșnicul, în timp ce există altele care au legătură directă cu apropierea de El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 16 - Stefan Ulrich

   Din nou le întâlnim aici pe cele trei femei și din nou acțiunile lor arată dragostea și devotamentul lor. De îndată ce a trecut Sabatul, ele cumpără mirodenii parfumate, pentru a-L unge pe Domnul. Cu aceste miruri, ele pornesc foarte devreme în dimineața primei zile a săptămânii, pentru a-și îndeplini slujba de dragoste față de Domnul. Dar, cu toată dragostea lor, ele - ca și ucenicii - nu aveau înțelegere și discernământ. Dacă ar fi ascultat cu atenție cuvintele Domnului înainte de moartea Sa, ar fi știut că El a înviat deja. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 15 - Stefan Ulrich

   Marcu menționează interogatoriul înaintea sinedriului, dis-de-dimineață, într-o singură frază și, prin urmare, nu atât de detaliat ca Luca în capitolul 22.66-71. Se convenise deja în timpul nopții că Domnul era vinovat de moarte (Marcu 14.64). Această hotărâre este acum confirmată oficial de către sinedriu. Dar, întrucât dreptul de a impune pedeapsa cu moartea le fusese luat iudeilor de către romani (Ioan 18.31), ei trebuie să Îl ducă pe Domnul la Pilat. Conducerea spirituală a poporului, care trebuia să conducă poporul la Dumnezeu, Îl ia pe Domnul, Îl leagă și Îl duce la Pilat, pentru a-L preda la moarte. Ce tragedie se ascunde în acest eveniment!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 14 - Stefan Ulrich

   Capitolul 14 ne readuce la succesiunea evenimentelor din zilele Domnului înainte de răstignirea Sa. El ne descrie ultimele scene emoționante din viața Domnului pe pământ și ne arată cum, în apropierea Sa, sunt dezvăluite gândurile multor inimi. Începe cu planurile viclene ale conducătorilor poporului, arată dragostea impresionantă din inima Mariei, trădarea făcută de Iuda, dragostea Domnului pentru ucenicii Săi prin instituirea cinei de amintire, tăgăduirea lui Petru și, în cele din urmă, Domnul în grădina Ghetsimani și în fața sinedriului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 13 - Stefan Ulrich

   În acest capitol găsim ultima mare cuvântare profetică a Domnului. Această cuvântare este adresată ucenicilor Domnului din poporul Israel. El anunță evenimentele viitoare și dificultățile pe care ucenicii Săi le vor întâlni în slujba lor. Pentru acest timp, El le oferă mângâiere și instrucțiuni, care aici, în Marcu – cu totul în concordanță cu caracterul Evangheliei - sunt legate în mod special de slujirea lor. În vorbirea Sa, El trece adesea fără întrerupere de la viitorul apropiat pentru ucenici - timpul de după răstignirea Sa - la timpul de după răpirea Adunării. El face legătura între judecata iminentă de atunci a Ierusalimului și judecățile viitoare, care urmează să vină asupra iudeilor. Se trece peste timpul de har, când Adunarea se află pe pământ; acesta nu constituie subiectul învățăturilor Domnului aici. Dar, cu toate acestea, noi putem face unele aplicații pentru timpul nostru.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Salvatorul făgăduit - Roger Liebi

   Pentru a putea aborda în detaliu profeția mesianică, trebuie mai întâi să se facă câteva precizări de bază cu privire la originea și transmiterea Vechiului Testament (VT). Vechiul Testament a fost scris în ebraică și aramaică pe o perioadă de peste 1000 de ani. Cele mai vechi părți au fost scrise cel mai târziu în timpul lui Moise (aproximativ 1600 î.Hr.). Cartea profetului Maleahi este ultimul document al Vechiului Testament. Ea datează din jurul anului 420 î.Hr.

