...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 02.05.2019

Tineri în credinţă  
 

 Acesta este Preaiubitul meu

HTML

PDF

 Adăpost, siguranţă, bucurie

HTML

PDF

 A deveni misionar 

HTML

PDF

 Adorarea (închinarea) falsă

HTML

PDF

 Adunarea dintr-o localitate 

HTML

PDF

 Adunarea Dumnezeului celui viu

HTML

PDF

 A face voia lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ajutor în necazuri

HTML

PDF

 Ales de Dumnezeu: o privire în învăţătura predestinării

HTML

PDF

 Ape adânci: Când lumea ta începe să se clatine

HTML

PDF

 Ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu

HTML

PDF

 A semăna cu lacrimi

HTML

PDF

 Ascultaţi, înţelegeţi şi urmaţi Cuvântul!

HTML

PDF

 A vedea, a te uita, a privi

HTML

PDF

 Avraam şi Lot

HTML

PDF

 Biruinţa asupra cărnii

HTML

PDF

 Biruinţa asupra diavolului

HTML

PDF

 Biruinţa asupra lumii

HTML

PDF

 Biruirea creştinismului carnal-religios

HTML

PDF

 Calea

HTML

PDF

 Capcana fariseilor: Matei 23

HTML

PDF

 Caracterul biruinţei

HTML

PDF

 Căile lui Dumnezeu cu diferite categorii de oameni

HTML

PDF

 Cărarea şi speranţa creştinului

HTML

PDF

 Către un tânăr automobilist

HTML

PDF

 Căutaţi faţa Mea

HTML

PDF

 Când se surpă temeliile

HTML

PDF

 Cea mai preţioasă carte de pe pământ

HTML

PDF

 Cei cu inima zdrobită

HTML

PDF

 Ce învăţăm de la oi

HTML

PDF

 Cele şapte sărbători ale Domnului

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (1)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (2)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (3)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (4)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (5)

HTML

PDF

 Chivotul lui Dumnezeu în ţara filistenilor

HTML

PDF

 Circumcizia

HTML

PDF

 Comori în vase de lut

HTML

PDF

 Condiţii necesare pentru a primi binecuvântarea la tratarea în comun a Cuvântului lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Consecinţa umplerii cu Duhul

HTML

PDF

 Controlează lumea gândurilor tale

HTML

PDF

 Credinţa în Cel răstignit

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (1) - Cum ajung eu de la starea de bebeluş la starea de om mare

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (2) - Maturitatea spirituală

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (3) - Creştinul matur

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (4) - A deveni matur spiritual

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (5) - Drumul spre a deveni matur spiritual

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (6) - Creşterea spre maturitatea spirituală

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu?

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? Ne dăruim noi cu adevărat pe deplin Domnului?

HTML

PDF

 Creştinul şi căsătoria

HTML

PDF

 Cum a fost biruită puterea satanei

HTML

PDF

 Cum biruiesc eu lumea?

HTML

PDF

 Cum biruim

HTML

PDF

 Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea

HTML

PDF

 Cum pot fi eliberat de puterea păcatului

HTML

PDF

 Cum primesc eu pace cu Dumnezeu?
 Născut din nou şi totuşi fără pace?

HTML

PDF

 Cum primesc eu un caracter ceresc?

HTML

PDF

 Cum putem avea bucurie spirituală

HTML

PDF

 Cum reuşeşti să te laşi de păcat

HTML

PDF

 Cuvântul fundamental al lui Hristos

HTML

PDF

 Dacă cineva a păcătuit

HTML

PDF

 "Daniel a hotărţt în inima lui"

HTML

PDF

 Dar înţelepciunea unde se găseşte

HTML

PDF

 Dar Tu rămâi

HTML

PDF

 De azi vreau să binecuvântez

HTML

PDF

 Deschide-ţi casa pentru bine

HTML

PDF

 Diferenţa între un credincios ceresc şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani

HTML

PDF

 Dima - unul care a ajuns să iubească lumea

HTML

PDF

 Din ce cauză suspin eu?

HTML

PDF

 Din prima zi - bucuria în Domnul

HTML

PDF

 Din Egipt la Canaan

HTML

PDF

 Diverse imagini ale Adunării

HTML

PDF

 Dorinţa Lui este după mine  

HTML

PDF

 Dragostea care nu mă va părăsi

HTML

PDF

 Duhul Sfânt  

HTML

PDF

 Dumnezeu vorbeşte lui Iov

HTML

PDF

 Echilibru spiritual

HTML

PDF

 Eforturi inutile de a supune carnea

HTML

PDF

 Eliberarea de sub puterea păcatului

HTML

PDF

 Epistole ale lui Hristos

HTML

PDF

 Este creştinismul o chestiune personală?

HTML

PDF

 Eşti tu cu adevărat întors la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Fântâna de la poarta Betleemului

HTML

PDF

 Fântâni crăpate

HTML

PDF

 Fericita noastră nădejde

HTML

PDF

 Filipenii

HTML

PDF

 Grădina Domnului: Cântarea Cântărilor 4.12-5.1

HTML

PDF

 Har şi glorie

HTML

PDF

 Harul lui Dumnezeu pentru lume

HTML

PDF

 Hristos în caracterul Său ales: Psalm 16

HTML

PDF

 Ia seama la tine însuţi! Un strigăt de trezire

HTML

PDF

 Ilie şi Elisei

HTML

PDF

 Ilie - un bărbat al credinţei

HTML

PDF

 Iosafat

HTML

PDF

 Izbăvirea

HTML

PDF

 Izvoarele lumii

HTML

PDF

 Împăratul din Mesopotamia

HTML

PDF

 Înainte de iarnă

HTML

PDF

 Închinătorii şi darurile lor - Avraam şi magii

HTML

PDF

 Încuie-ţi casa, ca să nu intre răul

HTML

PDF

 Încurajare pentru tinerii creştini

HTML

PDF

 Îngrijorări şi temeri

HTML

PDF

 Învăţături practice din cartea Iov

HTML

PDF

 Jugul nepotrivit

HTML

PDF

 La picioarele Lui

HTML

PDF

 Lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri ascunse şi lucruri descoperite

HTML

PDF

 Lupta creştină

HTML

PDF

 Mana ascunsă

HTML

PDF

 Maria Magdalena

HTML

PDF

 Mângâiere în greutăţi

HTML

PDF

 Mântuirea şi ucenicia

HTML

PDF

 Melhisedec

HTML

PDF

 Moartea lui Eglon

HTML

PDF

 Naşterea din nou

HTML

PDF

 Nazireatul era tăria lui Samson

HTML

PDF

 Nori înaintea sufletului tău?

