...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 24.07.2024 

Home  

  Credință sau teamă? - David Roderick Reid

   Versete călăuzitoare: Matei 6.25-34

   Deși astăzi avem alte griji decât oamenii din vremea lui Isus, nu este ușor să nu ne fie frică atunci când citim titlurile din ziare. Există cineva care să le citească și să nu se îngrijoreze niciodată? Lumea este în mod constant în criză și, prin urmare, știrile ne pot face să ne temem și să ne neliniștim cu privire la viitor. Cu toate acestea, Isus spune de trei ori în acest pasaj „nu vă îngrijorați”! Și El ne dă două motive pentru care nu ar trebui să ne îngrijorăm ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Întrebare cu privire la Apocalipsa 20.13  - Franz Kaupp

   Întrebarea 16: Ce înseamnă în Apocalipsa 20.13: „Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea; și Moartea și Locuința morților au dat pe morții care erau în ele”, adică mai ales moartea?

   Răspuns:

   Întrebarea ar fi probabil formulată mai bine astfel: „De ce nu este menționată doar moartea, pentru că aceasta ar fi atotcuprinzătoare și suficientă; de ce Hadesul? și de ce, dacă trebuie menționat, mai mult decât moartea, nu în primul rând pământul, din moment ce în sânul său, așa cum îl vedem, sunt îngropați mai mulți oameni decât înecați în mare?

   Dificultatea provine din faptul că detaliile oferite în versetele 11-15 sunt citite ca și cum s-ar succeda în timp. Nu este însă așa, ci după cum urmează: Versetele 11 și 12 rezumă procesul: tronul, judecătorul, delincvenții. Versetul 13 nu este o continuare, ci o introducere a unor circumstanțe secundare interesante. Versetul 14 este concluzia sumară a procesului; versetul 15 este din nou o circumstanță explicativă, datorită afirmației rostite de două ori: „morții au fost judecați după faptele lor” și menționarea „cărții vieții”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bunăstare și prosperitate? Ca și creștin, am eu dreptul la sănătate? - Grant Steidl Steidl

   Dacă Dumnezeu este omnipotent, nu ne poate elibera de toată suferința noastră? Și dacă El este dragoste - nu va face El aceasta? Nu a murit Isus pentru a ne elibera de toate bolile și sărăcia? Mulți oameni se luptă cu aceleași întrebări importante. Aceste întrebări ating esența caracterului lui Dumnezeu - credincioșia Sa, puterea Sa, dragostea Sa și voința Sa. Biblia ne învață cu adevărat că nu trebuie să ne facem niciodată griji, să fim bolnavi sau săraci? Trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca pe un uriaș automat cosmic care trebuie să ne livreze bunurile (vindecare, eliberare, siguranță, libertate, prosperitate etc.) imediat ce punem „monedele credinței” potrivite și ne „revendicăm drepturile”?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ucenici rătăciți și credincioșia Domnului - A. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare:  Ioan 21

   Pasajul nostru începe cu: „După acestea, Isus s-a arătat”. După acestea! După ce? După tot ce se întâmplase până atunci. El a uscat lacrimile Mariei, a îndepărtat frica femeilor îndurerate, l-a mângâiat pe Petru cel necăjit; a deschis înțelegerea ucenicilor de la Emaus abătuți și le-a făcut inimile să ardă; a adus salutul păcii ucenicilor descurajați; le-a arătat mâinile și picioarele Sale, dovada inconfundabilă că murise pentru ei și încheiase lucrarea de răscumpărare; l-a lăsat pe necredinciosul Toma să-și pună degetul în mâinile Sale și în coasta Sa. Nu au fost toate acestea suficiente? Mai era nevoie de ceva? Ah, El îi cunoștea pe ucenicii Săi și inimile lor rătăcite și, în dragostea Sa grijulie, a vegheat asupra lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Construirea turnurilor - David Roderick Reid

   Versete călăuzitoare:  Geneza 11.1-8

   După Potop, oamenii au vrut „să-și facă un nume” construind un turn uriaș care să „ajungă până la ceruri”. Ei nu au vrut să ajungă la Dumnezeu, ci să se înalțe pe ei înșiși! Rădăcina atitudinii lor era mândria. Natura noastră umană căzută tânjește după recunoaștere și măreție. Oamenii sunt în căutarea propriilor „15 minute de faimă”. Vedem dovada acestui lucru astăzi pe YouTube și Facebook! Oamenilor le place „să-și facă un nume”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Banca păcătosului - Autor necunoscut

   „Veniți mai în față, vă rog, și nu vă așezați pe banca păcătosului!” Aceste cuvinte au venit din gura unui creștin mai vârstnic și erau adresate unui tânăr și unei tinere, care erau pe cale să se așeze pe ultima bancă a sălii în care era predicată Evanghelia în fiecare duminică. Tânăra îi era cunoscută vorbitorului ca o creștină credincioasă și el presupunea că și însoțitorul ei era creștin credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum mi-a vorbit Dumnezeu în vis - Autor necunoscut

   Dragă prietene tânăr, după ce ai auzit chemarea Domnului, tot mai vrei să spui: „Mai am timp să mă convertesc”? Acest timp se apropie cu pași uriași de sfârșitul său. Tu știi că dacă amâni numai până mâine, este posibil ca astfel să amâni pentru totdeauna. N-ai vrea mai bine să îngenunchezi, acum, în ceasul acesta, la citirea acestor rânduri – hotărât să nu te ridici înainte să fi obținut siguranța că și păcatele tale sunt iertate? Grăbește-te, scapă-ți sufletul! Căci astăzi este ziua mântuirii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cântarea dinaintea Sevastopolului - Autor necunoscut

   În timpul asediului de la Sevastopol, evanghelistul Duncan Matheson s-a întors într-o seară, după o zi extenuantă de muncă în armata asediatoare, la cortul său, care era amplasat la capătul taberei. Obosit și deconectat, el a privit în sus, spre cerul nopții semănat cu stele, care se arcuia, luminând și strălucind, peste mormanul de dărâmături de jur-împrejur. În timpul acesta se gândea la minunatele locuințe din cer ale celor mântuiți și că toți se vor odihni cândva acolo, la Isus, în lumină, după isprăvirea lucrării, toți cei care aici pe pământ au crezut în El și I-au slujit. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Poate astăzi” - Autor necunoscut

   1 Tesaloniceni 4.16-18; Evrei 10.37; Ioan 14.3; Apocalipsa 22.20

   Gândește-te la ce înseamnă pentru tine împlinirea acestor cuvinte! Ele hotărăsc destinul tău veșnic.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dându-I lui Dumnezeu inima - O denaturare a Evangheliei - Paul Wilson

Proverbe 23.26: Fiul meu, dă-mi inima ta!.

   Biblia învață că inima umană este prin natura sa înșelătoare, incorigibil de rea și stricată și sursa tuturor relelor, și nu doar uneori, ci „toată ziua”. Acesta este felul în care Biblia descrie inima umană. Să comparăm aceasta cu ideea larg răspândită, că inima ar trebui dată lui Dumnezeu. Ar trebui să-I dau Dumnezeului sfânt ceva pe care El Însuși îl descrie ca fiind „înșelător, și fără nici o speranță de vindecare”? Oare El, ai cărui ochi sunt „prea curați ca să privească răul” Se va uita apoi la mine cu bunăvoință?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „A făcut-o noaptea” - Fritz Koch

Judecători 6.27: Și a fost așa: fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii cetății să facă aceasta ziua, a făcut-o noaptea.

Ioan 3.2: Acesta a venit la El noaptea.

   Scriptura vorbește adesea despre noapte, iar multe pasaje vor sta acum înaintea ochilor spirituali ai dragilor noștri cititori, fără ca ei să fie nevoiți să-și deschidă Biblia. Unii se vor gândi cu siguranță la acea noapte, acea noapte teribilă, despre care iubitul nostru Isus a vorbit mai devreme (compară cu Matei 26.31,34), în care primul om a putut să-și desfășoare toată răutatea, trădând dușmanilor săi, în persoana lui Iuda Iscarioteanul, care fusese luat în stăpânire de satan, cu un sărut, cel mai înalt semn exterior de afecțiune umană, pe Cel care revelase doar dragoste și har adevărat, pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, al doilea Om, în care Dumnezeu Și-a întâlnit creația păcătoasă în har. Ce noapte! ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Planul principal al lui Dumnezeu cu pământul - A. v.d. Kammer

   Dacă nu cunoaștem planul principal sau scopul principal al lui Dumnezeu pentru acest pământ, desigur, nu putem înțelege detaliile acestui plan în decursul timpului.

   Scopul Său principal formează baza pentru detaliile din căile Sale pregătitoare și din domnia Sa pe pământ. Slujitorii Săi din diferitele epoci puteau fi de folos pentru El și folosiți de El numai în măsura în care au înțeles gândurile și planurile Sale. Dacă nu cunoșteau acestea, eforturile lor de a-L sluji nu erau decât un obstacol în calea împlinirii planurilor Sale.

   Prin urmare, este foarte important și pentru noi să investigăm din Scriptură care sunt scopurile și planurile lui Dumnezeu în prezent. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Păstoriți turma!” - A. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Tit 1; 1 Timotei 3; 1 Petru 5.2

   După ce am citit pasajele noastre din Scriptură, vreau să spun câteva cuvinte despre bătrâni, cu dorința de a fi de ajutor celor mai tineri din mijlocul nostru, deoarece în zilele noastre există multă confuzie și neclaritate în ceea ce privește lucrarea bătrânilor. Versetul 5 al capitolului nostru (Tit 1.5) ne spune pentru ce Tit a fost lăsat în Creta. Găsim ceva asemănător spus cu privire la Timotei. Apostolul îi scrie lui Timotei: „Aşa te-am rugat când mergeam spre Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții învățături străine” (1 Timotei 1.3). În Efes era pericolul învățăturilor false. Se dădeau învățături nesănătoase, care răsturnau totul. În Creta exista pericolul dezordinii. Pavel îi scrie lui Tit: „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine mai departe cele rămase neorânduite”.

   „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii” (1 Corinteni 14.33), ci un Dumnezeu care vrea ordine.


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dragoste față de toți sfinții - A. v.d. Kammer

   Verset călăuzitor: Efeseni 1.15

   În adâncul inimii fiecărui creștin adevărat se află dragostea pentru toți ceilalți creștini credincioși, indiferent în ce parte a lumii trăiesc, ce culoare a pielii au și ce nume poartă. Tot felul de lucruri și circumstanțe pot împiedica această dragoste să devină vizibilă, dar asta nu schimbă faptul că dragostea pentru frați locuiește în inima fiecărui creștin adevărat. Pavel le scrie credincioșilor din Tesalonic (1 Tesaloniceni 4.9): „Voi înșivă sunteți învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții”, iar Ioan spune (1 Ioan 5.1): „Oricine Îl iubește pe cel care a născut îl iubește și pe cel născut din El”. Așadar, dacă suntem născuți din Dumnezeu, îi iubim pe toți cei care sunt și ei născuți din Dumnezeu. Dar, în ciuda acestui fapt, este totuși necesar ca credincioșii să fie îndemnați să iubească „pe frați”. ...


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cu adevărat, Acesta era Fiu al lui Dumnezeu” - A. v.d. Kammer

   Verset călăuzitor: Matei 27.54

Matei 27.54: Iar centurionul și cei care-L păzeau pe Isus împreună cu el, văzând cutremurul și cele ce s-au întâmplat, s-au temut foarte mult, spunând: „Cu adevărat, Acesta era Fiu al lui Dumnezeu!”

   Acestea au fost cuvintele centurionului care l-a păzit pe Isus pe cruce. Lucrurile, care s-au petrecut în acele ore, au mărturisit că Cel care a atârnat între cei doi răufăcători nu era nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu.

   Această afirmație a centurionului ne duce gândul la alte exemple și evenimente din viața Domnului de aici de jos, care mărturisesc același lucru. Deși gloria persoanei Sale era voalată în asemănarea trupului păcatului, totuși atât de multă splendoare a gloriei Sale personale strălucea adesea din chipul de slujitor și din evenimente care nu atrăgeau atenția în sine, încât cei ai căror ochi au fost deschiși de harul lui Dumnezeu au trebuit să-și ridice glasul în laudă și adorație. Aș dori să relatez aici câteva astfel de exemple.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Viitorul glorios al acestei lumi - F. B.

   Verset călăuzitor: Isaia 35.1

Isaia 35.1: Pustiul și țara uscată se vor bucura, și pustietatea se va veseli și va înflori ca o narcisă.

   Un celebru poet englez, Browning, a scris cu imaginație poetică: „Dumnezeu este în cerul Său și în lume totul este bine”; dar acest vers adesea citat nu corespunde adevărului. Dumnezeu este într-adevăr în cerul Său, dar în lume nu totul este bine, căci aici totul este în cea mai mare dezordine. Cum ar putea fi totul în regulă într-o lume care L-a condamnat pe Domnul său de drept, Creatorul său, la moartea pe cruce și care și astăzi Îl disprețuiește și Îl respinge și nu Îl recunoaște ca Domn? O lume care se numește „creștină” cu o ironie diabolică! Influența creștinismului a adus, desigur, mult bine pe pământ. Cât de infinit mai rău ar arăta această lume dacă Biserica lui Hristos nu ar fi aici; ea este sarea pământului, care încă mai ține în frâu putreziciunea, ea este și lumina lumii în timpul absenței Domnului ei, dar cu toate acestea, lumea se află într-o stare de răzvrătire și de revoltă împotriva lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Și în grădină era un mormânt” - A. v.d. Kammer

   Verset călăuzitor: Ioan 19.41

Ioan 19.41: Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nimeni nu fusese pus vreodată.

   De multe ori am trecut peste acest pasaj atunci când am citit Cuvântul. În această dimineață, în dimineața de Paști, gândurile mele au zăbovit asupra acestor cuvinte și mereu mi-a trecut prin suflet faptul că în locul unde a fost răstignit El a existat un mormânt.

   M-am gândit la grădina despre care Scriptura ne vorbește prima dată; în acea grădină nu era niciun mormânt. Grădina aceea era în Eden, iar aceasta era în locul unde Domnul a fost răstignit; ne putem mira că acolo a existat un mormânt?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „În speranța vieții eterne” - A. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Tit 1.2; 3.7

Tit 1.2: ... în speranța vieții eterne pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a promis-o mai înainte de timpurile veacurilor; ...

Tit 3.7: ... pentru ca, îndreptățiți prin harul Său, să devenim moștenitori ai vieții eterne potrivit speranței.

   Citind acest pasaj din Scriptură, cineva ar putea întreba: „Dacă nu avem deja viața eternă, cum putem vorbi de speranța vieții eterne?”

