...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 27.11.2023 

Home  

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (18): Ligheanul - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 38.8

   În ordinea construirii, „ligheanul de aramă și piciorul lui” sunt menționate după altarul arderii-de-tot și într-un singur verset. Există puține descrieri propriu-zise în instrucțiunile de construire și de utilizare al acestuia (Exodul 30.17-21), ceea ce este, fără îndoială, revelator, deoarece tăcerea nu este lipsită de semnificație în Scriptură.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 8 - Stefan Ulrich

   Capitolul 8 începe cu relatarea despre hrănirea celor patru mii de oameni. În capitolul 6.34-44 am găsit hrănirea celor cinci mii. Ne-am putea întreba de ce două evenimente atât de asemănătoare sunt relatate atât de aproape una de cealaltă. În plus, la prima vedere, acest eveniment pare a fi un miracol mai puțin important: sunt mai puțini oameni prezenți, este disponibilă mai multă hrană și, din punct de vedere numeric, a rămas mai puțin în ceea ce privește coșurile. Dar nu trebuie să judecăm niciodată întâmplările din Scriptură doar după aspectul lor exterior, ci să ne întrebăm mai degrabă despre semnificația spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 7 - Stefan Ulrich

   Capitolele 6 și 7 ne arată pericolele și împotrivirile pe care le pot întâmpina urmașii Domnului. Dar în fiecare caz găsim un accent sau un punct de vedere puțin diferit: În capitolul 6, în imaginea lui Irod s-a arătat în mod deosebit influența și împotrivirea puterii lumești față de slujitorii lui Dumnezeu. În capitolul 7, accentul se pune mai mult pe puterea religioasă. Influențele religioase false și formele exterioare moarte pot cauza un mare rău slujitorului. Vântul și valurile din capitolul 6 simbolizează puteri ale răului, care asaltează turma lui Dumnezeu din exterior. Aici, în capitolul 7, răul trece pe prim plan, maturizându-se din interior într-un dușman nimicitor al adevărului. Acest lucru este deosebit de periculos atunci când - ca aici - se ascunde sub masca unei evlavii exterioare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 6 - Stefan Ulrich

   Capitolul al șaselea începe, ca multe pasaje din această Evanghelie, cu cuvântul „și”. Întotdeauna Îi face plăcere Duhului lui Dumnezeu să Îl prezinte pe neobositul Slujitor al lui Dumnezeu. El nu pierdea timpul și trecea de la o slujbă la alta. Aici vine din Capernaum în cetatea Sa natală, disprețuitul Nazaret, pentru a-Și îndeplini din nou cu fidelitate slujba acolo. Ce indiciu al smeririi Sale profunde este acest fapt, că cetatea Nazaret, atât de disprețuită (Ioan 1.46), era cetatea Sa natală, unde Și-a petrecut primii treizeci de ani din viață.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Intercalarea din Matei 10.23 - William Kelly

   Verset călăuzitor: Matei 10.23

   Acest verset mă determină să repet o expresie pe care am mai folosit-o, și anume că Biserica (Adunarea) este o mare intercalare. Misiunea apostolilor s-a încheiat brusc prin moartea lui Hristos, deși au continuat-o o vreme după aceea, dar a fost complet oprită prin distrugerea Ierusalimului: totul s-a terminat pentru o vreme, dar nu pentru totdeauna. Chemarea Bisericii (Adunării) începuse; și când Domnul va fi luat Biserica din lume la cer, Dumnezeu va ridica din nou martori pentru Mesia pe pământ, atunci când iudeii se va converti. Dumnezeu a declarat că va da țara Sa poporului Său, și va face acest lucru, pentru că darurile și chemarea Sa sunt fără părere de rău (Romani 11.29). Credincioșia lui Dumnezeu este inclusă în faptul că poporul iudeu trebuie să fie restabilit în țara sa, atunci când va intra plinătatea națiunilor (Romani 11.25). Chemarea plinătății națiunilor este intercalarea în care trăim în prezent.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Niciodată din nou. Ai încredere doar în tine însuți”: Promisiunea comandantului forțelor aeriene israeliene - Dirk Schürmann

    Da, aceasta ar fi și dorința mea pentru Israel: niciodată din nou ceva atât de teribil. Și m-a cutremurat, când m-am gândit apoi la ceea ce profețește Cuvântul lui Dumnezeu: se va întâmpla din nou și va fi și mai rău data viitoare. Da, se va întâmpla chiar și iudeilor în propria lor țară, Israel. Două treimi din populație va pieri atunci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 5 - Stefan Ulrich

   În capitolul 4.35-41 am văzut autoritatea Domnului Isus asupra creației și a forțelor naturii. Capitolul al cincilea înfățișează alte trei domenii asupra cărora se extinde autoritatea Domnului:

1.     Autoritatea Domnului asupra lui satan și a duhurilor necurate (versetele 1-20),

2.      Autoritatea Domnului asupra bolilor (versetele 25-34),

3.      Autoritatea Domnului asupra morții (versetele 35-43).

   Evenimentele din acest capitol au rolul de a răspunde la întrebarea ucenicilor din capitolul 4.41: „Cine deci este Acesta?”. Ele ni-L arată pe Domnul în slujirea Sa față de persoane individuale, cărora le arată ajutorul și autoritatea Sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 4 - Stefan Ulrich

   Domnul începe să vorbească în parabole

   Începutul capitolului patru reprezintă un punct de cotitură remarcabil în slujba Domnului și în căile Sale cu Israel. În primele trei capitole am putut vedea ura tot mai mare a poporului iudeu și mai ales a conducătorilor săi, care nu voiau să-L asculte pe Domnul și Îl respingeau. De aceea, acum intenția Domnului nu mai este de a le mai da alte învățături. El schimbă conținutul învățăturilor Sale și modul de a le da. Înainte vorbise deschis poporului, acum începe să vorbească în parabole, pentru ca nu toți să-L poată înțelege. De asemenea, Domnul extinde sfera activității Sale de slujire, ceea ce se poate vedea în faptul că „din nou a început să-i învețe lângă mare”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 3 - Stefan Ulrich

   În acest capitol devine și mai clară trecerea de la administrarea (epoca) Legii la administrarea (epoca) harului. În secțiunile capitolului, Domnul este prezentat în patru locuri diferite. În primele șase versete Îl vedem din nou pe Domnul Isus în sinagogă, vorbind iudeilor. În versetele 7-12, Domnul se află la mare, unde vorbește unei mulțimi mari, dintre care unii erau și din zonele învecinate. În secțiunea următoare, Domnul este găsit pe munte, unde îi cheamă pe cei doisprezece ucenici la ucenicia Sa deosebită. De la versetul 20 încolo, El se află într-o casă, unde are parte de cel mai mare dispreț, ceea ce provoacă ruperea relațiilor cu rudele Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (17): Altarul arderii-de-tot - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 38.1-7

   Explorarea noastră a Cortului întâlnirii și a tuturor ustensilelor sale - în Locul Preasfânt și Locul sfânt - s-a încheiat. Intrăm acum în curtea înconjurătoare. Și, continuând să urmăm ordinea construcției, altarul arderilor-de-tot se află mai întâi în fața noastră. Acesta era într-adevăr cel mai proeminent obiect din curtea din față. Stătea direct în calea celui care intra. Vom vedea că semnificația sa corespunde pe drept acestei poziții proeminente.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (16): Untdelemnul ungerii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.22-33

   Vrem să vorbim acum despre „untdelemnul ungerii sfinte”, pentru că acesta este menționat și în legătură cu altarul de aur și cu tămâia plăcut mirositoare (Exodul 37.29). Modul în care era folosit va fi discutat în detaliu atunci când vom ajunge la hirotonirea preoților. Detaliile despre componentele sale și despre modul în care era preparat pot fi găsite în același capitol în care este descrisă tămâia (Exodul 30.22-33).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 2 - Stefan Ulrich

   Vindecarea paraliticului din Capernaum

   După câteva zile de liniște, Domnul se întoarce în Capernaum și intră într-o casă. Aceasta devine repede cunoscut și mulți se adună la El. Este un har, că Domnul Isus a intrat și în casele și în inimile noastre. Iar când El este acolo, El modelează gândirea și acțiunile celor care se află în casă. Este cunoscut și la noi faptul că El este în casă? Ce iese din casele noastre spre în afară? Este ceea ce este pentru slava Sa?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 1 - Stefan Ulrich

   Introducere

   Marcu începe Evanghelia sa foarte direct și fără nicio referire la nașterea sau genealogia Domnului, așa cum găsim la Matei și Luca. Când vine vorba de descrierea unui slujitor, descendența sau nașterea nu sunt importante. Singurul lucru care contează pentru un slujitor este faptul că își îndeplinește cu credincioșie slujba. Duhul Sfânt veghează asupra faptului ca să devină clar, că Domnul era și este Fiul lui Dumnezeu în orice moment, în ciuda smeririi Sale profunde pe pământ. Găsim acest adevăr menționat aici, în primul verset al Evangheliei și în capitolul 15.39, la sfârșitul cărții. El formează astfel un anumit cadru în jurul întregii Evanghelii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Introducere - Stefan Ulrich

   Tema și caracterul

   Evanghelia după Marcu este caracterizată de un stil de prezentare succintă, exactă și concentrată. În aceasta, accentul este pus pe faptele Domnului. Marcu este evanghelistul care redă evenimentele probabil în cea mai exactă ordine cronologică. El lasă la o parte evenimentele care nu au legătură directă cu slujirea Domnului, în timp ce alte acțiuni sunt descrise numai de el (de exemplu, vindecarea surdo-mutului din capitolul 7.31-37 și vindecarea orbului din capitolul 8.22-26). Remarcabilă în această Evanghelie este folosirea frecventă a termenului „îndată” și cuvântul „și”. Acest lucru arată clar caracterul imediat și neobosit al acțiunii și al slujirii Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimic altceva decât Hristos: Isus în Epistola către Evrei - John Gifford Bellett

   Epistola către Evrei ne cheamă să părăsim totul pentru Hristos. Oricare ar fi lucrurile, cu care ne-am lăudat până acum, este necesar să renunțăm la ele acum și să-L primim în locul lor pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri, pe care trebuie să le părăsim, anulează toate în care omul și-a pus încrederea. În schimb, ea Îl prezintă pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca Subiect al gloriei și unicul refugiu al sufletelor sărmane.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Sfărșitul Împărăției păcii - Werner Mücher

   Timpul incomparabil de binecuvântat al domniei milenare a lui Mesia se va sfârși și el într-o zi. Deja în timpul Împărăției păcii există un anumit declin. Unii văd un indiciu în acest sens în numărul tot mai mic de jertfe la Sărbătoarea Corturilor (Numeri 29.12-38). Sărbătoarea Corturilor dura șapte zile, iar în prima zi, printre altele, trebuiau sacrificați 13 viței tineri, în a doua zi doar 12, în a treia zi 11 etc., iar în cele din urmă, în a șaptea zi, doar 7 viței tineri. La început, oamenii care au fost martori la judecăți vor fi foarte recunoscători pentru mântuirea lui Dumnezeu, dar, pe măsură ce trece timpul, recunoștința și intensitatea închinării față de Dumnezeu vor scădea. La sfârșitul Împărăției păcii vor fi mulți oameni care vor fi înșelați de satan.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Împărăția păcii - Werner Mücher

   Acum, după ce au avut loc toate judecățile, războaiele, legarea lui satana și învierea martirilor, sunt create condițiile pentru instaurarea Împărăției păcii. Acum se întorc cu adevărat dreptatea și pacea, pentru care națiunile au luptat în zadar în toate aceste secole trecute. Acest lucru nu a fost posibil fără Domnul păcii. Cu Împărăția păcii, care începe acum, Dumnezeu încununează diferitele epoci ale relațiilor Sale cu omenirea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndreptățirea: „îndreptățit de toate” și „îndreptățire a vieții” - Stanley Bruce Anstey

   Îndreptățirea este unul dintre marile adevăruri ale Evangheliei, pe care Pavel a predicat-o și pe care o numește „evanghelia mea” (Romani 2.16; 16.25 etc.). Îndreptățirea este evident paulină, deoarece niciun alt scriitor din Noul Testament nu tratează acest subiect așa cum o face Pavel. Iacov menționează îndreptățirea, dar într-un sens diferit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: De la răpire până la Împărăția păcii - Werner Mücher

   Odată cu înființarea statului Israel a început deja împlinirea profeției referitoare la timpul sfârșitului. În mai 2003, Israel a sărbătorit cea de-a 55-a aniversare a acestui eveniment important. Însă, înainte ca a doua fază a restaurării lui Israel să aibă loc, are loc un alt eveniment central: răpirea tuturor credincioșilor din timpul harului din ziua Cincizecimii încoace, care sunt numiți „Biserica” (în greacă: ekklesia) în Noul Testament. Un pasaj biblic în care este descris clar acest eveniment se găsește în 1 Tesaloniceni 4.13-18. Odată cu răpirea începe o perioadă de șapte ani, care este urmată apoi de Împărăția păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O mie de ani de pace: Privire de ansamblu a istoriei omenirii din perspectiva biblică - Werner Mücher

   „Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace, în oameni bună plăcere!” (Luca 2.14), a proclamat o mulțime de oștiri cerești, care Îl lăudau pe Dumnezeu la nașterea Mântuitorului Isus Hristos, care fusese anunțat cu secole înainte ca Domn al păcii (Isaia 9.6). Când S-a născut, acum aproximativ 2000 de ani, „pacea pe pământ” nu putea încă să vină, deoarece poporul Israel nu L-a acceptat pe Mântuitorul lor, deși se afla într-o situație extrem de deplorabilă și avea o nevoie disperată de pace. Pe lângă aceasta, majoritatea poporului era împrăștiată printre toate popoarele pământului. Doar o mică parte se afla în Israel, dar sub stăpânirea străină a romanilor. Nenumărate pasaje din Sfânta Scriptură indică faptul că, într-o zi, când va veni Domnul păcii, va exista o pace durabilă în întreaga lume. Dumnezeu nu-și abandonează planul de binecuvântare pentru poporul Său pământean și, dincolo de acesta, pentru toate popoarele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai există un viitor pentru Israel? - Werner Mücher

   Mai este Israel poporul lui Dumnezeu? Dacă nu, îl va accepta Dumnezeu pe Israel ca popor al Său din nou în viitor? Cu alte cuvinte, este biblică doctrina așa-numitelor „dispensații” (în engleză: dispensations)? Cu aceste întrebări vrem să ne ocupăm în acest articol.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Diferitele grupuri ale poporului Israel în viitor - Dirk Schürmann

   Pentru înțelegerea profețiilor și, în special, pentru înțelegerea Psalmilor și a profeților din Vechiul Testament, este important să înțelegem care sunt diferitele grupuri ale poporului Israel care vor fi în viitor după răpirea Bisericii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bogăția lui Israel - Christian Briem

   La începutul celei de-a treia părți a Epistolei către Romani, partea istorică a mântuirii, Pavel vorbește despre privilegiile care disting pe Israel, ca națiune, de toate celelalte popoare, potrivit gândurilor lui Dumnezeu. El le prezintă într-o formă extrem de concisă - un rezumat magnific al binecuvântărilor lui Israel, pe care probabil că nu îl găsim nicăieri altundeva în Sfânta Scriptură. Într-adevăr, numai o inimă care a iubit Israel cu atâta ardoare ar putea vorbi astfel!