HTML

PDF

 Nu este timp pentru vizite?

HTML

PDF

 Omul, care era aproape să alunece

HTML

PDF

 O necesitate absolut necesară

HTML

PDF

 Ora de rugăciune

HTML

PDF

 O viaţă plăcută lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pacea Locului Preasfânt

HTML

PDF

 Pe cine cauţi?

HTML

PDF

 Pe drumul eşecului

HTML

PDF

 Pelerinaj şi odihnă: Curăţire şi părtăşie

HTML

PDF

 Pelerinaj şi odihnă: Un şnur întreit

HTML

PDF

 Pericole - Ceva nou

HTML

PDF

 Petru şi privirea Domnului

HTML

PDF

 Pe urmele paşilor Lui

HTML

PDF

 Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan

HTML

PDF

 Poziţia credinciosului

HTML

PDF

 Poziţia şi starea credinciosului

HTML

PDF

 Preţul neascultării

HTML

PDF

 Primul martir

HTML

PDF

 Privind ţintă la Isus

HTML

PDF

 Rămâneţi în Mine

HTML

PDF

 Rugăciunea

HTML

PDF

 Samson - erou al credinţei şi dezamăgire

HTML

PDF

 Săritura peste zid

HTML

PDF

 Semne ale creşterii în har

HTML

PDF

 Semnele dragostei dintâi

HTML

PDF

 Sfinţenia are prioritate faţă de fericire

HTML

PDF

 Slujba pentru Domnul

HTML

PDF

 Speranţa fericită

HTML

PDF

 Strângerea laolaltă ca Adunare pentru zidire şi vestirea Cuvântului lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Sunt prea mulţi cei care nu fac nimic în Adunare

HTML

PDF

 Tatăl educă - Aria

HTML

PDF

 Templul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Teren tare sub picioare ... sau stai pe nisipuri mişcătoare

HTML

PDF

 Tesalonicenii

HTML

PDF

 Timotei 

HTML

PDF

 Timpul 

HTML

PDF

 Trebuie cu adevărat să fie probleme în viaţa de toate zilele? 

HTML

PDF

 Tu nu te vei scufunda 

HTML

PDF

 Ţinut în picioare în furtunile vieţii

HTML

PDF

 Ucenicul pe care Isus îl iubea

HTML

PDF

 Umblarea în Duhul

HTML

PDF

 Un colier cu care trebuie să fie împodobit orice creştin 

HTML

PDF

 Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool

HTML

PDF

 "Un lucru" trebuie

HTML

PDF

 Un slujitor de folos

HTML

PDF

 Urim şi Tumim

HTML

PDF

 Urmare şi slujire - Fapte bune

HTML

PDF

 Urmare şi slujire - Slujba noastră şi premisele ei

HTML

PDF

 Veghere şi rugăciune

HTML

PDF

 Viaţa creştină

HTML

PDF

 Viaţa eliberată şi închinată

HTML

PDF

 Visători creştini

HTML

PDF

 Visul lui Iacov: Geneza 28

HTML

PDF

 Vulturul prins

HTML

PDF

 Zidirea prin lucrarea de slujire

HTML

PDF

 


   Cum primesc eu pace cu Dumnezeu? Născut din nou şi totuşi fără pace?  -  Hendrik Leendert Heijkoop

  

   Verset călăuzitor: Romani 5.1

 

Romani 5.1: Deci, fiind îndreptăţiţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Preţul neascutării  -  David R. Reid

  

   Verset călăuzitor: Iona 1.1-5

  

   Istoria lui Iona a fost cu siguranţă mai mult batjocorită decât oricare altă relatare a Vechiului Testament. Cum ar putea un om să fie înghiţit de un peşte şi să rămână în viaţă? Chiar şi unii creştini au greutăţi să „înghită” această istorisire şi de aceea au numit-o o parabolă a Vechiului Testament. Nu! Cartea Iona este relatarea istorică a unui om real, care a trăit în secolul 8 înainte de Hristos (vezi 2 Împăraţi 14.25). Domnul nostru Isus n-a avut nici o îndoială cu privire la Iona şi experienţa lui traumatică. El a folosit realmente experienţa acestuia ca să profeţească şi să ilustreze moartea şi învierea Lui (Matei 12.38-41).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ia seama la tine însuţi! Un strigăt de trezire  -  William John Hocking

  

   Verset călăuzitor: 1 Timotei 4.16

 

1 Timotei 4.16: Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură; rămâi în ele.

 

   Nu este deja timpul pentru noi să luăm serios la inimă starea lucrurilor care stăpânesc peste „noi”? Dumnezeu ne-a dat înapoi în îndurarea şi harul Său multe adevăruri, care multe secole au fost pierdute din vedere. Ştim că păcatele noastre au fost acum iertate şi îndepărtate pentru totdeauna. Ştim că Dumnezeu ne-a îndreptăţit deplin. Ştim că avem viaţa veşnică în Fiul lui Dumnezeu. Cât de mult ar fi dat nu puţini creştini din timpul nostru şi din trecut, ca să aibă siguranţa acestor binecuvântări şi a altora, care între noi sunt „cunoştinţe generale”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Visători creştini  -  William John Hocking

  

   Verset călăuzitor: Judecători 5.16

 

Judecători 5.16: De ce ai rămas între staule, ca să auzi fluierăturile turmelor? La pâraiele lui Ruben au fost mari sfaturi ale inimii!

