...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 23.11.2022 

Home  

  Psalmul 131 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 131

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

   Conținutul acestui psalm este rostit cu totul din sufletul lui David și multe evenimente din viața acestui om după inima lui Dumnezeu pot sluji ca ilustrare a cuvintelor. Dacă întreaga psaltire este o casetă de bijuterii plină cu giuvaiere, atunci putem să comparăm acest psalm cu o perlă cu strălucirea ei blândă. Ce podoabă minunată este perla pentru sufletul care este îndreptățit să și-o pună! Pentru citit, psalmul este unul dintre cei mai scurți, dar unul dintre cei mai lungi pentru studiu. El vorbește despre un copilaș, dar conține experiența unui credincios maturizat pentru deplina vârstă a bărbăției. Aici vedem smerenia adâncă în legătură cu o inimă sfințită, o voință complet liniștită în Dumnezeu, asociată cu o credință puternică, ce-și pune nădejdea numai în Domnul. Ferice de omul care poate să-și însușească fără ipocrizie cuvintele acestui psalm! Un astfel de om poartă în sine imaginea Domnului său, care a spus: „Eu sunt blând și smerit cu inima”. Psalmul întrece în intensitate interioară toate cântările de pelerinaj anterioare, oricât de neînsemnat se vede autorul său pe sine, în măsura în care smerenia este cea mai înaltă virtute a vieții spirituale. Psalmul are trepte chiar și în sine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum este implicată credința în nașterea din nou - Stanley Bruce Anstey

   Vine credința înainte sau după nașterea din nou?

   Unii se întreabă unde și cum este implicată credința din partea omului în nașterea din nou. Am spus-o deja: firea veche a lui Adam nu are credință în Dumnezeu. Oamenii pot avea credință în propriile capacități sau în semenii lor, etc., dar credință în Dumnezeu nu au. Înainte ca omul să fie adus la viață sau născut din nou, el nu are o credință adevărată, dumnezeiască. Dar când cineva este născut din nou, Dumnezeu îi dă credință în El odată cu viața nouă. Această credință este un dar de la Dumnezeu: „Prin har sunteți mântuiți, prin credință; și aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2.8).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Declinul mărturiei creștine - Stanley Bruce Anstey

  Ruinarea și îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu

   Din nefericire, înainte de a încerca să prezentăm instrucțiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său, mai întâi trebuie clarificate multe lucruri. Așa cum un constructor înțelept trebuie să sape adânc și să îndepărteze o mulțime de gunoaie și de materiale inutilizabile înainte de a putea pune temelia (Luca 6.48), tot așa trebuie să ne ocupăm de anumite lucruri care au ajuns în mărturia creștină și care pur și simplu nu își au locul acolo. Nu intenționăm să criticăm ordinea actuală din creștinism, doar pentru a găsi greșeli în ea. Facem acest lucru doar pentru că noi credem că este necesar ca cititorul să vadă cât de mult aceste lucruri sunt contrare ordinii biblice a lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum rămâne cu diferitele confesiuni? - Stanley Bruce Anstey

   Sunt ele rânduiala lui Dumnezeu sau a omului?

   Toți creștinii au căutat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) pentru a găsi calea mântuirii. Dar se pare că foarte puțini au studiat Cuvântul lui Dumnezeu după ce au devenit mântuiți, pentru a afla cum vrea Domnul ca ei să se adune pentru închinare [serviciul divin] și slujire [prin Cuvânt]. Toți cred că există o singură cale de mântuire; totuși, mulți au părerea că depinde de fiecare persoană să decidă cum să se închine. În creștinătatea de astăzi, se pare că creștinii fac ca și copiii lui Israel pe vremea judecătorilor: „Fiecare făcea ce era drept în ochii săi” (Judecători 17.6; 21.25; Deuteronomul 12.8; Proverbele 21.2). Ca urmare, există o mare varietate de opinii despre serviciul divin creștin [închinarea], iar multe dintre ele se contrazic între ele. Cei mai mulți creștini își celebrează „serviciile de închinare” de ani de zile - fiecare în felul sau stilul său, în funcție de preferințele personale și de apartenența confesională. În adevăratul sens al cuvântului, creștinii acceptă de generații întregi ceea ce dictează tradiția bisericii, fără să o pună la îndoială. De fapt, cei mai mulți cred că tradiția bisericii lor este idealul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Starea corectă a sufletului - Stanley Bruce Anstey

   Condiții prealabile pentru recunoașterea adevărului

   Ne-am putea întreba: „De ce atât de mulți creștini acceptă acest întreg sistem creat de om în creștinătate, fără să pună la îndoială credibilitatea lui?”. Ne-am putea întreba, de asemenea, „De ce atât de mulți creștini nu au respectat rânduiala biblică pentru adevărata închinare și slujire creștină?”. Răspunsul: există o condiție prealabilă care precedă înțelegerea adevărului. Această importantă condiție prealabilă se găsește în starea sufletului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Putem ști când vine Domnul?  - Edward Cross

   Verset călăuzitor: Faptele apostolilor 1.7

Faptele apostolilor 1.7: Nu este treaba voastră să știți timpurile sau perioadele.

   Încă o dată s-a încercat determinarea datei venirii Domnului nostru. Pentru că acest lucru a stârnit o mare atenție publică, republicăm [25 de ani mai târziu, în 1933; nota redacției] următoarele remarci ale lui Edward Cross, care au apărut în primul volum al revistei Scripture Truth în 1908.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu mai păcătuiești?  - Frank Binford Hole

   Întrebare: Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 130 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 130

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Nici acest psalm, ca și cel anterior, nu favorizează opinia că aceste cântări constituie un șir ascendent de trepte. În schimb, chiar în psalm este de observat foarte deslușit o ascensiune; poetul se înalță din adâncurile necazului pe fericita culme a nădejdii sigure a mântuirii, atât pentru el, cât și pentru Israel. N-am ști nici un nume de reper mai potrivit pentru acest psalm, decât cel străvechi, bine cunoscut, De profundis: „Din adânc”, acesta este cuvântul-cheie (versetul 1). Din acest adânc al necazului strigăm, stăruim, așteptăm și nădăjduim împreună cu psalmistul. În această cântare auzim despre perla minunată a răscumpărării, versetele 7 și 8. Desigur, cântărețul n-ar fi descoperit acest giuvaer, dacă n-ar fi trebuit să se scufunde în adâncuri. Perlele zac adânc.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Funcțiile din casa lui Dumnezeu (versetele 1-16)

   În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este descris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acum și atunci: sau timp și veșnicie - Charles Henry Mackintosh

   Versete călăuzitoare: Luca 12

   Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum strălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când ceva bun devine ceva rău - Ron Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4

   E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”.

   În Numeri 21, însă, găsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? - Carl Knott

   Versete călăuzitoare: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31

   Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată Ziua mondială a vegetarienilor. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de exemplu un burger vegan. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este veganismul. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5

   Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl motivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - puterea vieții creștine

   În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea credinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - prețul vieții creștine

   Capitolul 3 este o intercalare. Înainte de a-și continua îndemnurile în capitolul 4 în legătură cu unitatea în Adunare, Pavel se abate de la acest subiect pentru a vorbi despre forța motrice care îl animă pe creștinul credincios pe drumul credinței. El explică în acest al treilea capitol ce-i dă creștinului credincios energia de a merge pe această cale și de a face voia lui Dumnezeu: această putere constă în a-L avea pe Hristos în glorie ca unic țel în viață.

   Este interesant faptul că Pavel nu îi îndeamnă pe credincioșii din Filipi să-L urmeze pe Hristos în glorie; el vorbește despre aceasta mai degrabă din perspectiva propriei sale experiențe. El le spune ce s-a petrecut în viața sa și ce continuă să se petreacă în viața de zi cu zi ca urmare a faptului că Îl are pe Hristos ca țel. Astfel, toți cei care citesc această epistolă pot vedea ce l-a motivat pe calea credinței.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - modelul pentru viața creștină

   Vrăjmașul (satan) a căutat să distrugă mărturia credincioșilor din Filipi în acel ținut, nu numai prin persecutarea lor de către adversari din afara părtășiei creștine (Filipeni 1.27-30), ci și prin semănarea discordiei în interiorul părtășiei creștine (Filipeni 2). În istoria Bisericii, împotrivitorul a avut un mare succes în acest fel. Ceea ce nu a fost obținut prin persecuție a fost, fără îndoială, obținut prin disensiuni interne.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - conținutul vieții creștine

   Așa cum am menționat în Introducere, în numeroasele referiri ale lui Pavel la el însuși vedem un om absorbit de subiectul său și bucurându-se în circumstanțele sale. Aceasta este viața creștină normală și aceasta ar trebui să fie și experiența fiecărui creștin credincios. În primul capitol îl vedem pe Hristos în fața sufletului lui Pavel ca fiind Cel care este conținutul întregii sale vieți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Motivul epistolei

   Această epistolă este o scrisoare de mulțumire din partea apostolului Pavel către credincioșii din Filipi pentru sprijinul practic (că l-au îngrijit și poate i-au dat un dar financiar; compară cu Filipeni 4.18) pe care i l-au trimis în timp ce era întemnițat la Roma. În scrisoarea sa către credincioșii din Filipi, Pavel a profitat de această ocazie pentru a-i ține la curent cu situația sa personală și pentru a le relata cum decurge lucrarea Domnului în Roma. Fiind conștient și de persecuția cu care se confruntau zilnic credincioșii din Ffilipi, a adăugat un cuvânt de încurajare: ei trebuie să rămână fermi în mărturia lor și să continue pe calea credinței în ciuda adversităților. De asemenea, el le-a dat câteva sfaturi practice despre cum să păstreze Adunarea în siguranță față de eforturile dușmanului de a o distruge prin conflicte interne.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Stimulente divine pentru slujire într-o zi de declin

   Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o „însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Măsuri de protecțiile și mijloacele de ajutor ale omului lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 129 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 129

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Conținutul: în cântare se unesc mâhnirea adâncă și curajul ferm al credinței. Cu toate că Israel este greu asuprit, bătut dureros și plin de răni, inima sa este totuși sănătoasă; credința celor fideli rămâne în picioare și nici pe departe nu se gândește să cedeze. Poetul cântă despre suferințele lui Israel, versetele 1-3, despre intervenția lui Dumnezeu, versetul 4 și despre soarta fără binecuvântare a vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu, versetele 5-8. Este o cântare rurală, plină de aluzii la viața rustică. Ea ne amintește de cărțile Rut și Amos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi?  -  Shawn Abigail

   Verset călăuzitor: 2 Timotei 3.16

   Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. Comunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Principii importante despre cum un om al lui Dumnezeu poate sluji Domnului în vremuri de declin

   În primul capitol, Pavel i-a prezentat lui Timotei calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin. Acum, în al doilea capitol, Pavel îi dă câteva principii importante despre cum să-L slujească pe Domnul. Pavel a vorbit despre starea lucrurilor în mărturia creștină, precum și despre necesitatea de a fi preocupat în slujba Domnului. Acum îi transmite lui Timotei cel puțin douăsprezece sfaturi utile pentru slujirea sa. Aceste sfaturi sunt importante pentru toți cei care slujesc Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tatăl nostru - Botschafter

   Versete călăuzitoare: Matei 6.9-13; Luca 11.2-4

   Rugăciunea pe care Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi și care este numită de obicei „Tatăl nostru” (Pater noster) după începutul formulării ei, se găsește în două locuri în Noul Testament: în Matei 6.9-13 și în Luca 11.2-4 (în ultimul loc, însă, doar cinci cereri).