   Mi se pare că se cuvine ca noi, credincioșii de astăzi, cei mai mulți dintre ei provenind din națiuni, să reflectăm la aceste privilegii ale lui Israel. Pe de o parte, acest lucru ne va salva de la o atitudine disprețuitoare față de acest popor și ne va conduce la o dispoziție smerită. Căci, să ne amintim că, dintre toate aceste privilegii, pe care apostolul le enumeră aici, noi nu am posedat nici unul prin natura noastră (compară cu Efeseni 2.11,12). Pe de altă parte, devin mai clare pentru noi și diferențele dintre acțiunea lui Dumnezeu cu Israel și chemarea Bisericii. Căci credincioșii din timpul harului au primit un dar incomparabil mai bogat datorită lucrării lui Hristos. Și astfel, meditând la aceste lucruri, devenim și mai recunoscători.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este smochinul o imagine a poporului Israel - Werner Mücher

    În Matei 24.32-33 citim: „Dar de la smochin învățați parabola: când ramura lui este deja fragedă și dă frunze, cunoașteți că vara este aproape. Aşa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși.”

   Este adevărat că Domnul Isus se referă la poporul lui Israel prin smochin și ce înseamnă atunci această parabolă?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Semnificația măslinului nobil - Christian Briem

   Pentru a înțelege ce înseamnă măslinul nobil, este bine să ne întrebăm mai întâi cine sau ce este „rădăcina”. De la rădăcină, măslinul își primește hrana și grăsimea. Este Hristos rădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem mai mult de soluționarea acestor întrebări dacă analizăm ceea ce se spune despre „ramuri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Geneza 37-50: Comentariu -  Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Iosif și a fraților lui în timpul locuirii în Canaan și în Egipt. Ultimele capitole tratează binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi și se încheie cu moartea lui Iacov și a lui Iosif.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Sexualitatea înainte și în afara căsătoriei -  Ger de Koning

   Necesitatea acestei publicații a devenit din ce în ce mai clară pentru mine cu cât mă gândeam mai mult la acest subiect. În conversațiile personale, dar și în cererile de informații scrise, a devenit evidentă nevoia care există în acest domeniu. Este o nevoie care poate fi mare în viața a nenumărați tineri și vârstnici necăsătoriți, dar și a persoanelor căsătorite. În decizia de a aborda până la urmă acest subiect, a fost foarte important pentru mine ceea ce am găsit în Deuteronomul 6. Acolo Moise le spune israeliților: „Și aceste cuvinte, pe care ți le poruncesc astăzi, să fie în inima ta. Și să le întipărești în fiii tăi și să vorbești despre ele când șezi în casa ta și când mergi pe drum și când te culci și când te scoli” (Deuteronomul 6.6,7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Doisprezece oameni în scrierile lui Pavel - Stanley Bruce Anstey

   În scrierile lui Pavel există o serie întreagă de expresii doctrinare care marchează anumite linii de adevăr și care, dacă le înțelegem corect, au o extraordinară influență practică asupra vieții noastre. În cele ce urmează aș dori să prezint douăsprezece dintre aceste expresii care ar putea fi numite „Cei doisprezece oameni în scrierile lui Pavel”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

    ÎNDEMNURILE LUI PAVEL ADRESATE CREDINCIOȘILOR DIN TESALONIC (1 Tesaloniceni 4-5)

   Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos în viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Preaiubita mea! - Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort

   Un condamnat la moarte își ia rămas bun de la soția sa

   Ultima scrisoare a lui Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort către soția sa – scrisă cu mâinile încătușate, în 3 septembrie 1944, în ajunul execuției sale.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Pentru ce sunt bune limitările și dizabilitățile - Harold St. John

   Verset călăuzitor: 2 Corinteni 12.9 

   În zilele lui David, în Israel a fost dată o poruncă deosebită ca un ghid pentru generațiile viitoare: „Orbul și ologul nu vor intra în casă” (2 Samuel 5.8). Ea a rămas în vigoare mai bine de o mie de ani, căci în Faptele apostolilor vedem un olog „șezând la poarta Templului numită «Frumoasă»” (Faptele apostolilor 3.2). Această poruncă înseamnă: infirmitățile și slăbiciunile ne fac nepotriviți pentru prezența și slujirea lui Dumnezeu.

   Evanghelistul Matei arată cu bucurie cum cuvântul lui Hristos întrece tot ceea ce „s-a spus celor din vechime” (Matei 5.21): el subliniază că, după intrarea triumfală a Domnului nostru în Ierusalim, orbii și șchiopii au venit la el în Templu și El i-a vindecat (Matei 21.14). În mod evident, El vrea să ne arate clar că Dumnezeu este foarte dispus să repare uneltele distruse și să primească în slujba Sa pe infirmii vindecați.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

    „FINISAREA” ESTE NECESARĂ

   În acest capitol, Pavel abordează un alt punct important în lucrarea cu noii convertiți: este necesar ca ei să fie învățați despre revelația creștină a adevărului și să fie îndemnați cu privire la practica creștină (stilul lor de viață). Prin urmare, noii convertiți au nevoie de atenție și de însoțire personală după mântuire. În acest sens, Pavel și cei care lucrau împreună cu el aveau obiceiul ca unii dintre ei fie să rămână în urmă cu cei care tocmai s-au convertit, fie să se întoarcă mai târziu la ei, pentru a le fi de ajutor în acest sens.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

    ESTE NEVOIE DE LIDERI ȘI DE MODELE DE URMAT

   În capitolul 1 a fost vorba despre lucrătorul creștin care trebuie să fie sigur că noul convertit, pe care încearcă să-l ajute, este cu adevărat un credincios. În capitolul 2 este vorba acum despre noul convertit care trebuie să fie sigur că lucrătorul creștin, care vrea să-l ajute, este sincer. Iar acesta nu trebuie să fie sincer doar în motivele sale, ci trebuie să cunoască și adevărul și să fie capabil să îl ghideze pe noul convertit în direcția corectă. Acest lucru este important, pentru că mulți au intenții bune, dar, cu regret, s-au adaptat la doctrina rea și la învățătura nebiblică despre Adunare, astfel încât este probabil să îl îndrume pe noul convertit în direcția greșită. Alții sunt de-a dreptul șarlatani, care profită de noii convertiți din motive egoiste și carnale (Faptele apostolilor 20.30; Romani 16.17,18; 2 Corinteni 2.17; 11.12-15; 2 Timotei 2.16-18; 1 Ioan 2.18,19,26; 2 Ioan 7-11). Este evident că noul convertit trebuie să stea departe de astfel de oameni. Deoarece aceste pericole sunt aproape pretutindeni în creștinătate, este rezonabil să ne întrebăm: „Cum poate fi sigur un nou convertit că lucrătorul creștin, care se preocupă cu el, este cu adevărat de bună credință?”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

    SEMNELE UNEI CONVERTIRI AUTENTICE

   Așa cum am menționat în introducere, scrisoarea conține foarte puțină doctrină, dar multe îndemnuri utile, morale și practice, care fac parte dintr-o viață creștină normală. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că Pavel nu își începe scrisoarea cu aceste îndemnuri, ci exprimându-și preocuparea personală pentru credincioșii din Tesalonic ca și credincioși de curând convertiți. În primele trei capitole, el accentuează dragostea lui pentru ei și își exprimă dorințele pentru ei în diferite moduri. Scopul acestei introduceri destul de lungi este de a ancora în inimile și mințile acestor de curând convertiți că el îi iubește sincer și că este interesat de bunăstarea lor. Acest lucru este crucial în lucrarea creștină. Dacă oamenii, pe care încercăm să îi ajutăm, înțeleg că suntem cu adevărat interesați de bunăstarea lor și că nu avem motive ascunse, este mai probabil ca ei să accepte ceea ce avem de spus.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

    SCOPUL EPISTOLEI

   Adunarea (Biserica) din Tesalonic a luat ființă ca urmare a lucrării misionare a lui Pavel în acea zonă (Faptele apostolilor 17.1-9). (Tesalonic se află la aproximativ 160 de kilometri de Filipi.) Conform obiceiului său, Pavel rămânea de fiecare dată în zona în care predicase pentru a-i întări pe noii credincioși, care fuseseră convertiți prin lucrarea sa. Dar în acest caz, el a fost nevoit să întrerupă lucrarea sa acolo și să fugă, deoarece în Tesalonic izbucniseră persecuții împotriva Evangheliei (Faptele apostolilor 17.10; 1 Tesaloniceni 2.17). Se pare că Pavel și colaboratorii săi au stat cu credincioșii din Tesalonic doar „în trei sabate” (Faptele apostolilor 17.2) - aproximativ trei săptămâni. Așadar, acești noi convertiți aveau nevoie de ajutor spiritual și instruire spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 26-36: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Isaac și a familiei lui începând cu plecarea lui în țara filistenilor și până la moartea lui, precum și istoria lui Iacov. Capitolul 36 prezintă pe urmașii lui Esau și ai lui Seir, precum și pe împărații Edomului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pregătiți pentru Domnul care va reveni - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Luca 12.35-40

   Calendarul bisericesc nu cunoaște nicio zi deosebită, în care să reflectăm la revenirea Domnului. Firește că aceasta este de înțeles, pentru că sărbătorile calendarului bisericesc fac o retrospectivă a evenimentelor istorice, în timp ce revenirea lui Hristos este situată încă în viitor. Într-un anumit fel este totuși regretabil că biserica n-a stabilit cel puțin o zi deosebită ca să îndrepte atenția spre cea de a doua venire a lui Hristos – mai ales dacă ne gândim că cei mai mulți dintre noi, creștinii, am omis să includem în gândirea noastră de zi cu zi revenirea îndată a Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Eroarea teologiei legământului: Concepții și urmări ale teologiei legământului - Stanley Bruce Anstey

   Teologia legământului este o metodă de interpretare a Bibliei care consideră că promisiunile și profețiile Vechiului Testament despre Israel se împlinesc în Biserica de astăzi. Deoarece teologii legământului nu pot demonstra că acestea au avut loc în adevăratul sens al cuvântului, ei au dezvoltat un principiu fals de interpretare; acesta este cunoscut sub numele de „spiritualizare”. Ei susțin că anumite afirmații din aceste promisiuni și profeții din Vechiul Testament nu se împlinesc în mod literal astăzi, ci în mod spiritual sau alegoric.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  David și Bat-Șeba; sau: Ce poate pricinui inactivitatea - R. W.

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 11-12

    Când oamenii lui Dumnezeu, sătui și odihniți, siguri de sine și automulțumiți, umblă în timpul zilei pe acoperișul casei lor, atunci sunt în mare primejdie. Ei se consideră pe culmile credinței și sunt cu adevărat în norii sentimentelor evlavioase. Acolo sus se pierde simțul pentru realitățile vieții, în mod cu totul deosebit al vieții de credință. Înainte de toate pentru realitatea păcatului. Păcatul! Fără îndoială! Din punct de vedere doctrinal știm aceasta: Carnea rămâne întotdeauna carne și nu va fi niciodată sfântă. Potrivit cunoașterii, lor le este clar că poziția lor în Hristos este desăvârșită; umblarea lor, dimpotrivă, întotdeauna imperfectă. Toți știm teoretic despre primejdia păcatului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (15): Altarul tămâiei - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.25-29

   Acest altar a fost așezat în fața perdelei, între sfeșnicul de la sud și masa de la nordul Locului sfânt. A fost numit „altarul de aur” - fără îndoială pentru a-l deosebi de altarul de jertfă de aramă din curtea exterioară. Este numit și „altarul tămâiei”, ceea ce indică scopul său. Pe coarnele sale se punea sângele jertfei pentru păcat pentru păcatul preotului și, de asemenea, pentru cel al întregii adunări. În afară de aceasta, acest lucru se făcea o dată pe an, în marea zi a ispășirii. Utilizarea sa permanentă era pentru arderea tămâiei rânduite de divinitate, dimineața și seara, în legătură cu pregătirea candelelor. Se pare că a fost folosit ca loc de refugiu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

    A FI CREȘTIN ÎN MOD PRACTIC

   În primele cinci versete, apostolul vrea să sădească în inima proaspeților creștini credincioși din Tesalonic – și a fiecăruia dintre noi – câteva gânduri cu privire la următoarele cinci puncte: rugăciunea neîntreruptă, păzirea, ocrotirea, voința de a rezista până la sfârșit, răbdarea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bătălia împotriva lui Amalec - Christian Briem

   Versete călăuzitoare: Exodul 17 

   Ce înseamnă lupta israeliților împotriva lui Amalec pentru credincioșii de astăzi?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apă și război - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Exodul 17.5-6,10-13 

   „Apă și război” - sună ca un titlu de roman sau ca titlul unui raport guvernamental despre drepturile de apă disputate. Disputele și luptele pentru apă erau ceva obișnuit în zilele Vestului Sălbatic și, cu regret, sunt încă prea frecvente în multe locuri din lume și astăzi. Cu toate acestea, „Apa și războiul” nu se referă la un război pentru drepturi de apă, ci la două evenimente din Exodul 17: Dumnezeu oferă apă pentru poporul lui Israel în călătoria lor prin deșert, și Israel luptă împotriva lui Amalec.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O podgorie și patru trăsături de caracter - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Împărați 21.1-10 

   În 1 Împărați 21 este relatarea inspirată a evenimentelor tragice din jurul unei podgorii. În această relatare găsim patru schițe scurte și succinte ale personajelor din această întâmplare: despre Nabot, proprietarul viei; Ahab, împăratul lui Israel; Izabela, soția lui Ahab; și Ilie, profetul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Limitele disciplinării:  Când încep măsurile de disciplinare ale Bisericii (Adunării) și până unde merg acestea? - Samuel Ridout

  Versete călăuzitoare: Matei 18

   Este trist câte despărțiri au avut loc în trecut pentru că nu a fost recunoscut principiul despre care tocmai am vorbit! Acte extreme de disciplinare au fost impuse poporului lui Dumnezeu în așa fel încât nu era permis să se pună la îndoială veridicitatea unei astfel de acțiuni, ci era forțat fie să se supună acesteia, fie să se retragă din părtășia cu adunarea care a exercitat disciplinarea. Nu este nevoie să fim mai concreți aici, căci inimile noastre sunt îndurerate la gândul eșecului nostru în această direcție! Să ne întrebăm doar: nu există încă un remediu? Nu mai putem, cel puțin într-o anumită măsură, să ne întoarcem pe drumul de pe care am venit?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi?” - D. R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 4.7; Luca 12.48

   Sfârșitul anului școlar sau al semestrului înseamnă pentru mulți elevi și studenți fie „bucuria victoriei”, fie „chinul înfrângerii”! Unii primesc premii școlare, respectiv academice și sportive, oferte bune de muncă și burse. Alții, însă, sunt dezamăgiți de notele lor, nu primesc premii, au perspective slabe de angajare și nu primesc burse. Poate că tu te afli într-o categorie sau alta în acest moment.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