 

   Diferite seminţii ale lui Israel au intrat în luptă, însă rubeniţii nu au intrat în luptă. Ei s-au consfătuit şi au discutat atâta timp, până când lupta s-a terminat. Nu este problema aceasta actuală şi astăzi? Nu sunt din aceia, care visează, în loc să meargă, să intervină şi să fie activi?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nu este timp pentru vizite?  -  Philipp-Richard Schulz

  

   Verset călăuzitor: Iacov 1.27

 

   Sora era foarte slăbită corporal, ca să mai poată participa la strângerile laolaltă sau să iese din casă. De mai mulţi ani avea nevoie de îngrijire şi o mare parte din timp zăcea în pat. Din punct de vedere spiritual era însă foarte plină de viaţă. Interesul ei mare pentru fiecare a făcut ca ea să ştie despre viaţa fiecărui frate şi fiecărei surori parţial mai mult decât ştiau toţi fraţii şi toate surorile care se întâlneau în fiecare săptămână în orele de adunare. Şi nu numai că ea ştia ceva despre alţii, nu, ci ea aducea în rugăciune înaintea Domnului pe mulţi fraţi şi pe multe surori. De asemenea şi credinţa şi încrederea ei, care rezultau din legătura ei cu Domnul, erau impresionante. Într-un cuvânt, vizitarea ei însemna mai puţin misiune grea şi era mai mult o slujire frumoasă, care de fiecare dată era spre binecuvântarea celui care o vizita.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Încurajare pentru tinerii creştini  -  Paul Wilson

  

   Caută călăuzirea lui Dumnezeu pentru tine

 

   Cred că în viaţa noastră nu este un timp în care să fim mai mult înclinaţi a hotărî singuri viaţa noastră şi să vrem s-o plănuim, aşa cum sunt anii tinereţii. […] Vorbesc ca unul care a făcut unele experienţe; ca unul, care deseori a ales căile proprii – chiar dacă prin aceasta nu vreau să spun, că era un drum rău. Sunt multe lucruri în viaţă, pentru care trebuie să facem o alegere! Constat astăzi, şi anume, mai mult decât atunci, când eram un bărbat tânăr: tinerii sunt înclinaţi să creadă că ei ar şti toate răspunsurile. Ei par să aibă părerea, că ei ar fi mai înţelepţi decât părinţii lor şi decât bătrânii din Adunare. Rareori gândesc să încredinţeze căile lor Domnului şi să caute călăuzirea Lui.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pe drumul eşecului  -  David R. Reid

  

   Versete călăuzitoare: Geneza 13.12; 14.12; 19.1  

 

   Studenţi eşuează din multe motive. Însă una au comun: ei nu eşuează dintr-o dată şi nemijlocit. Eşecul este întotdeauna un proces. Aceasta este la fel valabil şi când un creştin eşuează. Creştinii în maturizare nu eşuează deodată, ci înaintează permanent pas cu pas pe drumul eşecului.

   În istoria lui Lot din cartea Geneza găsim cazul trist al unui credincios care a eşuat. Lot era foarte clar un credincios. În 2 Petru 2.7,8 Lot este numit de trei ori „drept”. Însă Lot cel „drept” a eşuat în a trăi viaţa pentru Dumnezeu. El a călătorit pe drumul ratării. Fiecare creştin poate astăzi să facă la fel. El ori trăieşte o viaţă, care are valoare pentru Dumnezeu, ori eşuează în viaţa sa, în ceea ce priveşte valorile veşnice (vezi 1 Corinteni 3.11-15). Cât de tragic şi de ruşinos va fi pentru el, când el va sta înaintea Domnului şi va trebui să dea socoteală pentru o viaţă goală şi irosită (vezi 2 Corinteni 5.10).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool  -  Stephan Isenberg

  

   Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool

   Ce spune Biblia referitor la tema alcool?

 

   În cadrul unui studiu al cărţii profetului Habacuc m-am lovit de un cuvânt în capitolul 2: „Vinul înşală” (Habacuc 2.5). Naţiunile sunt caracterizate prin consumul excesiv de alcool; aşa era deja în zilele lui Habacuc. Orice virtute este distrusă prin consumul mărit de alcool. Alcoolul înceţoşează mintea şi amorţeşte simţămintele naturale. Ajuns odată în patima alcoolului este greu să te desprinzi de el. Mulţi îneacă grijile lor în alcool. Dacă ţinem seama de îndrumările biblice, nu vom cădea nici la stânga şi nici la dreapta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Sfinţenia are prioritate faţă de fericire  -  Aiden Wilson Tozer

  

   Versete călăuzitoare: Romani 8.7; Leviticul 11.44a; 1 Tesaloniceni 4.3

 

   Romani 8.7: Pentru că gândirea cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu; pentru că nici nu poate.

   Leviticul 11.44a: … deci sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.

   1 Tesaloniceni 4.3: Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu: sfinţenia voastră.

 

   Dorinţa egoistă după fericire este la fel de păcătoasă ca oricare altă dorinţă egoistă. Rădăcina ei este în carne, care niciodată nu poate sta înaintea lui Dumnezeu.