   Citind Vechiul Testament, se primește o impresie profundă despre nostalgia și a dorința după un Salvator care urma să vină, Mesia, care va elimina toate problemele omenirii și va introduce dreptatea eternă. Acest Mesia promis este descris în scrierile Vechiului Testament până în cele mai mici detalii. Totuși, în mod surprinzător, există multe pasaje care vorbesc despre un „Mesia suferind”, care va fi urât, respins și ucis cu cruzime de propriul Său popor, în timp ce El va suferi pentru păcatele multora. Pe de altă parte, se vorbește despre un „Mesia triumfător”, care la sosirea Sa va instaura o domnie de pace glorioasă la nivel mondial. Cum putem împăca tensiunea dintre aceste reprezentări diferite ale unicului Mesia, fără să ne contrazicem?
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (19): Curtea din față - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.9-20

   Curtea din față constituia o împrejmuire pentru casa lui Dumnezeu și separa locuința Sa de lumea exterioară. Gândesc că nu ar trebui să ne fie greu să recunoaștem că această incintă este formată de poporul Domnului, care formează efectiv linia de demarcație în această lume între tot ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce nu este de la El. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 12 - Stefan Ulrich

   În versetele anterioare, starea de stricăciune a conducătorilor poporului devenise din nou deosebit de clară. Aici, Domnul, în calitate de Profet divin, plasează această descriere a stării într-un context mai larg, sub forma unei parabole. El descrie istoria îndelungată a poporului Israel ca popor pământesc responsabil al lui Dumnezeu și arată cum s-a ajuns la această stare proastă, care avea să culmineze cu uciderea Fiului Preaiubit. În același timp, însă, această parabolă dezvăluie și bunătatea și grija copleșitor de mare a lui Dumnezeu față de poporul Său nerecunoscător și respingător.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 11 - Stefan Ulrich

   Cu capitolul 11 începe ultima săptămână pentru Domnul, care se încheie cu înmormântarea Sa la sfârșitul capitolului 15. Drumul Său duce tot mai aproape de Ierusalim. Pe acest drum găsim cum Dumnezeu lucrează pentru a-I oferi Fiului Său o ultimă laudă din partea poporului. Scena din fața noastră este o pregustare a omagiului, care Îi va fi adus Domnului, atunci când va intra în Ierusalim, la începutul Împărăției păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 10 - Stefan Ulrich

   În acest capitol Îl vedem din nou pe Domnul ca Slujitor credincios, care slujește neobosit și în ultima Sa călătorie spre Ierusalim dă învățătură despre multe lucruri importante. În versetele 1-12 El vorbește despre valoarea căsătoriei, în versetele 13-16 despre valoarea copiilor și despre mentalitatea celor care vor să intre în Împărăție, iar apoi, în versetele 17-31, urmează instrucțiuni despre bunurile naturale. Pe tot parcursul, se arată ce a făcut omul din aceste lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 9 - Stefan Ulrich

   „Și, după șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov și Ioan și i-a dus pe un munte înalt, singuri, deoparte.” De două ori înainte L-am văzut pe Domnul pe un munte (Marcu 3.13; Marcu 6.46). Dar aici se spune că au urcat pe un munte înalt. Muntele înalt este deseori în Scriptură o imagine a stăpânirii asupra acestui pământ (compară cu Matei 4.8). Iar ucenicii urmau să vadă ceva din aceasta acum. Căci evenimentele de pe acest munte înalt sunt un model al gloriei și al împrejurărilor din împărăția de 1000 de ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ierusalim - Viitorul cetății Marelui Împărat - W.J. Ouweneel

   Noi vrem deci să ne ocupăm cu acest Ierusalim ca loc asupra căreia se concentrează căile lui Dumnezeu cu pământul. Deoarece în Biblie ne sunt descrise căile lui Dumnezeu, vrem să ne ocupăm aproape exclusiv cu ceea ce Sfânta Scriptură face cunoscut despre acest oraș. Trecutul și viitorul aparțin împreună – noi putem înțelege pe unul numai din celălalt. În studiile noastre trebuie de aceea să mergem înapoi la începutul pe care ni-l face cunoscut Biblia despre acest oraș, și apoi foarte pe scurt să ne ocupăm cu unele puncte principale ale istoriei acestui oraș, care sunt esențiale ca să înțelegem viitorul lui. Viitorul acestui oraș se îndreaptă spre un țel final mare: guvernarea Marelui Împărat într-un oraș (Matei 5.35) în timpuri de restaurare a tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura prorocilor Săi sfinți din vechime (Faptele apostolilor 3.21). Abia atunci Ierusalimul va fi cu adevărat „Cetatea păcii”, când Prințul (Căpetenia) păcii va domni în mijlocul lui în dreptate și neprihănire (Isaia 9.6,7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 38.8

   În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de utilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Intercalarea din Matei 10.23 - William Kelly