   Această rugăciune nu este, așa cum se presupune în general, valabilă pentru toți oamenii, fără deosebire. Acest lucru este deja evident din faptul că, potrivit lui Matei, Domnul nu a adresat învățăturile Sale întregii mulțimi, ci doar cercului restrâns al ucenicilor Săi (Matei 5.1) și că, potrivit lui Luca, unul dintre ucenicii Săi L-a rugat: „Învață-ne să ne rugăm”. Ea nici nu exprimă starea, nevoile sau sentimentele oricărui om care are vreo dorință pentru Dumnezeu sau se teme de judecata viitoare. Vameșul, care s-a apropiat de Dumnezeu conștient de vina și nevrednicia sa, nu a îndrăznit să deschidă ochii și cu atât mai puțin să spună: „Tată” sau „Tatăl nostru, care ești în ceruri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În salutările și încurajările pe care Pavel i le adresează lui Timotei, el descrie cu atenție calitățile morale și spirituale de care are nevoie slujitorul Domnului într-o perioadă de declin public al mărturiei creștine. Această schiță ne oferă o imagine vie a ceea ce ar trebui să fie un slujitor al Domnului în vremuri dificile, cum ar fi aceste ultime zile din istoria Bisericii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Decăderea - o zi de ruină și pieire

   În prima sa scrisoare către Timotei, Pavel i-a instruit pe credincioși cu privire la comportamentul care se cuvine în casa lui Dumnezeu. În cea de-a doua scrisoare, el ne instruiește cum trebuie să ne comportăm atunci când lucrurile sunt în dezordine în casa lui Dumnezeu. În această scrisoare se remarcă faptul că în zilele din urmă există un declin spiritual generalizat în mărturia creștină și că este nevoie de nevoie de înțelepciune pentru a te comporta corect în astfel de vremuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 128 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 128

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Psalmul este o cântare pentru adunarea de casă, se potrivește bine pentru căsătorie, pentru aniversarea zilei de naștere a capului de familie sau pentru oricare dintre zilele festive în care o familie fericită se adună ca să-L laude pe Domnul. Luther l-a intitulat „O cântare de nuntă despre căsătorie și menaj”. Ca toți ceilalți psalmi de pelerinaj, și acesta se referă la Sion și la Ierusalim, care sunt amândouă amintite explicit și el se încheie ca Psalmii 125, 130, 131, cu un cuvânt care exprimă dragostea și nădejdea pentru întregul Israel. Psalmul este scurt, dar bogat în conținut și plin de îndemnuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 127- C.H. Spurgeon

   Psalmul 127

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui Solomon

   Psalmul ne pune înainte ochilor binecuvântarea lui Dumnezeu ca o necesitate, dar și ca marele privilegiu al celor iubiți de Dumnezeu. Învățăm adevărul important, că tot construitul nostru, păzitul nostru și grija noastră sunt în zadar fără Domnul, dar putem să așteptăm plini de încredere binecuvântarea de la El. Ca un dar deosebit de binecuvântare de la Dumnezeu sunt prezentați apoi fiii, care sunt pietrele vii din care se construiește familia (compară cu Geneza 16.2; 30.3), spre onoarea și fericirea părinților. Psalmul ni se poate întipări ca psalmul arhitectului. Orice casa este pregătită de cineva; dar Cel care pregătește totul este Dumnezeu (compară cu Evrei 3.4). De aceea să și fie a lui Dumnezeu toată slava!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iuda: Decăderea în creștinătate și calea credinciosului - Stanley Bruce Anstey

   Această epistolă prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. Cel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Care sfinți vor fi în necazul cel mare? - John Nelson Darby

   Versete călăuzitoare: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; Apocalipsa 3.10; 7.14

   Va fi un necaz la sfârșit, un timp care nu a mai existat până acum, până când Domnul va veni și va aduce eliberarea. Deci, unde găsim pasajele din Scriptură care ne vorbesc despre un astfel de necaz? Nu am cunoștință de niciunul în afară de următoarele: Ieremia 30.7; Daniel 12.1; Matei 24.21; Marcu 13.19; (Luca nu vorbește nici de necazul cel mare, nici de urâciunea pustiirii). Putem adăuga pasajele mai generale din Apocalipsa 3.10 și Apocalipsa 7.14. Dar primele patru pasaje dovedesc în mod clar că va fi un timp de necaz care nu a mai fost niciodată sau, după cum spune Marcu, „așa cum nu a mai fost de la începutul creației pe care a creat-o Dumnezeu, și niciodată nu va mai fi”. Pasajele din Apocalipsa, după cum vom vedea, se îndreaptă spre o sferă mai largă decât cea anterioară. Dar pentru că vorbesc despre un necaz mare, le-am citat, desigur, și pe ele. Deci va fi un mare necaz.

   Cealaltă parte a întrebării este încă deschisă: Vom fi noi, cei care alcătuim Biserica (Adunarea), în acel necaz?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Alegerea partenerului: Jugul nepotrivit - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 6.14-16

   Poate un creștin credincios  să intre într-o relație de dragoste cu un necredincios? Deoarece suntem încă „în lume”, cunoaștem și oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care, totuși, pot fi foarte prietenoși, amabili și drăguți. Dacă la aceasta se adaugă aspectul fizic sau alte atracții exterioare, se poate ajunge rapid la întrebarea: De ce să nu intri într-o relație cu un creștin necredincios? S-ar putea chiar să-l pot conduce la Domnul. În scurt timp, sentimentele noastre devin standardul și ne întunecă vederea clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să tratăm acest subiect atunci când încă ne putem gândi „cu luciditate” la această chestiune, pentru a putea apoi să rezistăm și să biruim în fața unei ispite.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Nu fi prea drept!” - Roy A. Huebner

   Versete călăuzitoare: Eclesiastul 7.16,17

   Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit lucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Conduita în casa lui Dumnezeu (capitolele 2-6)

   Pentru ca Timotei să poată prezenta credincioșilor rânduiala casei, el însuși trebuie să aibă o bună înțelegere a acesteia. Tocmai în acest scop, Pavel scrie această scrisoare. El spune: „Îți scriu acestea sperând să vin la tine mai curând; dar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3.14,15). În capitolele 2-6, Pavel îi prezintă lui Timotei ordinea casei lui Dumnezeu și comportamentul adecvat pentru fiecare domeniu din ea. El abordează pe rând cele trei domenii de privilegii și responsabilități în casa lui Dumnezeu - preoția, slujba și darul - și prezintă cu atenție ordinea corectă pentru fiecare domeniu. Timotei trebuie să se orienteze după acest model pentru a îndruma pe credincioși să se comporte într-un mod adecvat casei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iertarea lui Dumnezeu: Ce înțelege Dumnezeu prin iertare? - Dirk Schürmann

   Pe thefreedictionary.com se găsește următoarea definiție pentru „a ierta”: a nu mai fi supărat pe cineva din cauza unei acțiuni (prin care acesta a făcut rău cuiva). În articolul acesta vrem să cercetăm ce înțelege Dumnezeu prin iertare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vindecați bolnavii!” Semne și minuni: în mod deosebit vindecări - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 12.9,28

   În ultima vreme, în mod deosebit în cercurile conservatoare ale creștinismului german, s-a vorbit din nou din ce în ce mai mult despre semne și minuni, mai ales sub formă de vindecări. Sunt mulți care sunt de bunăvoie deschiși la aceste lucruri și cel puțin la fel de mulți care văd cum seducția carismatică foarte mare se revarsă asupra creștinismului german de aici. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi? - Jacob Gerrit Veijnvandraat

   Verset călăuzitor: Iacov 5.14

   Cum și când trebuie să aplicăm acest lucru în zilele noastre?

   Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 vorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înduplecarea lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu? - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3

   Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm în mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Primul capitol este introducerea epistolei. Acest lucru devine clar din cuvintele lui Pavel din capitolul 2: „Îndemn, deci, înainte de toate” (1 Timotei 2.1). Aici încep deci îndemnurile privind ordinea casei lui Dumnezeu; tot ceea ce precedă este deci introductiv. Primul capitol reprezintă însărcinarea apostolică a lui Timotei, dată lui de Pavel.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca Mântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Uimit de glorie - Samuel Ridout

  

  Versete călăuzitoare: Leviticul 16.4; Apocalipsa 19

 

   Aici este un Om în care curăția este atât de absolută, încât strălucirea ei este doar scoasă mai clar în evidență de negura îndreptățirii de sine a fariseilor sau de hainele murdare ale păcătoasei. Cât de mult trebuie să fi făcut bine inimii lui Dumnezeu să privească acea pânză de in albă și fără pată! Secole la rând El a căutat pe acest pământ blestemat de păcat pe cineva asupra căruia să Își poată odihni privirea, cineva care să fie marcat de ascultare și devotament.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Semne ale venirii Sale - John Thomas Mawson

   Întrebare: Am auzit multe (mai ales în timpul războiului mondial [primul] și după aceea[1]) despre semnele revenirii Domnului. Ar trebui să căutăm cu privirea astfel de semne?

   Cu siguranță că există semne sigure că ne aflăm în vremurile de pe urmă, dar aceste semne nu sunt „războaie și tulburări, cutremure mari, foamete și ciumă în diferite locuri” și nici „arătări înspăimântătoare și semne mari din cer” (Luca 21.9,11). Aceste semne vor avea loc înainte de apariția Domnului în putere și glorie și nu au nimic de-a face cu venirea Domnului pentru ai Săi.

[1] Nota editorului: Articolul datează din 1933.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea - Autor necunoscut

   Sfaturi practice pentru viața noastră de rugăciune de zi cu zi

   Nu este uimitor că Dumnezeu Însuși îi roagă pe copiii oamenilor să vină la El în rugăciune? El face acest lucru pentru că ne iubește! Da, Cuvântul Său îi cheamă pe toți: „Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi” (Iacov 4.8)! Dar pentru că omul este o creatură care s-a îndepărtat de Dumnezeu încă din paradis și pentru că păcatele sale îl despart de Dumnezeu, omul vinovat nu vrea să aibă nimic de-a face cu Dumnezeu și mai ales nu vrea să ceară nimic de la El.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea în liniște - J.N. Darby

   Versete călăuzitoare: Matei 6.6; Psalmul 27.8

   Avem nevoie să ne retragem în tăcere măcar o dată, să fim cu adevărat singuri cu Dumnezeu. De asta avem nevoie: de rugăciune făcută în liniște. Acesta este pilonul tuturor lucrurilor. Și totuși ne găsim scuze și spunem că nu avem timp. Dar dacă nu găsim timp pentru rugăciunea în liniște, în realitate pentru Domnul nu înseamnă mare lucru dacă găsim timp pentru serviciul public sau nu.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 126 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 126

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Acum ajungem la a șaptea staționare a pelerinilor; aici putem să ne așteptăm, desigur, să ajungem și la o oarecare împlinire a bucuriei. Această așteptare nu va dezamăgi. Aici vedem nu numai că Sionul dăinuie, ci și că bucuria Sionului revine după suferință. Că Sionul va fi păstrat, aceasta nu este suficient; el trebuie să fie și roditor. Pelerinii în sărbătoare pășesc înainte în cântările psalmilor lor, de la o binecuvântare la alta, în timp ce intră, treaptă cu treaptă, pe drumul sfințit. Ce popor fericit este cel căruia fiecare înălțime îi oferă imbold pentru un nou psalm, fiecare loc de popas îi smulge o cântare proaspătă de laudă!  

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În școala lui Dumnezeu - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Marcu 8.23-25

   Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. Dar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea.

   Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Așa cum este El” - John Thomas Mawson

Verset călăuzitor: 1 Ioan 3.2

1 Ioan 3.2: Îl vom vedea cum este.

   Am făcut tot ce am putut pentru a mângâia o fetiță, a cărei mamă a plecat la Domnul Isus. „O vei revedea”, i-am spus, „mai strălucitoare și mai frumoasă decât a fost vreodată pe pământ”. Din inimioara sfâșiată a ieșit răspunsul: „Dar vreau s-o văd așa cum era. O voi vedea așa cum era, nu-i așa?” Acesta era strigătul dragostei; așa cum își cunoscuse mama, așa voia să o vadă. Ce altceva ar putea satisface dragostea, decât asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și prin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Să fim biruitori”: Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Apocalipsa 2.1-11

   În scrisorile către Efes și Smirna se face o promisiune celor „învingători” (Apocalipsa 2.7,11). Cine sunt „învingătorii”? Învingătorii sunt creștinii care dovedesc că sunt credincioși adevărați prin faptul că sunt credincioși (fideli) indiferent de circumstanțe. Învingătorii nu aruncă prosopul, atunci când lucrurile devin dificile! Învingătorii nu intră în relații în învățături false, care dovedesc faptul că ei nu au fost niciodată convertiți - că nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu de caz privind plângerile - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 10.1; Numeri 11

   Plângerea este atât de frecventă în zilele noastre, încât unii oameni o numesc „stil de viață”. Doar pentru că toată lumea se plânge. Și de ce nu? Există destule motive pentru a ne plânge: profesorii, traficul, taxele și problemele de tot felul. Dar frecvența plângerii nu înseamnă că ea este corectă. Cuvântul lui Dumnezeu este dur cu păcatul de a se plânge. Biblia ne învață că a se plânge este cu siguranță greșit pentru un creștin credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Medicul cel mare - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Ioan 5.1-14

   Nu toți bolnavii și invalizii au fost vindecați când Domnul Isus era pe pământ. Nici măcar toți bolnavii din Ierusalim sau din orice altă cetate, în care Domnul Isus a petrecut ceva timp, nu au simțit atingerea vindecătoare a marelui Medic. Dar cu toate acestea mulți au experimentat-o! Unii dintre cei vindecați au venit singuri sau au fost aduși de prietenii lor la El. L-au rugat insistent pe Domnul după ajutor și nu au fost dezamăgiți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Testul neanunțat  -  David R. Reid

   Verset călăuzitor: Judecători 7.4

   E greu de crezut, dar nu mai e mult până când lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. Desigur, există întotdeauna presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși, din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde „vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să lase măștile jos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Partea opusă a identificării credinciosului cu moartea lui Hristos este identificarea credinciosului cu învierea lui Hristos. Această temă o abordează Pavel în continuare. În capitolul 2, el a arătat ce înseamnă, practic, să fi murit împreună cu Hristos: suntem despărțiți de lumea oamenilor, de înțelepciunea oamenilor și de religia oamenilor. Acum Pavel arată ce rezultat practic are identificarea noastră cu învierea lui Hristos: noi suntem aduși în legătură cu lumea lui Dumnezeu de sus și cu tot ceea ce este acolo. De aceea Coloseni 2.20-23 prezintă partea negativă a acestui mare adevăr, iar Coloseni 3.1-4 prezintă partea pozitivă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Pavel a vorbit mai întâi despre importanța înțelegerii tainei lui Dumnezeu și a mersului în dragoste pe calea credinței împreună cu frații. În acest fel, adevărul tainei ar fi pus în practică. Acum el avertizează asupra pericolului de a fi distras de la acest obiectiv. În al doilea capitol, el expune diferitele trucuri și capcane folosite de diavol pentru a-i îndepărta pe credincioși de la simplitatea față de Hristos [compară cu 2 Corinteni 11.3]. El arată, de asemenea, că Hristos este răspunsul la tot ceea ce vrăjmașul introduce pentru a-i prinde în capcană pe credincioși.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Ava, Tată” - John Thomas Mawson

   Vrem să ne preocupăm încă odată cu Numele, care este vorbirea unei persoane de îndată ce ea devenit o creștină credincioasă: chiar și copiii mici - cei tineri în credință – „au cunoscut pe Tatăl” (1 Ioan 2.13), iar „Ava” este vorbirea copiilor mici din Israel. Și totuși, există o frumusețe și o bogăție de semnificații în acest Nume, pe care nici cel mai bătrân sfânt de pe pământ nu le înțelege pe deplin. În mod remarcabil, acest cuvânt nu a fost tradus în limba noastră maternă și, într-adevăr, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, nu folosește în Romani 8.15 și Galateni 4.6 cuvântul grecesc corespunzător. Acolo este folosit cuvântul, pe care l-a folosit Domnul Însuși când S-a prosternat în rugăciune în luptă în Grădina Ghetsimani. Astfel, putem auzi același cuvânt, care a ieșit din gura Lui când S-a adresat Tatălui Său acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta! - Charles Henry Mackintosh

Versete călăuzitoare: Filipeni 2.25-30

   Dacă Epafrodit s-ar fi căutat pe sine însuși, dacă ar fi fost ocupat cu el însuși și cu interesele sale, sau chiar cu munca sa, cu siguranță că i-am căuta numele în zadar pe paginile Cuvântului inspirat. Dar nu; el s-a gândit la alții, nu la el însuși, și de aceea Dumnezeu, apostolul Său și adunarea Sa s-au gândit la el.