   Oamenii devin tot mai mult înclinaţi să scuze orice formă de nedreptate făcută, cu justificarea că „vor să aibă ceva de la viaţă”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Teren tare sub picioare ... sau stai pe nisipuri mişcătoare  -  William John Hocking

 

   2 Timotei 2.19: Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu rămâne …

 

   „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu rămâne”, spune apostolul în 2 Timotei 2.19. El a vorbit despre unele lucruri îngrozitoare, care vor avea loc în ultimele zile. Fapte rele şi învăţături false se răspândeau rapid în acele zile şi mai târziu se vor înmulţi şi mai mult. Însă Pavel se bucură să-şi amintească lui însuşi şi să amintească lui Timotei şi nouă, că temelia tare a lui Dumnezeu rămâne, chiar dacă ceea ce a fost încredinţat omului eşuează. Ce este de la Dumnezeu rămâne neînfrânt, şi nimic nu-l poate leza.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu  -  Thomas Oliver

  

   Versete călăuzitoare: 2 Samuel 6.6,7

 

   2 Samuel 6.6,7: Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că boii erau să-l răstoarne. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza; şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru că îşi întinsese mâna spre chivot şi a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu.

 

   Această întâmplare serioasă este de mare importanţă pentru noi, cu toate că de atunci au trecut trei mii de ani. Ea subliniază următorul principiu: lucrarea Domnului trebuie făcută în conformitate cu Dumnezeu, şi nu după părerea noastră, cum considerăm noi că ar fi cel mai bine. Evident chivotul legământului era în pericol să cadă de pe car, şi de aceea părea justificat să previi acest pericol.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Urim şi Tumim  -  Thomas Oliver

  

   Verset călăuzitor: Exodul 28.29

 

   Exodul 28.29: Şi Aaron va purta numele fiilor lui Israel pe pieptarul judecăţii, pe inima sa, când va intra în sfântul locaş, spre amintire înaintea Domnului, neîncetat.

 

   Aaron putea suplini poporul numai într-o mod foarte slab. În realitate erau numai numele seminţiilor, nu al fiecărui mădular, din care constau acestea, gravate pe pietrele pieptarului său şi pe umerari. El avea numai o cunoaştere foarte redusă a nevoilor şi încercărilor lor. El nu iubea pe fiecare în parte din această mulţime mare. Însă aceste lucruri reprezintă în mod foarte frumos activitatea Altuia, care va veni şi care acum este la dreapta lui Dumnezeu ca Reprezentant al nostru pe deplin suficient: Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, Isus.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Căutaţi faţa Mea  -  John Alfred Trench

 

   Versete călăuzitoare: Psalmul 27.1-8; Apocalipsa 22.4; Ioan 17.24

 

   Cât de binecuvântat este faptul, că Domnul Însuşi a devenit „Lumina” noastră. El nu ne este prezentat aşa de des în Vechiul Testament în felul acesta, căci fără revelarea dragostei Lui nu am putea suporta lumina. De aceea aceasta se întâlneşte mai frecvent în Noul Testament. Acela, care a devenit Lumina noastră, care în mod necesar dă pe faţă toată stricăciunea noastră, a devenit şi „mântuirea” noastră, şi noi putem spune: „De cine să mă tem?” Toate frământările inimii noastre îşi găsesc mângâierea în aceasta. „El este tăria vieţii noastre”, aşa că nu trebuie să ne mai temem de vrăjmaş. Noi avem încredere şi îndrăzneală.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Învăţături practice din cartea Iov - Ermunterung und Ermahnung

 

   Partea 1: Bănuieli

 

   Pentru un credincios sincer nu este nimic mai dureros decât să fie acuzat pe bază de presupuneri nedovedite. Şi aceasta au făcut cei trei prieteni faţă de Iov. Ei nu puteau prezenta fapte, care ar fi fost capabile să convingă conştiinţa lui. În loc să facă aceasta, căutau o dovadă pentru bănuiala lor şi în cuvinte nestăpânite, deseori răzvrătite căutau să găsească aceasta la Iov greu încercat.

   Aceasta era pentru el deosebit de zdrobitor, şi noi ştim cât de dureros a simţit el aceasta. Duhul de critică, care stăpânea pe prieteni, i-a împiedicat să aştepte până când Dumnezeu va aduce adevărul lucrurilor la lumină. Căci fără îndoială la Iov era ceva de învinuit, dar el nu a făcut păcatele ascunse, la care ei făceau aluzie. Ei au depăşit orice limită, care s-ar fi cuvenit unei purtări de grijă plină de dragoste, şi nu s-au dat în lături să rostească pe faţă sentinţa lor aspră. Cu siguranţă Dumnezeu ne face cunoscut toate acestea, ca să ne atenţioneze cu privire la această greşeală fundamentală în judecarea celorlalţi credincioşi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "Daniel a hotărât în inima lui" - Algernon James Pollock

 

   Verset călăuzitor: Daniel 1.8

 

   Daniel este un exemplu deosebit de încurajator pentru credincioşii tineri. Ca şi captiv la curtea împăratului din Babilon, ca tânăr, care nu avea încă douăzeci de ani, a făcut un început bun al carierei lui, a cărui binecuvântare l-a însoţit toată viaţa prin casele diferiţilor domnitori şi în mijlocul multor schimbări. El a slujit lui Dumnezeu aproximativ şaptezeci de ani, uneori în poziţii cu mare renume, alteori mulţi ani în ascuns.

   Ce a caracterizat începutul lui Daniel?

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Controlează lumea gândurilor tale - David R. Reid

 

   Versete călăuzitoare: Romani 12.2; 2 Corinteni 10.5; Filipeni 2.3; 4.8; 1 Petru 1.13

  

   Introducere

 

   Titlul „Controlul gândurilor”[1] nu trebuie să dea impresia unei transe hipnotice sau a spălării minţii comuniste. Ea are a face cu responsabilitatea creştinilor, de a-şi controla gândirea. Biblia arată că viaţa gândurilor unui creştin născut din nou joacă un rol decisiv. Ceea ce suntem noi este influenţat în cea mai mare parte prin ceea ce gândim şi cum gândim. Proverbele 23.7 spune: „Aşa cum gândeşte [omul] în sufletul său, aşa este el.” Sfânta Scriptură ne arată nu numai responsabilitatea  asupra gândurilor noastre, ci şi unele linii directoare clare, care atrag după sine o viaţă a gândurilor ordonată şi plăcută lui Dumnezeu. Să studiem mai exact unele locuri din Biblie, care se preocupă cu controlul gândurilor.