    MÂNGÂIERE VEȘNICĂ

   Credincioșii din Tesalonic se bucurau de arătarea Domnului. Ei așteptau, ca El să Se întoarcă pe pământ, ca să-i judece pe cei nelegiuiți și ca să-Și ridice Împărăția în acest loc, unde a fost respins și răstignit. Acest aspect al venirii Sale era cel care făcuse impresia cea mai profundă asupra inimilor lor, cu toate că Pavel explicase că Domnul va veni întâi pentru credincioși „în văzduh”. Uneori, credincioșii au o memorie foarte slabă. Credincioșii din Tesalonic se pare că au uitat acest adevăr, pe care Pavel încercase să-l clarifice în prima sa epistolă. Când au trecut prin persecuții și greutăți crâncene, au început deci să se întrebe dacă Ziua Domnului nu cumva începuse deja.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (10): Perdeaua de la intrare și perdeaua de despărțire - Samuel Ridout

   Urmând ordinea în care a fost construit Cortul întâlnirii, ajungem acum la perdeaua despărțitoare și la perdeaua de la intrarea în cort și la stâlpii pe care erau atârnate aceste perdele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 12-25: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Avraam și a familiei lui începând cu chemarea lui Abraam să iese din Ur în Caldeea (Neemia 9.7) și până la moartea lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este Israel mireasa lui Hristos? - W.J. Ouweneel

    În acest articol este vorba de relația lui Dumnezeu cu Israel, Iuda, cele zece seminții și Ierusalim. Este vorba de relația simbolică a unei mirese/soții, de despărțire, lepădare și reprimire.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (9): Cepurile (mânerele, diblurile) și scândurile - Samuel Ridout

   După ce am analizat lemnul și aurul, din care erau făcute scândurile Cortului întâlnirii, să examinăm acum forma lor, dimensiunile lor, fundația lor și legătura dintre ele.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

    RĂSPLĂTIRE DIVINĂ

   În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura acestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (8): Poleiala din aur a scândurilor - Samuel Ridout

   Ajungem acum la aurul care a acoperit complet scândurile. Fără îndoială, acesta conține o învățătură divină pentru noi. Scândurile, chivotul și tot mobilierul din cort nu puteau fi văzute din exterior și, în consecință, erau vizibile doar pentru preoți și pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru ochiul omului, gloria divină a Domnului nostru a rămas ascunsă - doar credința o putea percepe sub mantia smereniei Sale umane. La Dumnezeu, însă, este exact invers. Lemnul de salcâm este acoperit cu aur - El Îl vede pe Fiul Său în adâncul smereniei Sale, care este egal cu El. Chiar și pe cruce El este „tovarășul” Său, Cel lovit (Zaharia 13.7).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 5 - Henry Allen Ironside

    JUDECATĂ ȘI MÂNGÂIERE

   După ce apostolul a prezentat adevărul despre răpire, el își îndreptă atenția spre ziua Domnului. După răpirea creștinilor credincioși, lumea va trăi perioada cea mai întunecată de care a avut parte vreodată.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (7): Scândurile cortului - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.20-34

   Ajungem acum la structura cortului, adică la scândurile din lemn de salcâm, acoperite cu aur și așezate pe un postament de argint. Toate aceste scânduri aveau o singură dimensiune: erau lungi de 10 coți și late de 1˝ coți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Principii pentru alegerea partenerului -  Wilfried Plock

   Charles Darwin s-a gândit la căsătorie. Lucid cum era, și-a notat avantajele și dezavantajele. În partea pozitivă a notat următoarele: o casă, eventual copii și atracția conversațiilor feminine. Pe partea opusă a notat următoarele: pierderea teribilă de timp, neputința de a citi seara și, dacă sunt mulți copii, trebuie să se câștige bani. Apoi a tras o linie sub ele și a concluzionat: „Nu-ți face griji, amice, există o mulțime de sclavi fericiți”. Și s-a căsătorit.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Henry Allen Ironside

    RESPONSABILITATE ȘI RĂPIRE

   În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem înclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Benaia, unul dintre vitejii lui David - Ger de Koning

   În Biblie, aproximativ treisprezece persoane diferite poartă numele de Benaia. Cu una dintre ele vrem să facem cunoștință mai îndeaproape. Aceasta este Benaia, a cărui viață s-a desfășurat în imediata apropiere a lui David. David este împăratul său. Și aceasta nu abia de când David este prințul domnitor. Atunci este simplu. Nu, Benaia este cu David și atunci când acesta este vânat de Saul și situația arată ca și când n-ar deveni niciodată împărat. El vede în David pe împăratul ales de Dumnezeu, chiar dacă totul pare să fie împotrivă. Benaia crede că David va domni cândva. Credința care se bazează pe Dumnezeu și pe alegerea Sa este întotdeauna superioară.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce este viața veșnică? Idei greșite despre viața veșnică - Stanley Bruce Anstey

   „Viața veșnică”, așa cum apare ea în Evanghelia după Ioan și în epistole, este o binecuvântare creștină. Ea este un „dar de har” al lui Dumnezeu, pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos (Romani 6.23). Este caracterul cel mai înalt al vieții divine, pentru că ea există, și ea este ceea ce Tatăl și Fiul savurează împreună în părtășie, din veșnicie.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea a 2-a: Cum contribui tu la ea? - Ger de Koning

   În prima parte a acestui studiu despre formarea unei relații cu Domnul Isus, am arătat că intrarea într-o relație cu El nu pornește de la mine și de la tine, ci de la El. Pentru a ilustra acest lucru, am folosit istorisirea pe care Domnul Isus o relatează în Luca 10 (Lc. 10.30-37). Din această istorisire reiese clar că o relație cu Domnul Isus nu putea să apară decât pentru că El ne-a căutat. Și noi, ca și omul din istorisire, căzusem în mâinile tâlharilor. Samariteanul milostiv este o imagine frumoasă a Domnului Isus. El se îngrijește de acest om și îl duce la un han. Îi dă chiar și bani hangiului pentru a avea grijă de om, pentru perioada în care el însuși călătorește.

   Relatarea despre samariteanul milostiv este urmată de două pasaje importante, care se potrivesc de minune. În primul pasaj este vorba despre auzirea Cuvântului lui Dumnezeu (Lc. 10.38-42), iar în al doilea pasaj este vorba despre rugăciune (Lc. 11.1-13). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O relație vie cu Domnul Isus: Partea 1: De fapt, de ce? - Ger de Koning

   Cu toții avem de-a face cu relații în viața noastră de zi cu zi. Avem relații la școală sau la serviciu, dar și relații conjugale și familiale. Este evident că tu și cu mine trăim într-o lume a relațiilor rupte. O dovadă pregnantă în acest sens sunt statisticile care spun că aproximativ o treime din toate căsătoriile se termină prin divorț. Sunt sigur că știi exemple de căsnicii sau de relații de familie eșuate în mediul tău apropiat. Poate cunoști relații care sunt foarte tensionate și în care nu mai există o relație reală: Fiecare își vede de drumul său și singurul lucru pe care încearcă să îl facă este să supraviețuiască.

   Pe lângă tipurile de relații, pe care le-am enumerat mai sus, lipsește cea mai importantă: relația cu Domnul Isus și cu Dumnezeu. Tocmai despre aceasta vreau să vorbesc cu tine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (6): Acoperiș din piei de berbec vopsite în roșu și învelitoare din piei de vițel de mare - Samuel Ridout

   Verset călăuzitor: Exodul 36.19

   Ultimele două învelitori ale Cortului întâlnirii sunt descrise foarte pe scurt într-un singur verset, în timp ce detaliile primei învelitori sau ale locuinței propriu-zise ocupă un spațiu considerabil. Cortul sau acoperământul din păr de capră era, de asemenea, descris cu lux de amănunte. Când ne gândim că fiecare dintre aceste acoperitori vorbește despre Domnul nostru Isus Hristos, aceasta sugerează că, cu cât cunoașterea noastră despre El devine mai profundă, cu atât mai mare va fi frumusețea și perfecțiunea divină pe care o vom vedea. Cu adevărat, avem aici în fața noastră „bogăția de nepătruns a lui Hristos” (Efeseni 3.8). Nu găsim prea multe detalii despre aceste două acoperitori - nu că ele nu ar arăta desăvârșirea Sa, dar atenția este atrasă doar de câteva trăsături ale fiecăreia.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

    ÎNTĂRIȚI ÎN CREDINȚĂ

   Mă bucur întotdeauna pentru felul minunat cum vorbește Pavel despre împreună-lucrătorii săi. Să luăm aminte cum scrie el în 1 Tesaloniceni 3.2: „Timotei, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos”. Ce am putea să spunem mai mult despre un slujitor al Domnului? Un iubit frate în Hristos, un împreună-lucrător drag – toate acestea a fost Timotei pentru Pavel.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 1-11: Comentariu - Ger de Koning

   Dumnezeu a creat totul (Isaia 45.12; Zaharia 12.1; Efeseni 3.9). Atunci când oamenii fac ceva au nevoie de materiale pentru a face acest lucru. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. El nu are nevoie de nimic în afară de El Însuși. El nu este parte din creația Sa. El a creat prin propria Sa atotputernicie (Romani 4.17b). Prin creație știm că Dumnezeu există: „Fiindcă, de la creația lumii, lucrurile Sale nevăzute se văd, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute, la fel și eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20; Psalmul 19.2).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îngerii sunt din nou în centrul atenției: Îngerii ... ei există - Ger de Koning

   Îngerii aparțin lumii superioare, lumii invizibile, lumii duhurilor. Invizibili, imperceptibili pentru om, dar totuși realitate. Nu este un vis și nici o ficțiune. Există îngeri buni și îngeri răi, duhuri bune și duhuri rele. Există un loc bun unde să mergem, dacă vrem să aflăm ceva despre îngeri? Da, există! În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, există nu mai puțin de 250 de referiri la îngeri. Nu sunt chiar puține. Înseamnă că trebuie să existe ceva de descoperit în ea despre originea lor, despre activitatea lor și despre viitorul lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

   O SLUJBĂ ASEMĂNĂTOARE CU A LUI HRISTOS

   Retrospectivă asupra slujbei (Versetele 1-12)

   În primele douăsprezece versete, apostolul face o retrospectivă asupra slujbei sale, pe care au făcut-o el și tovarășii săi în cetatea Tesalonic. El le amintește credincioșilor cum a veni la ei din Filipi, unde a suferit și a fost insultat. În Faptele apostolilor 16 găsim relatarea despre acest tratament rușinos și aflăm că Pavel și Sila au fost arestați pe nedrept, bătuți cu nuiele și aruncați într-o temniță, unde li s-au pus picioarele în butuci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

   SLUJIRE ȘI AȘTEPTARE

   Introducere

   Dintre toate epistolele, pe care le-a scris Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt, Epistolele către Tesaloniceni sunt cele mai timpurii, pe care Domnul, în harul Său, le-a păstrat pentru zidirea Adunării. Evident că ele au fost scrise din Corint, după ce prigoana îl alungase pe Pavel din Bereea. La rugămintea sa, Timotei și Sila rămăseseră în urmă și au călătorit mai departe, la Tesalonic. Apoi au venit la Corint, ca să-i relateze lui Pavel despre starea tinerei adunări.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola către Romani: O explicație specială pentru tine - M. G. de Koning

   Versete călăuzitoare: Epistola către Romani  

   În acest comentariu, prezentat sub o formă de apelare personală, se prezintă îndreptățirea lui Dumnezeu din credință (capitolele 1-8), problema lui Israel (capitolele 9-11), efectul îndreptățirii în viața creștină (capitolele 12-16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (5): Covoare din păr de capră - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.14-18

   Ajungem acum la cel de-al doilea strat de covoare al locuinței sau la „cortul de deasupra locuinței”, așa cum este numit aici [n.tr.: versiunile Bibliei în limba română nu folosesc cuvântul locuință, așa cum este de ex. traducerea în limba germană Elberfelder-Edition CSV Hückeswagen: משׁכּן (mishkân)]. Primul strat de covoare, pe care l-am analizat deja, forma locuința propriu-zisă peste care erau așezate toate covoarele ulterioare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (4): Covoare de in subțire răsucit; dimensiunile lor și alte aspecte - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.8-13

   După ce am analizat culorile și materialele covoarelor, să încercăm acum să înțelegem ceva din semnificația dimensiunilor și a aranjamentului lor. Învelitoarea cea mai interioară a cortului era formată din zece covoare, fiecare având o lățime de 4 coți și o lungime de 28 de coți. Aceste zece covoare erau unite între ele pentru a forma două câmpuri compuse din câte cinci covoare fiecare, care la rândul lor erau unite pentru a forma o acoperire completă. Modul în care cele cinci covoare au fost unite nu este menționat în mod explicit (probabil că au fost cusute împreună), dar instrucțiunile pentru unirea celor două câmpuri sunt foarte clare în acest sens: cincizeci de cheotori albastre au fost atașate la marginea covoarelor și cincizeci de copcii de aur au fost folosite pentru a le uni pe toate într-un întreg.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea necroită - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Iosua 3.4; Ioan 13.36  

   N-ați mai trecut pe această cale până acum. Prințul vieții a distrus puterea morții pentru noi și a transformat moartea în calea care ne duce în patria noastră cerească. Pentru Israel, matca adâncă a Iordanului era o cale necroită. Prin urmare, ei trebuiau să aștepte până când chivotul Dumnezeului celui viu, purtat de preoți, trecea prin fața lor ca să le pregătească un drum.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Urechile Domnului ... sau Slujba dragostei - Walter Thomas Prideaux Wolston

   Versete călăuzitoare: Psalmul 40.6-8; Isaia 50.4; Exodul 21.2-6  

   Dacă evoluția vieții sufletului nostru ar fi povestită cinstit, atunci s-ar arăta că jumătate, ba chiar trei sferturi din problemele, ispitele, dificultățile și disperările prin care trecem sunt cauzate numai prin așteptarea necazurilor care nu ne vor năpădi niciodată. Domnul Isus a văzut întregul drum și a mers neclintit mai departe. De câte ori n-am fost rebeli și am dat înapoi de la ce am văzut deja de departe îngrămădindu-se peste noi! Este așa un contrast față de ce găsim aici!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Sfințenia - explicată pe exemplul lui Iuda - David Willoughby Gooding

   Versete călăuzitoare: Ioan 13  

   Prima lecție importantă în școala lui Hristos, în ceea ce privește sfințenia, a început cu o lecție puternică, ilustrativă din punct de vedere simbolic. Hristos a spălat picioarele ucenicilor Săi. Apoi, a doua lecție importantă trebuia să constea dintr-o a doua acțiune simbolică, deosebit de importantă: Hristos i-a dat lui Iuda bucata de pâine înmuiată.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Samson - unul din norul mare de martori ai credinței - M.G. de Koning

   Versete călăuzitoare: Judecători 13-16

   Istoria lui Samson stimulează permanent fantezia. Un om deosebit de puternic, și totuși așa de slab. În contrast cu judecătorii anteriori, care în lupta cu dușmanii au avut întotdeauna alături de ei și concetățeni, Samson face totul singur. El nu conduce nicio oștire, ca Ghedeon și Iefta. În această acțiune ca solitar, în care nu există nicio legătură cu poporul lui Dumnezeu, devine vizibil egoismul lui Samson. Pe de altă parte activitatea lui ca solitar se potrivește cu poporul lui Dumnezeu, care în totalitatea lui s-a depărtat de Cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce privește creștinismul, această situație se regăsește în epistola a 2-a către Timotei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Corinteni: Capitolul 13 - Stanley Bruce Anstey

   NECUNOAȘTEREA NATURII ȘI UTILIZĂRII DARURILOR ÎN BISERICĂ (ADUNARE)

   Motivul pentru folosirea darurilor - dragostea

   În capitolul 13, Pavel descrie „calea nespus mai bună”, scriind un frumos tratat despre dragoste. Mulți oameni au tendința de a scoate acest capitol din context și de a-l aplica la tot felul de situații de viață - de exemplu, la relațiile de căsătorie și la viața de familie. Nu vrem să îndepărtăm nimic din aceste aplicații, pentru că ele își au cu siguranță locul lor, dar în exercitarea darului nostru de a predica Cuvântul în Biserică (Adunare), contextul este dragostea. Darurile trebuie să fie exercitate în dragoste; acesta este adevăratul spirit al slujbei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cuvântări de adio - Harm Wilts

   Când angajați din conducerea unei firme se retrag din câmpul muncii după mulți ani de serviciu, în mod normal, discursului lor de adio i se acordă o mare atenție. De cele mai multe ori sunt trase învățăminte din trecut și arătate căi pentru viitor.