   Există multă lipsă de cunoaștere în rândul copiilor lui Dumnezeu cu privire la „viața eternă”. Unii cred că viața eternă înseamnă existență eternă. Dacă ar fi așa, atunci toți oamenii ar avea viață eternă, deoarece toți au o existență eternă. Omul bogat din iad are o existență eternă la fel ca și Lazăr. De asemenea, viața eternă nu este doar o viață spirituală, ci este mult mai mult.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Faceți aceasta în amintirea Mea!” - Fritz Koch

   Versete călăuzitoare: Luca 22.19; 1 Corinteni 11.24-25

   Este cert că mulți dintre copiii lui Dumnezeu se străduiesc, după posibilități, să celebreze în fiecare duminică prețioasa „Cină a Domnului” (1 Corinteni 11.20) conform gândurilor lui Dumnezeu, și cine dintre cititorii iubiți ai publicației „Handreichungen” nu face încă aceasta, ci se lasă călăuzit de statutele oamenilor și celebrează astfel masa unei partide, și nu pe cea a Domnului, este prin prezenta cordial încurajat să examineze cu seriozitate drepturile și voința Domnului, pentru a se comporta în consecință, din dragoste pentru Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi! (Efeseni 5.2). Celebrarea Cinei Domnului biblică nu este o chestiune legată de „nevoia” noastră, ci de dragostea noastră pentru Domnul! (Ioan 14.21 și versetele următoarele!). ...


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „După obiceiul Său” - Fritz Koch

   Versete călăuzitoare: Marcu 10.1; Luca 4.16; 22.39; (Faptele apostolilor 17.2)

   Credincioșilor care celebrează Cina Domnului duminica ori de câte ori este posibil (vezi eseul „Faceți aceasta în amintirea Mea”!) li se reproșează adesea că fac din această chestiune un simplu obicei, însă această strângere laolaltă este mult prea sublimă și solemnă pentru a fi degradată în acest fel; simplul obicei ar deveni mult prea ușor un obicei și o obișnuință goală, ba chiar moartă! - Acest reproș, rostit cu gesturile și expresiile necesare, face o impresie profundă asupra multor copii modești ai lui Dumnezeu și îi determină să aibă acel sentiment de reverență față de Cina Domnului, pe care „biserica”, care nu acceptă Scriptura ca bază unică, este prea fericită să îl cultive. La urma urmei, aceasta nu face decât să-i asigure și mai mult presupusul „drept” de a fi singurul administrator al așa-numitului „sacrament”. S-ar putea spune multe despre aceasta, dar mă voi abține să o fac aici. -

   Dar chiar și mulți dintre cei care nu mai privesc „Cina Domnului” (1 Corinteni 11.20) ca pe un „sacrament” bisericesc, ci ca pe o celebrare dată de Domnul Adunării credincioase, pentru a-și aminti de El, sunt uneori descurajați de obiecția de mai sus (devine ușor un obicei fără conținut) să urmeze cuvintele Domnului - „Faceți aceasta în amintirea Mea!” - atât de des și cu bucurie pe cât ar vrea și ar putea-o face de dragul Lui. Aș vrea să încerc să le fiu de folos.


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Marșul triumfal al lui Dumnezeu în Hristos - A.v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Luca 8.34—39; 13.11—13; 2 Corinteni 1.20; 2.14

   Foarte semnificative sunt cuvintele scurte „prin noi” din 2 Corinteni 1.20 și 2.14. Există o „procesiune triumfală” a lui Dumnezeu în Hristos, dar ea este cu „noi”; și există o mireasmă a cunoașterii lui Dumnezeu în orice loc, dar ea este „prin noi”. Pavel vorbește aici despre el însuși și despre colaboratorii săi și despre faptul că Dumnezeu a triumfat în slujitorii Săi, așa cum poate să o facă în noi și în slăbiciunea noastră. În primul pasaj (2 Corinteni 1.20), Pavel vorbește despre ceea ce este spre „gloria lui Dumnezeu” - dar și aceasta este „prin noi”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Puterea credinței și puterea vieții - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: 1 Samuel 1.24-2.10

   Gândurile noastre nu ar trebui să fie limitate de micile circumstanțe în care trăim. Ele ar trebui să se înalțe în sus spre planurile glorioase ale lui Dumnezeu cu privire la Biserică, la Israel și la toate „marginile pământului”, da, la noua creație, la „ziua eternității”. Nu există nicio promisiune în Cuvântul lui Dumnezeu care să nu fie a noastră în Hristos Isus.

   Cititorul meu! Să fii impresionat de Isus, Mântuitorul glorificat, să ai certitudinea iertării păcatelor, să te bucuri de pacea lui Dumnezeu, să mărturisești Numele Domnului în fața oamenilor, să aștepți revenirea Lui și să-L slujești cu bucurie și devotament în timpul acestei așteptări – acesta este creștinismul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Puterea care se desăvârșește în slăbiciune” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Luca 9.10-56

   Încă o dată aș vrea să repet în concluzie, pentru că multora dintre noi pare să le fie atât de greu să învețe: Niciodată un om nu va renunța cu totul la ego-ul său până când nu va descoperi că acesta este cel mai detestabil lucru care există în lume. Dar, odată ce a recunoscut aceasta, nu mai ezită să se elibereze de sub dominația lui și o face în modul cel mai simplu cu putință, punând în locul egoului ceea ce este cel mai înalt și mai glorios, pe Fiul lui Dumnezeu, permițându-I să-i umple inima și transformându-se în chipul Său prin privirea Persoanei Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este sufletul nemuritor? - Algernon James Pollock

   Verset călăuzitor: 1 Timotei 6.16

   Spune Biblia în mod explicit că sufletul este nemuritor? Răspuns Nicăieri în Scriptură nu se afirmă explicit aceasta. Dar asta nu dovedește că sufletul nu este nemuritor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Farul lui David - Autor necunoscut

   Au trecut mai bine de treizeci de ani. David este el însuși de mult căpitan și este un bărbat fericit și eficace. În cabina sa atârnă o copie mărită a farului din satul său natal. El le povestește cu plăcere oamenilor săi, care este esența acestei fotografii și de ce o cinstește atât. Apoi le repetă cuvintele bunicului, pe care acesta, ca unui băiețel, i le dăduse pe drumul vieții; și povestește despre patul morții lui Robert și despre ultimele sale cuvinte: „Totul este luminos ...”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fără Dumnezeu și cu Dumnezeu - Autor necunoscut

   După câteva zile de meditație neîntreruptă am ajuns la concluzia că dacă L-aș fi cunoscut pe Dumnezeu, totul s-ar fi petrecut altfel cu mine. În necazul meu am căzut în genunchi și I-am mărturisit lui Dumnezeu vina mea, toată viața mea pierdută. Făceam mereu lucrul acesta și chiar credeam, în sfârșit, că puteam să-L iubesc pe Dumnezeu, dar dragostea lui Isus, lucrarea Sa de ispășire înfăptuită, încă n-o înțelegeam. Totuși, Cel care începuse în mine lucrarea bună, n-a încetat, în harul Său, să lucreze în continuare în inima mea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Pieire subită” - Autor necunoscut

   În încheiere, pot să mă mai adresez scurt ție personal, dragă cititorule? Nu te cunosc și deci nu știu dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau dacă mai trăiești fără Dumnezeu în lumea aceasta. Dacă prima situație este cazul tău, L-ai acceptat pe Hristos, care „a făcut pace prin sângele crucii Lui”, și atunci nu mai am nimic să-ți spun. În mâna lui Hristos ești salvat. Poți să privești liniștit spre viitor, căci Domnul și Mântuitorul tău te conduce sigur prin viața aceasta, acolo unde ți se păstrează „o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se veștejește”. Dar dacă ești încă fără Hristos, atunci te avertizez serios. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Două văduve - Autor necunoscut

   Doamna D. era deja de mulți ani văduvă. Ca negustoreasă de fructe, ea își întreținea numeroasa familie prin micul ei negoț. Câștigul era adesea foarte mic, dar sărmana văduvă Îl cunoștea pe Acela care promisese că va fi Sprijinul văduvelor și Tatăl orfanilor. Încrederea ei n-a rămas niciodată de rușine. Ea locuia deja de douăzeci de ani în aceeași casă veche și întunecoasă, martorul mut al bucuriilor și al suferințelor ei, și, în cele din urmă, și martorul celei mai rele dezamăgiri, când, de fapt, fusese silită să se mute de acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Dar cel drept va trăi prin credință” - W. v.d. Kammer

   Versete călăuzitoare: Evrei 11.1-19

   Acest capitol are un caracter cu totul special, cu totul diferit de capitolele precedente și de următoarele. Este, ca să spunem așa, un comentariu - o explicație - a cuvintelor de la sfârșitul capitolului al zecelea: „Și cel drept va trăi prin credință” [Evrei 10.38]. Epistola către Evrei îl conduce pe credincios, ca să spunem așa, în Locul Preasfânt prin sângele lui Isus. Am vrea să spunem că nimic nu este mai greu de înțeles și de reținut decât faptul că credinciosul poate intra cu îndrăzneală în Locul Preasfânt în orice moment și în orice împrejurare. Credincioșii stau adesea, ca să spunem așa, la intrarea în Locul Preasfânt. Ei nu se consideră apți să intre, dându-le astfel lui satan și lumii timp și ocazia de a-i ataca. Ai greșit? Grăbește-te să intri în Locul Preasfânt! Nu te simți apt? Fugi cu credință prin sângele lui Isus în Locul Preasfânt! Dacă te afli în necaz sau în întristare din cauza inimii tale rele și a lumii care îți creează probleme, fugi direct în Locul Preasfânt, unde numai acolo este siguranță și pace. Dacă suntem acasă acolo, nu suntem acasă în lume. Lumea nu ne poate face rău, dacă suntem ascunși în Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Scaunul de judecată și credinciosul - Autor necuncoscut

   Pentru mulți dintre copiii lui Dumnezeu, gândul de a apărea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu sau al lui Hristos este destul de neînțeles. Ei cred că o astfel de înfățișare este imposibil de împăcat cu harul pe care l-au primit și contrazice în mod direct cuvântul potrivit căruia toți cei care cred în mărturia lui Dumnezeu despre Fiul Său au viață eternă și nu vor ajunge la judecată. Dar ei trec cu vederea faptul că Scriptura nu vorbește cu privire la cei răscumpărați despre o judecare a lor, ci doar despre o descoperire (arătare) a lor sau despre a da socoteală, și că o astfel de descoperire completă este necesară atât din partea lui Dumnezeu, cât și din partea lor. De asemenea, ei nu au înțeles încă faptul că, tocmai pentru a ne da nouă (credincioșilor) îndrăzneală în ziua judecății, „dragostea s-a împlinit cu noi prin aceasta: pentru că așa cum este El (Hristos), așa suntem și noi în lumea aceasta”. Dacă ar fi cunoscut desăvârșirea acestei dragoste, nu s-ar teme de scaunul de judecată, căci „în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica” (compară cu 1 Ioan 4.17-19).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cine mănâncă deci carnea Mea și bea sângele Meu” - Autor necuncoscut

    Verset călăuzitor: Ioan 6.54

   Capitolul al cincilea al Evangheliei lui Ioan Îl prezintă pe Fiul lui Dumnezeu ca fiind Cel care dă viață cui vrea (Ioan 5.21), iar capitolul al șaselea Îl prezintă pe Fiul Omului venit în carne, pâinea vie, care S-a coborât din cer, pentru ca cineva să mănânce din ea și să nu moară (Ioan 6.49,50). Iudeii, în aroganța și necredința lor, nu au înțeles aceste două aspecte, au cerut un semn de la Isus, care să dovedească că El este așa cum spune, și au cârtit asupra faptului că El S-a numit pâinea care S-a coborât din cer. La urma urmei, părinții lor mâncaseră mana în pustiu, așa cum era scris: „El le-a dat să mănânce pâine din cer”. În acest fel, credeau ei, Moise își confirmase misiunea divină; dar ce făcuse Isus în acest sens? Ei au trebuit apoi să audă că nu Moise le dăduse pâinea din cer, ci că Tatăl le dădea acum adevărata pâine din cer. „Pentru că”, spune Domnul, „pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer și dă viață lumii”. Și după aceea: „Adevărat, adevărat vă spun: Cine crede în Mine are viața eternă. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mana în pustiu și au murit. ... dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi etern” (Ioan 6.33,47-51).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Misiunea lui Moise - Edward Dennett

    Versete călăuzitoare: Exodul 3 și 4

   Moise a petrecut nu mai puțin de patruzeci de ani în pustiu și a învățat acolo ceea ce avea nevoie pentru activitatea sa viitoare. Acolo a fost pregătit ca instrument util pentru Dumnezeu și ca salvator al poporului său. Ce contrast față de viața sa anterioară de la curtea lui Faraon!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cu adevărat văduvă” - Edward Dennett

    Versete călăuzitoare: 1 Timotei 5.3-16

   Pavel numește trei însușiri ale unei văduve, care este „cu adevărat văduvă”:  ea este „singură”,  ea „și-a pus speranța în Dumnezeu”, și  ea „stăruie noapte și zi în cereri și rugăciuni” (1 Timotei 5.5). O văduvă, care este „cu adevărat văduvă”, va prezenta, prin urmare, aceste însușiri înaintea lui Dumnezeu. În mod remarcabil, în Evanghelia după Luca găsim trei văduve, la care se întâlnesc aceste descrieri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce a învățat bătrânul Isaac din Luca 15.1-7 - Autor necunoscut

   „Abia îmi mai simt durerile de când Îl am pe Hristos”, spunea el. „Ce sunt suferințele mele în comparație cu ceea ce a suferit El, ca să ispășească vina păcatului meu! Ce dragoste a fost aceea, care L-a determinat pe Dumnezeu să-L trimită pe pământ pe Fiul Său ca să moară pentru păcătoși! Priviți-L acolo, la cruce, cu cununa de spini și cu cuiele în mâinile și picioarele Sale! Tremur când mă gândesc la ce I-au făcut oamenii și la ce a trebuit să sufere din partea Dumnezeului Său, iar El a îndurat totul din dragoste pentru noi – nu pentru câțiva, ci pentru noi toți. Ah, numai dacă ar vrea toți să creadă în El!”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Inundații” - Autor necunoscut

   Este și rămâne adevărat: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Într-adevăr, nu întotdeauna îl pedepsește imediat pe batjocoritor. El așteaptă adesea mul timp și îndeamnă iar și iar la întoarcere. El nu vrea ca omul să meargă la pierzare. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu este și rămâne totuși Dumnezeul sfânt, care nu Se lasă batjocorit fără să pedepsească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fii ascultători - Autor necunoscut

   Probabil că ești un creștin; ești botezat în Numele lui Hristos și probabil că ești chiar confirmat. Dar ești tu în realitate un creștin, ești tu cu adevărat copil al Dumnezeului și Tatălui tău, care dorește să trăiască după voia Sa? Sau ești numai după nume, dar în realitate ești un rob al lui satan și un sclav al plăcerilor și al înclinațiilor firii tale păcătoase?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „N-am venit să chem la pocăință pe cei drepți” - Autor necunoscut

   Cititorule, dacă ești un păcătos care își simte nenorocirea și vina, poți fi ajutat. Dar pentru cel mulțumit de sine și pentru cel convins de propria sa dreptate, Sfânta Scriptură nu are nicio făgăduință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un nasture ca dovadă - Autor necunoscut

   Dovada era inatacabilă. Paracliserul era dovedit vinovat de crimă și la fel și complicele său, groparul, și-a recunoscut vina. Amândoi și-au primit plata pentru fapta lor nelegiuită.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un om curajos - Autor necunoscut

   O priveliște îngrozitoare – un om cu o ură și o furie nestăpânite! Dacă la acestea se mai adaugă și faptul că un asemenea om are puterea să-și exercite furia în voie, el devine într-adevăr o apariție teribilă. Bărbatul cu trăsăturile mistuite de furie îl reprezintă pe Haman, amalecitul împărătesc, care a fost făcut mare de către împăratul Ahașveroș sau Xerxes, cum se numește el în istorie, și a devenit al doilea după el în nemărginita sa împărăție. Toți tremură în fața sa. Când este văzut, oamenii se aruncă la pământ și garda de corp a împăratului îi arată cinste împărătească. Numai un bărbat face excepție. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   A renunțat Hristos la umanitatea Sa în cer? - Stephan Isenberg

   Verset călăuzitor: Coloseni 2.9

   Hristos era pe deplin Om pe pământ și, de asemenea, pe deplin Dumnezeu. Se spune în Coloseni 1.19: „Întregii plinătăți a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El”. Iar Coloseni 2.9 continuă spunând foarte clar: „În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii”. Ca Om, întreaga plinătate a Dumnezeirii locuiește trupește în El. Ultimul pasaj biblic (Coloseni 2.9) arată în mod deosebit clar că aceasta locuiește încă în El. Însuși cuvântul „trupește” ne arată că Domnul Isus se află acum în cer ca Om glorificat. Astfel, Coloseni 2.9, în mod deosebit, este una dintre cele mai convingătoare dovezi că Domnul se află acum în cer ca Om și, în același timp, este Dumnezeu desăvârșit.