   Așa va fi întotdeauna. Un om care se gândește mult la sine însuși îi scutește pe ceilalți de grija de a se gândi la el; dar slujitorul smerit, modest, fără pretenții, golit de sine, care se gândește doar la alții și trăiește pentru ei, care merge pe urmele lui Isus Hristos, un astfel de om va fi întotdeauna subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și a poporului Său; se va gândi la el, da, va fi onorat de toți.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filimon: - Stanley Bruce Anstey

   Aceasta este una dintre cele patru „epistole pastorale” (1 și 2 Timotei, Tit și Filimon) scrise de apostolul Pavel. Aceste epistole sunt numite „epistole pastorale” deoarece sunt adresate unor persoane și nu unor adunări - fiecare dintre ele are un caracter pastoral și conține sfaturi pentru destinatarul scrisorii. Epistola către Filimon este însă unică în rândul epistolelor pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur personală între două persoane. De aceea ea are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în acțiune într-o situație reală. Epistola nu conține învățături directe sau îndemnuri generale la o viață creștină, dar ne oferă un exemplu inspirat de har și politețe creștină.

   A fost scrisă în momentul în care Pavel a scris Epistola către Coloseni și a fost dusă în Colose împreună cu acea epistolă de către Tihic și Onisim (Coloseni 4.7-9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Având în vedere ceea ce îi frământa pe credincioșii din Colose, este interesant că Pavel nu își începe scrisoarea avertizându-i cu privire la învățăturile false care circulau în zona lor. El nu începe prin a demasca imediat această rătăcire. Mai degrabă, în primul capitol, el le prezintă gloria lui Hristos, pentru ca ei să poată înțelege mai bine măreția Persoanei și a lucrării Sale. În acest fel, credincioșii din Colose vor vedea că în Hristos aveau tot ceea ce le era necesar și, astfel, nu vor fi tentați să se îndrepte spre ideile noi care erau aduse. De asemenea, Pavel le arată credincioșilor din Colose că în taină creștinilor credincioși le-au fost date „toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii” (Coloseni 2.2,3) și că astfel ei sunt „desăvârșiți în El [Hristos]” (Coloseni 2.10). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Motivul scrierii epistolei către Coloseni a fost că apăruseră o serie de învățături false. Ele proveneau din filosofia greacă, din iudaismul heterodox și din misticism. Aceste erori au fost începutul a ceea ce mai târziu va fi cunoscut sub numele de gnosticism. Gnosticismul înseamnă „cunoaștere superioară” și descrie în mod adecvat ceea ce anumiți învățători pretindeau în mod fals că posedă. Aceste învățături false au tulburat Biserica primară în diferite locuri. Unul dintre aceste locuri a fost Colose. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujitori și slujitoare: Volumul 4 - Walter Keune

   Volumul acesta - o culegere de 40 de meditații - continuă seria de gânduri scurte referitoare la persoane mai mult sau mai puțin cunoscute atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament.

   În acest volum vei găsi câteva persoane din tabelul genealogic din 1 Cronici – persoane care stau înșirate lângă drumul pe care a apucat David spre demnitatea sa de împărat, în Ierusalim. Merită să cercetăm odată mai exact aceste persoane. Multe dintre ele l-au urmat pe David în timpul respingerii sale. Ei au stat loial și consecvent de partea lui. David nu i-a uitat. Mai târziu le-a repartizat poziții importante în împărăție. Nici Domnul Isus, cândva, mai târziu, când va veni „cu putere și cu glorie mare” (Matei 24.30), nu va uita pe nimeni care Îi stă alături astăzi, în vremea „stăpânitorilor lumii întunericului” (Efeseni 6.12).

 

Vă doresc câștig lăuntric și binecuvântare la studiul cărții „Slujitori și slujitoare, volumul 4”.

  DOWNLOAD (PDF)

  Trădat de un prieten bun - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Psalmul 55

   Ai fost vreodată trădat de un prieten apropiat - cineva în care ai avut încredere și cu care ai avut multe experiențe minunate? Este destul de greu când cineva, care nu te place, te dezamăgește sau te trădează. Dar să te confrunți cu trădarea cuiva pe care îl considerai un prieten loial este foarte greu. Împăratul David a scris Psalmul 55 la scurt timp după ce un prieten apropiat l-a trădat. Orice credincios care trece prin aceeași experiență tristă se poate identifica cu sentimentele de durere, suferință și dezamăgire descrise de David. Dincolo de conținutul aplicabil în practică, psalmul conține și afirmații profetice. Trădarea lui David de către un prieten apropiat este, cu siguranță, și o previziune profetică a trădării Domnului Isus Hristos de către Iuda, după ce trăise în strânsă părtășie cu El timp de trei ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Patru mesaje atemporale - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Zaharia 7.4,5,8-10; 8.1-3,18,19

   Zaharia era un profet din Vechiul Testament care a slujit poporului iudeu după întoarcerea acestuia din cei șaptezeci de ani de exil în Babilon. Împreună cu Hagai, el a fost chemat de Dumnezeu și folosit pentru a motiva poporul să termine de reconstruit Templul Domnului. Acesta fusese distrus de armata babiloniană în 586 î.Hr. Într-o serie de opt viziuni, patru mesaje și două „poveri” Zaharia i-a provocat și i-a încurajat pe contemporanii săi să continue lucrarea Domnului, deoarece Dumnezeu avea planificate mari binecuvântări pentru națiunea restaurată, atât în zilele lui Zaharia, cât și în viitor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O verigă în lanț - David R. Reid

   Dumnezeu folosește o varietate de verigi în lanțurile dragostei Sale, dar cea mai des folosită verigă este „veriga-persoană”. Aproape întotdeauna, un creștin nou convertit, uitându-se înapoi pe lanț, va spune ceva de genul: „Băiatul acela, care vorbea mereu despre Isus, nu mi-l puteam uita. Cum să nu fi putut citi broșurica pe care mi-a dat-o? Și apoi a fost acea tânără, care era foarte îngrijorată că nu aveam un loc de muncă și a spus că se va ruga pentru asta, tocmai ea! Apoi, după ce am primit brusc acest loc de muncă, am întâlnit o altă tânără la cantină. Întotdeauna își pleca capul înainte de a mânca. Curiozitatea mea în legătură cu acest lucru a determinat-o să-mi spună (din Biblie, pe care părea să o fi scos de nicăieri!) ceea ce era, evident, cel mai interesant lucru din viața ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Prindeți vulpile mici! - David R. Reid

   Verset călăuzitor: Cântarea Cântărilor 2.15

Cântarea Cântărilor 2.15: Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; pentru că viile noastre sunt în floare.

   Primăvara este perioada din an în care totul se trezește și înflorește - acest lucru este valabil și pentru dragoste. Vântul rece și tăios și ramurile moarte dispar. O briză caldă și blândă se face simțită și apar flori colorate. Viața și dragostea înmugurită sunt peste tot. Este frumos să trăiești! Cât de minunat este atunci să te plimbi într-un parc sau într-o pădure cu o persoană pe care o iubești!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea? - Paul Wilson

   Metodele moderne de evanghelizare (cum ar fi evanghelizarea ecumenică pe scară largă, evanghelizarea prin prietenie etc.) promit un succes mai mare în convertirea oamenilor, dar rezultatele lor negative nu pot fi negate. Acesta este subiectul următorului articol, pe care autorul l-a scris acum mai bine de șaizeci de ani, dar care este încă relevant astăzi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

  Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe frații și surorile sale în credință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfă vie - David R. Reid

Verset călăuzitor: Romani 12.1

Romani 12.1: Vă îndemn deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu; să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înțeleaptă.

   Citește și Exodul 3.15-18; 8.25-28; 10.8-11; 10.24-26.

   Adesea cântăm și vorbim despre slujirea Domnului. În multe ocazii ne predăm din nou Domnului și dorim să ne punem la dispoziția Lui ca „jertfă vie”. Dar, foarte adesea, jertfele vii se strecoară departe de altar chiar înainte ca jertfa să fi avut loc. În Romani 12.1, Dumnezeu ne cheamă să ne punem trupurile la dispoziția Lui ca mijloc de slujire rezonabilă. Nu poate exista o slujire reală pentru Hristos decât dacă suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine ca jertfă.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  BEMA credinciosului ... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată! - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Romani 14.10-13; 1 Corinteni 3.10-15; 4.2,5: 2 Corinteni 5.9,10; 2 Timotei 4.7.8

   În ruinele vechiului Corint, arheologii au descoperit vechea „agora”, piața sau locul central de adunare din oraș. Pe una dintre laturile acestei piețe deschise, pavate cu piatră, se află o mare platformă dreptunghiulară din blocuri de piatră, respectiv un pupitru, care se ridică la aproximativ opt metri deasupra pavajului agora. Acesta era „BEMA”. Aici stăteau judecătorii pentru a decide disputele civile sau pentru a urmări competițiile atletice. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Zidurile Ierihonului: principii spirituale pentru lupta spirituală - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Iosua 6

   Aproape fiecare a auzit de Iosua și de zidurile Ierihonului. Probabil pur și simplu pentru că fiecare cunoaște cântecul: „Joshua fit the battle of Jericho, and walls came a-tumblin’ down“ [Joshua a dus bătălia de la Ierihon, iar zidurile s-au dărâmat]. În orice caz, această relatare nu este o legendă sau un mit. La aproximativ patruzeci de ani după ce israeliții au părăsit Egiptul, ei au dus o bătălie decisivă în noua lor patrie. Ierihonul era înconjurat de ziduri și era un mare obstacol pentru israeliți, deoarece se afla chiar în mijlocul drumului spre Țara Făgăduinței. Ierihon trebuia cucerit!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Puternic, dar cu caracter slab! - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Judecători 13-16 

   Ce om a sfâșiat cu mâinile goale un leu care îl ataca? Cine a ucis o mie de dușmani în război cu o singură mână, folosind ca armă doar fălcile unui măgar? Ce halterofil a apucat porțile și stâlpii unui oraș antic, care cântărea cel puțin cinci sute de kilograme, apoi a luat totul pe umeri și l-a purtat pe umeri pe o distanță de aproximativ treizeci și opt de mile până în vârful muntelui? Ce „expert în demolări” a dărâmat o casă mare cu o singură lovitură puternică a brațului? A fost noul superman? Nu! Atunci trebuie să fie ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Slujitori și slujitoare: Volumul 2 - Walter Keune

   Volumul acesta - o culegere de 107 meditații - continuă seria de gânduri scurte referitoare la persoane mai mult sau mai puțin cunoscute atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament.

   Asemenea trezorierului Șelomit (1 Cronici 26.26-28) și administratorilor credincioși nu numai ai tainelor lui Dumnezeu ci și ai Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să ne însușim tot ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție și să dăm mai departe spre zidirea noastră spirituală și glorificarea Domnului.

 

Vă doresc câștig lăuntric și binecuvântare la studiul cărții „Slujitori și slujitoare, volumul 2”.

  DOWNLOAD (PDF)

  Slujitori și slujitoare: Volumul 3 - Walter Keune

   În prefața acestui volum - o culegere de 90 de meditații - autorul spune că scenele cotidiene constituie marea parte a vieții noastre, dar cu regret acestea nu se regăsesc în albumele noastre de fotografii.

   „Slujitori și slujitoare” vrea să umple această lacună și să oglindească situațiile de fiecare zi. Ele sunt luate din viață, dar tocmai în aceste momente ar trebui să se arate în mod deosebit faptul că suntem creștini.

 

Vă doresc câștig lăuntric și binecuvântare la studiul cărții „Slujitori și slujitoare, volumul 3”.

  DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 125 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 125

   Titlul: O cântare a treptelor.