 


[1] Mind Control în originalul în engleză; nota redacţiei

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fântâni crăpate - David R. Reid

 

Ieremia 2.13: Poporul Meu a făcut două rele: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, ca să-şi sape fântâni [textual=cisterne], fântâni crăpate, care nu ţin apa.

 

    Introducere

 

   O cisternă era în ţările Bibliei un rezervor de apă artificial, care era săpat în pământ sau cioplit în stâncă, ca în el să adune apă şi s-o păstreze. Cisternele erau foarte importante în Israel, din cauza timpului foarte lung de secetă şi a relativ puţinelor izvoare naturale. Însă o cisternă găurită era practic fără valoare. Stâncile poroase sau construcţiile sfărâmicioase puteau să ţină numai puţină apă murdară, dacă chiar puteau. Să aduni şi să păstrezi apa în cisterne găurite era la fel de înţelept ca şi cum ai folosi sita ca vas de fiert!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Petru şi privirea Domnului - Walter Thomas Turpin

 

Versete călăuzitoare: Luca 22.60,61

 

Luca 22.60,61: Şi Petru a spus: „Omule, nu ştiu ce spui”. Şi îndată, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul. Şi Domnul, întorcându-Se, a privit la Petru. Şi Petru Şi-a amintit cuvântul Domnului, cum îi spusese: „Mai înainte de a cânta cocoşul, Mă vei tăgădui de trei ori”.

 

În această parte serioasă şi zguduitoare din istoria lui Petru găsim cum Domnul a lucrat la inima şi la conştiinţa lui Petru, căci la fiecare restabilire adevărată El lucrează în ambele privinţe. Este binecuvântare să se ia seama atent la căile Lui desăvârşite de har cu ai Săi. Rădăcina căderii lui Petru era încrederea în sine însuşi, dar ce natură avea această încredere în sine însuşi?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Har şi glorie - Hamilton Smith

 

   Har şi glorie

 

   Psalmul 84

 

   Acest Psalm frumos redă experienţa rămăşiţei lui Israel din zilele viitoare, când vor fi eliberaţi din captivitatea îndelungată şi vor reveni la locuinţa lui Dumnezeu în Sion.

 

   Duhul harului, care străbate acest Psalm, ne permite aici, spre deosebire de alţi Psalmi, să facem mai uşor o aplicare la creştin, căci şi acesta este pe cărarea pelerinajului spre casa Tatălui în înălţime.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mângâiere în greutăţi - Hamilton Smith

 

   Mângâiere în greutăţi

 

   Psalmul 36

 

   Pentru un om temător de Dumnezeu este imposibil să treacă printr-o lume rea fără să întâmpine greutăţi şi probleme. Diavolul încearcă să preocupe pe credincios cu greutăţi, ca să îndepărteze sufletul de Dumnezeu. Credinţa foloseşte greutăţile ca prilejuri pentru a se adresa lui Dumnezeu şi prin aceasta triumfă nu numai asupra vrăjmaşului, ci ea este binecuvântată în greutăţi şi prin greutăţi. În Psalmul 36 găsim pe unul care este în greutăţi mari şi cu toate acestea are parte de mângâieri profunde şi binecuvântări mari în greutăţi, deoarece el se adresează lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ajutor în necazuri - Hamilton Smith

 

   Ajutor în necazuri

 

   Psalmul 46

 

   În Psalmul 46 ne sunt prezentate două adevăruri, care sunt de mare însemnătate practică pentru credincioşii tuturor epocilor. Întâi: având în vedere transformările şi conflictele într-o lume fără Dumnezeu ni se aminteşte că Dumnezeu este un ajutor, „un ajutor în necazuri, întotdeauna uşor de găsit” (versetul 1). În al doilea rând: dacă cunoaştem acest ajutor mare, prezent al lui Dumnezeu şi vrem să ne folosim de el, partea noastră este „să ne oprim” (sau: „să stăm liniştiţi”) şi să recunoaştem că El este Dumnezeu (versetul 10).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Omul, care era aproape să alunece - Hamilton Smith

 

   Omul, care era aproape să alunece

 

   Psalmul 73

 

 

   Scriitorul acestui Psalm începe cu o simplă şi totuşi minunată constatare despre Dumnezeu şi încheie cu o concluzie fericită cu privire la sine însuşi. „În adevăr, Dumnezeu este bun …” este constatarea primului verset; „Dar pentru mine este bine să mă apropii de Dumnezeu”, este concluzia ultimului verset. Dacă suntem de acord cu constatarea, atunci trebuie să consimţim şi concluzia.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Primul martir - Hamilton Smith

 

Versete călăuzitoare: Faptele Apostolilor capitolul 6 şi 7

 

   În istoria zguduitoare a lui Ştefan, primul martir dintr-o serie lungă de martiri, vedem pe de o parte revelarea deplină a răutăţii lui Israel şi pe de altă parte înflorirea frumuseţii creştinismului.