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ziua cincizecimii - Henry Allen Ironside

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 2

   Cincizecimea era o epocă prestabilită în gândurile lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile trecute, fusese stabilit momentul în care Duhul Sfânt urma să coboare și să-Și stabilească locuința la poporul lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Isus spusese că Tatăl avea să trimită Mângâietorul și că El „va primi din ce este al Meu și vă va face cunoscut” (Ioan 16.14). El a mai spus: „Rămâneți în cetate, până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus” (Luca 24.49). Duhul Sfânt urma să inițieze o nouă dispensație, iar Dumnezeu stabilise momentul în care această dispensație urma să înceapă: Ziua Cincizecimii.


mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 11 - Stefan Ulrich

   Geneza 11

   La începutul capitolului 10, am văzut că capitolele 10 și 11 nu se succed în ordine cronologică, ci că ele aparțin împreună în timp. În capitolul 11 este menționată cauza distribuirii umanității descrisă în capitolul 10: aceasta s-a întâmplat pentru că oamenii au vrut să-și facă un nume complet detașat de Dumnezeu. Dumnezeu răspunde la această aroganță prin încurcarea limbajului și consecințele acesteia.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 10 - Stefan Ulrich

   Geneza 10

   Capitolele 10 și 11 descriu începutul istoriei lumii actuale și modul în care omenirea a fost împărțită în popoare. Nicăieri altundeva în istoriografia omenirii nu se pot găsi informații fiabile despre originea popoarelor. Numai Dumnezeu, care vestește sfârșitul de la început „și din timpuri străvechi cele nefăcute” (Isaia 46.10), poate face cunoscut aceasta. El face aceasta în aceste două capitole, concentrându-se în special asupra poporului său pământesc Israel. „Când Cel Preaînalt împărțea națiunilor moștenirea lor, când despărțea pe fiii oamenilor, a așezat hotarele popoarelor după numărul fiilor lui Israel” (Deuteronomul 32.8) - acest verset este ca un titlu pentru aceste două capitole.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 9 - Stefan Ulrich

   Geneza 9

   Primele 19 versete ale acestui capitol formează o secțiune comună cu capitolul 8 începând cu versetul 20, care conține multe învățături.

   Din punct de vedere istoric, vedem cum Dumnezeu face un nou început cu Noe și familia sa pe pământul curățat. Acest început are multe paralele cu „primul început” al omenirii sub Adam.
   Din punct de vedere profetic, pot fi recunoscute unele referiri la Împărăția Milenară.
   În aplicarea la noi, capitolul 9 prefigurează și alte detalii ale binecuvântării care rezultă din jertfa Domnului Isus. Sfârșitul capitolului ne vorbește despre păcatul lui Noe și al fiului său Ham. Acesta este un avertisment pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Salvat din adânc - Autor necunoscut

   Domnul ajută mai mult decât cerem și gândim noi. Căile Sale sunt de nepătruns, dar întotdeauna bune, sfinte și folositoare, fie pentru noi, fie pentru cei din jurul nostru.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Găina și oul - Autor necunoscut

   Cât de satisfăcătoare este credința unui copil al lui Dumnezeu, care a primit mărturia adevărului despre Dumnezeu și acum poate vorbi din experiența credinței: Dumnezeu există, Dumnezeu a creat, Dumnezeu trăiește, Dumnezeu L-a da pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru mine, ca să nu pier, ci să am viața eternă (Ioan 3.16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Hârtia vorbitoare - Autor necunoscut

   Din acea zi, pentru misionar a fost o bucurie să vestească Evanghelia harului eschimoșilor săi ascultători plini de atenție. Mereu trebuia să le citească minunata istorie despre suferințele și moartea Domnului și ei o ascultau cu un interes mereu crescând. Acum voiau să audă și despre Dumnezeu, Tatăl, care Îl dăduse pe Fiul Său și a cărui dragoste este tot așa de mare ca și dreptatea Sa. Mulți au recunoscut că meritaseră, ca păcătoși, mânia lui Dumnezeu, și că aveau nevoie de împăcare prin sângele prețios al lui Hristos și și-au căutat refugiul la El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Pace și siguranță!” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: 1 Tesaloniceni 5.3

   Apelul la pace care răsună din partea lumii necredincioase este fals, este un apel înșelător. Dar alături de el există o chemare adevărată la „pace”, și anume pacea pe care Hristos a făcut-o pe cruce prin sângele Său, care a fost vestită mai întâi de El Însuși și apoi de mesagerii Săi: „Pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, ... care a fost dat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 5.1 și 4.25). Hristos a făcut această pace pentru toți, pentru cei apropiați și cei îndepărtați, pentru iudei, păgâni și creștinii de nume. 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 8 - Stefan Ulrich

   Geneza 8

   În relatarea istorică, capitolul 8 descrie modul în care Dumnezeu pune capăt potopului, Noe părăsește în cele din urmă corabia și aduce direct o ardere-de-tot lui Dumnezeu.

   Din punct de vedere profetic, evenimentele indică experiențele rămășiței iudaice spre sfârșitul perioadei de necaz. La fel ca Noe, acești iudei credincioși vor începe să fie atenți la semnele vremurilor. Deși la început dezordinea și judecățile de pe pământ vor continua (versetele 8,9), ei vor realiza apoi că se apropie mântuirea (versetele 10,11), până când, în cele din urmă, timpul judecății se va încheia (versetele 12-14) și Domnul îi va aduce în Împărăția păcii pe un pământ curățat (versetele 15-19).

   Din perspectiva Noului Testament, capitolul prezintă diferite însușiri ale unui credincios care a devenit o „creație nouă” în Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 7 - Stefan Ulrich

   Geneza 7

   După ce construcția corăbiei a fost finalizată, Noe este solicitat mai întâi, în capitolul 7, să intre în corabie împreună cu casa sa și cu animalele. După aceea urmează judecata potopului asupra pământului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 6 - Stefan Ulrich

   Geneza 6

   În capitolul 6 începe istoria lui Noe. Noe este foarte diferit de semenii săi, a căror depravare este descrisă în primele versete ale capitolului. Teama lui de Dumnezeu, credința și ascultarea lui strălucesc pe acest fundal întunecat. Învățăm multe din istoria vieții sale. Într-un timp rău, care seamănă în multe privințe cu timpul nostru, Noe a umblat cu Dumnezeu și a dus o viață de credință pentru bucuria lui Dumnezeu. În acest sens, el este un model pentru noi. Noe arată spre Hristos. Numele său înseamnă „mângâiere” sau „odihnă” și astfel ne amintește de Domnul Isus, care astăzi dă odihnă tuturor celor care vin la El (Matei 11.28).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola a treia a lui Ioan: - Henry Allen Ironside

   Scrisoare către un prieten

   A treia epistolă a lui Ioan este perechea celei de-a doua epistole a lui Ioan. În această epistolă aflăm despre dimensiunea părtășiei creștine, iar în ea creștinismul mărginit este aspru mustrat. În această epistolă, apostolul se adresează lui Gaiu, un frate în Domnul, apreciat pentru generozitatea sa și a cărui casă este întotdeauna deschisă pentru predicatorii Evangheliei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola a doua a lui Ioan: - Henry Allen Ironside

   Scrisoare către o femeie

   A doua și a treia epistolă scurtă a lui Ioan sunt destul de diferite de prima sa epistolă, dar totuși de mare importanță. Ele ne prezintă principii călăuzitoare, care au fost adesea trecute cu vederea, dar care sunt necesare pentru ca poporul lui Dumnezeu să umble în mod evlavios. În a doua epistolă a lui Ioan, o creștină este avertizată cu privire la învățătorii falși.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un cuvânt despre înălțarea la cer a Domnului nostru Isus Hristos - Autor necunoscut

    Nu înălțarea lui Hristos încheie Evanghelia după Matei, ci promisiunea: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”.

   Evanghelistul Marcu, care, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a schițat imaginea Slujitorului și Profetului desăvârșit al lui Dumnezeu, relatează: „Domnul, deci, după ce le-a vorbit, a fost înălțat la cer și S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și ei, plecând, au predicat pretutindeni. Domnul lucrând cu ei și întărind cuvântul prin semnele care-l urmau”.

   Evanghelistul Luca, care descrie harul lui Dumnezeu, care s-a arătat în Fiul Omului într-un mod atât de minunat, și care este și autorul cărții Faptele apostolilor, ne oferă două relatări despre înălțarea Domnului.

   Ca și Matei, Ioan nu ne relatează înălțarea, dar dintr-un motiv diferit. Duhul Sfânt l-a folosit pe Ioan pentru a-L pune pe Domnul Isus înaintea ochilor noștri ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind Cuvânt devenit carne, care a locuit printre noi, a cărui glorie putea fi văzută ca gloria „Singurului de la Tatăl”. Ca atare, Domnul nu avea nevoie, ca să spunem așa, să Se urce la cer.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 14.19b

   Noi trăim datorită relației intime cu Domnul, în care am fost aduși. Prin credință, din partea noastră, și prin darul Duhului, din partea Lui, suntem uniți cel mai strâns cu El, făcuți una cu El. Suntem în relație cu El așa cum sunt mădularele unui trup cu capul sau ca ramurile cu trunchiul copacului. Iar această legătură strânsă și personală cu El trebuie să fie prezentă pentru ca o persoană să se poată bucura cu adevărat de binecuvântările harului Său. Sufletul trebuie să se fi întâlnit, ca să spunem așa, cu sufletul Său, inima trebuie să fi intrat în contact cu inima Sa, la fel cum un râu se varsă în mare pentru a se contopi cu ea pentru totdeauna.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE VIAȚA

   Viața eternă a fost revelată într-un Om de pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că a fost cu adevărat Om. Am petrecut trei ani și jumătate minunați cu El. Dacă vrei să ții cu tărie la adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul în loc de purgatoriu - Autor necunoscut

   Numai conștientizarea că păcatele noastre au fost înlăturate și că prin sângele lui Hristos suntem făcuți potriviți să locuim pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu, în cer, poate să dea pace și fericire în ceasul morții.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lada de făină goală - Autor necunoscut

   Nu este greu să ai încredere în Dumnezeu când bucătăria și pivnița sunt pline cu provizii, când mai sunt bani în bancă sau la casa de economii, pe care putem să-i luăm în caz de nevoie sau dacă plata sau salariul sosește regulat. Cu totul altceva este să te încrezi în Dumnezeu când lada de făină este goală, banii consumați și nu sosește niciun ban. În astfel de situații obișnuim să recunoaștem că ceea ce am privit ca încredere în Dumnezeu, nu era, în fond, adesea, nimic altceva decât o încredere în sursele vizibile de ajutor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciunea mahomedanului - Autor necunoscut

   Un adept conștiincios al lui Mahomed își face rugăciunea de cinci ori zilnic. După ce s-a spălat sau dacă apa nu există (ca, de exemplu, în pustie), după ce s-a frecat cu nisip, își întinde pe pământ covorul de rugăciune sau haina, îngenunchează, își întoarce fața spre direcția unde este situată Mecca și rugăciunea poate să înceapă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prin cele zece porunci la Hristos - Autor necunoscut

   Când mai târziu, după treizeci și opt de ani, și-a simțit sfârșitul aproape, el s-a întremat cu prețiosul cuvânt de mângâiere al Mântuitorului de pe cruce: „Astăzi vei fi cu Mine în paradis”. El a adormit în pace cu încredere în acest cuvânt, că a fi la Hristos este mult mai bine decât cea mai mare fericire pământească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 5 - Stefan Ulrich

   Geneza 5

   Capitolul 5 marchează începutul unei noi secțiuni în prima carte a lui Moise. După ce familia lui Cain a eșuat, Dumnezeu începe „de la început”, ca să spunem așa, și prezintă urmașii lui Adam prin familia lui Set. Într-o formă condensată, este prezentată o perioadă de aproximativ 1650 de ani, pe parcursul a 10 generații, de la Adam la Noe. Se observă că, spre deosebire de familia lui Cain, nu se menționează nicio faptă măreață a urmașilor lui Set. În schimb, sunt menționate vârstele persoanelor individuale. Se pare că aceștia au trăit discret și ca niște străini - dar Dumnezeu ia act de toți cei care trăiesc cu El și pentru El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 4 - Stefan Ulrich

   Geneza 4

   Capitolele 3 și 4 sunt strâns legate între ele. În capitolul 3 am văzut originea păcatului. Capitolul 4 arată cum progresează păcatul și ce roade produce. În capitolul 3, păcatul a fost îndreptat împotriva lui Dumnezeu și a distrus relația omului cu Dumnezeu. În capitolul 4, păcatul este îndreptat împotriva fratelui și distruge relațiile interpersonale. În capitolul 3, Dumnezeu anunțase vrăjmășia dintre sămânța șarpelui și sămânța femeii. Fratricidul la Abel arată cum se împlinește pentru prima dată această profeție. În capitolul 3, Dumnezeu dăduse un prim indiciu, prin intermediul îmbrăcămintei de piele, că păcătosul vinovat nu poate sta în fața Lui decât pe baza unei jertfe. Jertfa lui Abel din capitolul 4 confirmă aceasta foarte clar.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 4 - Henry Allen Ironside