   Și în Biblie găsim de patru ori asemenea cuvântări de adio, care au fost ținute de către slujitori devotați, într-un moment în care au trebuit să-și încheie slujba și când sosise clipa să-și ia rămas-bun.

   Aici ne gândim la cuvintele lui Moise din Deuteronomul 27-33, ale lui Iosua din Iosua 23-24, ale lui Samuel din 1 Samuel 12 și ale lui Pavel din Faptele Apostolilor 20. În câteva articole vom arăta diferite puncte din discursurile de adio, în speranța că aceasta va fi spre binecuvântare pentru noi toți. Cu siguranță că așa va fi, dacă la acest studiu nu vom omite să citim personal pasajele din Scriptură, cu evlavie și rugându-ne.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujirea preventivă a lui Hristos - Walter Thomas Prideaux Wolston

   Versete călăuzitoare: Ioan 13 

   Poate că este cineva aici, astăzi, care a dat înapoi; este foarte posibil. Așadar, cum procedează El cu cei care au dat înapoi? Citește doar Ieremia 2-4 înainte de a merge la culcare diseară și vei vedea ce face El. Israel Îl uitase, dar El nu l-a uitat niciodată pe Israel. S-ar putea să gândești: Ei bine, au trecut destul de multe luni de când m-am gândit mai mult la El, și multe lucruri rele s-au întâmplat de atunci. - Adevărat, dar El știe totul despre ele. Când vei ajunge la pasajul din Ieremia 4, veți vedea că inima este restaurată prin harul desăvârșit. Ești tu un răzvrătit? Ai fost necinstit, egoist, prost și încăpățânat, dar, indiferent cum ai fi, El te iubește. Și acum, poți tu să Îl privești în față și să spui: Voi merge pe drumul meu? - Nu, sunt sigur că nu poți.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Cu hotărâre de inimă - G.F. Barlee

   Versete călăuzitoare: Proverbele 23.26; Ezra 7.10; Daniel 1.8; Faptele apostolilor 11.22,23

   Ne aflăm în ultimele zile ale acestui veac. Ce stare de spirit predomină în majoritatea adunărilor creștine din zilele noastre? Nu se întâlnește aproape pretutindeni coruperea moravurilor și nepăsarea și foarte puțină inimă pentru Hristos? Dar ceea ce dorește cel mai mult Domnul nostru (scriu aceasta cu toată reverența) este, fără îndoială, dragostea cordială din partea sfinților Săi iubiți. Pot exista multe cunoștințe biblice și un mare zel pentru lucrare, dar nimic nu poate lua locul unei afecțiuni profunde a inimii: „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbele 23.26).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Corinteni: Capitolul 12 - Stanley Bruce Anstey

    NECUNOAȘTEREA NATURII ȘI UTILIZĂRII DARURILOR ÎN BISERICĂ (ADUNARE)

   Apostolul abordează acum unele practici greșite în domeniul darurilor. După cum am menționat mai devreme, preoția și darurile sunt două domenii diferite în Biserică (Adunare). Rugăciunea, lauda și închinarea se adresează lui Dumnezeu și aparțin domeniului preoției, dar slujirea Cuvântului se adresează oamenilor și aparține domeniului darurilor. Privilegiile noastre în ambele domenii nu se limitează la timpul în care credincioșii se reunesc „ca Adunare”. Fiecare ar trebui să își exercite darul oriunde și oricând este călăuzit de Duhul să facă acest lucru, fără a încălca niciun principiu. Dar nu acesta este subiectul de față; în acest capitol, apostolul este preocupat de natura și utilizarea darurilor în Adunare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   El a venit la Ierusalim: Săptămâna patimilor Domnului nostru Isus Hristos - Roger Liebi

   Introducere

   În această carte este vorba de cele opt zile de la Duminica Floriilor până în ziua Învierii. Aceste opt zile sunt atât de importante încât în cele patru Evanghelii, care ilustrează viața Domnului Isus pe pământ timp de 33 de ani, aproximativ 32% din text este dedicat numai acestei săptămâni. Astfel, aproape o treime din Evanghelii se ocupă de această scurtă perioadă de timp. Acest lucru arată clar că avem de-a face cu o succesiune de zile extrem de semnificative.

   Ar fi important să știm pe de rost ce s-a întâmplat în fiecare dintre aceste opt zile - de la o duminică la alta.

----   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă moartea lui Hristos, lucrarea Sa de Mijlocitor și viața Sa pe pământ? - Alexander Hume Rule

   Și ce este cu substituirea?

   Mulți creștini nu știu să facă distincția între moartea lui Hristos, viața Sa pe pământ și preoția Sa la dreapta Tatălui, și cum se raportează acestea între ele. Motivul pentru aceasta este probabil că ei nu înțeleg sau nu cred în efectele depline și cuprinzătoare ale morții Fiului lui Dumnezeu. În mod uimitor, puțini creștini cunosc efectele semnificative pentru ei, ca păcătoși, ale „jertfei unice” (Evrei 10.14) a Mielului lui Dumnezeu; și de aceea există atât de multă ignoranță cu privire la viața Mântuitorului pe pământ și la mijlocirea Sa actuală în cer. Dacă am ști ce înseamnă moartea Sa și care sunt beneficiile ei, am putea înțelege mai ușor motivul, importanța și dimensiunea vieții și mijlocirii Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De ce permite Dumnezeu aceasta? ... dacă El este atotputernic? - Arthur Ernest Wilder-Smith

   Nu este aceasta exact întrebarea pe care și-o pun mulți oameni astăzi? De ce este așa, dacă Dumnezeu este atotputernic - și dacă El este Dumnezeu, El trebuie să fie așa - de ce nu pune capăt acestui haos, tuturor acestor războaie, tuturor înșelăciunilor, nedreptăților, mizeriei și bolilor din lume? Este așa cum mi-a spus un student cu ani în urmă: „Dacă vrei să cred în Dumnezeul tău, mă aștept mai întâi de toate ca El să creeze o lume mai bună!”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nivelul nostru de trai - Paul Wilson

   Suntem noi mulțumiți cu ce ne putem permite?

   Când oamenii tineri își întemeiază propriul lor cămin, ar trebui să-și facă gânduri despre nivelul lor de trai, aceasta înseamnă despre cheltuielile pentru casă sau locuință, despre stilul lor de instalare și despre cheltuielile pentru îmbrăcăminte, mâncare, mașină și așa mai departe. Lui Dumnezeu nu-I place dacă am cheltuit totul până la ultimul cent al venitului nostru sau chiar să trăim peste ceea ce ne permit mijloacele noastre materiale. Și aceasta nu ne promovează fericirea în niciun fel!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mândrie spirituală?! - Paul Wilson

   Mândrie spirituală?!

   Înălțarea de sine în vremuri de decădere

   Să ne păzim de a ne înălța singuri sau să credem că suntem superiori altora! Vrem să mergem pe calea credinței și să fim conștienți că suntem o parte a eșecului care a pătruns în mărturia creștină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Enoh: un model în credință - Paul Wilson

   Versete călăuzitoare: Geneza 5.22; Evrei 11.

   Dacă privim înainte, spre anul viitor, și vedem toată răutatea din jurul nostru – vrem noi într-adevăr să „umblăm cu Dumnezeu”, așa cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? Aceasta ne va costa câte ceva, dar nu este lauda lui Dumnezeu o răsplată suficientă pentru orice suferință sau pentru orice pierdere?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Îndrăznește! ... chiar și atunci când vremurile sunt grele - George Christopher Willis

   Versete călăuzitoare: Matei 9.2,22; 14.27; Marcu 6.50; 10.49; Luca 8.4; Ioan 16.33; Faptele apostolilor 23.11 

   Duhul lui Dumnezeu ne informează că „în zilele din urmă vor veni timpuri grele” (2 Timotei 3.1). Cuvântul grecesc chalpos, redat aici prin „greu”, înseamnă „aspru; dificil de tratat; greu de suportat; dureros; amar și apăsător; crud; feroce; neîmblânzit”. Nu-i așa că aceste expresii descriu cu exactitate vremurile în care trăim? Dacă ne uităm în jurul nostru, am putea să ne pierdem curajul, să renunțăm și să ne lăsăm cuprinși de teamă și de presimțiri rele.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Cuvinte despre moarte - George Vicesimus Wigram

   Versete călăuzitoare: Evrei 9.27,28 

   Voi muri o dată? „Bineînțeles că da, mai devreme sau mai târziu”, vor răspunde majoritatea oamenilor. „Nu știu”, este răspunsul pe care ar trebui să-l dea majoritatea cititorilor Bibliei. Dintre credincioși, numai cei care au primit o revelație specială că vor muri, cum ar fi Petru (Ioan 21.19; 2 Petru 1.14) și Pavel (2 Timotei 4.6), ar avea dreptul să spună: „Cu siguranță voi muri”. Petru a putut vorbi astfel, deoarece Domnul Isus îi promisese în mod categoric cununa de martir. Pavel știa același lucru despre sine însuși. Dar eu sunt doar un creștin „obișnuit” și nu pretind să fiu Petru sau Pavel. Nu pretind că am primit vreo revelație direct de la Domnul Însuși cu privire la viața mea personală. Prin urmare, trebuie și pot să mă mulțumesc cu lumina generală asupra acestui subiect, așa cum Dumnezeu o dă familiei Sale în Cuvântul Său. Este o lumină clară și strălucitoare, care strălucește asupra poporului Său.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Otniel: un judecător exemplar - Arthur Maurice Salway Gooding

   Otniel – un judecător exemplar

   Un model pentru oameni responsabili și pentru bărbați tineri

   Versete călăuzitoare: Judecători 3.5-11

   Numai unii dintre voi sunt prezbiteri, dar toți credincioșii sunt în primejdie să se dedice lumii și cu toții suntem chemați să biruim lumea. Deci, ce să facem? – Petreceți timp în Hebron! Testați-vă dragostea pentru Domnul! Învățați să cunoașteți Cartea! Cutremurați-vă înaintea ei, ca înaintea Cuvântului lui Dumnezeu! Atunci, puterea instructivă a acestei Cărți, ca și în cazul lui Otniel, umplut de Duhul Sfânt, va alunga caracterul lumesc din inimile noastre, din familiile noastre și din relațiile noastre omenești. După ce Otniel a eliberat poporul lui Dumnezeu din robia sa, țara s-a bucurat de pace timp de patruzeci de ani, până la moartea sa. – Dacă poporul lui Dumnezeu din zilele noastre va fi eliberat din înrobirea sa lumească, atunci și adunările vor afla pacea, bunăstarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi vom trăi apropierea lui Dumnezeu într-un fel niciodată cunoscut și Isus Hristos va fi totul pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Numele Isus: Ce înseamnă Numele Isus? - G.F. Barlee

   În Sfânta Scriptură, numele sunt foarte importante și adesea au o semnificație remarcabilă. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  John Thomas Mawson: „Am luptat lupta cea bună”

   J.T. Mawson a început să predice Evanghelia la o vârstă foarte tânără. Astfel, a avut parte de o slujire de puțin mai mult de cincizeci de ani și Dumnezeu l-a folosit astfel încât mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. Posedând atât inima de păstor, cât și darul de evanghelist, a început să publice o revistă, Scripture Truth, la începutul anului 1909, în colaborare cu un alt slujitor al lui Dumnezeu, Hugh Denoon Rushton Jameson (1874-1912).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   MODUL ÎN CARE DUMNEZEU A FĂCUT CUNOSCUTĂ TAINA PRIN APOSTOLUL PAVEL

   În acest capitol există o digresiune importantă între adevărul doctrinar al epistolei (Efeseni 1-2) și îndemnurile practice (Efeseni 4-6). Aici, apostolul confirmă autoritatea sa de a vesti „taina lui Hristos”. Pavel știa că iudeii vor avea unele neînțelegeri serioase cu privire la ceea ce învăța el. De aceea, printr-o intercalare, el se ocupă mai detaliat cu adevărul referitor la taină. În afară de aceasta, Pavel explică caracterul unic al însărcinării sale de a aduce această taină credincioșilor. Scopul său era să clarifice unele neînțelegeri pe care iudeii le-ar fi avut în mod natural în legătură cu învățătura sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  O scrisoare veche ... un mesaj actual - George Vicesimus Wigram

   Există lucruri pe pământ care pot foarte bine să ne umple inimile de întristare și durere. Starea actuală a adunării, despre care scrii, este în principal o problemă de acest fel. Cel care are o inimă pentru Isus, care Îi împărtășește sentimentele și trăirile pentru Adunare, nu poate decât să se gândească cu durere la această tristă fragmentare și confuzie, la spiritul de partidă care domină în general în Adunare. A privi cu indiferență la această stare de lucruri nu face decât să trădeze o inimă care este indiferentă și față de Domnul ei. Deci, știu și din propria mea experiență că, uitându-mă la această stare tristă, există sentimente care exprimă mai mult neliniște și descurajare, decât întristare conform cu voia lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Plinătate de bucurie - Philip Willis

   Ioan 15-17

   Printre credincioșii adevărați nu există nimic care să lipsească mai mult decât bucuria spirituală. De partea lui Dumnezeu totul este strălucitor. Locul nostru înaintea lui Dumnezeu este primirea noastră în Cel preaiubit. Privilegiul nostru este să avem parte de părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său - în cercul dragostei divine. Ce har minunat că Dumnezeu vrea să ne primească! „Așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4.17). Multiple sunt cauzele care ne împiedică să savurăm ceea ce ne este dat în Hristos. Există poveri, care ne împiedică, păcate, care ne chinuie, și satan, care încearcă să ne lege picioarele și să ne împiedice; dar nu este nicio necesitate să ne lăsăm biruiți. Dumnezeu este pentru noi, iar Duhul Sfânt ne întărește.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Să fim întotdeauna la Domnul - George Vicesimus Wigram

   Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4 

   Gândul că Îl voi vedea pe Domnul și că voi fi la El pentru totdeauna îmi pătrunde în suflet. O, este posibil ca Domnul, care din momentul în care mi-a dat viață m-a purtat cu atâta răbdare și dragoste și a vegheat asupra mea cu o grijă atât de sfântă, să poată spune: „Tu vei veni în întâmpinarea Mea”? Și mai mult decât atât, El va coborî să mă întâlnească în văzduh! Da, ochii mei Îl vor vedea, urechile mele Îl vor auzi, Cel care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine și care, în dragostea Sa, ne ia acum la Sine, pe toți cei pe care Tatăl I-a dat Lui înainte de întemeierea lumii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Legea ... și sensul ei pentru creștini - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Matei 5.18,19; Ioan 14.15; 1 Ioan 5.3.