 

   Pe parcursul vorbirii sale, Ştefan aminteşte de istoria lui Israel, ca să arate cum carnea, chiar şi în poporul care mărturiseşte că este al lui Dumnezeu, fără nici o excepţie se împotriveşte acelora cu care este Dumnezeu. El dovedeşte aceasta pe baza Scripturii, prin aceea că aminteşte cum au tratat pe patriarhul Iosif şi cum poporul s-a împotrivit lui Moise.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   La picioarele Lui - Hamilton Smith

 

   La picioarele Lui

 

Versete călăuzitoare: Luca 10.38-42; Ioan 11.32; Ioan 12.1

 

   Dintre toţi ucenicii lui Hristos, pe care îi întâlnim în evanghelii, probabil niciunul nu este mai mult caracterizat prin devotament simplu faţă de Hristos cum este Maria din Betania. Ea nu se considera a fi ceva deosebit, dar Hristos era totul pentru ea şi de aceea o găsim în toate situaţiile, care vorbesc despre acţiunea ei, la picioarele lui Isus.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ilie şi Elisei - Hamilton Smith

  

   Ilie şi Elisei

 Versete călăuzitoare: 2 Împăraţi 2.9-15

 

   Introducere

  

   În acest pasaj avem două adevăruri mari, care caracterizează creştinismul. Ca şi creştini preţuim foarte mult crucea, care este baza juridică corectă a tuturor binecuvântărilor noastre, şi apoi vorbim cu plăcere despre venirea Domnului. Toţi creştinii recunosc că Hristos a venit să moară, şi în general ei cred că El va reveni, ca să ne ia în glorie. Dar mai sunt şi alte două adevăruri mari, despre care nu se vorbeşte aşa de mult. Primul dintre ele este marea realitate, că Hristos Se află acum în glorie, şi al doilea, că Duhul Sfânt este pe pământ. Astăzi este un Om în glorie şi o Persoană divină pe pământ.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fântâna de la poarta Betleemului - Hamilton Smith

  

   Istoria frumoasă a celor trei bărbaţi, care au scos apă din fântâna de la poarta Beleemului, este precedată de relatarea despre faptele celor trei viteji mari dintre luptătorii mari ai lui David. Nu este suficient de clar şi probabil nu este deosebit de important dacă este vorba despre aceiaşi trei bărbaţi care au străpuns tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna. Este însă important să vedem diferenţa între aceste prime trei fapte şi slujba dovedită lui David prin aducerea apei din fântână.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Epistole ale lui Hristos - Hamilton Smith

  

Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 3

 

   În epistola 2 Corinteni capitolul 3, apostolul Pavel ne prezintă pe Hristos în trei feluri:

 

·         În primul rând, Hristos este scris pe inimile credincioşilor care constituiau adunarea din Corint (versetul 3).

·         În al doilea rând Hristos este prezentat „tuturor oamenilor” prin această adunare (versetele 2 şi 3).

·         În al treilea rând, Hristos este Persoana vie în glorie – ţelul pe care aceşti credincioşi îl au înaintea lor (versetul 18).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pe urmele paşilor Lui - Hamilton Smith

  

Pe urmele paşilor Lui

 

1 Petru 2.21-23: … ca să călcaţi pe urmele Lui:El, care n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui; care, fiind insultat, nu răspundea cu insultă; suferind, nu ameninţa, ci Se încredinţa pe Sine Celui care judecă drept.

 

Matei 11.29-30: Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este bun [uşor de purtat] şi sarcina Mea este uşoară.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ucenicul pe care Isus îl iubea - Hamilton Smith

  

   Ucenicul pe care Isus îl iubea

 

   Fiecare credincios adevărat iubeşte pe Domnul. Petru vorbeşte credincioşilor despre Domnul şi spune: „pe care, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi”. În prezenţa fariseului îngâmfat Domnul a putut spune despre femeia care Îi săruta picioarele, „ea a iubit mult”. Deci Scriptura recunoaşte această dragoste, şi Domnul Se bucură de ea. În afară de aceasta, dragostea pentru Domnul are multe făgăduinţe, şi nu în cele din urmă savurarea deosebită a Domnului şi a Tatălui (Ioan 14.21-24).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum biruiesc eu lumea? - John Thomas Mawson

  

Versete călăuzitoare: Luca 4.1-13

 

   Introducere

 

   A existat numai un singur Om desăvârşit pe pământ, care în dependenţă de Dumnezeu a mers permanent pe un drum de biruinţă, Omul Isus Hristos. Acesta ne-a lăsat un exemplu, pentru ca noi să mergem pe urmele Lui. Dacă Îl iubim, atunci bucuria noastră va fi să-L urmăm, şi în felul acesta vom afla că jugul Lui este blând şi sarcina Lui este uşoară. Evanghelia după Luca ne prezintă pe Domnul în caracterul deosebit de atrăgător al omului dependent de Dumnezeu, şi aici ni se relatează şi că diavolul L-a ispitit în acele trei feluri, aşa cum a făcut în Eden spre nefericirea omenirii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Consecinţa umplerii cu Duhul - John Thomas Mawson

  

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 22.16,17

 

Apocalipsa 22.16,17: Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu, ca să vă mărturisească acestea în adunări. Eu sunt rădăcina şi vlăstarul lui David, Steaua strălucitoare de dimineaţă. Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino!” Şi cine aude să spună: „Vino!” Şi cine însetează să vină; şi cine vrea, să ia apa vieţii fără plată.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ales de Dumnezeu: o privire în învăţătura predestinării - Anastasios Kioulachoglou

  

 Ales de Dumnezeu: o privire în învăţătura predestinării

  

   Întrebarea referitoare la predestinare, respectiv la voinţa proprie este o chestiune permanentă în trupul lui Hristos. Sunt mulţi care spun că Dumnezeu a ales deja pe aceia care vor fi mântuiţi şi numai aceştia şi nimeni alţii vor fi mântuiţi. Potrivit cu această părere şi prin urmare cu acest punct de vedere, dacă cineva va fi mântuit sau nu, nu este neapărat o chestiune dacă lui i se face sau nu cunoscut Cuvântul şi dacă el crede Cuvântul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dima - unul care a ajuns să iubească lumea - SW

  

   Dima – unul care a ajuns să iubească lumea

 

   Introducere

 

   Este deosebit de interesant şi plin de învăţătură să urmărim comentariul divin despre Dima. Fără îndoială el era un adevărat copil al lui Dumnezeu şi istoria lui ne oferă atenţionări utile. Se spune foarte puţin despre el, dar cele trei versete, care le găsim despre el, vorbesc cât câteva volume.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dragostea care nu mă va părăsi - Hamilton Smith

  

   Dragostea care nu mă va părăsi

  

   Introducere

 

   Ce binecuvântat este să fi găsit în Hristos un prieten, care ne iubeşte cu o dragoste care nu ne părăseşte, aşa cum se spune în Cuvânt: „Fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13.1).