   TRĂIND ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

   În primele zile ale Bisericii creștine, au existat unii care au venit în adunări pretinzând că vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu, dar care învățau ceva care era contrar a ceea ce era explicat în mod clar în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Ioan a scris: „nu credeți orice duh, ci încercați duhurile dacă sunt din Dumnezeu”. Dar cum testăm duhurile?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 3 -Stefan Ulrich

   Geneza 3

   Din punct de vedere figurativ, capitolul 2 poate fi comparat cu o frumoasă zi de vară, în care soarele strălucește peste un peisaj minunat (starea omului în inocență în paradis). Apoi, în capitolul 3, apare un nor negru, care întunecă scena frumoasă - omul cade în păcat. Dar, deasupra norilor, soarele continuă să strălucească și chiar și în acest capitol grav, raze individuale ale harului lui Dumnezeu strălucesc printre norii întunecați.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Era cam pe la ceasul al șaselea” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 19.14

   În mod repetat se pune întrebarea cum se poate împăca ora indicată în Ioan 19.14, „Era cam pe la ceasul al șaselea”, cu relatările celorlalți evangheliști, care relatează concordant că răstignirea Domnului a avut loc la ora trei și că întunecarea soarelui s-ar fi produs la ceasul al șaselea. Soluția acestei aparente contradicții a preocupat dintotdeauna mințile multor comentatori, și s-a ajuns la o mare varietate de concluzii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Tată, a venit ceasul!” - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 17.1

   Este bine cunoscut faptul că, în ultimele Sale vorbiri adresate ucenicilor Săi (Ioan 13-16), Domnul Isus Se plasează ca și cum ar fi de cealaltă parte a crucii, ca și cum lucrarea de pe Golgota ar fi fost deja împlinită. La fel se întâmplă și în minunata Sa rugăciune către Tatăl (Ioan 17), pe care ucenicii au avut voie să o audă în acel moment și care ne-a fost păstrată de Duhul Sfânt, pentru ca noi să putem „avea bucuria Lui deplină în noi” (versetul 13). Prin urmare, „ceasul”, despre care Domnul vorbește, nu este ceasul suferinței Sale, ca în Ioan 12.27, și nici nu este de fapt ceasul glorificării Sale ca Fiu al Omului, conform planurilor lui Dumnezeu, ci este ceasul întoarcerii Fiului la Tatăl.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Curcubeul în nor” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Geneza 9.12-16

   Cât de diferit afectează aceleași lucruri sufletele oamenilor! Cei care umblă cu Dumnezeu Îl văd pe Dumnezeu peste tot, în timp ce necredincioșii nu-L văd nicăieri. Unii Îl aud pe Dumnezeu vorbind în creația Sa ca și în providența Sa, dar în fața ochilor altora se pot desfășura cele mai mari minuni ale naturii, pot avea loc cele mai izbitoare lucrări ale providenței divine, dar ei nu recunosc mâna Domnului în ele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răbdarea și credința sfinților: Lordship Salvation; Siguranța mântuirii; Calvinism - Ger de Koning

   Convertirea la Dumnezeu și credința în Domnul Isus sunt necesare pentru a fi salvat de la judecata eternă și pentru a trăi o viață pentru onoarea Sa, așa cum a vrut Dumnezeu. Pavel a predicat această Evanghelie și astfel ea trebuie predicată și astăzi: „Cum nu am ascuns nimic din ceea ce este de folos, ca să vă vestesc și să vă învăț în public și prin case, mărturisind și iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința față de Domnul nostru Isus Hristos” (Faptele apostolilor 20.20,21). El nu vorbește despre „credința în Mântuitorul nostru Isus Hristos”, ci despre „credința în Domnul nostru Isus Hristos”. În vestirea Evangheliei, Isus Hristos este prezentat ca Mântuitor și Domn. Oricine Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor Îl acceptă, prin definiție, și ca Domn. Este imposibil să Îl accepți pe Hristos doar ca Mântuitor fără să-L accepți și ca Domn.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lumina ochilor săi - Autor necunoscut

   În primii mei ani de conducere, așa povestește un predicator, mi s-a transferat pentru o vreme suplinirea predicatorului închisorii din F. Nu fără teamă am preluat această nouă funcție. La prima mea vizită în instituție l-am vizitat întâi pe gardianul închisorii, ca să-l pun să-mi facă un raport despre fiecare deținut în parte. Printre ei se afla un infractor rău, un ucigaș cu scopul de a jefui, pentru care se pronunțase deja sentința de condamnare la moarte. Cu acesta aveam să mă ocup întâi și înainte de orice. Dar ce am aflat despre acest om era puțin favorabil ca să mă încurajeze în această muncă. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Experiențe din viața lui Woltersdorf - Autor necunoscut

   Din viața și activitatea lui Ernst Gottlieb Woltersdorf, cunoscutul compozitor de cântări, odinioară predicator la Bunzlau, în Silezia, sunt cunoscute unele experiențe, care merită atenție. Woltersdorf avea în parohia sa o femeie care se plângea neîncetat de nenorocirea și de necazul ei. Ori de câte ori venea la ea și o consola, ea suspina și se văita mereu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Este scris” - Autor necunoscut

   Acum sunt patruzeci de ani, așa povestește o femeie credincioasă, de când m-am măritat și împreună cu soțul meu ne-am mutat într-o casă mică proprie, în afara orășelului de provincie, S. Speram că soțul meu ar putea aici să se îndeletnicească cu meșteșugul său în mod profitabil. Nu ne-am înșelat. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Toate s-au făcut noi - Autor necunoscut

   Păcat, de o mie de ori păcat, dacă un om merge pe drumul său fără Isus și se hotărăște pentru El abia în ceasul al unsprezecelea, atunci când s-a terminat timpul să poată să-L glorifice pe pământ și să-I slujească în viața aceasta! Dar, laudă și mulțumire lui Dumnezeu! Din Cuvântul Său știm că pentru toți cei care adorm în Isus este valabilă minunata Sa promisiune: „Astăzi vei fi cu Mine în paradis”. Ei toți Îl vor vedea așa cum este și vor fi cu El pentru totdeauna.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cizmarul și elevul său - Autor necunoscut

   În fiecare seară, colportorul și cizmarul ședeau împreună pe lavița de lângă soba din camera cizmarului, unde petrecuseră acele prime seri memorabile de duminică, la învățarea și predarea cititului. Legătura prieteniei devenise una și mai profundă și își aminteau recunoscători de dovezile bogate de har ale Domnului și Mântuitorului lor, căruia au căutat de atunci să-I slujească împreună.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE

   În curând, fiecare credincios va fi pe deplin asemenea chipului Domnului - aceasta este marea noastră speranță. Ce zi minunată va fi aceea! Chiar și acum, Dumnezeu Își privește poporul Său așa cum va fi atunci când Își va fi atins scopul cu ei. Noi ne privim pe noi înșine așa cum suntem acum și suntem descurajați cu privire la noi înșine și la frații și surorile noastre. Dar Dumnezeu se uită la noi așa cum vom fi atunci când Îl vom vedea pe Domnul nostru și vom fi transformați în chipul Său glorios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 2 - Stefan Ulrich

   Geneza 2

   Primele trei versete ale capitolului 2 aparțin de fapt capitolului 1, deoarece ele încheie săptămâna creației. Privit superficial, lectura capitolului 2 ar putea da impresia că este vorba de o a doua relatare a creației, parțial contradictorie, dar nu este așa. Capitolul 2 analizează detalii individuale din capitolul 1 și, în special, ziua a șasea a creației, ca și cum ar fi privită cu o lupă. Nu este vorba atât de mult despre creația materială, biologică, ci despre faptul că omul este creat ca ființă responsabilă din punct de vedere moral și este plasat în relații de către Dumnezeu:

1.      în relație cu Dumnezeu (versetele 4-7)

2.      în relație cu creația (versetele 8-20)

3.      în relația cu soția sa (versetele 21-25)

   În afară de aceasta, capitolul 2 este singurul capitol din Biblie în care omul este descris într-o stare de nevinovăție și fără de păcat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Depășirea obstacolelor și împotrivirii - David Roderick Reid

   Versete călăuzitoare: Neemia 4.9-11

   Ce părere ai tu despre obstacole și împotrivire atunci când ai un proiect sau o sarcină de rezolvat? Crezi că obstacolele sunt de nedepășit și te lași tentat să renunți sau le vezi ca pe niște garduri, care te provoacă să sari peste ele și să continui să alergi?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

   VIAȚA ÎN LUMINĂ

   În acest capitol, Ioan se preocupă cu eșecul credincioșilor care au fost curățați din punct de vedere judiciar de orice păcat. Cum rămâne cu eșecul nostru? Pentru că știm că toți eșuăm - oricât de mult am regreta aceasta.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Capitolul 1 - Stefan Ulrich

   Geneza 1

   Geneza 1 ne duce la începutul timpului, la începutul lucrării lui Dumnezeu. În acest capitol, Dumnezeu Se revelează ca fiind Creatorul tuturor! Pe scurt, dar în cuvinte bogate în conținut, ni se prezintă modul în care El creează cerurile și pământul și apoi pregătește pământul în șase zile ca loc de locuit pentru om. Numai Dumnezeu a putut face cunoscute faptele relatate în acest capitol, care au avut loc înainte de crearea omului. Noi le acceptăm cu credință și astfel înțelegem „că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 11.3).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La început: Comentariu la cartea Geneza cap. 1-11: Introducere - Stefan Ulrich

   Introducere

   Prima carte a lui Moise este o carte deosebită în Cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte ale cărei relatări chiar și copiilor le place să le citească și care conține o sursă inepuizabilă de învățătură pentru fiecare cititor al Bibliei. Este cartea începutului și, de aceea, este numită „Geneza” în unele limbi. Acest cuvânt grecesc înseamnă „început”, „creație”, „origine” sau „devenire”. Titlul ebraic este „Bereshit” [רֵאשִׁית] (la început), cu referire la primele două cuvinte din această carte a Bibliei. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fericire dublă - Autor necunoscut

   Doctorul Verdereau, un medic francez, care a murit acum câtăva vreme la o vârstă înaintată, povestea cu simpatie o istorie din tinerețea sa, care trezea mereu în el două amintiri fericite, și anume, amintirea purtării afectuoase de grijă a tatălui său, despre care vorbea întotdeauna cu mare respect, dar, înainte de toate, amintirea dragostei lui Dumnezeu, care i-a devenit cunoscută în mod evident în vremea când studia la Paris. El era vlăstarul unei familii de medici din vechea Burgundia, pe drept foarte respectată, și viitorul medic era destinat din cea mai timpurie copilărie să fie cândva urmașul celebrului său tată. El trebuia să mărească cu o verigă demnă lanțul strămoșilor săi excelenți. Când venise vremea ca tânărul să părăsească casa părintească, pentru a studia în altă parte, tatăl iubitor și înțelegător i-a spus: ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Griji - Autor necunoscut

   Cine nu are astăzi griji? Anul care a trecut a adus un număr cu adevărat mare de griji și mulți oameni cred că noul an ne va aduce griji mai multe și mai mari. Câte un negustor care își făcea în zilele acestea încheierea conturilor de bilanț la sfârșit de an, a trebuit să descopere, dacă încă nu știa de mai înainte, că anul trecut i-a adus numai pierdere, în loc de câștig, și cât de mari sunt grijile atâtor angajați, funcționari și muncitori, nu necesită nicio explicare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lucrarea lui Kang Ha Kyu pentru Domnul - Autor necunoscut

   Din buletinul informativ, „Bibel-Arbeit“, al Societății biblice engleze și străine, preluăm următoarea relatare:

   În ultimul raport anual apărut al Societății, reverendul dr. Blair împărtășește o discuție pe care o avusese cu curierul de Biblii din Coreea, Kang Ha Kyu, în vremea când își scria raportul pentru Societate. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dreptate pentru văduve - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 2.36-38; 4.25,26; 7.11-17; 18.1-8; 20.45-21.4

   Luca manifestă un interes remarcabil față de văduve. Întâlnim mai multe văduve pe paginile sale decât în orice altă carte din Noul Testament sau chiar din Vechiul Testament. Ana profetesa; femeia care l-a hrănit pe Ilie în Sarepta; mama din satul Nain care și-a îngropat singurul fiu; femeia care și-a apărat drepturile în parabola văduvei stăruitoare și a judecătorului nedrept - toate acestea erau văduve, iar Luca este singurul evanghelist care le menționează. În același timp, bineînțeles, el menționează și ceea ce consemnează și ceilalți evangheliști, și anume avertismentul Domnului nostru împotriva cărturarilor, deoarece aceștia extorcau bani de la văduve sub pretextul religiozității, și lauda Sa la adresa văduvei care a pus de bunăvoie cei doi bănuți, care reprezentau întregul ei mijloc de trai, în vistieria din Templu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mântuirea unei prostituate - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 7.36-8.3

   Una dintre cele mai frumoase trăsături ale Evangheliei lui Luca este aceea că Îl prezintă pe Hristos ca Învingător și Salvator al celor marginalizați și oprimați, ca Cel care poate reda adevărata demnitate oamenilor a căror viață a luat-o cumva razna sau care sunt respinși sau chiar persecutați de societate. Iar scopul acestei serii de studii este de a examina unii dintre oamenii care au fost salvați și restabiliți de Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când înșelătorii ajung să-L cunoască pe Hristos - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Luca 5.27-32; 18.9-14; 19.1-10

   Funcționarii de la finanțe nu sunt deloc oamenii noștri preferați. Ei sunt, în general, ținta umorului nostru sarcastic și, uneori, sunt în centrul unor gânduri mai puțin plăcute atunci când primim evaluarea noastră fiscală. Desigur, în momente de luciditate totală a gândurilor, ne dăm seama că sunt oameni onorabili care fac o treabă nepopulară, dar necesară. Însă, colectorul de taxe din Palestina antică era un cu totul alt fel de om. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua Domnului - G. Gardner

   Verset călăuzitor: Matei 24.30

   Ziua Domnului stă în contrast cu Ziua Omului. Ea este, așa cum sugerează și numele, legată de Domnul Isus Hristos, când drepturile, cerințele și gloria Sa vor fi realizate. Atunci El va domni peste lumea întreagă și va lucra pentru Dumnezeu ca Omul al doilea, ultimul Adam, ca adevărata contra-imagine a lui David și Solomon. În acel moment, așa cum Biblia prezice de multe ori, tronul Său va fi în Ierusalim, iar stăpânirea Sa se va extinde până la marginile pământului. Toți trebuie să se plece înaintea Lui și să-L recunoască, iar Împărăția Sa nu va avea sfârșit. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE LUMINA

   Realitatea întrupării lui Hristos (versetele 1-4)

   Ioan spune, ca să zicem așa: viața eternă a fost descoperită într-un Om pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că El era cu adevărat Om. Noi am petrecut trei ani și jumătate minunați cu El. Dacă vrei să te ții strâns de adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Introducere - Henry Allen Ironside

   Scrierile apostolului Ioan au avut întotdeauna o atracție deosebită pentru poporul Domnului. Această atracție se datorează probabil faptului că ele se adresează în primul rând familiei lui Dumnezeu. Dacă tu ești în căutarea adevărului despre Împărăția lui Dumnezeu în starea sa actuală - zilele tainice ale Împărăției - îl vei găsi în epistolele lui Petru, Iacov și Iuda. Dacă ești în căutarea adevărului despre Biserica lui Dumnezeu - trupul lui Hristos, care este format de Duhul Sfânt în timpul prezent al harului - îl vei găsi în scrierile apostolului Pavel. Dar dacă ești în căutarea adevărului despre familia lui Dumnezeu - credincioșii care au fost născuți din nou în familia divină - atunci îl veți găsi mai ales în scrierile apostolului Ioan. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   În ce ai tu încredere? - Autor necunoscut

   Există mulți oameni care, ca doamna A., cred că pot concluziona din faptul că Dumnezeu le ascultă rugăciunile, că la sfârșitul vieții lor El le va mântui și sufletul. Un  muribund a spus de curând: „Cred că acum voi merge în cer”. Când a fost întrebat pe ce își bazează această presupunere, el a răspuns: „Pentru că noaptea trecută Dumnezeu m-a ascultat și mi-a luat toate durerile. Vă asigur că de când m-am rugat la El n-am mai simțit nimic.” ....