   Verset călăuzitor: Matei 10.23

   Acest verset mă determină să repet o expresie pe care am mai folosit-o, și anume că Biserica (Adunarea) este o mare intercalare. Misiunea apostolilor s-a încheiat brusc prin moartea lui Hristos, deși au continuat-o o vreme după aceea, dar a fost complet oprită prin distrugerea Ierusalimului: totul s-a terminat pentru o vreme, dar nu pentru totdeauna. Chemarea Bisericii (Adunării) începuse; și când Domnul va fi luat Biserica din lume la cer, Dumnezeu va ridica din nou martori pentru Mesia pe pământ, atunci când iudeii se va converti. Dumnezeu a declarat că va da țara Sa poporului Său, și va face acest lucru, pentru că darurile și chemarea Sa sunt fără părere de rău (Romani 11.29). Credincioșia lui Dumnezeu este inclusă în faptul că poporul iudeu trebuie să fie restabilit în țara sa, atunci când va intra plinătatea națiunilor (Romani 11.25). Chemarea plinătății națiunilor este intercalarea în care trăim în prezent.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”: Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene - Dirk Schürmann

    Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi și mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.1-7

   Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.22-33

   Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat în detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei - John Gifford Bellett

   Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Sfărșitul Împărăției păcii - Werner Mücher

   Timpul incomparabil de binecuvântat al domniei milenare a lui Mesia se va sfârși și el într-o zi. Deja în timpul Împărăției păcii există un anumit declin. Unii văd un indiciu în acest sens în numărul tot mai mic de jertfe la Sărbătoarea Corturilor (Numeri 29.12-38). Sărbătoarea Corturilor dura șapte zile, iar în prima zi, printre altele, trebuiau sacrificați 13 viței tineri, în a doua zi doar 12, în a treia zi 11 etc., iar în cele din urmă, în a șaptea zi, doar 7 viței tineri. La început, oamenii care au fost martori la judecăți vor fi foarte recunoscători pentru mântuirea lui Dumnezeu, dar, pe măsură ce trece timpul, recunoștința și intensitatea închinării față de Dumnezeu vor scădea. La sfârșitul Împărăției păcii vor fi mulți oameni care vor fi înșelați de satan.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Împărăția păcii - Werner Mücher

   Acum, după ce au avut loc toate judecățile, războaiele, legarea lui satana și învierea martirilor, sunt create condițiile pentru instaurarea Împărăției păcii. Acum se întorc cu adevărat dreptatea și pacea, pentru care națiunile au luptat în zadar în toate aceste secole trecute. Acest lucru nu a fost posibil fără Domnul păcii. Cu Împărăția păcii, care începe acum, Dumnezeu încununează diferitele epoci ale relațiilor Sale cu omenirea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții” - Stanley Bruce Anstey

   Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt scriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii - Werner Mücher

   Odată cu înființarea statului Israel a început deja împlinirea profeției referitoare la timpul sfârșitului. În mai 2003, Israel a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a acestui eveniment important. Însă, înainte ca a doua fază a restaurării lui Israel să aibă loc, are loc un alt eveniment central: răpirea tuturor credincioșilor din timpul harului din ziua Cincizecimii încoace, care sunt numiți „Biserica” (în greacă: ekklesia) în Noul Testament. Un pasaj biblic în care este descris clar acest eveniment se găsește în 1 Tesaloniceni 4.13-18. Odată cu răpirea începe o perioadă de șapte ani, care este urmată apoi de Împărăția păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Privire de ansamblu a istoriei omenirii din perspectiva biblică - Werner Mücher

   „Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace, în oameni bună plăcere!” (Luca 2.14), a proclamat o mulțime de oștiri cerești, care Îl lăudau pe Dumnezeu la nașterea Mântuitorului Isus Hristos, care fusese anunțat cu secole înainte ca Domn al păcii (Isaia 9.6). Când S-a născut, acum aproximativ 2000 de ani, „pacea pe pământ” nu putea încă să vină, deoarece poporul Israel nu L-a acceptat pe Mântuitorul lor, deși se afla într-o situație extrem de deplorabilă și avea o nevoie disperată de pace. Pe lângă aceasta, majoritatea poporului era împrăștiată printre toate popoarele pământului. Doar o mică parte se afla în Israel, dar sub stăpânirea străină a romanilor. Nenumărate pasaje din Sfânta Scriptură indică faptul că, într-o zi, când va veni Domnul păcii, va exista o pace durabilă în întreaga lume. Dumnezeu nu-și abandonează planul de binecuvântare pentru poporul Său pământean și, dincolo de acesta, pentru toate popoarele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai există un viitor pentru Israel? - Werner Mücher

   Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu aceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor - Dirk Schürmann

   Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în viitor după răpirea Bisericii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Geneza 37-50: Comentariu -  Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Iosif și a fraților lui în timpul locuirii în Canaan și în Egipt. Ultimele capitole tratează binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi și se încheie cu moartea lui Iacov și a lui Iosif.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel - Stanley Bruce Anstey

   În scrierile lui Pavel există o serie întreagă de expresii doctrinare care marchează anumite linii de adevăr și care, dacă le înțelegem corect, au o extraordinară influență practică asupra vieții noastre. În cele ce urmează aș dori să prezint douăsprezece dintre aceste expresii care ar putea fi numite „Cei doisprezece oameni în scrierile lui Pavel”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

    ÎNDEMNURILE LUI PAVEL ADRESATE CREDINCIOȘILOR DIN TESALONIC (1 Tesaloniceni 4-5)

   Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos în viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Un condamnat la moarte își ia rămas bun de la soția sa

   Ultima scrisoare a lui Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort către soția sa – scrisă cu mâinile încătușate, în 3 septembrie 1944, în ajunul execuției sale.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Pentru ce sunt bune limitările și dizabilitățile - Harold St. John

   Verset călăuzitor: 2 Corinteni 12.9 

   În zilele lui David, în Israel a fost dată o poruncă deosebită ca un ghid pentru generațiile viitoare: „Orbul și ologul nu vor intra în casă” (2 Samuel 5.8). Ea a rămas în vigoare mai bine de o mie de ani, căci în Faptele apostolilor vedem un olog „șezând la poarta Templului numită «Frumoasă»” (Faptele apostolilor 3.2). Această poruncă înseamnă: infirmitățile și slăbiciunile ne fac nepotriviți pentru prezența și slujirea lui Dumnezeu.

   Evanghelistul Matei arată cu bucurie cum cuvântul lui Hristos întrece tot ceea ce „s-a spus celor din vechime” (Matei 5.21): el subliniază că, după intrarea triumfală a Domnului nostru în Ierusalim, orbii și șchiopii au venit la el în Templu și El i-a vindecat (Matei 21.14). În mod evident, El vrea să ne arate clar că Dumnezeu este foarte dispus să repare uneltele distruse și să primească în slujba Sa pe infirmii vindecați.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 26-36: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Isaac și a familiei lui începând cu plecarea lui în țara filistenilor și până la moartea lui, precum și istoria lui Iacov. Capitolul 36 prezintă pe urmașii lui Esau și ai lui Seir, precum și pe împărații Edomului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pregătiți pentru Domnul care va reveni - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Luca 12.35-40

   Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, în timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eroarea teologiei legământului: Concepții și urmări ale teologiei legământului - Stanley Bruce Anstey

   Teologia legământului este o metodă de interpretare a Bibliei care consideră că promisiunile și profețiile Vechiului Testament despre Israel se împlinesc în Biserica de astăzi. Deoarece teologii legământului nu pot demonstra că acestea au avut loc în adevăratul sens al cuvântului, ei au dezvoltat un principiu fals de interpretare; acesta este cunoscut sub numele de „spiritualizare”. Ei susțin că anumite afirmații din aceste promisiuni și profeții din Vechiul Testament nu se împlinesc în mod literal astăzi, ci în mod spiritual sau alegoric.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  David și Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea - R. W.

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 11-12

    Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat în norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.25-29

   Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din curtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări. În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Limitele disciplinării:  Când încep măsurile de disciplinare ale Bisericii (Adunării) și până unde merg acestea? - Samuel Ridout

  Versete călăuzitoare: Matei 18

   Este trist câte despărțiri au avut loc în trecut pentru că nu a fost recunoscut principiul despre care tocmai am vorbit! Acte extreme de disciplinare au fost impuse poporului lui Dumnezeu în așa fel încât nu era permis să se pună la îndoială veridicitatea unei astfel de acțiuni, ci era forțat fie să se supună acesteia, fie să se retragă din părtășia cu adunarea care a exercitat disciplinarea. Nu este nevoie să fim mai concreți aici, căci inimile noastre sunt îndurerate la gândul eșecului nostru în această direcție! Să ne întrebăm doar: nu există încă un remediu? Nu mai putem, cel puțin într-o anumită măsură, să ne întoarcem pe drumul de pe care am venit?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 12-25: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Avraam și a familiei lui începând cu chemarea lui Abraam să iese din Ur în Caldeea (Neemia 9.7) și până la moartea lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)