 

   O astfel de dragoste – dragostea veşnică a lui Hristos, care niciodată nu renunţă la noi – nu poate fi satisfăcută, până când ea a trezit dragostea noastră ca răspuns la dragostea Sa. Răspunsul la dragostea Sa va fi văzut în plinătatea lui abia atunci când noi în cele din urmă am ajuns în domiciliul dragostei veşnice.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Speranţa fericită  -  Botschafter

     

   „Vă voi lua la Mine Însumi, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 13.3). Scurt timp înainte de a Se duce acasă la Tatăl, Domnul a mângâiat cu aceste cuvinte pe ucenicii lui preaiubiţi, pe care El a trebuit să-i lase încă în această lume.

 

   Deci Domnul va reveni şi vrea să ne ia la Sine. Noi Îl vom privi veşnic şi vom fi ca El. Ce speranţă fericită! El nu vine, ca să vorbească cu noi despre păcatele noastre. Această problemă a fost deplin rezolvată la prima Sa venire. Cel care va veni este Acela „… care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său! (Apocalipsa 1.5). El este dreptatea noastră, pacea noastră şi viaţa noastră.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu  -  Botschafter

     

   Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu

  

   Ambele lipsesc în totalitate omului natural. El nu are nici pace cu Dumnezeu, şi inima lui nici nu savurează pacea lui Dumnezeu. Necredinţa lui împiedică pe una şi păcatele lui împiedică pe cealaltă. Numai acolo unde este dreptate, acolo este şi pacea adevărată. Omul natural ar putea desigur să se simtă fericit pentru un moment în posesiunea bunurilor trecătoare şi în savurarea bucuriilor deşarte ale lumii acesteia, dar aceasta nu este pacea lui Dumnezeu dulce, neschimbabilă şi care întrece orice pricepere.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pacea Locului Preasfânt  -  Botschafter

     

   Pacea Locului Preasfânt

  

   Când Domnul Isus „cu însuşi sângele Său” a anulat păcatele şi „a dobândit o răscumpărare veşnică, [El] a intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt” (compară cu Evrei 9.12). Citim aceasta şi în versetul 24 al capitolului amintit: „Căci Hristos n-a intrat într-un Loc Preasfânt făcut de mâini omeneşti, imagine a celui adevărat, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”. Ce mângâietoare şi binecuvântate sunt aceste cuvinte!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din ce cauză suspin eu?  -  Botschafter

     

   Din ce cauză suspin eu?

 

Romani 7.24: O, nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup al morţii?

Romani 8.23: Noi înşine, care avem cele dintâi roade ale Duhului, şi noi înşine suspinăm în sinea noastră.

 

   Nu este nimic mai greu pentru inimile noastre decât să rămână permanent sub simţământul harului şi să ţină cu tărie la conştienţa practică, că noi nu suntem sub Lege, ci sub har. Prin har inima este întărită şi cu toate acestea, aşa cum am spus, nu este nimic mai greu pentru noi, decât să înţelegem plinătatea harului, că este harul lui Dumnezeu, în care stăm, şi în a cărui putere şi cunoaştere trăim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum primesc eu un caracter ceresc?  -  Botschafter

     

   Cum primesc eu un caracter ceresc?

 

Evrei 2.9: Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii datorită morţii pe care a suferit-o, încununat cu glorie şi onoare, astfel încât, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi.

 

 

   Este foarte binecuvântat, să ai permanent gânduri şi sentimente potrivite, cu privire la lucrurile cereşti, însă întrebarea este: Cum le obţinem şi cum le păstrăm? Aşa cum ştim, în privinţa aceasta duhul legalist nu este capabil; el „naşte spre robie”. Legea nu face pe nimeni fericit, căci chiar şi atunci când noi am împlini-o în chip desăvârşit, ne-am făcut numai datoria; dar dacă o încălcăm câtuşi de puţin, am căzut sub pedeapsă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Credinţa în Cel răstignit  -  John Thomas Mawson

     

   Credinţa în Cel răstignit

 

   Cuvinte călăuzitoare: Ioan 19.35-42

 

Ioan 19.35-42: Şi cel care a văzut acestea a mărturisit, şi mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.… Şi, după acestea, Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să ia trupul lui Isus; şi Pilat i-a dat voie. A venit deci şi a luat trupul lui Isus. Şi a venit şi Nicodim, care venise la Isus întâi noaptea, şi a adus un amestec de smirnă şi aloe, cam o sută de măsuri….