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mântuită în ceasul al unsprezecelea - Autor necunoscut

   Într-o după-amiază de sâmbătă, când predicatorul traversa piața orășelului, unde în mod obișnuit domnea o viață și o agitație activă, el a observat doi bărbați care purtau un sicriu. „Ce ciudat!” și-a zis el. „Eu îi cunosc pe toți oamenii în lung și-n lat, dar n-am auzit că a murit cineva.” El s-a îndreptat spre bărbați și i-a întrebat cui îi era destinat sicriul. ....

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   UMBLÂND DEMNI DE CHEMAREA NOASTRĂ

   Așa cum am menționat în introducere, ultimele trei capitole ale scrisorii sunt îndemnuri bazate pe învățătura din primele trei capitole. A fost necesar ca apostolul să insereze ceva în capitolul al treilea, pentru a-și justifica autoritatea în slujirea adevărului tainei, pentru ca îndemnurile care urmează acum în capitolul 4 să ajungă la noi cu autoritate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înainte de ceasul încercării - Autor necunoscut

   Întreaga lume geme sub povara grea a războiului mondial. Ea simte că această stare îngrozitoare nu mai poate fi suportată mult timp și tânjește după o pace timpurie. Toți, dacă nu a fost învățați de Cuvântul lui Dumnezeu, sunt de părere că victoria partidului său va aduce un timp de pace, dreptate și siguranță. Adevărații creștini nu împărtășesc această speranță. Ei știu că judecăți și mai mari, mult mai grele și mai teribile decât cele actuale, vor lovi pământul înainte de a se instaura o „împărăție de nezdruncinat”, o domnie a dreptății și a păcii sub sceptrul glorios al lui Isus Hristos (compară cu Evrei 12.26-28). Având în vedere vărsarea de sânge și suferința îngrozitoare a acestui război, este de înțeles că unii credincioși și-au format opinia că ne-am afla deja în timpurile sfârșitului și că am ajuns la „începutul durerilor” (Matei 24.8), care preced „ziua Domnului” (2 Tesaloniceni 2.2), „ziua lui Iehova”, așa cum este numită în Vechiul Testament. Dar nu este așa. Noi trăim încă în epoca harului. „Ceasul încercării, care va veni peste tot pământul locuit” (Apocalipsa 3.10) nu a sosit încă. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Isus vorbește despre moartea Sa - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Ioan 12.32

   Este o scenă solemnă, pe care ne-o prezintă evanghelistul Ioan în capitolul 12 al Evangheliei sale (Ioan 12.27-33). El, care odată spusese Tatălui: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta” (Evrei 10.9), Se pregătea să pună pe altarul lui Dumnezeu trupul Său, pe care Dumnezeu îl „pregătise” pentru El. Doar câțiva pași Îl mai despărțeau de cruce, a cărei umbră cădea din ce în ce mai întunecată pe drumul Său singuratic.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Fiul Omului în cer - Autor J. G. B.

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 1-9

   Din Evanghelii aflăm multe lucruri în legătură cu Fiul Omului în cer, unde din când în când se face referire la această taină. Domnul Însuși vorbește despre faptul că, în timpul veacului prezent, El va fi văzut stând acolo la dreapta puterii și că, la timpul Său, va veni de acolo pe norii cerului (Matei 26.64). Mai mult, auzim din propria Sa gură că, după venirea Sa, El va ședea pe tronul gloriei Sale (Matei 25.31). Acestea sunt doar două exemple ale modului în care această taină mare a fost anunțată în avans. Dar Persoana văzută în Evanghelii este Dumnezeu, revelat în carne și, ca atare, activ pe pământ. Pe de altă parte, în capitolele din Faptele apostolilor, care continuă relatările evangheliștilor, se vorbește despre Omul glorificat în cer și despre modul în care El este activ acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Morții vor învia - Autor necunoscut

   Renumitul misionar, Moffat, vizita adesea o căpetenie africană pe nume Macaba. Căpetenia avea multe întrebări în legătură cu „învățătura creștină”. În una dintre convorbirile lor, Moffat a vorbit despre învierea morților.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dragostea lui Hristos ne constrânge” - Autor necunoscut

   Salvarea celor doi bărbați a fost un miracol atât de evident al lui Dumnezeu, încât toată lumea a fost copleșită. Pentru cei doi bărbați salvați a însemnat și mai mult. Jakob îngrămădise cărbuni aprinși pe capul dușmanului său; acționase conform instrucțiunilor Domnului și Stăpânului său, iar din aceasta urma să iasă roade glorioase. De atunci încolo, nu au existat prieteni mai buni la bord decât Jakob și cârmaciul. Inimile amândurora erau acum unite de o legătură de nezdruncinat, iar cârmaciul se lăuda cu voce tare că, alături de Dumnezeu, își datora viața prietenului său Jakob.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cuvântul Meu nu se va întoarce la Mine gol!” - Autor necunoscut

   Cei cinci oameni fericiți, atât de intim uniți prin sângele Mielului, au petrecut împreună un timp minunat în camera liniștită a bătrânului. Încă o dată se dovedise adevărul cuvântului profetic: „Pentru că, după cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se mai întorc acolo, ci udă pământul și-l fac să rodească și să înmugurească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot aşa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va face ce-Mi place și va prospera în lucrul pentru care l-am trimis. Pentru că veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace.” (Isaia 55.10-12).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Scrisoarea unui soldat - Botschafter des Heils in Christo

   Această scrisoare a fost scrisă unei surori care își pierduse soțul în război. Joel D., autorul scrisorii, fiind el însuși pe front, are cuvinte de încurajare și mângâiere pentru sora lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A doua scrisoare a unui soldat - Botschafter des Heils in Christo

   Scrisoarea emoționantă a fratelui nostru francez Joel D., pe care o publicăm astăzi, a fost scrisă cu câteva luni înainte de cea publicată în numărul din septembrie al revistei „Botschafter des Heils in Christo”. Joel D. fusese deja rănit destul de grav la începutul războiului. Abia recuperat, a fost trimis din nou pe front. De acolo, tânărul de 25 de ani le-a scris părinților săi următoarele rânduri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Părăsit de Dumnezeu - Autor necunoscut

   La începutul Psalmului 22 întâlnim o expresie de o gravitate zguduitoare și de o importanță fără egal. Este vorba de întrebarea: „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit?”. Cine a fost Cel care I-a adresat această întrebare lui Dumnezeu? Era Fiul lui Dumnezeu, care era deja în sânul Tatălui înainte de întemeierea lumii, subiectul desfătării infinite a lui Dumnezeu; Creatorul și Susținătorul universului, Dumnezeu peste toate, lăudat în veci; în același timp, Omul fără pată, sfânt, desăvârșit, care nu păcătuise niciodată și nici nu putea păcătui, pentru că nu cunoștea păcatul; un Om adevărat, născut dintr-o femeie, făcut ca noi în toate, cu o singură excepție: păcatul. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - J.N. Darby

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Cea de-a treia carte a lui Moise începe cu relatarea că din Cortul întâlnirii Domnul îl cheamă pe Moise. Aici este vorba despre apropierea de Dumnezeu. Jertfele sunt mijloacele pentru atingerea acestui scop, ele simbolizând lucrarea lui Hristos, prin care am fost aduși la Dumnezeu. Există o diferență clară între primele două jertfe pe care le găsim aici - cea de-a treia jertfă este o suplimentare, ca să spunem așa - și jertfele pentru păcat. Arderea-de-tot și jertfa de mâncare sunt de sine stătătoare. Jertfa de pace (sau de părtășie) depinde de acestea. Acestea sunt urmate de jertfe de altă natură, și anume jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină. Acestea sunt cele două grupe de jertfe.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piatra - Autor necunoscut

   Printre multe alte nume și titluri, Domnul nostru poartă și numele de Piatră. El este Piatra, la fel cum El este calea, ușa, viața etc. Fiecare nume ne descoperă frumuseți și perfecțiuni deosebite în El, și din orice punct de vedere am privi la El - vom găsi întotdeauna motive de bucurie și de închinare. Acest lucru se va întâmpla și dacă Îl privim puțin astăzi ca fiind „Piatra”...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot era cea mai importantă jertfă de o mireasmă plăcută; ea era oferită lui Dumnezeu în întregime și se înălța la El cu toată mireasma ei. În primul rând, ea era destinată în întregime lui Dumnezeu, deși jertfitorul putea vedea în ea măsura acceptării sale de către Dumnezeu. Jertfa era un model al lui Hristos, care S-a adus pe Sine Însuși ca jertfă lui Dumnezeu, „o mireasmă plăcută”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Cel spânzurat este un blestem al lui Dumnezeu” - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Deuteronomul 21.22,23

   Faptul că această rânduială ciudată a lui Dumnezeu se referea la Hristos și moartea Sa pe cruce ar putea părea la început dur și incredibil pentru cineva care nu este instruit în Scriptură. Dar nu lipsesc motivele care să confirme această afirmație, care sunt luate în parte din caracterul Legii și în parte din explicația dată de Duhul Sfânt în altă parte. În primul rând, această rânduială în sine este de o asemenea natură încât, dacă referirea la Hristos este îndepărtată din ea, nu poate avea niciun temei rezonabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „S-a sfârșit!” - J.J. Rambach, Weiland

   Verset călăuzitor: Ioan 19.30

   După ce a luat oțetul, Isus a spus: «S-a sfârșit!». Senzația dureroasă a setei și băutura de oțet care a urmat a fost ultima suferință, pe care Isus a trebuit să o îndure înainte de moartea Sa ... În acest al șaselea cuvânt se pune piatra de hotar, la care se termină suferințele trupului și ale sufletului Său; da, totodată, în el se pune coroana, ca să zicem așa, pe toate suferințele îndurate până atunci și se proclamă public împlinirea lor.

   În limba greacă, această expresie constă dintr-un singur cuvânt: „tetelestai”, prin a cărui scurtime Mântuitorul nostru a vrut să ne arate că trebuie să ne întrebăm ce s-a împlinit, deoarece nu menționează nimic anume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un laț nimicitor - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Proverbele 29.5

   Un cuvânt demn de luat în seamă! Puțini sunt cei care s-au gândit vreodată serios la natura lingușirii, la originile ei și la consecințele ei adesea nefaste, mai ales pentru cei care o practică. O „limbă mincinoasă” [Proverbele 26.28], așa cum o numește Cuvântul, este un rău teribil și răspândit. Dumnezeu spune despre om, în general: „Ei vorbesc neadevăr unul către altul; vorbesc cu buză lingușitoare, cu inimă fățarnică” (Psalmul 12.2). Prin urmare, poate că ar fi bine să spunem un cuvânt despre acest subiect.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mort față de păcat odată pentru totdeauna - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Romani 6.10

   Domnul nostru preamărit a venit o dată în această lume pentru a rezolva problema gravă a păcatului. Acesta a fost scopul venirii Sale. El a venit să ia locul nostru ca păcătoși, să moară pentru noi. Nu exista o altă cale de a rezolva această chestiune. El nu a murit pentru că ar fi trebuit să moară; oh, nu, El a fost Cel Sfânt și Drept. El a murit pentru noi din har și având în vedere păcatul care ne murdărise și ne ținea captivi; și a făcut-o odată pentru totdeauna. Această lucrare nu poate și nu trebuie să fie repetată niciodată. El a trebuit să o facă din cauza păcatului care ne despărțea de Dumnezeu pentru totdeauna, iar acum, pentru că a îndeplinit lucrarea dificilă, El nu mai are nimic de-a face cu păcatul. „Pentru că, în ceea ce a murit, a murit față de păcat odată pentru totdeauna”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeu este dragoste - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: 1 Ioan 4.8

   Orice om este prin natură, așa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, mort în păcate, înstrăinat de viața lui Dumnezeu; iar natura lui, pe care a primit-o ca urmare a nașterii sale din primul Adam, este vrăjmașă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia lui Dumnezeu despre el. Nu există dragoste în inima lui, nici pentru Dumnezeu, nici pentru aproapele său. Într-o inimă firească poate exista o dragoste naturală, dar ea nu cunoaște dragostea adevărată, dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru frați; căci „dragostea este din Dumnezeu” [1 Ioan 4.7]. Dar atunci când un om este adus la viață prin puterea Duhului Sfânt, adică este născut din nou, el primește o natură nouă, viața divină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei care au căzut - Stanley Bruce Anstey

   Poate că te-ai poticnit și ai sentimentul că ai putea la fel de bine să renunți. Dragă prietene, nu face asta! Diavolul vrea să faci asta, dar Domnul vrea să te ridici, să te judeci și să mergi mai departe. Minciuna diavolului este că, dacă ai căzut, ai căzut atât de mult încât nu mai poți fi restabilit. Cain a crezut același lucru. El a spus: „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată” (Geneza 4.13). El credea că ceea ce făcuse era prea grav pentru a fi iertat și restabilit, dar aceasta nu era adevărat. Îl ascultase pe diavol. Domnul spusese: „Dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă” (Geneza 4.7). Exista o măsură pentru tratarea păcatului lui, oricât de grav ar fi fost el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem - Stanley Bruce Anstey

   Noul Testament ne oferă o serie de motive pentru care creștinii credincioși se poticnesc. Aș dori să folosesc timpul rămas pentru a le trece pe scurt în revistă și a nota cauzele și sper să învățăm ceva din ele. Cele mai multe căderi spirituale în umblarea creștină sunt cauzate de unul sau mai multe dintre aceste șapte lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujirea - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Coloseni 3.24

   Aproape că nu există un domeniu din viața și experiențele unui creștin credincios care să fie supus unor schimbări mai mari decât cel al slujirii. În toate formele obișnuite ale vieții creștine, slujirea capătă adesea un caracter mai mult sau mai puțin asemănător cu cel al slujirii ca rob, adică este exercitată ca o chestiune de datorie și apoi este adesea percepută ca o încercare sau chiar ca o cruce. Lucrurile, care inițial erau făcute cu plăcere și bucurie, devin pe termen lung sarcini plictisitoare, care poate că sunt făcute în continuare cu fidelitate, dar cu o aversiune ascunsă, cu dorința mărturisită sau nemărturisită de a nu mai fi nevoit să fie făcute, sau cel puțin nu la fel de des. În locul „Am voie să fac?”, rostit cu bucurie, apare datoria „Trebuie să fac?”, rostită cu amărăciune. Jugul, care inițial a fost blând, devine apăsător, povara cândva ușoară devine grea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acolo sunt acasă - Autor necunoscut

   În timp ce distribuiam tractate într-un sat izolat, într-o zi, am dat peste o femeie credincioasă de optzeci și patru de ani care trăia singură într-o mansardă. Tot ceea ce am văzut era dovada unei mari sărăcii. Considerând că bătrâna singuratică avea nevoie de un cuvânt de încurajare, i-am spus: „Stimată doamnă, în curând încercările de pe cale vor fi în urma noastră și vom fi complet fericiți acolo sus, la Domnul nostru Isus!”