   Iar și iar iese la iveală întrebarea: cum ar trebui să procedeze creștinii cu Legea de la Sinai? În această privință, cei mai puțini creștini cred că noi, acum, ar trebui să ținem Legea în toate punctele, deci atât legea morală, cât și legea ceremonială. Creștinii sunt absolut conștienți că blestemul este legat cu o neîmplinire a Legii, dar din acest blestem ne-a răscumpărat definitiv Hristos. Cu toate acestea, pe de altă parte, mulți creștini nu vor să renunțe de tot la Lege și s-o lase să treacă mai departe drept un fel de regulă de viață. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Ava, Tată!” - George Christopher Willis

   Versete călăuzitoare: Galateni 4.6,7

   Este un cuvânt format doar cu buzele, astfel încât un copil foarte mic, care nu are încă dinți, îl poate rosti. Aproape fiecare limbă are același tip de nume pentru „tată” și „mamă”; în germană, copiii mici spun „Papa” și „Mama”; ambele sunt cuvinte care pot fi formate doar cu buzele. La fel se întâmplă și cu „Abba”. Acest lucru ne arată buna primire, pe care Dumnezeu o face chiar și celui mai mic, mai tânăr, mai slab credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   LUCRAREA LUI DUMNEZEU: EL FORMEAZĂ BISERICA (ADUNAREA) ȘI O FACE VASUL SĂU DE MĂRTURIE

   În capitolul 1 se prezintă ceea ce Dumnezeu a hotărât în veșnicie cu privire la Hristos și la Biserică (Adunare); în capitolul 2 este prezentat ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru: în prezent, El adună materialul din care va fi alcătuită Biserica, prin aceea că El cheamă credincioși dintre iudei și dintre păgâni și îi adună într-un singur trup (Efeseni 3.6). Este un vas special de mărturie, pe care El îl formează în vederea prezentării gloriei lui Hristos în lumea viitoare (Împărăția milenară). În timpul intermediar, acest vas a devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca o mărturie prezentă a harului Său în această lume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Animalul masculin folosit la jertfe - William Henry Westcott

   Versete călăuzitoare: Leviticul 1 și 4

   La început, bărbatului i s-a încredințat responsabilitatea pentru sfera care i-a fost repartizată, iar femeia, egală cu el, i-a fost dată ca ajutor, pentru ca ea să fie din el și pentru el (Geneza 2). Eva a fost adusă la Adam, o ființă pe care el putea să o iubească și să-i împărtășească plăcerile și privilegiile, dar căreia nu i-a fost încredințată aceeași responsabilitate.

   Se pare că acest principiu poate fi văzut în instituirea jertfelor. Căci acolo unde Hristos este prezentat ca model ca răspuns la gloria cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ca în arderea de tot, sau acolo unde este prezentat ca model ca jertfă pentru păcat pentru o întreagă comunitate sau pentru un preot sau căpetenie, a cărui întreagă sferă de responsabilitate era afectată de păcatul său, se aduce [nu o jertfă feminină, ci] o jertfă masculină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nepăsarea spirituală: Suntem încă în flăcări pentru Hristos? - G.F. Barlee

   Nepăsător sau sârguincios?

   În aceste zile din urmă, copiii lui Dumnezeu sunt amenințați de un pericol foarte real, foarte insidios și, prin urmare, este cu atât mai periculos: lenea spirituală. În trecut, când mărturisirea lui Hristos putea însemna pierderea tuturor bunurilor și, eventual, chiar a vieții, acest pericol aproape că nu exista. Riscul de a pierde bunurile sau chiar viața era atât de real și atât de mare încât cineva trebuia să fie extrem de serios înainte de a mărturisi credința. Dar, în zilele noastre, acest risc, în general, nu mai există. Fiecare gândește și crede ce vrea și nimeni nu-l bagă în seamă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iefta: un judecător legalist - Consecințele legalității - Arthur Maurice Salway Gooding

   Versete călăuzitoare: Judecători 11

   Iefta a judecat pe Israel șase ani, șase ani de triumf și tragedie, șase ani distruși prin legalitate. Domnul să ne elibereze de legalitate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

 Creștinul și îmbrăcămintea: ... nu contează totuși ce îmbrac, nu-i așa? - SoundWords

  Versete călăuzitoare: 1 Timotei 2.9; 1 Petru 3.3,4; Tit 2.4,5; Deuteronomul 22.5,11; Romani 14.13-16

   Tema „îmbrăcăminte adecvată” a încins deja multe spirite de creștini. Pentru mulți, aceasta nu (mai) este deloc o temă, iar alții, așa se pare, și-au legat de ea întreaga identitate specifică grupării. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (12): Capacul ispășirii - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.6-9

   Capacul ispășirii era, așa cum a fost descris pe scurt mai devreme, o acoperire peste Chivot și se potrivea cu acesta în lungime și lățime. Era făcut din aur curat, iar heruvimii erau bătuți (forjați) din aceeași piesă la ambele capete. Ei făceau astfel parte din capacul ispășirii. Aceste figuri simbolice umbreau capacul ispășirii cu aripile lor, în timp ce fețele lor priveau în jos spre el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri despre închinare/adorare (3): Îndemnuri - autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Exodul 30.18; Isaia 1.13; 1 Cronici 29.14; Apocalipsa 4-5; 21.2.

   Slujba de închinare, pe care răscumpărații Domnului o încep pe pământ nu se va încheia în cer. Cât de prețios este pentru inima Tatălui, când copiii Săi din această lume de o moralitate întunecată mărturisesc și laudă Persoana și lucrarea Fiului Său. „Iată, binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului, care stați nopțile în casa Domnului! Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul!” (Psalmul 134.1,2). Credincioșilor, să avem grijă să prezentăm Domnului, la timpul stabilit, darurile Sale de jertfă, hrana Lui, jertfele de ardere-de-tot, care sunt o mireasmă plăcută Lui (Deuteronomul 28.2)!

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri despre închinare/adorare (2): Caracteristicile închinării/adorării - autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 4.23,24; Evrei 10.19-22; Romani 15.6; 1 Petru 2.5.

   Închinarea „în duh și în adevăr”

   „Adevărații închinători” sunt chemați să se închine „în duh și în adevăr”, deoarece Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine potrivit gândurilor Sale (compară cu Filipeni 3.3).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri despre închinare/adorare (1): Ce este închinarea/adorarea? - autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Matei 4.10; Ioan 1.23

   A te închina înseamnă a-I dărui ceva lui Dumnezeu

1 Cronici 29.13,14: Și acum, Dumnezeul nostru, Îți mulțumim și lăudăm Numele Tău cel glorios. Dar cine sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem dărui de bunăvoie în felul acesta? Pentru că totul este de la Tine și din mâna Ta primim ce Îți aducem.

   În limba greacă există două cuvinte pentru închinare: proskuneo și latreno. Primul cuvânt înseamnă „a se pleca” sau „a aduce omagiu”, „a se prosterna, a îngenunchea pentru a se închina” (Matei 2.2,11; 4.10; Ioan 4.20,21; Apocalipsa 4.10). În Vechiul Testament, cuvântul cel mai des folosit pentru închinare înseamnă și „a se prosterna”; se găsește, de exemplu, în Geneza 18.2. Cel de-al doilea cuvânt, care este mai des folosit pentru închinarea în Locul sfânt, este adesea tradus prin „slujire” sau „a sluji” (Evrei 9.1,6,9,14; 10.2; Filipeni 3.3); dar traducerea corectă trebuie să fie „închinare” și „a se închina”.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Creștinii nu mint - nu-i așa? - SoundWords

  Verset călăuzitor: Zaharia 8.16

Zaharia 8.16: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii.

   Ca niște creștini evlavioși, cum doar vrem toți să fim, știm că trebuie să ne comportăm riguros conform cu adevărul. Așa că băgăm deja în capul copiilor noștri că și minciunile de nevoie sunt tot minciuni. Și suntem foarte atenți să facem vecinilor noștri o informare corectă asupra capacității cilindrilor noii noastre mașini. Dar oare cum stă treaba cu adevărul atunci când este vorba să apărăm propriul nostru drept sau autenticitatea grupării în care ne aflăm? Mai este și atunci adevărul așa de important pentru noi sau merge atunci după principiul: scopul scuză mijloacele?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   SCOPUL ETERN AL LUI DUMNEZEU CU PRIVIRE LA HRISTOS ȘI LA ADUNARE

   Pavel începe scrisoarea cu salutul său obișnuit și se numește pe sine însuși „apostol al lui Hristos Isus”. El nu se adresează unei adunări, ci „sfinților și credincioșilor” care sunt „în Efes”; de aceea, alți slujitori nu sunt incluși împreună cu el în salut. (Conform cu 2 Corinteni 13.1, atunci când Pavel se adresează adunărilor, el include de obicei și pe alții în salut.) Evident, este vorba de o scrisoare circulară, care trebuia să fie transmisă printre credincioșii din zonă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   INTRODUCERE

   Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste două lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Conținutul spiritual al relatării despre creație - W.J. Ouweneel

   În niciun caz studiul nostru nu s-a încheiat după gândurile precedente referitoare la zilele creației. Așa cum este cazul în general în Vechiul Testament, și pentru Geneza 1 există mai multe interpretări (Origen a remarcat deja acest lucru). Pe lângă sensul literal, pe care l-am abordat până acum, există, ca de obicei, și o interpretare tipologică (profetică), precum și o aplicație practică pentru noi înșine. Oricine este întrucâtva familiarizat cu imaginile din Scriptură, cu siguranță nu va presupune că aceste imagini lipsesc de pe prima pagină a Bibliei. Dimpotrivă, Dumnezeu este Dumnezeul care de la început vestește sfârșitul și din timpuri străvechi ceea ce încă nu s-a întâmplat (Isaia 46.10). Încă de pe prima pagină, El Se referă la viitor în imagini. Acest lucru nu era de înțeles pentru credinciosul din Vechiul Testament, dar acum, când toate planurile lui Dumnezeu au fost descoperite și Duhul Sfânt locuiește în Adunare, aceste planuri pot fi găsite în nenumărate locuri din Vechiul Testament prin intermediul instrucțiunilor acestui Duh și, bineînțeles, și pe prima pagină bogat ilustrată. „Toate câte au fost scrise mai înainte (adică în Vechiul Testament) au fost scrise spre învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și încurajarea Scripturilor, să avem speranță” (Romani 15.4). „Toate acestea li se întâmplau ca pilde și au fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor” (1 Corinteni 10.11).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Predica nu mi-a adus nimic: Un cuvânt pentru ascultătorii unei predici - Dirk Schürmann

   În articolul „Vestirea Cuvântului este plictisitoare ...!?” ne-am preocupat cu anumite lucruri care sunt necesare pentru ca o predică/propovăduirea Cuvântului să aibă folos pentru ascultători și adunarea să fie zidită. La aceasta am examinat exclusiv responsabilitatea predicatorului. În acest articol ne vom îndrepta acum privirea numai asupra ascultătorului. În plus, ne gândim în mod cu totul deosebit la ascultătorii care nu sunt mulțumiți cu o predică. Lucrul acesta poate avea motive întemeiate, de exemplu, dacă predicatorul nu face față responsabilității sale. Dar există și multe aspecte care sunt de luat în seamă din partea ascultătorilor, ca o predică să aducă folos. Și aceasta va fi aici tema noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Relatarea despre creație și doctrina evoluției - W.J. Ouweneel

   Doctrina evoluției a fost amintită atât de des în capitolele anterioare, încât trebuie să spunem câteva cuvinte despre ea înainte de a merge mai departe. Desigur, nu este posibil să discutăm această doctrină în detaliu în contextul unei analize a Genezei 1; aici își are locul doar ceea ce face clar cât de nepotrivit este ceea ce face ca încrederea unor credincioși în Geneza 1 să fie zdruncinată de doctrina evoluției. De aceea vrem să analizăm pe scurt doar următoarele puncte: așa-numitele dovezi care justifică doctrina evoluționistă, caracterul științific al acestei doctrine și influența ei morală asupra societății.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: „După felul lor” - W.J. Ouweneel

   „După felul lor”

   Această expresie importantă merită să fie discutată mai în detaliu. Apare de zece ori în Geneza 1: de trei ori în ziua a treia, de două ori în ziua a cincea și de cinci ori în ziua a șasea (adică de două ori cinci). În Biblia ebraică spune de cinci ori „după felul său”, o dată „după felul lor” (plural) și de patru ori „după felul lor” (dar la singular) (care este tot de două ori cinci).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creștere sau rămânere în urmă? Creștem în har sau dăm înapoi? -  G.F. Barlee

   Verset călăuzitor: 2 Petru 3.18

   Pretutindeni în creație, creșterea indică întotdeauna prezența vieții, iar atunci când creșterea se oprește, motivul este fie boala, fie moartea. Acest lucru se aplică și credincioșilor care sunt „o creație nouă” în Hristos (2 Corinteni 5.17). ... În viața naturală, toți oamenii își încep dezvoltarea lor pământească ca și copii mici și se maturizează treptat până când devin adulți. În același mod, credinciosul este văzut mai întâi ca un copilaș în Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Pustiu și gol - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.2

   Aici încep problemele de interpretare. Pentru explicarea ulterioară a Genezei 1 este decisiv modul în care se interpretează acest verset. Marea întrebare cu privire la acest verset este dacă starea descrisă aici este starea inițială a pământului (adică modul în care pământul a fost creat în versetul 1) sau dacă pământul a fost creat inițial într-o stare de glorie și abia mai târziu a căzut într-o stare de pustietate și goliciune.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum devine Hristos o realitate vie pentru suflet? Creștinismul este o Persoană! - Walter Bligh Westcott

   Verset călăuzitor: Galateni 2.20

   Deci, cum devine Domnul Isus Hristos o realitate pentru mine? Să ne gândim măcar o dată la viața și la moartea, la învierea și la gloria Celui care a murit pentru noi; să ne gândim măcar o dată ca și cum acest adevăr ar fi complet nou pentru noi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Îngrijește de sfinți!” - John Thomas Mawson

   Verset călăuzitor: Faptele apostolilor 20.28 

Faptele apostolilor 20.28: Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma, ... păstoriți Adunarea lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele Propriului Său Fiu.