   O cântare a treptelor. O nouă culme este suită, o altă stație a pelerinajului este atinsă. În conținut se observă deslușit, în orice caz, o intensificare, căci deplina siguranță în privința viitorului este o treaptă mai înaltă a credinței, decât dacă, privind în urmă, Îi atribuim DOMNULUI scăparea de până acum. Credința L-a lăudat pe DOMNUL pentru salvările experimentate și acum ea se înalță la bucuria încrezătoare pentru siguranța prezentă și viitoare a celor care se încred în DOMNUL. Dacă pelerinii au cântat psalmul anterior la intrarea pe porțile Ierusalimului, atunci ne putem imagina că pe acesta l-au putut intona cam când au înconjurat zidurile cetății.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 124 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 124

   Titlul: O cântare a treptelor.

   O cântare a lui David într-un cor mai înalt. Lingviștii sunt contra acestui titlu; scurta cântare scoate la iveală multe neologisme și forme lingvistice decorative, care nu ar fi fost cunoscute epocii lui David. S-ar putea să fie așa; totuși, domnii savanți au susținut așa de multe lucruri îndoielnice, încât suntem într-adevăr îndreptățiți să folosim prudența față de explicațiile lor. Indiscutabil este faptul că psalmul, în întregul său ton și în multe dintre imaginile sale este foarte asemănător cu psalmii scriși de David.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ucenicia - condiții, examene și răsplătiri - Stanley Bruce Anstey

   În această după-amiază vreau să vorbesc despre ucenicie: condițiile, încercările și răsplătirile ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Divergențe de opinii între credincioși - care este atitudinea mea? - Gerd Pohl

   Verset călăuzitor: Filipeni 2.5

   Vremurile pe care le trăim acum și tot ceea ce experimentăm arată foarte clar câte divergențe pot exista între creștinii credincioși și cât de puțin suntem capabili să le rezolvăm. Nu cred că există vreo comunitate creștină care să nu aibă o problemă de acest fel. Este oare posibil ca noi să avem moduri greșite de gândire în loc de soluții bune?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Suveranitatea lui Dumnezeu - o piatră de poticnire? - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: Romani 9.18,19; 1 Timotei 2.4; 2 Petru 3.9

   Subiectul referitor la suveranitatea lui Dumnezeu, pe de o parte, și la responsabilitatea omului, pe de altă parte, i-a frământat și uneori divizat pe creștini timp de multe secole. Chiar și astăzi, aici și acolo se duc bătălii aprige - sub drapelul susținerii adevărului lui Dumnezeu. Dacă această bătălie poate fi câștigată cu adevărat de o parte sau de alta rămâne o întrebare deschisă. În această bătălie, oamenii vor adesea să joace ambele părți ale monedei una împotriva celeilalte, pentru că sunt mulțumiți doar cu un sistem de gândire în care totul poate fi explicat în mod omenesc și logic.

   Când vine vorba de mântuirea omului, unii sunt de părere că alegerea făcută de Dumnezeu este valabilă de neclintit (ceea ce este adevărat), astfel încât omul nu poate evita acest „har irezistibil”. Ceilalți îl văd pe om atât de liber în deciziile sale, încât cred că omul se are principial pe sine însuși în propriile mâini, ca să devină mântuit sau nu. Dar există și tot mai mulți creștini care încearcă să meargă pe o cale de mijloc, recunoscând mai mult sau mai puțin smeriți că gândurile și căile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât cele ale omului (Isaia 55.9).
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - William Kelly

  Apostolul spune că Hristos nu este doar ispășirea „pentru păcatele noastre”, „ci și pentru lumea întreagă”. În întreaga Scriptură, „ispășirea păcatelor” se referă întotdeauna în mod explicit la cei care cred, deci, în sens nou-testamentar, la copiii lui Dumnezeu. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Are omul voința liberă? - Stephan Isenberg

   Chiar dacă nu bănuim la prima vedere, această întrebare este totuși un fundament serios al credinței noastre. Cu siguranță, un răspuns la această întrebare nu este ușor și mulți au încercat deja să răspundă la această întrebare. Prin urmare, astăzi putem fi foarte recunoscători că atât de mulți au abordat deja această întrebare și că avem la dispoziție o multitudine de gânduri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înseamnă predestinarea că unii oameni au fost trecuți cu vederea la mântuire? - Dirk Schürmann

   Dacă nu ar fi fost păcatul, omul ar fi trăit veșnic pe pământ și nu în cer. Și mulți dintre cei care nu au fost aleși înainte de întemeierea lumii vor trăi și ei pe pământ pentru eternitate! Toți cei care sunt răscumpărați din păcatul lor și nu sunt aleși mai dinainte din veșnicie (de exemplu, credincioșii din Împărăția de o mie de ani) vor locui în veșnicie pe pământul nou, curățat, nu în cer (Apocalipsa 21.1-8). Pe lângă aceasta, Dumnezeu a ales un anumit grup (mădularele Bisericii) pentru a primi toate binecuvântările cerești și pentru a locui acolo în cer, în veșnicie, cu El; Biserica (Adunarea) va fi cortul lui Dumnezeu la restul oamenilor răscumpărați.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mântuirea - posibilă prin contribuția omului? - Botschafter

   Nimic nu a denaturat mai mult învățătura creștină decât doctrina, acceptată de mulți, că s-ar putea cădea din har. Dar dacă un om ar putea deveni copil al lui Dumnezeu în virtutea propriei sale voințe, el ar putea deveni din nou sclavul lui satan în clipa următoare în virtutea aceleiași voințe. Dar, așa cum niciun om nu poate deveni copil al lui Dumnezeu prin efectul propriei sale voințe, tot așa niciun om nu poate anula relația pe care Dumnezeu Însuși a stabilit-o și instituit-o.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predestinare dublă în epistola lui Iuda? - Willem Johannes Ouweneel

   Este remarcabil faptul că Duhul Sfânt spune despre acești oameni imediat după aceea că ei erau deja înscriși de mult timp pentru această judecată. Așadar, înainte de a se face vreo descriere a acestor oameni, se spune că judecata asupra lor este deja stabilită. Calvin a dedus de aici că anumiți oameni au fost deja respinși veșnic de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, așa cum alții sunt aleși veșnic. Dacă ar fi așa, ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predestinarea - consecința credinței noastre? - Botschafter

   Privită din acest punct de vedere, doctrina predestinării este o comoară infinit de mângâietoare pentru creștinul credincios. El învață din ea că toată fericirea lui se bazează pe dragostea eternă și pe planurile eterne ale lui Dumnezeu. Această conștientizare îl desprinde de sine însuși și îl aduce într-o legătură mai strânsă cu Dumnezeu. Îi așază picioarele pe un teren ferm, de neclintit, căci ce este mai sigur decât dragostea veșnică a lui Dumnezeu? Ea înlătură orice gând despre propria activitate și propriul caracter ales; căci „nu este [sau: nu depinde] de la cine vrea, nici de la cine aleargă, ci de la Dumnezeu, care Se îndură” (Romani 9.16). Din păcate, omul a abuzat de acest adevăr glorios și l-a pus ca o piatră de poticnire în calea păcătosului pierdut. Nimic nu este mai contrar Scripturii și planului Duhului Sfânt decât această utilizare greșită. Predestinarea este un adevăr care trebuie învățat în Biserica (Adunarea) lui Hristos, dar nu este potrivit pentru predicile adresate lumii. Păcătoșilor pierduți trebuie să li se propovăduiască Evanghelia harului lui Dumnezeu în Hristos; trebuie să li se ceară în locul lui Hristos să se împace cu Dumnezeu. Chiar dacă predicatorul Evangheliei știe că vor crede doar atâția câți sunt rânduiți pentru viața veșnică, el nu trebuie să includă predestinarea în predicarea sa. Dacă o face, el discreditează proclamarea harului lui Dumnezeu și simțul responsabilității omului în ceea ce privește acceptarea Evangheliei. Niciodată apostolii nu au procedat în acest mod. Ei au predicat Evanghelia tuturor creaturilor; i-au determinat pe oameni să creadă. Dar ei îi instruiau cu privire la predestinare doar pe cei care credeau adevărul creștin. Așa că se cuvine și acum să se procedeze la fel. Doctrina predestinării este la locul ei în interiorul casei, pentru întărirea și mângâierea credincioșilor. Diavolul este cel care i-a atribuit un loc în afara casei, pentru poticnirea sufletelor îndurerate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predestinarea și planul lui Dumnezeu - Charles Henry Mackintosh

   Aceste pasaje (vezi mai sus) ne dau o mărturie clară și fără echivoc a harului divin față de toți, fără a lua în considerare responsabilitatea omului sau planurile veșnice ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu arată clar că omul este responsabil și că Dumnezeu poate acționa fără restricții.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tu poți avea pace și siguranța mântuirii! - Charles Henry Mackintosh

   Dacă un israelit ar fi fost întrebat despre savurarea păcii sale, ce ar fi răspuns? Ar fi spus el: știu că nu există o altă cale de ieșire pentru mine, decât sângele mielului și știu că aceasta este o cale divină perfectă; mai mult, știu că sângele a fost vărsat și stropit pe ușorii ușii mele; dar, în ciuda acestui fapt, nu mă simt cu totul liniștit; nu sunt pe deplin sigur că sunt în siguranță. Mă tem că nu prețuiesc sângele așa cum ar trebui, nici nu iubesc pe Dumnezeul părinților mei așa cum ar trebui? Ar fi fost acesta răspunsul lui?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un ostaș - Walter Keune

   Ioan 19,34: „Unul dintre ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit sânge și apă.”

   Sângele este baza mântuirii noastre, iar apa este mijlocul spre curățirea noastră morală. Ambele sunt necesare și curg spre noi din Mântuitorul mort. Moartea Sa este viața noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   - Cronologia evenimentelor din zilele răstignirii

   - Cele mai importante momente din Săptămâna patimilor

   - Săptămâna patimilor - privire de ansamblu

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Miercuri: Complotul și trădarea - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   S-a convenit cu Iuda Iscarioteanul ca el să Îl predea pe Domnul Isus într-un mod foarte discret, pe ascuns. De aceea, ziua de miercuri ar putea fi intitulată „Complot și trădare”. Cu toate acestea, această zi, miercurea aceasta, nu a fost doar ziua teribilă a complotului și a trădării de către sinedriu și Iuda, ci și ziua în care Domnul Isus a fost uns de Maria din Betania. Acest lucru este descris în Marcu 14.3-9, Matei 26.6-13 și Ioan 12.1-8. Este important de reținut: Ioan 12 descrie modul în care Domnul Isus a venit vineri în Betania. Acolo au pregătit o masă pentru El în seara zilei de vineri, care era masa de sabat. De asemenea, a stat acolo și sâmbăta (care era încă sabatul). Apoi, în Ioan 12, în legătură cu intrarea în Ierusalim, se folosește expresia „a doua zi”. Prin urmare, acest lucru înseamnă: duminică. Aici trebuie remarcat: Domnul a venit vineri în Betania. În Ioan 12.3 se spune, cu metoda timpului nedeterminat, că Maria a uns picioarele Domnului acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Marți: Confruntări și discuții înverșunate - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Marți a fost o zi de confruntări și discuții aprinse, care au provenit de la ziua precedentă. Vedem așadar că există o succesiune de evenimente foarte condiționate unul de altul. Judecătorii lui Israel s-au confruntat cu Domnul și au zis: „Cu ce drept faci lucrul acesta?” Dar Domnul Isus a răspuns cu o contra-întrebare. Nu este întotdeauna nepoliticos să se pună contra-întrebări. Contra-întrebările sunt uneori absolut necesare. Contra-întrebarea Domnului Isus a fost următoarea (Luca 20.4): „Botezul lui Ioan, era din cer sau de la oameni?”. Aceasta a fost o întrebare foarte provocatoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Luni: A doua curățire a Templului - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Înainte de a analiza ziua de luni mai în detaliu, să facem o scurtă trecere în revistă a întregii săptămâni. În Marcu 11.12, după intrarea în Ierusalim, este scris: „Și a doua zi ...”. Acest lucru arată clar că purificarea Templului nu a avut loc duminică, ci a doua zi, luni. În Marcu 11.19-20 ni se dă, de asemenea, momentul următor: „Și, când s-a făcut seară, a ieșit afară din cetate. Și dis-de-dimineață devreme...”. Acest lucru arată clar că ceea ce urmează s-a întâmplat într-o nouă zi, și anume marți. În Marcu 14.1 se spune: „Iar după două zile era Paștele și sărbătoarea azimelor”. Aceasta înseamnă că din momentul menționat în Marcu 14.1 mai erau doar două zile până la Paștele care începea întotdeauna pe 14 Nisan, deci în acest caz în aceeași săptămână, joi. În așa-numita numărătoare inclusivă, ziua curentă este denumită ziua întâi, iar ziua următoare ziua a doua. Prin urmare, această referire din Marcu 14.1 deschide relatarea evenimentelor de miercuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Duminica Floriilor: Intrarea Împăratului în Ierusalim - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   Duminica Floriilor, după cum vom vedea imediat, a fost preludiul celei de-a doua purificări a Templului. Titlul potrivit pentru această zi este „Intrarea Împăratului în Ierusalim”. Această zi a fost extraordinar de importantă. Domnul Isus spune în Luca 19, versetul 42: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi a ta, cele care sunt spre pacea ta!” El numește această zi, adresându-Se Ierusalimului, „această zi a ta!”. Ce înseamnă asta? Era ziua Ierusalimului! Dar ce este atât de special în ziua Ierusalimului? Este vorba de a 173.880-a zi de la decretul regelui Artaxerxes, care la 14 martie 445 î.Hr. i-a dat lui Neemia permisiunea de a reconstrui cetatea Ierusalim, aflată în ruină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  El a venit la Ierusalim: Introducere - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică.