   „Acolo eu sunt acasă”, a răspuns ea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul este deschis - Autor necunoscut

   (Discurs rostit cu ani în urmă la înmormântarea unui vechi slujitor al Domnului)

   Un cuvânt m-a preocupat mereu în această după-amiază. Îl citim în Apocalipsa 4.1: „După acestea am văzut: și iată o ușă deschisă în cer, și glasul dintâi, ca de trâmbiță, pe care l-am auzit vorbind cu mine, spunând: „Suie-te aici și-ți voi arăta cele ce trebuie să aibă loc după acestea”.

   Scumpii mei frați și scumpele mele surori! Cerul nu este atât de departe de noi pe cât credem de obicei; nu, este aproape! ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu ți-am poruncit Eu? - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iosua 1.9

   Un credincios ar trebui să fie întotdeauna capabil să justifice, cu demnitatea credinței care se bazează doar pe puterea și autoritatea lui Dumnezeu, calea pe care merge, lucrarea pe care o face și locul pe care îl ocupă. Aceasta nu este aroganță sau mândrie, nu este încredere în sine sau laudă deșartă; nu, este exact opusul: neîncredere în sine și încredere în Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu te teme; crede numai! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Marcu 5.36

   Nimic nu este mai dificil pentru inima omului decât să stea liniștită și să creadă. Este complet contrar naturii sale. De aceea, credința este numită și „un dar al lui Dumnezeu”, iar Dumnezeu este Cel care o susține, o încurajează și o răsplătește din belșug, căci credința Îl onorează pe Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Rezumat referitor la cădere lor - Stanley Bruce Anstey

   Lucrurile, care i-au dus pe acești tineri la cădere, erau: neglijență, răzvrătire și unul nevinovat, atras printr-o dezbinare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Mefiboșet - Stanley Bruce Anstey

   Verset călăuzitor: 2 Samuel 4.4

   Căderea lui Mefiboșet este poate cel mai trist caz dintre toate, pentru că nu a fost deloc vina lui. A fost lăsat în mâinile unei persoane neglijente, care l-a făcut să cadă.  Uneori, căderea unui tânăr poate fi pusă, într-o oarecare măsură, pe seama celor care au avut grijă de el. În cazul lui Mefiboșet, „doica” sa a fost cea care l-a făcut să cadă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lauda creștinului credincios - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Romani 5.1-11

   Abia atunci când păcătosul simte povara grea a păcatului în prezența lui Dumnezeu, când inima lui, nesigură și neliniștită, tânjește după pace, învață să înțeleagă că are nevoie de har, și încă de un har desăvârșit, pentru a fi mântuit. Dar cât de profundă și de puternică trebuie să fie impresia atunci când într-o astfel de inimă prin puterea activă a Duhului Sfânt pătrunde Cuvântul: „Care {Hristos} a fost predat pentru greșelile noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră” (Romani 4.25)! Această afirmație scurtă și simplă conține cea mai plăcută evanghelie pentru păcătosul pierdut. El vede aici dreptatea lui Dumnezeu, de care trebuie să se teamă din cauza păcatelor sale, satisfăcută în cel mai desăvârșit mod. Ea și-a găsit satisfacția în moartea Altuia, în moartea ca jertfă a lui Hristos pe Golgota. În locul păcătosului, păcatul a fost judecat în carne. „Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatului și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne” (Romani 8.3).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Așa-zisa doctrină a sfințirii în lumina Cuvântului lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Faptul că Cuvântul lui Dumnezeu învață ce este sfințirea este cunoscut de orice cititor atent al Scripturii; într-adevăr, mii de oameni vor mărturisi cu ușurință că este un adevăr foarte binecuvântat și prețios. S-a scris și s-a discutat mult despre el și în zilele noastre. Deci, dacă ar fi necesar vreodată, atunci astăzi, când Satana face eforturi atât de mari pentru a răspândi doctrine false și rele și pentru a jefui poporul lui Dumnezeu de adevăr, se cuvine să comparăm cu atenție ceea ce se învață despre acest subiect, cu învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu și să examinăm dacă „oamenii sfințirii”, așa cum sunt numiți în mod obișnuit, susțin cu adevărat adevărul potrivit lui Dumnezeu sau dacă au căzut în capcana pusă cu viclenie de dușman.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Supuneți-vă deci lui Dumnezeu! - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Iacov 4.7

   Omul este o creatură și, prin urmare, o ființă dependentă, căci orice creatură este în mod necesar dependentă de Creatorul său. Ascultarea de Dumnezeu se cuvine deci oricărui om; da, el Îi datorează lui Dumnezeu ascultarea și este deci pasibil de pedeapsă dacă își urmează propria voință. Neascultarea și voința proprie din partea sa echivalează cu o răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu. Iată de ce i se spune lui Saul cel îndărătnic: „Pentru că răzvrătirea este ca și păcatul ghicirii și încăpățânarea este ca nelegiuirea și ca închinarea la idoli” (1 Samuel 15.23a).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Două mărturii - Autor necunoscut

   Verset călăuzitor: Evrei 11.4

   „Prin credință pricepem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu” [Evrei 11.3], iar creația era frumoasă și fără pată când Dumnezeu a privit la lucrarea Sa în ziua a șaptea. Totul era „foarte bine” [Geneza 1.31]. Dar, vai!, nu a rămas așa. Păcatul a intrat în lume și, de atunci, creația a fost supusă deșertăciunii și suferinței; „nu de bunăvoie”, după cum citim în Romani 8, „ci din cauza celui care a supus-o” [Romani 8.20], adică a omului. Omul însuși a fost de acum înainte separat de Dumnezeu printr-o prăpastie de netrecut; păcatul s-a interpus între el și Dumnezeul cel sfânt, iar o relație între Dumnezeu și om, așa cum avusese loc în grădina Eden, nu mai era posibilă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Ahazia - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Împărați 1.1,2

   Aici avem un alt tânăr care a căzut. La fel ca și Eutih, căderea lui este menită să reprezinte o cădere spirituală pe care o poate avea oricare din poporul Domnului. El era un împărat tânăr, care tocmai urcase pe tronul din Israel în locul tatălui său. Avea viața în față și sunt sigur că arăta destul de bine. Dar, într-o zi, totul s-a oprit când a „căzut printre gratii”. Căderea lui Ahazia a fost foarte gravă. Nu avea să-și mai revină niciodată din ea. Aceasta este o chestiune serioasă, dragi frați și surori. Ea arată că există lucruri în care o persoană poate cădea și din care nu-și poate reveni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Eutih - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 20.7-12

   Eutih era un tânăr, care a căzut din adunare! Nu a intenționat să o facă, dar exact asta s-a întâmplat. Căderea lui este o imagine a celor care părăsesc literalmente Adunarea. Vedem că acest lucru se întâmplă din când în când în rândul poporului Domnului și este o tragedie. Putem învăța ceva din asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Vreau să vorbesc în această după-amiază despre trei tineri: Eutih, Ahazia și Mefiboșet. Acești trei tineri aveau ceva în comun - fiecare dintre ei a căzut grav! Dumnezeu a consemnat căderea lor în Cuvântul Său, pentru ca noi să putem învăța ceva. Vreau să-i privim pe toți trei cu ajutorul Domnului, pentru a putea primi învățătura practică pe care El intenționează să ne-o ofere.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Harul lui Dumnezeu - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Tit 2.11-13

   Harul lui Dumnezeu! - Ce câmp vast, imens, plin de cele mai bogate și mai prețioase roade, se deschide înaintea ochilor noștri când auzim acest singur cuvânt: „Harul lui Dumnezeu”! - un tezaur plin de bogății inepuizabile, de argint, de aur și de pietre prețioase strălucitoare. Harul unei căpetenii puternice de pe acest pământ este cu siguranță ceva prețios, de dorit; dar ce este el în comparație cu harul lui Dumnezeu? Ca o singură picătură, și nici măcar o picătură pură, în comparație cu inundațiile cristaline ale unui lac măreț, ale cărui adâncimi nu pot fi măsurate de nicio creatură.

   Harul lui Dumnezeu! - Cât de dulce și de plăcut sună acest cuvânt în urechile unui păcătos condamnat la judecata veșnică! Cât de mângâietor și înviorător vorbește inimii pelerinului credincios pe drumul său printr-un pustiul obositor și periculos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cele două imnuri din Apocalipsa - Autor necunoscut

   Există o diferență importantă între cele două cântări de mulțumire sau de laudă din Apocalipsa 1.5,6 și 5,9-14. Cea din capitolul 1 este cu adevărat o mulțumire; în capitolul 5, însă, este mai degrabă o laudă, o celebrare a ceea ce Mielul este vrednic să facă și să primească. Cântarea de laudă din primul capitol este expresia închinării sau adorației recunoscătoare adusă de cei răscumpărați de pe pământ. În capitolul al cincilea, în schimb, ne aflăm în cer; prin urmare, este mai mult o prezentare a închinării cerești, a închinării tuturor locuitorilor cerului, de fapt a tuturor ființelor create din cer, de pe pământ, de sub pământ și de pe mare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că aceste două exprimări sublime ale sentimentelor nu sunt doar diferite în sine, ci sunt produse și de două cauze diferite. Cu toate acestea, rămâne adevărat că, pe lângă diferență, există și o mare asemănare, iar pentru a arăta clar atât diferența, cât și asemănarea, aș dori să intru puțin în detaliile acestui mare subiect. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lucrarea harului pentru noi și în noi - Autor necunoscut

   Mântuitorul, Fiul Omului, a atârnat pe cruce pe moarte; El, Cel drept, a stat în locul celor nedrepți, purtând păcatele noastre în propriul Său trup pe lemn. Aceasta era marea Sa lucrare pentru noi. Dar când unul dintre cei doi răufăcători, între care a fost răstignit și care amândoi Îl insultau, s-a convertit, s-a descoperit o lucrare a harului în acel om. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Circumcizia - Stanley Bruce Anstey

   Dumnezeu a folosit circumcizia ca semn al legământului său cu Avraam și cu urmașii săi pentru a-i binecuvânta în țara Canaan (Geneza 17.10,11). Iudeii au înțeles aceasta ca fiind o arvună irevocabilă a binecuvântării lui Dumnezeu pentru ei (Geneza 15.5; 17.10). Din moment ce se aflau în această relație cu Dumnezeu, ei credeau că le era imposibil să se piardă pentru veșnicie, deoarece, dacă s-ar fi pierdut, El Și-ar fi retras cuvântul. Însă, în Romani 2.25-29, Pavel explică faptul că circumcizia nu salvează o persoană de judecata veșnică pentru păcatele sale, așa cum nu o salvează nici încrederea în Lege.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Tainele - Stanley Bruce Anstey

   O „taină” în Sfânta Scriptură nu este ceva misterios și enigmatic, ci o taină descoperită, care era necunoscută oamenilor înainte de a fi dezvăluită (Deuteronomul 29.28). „Tainele lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4.1; 13.2; 14.2) sunt anumite aspecte ale adevărului, pe care Dumnezeu nu le făcuse cunoscute oamenilor înainte de venirea Domnului Isus Hristos și de trimiterea Duhului Sfânt (Romani 16.25; Efeseni 3.5; Coloseni 1.26). Ele constituie, în esență, revelația creștină a adevărului. Apostolii au fost „administratorii” acestor taine și, prin urmare, au avut sarcina de a le face cunoscute Bisericii (1 Corinteni 4.1).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Binecuvântări - Stanley Bruce Anstey

   Termenul „binecuvântări” {blessings} este menționat în Sfânta Scriptură în patru moduri: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - W.T.P. Wolston

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-33

   În timp ce Isus a dat drumul mulțimilor, după ce le-a hrănit, ucenicii se aflau într-o corabie și „se chinuiau cu vâslirea”. Dar în toate greutățile și pericolele lor, Domnul avea ochii îndreptați spre ai Săi. El S-a rugat pentru ei acolo sus pe munte și în a patra strajă din noapte a venit la ei. El nu îi uită niciodată pe ai Săi în greutățile lor. El „poate să ajute”, „are milă” și „poate să mântuiască pe deplin”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Speranța creștinului - Autor necunoscut

   După ce în ultimele luni am tratat în repetate rânduri „lupta creștinului”, astăzi aș dori să atrag atenția cititorului asupra unui alt subiect de același interes profund și personal. Este vorba de speranța creștinului, adică speranța credinciosului în revenirea Domnului său. Acesta este un subiect pe care fiecare creștin credincios ar trebui să-l cunoască bine, și aș vrea să-l rog pe cititor să-și îndrepte împreună cu mine gândurile, nu numai gândurile, ci toate impulsurile și afecțiunile inimii sale, către acest subiect. Iubitul nostru Domn, Fiul Dumnezeului celui viu, revine pentru noi din cer; acesta este subiectul adevărat și propriu-zis al speranței și așteptării noastre, și El vine să ne introducă în casa Tatălui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Lupta creștinului - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Efeseni 6.10-20