   Sfinții sunt copiii lui Dumnezeu; așa sunt numiți de mai multe ori în Noul Testament: Cel mai tânăr copil din familia lui Dumnezeu este la fel de sfânt ca și cel mai bătrân și mai venerat credincios.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: La început - W.J. Ouweneel

   Verset călăuzitor: Geneza 1.1

   Adesea uităm cât de veche este relatarea despre creație. Nu suntem nici măcar foarte surprinși când se dovedește că știința naturii, după multe secole, ajunge la o concluzie importantă, care se află în Biblie de mii de ani - și mult mai bună, pe deasupra. Există oameni care obiectează că nu ar trebui să se spună așa ceva. Aceștia susțin că Biblia și știința naturii nu ar trebui să fie comparate niciodată una cu cealaltă, deoarece se află la niveluri diferite și ambele au propriul lor domeniu de aplicare. Acest lucru sună foarte frumos, dar este fundamental greșit. Mai mult, această idee lezează autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se spune că știința are doar o sferă limitată de autoritate, atunci totul este în regulă. Dar dacă se afirmă acest lucru despre Biblie, atunci este o eroare foarte gravă. Biblia are valabilitate universală. Ea are ceva de spus în toate domeniile vieții, inclusiv în domeniul științei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Gânduri referitoare la relatarea despre creație: Introducere - W.J. Ouweneel

   Introducere  

   Odată cu încurcarea limbilor la Babel au început timpurile de neștiință pentru toate popoarele (Faptele apostolilor 17.30; compară cu Faptele apostolilor 14.16). Nu le-a rămas altă posibilitate de cunoaștere a lui Dumnezeu, decât mărturia creației (Romani 1.20) și a conștiinței (Romani 2.14,15) și amintirea Potopului, adică amintirea de un Dumnezeu care pedepsește răul. Dar, în loc să-L venereze pe acest Dumnezeu ca Creator și Judecător, „s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat”, astfel încât au început să se închine la multe făpturi, în loc să se închine la singurul Creator (Romani 1.21-23). Și poporul lui Israel se afla în același întuneric. În Egipt, ei slujeau idolilor (Ezechiel 20.5-9) și aveau o cunoaștere redusă sau chiar inexistentă a adevăratului Dumnezeu. Cel mult, ei au păstrat amintirea promisiunilor lui Dumnezeu făcute fără părere de rău părinților lor și a căilor Sale cu ei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (14): Sfeșnicul - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.17-24

   Următorul obiect din Locul sfânt, cu care vrem să ne ocupăm, este sfeșnicul de aur. La fel ca și capacul ispășirii, acesta a fost realizat din aur curat - nu a fost folosită nicio bucată de lemn de salcâm. Existau instrucțiuni detaliate cu privire la forma sa. În ceea ce privește dimensiunea sa, s-au făcut presupuneri, iar unii consideră că înălțimea sa trebuie să fi fost aproximativ egală cu cea a mesei. Dar acolo unde Scriptura tace, este înțelept să facem ca ea, întrebând totuși de ce tace și poate putem învăța ceva din aceasta. Să facem acest lucru cu ajutorul Domnului, după ce am înțeles semnificația sfeșnicului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Taina lui Hristos în epistola către Coloseni - Dirk Schürmann

  Versete călăuzitoare: Coloseni 1.26-27

   Apostolul are de-a face cu doi potrivnici. Odată erau iudeii, de la care avea de îndurat persecuții, pentru că le nesocotea poziția specială prin faptul că propovăduia o astfel de veste despre „Hristos în națiuni”. Aici trebuie să devenim conștienți că acest gând era pe atunci atât de revoluționar, cum astăzi abia dacă ne putem închipui. În Faptele apostolilor 22.21-23 citim: „Și El mi-a zis: «Du-te, pentru că Eu te voi trimite departe, la națiuni»“. Și l-au ascultat până la cuvântul acesta și și-au ridicat glasul, spunând: „Ia de pe pământ pe unul ca acesta, pentru că nu trebuie să trăiască!“ Și, pe când strigau ei și-și aruncau hainele și aruncau praf în aer, ...” Acesta era motivul propriu-zis pentru care Pavel a ajuns atunci în detenție. Această veste era o urâciune pentru mândria iudeilor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (13): Masa - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.10-16

   Ajungem acum la mobilierul din Locul Sfânt. În Sfânta Sfintelor, chivotul cu capacul său de ispășire stătea singur, cu excepția zilei ispășirii, când marele preot intra cu cădelnița de aur. Dar în Locul Sfânt stătea masa cu pâinile punerii înainte, altarul tămâierii și cădelnița de aur.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (11): Chivotul legământului - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 37.1-9; Deuteronomul 10.1-5

   Chivotul legământului era o ladă sau un cufăr făcut din lemn de salcâm: 2˝ coți lungime, 1˝ coți lățime și 1˝ coți înălțime. Era acoperită cu aur atât în interior, cât și în exterior, astfel încât nu se vedea decât aurul. Partea de sus era înconjurată de jur împrejur cu o coroană de aur, iar la cele patru colțuri erau patru inele de aur, câte două de fiecare parte. Prin ele treceau două bare de lemn de salcâm, acoperite și ele cu aur. Ele nu trebuiau să fie scoase niciodată din chivot. Deasupra chivotului era un capac de aur pur, având la fiecare capăt un heruvim forjat din aceeași bucată de aur. A fost numit capacul ispășirii și ne vom ocupa de el mai târziu.

   În chivot era așezată „mărturia”, cele două table ale Legii. Așa cum aflăm din Evrei 9.4, în ea se aflau „vasul de aur având mana, și toiagul lui Aaron, care înmugurise”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (3): Covoare de in și culoarea lor - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 36.8-13

Exodul 36.8-13: Și toți cei cu inima înțeleaptă dintre cei care lucrau la facerea cortului au făcut zece covoare de in subțire răsucit și de material albastru și purpură și stacojiu: cu heruvimi lucrați artistic le-au făcut. Lungimea fiecărui covor era de douăzeci și opt de coți și lățimea fiecărui covor era de patru coți: o singură măsură pentru toate covoarele. Și a îmbinat cinci covoare unul cu altul și a îmbinat celelalte cinci covoare unul cu altul. Și a făcut chiotori din fir albastru pe marginea unui covor, la capătul îmbinării; tot așa a făcut pe marginea ultimului covor, la îmbinarea a doua. A făcut cincizeci de chiotori pe un covor și a făcut cincizeci de chiotori pe marginea covorului care era în îmbinarea a doua: chiotorile erau una în fața alteia. Și a făcut cincizeci de copci de aur și a îmbinat covoarele unul cu altul cu copcile, astfel încât cortul era una.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum am învățat că Hristos este totul: Din memoriile lui J.T. Mawson - John Thomas Mawson

   Versete călăuzitoare: Coloseni 2.6,7; 2 Timotei 2.1,8.

   Când Domnul S-a întors la mine în încercări, am crescut spiritual, am câștigat substanță spirituală, indiferent ce altceva am pierdut. Am învățat cu greu că, pentru binecuvântarea mea și pentru gloria Lui, El trebuie să fie totul și în toate. El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Așa este El pentru Dumnezeu și așa trebuie să fie pentru fiecare creatură, care vrea să fie binecuvântată veșnic. Aceasta este lecția pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o predă astăzi. Fericiți toți cei care o învață.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (2): Locuința lui Dumnezeu - Samuel Ridout

   Versete călăuzitoare: Exodul 25.1-9

Exodul 25.1-9: Și Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: „Vorbește fiilor lui Israel să ia pentru Mine un dar ridicat: veți lua darul Meu ridicat de la orice om pe care-l îndeamnă inima. Și acesta este darul ridicat pe care-l veți lua de la ei: aur și argint și aramă și material albastru și purpură {n.tr.: purpură albastră și roșie} și stacojiu și in subțire și păr de capră și piei de berbec vopsite roșu și piei de vițel de mare și lemn de salcâm; untdelemn pentru luminător; mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia plăcut mirositoare; pietre de onix și pietre de prins în efod și în pieptar. Și să-Mi facă un locaș sfânt, ca să locuiesc în mijlocul lor. Potrivit cu tot ce-ți arăt, modelul cortului și modelul tuturor uneltelor lui, așa să faceți”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Prelegeri despre Cortul întâlnirii (1): La cine locuiește Dumnezeu? - Samuel Ridout

   Atunci când studiem un subiect din Scriptură, este întotdeauna instructiv să ne uităm la context. Dacă Domnul ne va dărui, vom face aceasta în legătură cu ceea ce spune Scriptura despre locuința Sa printre oameni. Cortul întâlnirii, dacă vreți, a fost punctul central al revelației Sale în ceea ce privește poporul Său pământesc. Tabăra lui Israel în pustie era organizată în jurul cortului, iar căile poporului erau întotdeauna legate de acesta. Când au ajuns în țară, ordinea lui Dumnezeu în legătură cu Cortul întâlnirii a fost de asemenea stabilită și acolo. De aceea, vom arunca o privire la starea poporului atunci când Dumnezeu i-a dat Cortul întâlnirii.

   Dumnezeu iubește să locuiască în laudele poporului Său, iar aceste laude constituie în același timp o premisă pentru locuirea Sa (Psalmul 22.3). El poate locui doar acolo unde este cunoscut; iar El, la rândul Său, poate fi cunoscut doar pe terenul mântuirii. În Romani 1 vedem că cei care aveau mărturia despre „eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20) în lucrările creației care îi înconjurau, erau orbi și întunecați la minte. Pretinzând că sunt înțelepți, au devenit nebuni și, în cele din urmă, au fost atrași în tot felul de idolatrii și pasiuni rușinoase.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Dar cei nouă, unde sunt?” - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Luca 17.17

   Luca 17.17: N-au fost curățiți cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

   Una dintre cele mai dureroase trăsături ale zilelor noastre este că atât de mulți creștini, care au primit binecuvântări de la Domnul, se mulțumesc să fie beneficiari. Doar rareori ocupă locul mai binecuvântat al celui care dăruiește - pentru Dumnezeu și pentru oameni.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 134 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 134

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Am ajuns acum la sfârșitul acestei culegeri reduse ca volum, dar bogată în conținut. Pelerinii în sărbătoare se întorc spre casă și cântă ultima cântare din mica lor psaltire festivă. Ei pornesc dimineața devreme, încă înainte să se fi făcut ziuă, pentru că mulți dintre ei au o călătorie lungă înaintea lor. Noaptea încă ezită să bată în retragere, când ei deja sunt în mișcare. De îndată ce sunt în afara porților, ei îi văd pe paznici pe zidurile Templului și din camerele înconjurătoare ale locașului sfânt clipesc spre ei candelele; această priveliște îi determină să le strige un salut de despărțire slujitorilor Domnului, care așteaptă totdeauna slujba lor sfântă din sfântul locaș, salut care îi îndeamnă să persevereze devotat în fericita lor slujbă. Salutul de despărțire, de îndemn, al pelerinilor, iscat din dragoste sinceră pentru Domnul, i-a determinat pe preoți să le mai dea acestora cu ei la drum încă o binecuvântare din sfântul locaș. Acest cuvânt de binecuvântare este conținut în versetul 3. Preoții spun oarecum: Ne-ați invitat să-L binecuvântăm pe Domnul, lăudându-L, și acum Îl rugăm pe Domnul să vă binecuvânteze pe voi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

Părtășia în casa lui Dumnezeu

   În capitolele 5 și 6, Pavel se ocupă de domeniul părtășiei creștine. Casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar un loc de rugăciune, de ordine sfântă și de adevăr, ci și un loc de părtășie fericită între credincioși. În aceste capitole, Pavel îi prezintă lui Timotei diferitele relații pe care le avem unii cu alții în casă și stabilește comportamentul adecvat în fiecare caz.

   Ca și în alte locuri din epistolă, îndemnurile de aici au în vedere menținerea unei bune mărturii publice a casei în fața lumii. Dacă ne comportăm necorespunzător în oricare dintre aceste relații, putem discredita mărturia Domnului. Prin urmare, este important să ținem cont de sfatul apostolului în relațiile noastre cu ceilalți în aceste relații, astfel încât să putem da o mărturie demnă lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 132 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 132

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Acesta este un psalm vesel, plin de mijlocire și de speranță, care, atât prin imaginea pe care ne-o schițează despre David, cât și prin conținutul său bogat în făgăduințe, este foarte potrivit să ne umple inimile cu un zel nou și bucuros de încredere a credinței; fie ca toți cei care călătoresc spre noul Ierusalim să se întărească de multe ori cu el! În ce culminează conținutul psalmului, aceasta o spune în mod potrivit titlul lui H. Keßler: Strălucirea Sionului sub urmașii lui David. La o examinare mai atentă este evidentă urcarea treptată a psalmului, de la necazurile lui David din versetul 1, la cununa care trebuie să strălucească, în versetul 18, ca o floare luminoasă pe capul lui Mesia, de la rugăciunea „Doamne, amintește-Ți de David” din versetul 1, la făgăduința din versetul 17: „Acolo (în Sion) voi face să înmugurească puterea lui pentru David”. A doua parte a psalmului este oarecum cerul strălucitor care se boltește peste ținutul hotărârilor și al rugăciunilor primei părți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Un început nou - Walter Bligh Westcott

   Versete călăuzitoare: Ioan 13.13; Faptele apostolilor 1.8; 4.23; 2 Corinteni 5.15; Galateni 5.16

   „Nu știu ce s-a întâmplat cu Jack”, spunea cineva care a fost cândva tovarășul credincios al celui menționat; „nu-l mai pot convinge să facă nimic din ce făcea înainte. Nu mai merge la teatru sau la dansuri, iar în ceea ce privește un pahar sau o țigară, îmi spune că și-a ars pipa și că nu va mai încerca nici o băutură! El numește asta convertire, dar eu îi spun înnebunire. Și totuși pare fericit. Nu pot să înțeleg asta.”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cât de reală este credința ta? - SoundWords

   Verset călăuzitor: 2 Timotei 1.5

   Formalismul este asemenea unei „lipiri”, ținerea cu tărie la obiceiuri, adică la ceva exterior fără realitate lăuntrică. Să luăm un exemplu: aici este un copil, care crește într-o familie creștină. Participă la școala duminicală; participă la orele de adunare; când se face rugăciune, el se ridică în picioare și își încrucișează mâinile; își deschide cartea de cântări și cântă împreună cu ceilalți; își deschide Biblia și urmărește cu privirea textul pe care îl citește un adult. Deoarece copilul efectuează mereu aceleași acțiuni, el dobândește obiceiuri a căror semnificație nu o înțelege în mare parte, mai ales la început. Dacă mai târziu, copilul nu reflectă niciodată serios asupra acestor acțiuni sau - ceea ce este mai rău - dacă învață semnificația acestor acțiuni, dar le execută fără să le înțeleagă valoarea intrinsecă, el devine un formalist, acțiunile sale sunt o simplă imitație, o simplă formalitate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă sfințenia (sfințirea) pentru tine? - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Isaia 6.3; 1 Tesaloniceni 4.3.