   În această carte este vorba de cele opt zile de la Duminica Floriilor până în ziua Învierii. Aceste opt zile sunt atât de importante încât în cele patru Evanghelii, care ilustrează viața Domnului Isus pe pământ timp de 33 de ani, aproximativ 32% din text este dedicat numai acestei săptămâni. Astfel, aproape o treime din Evanghelii se ocupă de această scurtă perioadă de timp. Acest lucru arată clar că avem de-a face cu o succesiune de zile extrem de semnificative.

   Ar fi important să știm pe de rost ce s-a întâmplat în fiecare dintre aceste opt zile - de la o duminică la alta. Pentru început, citim în Luca 19, începând cu versetul 28, intrarea triumfală a Împăratului împăraților în Ierusalim.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Esența patimilor lui Hristos - Stephan Isenberg

   „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”

   La 18 martie 2004, filmul The Passion a fost lansat în cinematografele germane. Greu de crezut, că într-o vreme în care oamenii nu vor să știe prea multe despre Isus Hristos sau pur și simplu nu știu prea multe despre El, acest Isus - sau este mai degrabă prezentarea? - umple săli întregi de cinema. Dar care era adevăratul mesaj al lui Isus, care era misiunea Sa? ...
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Paștele: Ce are de spus pentru noi astăzi? - Ernst-Eugen Hücking

   „Și să-l mâncați în grabă”

   Aceasta a fost rânduiala lui Dumnezeu pentru masa de Paște a copiilor lui Israel, așa cum ne este relatată ca eveniment istoric în Exodul 12. Mielul fusese sacrificat, iar sângele fusese stropit pe dinafară pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor lor: acum nu mai exista nicio ezitare. Venise ceasul lui Dumnezeu, iar poporul era liber să plece din Egipt, din „casa robiei”, pentru „a-I sluji în pustiu”. Astfel, acest „a mânca în grabă”, cu coapsele încinse, picioarele încălțate și toiagul în mână, este caracteristic spiritului unic de plecare care a predominat la acest mare eveniment.

   La comemorarea anuală ulterioară a Paștelui, nu mai era nevoie să se grăbească. Și totuși, nici aici nu lipsește reamintirea: „Șapte zile să le mănânci cu azime, pâinea întristării, pentru că ai ieșit în grabă din țara Egiptului” (Deuteronomul 16.3). Ideea aceasta ne oferă prilejul să urmărim puțin mai departe unele detalii legate de Paște.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele patru zile ale răscumpărării - Roger Liebi

   Săptămâna Patimilor Domnului Isus Hristos privită din perspectiva sa iudaică

   Aproximativ o treime din Evanghelii ne concentrează privirea asupra ultimei săptămâni în care Domnul Isus a suferit ultima oară pentru păcatele noastre și, în cele din urmă, a înviat din morți. Așadar, ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, în preajma Paștelui, trebuie să aibă o mare importanță!

   În acest articol, autorul face ca evenimentele din patru zile din Săptămâna Patimilor să apară în fața ochilor noștri într-un mod foarte pictural și realist și dorește să ne umple inimile de mare admirație. Toate evenimentele din zilele respective ale săptămânii au avut loc conform unui plan minunat în sfatul lui Dumnezeu. Ele prezintă paralele uimitoare cu Psalmii, care erau cântați în Templu în anumite zile ale săptămânii, și cu cele șapte zile ale creației din Geneza 1 și 2. Detaliile scoase la lumină ne arată măreția lui Dumnezeu în aceste evenimente dintr-o nouă perspectivă și ne îndreaptă spre cel mai mare plan de pace din toate timpurile.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Stânca lovită - William Kelly

   Exodul 17.6; Numeri 20.8

   Când citim cu credință simplă pasajele dificile din Biblie, găsim în ele frumusețea extraordinară a Scripturii și o confirmare a originii sale divine. Dumnezeu nu ne-a dat Cuvântul Său pentru a ne pune în încurcătură, ci pentru ca inimile noastre să crească în dependență de El și în încredere în El. Acolo unde necredința vede o contradicție, putem descoperi două laturi diferite ale aceluiași adevăr. Acest lucru este foarte încurajator! Astfel, credinciosul nu se lovește de un zid, de la care nu poate merge mai departe, ci de o ușă care se deschide spre credință și care lasă să se întrevadă o slavă dublă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

  Ioan, după ce în capitolul 3 versetul 24 a introdus subiectul Duhului Sfânt care locuiește în copiii lui Dumnezeu, se grăbește în acest al patrulea capitol să ne avertizeze cu privire la numeroasele duhuri false [profeți] care au ieșit în lume căutând să imite Duhul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Ioan face o mică digresiune pentru a explica de unde își iau copiii lui Dumnezeu puterea morală pentru a practica dreptatea (neprihănirea): aceasta vine din contemplarea dragostei Tatălui.

   În Ioan 3.16, Ioan vorbește despre măsura dragostei lui Dumnezeu pentru cei pierduți; aici, în 1 Ioan 3.1, el vorbește despre felul dragostei Tatălui pentru copiii Săi. Noi suntem subiectele dragostei Sale! El vrea ca noi nu numai să cunoaștem acest fapt minunat, ci și să ne bucurăm de el. A trăi fiind conștienți că suntem iubiți în chip desăvârșit și veșnic de Tatăl este o motivație puternică pentru a trăi în mod corect. Într-adevăr, El ne iubește la fel de mult cum Îl iubește pe Fiul Său (Ioan 17.23)!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   După ce Ioan a vorbit despre purtarea de grijă plină de har a lui Dumnezeu pentru copiii Săi înclinați să eșueze, el se grăbește să corecteze concepția greșită conform căreia cineva ar putea crede că el învață că ar fi în regulă pentru un copil al lui Dumnezeu să păcătuiască (deoarece există această purtare de grijă). El exclamă: „Copiii mei, vă scriu aceasta, pentru ca să nu păcătuiți”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În armonie cu Dumnezeu - Walter Scott

   Marele adevăr fundamental al vieții creștine este necesitatea de a ajunge și de a rămâne în armonie cu Dumnezeu. Când îi îndemnăm pe cititorii noștri să facă acest lucru, nu ne gândim la o stare fără de păcat sau la „perfecțiune”, cum este numită uneori. Se spune că Wesley, acel om deosebit și bun - mai bun decât învățătura sa - a întâlnit un număr de oameni care au avut pretenția înaltă de a fi într-o stare de sfântă perfecțiune, astfel încât ei nu puteau sau nu voiau să păcătuiască; dar el menționează, de asemenea, că nici unul din treizeci nu a rămas corect și fericit până la sfârșit. Dar ceea ce ne dorim pentru noi și pentru cititorii noștri este convingerea pe care Duhul Sfânt o lucrează în suflet: că Dumnezeu este cu noi și că suntem în armonie cu El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujitori și slujitoare: Volumul 1 - Walter Keune

   În prefața acestui volum - o culegere de 83 de meditații - autorul spune:

   Am impresia că momentele devoționale din familie au devenit mai rare în aceste zile. Și totuși, ele sunt atât de importante și benefice. Părinților le revine sarcina de a le adapta la înțelegerea copiilor. Nu este atât de ușor, deoarece copiii trec prin diferite stadii de dezvoltare. În aceste conversații de seară - recunosc, ele aveau loc prea rar în casa noastră - atenția noastră era adesea îndreptată asupra unor persoane mici și discrete din Scriptură. Am vrut să învățăm ceva de la ele: ascultare și încredere în Dumnezeu, de exemplu. Altele au servit drept exemple de avertizare. Biblia ne prezintă tot felul de oameni.

  DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (3) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 25.31-46

   3. | Venirea Domnului cu privire la națiuni

   Așa cum am menționat la începutul acestei prelegeri, această ultimă parte a vorbirii de pe Muntele Măslinilor a Domnului se referă la venirea (arătarea) Sa în legătură cu națiunile păgâne (Matei 25.31-46).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (2) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.45-25.30

   2. | Venirea Domnului pentru creștinătate

   La începutul acestei secțiuni, observăm o schimbare clară în exprimările Domnului referitoare la venirea Sa. Această schimbare indică faptul că El nu vorbește despre aceiași oameni ca în secțiunea anterioară.

   Unele dintre diferențele din acest pasaj sunt: 

·       Venirea Domnului nu este menționată ca fiind venirea Fiului Omului.

·       Venirea Domnului (răpirea) este menționată de trei ori.

·       Nu este citată nicio profeție din Vechiul Testament.

·       Nu sunt date semne pământești.

·       Ierusalimul și Templul nu sunt menționate.

·       Sabatul nu este menționat.

·       Hristos ca Mesia nu este menționat („Hristos” înseamnă „Mesia”; Ioan 1:41).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (1) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.1-44

   1. | Venirea Domnului cu privire la Israel

   Domnul tratează mai întâi venirea Sa în legătură cu Israel, deoarece evanghelia după Matei este scrisă în primul rând pentru iudei. Venirea Sa în legătură cu Israel are a face cu arătarea Sa după necazul cel mare, nu cu răpirea. El Se adresează ucenicilor Săi ca și cum ei ar fi rămășița iudaică care va fi pe pământ în acea zi viitoare

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 3 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Această a treia epistolă o completează pe cea de-a doua în multe feluri. În cea de-a doua epistolă ni se spune pe cine să nu primim și cu cine să nu avem părtășie, iar în cea de-a treia epistolă ni se spune pe cine să primim și cu cine să avem părtășie. Așadar, o ușă închisă caracterizează cea de-a doua scrisoare, pentru că este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu învățătorii răi. În schimb, o ușă deschisă marchează această a treia epistolă, deoarece este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu adevărații slujitori ai Domnului, care aduc adevărul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Epistolele a doua și a treia ale lui Ioan sunt în general considerate ca fiind anexe la prima epistolă. Ele poartă caracteristicile primei epistole în ceea ce privește stilul, alegerea cuvintelor și limbajul. Există puține îndoieli că apostolul Ioan este autorul ambelor epistole, chiar dacă numele său nu este menționat. Fiind vorba de epistole pastorale (adică scrisori adresate unor persoane și nu unei adunări sau unui grup de oameni), aceste epistole dau sfaturi în legătură cu frații care călătoreau predicând și învățând.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Primele patru versete din capitolul 1 constituie introducerea scrisorii. Este o descriere a faptului că viața veșnică a fost revelată în lume în Persoana Fiului lui Dumnezeu și că persoane competente și de încredere (apostolii) au dat mărturie despre aceasta. Ei ne-au vestit acest fapt minunat, pentru ca noi să avem parte de această viață împreună cu ei și astfel să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu toți cei în care Dumnezeu a lucrat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   În partea principală a epistolei, Ioan dă trei motive pentru care le scrie credincioșilor din acest timp:

  1. bucuria lor prin părtășia cu Tatăl și cu Fiul trebuia să fie deplină (1 Ioan 1.3,4).

  2. să nu eșueze pe cale din cauza păcatului (1 Ioan 2.1).

  3. ei ar trebui să aibă cunoștința conștientă și siguranța că posedă viața veșnică (1 Ioan 5.13).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Viața veșnică o posesiune actuală - Botschafter

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.13

   „Viața veșnică” este un dar al lui Dumnezeu. Omul are nevoie de această viață pentru că el este „mort în greșeli și păcate” (Efeseni 2.1). Cum ar putea cineva să fie în slava veșnică fără să posede viața veșnică? De aceea, citim în Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu „a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4.9). „În El era viața” (Ioan 1.4). Hristos era „viața veșnică, care era cu Tatăl și care ne-a fost arătat” (1 Ioan 1.2). De aceea, El a putut spune: „Eu sunt viața” și „Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (Ioan 11.25; 10.10). Iar despre mulți dintre ascultătorii Săi a putut spune: „Nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața” (Ioan 5.40). L-au urmat pentru că voiau să vadă minuni și semne. Erau curioși să vadă ce va face El, dar nu erau mișcați în inimile lor. Ei voiau să mănânce din pâini, pentru a-și satisface foamea, dar nu voiau să vină la El pentru viață. În schimb, au strigat: „Nu-L vrem!”. – „Răstignește-L!” Acesta este omul în starea sa naturală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Social media: Ne schimbăm standardele? - Ron Reid

   Putem folosi social media în mod constructiv?

   Versete călăuzitoare: Proverbele 18.24; Matei 6.33; Galateni 1.10

   Cum ne folosim de fapt timpul?

   Un prieten creștin a postat recent pe Facebook că simte că petrece prea mult timp pe Facebook. Încercați să înțelegeți această logică!

   Câteva zile mai târziu, un alt prieten creștin de pe Facebook a spus lumii că își ia o pauză de 48 de ore de la social media pentru a-și reînnoi mintea și sufletul. Acest lucru ridică o întrebare evidentă: Dacă social media îi secătuiește mintea și sufletul - de ce se mai întoarce?