   De la un luptător se așteaptă să aibă calități deosebite, iar învingătorul este copleșit de onoruri; dar cine îl laudă pe cel laș? Cu regret, el este în fruntea listei întunecate a celor pierduți din Apocalipsa 21.8, unde citim: „Dar cât despre cei lași și necredincioși ... partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă”. Expresia „cei lași” se referă aici la cei care se tem să-L mărturisească pe Isus ca Mântuitor și Domn de teama consecințelor. Ei sunt lași când vine vorba de Hristos. În ochii lui Dumnezeu, acesta este un păcat de cea mai joasă și întunecată speță. Pentru că astfel de oameni cunosc în mod evident ceva despre Hristos și despre bunătatea Sa, și totuși le este rușine de Numele Său în fața oamenilor. Prin urmare, catalogați drept „lași”, ei își vor găsi destinația veșnică în iazul de foc.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfa de ardere-de-tot - Charles Stanley

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Jertfitorul poate oferi un vițel, o oaie, o capră sau o pasăre, și anume o turturică sau un pui de porumbel. Dar, în toate cazurile, trebuie să aibă loc moartea. Jertfa lui Cain - adică o jertfă fără moartea jertfei de ispășire [compară cu Geneza 4.3] - nu poate fi primită. Nu contează cât de mult sau cât de puțin înțelegem despre Hristos: trebuie să recunoaștem că jertfa Sa ispășitoare este absolut necesară.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curățire de trei feluri - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 13,5; 15.2; 1 Ioan 3.3

   Capitolele 13-16 din Evanghelia după Ioan se caracterizează printr-o seriozitate deosebită, melancolică; ele ni-L arată pe Domnul nostru în ultimele ore dinaintea morții Sale în conversație cu ucenicii Săi iubiți. În izolare liniștită, El se preocupă cu ei și îi învață despre momentul în care nu va mai fi cu ei. El știa că venise ceasul ca El să plece din această lume la Tatăl și ca ei să rămână în urmă fără El. De aceea, El îi încredințează dragostei și purtării de grijă a Tatălui într-un mod cu totul special (Ioan 17). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un Dumnezeu drept și salvator - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 8.1-11

   În fiecare om există o anumită cunoaștere a binelui și a răului. „Aceasta și aceea”, spune el, „este bună, iar aceasta și aceea este rea”. Dar poate că nu există doi oameni care să aplice același criteriu pentru bine și rău. De obicei, un om alege un astfel de standard al binelui încât el însuși să îl poată atinge sau să îi corespundă, în timp ce răul începe pentru el într-un punct în care el însuși este exclus, dar alții sunt incluși. Bețivul, de exemplu, crede că băutul nici măcar nu este rău, în timp ce el ar considera un mare păcat să fure. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce poate face harul - Autor necunoscut

   Cu mai mulți ani în urmă, în Westerwald, acel ținut deluros împădurit dintre râurile Rin, Sieg și Lahn, trăiau un mecanic de locomotivă și familia sa. Erau niște catolici stricți, care respectau cu fermitate statutele Bisericii Romano-Catolice. În momentul în care începe povestea noastră, una dintre fiicele adulte tocmai se căsătorise cu un coleg mai tânăr și - să credem că e posibil? - protestant al tatălui ei, un domn D. Părinții făcuseră tot ce puteau pentru a zădărnici această legătură, nu mai puțin o rudă care era capelan. Dar fără nici un rezultat. Căsătoria a avut loc. Când tânăra mireasă a aflat că logodnicul ei nu era de aceeași credință cu ea, a fost și ea chinuită de grave mustrări de conștiință. Dar dragostea ei a fost mai puternică decât îndoielile sale religioase. Ea nu a putut să întrerupă legătura, așa că acum erau soț și soție.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Har peste har - Autor necunoscut

   M-am născut într-un mic sat din regiunea Rinului. Părinții mei erau agricultori, care se interesau puțin de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe mama mea abia dacă o cunoșteam. Ea a murit când aveam doar doi ani. De atunci încolo, educația mea a fost în întregime în mâinile bunicii mele, care locuia cu noi. Încă îmi amintesc foarte bine că eram adesea foarte obraznică cu bătrâna și uneori chiar îi strigam cuvinte urâte. Cu regret, ea nu m-a pedepsit niciodată pentru asta. Am început școala la vârsta de șase ani. Eram o elevă dornică să învăț. Cel mai mult îmi plăcea ora de religie. Îmi plăcea să-l ascult pe învățător vorbind despre Domnul Isus și despre cum era atât de bun și de amabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din gura unui copil - Autor necunoscut

   Extrem de felurite și de diferite sunt căile pe care Dumnezeu le parcurge pentru a-i atrage la Sine pe oameni. În cele ce urmează, cititorul găsește povestea convertirii, scurtă, dar impresionantă, a unei femei, acum în vârstă, a cărei inimă și conștiință au fost trezite din somn printr-o simplă întrebare a unei fetițe și au fost pregătite pentru lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

   Doamna A., cum o vom numi, crescuse în bune circumstanțe, fiind copilul unei mame credincioase. Înclinată din fiere, dusese permanent o viață religioasă, onorabilă, dar nu ajunsese niciodată la adevărata cunoaștere a stării ei pierdute și a poziției ei înaintea lui Dumnezeu. Așa că Domnul a trebuit să meargă cu ea pe căi serioase. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pe marea furtunoasă - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-36

   Corabia care pleacă pe mare este o imagine a mărturiei Evangheliei, care merge la păgâni. Apostolii, care s-au urcat pe corabie, reprezintă rămășița credincioasă a iudeilor, care au fost scoși din iudaism și primiți în Biserica creștină. În același timp, Domnul „S-a suit pe munte, ca să Se roage”. Aceasta înseamnă că Domnul S-a înălțat la cer pentru a îndeplini lucrarea Sa actuală de Mare preot, de rugăciune de mijlocire pentru ai Săi aflați în această lume

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vino și ajută-ne!” - Autor necunoscut

   Omul are un suflet nemuritor. Corpurile se descompun, sufletele rămân. Dacă mașinăria trupului nostru, atât de minunat creat de Dumnezeu, cedează, „dacă se desface casa pământească a cortului nostru”, sufletul rămâne și va rămâne pentru eternitate. Probabil că există în prezent pe pământ în jur de o mie cinci sute de milioane de suflete nemuritoare {n.tr.: articolul a apărut în anul 1932}. În fiecare an, milioane trec din timp în eternitate, pentru a o petrece fie în fericire și lumină strălucitoare, fie în nenorocire și întuneric. Natura noastră rămâne păstrată pentru întotdeauna. Adam și Eva trăiesc încă, la fel ca toți nenumărații lor urmași. O generație după alta vine și pleacă. Pământul este un câmp imens de morți; la fel și mările își adăpostesc nenumărații lor morți. Milioane și milioane de milioane au trecut permanent granițele timpului, purtați de o putere asupra căreia nu au avut niciun control. Roata timpului se învârte încet, dar irezistibil și neîncetat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Prefață și introducere - Stanley Bruce Anstey

   A fost dorința noastră de a publica o carte de această natură, pentru a le oferi creștinilor ceea ce noi credem că este o prezentare exactă a diferitelor adevăruri doctrinare care au fost redescoperite în secolul al XIX-lea. Misiunea consta în prezentarea simplă și concisă a adevărului, astfel încât generația de astăzi să îl poată înțelege, dar în același timp să ne asigurăm că nu se pierde nimic din profunzimea lui.

   Această carte nu se dorește a fi o enciclopedie biblică, deși este organizată în ordine alfabetică precum o enciclopedie. De aceea, ea nu conține date despre oameni, locuri și lucruri. Cu toate acestea, ea conține aproximativ o sută cincizeci de termeni și expresii doctrinare din Noul Testament și, prin urmare, ar putea fi catalogată drept un manual biblic.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Urâciunea pustiirii - Stanley Bruce Anstey

   „Urâciunea pustiirii” se referă la „chipul” idolatru, pe care antihrist îl va ridica în Templul din Ierusalim și la care iudeii vor fi obligați să se închine (Daniel 12.11; Matei 24.15; Apocalipsa 13.12-18).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Făcuți plăcuți - Stanley Bruce Anstey

   „Făcuți plăcuți” este un termen care se referă la faptul că cei care cred în Domnul Isus Hristos se află „în privilegiul” lui Dumnezeu prin faptul că L-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor. În consecință, în Hristos, ei au o nouă poziție înaintea lui Dumnezeu, acolo unde nu-i ajunge judecata.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: „În Hristos” și „Hristos în voi” - Stanley Bruce Anstey

   „În Hristos” și „Hristos în voi” - apostolul Pavel folosește acești termeni tehnici pentru a descrie poziția și starea creștinului credincios: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  „Eu sunt!” - Autor necunoscut

   Domnul știe „să ajute cu un cuvânt pe cel obosit” la momentul potrivit (Isaia 50.4). Și ucenicii au experimentat acest lucru atunci când corabia lor era în primejdie în mijlocul mării, amenințată de vânt și de valuri. „Îndrăzniți; Eu sunt, nu vă temeți!” [Marcu 7.50], le-a strigat Domnul; și, într-adevăr, se aflau într-o poziție în care aveau nevoie de un astfel de apel. În același timp, ei au fost capabili să înțeleagă și să aprecieze semnificația acestuia, pentru că nevoia lor le făcuse inimile receptive la el. Își simțeau neputința de a ghida corabia prin marea furtunoasă până la țărmul de dincolo; erau neputincioși și neajutorați, iar Domnul alesese tocmai acest moment pentru intervenția Sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Domnul Isus intervine pentru noi - Frederick Stephen Marsh

   Versete călăuzitoare: Matei 14.22-31

   Oricât de întunecată ar fi noaptea, oricât de dificile ar fi circumstanțele și oricât de mare ar fi confuzia, slujirea prezentă a lui Hristos continuă, până când ne va duce în casa Tatălui, dincolo de valurile, de vântul și de necazul circumstanțelor. Slujirea Sa continuă neîncetat până la acel moment glorios!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Harul - Autor necunoscut

Tit 2.11,12: Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent.

   Cu acest cuvânt prețios al bătrânului apostol Pavel vrem ca la începutul noului an să-l salutăm pe prietenosul nostru cititor. Anul vechi a rămas în urma noastră, cu durerile, dezamăgirile și vicisitudinile sale, dar și cu feluritele sale înviorări și bucurii. A trecut, s-a dus pentru totdeauna! Numai amintirea ne-a rămas. Dar nu, a mai rămas ceva: harul - care în anul trecut ne-a însoțit atât de fidel – strălucește la începutul noului an cu aceeași splendoare minunată. El nu s-a schimbat, n-a devenit mai neînsemnat; el vrea și în continuare să-și dovedească puterea în toți cei care cred, pentru ca ei „să trăiască cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent”. Dar înainte de toate, el vrea să devină puternic pentru păcătoșii care până acum încă au fost legați cu lanțurile lui satan, neputincioși și incapabili să le rupă. El vrea să-i elibereze pe sărmanii prizonieri neajutorați de sub stăpânirea acestui vrăjmaș îngrozitor, și să-i facă copii fericiți ai lui Dumnezeu.  

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Arderea-de-tot - Algernon James Pollock

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1

   Arderea-de-tot este jertfa care reprezintă moartea lui Hristos în cel mai înalt aspect al ei. Cuvântul ebraic olah, care se traduce prin „ardere-de-tot”, înseamnă „ceea ce se suie”. Era o jertfă de bună voie și Îl prezintă pe Hristos în model, ca fiind Cel care S-a oferit de bună voie lui Dumnezeu, chiar și ca jertfă de ispășire pentru păcat.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cine aparține rămășiței fiilor lui Israel și cine va intra în Împărăția de 1000 de ani?

  Iar Isaia strigă despre Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița va fi mântuită” (Romani 9.27). Din aceștia fac parte toți cei care vor crede Evanghelia Împărăției, care va fi propovăduită după răpirea Adunării, și prin aceasta vor fi mântuiți. În Împărăția de o mie de ani vor intra și cei dintre națiuni care vor crede Evanghelia Împărăției - ei vor avea parte de timpuri grele, dar nu vor trece prin necazul lui Iacov.

   O privire de ansamblu oferă prezentarea schematică alăturată.

---   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (20): Calea de apropiere de Dumnezeu - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Leviticul 16.1-22

   Am parcurs deci întregul Cort al întâlnirii. Putem spune că întregul mobilier se poate fi împărțit în două părți: obiectele care se referă la apropierea de Dumnezeu și obiectele de reprezentare. Există anumite lucruri care reprezintă ceea ce este Dumnezeu în Hristos, cum ar fi masa și sfeșnicul, în timp ce există altele care au legătură directă cu apropierea de El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 16 - Stefan Ulrich

   Din nou le întâlnim aici pe cele trei femei și din nou acțiunile lor arată dragostea și devotamentul lor. De îndată ce a trecut Sabatul, ele cumpără mirodenii parfumate, pentru a-L unge pe Domnul. Cu aceste miruri, ele pornesc foarte devreme în dimineața primei zile a săptămânii, pentru a-și îndeplini slujba de dragoste față de Domnul. Dar, cu toată dragostea lor, ele - ca și ucenicii - nu aveau înțelegere și discernământ. Dacă ar fi ascultat cu atenție cuvintele Domnului înainte de moartea Sa, ar fi știut că El a înviat deja. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 15 - Stefan Ulrich

   Marcu menționează interogatoriul înaintea sinedriului, dis-de-dimineață, într-o singură frază și, prin urmare, nu atât de detaliat ca Luca în capitolul 22.66-71. Se convenise deja în timpul nopții că Domnul era vinovat de moarte (Marcu 14.64). Această hotărâre este acum confirmată oficial de către sinedriu. Dar, întrucât dreptul de a impune pedeapsa cu moartea le fusese luat iudeilor de către romani (Ioan 18.31), ei trebuie să Îl ducă pe Domnul la Pilat. Conducerea spirituală a poporului, care trebuia să conducă poporul la Dumnezeu, Îl ia pe Domnul, Îl leagă și Îl duce la Pilat, pentru a-L preda la moarte. Ce tragedie se ascunde în acest eveniment!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 14 - Stefan Ulrich

   Capitolul 14 ne readuce la succesiunea evenimentelor din zilele Domnului înainte de răstignirea Sa. El ne descrie ultimele scene emoționante din viața Domnului pe pământ și ne arată cum, în apropierea Sa, sunt dezvăluite gândurile multor inimi. Începe cu planurile viclene ale conducătorilor poporului, arată dragostea impresionantă din inima Mariei, trădarea făcută de Iuda, dragostea Domnului pentru ucenicii Săi prin instituirea cinei de amintire, tăgăduirea lui Petru și, în cele din urmă, Domnul în grădina Ghetsimani și în fața sinedriului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 13 - Stefan Ulrich

   În acest capitol găsim ultima mare cuvântare profetică a Domnului. Această cuvântare este adresată ucenicilor Domnului din poporul Israel. El anunță evenimentele viitoare și dificultățile pe care ucenicii Săi le vor întâlni în slujba lor. Pentru acest timp, El le oferă mângâiere și instrucțiuni, care aici, în Marcu – cu totul în concordanță cu caracterul Evangheliei - sunt legate în mod special de slujirea lor. În vorbirea Sa, El trece adesea fără întrerupere de la viitorul apropiat pentru ucenici - timpul de după răstignirea Sa - la timpul de după răpirea Adunării. El face legătura între judecata iminentă de atunci a Ierusalimului și judecățile viitoare, care urmează să vină asupra iudeilor. Se trece peste timpul de har, când Adunarea se află pe pământ; acesta nu constituie subiectul învățăturilor Domnului aici. Dar, cu toate acestea, noi putem face unele aplicații pentru timpul nostru.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Salvatorul făgăduit - Roger Liebi

   Pentru a putea aborda în detaliu profeția mesianică, trebuie mai întâi să se facă câteva precizări de bază cu privire la originea și transmiterea Vechiului Testament (VT). Vechiul Testament a fost scris în ebraică și aramaică pe o perioadă de peste 1000 de ani. Cele mai vechi părți au fost scrise cel mai târziu în timpul lui Moise (aproximativ 1600 î.Hr.). Cartea profetului Maleahi este ultimul document al Vechiului Testament. Ea datează din jurul anului 420 î.Hr.