   Ce înseamnă de fapt sfințenia? Este adevărat că sfințenia lui Dumnezeu se opune dragostei lui Dumnezeu? Să analizăm pe scurt, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu cumva avem uneori o înțelegere prea limitată a sfințeniei. Ca și în cazul multor analize, este util să ne întrebăm mai întâi unde apare pentru prima dată cuvântul „sfințenie” sau „sfânt”. De obicei, aceasta ajută la o mai bună înțelegere a sensului de bază.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Spălarea picioarelor: Ioan 13 - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 13

   Interpretări diferite

   Capitolul din Ioan 13 referitor la spălarea picioarelor este unul dintre pasaje din Biblie care merg cel mai mult la inimă. Deși evenimentul în sine este destul de simplu de înțeles, există unele opinii contradictorii cu privire la interpretarea pentru zilele de astăzi: ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Piedici în calea rugăciunilor: Când rugăciunile nu sunt ascultate (împlinite) - SoundWords

   Ți se întâmplă și ție uneori așa, că strigi către cer și nimeni nu pare să fie acasă? Dacă suntem sinceri, uneori ne simțim așa și ne întrebăm: Ce se întâmplă, de ce Dumnezeu nu ascultă strigătul meu? Nu a spus El: Faceți-Mi cunoscute cererile voastre? Și cu toate acestea, acest sentiment, că rugăciunea nu a mers mai departe de tavan. De ce? Vrem să analizăm această întrebare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cerul deschis și Fiul Omului - SoundWords

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.43-51

   Natanael reprezintă rămășița credincioasă din Israel. El spune: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!” În afară de aceasta, se spune despre el: „un israelit în care nu este viclenie” și că stătea sub smochin, care este adesea o imagine a lui Israel.  ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Exercitarea darului în casa lui Dumnezeu

   Până în acest punct al scrisorii, Pavel a abordat subiectul comportamentului corect în casa lui Dumnezeu în domeniul preoției și al slujbei. Acum, el trece mai departe pentru a da câteva principii călăuzitoare pentru cei care lucrează într-un al treilea domeniu în casa lui Dumnezeu: domeniul darului.

   Când vorbim despre exercitarea unui dar spiritual, ne referim aici în primul rând la slujirea publică a Cuvântului lui Dumnezeu prin predicare, învățătură și îndemnare. O multitudine de daruri, pe care Hristos le-a dat mădularelor trupului Său, nu sunt pentru slujirea publică a Cuvântului și, prin urmare, nu sunt tratate în acest capitol. Să ne amintim, de asemenea, că slujirea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu nu se limitează la cei care sunt în slujire cu normă întreagă, ci la toți cei care predică și învață Cuvântul lui Dumnezeu în mod public.

   Așadar, în acest capitol este vorba de lucrătorul în casa lui Dumnezeu. În concordanță cu tema scrisorii, Pavel îi prezintă lui Timotei conduita corectă a celor care vor să slujească Domnului în acest domeniu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 131 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 131

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

   Conținutul acestui psalm este rostit cu totul din sufletul lui David și multe evenimente din viața acestui om după inima lui Dumnezeu pot sluji ca ilustrare a cuvintelor. Dacă întreaga psaltire este o casetă de bijuterii plină cu giuvaiere, atunci putem să comparăm acest psalm cu o perlă cu strălucirea ei blândă. Ce podoabă minunată este perla pentru sufletul care este îndreptățit să și-o pună! Pentru citit, psalmul este unul dintre cei mai scurți, dar unul dintre cei mai lungi pentru studiu. El vorbește despre un copilaș, dar conține experiența unui credincios maturizat pentru deplina vârstă a bărbăției. Aici vedem smerenia adâncă în legătură cu o inimă sfințită, o voință complet liniștită în Dumnezeu, asociată cu o credință puternică, ce-și pune nădejdea numai în Domnul. Ferice de omul care poate să-și însușească fără ipocrizie cuvintele acestui psalm! Un astfel de om poartă în sine imaginea Domnului său, care a spus: „Eu sunt blând și smerit cu inima”. Psalmul întrece în intensitate interioară toate cântările de pelerinaj anterioare, oricât de neînsemnat se vede autorul său pe sine, în măsura în care smerenia este cea mai înaltă virtute a vieții spirituale. Psalmul are trepte chiar și în sine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
   Declinul mărturiei creștine - Stanley Bruce Anstey

  Ruinarea și îndepărtarea de Cuvântul lui Dumnezeu

   Din nefericire, înainte de a încerca să prezentăm instrucțiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său, mai întâi trebuie clarificate multe lucruri. Așa cum un constructor înțelept trebuie să sape adânc și să îndepărteze o mulțime de gunoaie și de materiale inutilizabile înainte de a putea pune temelia (Luca 6.48), tot așa trebuie să ne ocupăm de anumite lucruri care au ajuns în mărturia creștină și care pur și simplu nu își au locul acolo. Nu intenționăm să criticăm ordinea actuală din creștinism, doar pentru a găsi greșeli în ea. Facem acest lucru doar pentru că noi credem că este necesar ca cititorul să vadă cât de mult aceste lucruri sunt contrare ordinii biblice a lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Cum rămâne cu diferitele confesiuni? - Stanley Bruce Anstey

   Sunt ele rânduiala lui Dumnezeu sau a omului?

   Toți creștinii au căutat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) pentru a găsi calea mântuirii. Dar se pare că foarte puțini au studiat Cuvântul lui Dumnezeu după ce au devenit mântuiți, pentru a afla cum vrea Domnul ca ei să se adune pentru închinare [serviciul divin] și slujire [prin Cuvânt]. Toți cred că există o singură cale de mântuire; totuși, mulți au părerea că depinde de fiecare persoană să decidă cum să se închine. În creștinătatea de astăzi, se pare că creștinii fac ca și copiii lui Israel pe vremea judecătorilor: „Fiecare făcea ce era drept în ochii săi” (Judecători 17.6; 21.25; Deuteronomul 12.8; Proverbele 21.2). Ca urmare, există o mare varietate de opinii despre serviciul divin creștin [închinarea], iar multe dintre ele se contrazic între ele. Cei mai mulți creștini își celebrează „serviciile de închinare” de ani de zile - fiecare în felul sau stilul său, în funcție de preferințele personale și de apartenența confesională. În adevăratul sens al cuvântului, creștinii acceptă de generații întregi ceea ce dictează tradiția bisericii, fără să o pună la îndoială. De fapt, cei mai mulți cred că tradiția bisericii lor este idealul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Putem ști când vine Domnul?  - Edward Cross

   Verset călăuzitor: Faptele apostolilor 1.7

Faptele apostolilor 1.7: Nu este treaba voastră să știți timpurile sau perioadele.

   Încă o dată s-a încercat determinarea datei venirii Domnului nostru. Pentru că acest lucru a stârnit o mare atenție publică, republicăm [25 de ani mai târziu, în 1933; nota redacției] următoarele remarci ale lui Edward Cross, care au apărut în primul volum al revistei Scripture Truth în 1908.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Nu mai păcătuiești?  - Frank Binford Hole

   Întrebare: Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 130 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 130

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Nici acest psalm, ca și cel anterior, nu favorizează opinia că aceste cântări constituie un șir ascendent de trepte. În schimb, chiar în psalm este de observat foarte deslușit o ascensiune; poetul se înalță din adâncurile necazului pe fericita culme a nădejdii sigure a mântuirii, atât pentru el, cât și pentru Israel. N-am ști nici un nume de reper mai potrivit pentru acest psalm, decât cel străvechi, bine cunoscut, De profundis: „Din adânc”, acesta este cuvântul-cheie (versetul 1). Din acest adânc al necazului strigăm, stăruim, așteptăm și nădăjduim împreună cu psalmistul. În această cântare auzim despre perla minunată a răscumpărării, versetele 7 și 8. Desigur, cântărețul n-ar fi descoperit acest giuvaer, dacă n-ar fi trebuit să se scufunde în adâncuri. Perlele zac adânc.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Funcțiile din casa lui Dumnezeu (versetele 1-16)

   În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este descris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Acum și atunci: sau timp și veșnicie - Charles Henry Mackintosh

   Versete călăuzitoare: Luca 12

   Principiile adevărului prezentate în Luca 12 au un caracter foarte solemn și pătrunzător, iar impactul lor practic este de cea mai mare importanță, mai ales într-un moment ca acesta. În lumina acestui adevăr, așa cum strălucește înaintea noastră aici, nici un simț carnal și lumesc nu poate rezista; se va ofili complet. Dacă am fi întrebați care este pe scurt conținutul principal al acestui capitol prețios, am răspunde: „Este o contemplare a timpului în lumina veșniciei”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când ceva bun devine ceva rău - Ron Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 21.8,9; Ioan 3.14-16; 2 Împărați 18.4

   E o întrebare prostească, nu-i așa? Dumnezeu nu ar face niciodată așa ceva. Citim deja acest lucru în cele zece porunci, unde Dumnezeu spune: „Să nu-ți faci nici un chip cioplit {idol}”.

   În Numeri 21, însă, găsim o istorisire ciudată, care pare confuză și contradictorie: Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l pună pe o prăjină, iar poporul trebuia să se uite la el pentru vindecare. Poftim? De ce ar da Domnul această poruncă ciudată poporului Său?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ar trebui creștinii să fie vegetarieni? - Carl Knott

   Versete călăuzitoare: Romani 12.2; 1 Corinteni 10.31

   Vegetarianismul este popular în multe țări ale lumii de astăzi. Ziua de 1 octombrie a fost declarată Ziua mondială a vegetarienilor. Între timp, restaurantele și magazinele alimentare oferă meniuri fără carne, de exemplu un burger vegan. Vegetarienii moderați nu consumă carne roșie, dar mănâncă pește și fructe de mare (pescetari) sau ouă și produse lactate (ovo-lacto-vegetarieni). O formă mai strictă este veganismul. Veganii consecvenți mănâncă numai produse de origine vegetală și evită produsele de origine animală, cum ar fi produsele de curățare sau îmbrăcămintea. Ce poziție ar trebui să adopte un creștin?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce l-a motivat pe Pavel în slujirea sa? - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 5

   Pavel explică principiile sale în slujba pentru Domnului, care sunt puse la îndoială de adversarii săi. Acum își dezvăluie motivele interioare ale inimii sale pentru slujire. El vorbește despre trei lucruri mari care îl motivează și le menționează aici, pentru că adversarii săi au interpretat devotamentul său de neînțeles față de Domnul ca pe o dovadă că era instabil mintal.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - puterea vieții creștine

   În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea credinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - prețul vieții creștine

   Capitolul 3 este o intercalare. Înainte de a-și continua îndemnurile în capitolul 4 în legătură cu unitatea în Adunare, Pavel se abate de la acest subiect pentru a vorbi despre forța motrice care îl animă pe creștinul credincios pe drumul credinței. El explică în acest al treilea capitol ce-i dă creștinului credincios energia de a merge pe această cale și de a face voia lui Dumnezeu: această putere constă în a-L avea pe Hristos în glorie ca unic țel în viață.

   Este interesant faptul că Pavel nu îi îndeamnă pe credincioșii din Filipi să-L urmeze pe Hristos în glorie; el vorbește despre aceasta mai degrabă din perspectiva propriei sale experiențe. El le spune ce s-a petrecut în viața sa și ce continuă să se petreacă în viața de zi cu zi ca urmare a faptului că Îl are pe Hristos ca țel. Astfel, toți cei care citesc această epistolă pot vedea ce l-a motivat pe calea credinței.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Stimulente divine pentru slujire într-o zi de declin

   Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o „însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 129 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 129

   Titlul: O cântare a treptelor.

   Conținutul: în cântare se unesc mâhnirea adâncă și curajul ferm al credinței. Cu toate că Israel este greu asuprit, bătut dureros și plin de răni, inima sa este totuși sănătoasă; credința celor fideli rămâne în picioare și nici pe departe nu se gândește să cedeze. Poetul cântă despre suferințele lui Israel, versetele 1-3, despre intervenția lui Dumnezeu, versetul 4 și despre soarta fără binecuvântare a vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu, versetele 5-8. Este o cântare rurală, plină de aluzii la viața rustică. Ea ne amintește de cărțile Rut și Amos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi?  -  Shawn Abigail

   Verset călăuzitor: 2 Timotei 3.16

   Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. Comunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tatăl nostru - Botschafter

   Versete călăuzitoare: Matei 6.9-13; Luca 11.2-4

   Rugăciunea pe care Domnul i-a învățat pe ucenicii Săi și care este numită de obicei „Tatăl nostru” (Pater noster) după începutul formulării ei, se găsește în două locuri în Noul Testament: în Matei 6.9-13 și în Luca 11.2-4 (în ultimul loc, însă, doar cinci cereri).

   Această rugăciune nu este, așa cum se presupune în general, valabilă pentru toți oamenii, fără deosebire. Acest lucru este deja evident din faptul că, potrivit lui Matei, Domnul nu a adresat învățăturile Sale întregii mulțimi, ci doar cercului restrâns al ucenicilor Săi (Matei 5.1) și că, potrivit lui Luca, unul dintre ucenicii Săi L-a rugat: „Învață-ne să ne rugăm”. Ea nici nu exprimă starea, nevoile sau sentimentele oricărui om care are vreo dorință pentru Dumnezeu sau se teme de judecata viitoare. Vameșul, care s-a apropiat de Dumnezeu conștient de vina și nevrednicia sa, nu a îndrăznit să deschidă ochii și cu atât mai puțin să spună: „Tată” sau „Tatăl nostru, care ești în ceruri”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iuda: Decăderea în creștinătate și calea credinciosului - Stanley Bruce Anstey

   Această epistolă prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. Cel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Alegerea partenerului: Jugul nepotrivit - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 6.14-16

   Poate un creștin credincios  să intre într-o relație de dragoste cu un necredincios? Deoarece suntem încă „în lume”, cunoaștem și oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care, totuși, pot fi foarte prietenoși, amabili și drăguți. Dacă la aceasta se adaugă aspectul fizic sau alte atracții exterioare, se poate ajunge rapid la întrebarea: De ce să nu intri într-o relație cu un creștin necredincios? S-ar putea chiar să-l pot conduce la Domnul. În scurt timp, sentimentele noastre devin standardul și ne întunecă vederea clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să tratăm acest subiect atunci când încă ne putem gândi „cu luciditate” la această chestiune, pentru a putea apoi să rezistăm și să biruim în fața unei ispite.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Nu fi prea drept!” - Roy A. Huebner

   Versete călăuzitoare: Eclesiastul 7.16,17

   Acesta este unul dintre acele texte care sunt scoase din context și folosite cu un anumit scop. Care este scopul? Când un frate îmi spune că nu vrea să facă un anumit lucru sau că își dorește foarte mult să facă un anumit lucru, este posibil să văd vârful sabiei îndreptat spre gândurile mele și spre dorințele inimii mele și să cad atunci pentru o clipă în ispita de a folosi într-un mod rușinos acest pasaj din Scriptură și să-i spun: „Nu fi prea drept”. Ah, da, într-adevăr, astfel de creaturi suntem noi. Ar trebui să fie de la sine înțeles pentru copilul lui Dumnezeu, căci el posedă Duhul Sfânt, că îndemnul „Fi drept, dar nu fi prea drept” nu poate fi o poruncă a lui Dumnezeu. Nu ți se pare un gând foarte ciudat?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Conduita în casa lui Dumnezeu (capitolele 2-6)

   Pentru ca Timotei să poată prezenta credincioșilor rânduiala casei, el însuși trebuie să aibă o bună înțelegere a acesteia. Tocmai în acest scop, Pavel scrie această scrisoare. El spune: „Îți scriu acestea sperând să vin la tine mai curând; dar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3.14,15). În capitolele 2-6, Pavel îi prezintă lui Timotei ordinea casei lui Dumnezeu și comportamentul adecvat pentru fiecare domeniu din ea. El abordează pe rând cele trei domenii de privilegii și responsabilități în casa lui Dumnezeu - preoția, slujba și darul - și prezintă cu atenție ordinea corectă pentru fiecare domeniu. Timotei trebuie să se orienteze după acest model pentru a îndruma pe credincioși să se comporte într-un mod adecvat casei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iertarea lui Dumnezeu: Ce înțelege Dumnezeu prin iertare? - Dirk Schürmann

   Pe thefreedictionary.com se găsește următoarea definiție pentru „a ierta”: a nu mai fi supărat pe cineva din cauza unei acțiuni (prin care acesta a făcut rău cuiva). În articolul acesta vrem să cercetăm ce înțelege Dumnezeu prin iertare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Vindecați bolnavii!” Semne și minuni: în mod deosebit vindecări - Stephan Isenberg

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 12.9,28

   În ultima vreme, în mod deosebit în cercurile conservatoare ale creștinismului german, s-a vorbit din nou din ce în ce mai mult despre semne și minuni, mai ales sub formă de vindecări. Sunt mulți care sunt de bunăvoie deschiși la aceste lucruri și cel puțin la fel de mulți care văd cum seducția carismatică foarte mare se revarsă asupra creștinismului german de aici. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vindecare pe baza rugăciunilor - este posibilă și astăzi? - Jacob Gerrit Veijnvandraat

   Verset călăuzitor: Iacov 5.14

   Cum și când trebuie să aplicăm acest lucru în zilele noastre?