   Social media a schimbat dramatic modul în care mulți dintre noi comunicăm, ne relaxăm și chiar lucrăm - dar pare să fie și o sursă de confuzie. Nu este surprinzător faptul că mulți creștini se întreabă cum ar trebui să folosească social media. Este responsabil și/sau înțelept să o folosim? Pierdem timpul Domnului făcând acest lucru? Promovează social media superficialitatea sau o mentalitate de căutare a atenției? Creează ele o mentalitate nesănătoasă care se bazează pe competiție sau pe compararea noastră cu alții? Toate acestea sunt preocupări valabile pentru bunăstarea noastră spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Încurajări pentru slujitorii obosiți ai lui Dumnezeu - Botschafter

   Versete călăuzitoare: 1 Împărați 19

   Iată deci unde ajunsese Ilie, puternicul erou al credinței: „Dorea să moară” (1 Împărați 19.4). A devenit slab în momentul în care fusese cel mai puternic. Un om ca și noi, el nu era puternic în el însuși, ci doar în Dumnezeu; și a dovedit acest lucru în viața sa de până acum. Faptul că acum s-a prăbușit nu era o minune, dar faptul că s-a ridicat a fost o minune.

Cu puțin timp în urmă, Ilie stătuse pe muntele Carmel în puterea credinței, iar Domnul a putut să dea o mărturie minunată prin el. Revelația glorioasă a puterii fusese urmată de un eșec. Acest lucru se întâmplă adesea. Urcarea este urmată de o coborâre, iar adâncimea depresiunii corespunde înălțimii entuziasmului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eșecul nu este sfârșitul - David R. Reid

   Eșecul nu este sfârșitul
   Exemplul lui Petru și Marcu  

   Ți-ai întocmit planuri bune la început de an? Ai renunțat deja la ele? Cel mai probabil, planurile tale în a ține o dietă și de a face exerciții fizice în mod regulat au eșuat în urmă cu câteva săptămâni. Poate că și planurile tale pioase, cum ar fi citirea integrală a Bibliei într-un an, au căzut și s-au întrerupt, iar acum ești descurajat pentru că nu ești disciplinat.

   S-ar putea că te lupți cu un eșec și mai mare în viața ta - un eșec mult mai grav decât un plan întocmit de Anul Nou la care ai eșuat. L-ai dezamăgit pe Dumnezeu într-un mod despre care crezi că Dumnezeu nu-l poate ierta? Te simțiți vinovat pentru asta și ți-ai pierdut tot curajul? Ești disperat? Și gândești că nu vei reuși niciodată să trăiești o viață care să fie pe placul lui Dumnezeu? Că nu vei mai fi niciodată de folos în slujba Domnului?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ai resentimente față de călăuzirea Domnului în viața ta? - Botschafter

   În evanghelia după Matei 11 găsim o întâmplare ciudată din viața lui Ioan Botezătorul, o întâmplare care poate servi foarte bine pentru instruirea și îndemnul nostru. Ioan Botezătorul se poticnea de Isus. „Cum este posibil așa ceva?”, ar putea întreba cineva. Ioan Botezătorul, pregătitorul drumului pentru Mesia, omul al cărui deget arăta spre Isus, Mielul lui Dumnezeu - cum putea să se poticnească de El? Și totuși așa a fost. Cuvintele Domnului: „fericit este oricine nu se va poticni de Mine“ pun acest fapt dincolo de orice îndoială. Dar de ce se poticnea? Dacă ne uităm la circumstanțele în care s-a aflat Ioan, ne va fi mai ușor să găsim răspunsul corect la această întrebare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 123 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 123

   Titlul: O cântare a treptelor.

   În realitate, urcăm tot mai mult. La începutul călătoriei noastre de pelerinaj (Psalmul 120) a răbufnit o tânguire privind mediul nostru înconjurător potrivnic. În psalmul următor deja ne-am ridicat ochii spre munții din depărtare și am făcut popas într-o siguranță bine garantată. De aici urcăm la priveliștea plină de încântare a casei lui Dumnezeu. Dar acum privim nemijlocit în sus spre DOMNUL și astfel ne aflăm la o înălțime care le întrece cu mult pe toate celelalte. Ochii cântărețului privesc acum peste dealuri, peste așternutul picioarelor de pe pământ ale DOMNULUI, în sus, spre tronul Său înălțat din cer.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 122 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 122

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

 

   După titlu, acest psalm scurt și spiritual este o cântare de pelerinaj, destinată să fie cântată de popor la suirea spre sărbătorile sfinte și este compus de David. Printre aceste cântări festive ale pelerinilor, ea stă pe locul trei. După conținutul său, ea a fost potrivită să fie intonată în mod special în clipa în care pelerinii intrau prin porți și picioarele lor pășeau chiar în cetate. Atunci era foarte firesc să cânte tocmai Ierusalimul și să se roage pentru pacea și prosperitatea cetății sfinte; căci ea era punctul central al lui Israel pentru slujirea oficială a lui Dumnezeu și locul unde DOMNUL Se arăta la scaunul îndurării. Pe vremea lui David, cetatea încă nu era foarte extinsă; totuși, urmând tradiția, dacă-l acceptăm pe David ca autor, atunci este posibil că a scris în spirit profetic despre ea, așa cum a fost mai târziu, pe vremea lui Solomon. De fapt, libertatea poetică permite să se vorbească despre lucruri nu numi așa cum sunt, ci și așa cum vor fi, ajunse la desăvârșire. Ierusalimul, „cortul păcii”, este lozinca acestui psalm; în textul ebraic al acestuia se găsesc multe aluzii la acest nume, unde pacea este cerută asupra cetății.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Psalmii treptelor sau Cântări de pelerinaj - C.H. Spurgeon

 

   Această mică grupare de psalmi din Cartea Psalmilor constă din cincisprezece cântări scurte. Despre ce vrea să spună titlul dat lor, de fapt, părerile sunt foarte împărțite deja din vechime și astăzi încă sunt la fel. Titlul este tradus fie „Cântarea treptelor”, fie „Cântarea suirii”. Dar fiecare dintre aceste două traduceri a condus iarăși la mai multe interpretări cu totul diferite ale sensului.[1]


[1] Deoarece rezumatele lui Spurgeon, împărtășite în locul acesta, nu sunt suficiente în câte o privință, preferăm să dăm, independent de ele, un rezumat despre diferitele păreri. Interpretarea pe care o preferă Spurgeon însuși este indicată aici. – J. M.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 121 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 121

   Titlul: O cântare a treptelor.

    În acel psalm, ochii poetului privesc cu durere arzătoare în jurul său; ei privesc aici în sus plini de nădejde bucuroasă. Dumnezeu, Păzitorul credincios al oamenilor, acesta este titlu obișnuit al acestui psalm din Bibliile noastre, pe care ni-l întipărim cu plăcere; el conține totuși cuvântul-cheie al psalmului, care revine mereu (Păzitor, a păzi). Dacă psalmul n-ar face parte dintre Cântările de pelerinaj, l-am privi ca pe un cântec de războinic, foarte potrivit pentru un cântec de seară al unui erou evlavios, care în seara dinaintea bătăliei se așterne cu el la culcare în cortul său. Dar la fel de potrivit este psalmul pentru o cântare de pelerinaj, așa cum este el citit sau cântat în nenumărate case de copiii lui Dumnezeu, când capul de familie sau unul dintre cei dragi ai săi pornește într-o călătorie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 120 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 120

   Titlul: O cântare a treptelor.

    Astfel am părăsit continentul vast al Psalmului 119, ca să vizităm insulele și insulițele „Cântărilor din corul mai înalt”. Poate fi de mare importanță să ne dedicăm, la o ocazie deosebită, unor reflecții lungi și rugăciuni; dar lucrul acesta nu trebuie să arunce o umbră asupra scurtelor meditații care dau vieții celor evlavioși sfințirea zilnică. Același Duh Sfânt, al cărui suflu de viață se simte atât de puternic în cel mai lung psalm, a fost autorul și al scurtelor compoziții care urmează.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decalajul din Geneza 1; numai o teorie? - Stanley Bruce Anstey

 

   Practic, fiecare învățător de Biblie respectat din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a învățat că Geneza 1.1,2 se referă la o creație originală a lui Dumnezeu, după care pământul a căzut într-o stare de haos. În cele șase zile menționate în ultima parte a capitolului, Dumnezeu a efectuat apoi o reconstrucție a pământului, adăugând la aceasta crearea vieții animale și a ființelor umane. De aici, ei concluzionează că există un interval de timp nedefinit între crearea pământului (Geneza 1.1,2) și reconstrucția lui (Geneza 1.3-37). În prezent, majoritatea creștinilor evanghelici resping această interpretare a Genezei 1 deoarece „creaționiștii susținători ai ideii de pământ tânăr” au prezentat anumite informații din geologie care i-au convins că nu a existat un pământ original creat de Dumnezeu înainte de cel pe care trăim astăzi. Ei consideră că Geneza 1.1,2 face parte din lucrarea de creație de șase zile a lui Dumnezeu din Geneza 1.3-31. Pentru ei, capitolul este o explicație continuă a creației. De aici, ei concluzionează că relatarea din Geneza indică faptul că Pământul este relativ tânăr - aproximativ șase mii de ani - deoarece cele șase zile (cu care începe timpul) au marcat începutul creației lui Dumnezeu. Mulți s-au întrebat care dintre aceste două interpretări este cea corectă. Această lucrare oferă o prezentare simplă a ceea ce spune Scriptura pe această temă și trage concluziile corespunzătoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu? - Elmo Clair Hadley


  
Versete călăuzitoare: 1 Ioan 5.3-5

   Cum pot pretinde că Îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am inimă pentru acele lucruri de care El se bucură? Cum pot pretinde că sunt un copil al lui Dumnezeu dacă nu doresc să merg mai departe în comuniune cu Fiul Său, de care El are bună plăcere? Imposibil. Cum poate exista părtășie cu Tatăl nostru, dacă Domnul Isus, a cărui hrană a fost să facă voia Tatălui, nu este subiectul preocupărilor inimilor noastre? Dar în măsura în care El devine pentru inima noastră „Preaiubitul”, „deosebit între zece mii”, vom găsi o bucurie reală, o pace reală și o libertate reală în a merge drept pe calea voinței lui Dumnezeu și în a ne închina și a-L înălța pe Fiul Său.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Sfârșitul tuturor lucrurilor s-a apropiat” - Edward Dennett


  
Versete călăuzitoare: 1 Petru 4.7-8

   Primii creștini știau: lucrurile din jurul nostru sunt nestatornice și trecătoare, iar sfârșitul este aproape. Suntem noi la fel de conștienți de acest lucru ca acei credincioși? Poate că ne gândim la acest lucru la sfârșitul anului; dar, trăim cu adevărat în fiecare zi cu gândul că totul se îndreaptă cu repeziciune într-acolo, că Domnul va interveni cu putere pentru a instaura Împărăția Sa? Noi știm că Domnul va veni. Cunoaștem această învățătură din Sfânta Scriptură, și ea apare frecvent în conversații și în slujirea Cuvântului. Și totuși, cumva, ne bazăm pe faptul că „toate rămân așa cum erau de la începutul creației” (2 Petru 3.4). ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia? - Elmo Clair Hadley


   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.15-18

   Unii spun că Bserica trebuie să treacă prin necazul cel mare; ei spun: Nu există niciun motiv pentru ocrotirea credincioșilor, să nu treacă prin necazul cel mare, în timp ce martirii din primele timpuri au suferit atât de mult. ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugați-vă neîncetat! - Elmo Clair Hadley


   Verset călăuzitor:
1 Tesaloniceni 5.17

   Recent am fost preocupat de acest scurt cuvânt din 1 Tesaloniceni 5.17: „Rugați-vă neîncetat”. De multe ori am auzit că înseamnă să fim mereu într-o stare de rugăciune. Cu siguranță că așa este, dar cu siguranță că vrea să ne spună mai mult: Dumnezeu vrea ca noi să vorbim cu El mereu și despre orice. Câteva locuri din Scriptură pot clarifica acest lucru. ...


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea: o premisă pentru pacea inimii - Elmo Clair Hadley


  
Verset călăuzitor: Iacov 4.3

    Este de cea mai mare importanță pentru noi și pentru binele nostru să facem ceea ce Dumnezeu, în înțelepciunea Sa, ne încurajează să facem: să ne facem cunoscute cererile înaintea lui Dumnezeu în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumiri. Nimic nu este prea mic ca să nu ne fie de folos, dacă îl aducem în prezența Sa sfântă și îl încredințăm inimii Sale iubitoare; și nimic nu este prea mare ca El să nu poată face acest lucru, dacă este bine pentru noi. Vorbind în mod constant cu El în prezența Sa despre lucrurile mici, dar și despre cele mari ale vieții, aceasta ne va conduce la o intimitate mai profundă cu El și ne va permite să recunoaștem tot mai mult grija Lui sfântă, iubitoare și înțeleaptă pentru noi. Rugăciunea nu înseamnă a-I porunci lui Dumnezeu, nici a-L implora sau chiar a-I cere ceva ce El nu este dispus să ne dea, ci a vorbi despre toate cu Cel care este sfânt, plin de dragoste și înțelepciune și care are un interes profund și personal în tot ceea ce ne privește.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 133  - C.H. Spurgeon


   Psalmul 133

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David.