   Citind Vechiul Testament, se primește o impresie profundă despre nostalgia și a dorința după un Salvator care urma să vină, Mesia, care va elimina toate problemele omenirii și va introduce dreptatea eternă. Acest Mesia promis este descris în scrierile Vechiului Testament până în cele mai mici detalii. Totuși, în mod surprinzător, există multe pasaje care vorbesc despre un „Mesia suferind”, care va fi urât, respins și ucis cu cruzime de propriul Său popor, în timp ce El va suferi pentru păcatele multora. Pe de altă parte, se vorbește despre un „Mesia triumfător”, care la sosirea Sa va instaura o domnie de pace glorioasă la nivel mondial. Cum putem împăca tensiunea dintre aceste reprezentări diferite ale unicului Mesia, fără să ne contrazicem?
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (19): Curtea din față - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.9-20

   Curtea din față constituia o împrejmuire pentru casa lui Dumnezeu și separa locuința Sa de lumea exterioară. Gândesc că nu ar trebui să ne fie greu să recunoaștem că această incintă este formată de poporul Domnului, care formează efectiv linia de demarcație în această lume între tot ceea ce este de la Dumnezeu și ceea ce nu este de la El. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 12 - Stefan Ulrich

   În versetele anterioare, starea de stricăciune a conducătorilor poporului devenise din nou deosebit de clară. Aici, Domnul, în calitate de Profet divin, plasează această descriere a stării într-un context mai larg, sub forma unei parabole. El descrie istoria îndelungată a poporului Israel ca popor pământesc responsabil al lui Dumnezeu și arată cum s-a ajuns la această stare proastă, care avea să culmineze cu uciderea Fiului Preaiubit. În același timp, însă, această parabolă dezvăluie și bunătatea și grija copleșitor de mare a lui Dumnezeu față de poporul Său nerecunoscător și respingător.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 11 - Stefan Ulrich

   Cu capitolul 11 începe ultima săptămână pentru Domnul, care se încheie cu înmormântarea Sa la sfârșitul capitolului 15. Drumul Său duce tot mai aproape de Ierusalim. Pe acest drum găsim cum Dumnezeu lucrează pentru a-I oferi Fiului Său o ultimă laudă din partea poporului. Scena din fața noastră este o pregustare a omagiului, care Îi va fi adus Domnului, atunci când va intra în Ierusalim, la începutul Împărăției păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 10 - Stefan Ulrich

   În acest capitol Îl vedem din nou pe Domnul ca Slujitor credincios, care slujește neobosit și în ultima Sa călătorie spre Ierusalim dă învățătură despre multe lucruri importante. În versetele 1-12 El vorbește despre valoarea căsătoriei, în versetele 13-16 despre valoarea copiilor și despre mentalitatea celor care vor să intre în Împărăție, iar apoi, în versetele 17-31, urmează instrucțiuni despre bunurile naturale. Pe tot parcursul, se arată ce a făcut omul din aceste lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 9 - Stefan Ulrich

   „Și, după șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov și Ioan și i-a dus pe un munte înalt, singuri, deoparte.” De două ori înainte L-am văzut pe Domnul pe un munte (Marcu 3.13; Marcu 6.46). Dar aici se spune că au urcat pe un munte înalt. Muntele înalt este deseori în Scriptură o imagine a stăpânirii asupra acestui pământ (compară cu Matei 4.8). Iar ucenicii urmau să vadă ceva din aceasta acum. Căci evenimentele de pe acest munte înalt sunt un model al gloriei și al împrejurărilor din împărăția de 1000 de ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ierusalim - Viitorul cetății Marelui Împărat - W.J. Ouweneel

   Noi vrem deci să ne ocupăm cu acest Ierusalim ca loc asupra căreia se concentrează căile lui Dumnezeu cu pământul. Deoarece în Biblie ne sunt descrise căile lui Dumnezeu, vrem să ne ocupăm aproape exclusiv cu ceea ce Sfânta Scriptură face cunoscut despre acest oraș. Trecutul și viitorul aparțin împreună – noi putem înțelege pe unul numai din celălalt. În studiile noastre trebuie de aceea să mergem înapoi la începutul pe care ni-l face cunoscut Biblia despre acest oraș, și apoi foarte pe scurt să ne ocupăm cu unele puncte principale ale istoriei acestui oraș, care sunt esențiale ca să înțelegem viitorul lui. Viitorul acestui oraș se îndreaptă spre un țel final mare: guvernarea Marelui Împărat într-un oraș (Matei 5.35) în timpuri de restaurare a tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura prorocilor Săi sfinți din vechime (Faptele apostolilor 3.21). Abia atunci Ierusalimul va fi cu adevărat „Cetatea păcii”, când Prințul (Căpetenia) păcii va domni în mijlocul lui în dreptate și neprihănire (Isaia 9.6,7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 38.8

   În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de utilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Intercalarea din Matei 10.23 - William Kelly

   Verset călăuzitor: Matei 10.23

   Acest verset mă determină să repet o expresie pe care am mai folosit-o, și anume că Biserica (Adunarea) este o mare intercalare. Misiunea apostolilor s-a încheiat brusc prin moartea lui Hristos, deși au continuat-o o vreme după aceea, dar a fost complet oprită prin distrugerea Ierusalimului: totul s-a terminat pentru o vreme, dar nu pentru totdeauna. Chemarea Bisericii (Adunării) începuse; și când Domnul va fi luat Biserica din lume la cer, Dumnezeu va ridica din nou martori pentru Mesia pe pământ, atunci când iudeii se va converti. Dumnezeu a declarat că va da țara Sa poporului Său, și va face acest lucru, pentru că darurile și chemarea Sa sunt fără părere de rău (Romani 11.29). Credincioșia lui Dumnezeu este inclusă în faptul că poporul iudeu trebuie să fie restabilit în țara sa, atunci când va intra plinătatea națiunilor (Romani 11.25). Chemarea plinătății națiunilor este intercalarea în care trăim în prezent.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”: Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene - Dirk Schürmann

    Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi și mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.1-7

   Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.22-33

   Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat în detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei - John Gifford Bellett

   Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Sfărșitul Împărăției păcii - Werner Mücher

   Timpul incomparabil de binecuvântat al domniei milenare a lui Mesia se va sfârși și el într-o zi. Deja în timpul Împărăției păcii există un anumit declin. Unii văd un indiciu în acest sens în numărul tot mai mic de jertfe la Sărbătoarea Corturilor (Numeri 29.12-38). Sărbătoarea Corturilor dura șapte zile, iar în prima zi, printre altele, trebuiau sacrificați 13 viței tineri, în a doua zi doar 12, în a treia zi 11 etc., iar în cele din urmă, în a șaptea zi, doar 7 viței tineri. La început, oamenii care au fost martori la judecăți vor fi foarte recunoscători pentru mântuirea lui Dumnezeu, dar, pe măsură ce trece timpul, recunoștința și intensitatea închinării față de Dumnezeu vor scădea. La sfârșitul Împărăției păcii vor fi mulți oameni care vor fi înșelați de satan.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Împărăția păcii - Werner Mücher

   Acum, după ce au avut loc toate judecățile, războaiele, legarea lui satana și învierea martirilor, sunt create condițiile pentru instaurarea Împărăției păcii. Acum se întorc cu adevărat dreptatea și pacea, pentru care națiunile au luptat în zadar în toate aceste secole trecute. Acest lucru nu a fost posibil fără Domnul păcii. Cu Împărăția păcii, care începe acum, Dumnezeu încununează diferitele epoci ale relațiilor Sale cu omenirea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții” - Stanley Bruce Anstey

   Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt scriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii - Werner Mücher

   Odată cu înființarea statului Israel a început deja împlinirea profeției referitoare la timpul sfârșitului. În mai 2003, Israel a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a acestui eveniment important. Însă, înainte ca a doua fază a restaurării lui Israel să aibă loc, are loc un alt eveniment central: răpirea tuturor credincioșilor din timpul harului din ziua Cincizecimii încoace, care sunt numiți „Biserica” (în greacă: ekklesia) în Noul Testament. Un pasaj biblic în care este descris clar acest eveniment se găsește în 1 Tesaloniceni 4.13-18. Odată cu răpirea începe o perioadă de șapte ani, care este urmată apoi de Împărăția păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Privire de ansamblu a istoriei omenirii din perspectiva biblică - Werner Mücher

   „Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace, în oameni bună plăcere!” (Luca 2.14), a proclamat o mulțime de oștiri cerești, care Îl lăudau pe Dumnezeu la nașterea Mântuitorului Isus Hristos, care fusese anunțat cu secole înainte ca Domn al păcii (Isaia 9.6). Când S-a născut, acum aproximativ 2000 de ani, „pacea pe pământ” nu putea încă să vină, deoarece poporul Israel nu L-a acceptat pe Mântuitorul lor, deși se afla într-o situație extrem de deplorabilă și avea o nevoie disperată de pace. Pe lângă aceasta, majoritatea poporului era împrăștiată printre toate popoarele pământului. Doar o mică parte se afla în Israel, dar sub stăpânirea străină a romanilor. Nenumărate pasaje din Sfânta Scriptură indică faptul că, într-o zi, când va veni Domnul păcii, va exista o pace durabilă în întreaga lume. Dumnezeu nu-și abandonează planul de binecuvântare pentru poporul Său pământean și, dincolo de acesta, pentru toate popoarele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai există un viitor pentru Israel? - Werner Mücher

   Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu aceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor - Dirk Schürmann

   Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în viitor după răpirea Bisericii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Geneza 37-50: Comentariu -  Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Iosif și a fraților lui în timpul locuirii în Canaan și în Egipt. Ultimele capitole tratează binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi și se încheie cu moartea lui Iacov și a lui Iosif.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel - Stanley Bruce Anstey

   În scrierile lui Pavel există o serie întreagă de expresii doctrinare care marchează anumite linii de adevăr și care, dacă le înțelegem corect, au o extraordinară influență practică asupra vieții noastre. În cele ce urmează aș dori să prezint douăsprezece dintre aceste expresii care ar putea fi numite „Cei doisprezece oameni în scrierile lui Pavel”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

    ÎNDEMNURILE LUI PAVEL ADRESATE CREDINCIOȘILOR DIN TESALONIC (1 Tesaloniceni 4-5)

   Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos în viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Un condamnat la moarte își ia rămas bun de la soția sa

   Ultima scrisoare a lui Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort către soția sa – scrisă cu mâinile încătușate, în 3 septembrie 1944, în ajunul execuției sale.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Pentru ce sunt bune limitările și dizabilitățile - Harold St. John

   Verset călăuzitor: 2 Corinteni 12.9 

   În zilele lui David, în Israel a fost dată o poruncă deosebită ca un ghid pentru generațiile viitoare: „Orbul și ologul nu vor intra în casă” (2 Samuel 5.8). Ea a rămas în vigoare mai bine de o mie de ani, căci în Faptele apostolilor vedem un olog „șezând la poarta Templului numită «Frumoasă»” (Faptele apostolilor 3.2). Această poruncă înseamnă: infirmitățile și slăbiciunile ne fac nepotriviți pentru prezența și slujirea lui Dumnezeu.

   Evanghelistul Matei arată cu bucurie cum cuvântul lui Hristos întrece tot ceea ce „s-a spus celor din vechime” (Matei 5.21): el subliniază că, după intrarea triumfală a Domnului nostru în Ierusalim, orbii și șchiopii au venit la el în Templu și El i-a vindecat (Matei 21.14). În mod evident, El vrea să ne arate clar că Dumnezeu este foarte dispus să repare uneltele distruse și să primească în slujba Sa pe infirmii vindecați.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 26-36: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Isaac și a familiei lui începând cu plecarea lui în țara filistenilor și până la moartea lui, precum și istoria lui Iacov. Capitolul 36 prezintă pe urmașii lui Esau și ai lui Seir, precum și pe împărații Edomului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pregătiți pentru Domnul care va reveni - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Luca 12.35-40

   Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, în timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eroarea teologiei legământului: Concepții și urmări ale teologiei legământului - Stanley Bruce Anstey

   Teologia legământului este o metodă de interpretare a Bibliei care consideră că promisiunile și profețiile Vechiului Testament despre Israel se împlinesc în Biserica de astăzi. Deoarece teologii legământului nu pot demonstra că acestea au avut loc în adevăratul sens al cuvântului, ei au dezvoltat un principiu fals de interpretare; acesta este cunoscut sub numele de „spiritualizare”. Ei susțin că anumite afirmații din aceste promisiuni și profeții din Vechiul Testament nu se împlinesc în mod literal astăzi, ci în mod spiritual sau alegoric.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  David și Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea - R. W.

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 11-12

    Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat în norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.25-29

   Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din curtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări. În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Limitele disciplinării:  Când încep măsurile de disciplinare ale Bisericii (Adunării) și până unde merg acestea? - Samuel Ridout

  Versete călăuzitoare: Matei 18

   Este trist câte despărțiri au avut loc în trecut pentru că nu a fost recunoscut principiul despre care tocmai am vorbit! Acte extreme de disciplinare au fost impuse poporului lui Dumnezeu în așa fel încât nu era permis să se pună la îndoială veridicitatea unei astfel de acțiuni, ci era forțat fie să se supună acesteia, fie să se retragă din părtășia cu adunarea care a exercitat disciplinarea. Nu este nevoie să fim mai concreți aici, căci inimile noastre sunt îndurerate la gândul eșecului nostru în această direcție! Să ne întrebăm doar: nu există încă un remediu? Nu mai putem, cel puțin într-o anumită măsură, să ne întoarcem pe drumul de pe care am venit?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 12-25: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Avraam și a familiei lui începând cu chemarea lui Abraam să iese din Ur în Caldeea (Neemia 9.7) și până la moartea lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)