   Există toate motivele să presupunem că este vorba de o boală care este urmarea păcatului personal al persoanei bolnave. În versetul 15 se vorbește într-adevăr despre condiția: „dacă a făcut păcate”, dar versetul 16 vorbește mai întâi despre mărturisirea păcatelor și imediat după aceea despre rugăciunea pentru vindecare (Iacov 5.15,16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Înduplecarea lui Dumnezeu: Îl putem noi convinge pe Dumnezeu? - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Numeri 11.4; 32.5; 1 Samuel 8.5; 2 Împărați 20.1-3

   Da! Dar în ce fel? Bineînțeles, nu-L putem îndupleca pe Dumnezeu în sensul că ne amestecăm în voința suverană a lui Dumnezeu, care este deja stabilită din eternitate. Cu toate acestea, este posibil să insistăm în mod egoist ca Dumnezeu să ne permită să facem sau să obținem ceva, despre care El știe că nu este cel mai bun pentru noi. Se știe că creștinii se plâng și se vaită și chiar Îl imploră pe Dumnezeu ca niște copii răsfățați, atunci când vor ceva ce El nu vrea să le dea.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Uimit de glorie - Samuel Ridout

  

  Versete călăuzitoare: Leviticul 16.4; Apocalipsa 19

 

   Aici este un Om în care curăția este atât de absolută, încât strălucirea ei este doar scoasă mai clar în evidență de negura îndreptățirii de sine a fariseilor sau de hainele murdare ale păcătoasei. Cât de mult trebuie să fi făcut bine inimii lui Dumnezeu să privească acea pânză de in albă și fără pată! Secole la rând El a căutat pe acest pământ blestemat de păcat pe cineva asupra căruia să Își poată odihni privirea, cineva care să fie marcat de ascultare și devotament.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Semne ale venirii Sale - John Thomas Mawson

   Întrebare: Am auzit multe (mai ales în timpul războiului mondial [primul] și după aceea[1]) despre semnele revenirii Domnului. Ar trebui să căutăm cu privirea astfel de semne?

   Cu siguranță că există semne sigure că ne aflăm în vremurile de pe urmă, dar aceste semne nu sunt „războaie și tulburări, cutremure mari, foamete și ciumă în diferite locuri” și nici „arătări înspăimântătoare și semne mari din cer” (Luca 21.9,11). Aceste semne vor avea loc înainte de apariția Domnului în putere și glorie și nu au nimic de-a face cu venirea Domnului pentru ai Săi.

[1] Nota editorului: Articolul datează din 1933.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În școala lui Dumnezeu - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Marcu 8.23-25

   Vacanța și entuziasmul s-au terminat. Acum ne întoarcem la școală și la muncă! Iubim vacanțele, dar nu și viața normală de zi cu zi. Vacanțele sunt ceva deosebit, dar viața de zi cu zi este doar o „corvoadă” necesară. Dar orice om mai în vârstă îți va spune că frecventarea zilnică a școlii grele este cea care formează caracterul și te învață înțelegerea și înțelepciunea.

   Există aici o paralelă cu viața creștină. Domnul, în harul Său, ne oferă „experiențe speciale” de-a lungul drumului, dar participarea zilnică la „școala lui Dumnezeu” este cea care ne dezvoltă și ne face să creștem, ca să devenim creștini statornici. Numai cu o prezență reală și fidelă în această școală învățăm căile lui Dumnezeu. O înțelegere clară a căilor Sale nu are loc imediat. Niciun elev nu poate face totul în prima zi de clasa întâi. Nu există o scurtare pentru a ajunge la „serbarea de absolvire” în școala lui Dumnezeu.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Așa cum este El” - John Thomas Mawson

Verset călăuzitor: 1 Ioan 3.2

1 Ioan 3.2: Îl vom vedea cum este.

   Am făcut tot ce am putut pentru a mângâia o fetiță, a cărei mamă a plecat la Domnul Isus. „O vei revedea”, i-am spus, „mai strălucitoare și mai frumoasă decât a fost vreodată pe pământ”. Din inimioara sfâșiată a ieșit răspunsul: „Dar vreau s-o văd așa cum era. O voi vedea așa cum era, nu-i așa?” Acesta era strigătul dragostei; așa cum își cunoscuse mama, așa voia să o vadă. Ce altceva ar putea satisface dragostea, decât asta?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și prin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Să fim biruitori”: Mesajul adresat bisericii din Efes și din Smirna - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Apocalipsa 2.1-11

   În scrisorile către Efes și Smirna se face o promisiune celor „învingători” (Apocalipsa 2.7,11). Cine sunt „învingătorii”? Învingătorii sunt creștinii care dovedesc că sunt credincioși adevărați prin faptul că sunt credincioși (fideli) indiferent de circumstanțe. Învingătorii nu aruncă prosopul, atunci când lucrurile devin dificile! Învingătorii nu intră în relații în învățături false, care dovedesc faptul că ei nu au fost niciodată convertiți - că nu au fost niciodată cu adevărat mântuiți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
   Testul neanunțat  -  David R. Reid

   Verset călăuzitor: Judecători 7.4

   E greu de crezut, dar nu mai e mult până când lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. Desigur, există întotdeauna presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși, din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde „vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să lase măștile jos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  „Ava, Tată” - John Thomas Mawson

   Vrem să ne preocupăm încă odată cu Numele, care este vorbirea unei persoane de îndată ce ea devenit o creștină credincioasă: chiar și copiii mici - cei tineri în credință – „au cunoscut pe Tatăl” (1 Ioan 2.13), iar „Ava” este vorbirea copiilor mici din Israel. Și totuși, există o frumusețe și o bogăție de semnificații în acest Nume, pe care nici cel mai bătrân sfânt de pe pământ nu le înțelege pe deplin. În mod remarcabil, acest cuvânt nu a fost tradus în limba noastră maternă și, într-adevăr, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, nu folosește în Romani 8.15 și Galateni 4.6 cuvântul grecesc corespunzător. Acolo este folosit cuvântul, pe care l-a folosit Domnul Însuși când S-a prosternat în rugăciune în luptă în Grădina Ghetsimani. Astfel, putem auzi același cuvânt, care a ieșit din gura Lui când S-a adresat Tatălui Său acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epafrodit: Nu face atâta caz de persoana ta! - Charles Henry Mackintosh

Versete călăuzitoare: Filipeni 2.25-30

   Dacă Epafrodit s-ar fi căutat pe sine însuși, dacă ar fi fost ocupat cu el însuși și cu interesele sale, sau chiar cu munca sa, cu siguranță că i-am căuta numele în zadar pe paginile Cuvântului inspirat. Dar nu; el s-a gândit la alții, nu la el însuși, și de aceea Dumnezeu, apostolul Său și adunarea Sa s-au gândit la el.

   Așa va fi întotdeauna. Un om care se gândește mult la sine însuși îi scutește pe ceilalți de grija de a se gândi la el; dar slujitorul smerit, modest, fără pretenții, golit de sine, care se gândește doar la alții și trăiește pentru ei, care merge pe urmele lui Isus Hristos, un astfel de om va fi întotdeauna subiectul iubirii și grijii lui Dumnezeu și a poporului Său; se va gândi la el, da, va fi onorat de toți.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filimon: - Stanley Bruce Anstey

   Aceasta este una dintre cele patru „epistole pastorale” (1 și 2 Timotei, Tit și Filimon) scrise de apostolul Pavel. Aceste epistole sunt numite „epistole pastorale” deoarece sunt adresate unor persoane și nu unor adunări - fiecare dintre ele are un caracter pastoral și conține sfaturi pentru destinatarul scrisorii. Epistola către Filimon este însă unică în rândul epistolelor pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur personală între două persoane. De aceea ea are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în acțiune într-o situație reală. Epistola nu conține învățături directe sau îndemnuri generale la o viață creștină, dar ne oferă un exemplu inspirat de har și politețe creștină.

   A fost scrisă în momentul în care Pavel a scris Epistola către Coloseni și a fost dusă în Colose împreună cu acea epistolă de către Tihic și Onisim (Coloseni 4.7-9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Slujitori și slujitoare: Volumul 4 - Walter Keune

   Volumul acesta - o culegere de 40 de meditații - continuă seria de gânduri scurte referitoare la persoane mai mult sau mai puțin cunoscute atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament.

   În acest volum vei găsi câteva persoane din tabelul genealogic din 1 Cronici – persoane care stau înșirate lângă drumul pe care a apucat David spre demnitatea sa de împărat, în Ierusalim. Merită să cercetăm odată mai exact aceste persoane. Multe dintre ele l-au urmat pe David în timpul respingerii sale. Ei au stat loial și consecvent de partea lui. David nu i-a uitat. Mai târziu le-a repartizat poziții importante în împărăție. Nici Domnul Isus, cândva, mai târziu, când va veni „cu putere și cu glorie mare” (Matei 24.30), nu va uita pe nimeni care Îi stă alături astăzi, în vremea „stăpânitorilor lumii întunericului” (Efeseni 6.12).

 

Vă doresc câștig lăuntric și binecuvântare la studiul cărții „Slujitori și slujitoare, volumul 4”.

  DOWNLOAD (PDF)

  Trădat de un prieten bun - David R. Reid

Versete călăuzitoare: Psalmul 55

   Ai fost vreodată trădat de un prieten apropiat - cineva în care ai avut încredere și cu care ai avut multe experiențe minunate? Este destul de greu când cineva, care nu te place, te dezamăgește sau te trădează. Dar să te confrunți cu trădarea cuiva pe care îl considerai un prieten loial este foarte greu. Împăratul David a scris Psalmul 55 la scurt timp după ce un prieten apropiat l-a trădat. Orice credincios care trece prin aceeași experiență tristă se poate identifica cu sentimentele de durere, suferință și dezamăgire descrise de David. Dincolo de conținutul aplicabil în practică, psalmul conține și afirmații profetice. Trădarea lui David de către un prieten apropiat este, cu siguranță, și o previziune profetică a trădării Domnului Isus Hristos de către Iuda, după ce trăise în strânsă părtășie cu El timp de trei ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)
  Prindeți vulpile mici! - David R. Reid

   Verset călăuzitor: Cântarea Cântărilor 2.15

Cântarea Cântărilor 2.15: Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; pentru că viile noastre sunt în floare.

   Primăvara este perioada din an în care totul se trezește și înflorește - acest lucru este valabil și pentru dragoste. Vântul rece și tăios și ramurile moarte dispar. O briză caldă și blândă se face simțită și apar flori colorate. Viața și dragostea înmugurită sunt peste tot. Este frumos să trăiești! Cât de minunat este atunci să te plimbi într-un parc sau într-o pădure cu o persoană pe care o iubești!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Metode de evanghelizare moderne: Amestecul cu lumea? - Paul Wilson

   Metodele moderne de evanghelizare (cum ar fi evanghelizarea ecumenică pe scară largă, evanghelizarea prin prietenie etc.) promit un succes mai mare în convertirea oamenilor, dar rezultatele lor negative nu pot fi negate. Acesta este subiectul următorului articol, pe care autorul l-a scris acum mai bine de șaizeci de ani, dar care este încă relevant astăzi.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

  Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe frații și surorile sale în credință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfă vie - David R. Reid

Verset călăuzitor: Romani 12.1

Romani 12.1: Vă îndemn deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu; să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră înțeleaptă.

   Citește și Exodul 3.15-18; 8.25-28; 10.8-11; 10.24-26.

   Adesea cântăm și vorbim despre slujirea Domnului. În multe ocazii ne predăm din nou Domnului și dorim să ne punem la dispoziția Lui ca „jertfă vie”. Dar, foarte adesea, jertfele vii se strecoară departe de altar chiar înainte ca jertfa să fi avut loc. În Romani 12.1, Dumnezeu ne cheamă să ne punem trupurile la dispoziția Lui ca mijloc de slujire rezonabilă. Nu poate exista o slujire reală pentru Hristos decât dacă suntem dispuși să ne oferim pe noi înșine ca jertfă.
mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  BEMA credinciosului ... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată! - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Romani 14.10-13; 1 Corinteni 3.10-15; 4.2,5: 2 Corinteni 5.9,10; 2 Timotei 4.7.8

   În ruinele vechiului Corint, arheologii au descoperit vechea „agora”, piața sau locul central de adunare din oraș. Pe una dintre laturile acestei piețe deschise, pavate cu piatră, se află o mare platformă dreptunghiulară din blocuri de piatră, respectiv un pupitru, care se ridică la aproximativ opt metri deasupra pavajului agora. Acesta era „BEMA”. Aici stăteau judecătorii pentru a decide disputele civile sau pentru a urmări competițiile atletice. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Zidurile Ierihonului: principii spirituale pentru lupta spirituală - David R. Reid

   Versete călăuzitoare: Iosua 6

   Aproape fiecare a auzit de Iosua și de zidurile Ierihonului. Probabil pur și simplu pentru că fiecare cunoaște cântecul: „Joshua fit the battle of Jericho, and walls came a-tumblin’ down“ [Joshua a dus bătălia de la Ierihon, iar zidurile s-au dărâmat]. În orice caz, această relatare nu este o legendă sau un mit. La aproximativ patruzeci de ani după ce israeliții au părăsit Egiptul, ei au dus o bătălie decisivă în noua lor patrie. Ierihonul era înconjurat de ziduri și era un mare obstacol pentru israeliți, deoarece se afla chiar în mijlocul drumului spre Țara Făgăduinței. Ierihon trebuia cucerit!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)