   Această mică poezie încântătoare emană în  întregime spiritul lui David. Acest bărbat cu o fire delicată, iubitoare și așa de accesibilă pentru dragoste, cunoștea din experiență mâhnirea care ia naștere din dezbinările familiale și astfel a fost pregătit cât se poate de bine să cânte în asemenea tonuri plăcute, sfinte, binecuvântarea bunei înțelegeri, după care inima sa tânjea atât. El a învățat aceasta, cum spune Luther, din adversități. Între cântările treptelor, acest psalm ocupă o poziție înaltă, fără îndoială; chiar și în literatura laică este citat adesea pentru parfumul său și pentru prospețimea din el. În această piesă sublimă a poeziei ebraice, cu siguranță că nici criticul cel mai sever nu poate să descopere vreun cuvânt fără finețe, totul este grație și lumină. Stăm aici la o înălțime foarte considerabilă față de psalmul 120, cu care pelerinii care au fost la sărbătoare și-au început pelerinajul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când Dumnezeu ne încearcă: exemplul lui Iosif - David R. Reid


 
  Versete călăuzitoare: Psalmul 105.16-21

    Istoria lui Iosif este una dintre cele mai captivante și mai provocatoare relatări din întreg Vechiul Testament. Iosif este unul dintre puținele personaje biblice despre care nu se relatează nimic negativ. Viața sa exemplară - de la adolescență (Geneza 37) până la moartea sa la vârsta de o sută de ani (Geneza 50) - ne convinge și, în același timp, ne încurajează. Iosif este un exemplu excelent, pe care fiecare credincios ar trebui să-l urmeze.

   Iosif avea o credință de neclintit. Biblia nu consemnează că el s-ar fi plâns vreodată sau că s-ar fi clătinat în credința sa - chiar dacă a fost trădat de frații săi, acuzat pe nedrept de viol, aruncat în închisoare de angajatorul său și uitat de oamenii pe care îi ajutase.
 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ambiția - Sydney Long Jacob


   Ambiția este înainte de toate păcatul celor mari, al celor influenți, al celor înțelepți, al celor învățați, iar cel mai mare păcat dintre toate relele se datorează unei astfel de nevoi de a se impune. Satan a căzut ca urmare a acestei însușiri, iar urmașii lui se grăbesc să-l urmeze în același mod și se străduiesc să devină mari și recunoscuți, ascultând de dorințele inimilor lor înșelate. Dar există și o ambiție lăudabilă. În trei locuri din Noul Testament cuvântul grecesc corespunzător [philotimeomai] înseamnă „a fi ambițios”, „a se strădui”. Este folosit fie pentru a ne admonesta, fie pentru a ne arăta un exemplu. Să analizăm, așadar, în ce caz este corect să fim ambițioși.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când Corona distruge familii, comunități creștine și grupuri de oameni  - SoundWords


   După
mai bine de un an și jumătate de pandemie, subiectul Corona domină nu numai mass-media, ci și conversațiile în familie, între prieteni, în comunităţile creştine și în grupurile mici de creștini. Unele familii au fost zdruncinate de această problemă și unele comunităţi creştine au fost divizate, sau cel puțin există discordie. Deci, ce ar trebui să facem dacă suntem noi înșine afectați? Prin acest articol dorim să oferim câteva idei și impulsuri de gândire.

   Să ne întrebăm: Cum ne tratăm unii pe alții? Ne caracterizăm unii pe alții fie negatori ai Coronei, fie oi adormite, concetățeni antisociali sau credincioși politici? Ce expresii folosim pentru protecția gurii și a nasului? Cum denumim vaccinul? Cum vorbim despre politicienii sau oamenii de știință responsabili? 

   O atitudine nebiblică se poate dezvălui rapid aici chiar şi numai prin alegerea cuvintelor noastre.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tu poţi avea o viaţă fericită: Dumnezeu are autoritatea - Elmo Clair Hadley

 

   Versete călăuzitoare:Psalmul 89.6; Luca 12.5

 

   Autoritatea lui Dumnezeu este atât de copleșitoare, încât ar trebui să îngrozească acel suflet care nu este în armonie cu El: „Şi demonii cred, și tremură” (Iacov 2.19). Autoritatea lui Dumnezeu îi face să tremure. Legiunile de demoni, care îl posedau pe omul din Gadara, au tremurat când Isus le-a poruncit să iese afară din el, deoarece ei cunoşteau autoritatea Sa irezistibilă (Luca 8.31). Numai omul este atât de prost, încât să încerce să se convingă că nu are de ce să se teamă: „Nebunul zice în inima lui: Nu este Dumnezeu!”. (Psalmul 53.1).

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Tu poţi avea o viaţă fericită: Să găseşti odihna - Elmo Clair Hadley

 

   Versete călăuzitoare: Matei 11.28-30

 

   Pentru a putea trăi o viață fericită, este important să ai odihnă. Explicând calea de a găsi această odihnă, Domnul nostru spune: „Veniți la Mine ... Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine ... și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară”. Cel care ne cheamă să luăm asupra noastră jugul Său a fost un exemplu pentru noi atunci când S-a supus voinței Tatălui Său, spunând: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta” (Evrei 10.9). Pentru a găsi odihnă, și noi trebuie să ne supunem voinţa noastră voinței lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce înseamnă „Luați jugul Meu asupra voastră”.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Tu poţi avea o viaţă fericită: Secretul liniştii lăuntrice în împrejurări potrivnice - Elmo Clair Hadley

 

   Versete călăuzitoare: Filipeni 4.6; Matei 11.25 / Luca 10.21

 

   Când Domnul Isus ne îndeamnă să fim recunoscători în orice situație, El nu așteaptă de la noi nimic din ceea ce nu a făcut El Însuși. Nu ar trebui să uităm niciodată că El a fost încercat în toate privințele, la fel ca și noi. Observă cum a reacţionat El când a fost pus la încercare de generația împietrită, chiar și după toate faptele Sale de dragoste și minunile magnifice: „Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, ... Da, Tată, căci așa a fost plăcut înaintea Ta” (Matei 11.25,26). Iar în Luca 10.21, unde este consemnat același eveniment, găsim de asemenea că s-a consemnat: „În acelaşi ceas, Isus s-a bucurat în duh”.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Tu poţi avea o viaţă fericită: Pace care întrece orice înţelegere - Elmo Clair Hadley

  

   Verset călăuzitor: Filipeni 4.7

 

   Cine nu dorește o astfel de experiență: inimile și sufletele noastre pline de pacea desăvârșită a lui Dumnezeu Însuși? Dar de ce să o dorim, dacă o putem avea? Ea este prezentă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, care şi-o dorește atât de mult, încât el îndeplineşte de bună voie condițiile pentru ea. Creatorul nostru este singurul care înțelege pe deplin mecanismele sufletului nostru și toate sentimentele care se află în inimile noastre. Unii dintre noi au mai mult echilibru emoțional decât alții și nu oscilează atât de mult și atât de des între extreme. Dar cât de puțini sunt cei care știu cu adevărat ceva despre această pace desăvârşită, atât de necesară pentru adevărata fericire. Indiferent cât de rar sau de des am experimentat această dulce pace, ne-o dorim mai mult.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Cei liniştiţi din ţară, sau câini muţi care nu pot să latre  - Rainer Imming

 

   Verset călăuzitor: Isaia 56.10

  

   În ultimii ani, mi se pare că a existat o polarizare din ce în ce mai mare a societății noastre între grupuri de opinie și indivizi. Anul trecut, odată cu pandemia corona și cu întrebarea cum să răspundem la ea, această polarizare a primit un impuls suplimentar. La fel ca toate evoluțiile sociale, acest lucru s-a transferat și în comunităţile noastre creștine. Și acolo, tonul a devenit mai dur, se insistă asupra opiniei proprii, un „compromis" este adesea văzut doar în mod negativ. Acest lucru este valabil la diferenţele de păreri interne din cadrul comunităţii, dar și la întrebarea cum să te poziționezi ca și creștin credincios în aceste vremuri față de evoluțiile sociale și deciziile politice. Mă comport mai degrabă tăcut și rezervat sau vorbesc tare și clar și „mă distanţez” faţă de evoluțiile reale și presupuse a fi greşite?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Însuşirile vieţii creştine  - Thomas Oliver

 

   Părtăşia, slujirea, închinarea

  

   Betania înseamnă „Casa palmierilor”; de aceea ne arată un loc de odihnă, ca de exemplu o oază în deșert. Scriptura relatează că Domnul Isus a vizitat adesea Betania, când era aproape de Ierusalim. Pentru ce motiv a făcut El acest lucru? Acolo erau prieteni credincioși, care prețuiau părtășia și dragostea Lui - în contrast cu trădătorul Iuda, cu ura fariseilor, cruzimea soldaților și nestatornicia rece și împietrită a oamenilor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Zilele din urmă  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 2 Timotei 3

  

   Învățătura din 2 Timotei 3 necesită o analiză atentă, pentru că, pe de o parte, conține avertismente cu privire la starea gravă a creștinismului din zilele din urmă, în timp ce, pe de altă parte, suntem instruiți cu privire la sursele noastre de ajutor, astfel încât credinciosul să poată trăi conform lui Dumnezeu în ciuda răului.

 

   Este un har extraordinar faptul că nu trebuie să judecăm singuri starea creștinătății și nici nu trebuie să ne hotărâm singuri cum să trăim în aceste zile din urmă. Avem gândurile revelate ale lui Dumnezeu atât despre rău, cât și despre modul în care trebuie să umblăm în conformitate cu gândurile Sale, având în vedere răul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Profetul bătrân din Betel  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 1 Împăraţi 13.1-32; 2 Împăraţi 23.17-18

 

   Evenimentele care ne sunt relatate în 1 Împărați 13 au avut loc într-o perioadă de apostazie a poporului lui Israel. De aceea, ele au o semnificație cu totul specială și pentru noi și ne servesc drept avertisment pentru noi, cei care trăim într-un timp în care un creștinism corupt se îndreaptă cu pași repezi spre apostazia completă de la Dumnezeu.

 

   Eveniment relatat aici are legătură în esență cu trei persoane - împăratul Ieroboam, un „om al lui Dumnezeu din Iuda” și un „bătrân profet din Betel”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Roboam  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: 2 Cronici 11

 

   Putem fi siguri că niciodată în istoria Adunării nu va veni o zi, oricât de întunecată și dificilă ar fi ea, în care să nu existe lumină în Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l călăuzi pe credinciosul care dorește să meargă pe calea ascultării. Putem rata calea din cauza ignoranței sau a voinței proprii, putem fi indiferenți față de ea din lipsă de devotament, putem să ne ferim de ea din lipsă de credință, dar lumina căii este acolo pentru cei care o caută și doresc să meargă în ascultare de Cuvânt. Această lumină nu se găsește doar în Noul Testament sub formă de instrucțiuni, ci și în Vechiul Testament sub formă de ilustrație. Să analizăm, așadar, o scenă din Vechiul Testament, care ne va ajuta să înțelegem marile principii neschimbate ale lui Dumnezeu, care ar trebui să ne ghideze în ziua sciziunii și a împrăştierii în rândul poporului lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Binecuvântarea lui Iacov  - Hamilton Smith

 

   Versete călăuzitoare: Geneza 48 + 49

 

   În primii șaptesprezece ani din viața lui Iosif, acesta a crescut sub îngrijirea tatălui său Iacov și, în frumoasă corespondență cu aceasta, în ultimii șaptesprezece ani din viața sa, bătrânul tată devine subiectul grijii tandre a fiului său (Geneza 47.28). La sfârșitul acestei perioade a vieții sale, ajungem la ultima și cea mai strălucitoare stație a drumului vieţii plină de evenimente a lui Iacov: liniștea orelor morții sale, care contrastează în mod strălucit cu viața sa furtunoasă, plină de căi strâmbe și rătăcite. În aceste momente sfinte și sublime, Iosif este chemat și este deosebit de favorizat împreună cu fiii săi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sămânţa nădejdii: Caietul Nr. 2 - Dr. Emil Dönges

 

   O nouă „Sămânța nădejdii” vă stă la dispoziție. De fapt, aceasta nu este de mirare. Dumnezeu a spus odinioară: „În toate zilele pământului, semănatul și seceratul nu vor înceta.” (Geneza 8.22). Așa a vorbit El în îndelunga Sa răbdare și bunătate, în calitate de Creator, după marele potop din zilele lui Noe. Iar în calitate de Dumnezeu-Mântuitor a vorbit asemănător în dragostea și harul Său: „Ia aminte la îndemnare, la învățătură. - Vestește Cuvântul, … împlinește-ți deplin slujba.” (1 Timotei 4.13,2 Timotei 4.2,5.) Deci și sămânța spirituală, Evanghelia mântuitoare, trebuie să fie mereu vestită din nou, și anume, prin viu grai și în scris, atâta timp cât durează ziua mântuirii. Deci, în felul acesta, prietenii mei tineri, Dumnezeu pășește iarăși aproape de voi prin această nouă cărticică. Bunul Păstor vrea să vă facă să-I auziți glasul din nou, fie ca să cheme la El inimile care încă sunt înfășurate în pofta lumii, ca ele să-L iubească pe Cel care ne-a iubit pe noi întâi, fie ca să încurajeze inimile care deja Îl iubesc și să le întărească în încrederea în El.

 

Deşi cartea poartă amprenta vremurilor de după al doilea Război Mondial, am considerat că ea poate şi în timpurile noastre, aşa cum spune autorul - aceasta fiind dorinţa lui, "să vă bucure și să vă conducă la izvorul adevăratei fericiri și a adevăratei bucurii, pe care Dumnezeu vrea s-o dăruiască deja de timpuriu fiecărei inimi, în mod deosebit și copiilor, tinerilor dragi."

 

  DOWNLOAD (PDF)

  Consacrarea creştină  - Stanley Bruce Anstey

 

   Cum să-ți dăruiești complet viața Domnului Isus

  

   Versete călăuzitoare: Romani 12.1-8

 

   Ce înseamnă să-ţi consacri viaţa lui Hristos? Ca bază pentru răspunsul la această întrebare luăm textul din Romani 12.1-8. Vreau să încep prin a răspunde la întrebarea care trece prin mintea celor mai mulți tineri: „Ce să fac cu viața mea?”. Cred că versetele pe care tocmai le-am citit ne spun exact ce trebuie să facem cu viața noastră: Noi trebuie să o dăm Domnului! Și să-L lăsăm să facă din viața noastră o binecuvântare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vremurile neclare necesită un cap limpede - Dirk Schürmann

 

   Versete călăuzitoare: Filipeni 4.4-8  

 

   „Vremurile neclare necesită un cap limpede”: Acesta este titlul unui articol publicat în Blätter für Vorgesetzte (publicat de Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. Wiesbaden 10/2002). Ideea articolului este de a arăta ce probleme sunt asociate cu faptul că ne aflăm într-o lume a muncii și a vieții în care există o bulversare permanentă. Astăzi încă lucrăm la Hamburg, mâine mergem la New York pentru o săptămână și apoi la Johannesburg pentru o jumătate de an.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 13 - M. G. de Koning

 

36. Pe voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă - 2 Corinteni 13.1-6

37. Rugăciuni, îndemnuri, saluturi şi dorinţe de binecuvântare - 2 Corinteni 13.7-13

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O practică utilă, dar adesea uitată: Ca învăţătoare de bine să dai lecţii de viaţă  - Gerd Pohl

 

   Verset călăuzitor: Tit 2.3

 

   În Epistola către Tit este amintită o sarcină foarte importantă, dar adesea neglijată de femeile credincioase. Femeile mai în vârstă sunt solicitate să fie învățătoare de bine. Ce înseamnă și ce conţine acest lucru?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum Se gândeşte Dumnezeu la creaturile Sale: Chiar şi în vremuri de Corona se mai poate vedea curcubeul  - Dirk Schürmann

 

   Într-un timp ca acesta - în actuala criză Corona - mulți se întreabă cu siguranță: Cum gândeşte de fapt Dumnezeu în legătură cu această criză? Este Dumnezeu deosebit de mânios pe oameni în acest moment - poate mai mult decât de obicei? Este o judecată? Dacă da, pentru cine? Și de ce? De ce sunt afectați în mod deosebit aproape toți creștinii, în sensul că, în primul rând, întâlnirile lor nu mai sunt permise sau sunt între timp supuse unor condiții?

 

   Deseori se găsesc răspunsuri rapide la întrebări și se va constata că aceste răspunsuri sunt foarte diferite. Dar nu ar trebui să ne lăsăm influenţaţi de răspunsuri rapide, ci să ne întrebăm mai întâi personal ce vrea Dumnezeu să ne spună prin aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Harul Domnului nostru Isus Hristos  - M.G. de Koning

 

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 8.9-15

 

2 Corinteni 8.9: Deoarece cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos, că El, bogat fiind, S-a făcut sărac pentru voi, ca, prin sărăcia Lui, voi să fiţi îmbogăţiţi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eşecul şi restabilirea: Partea a 2-a - Restabilirea  - Stanley Bruce Anstey

 

   Acum vrem să vedem cum este restabilit cineva care a eșuat. La început am spus că nu ne putem salva singuri, nici nu ne putem păstra, iar dacă eșuăm, nu ne putem restabili. Cât de adevărat este acest lucru. Dacă cineva care a eșuat trebuie să fie restabilit, atunci Domnul este cel care o face. Lui I se cuvine toată onoarea. Da, cel care a eșuat trebuie să își asume responsabilitatea, dacă vrea să fie restabilit, pentru că, așa cum există două laturi ale păstrării noastre, tot așa există două laturi ale restabilirii: suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Când am eșuat, nu putem spune simplu: „Depinde doar de Domnul dacă voi fi restabilit; voi aștepta ca El să o facă”. Nu, El vrea ca noi să simțim responsabilitatea noastră în această privință.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eşecul şi restabilirea: Partea 1 - Eşecul  - Stanley Bruce Anstey

 

   Aș dori să vorbesc în această după-amiază despre tema eșecului și a restabilirii. De asemenea, aș dori să spun ceva despre preoția și mijlocirea (administrarea) lui Hristos, care sunt o parte esențială a temei noastre. În special, aș dori să abordez cauza eșecului și modul în care Dumnezeu, în harul Său, restabileşte pe un credincios care a eșuat. Sunt sigur că acest subiect îi afectează pe toți într-un fel sau altul. Faptul că există astăzi creștini care doresc să umble cu Domnul este o dovadă că Dumnezeu este credincios și că Hristos mijlocește ca Mare Preot și Avocat al nostru. Când abordez acest subiect cu voi, nu o fac fără a fi personal recunoscător pentru harul și mila lui Dumnezeu

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sămânţa nădejdii: Caietul Nr. 1 - Dr. Emil Dönges

 

O cărticică ilustrată cu poevestiri, îndemnuri, ghicitori, şarade prezentate în text şi poezie pentru tineri. Cărticica a fost editată după Războiul Mondial când, aşa cum spune autorul, "Ah, din zilele acelea a dispărut într-adevăr atâta bucurie a tinereții și s-a ofilit atâta fericire a tinereții!"

 

Deşi cartea poartă amprenta acelor vremuri, am considerat că ea poate şi în timpurile noastre, aşa cum spune autorul - aceasta fiind dorinţa lui, "să vă bucure și să vă conducă la izvorul adevăratei fericiri și a adevăratei bucurii, pe care Dumnezeu vrea s-o dăruiască deja de timpuriu fiecărei inimi, în mod deosebit și copiilor, tinerilor dragi."

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Care sunt urmările naşterii din nou?  - C.H. Mackintosh

 

   Versete călăuzitoare: 1 Ioan 3.1-3; Romani 8.14-17

 

   După ce în partea 1 şi partea a 2-a am răspuns la întrebările „Ce este naşterea din nou?” şi „Cum se produce naşterea din nou?”, ne mai rămâne să studiem „Urmările naşterii din nou” – un punct de cea mai mare importanţă.

 

   Cine este capabil să aprecieze îndeajuns de mult marile rezultate ale faptului de a fi un copil al lui Dumnezeu? Cine poate interpreta sentimentele și afecțiunile care aparțin acestei relaţii înalte și sacre de rudenie, în care intră sufletul prin naşterea din nou? Cine este capabil să explice pe deplin acea comuniune profundă, pe care copilul lui Dumnezeu are dreptul să o savureze cu Tatăl său?

 

   Este foarte important să se înțeleagă diferența dintre viață și pace. Prima este consecința unirii noastre cu Persoana lui Hristos; aceasta din urmă este rezultatul lucrări Sale finalizate.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

 Cum se produce naşterea din nou?  - C.H. Mackintosh

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 3.4-8

 

   După ce prin diverse pasaje din Scriptură [în partea 1 „Ce este naşterea din nou?”] am încercat să dovedim că renașterea sau nașterea din nou nu este o schimbare a naturii căzute a omului, ci producerea unei naturi noi, divine, să studiem acum cum se produce nașterea din nou, cum se face parte de ea. Acesta este un punct de o importanță deosebit de mare, în sensul că el ne este pus în față de Cuvântului lui Dumnezeu ca marele instrument, pe care Duhul Sfânt îl folosește pentru a aduce la viață sufletele moarte. „Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile”, și prin cuvântul Domnului, sufletele moarte sunt readuse la viață. Cuvântul Domnului este creator și naşte din nou. El a chemat lumi la existenţă; el îi cheamă pe păcătoși de la moarte la viață. Aceeași voce care a spus în vechime: „Să fie lumină!”, trebuie să spună şi astăzi fiecărui individ: „Să fie viață!”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

 Ce este naşterea din nou?  - C.H. Mackintosh

 

   Verset călăuzitor: Ioan 3.6

 

   Mulți consideră naşterea din nou ca fiind o schimbare a vechii naturi, provocată, fără îndoială, prin influența Duhului lui Dumnezeu. Această schimbare, potrivit părerii lor, se produce treptat de la o treaptă la alta, până când, în cele din urmă, vechea natură este complet subjugată. Acest punct de vedere despre acest subiect include în sine două erori: mai întâi, o eroare cu privire la vechea noastră natură și apoi cu privire la personalitatea reală a Duhului Sfânt. Acest punct de vedere neagă decăderea iremediabilă a naturii umane și Îl consideră pe Duhul Sfânt ca fiind mai mult o influență şi nu o Persoană.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

 Predestinarea şi preştiinţa lui Dumnezeu  - Stanley Bruce Anstey

 

   Verset călăuzitor: 1 Petru 1.2

 

   Alegerea divină nu era ceva nou pentru acești iudei; ei erau parte din poporul ales al lui Israel. Dumnezeu „alesese” pe Israel pentru a-l aduce într-o relație deosebită de legământ cu El ca „popor sfânt” al Său (Deuteronomul 7.6-8). Petru, însă, vorbește aici de un alt fel de alegere. Alegerea lui Israel a fost un lucru colectiv și național, în timp ce această alegere este personală și individuală. Ea nu stă în legătură cu tatăl lor Avraam, așa cum era în cazul lui Israel, ci cu „Dumnezeu, Tatăl”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Călăuzirea Duhului Sfânt în strângerile laolaltă - SoundWords

  

  Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 14

 

   Este o întrebare legitimă: Cine ar trebui să conducă de fapt o strângere laolaltă a Adunării (Bisericii)? Este posibil ca noi ca şi creștinii să ne fi obișnuit cu anumite ritualuri sau proceduri și probabil niciodată să nu le fi pus la îndoială. Unii au obiceiul de a veni la strângerea laolaltă și să aștepte să vadă cine dintre frați se lasă folosit pentru o slujbă. Astfel de adunări vorbesc cu plăcere despre „călăuzirea Duhului Sfânt în cadrul adunărilor”. Alții sunt obișnuiți să organizeze și să planifice totul înainte de o întâlnire a bisericii: sunt alese cântările, se decide tema predicii și predicatorul şi se aleg persoanele care vor rosti o rugăciune. Întrebarea care se pune aici este: Ce spune de fapt Biblia în această privinţă? Sau suntem liberi să procedăm într-un fel sau altul?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

 Isus a învăţat ascultarea  - Botschafter

 

   Versete călăuzitoare: Evrei 5.8,9

 

   Există un cuvânt în Sfânta Scriptură asupra căruia aș dori să îndrept atenția cititorului. Îl găsim în Evrei 5.8: „Deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a suferit.” Cu siguranță nu este nimic nou să auzim despre Isus că a fost un Om ascultător, și totuși este ceva minunat că El a luat acest loc. Aceasta este o minune atât de mare încât îngerii se pleacă în adorare şi doresc să înțeleagă marea taină. „Deși era Fiu, a învățat ascultarea”. Ce vor să ne spună aceste cuvinte?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa se dovedeşte prin felul în care procedăm cu nedreptatea (versetele 1-13)

 

   Versetul 1

 

Iacov 5.1: Veniţi acum, bogaţilor, plângeţi, tânguindu-vă de nenorocirile voastre care vin peste voi.

 

   Lucrurile pe care le întâlnim în prima parte a acestui capitol arată clar că unii dintre cei care se declarau creștini cu siguranță nu erau mântuiți. Modul în care Iacov se adresează acestor oameni „bogați” arată că el nicidecum nu-i considera credincioși. El nici măcar nu-i numește aici „frați” - așa cum s-a adresat până acum auditoriului său în această scrisoare (Iacov 1.2,9,16,19; 2.1,14; 3.1 etc.).

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa în legătură cu carnea, cu lumea şi cu diavolul (versetele 1-10)

 

   Iacov abordează acum o altă chestiune, care a tulburat pacea în comunitatea iudeo-creștină. Cei trei mari vrăjmași ai creștinului au lucrat necontrolat în viața multora care au declarat că sunt mântuiți: carnea, lumea și diavolul.

 

   Problema era că unii dintre iudei, care mărturiseau credința în Domnul Isus, nu se rupseseră încă cu adevărat de vechea lor viață lumească, și astfel au adus aceste comportamente cu ei în comunitatea creștină. Chiar dacă au fost educaţi în iudaism - o religie care le-a adus mai aproape adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu - aceasta nu însemna că toți trăiau în credință. A existat o grupă mixtă printre credincioșii iudei. Mulți dintre ei s-au declarat de partea creștinismului și au început să se miște în rândurile creștine, dar au adus cu ei obiceiurile lumeşti. Dovada tristă a faptului că aceşti trei dușmani lucrau în mijlocul lor s-a văzut în „luptele și certurile” care erau între ei. Acest lucru, la rândul său, a pus sub semnul întrebării mântuirea lor.

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  23. Închinarea în secolul 21: Evaluarea mişcării Praise-&-Worship  - Dirk Schürmann/Stephan Isenberg

  

   În final dorim să ne adresăm încă o dată celor care probabil sunt înclinați spre mișcarea Praise-&-Worship și să încheiem cu o evaluare din perspectiva noastră. A fost dorinţa noastră să dăm socoteală, mai ales tinerilor, de ceea ce credem din inimă.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)