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Eliberarea de sub puterea păcatului:  -  John Thomas Mawson

     

   Eliberarea de sub puterea păcatului

   Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe

    

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.14-16; Ioan capitolul 4 şi 7; 1 Împăraţi 3; Ezechiel 47

 

 

   Introducere

 

   S-ar putea ca în strângerile noastre laolaltă din aceste zile să se ridice întrebări în unele inimi: întrebări referitoare la trecut, întrebări referitoare la stilul de viaţă actual, întrebări referitoare la viitor şi întrebări referitoare la ceea ce se face şi cum trebuie să slujim Domnului, căruia Îi aparţinem. Unii ar putea chiar să aibă nopţi nedormite, deoarece ei sunt neliniştiţi în inimile lor cu privire la aceste lucruri. Însă din cauza aceasta nimeni nu trebuie să fie trist, căci cu cât exerciţiul este mai profund, cu atât binecuvântarea este mai mare, dacă prin acesta eşti adus pe deplin la Domnul. Din plinătatea Lui primeşti răspuns la fiecare greutate, la fiecare întrebare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un slujitor de folos - Clifford Henry Braun

     

   „Un slujitor de folos”

   Din viaţa evanghelistului Marcu

 

   Doresc în după-masa acestei zile să spun ceva despre Ioan Marcu, şi anume pe baza relatării din Scriptură despre viaţa sa. Cuvântul lui Dumnezeu dă învăţătură prin prescripţii, proverbe, istorie şi modele. Dumnezeu explică astfel în diferite feluri drumul credinţei. De aceea vom face bine să ţinem seama de fiecare element al adevărului, oricât de mic ar fi el, căci referirile indirecte ne sunt deosebit de folositoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Echilibru spiritual - W. Kelly

     

   Echilibru spiritual

 

   Fariseismul pentru creştini este la fel de temut cum a fost atunci pentru iudei. Adevărul, care ne-a fost făcut cunoscut, depăşeşte cu mult ceea ce au primit iudeii, şi cu toate acestea separarea creştină este mai mult una lăuntrică, în timp ce separarea izraeliţilor consta mai ales în forme exterioare. Cu toate acestea creştinul este permanent în pericol să privească ca fiind suficientă pentru Dumnezeu o separare, care constă într-un anumit număr de renunţări şi interdicţii, în străduinţa de a fi altfel decât ceilalţi, într-un duh de îngâmfare, în loc să realizeze o separare în adevăr şi dragoste în puterea Duhului Sfânt printre aceia care sunt devotaţi Domnului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum putem avea bucurie spirituală - Timothy Hadley Sr.

     

   Ioan 15.11: V-am vorbit acestea pentru ca bucuria Mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină.

 

   Ştiai că un creştin fără bucurie este o contradicţie? Dacă eşti total în ordine cu Dumnezeu, atunci tu trebuie să ai bucurie în viaţă! Însă mulţi creştini trăiesc aşa, ca şi cum şi-ar fi pierdut bucuria. Probabil întrebi: „De ce este bucuria aşa de importantă?”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Adorarea falsă: Levitic 10.1-11 - Charles Henry Mackintosh

     

   Introducere

 

   Dacă medităm la rânduielile legii mozaice un lucru iese în mod deosebit în evidenţă: gelozia remarcabilă, cu care Dumnezeu Se delimitează de apropierea omului de El. Este de mare folos pentru suflet să mediteze la aceasta. Noi suntem în mare pericol să permitem în gândurile noastre un element de familiaritate păcătoasă cu privire la Dumnezeu. Diavolul poate folosi aceasta în mod foarte dăunător pentru un final foarte rău.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mana ascunsă: Apocalipsa 2.17 - Stephan Isenberg

     

   Mana ascunsă

 

Apocalipsa 2.17: Învingătorului îi voi da din mana cea ascunsă.

 

   Dacă Dumnezeu ţine pregătită pentru învingător„mana ascunsă”, atunci ar fi bine să se ştie ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cuvântul fundamental al lui Hristos: Coloseni 3.16 - Rolf Scheffbuch

  

  

   Ce este „cuvântul lui Hristos”?

 

   „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi” (Coloseni 3.16)! Ţine minte: apostolul nu vorbeşte aici simplu de „Biblie” sau de „Cuvântul lui Dumnezeu” sau chiar de „Sfânta Scriptură”. El vorbeşte dimpotrivă de „cuvântul lui Hristos”. Acest cuvânt este centrul Bibliei. Deci sunt cuvintele, despre care Isus a spus că nici măcar atunci nu vor trece, când cerul şi pământul vor trece (compară cu Marcu 13.31).

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Trebuie cu adevărat să fie probleme în viaţa de toate zilele? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Deuteronom 8

 

   Introducere

 

   Creştinismul este caracterizat de o însuşire importantă: pe drumul prin lume creştinul face simultan experienţele pustiei şi experienţele Canaanului. Iudeul dimpotrivă, izraelitul, a făcut aceste experienţe separat, în etape diferite ale istoriei sale. De aceea este deosebit de important ca noi să punem aceste două lucruri la locul lor potrivit, căci noi suntem permanent înclinaţi să îngrădim gândurile lui Dumnezeu şi să luăm cât se poate de puţin din ceea ce Dumnezeu vrea să ne dăruiască. O urmare a acestei înclinaţii este că aproape fiecare credincios are adevărul lui preferat sau învăţătura lui preferată.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cărarea şi speranţa creştinului - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6

 

   Două principii diferite

 

   Principiile, care erau valabile în timpurile la care se referă în principal Vechiul Testament, erau foarte diferite de principiile după care acţionează Dumnezeu cu ai Săi în timpul de acum şi la care ei au fost chemaţi de El să umble. Şi totuşi este interesant să se vadă cum Dumnezeu a trezit în credincioşii acelor zile (în mod deosebit în credincioşii despre care este vorba în Evrei 11) martori independenţi ai unui principiu mare.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? Ne dăruim noi cu adevărat pe deplin Domnului? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: 1 Samuel 17.48; 18.4; 31.1-6; 2 Samuel 1.11-27; Ioan 20.11-18

 

   Două feluri de devotament

 

   Tema noastră din seara aceasta este: sursa adevărată şi motivul devotamentului şi cum este răsplătit devotamentul. Pentru aceasta doresc să vă îndrept atenţia spre locurile din Biblie [de mai sus], pe care tocmai le-am citit înaintea voastră. Ele arată două feluri sau două aspecte de devotament, care se găsesc în Biblie. Domnul a vrut ca aceste aspecte să conducă unul la celălalt.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: 2 Împăraţi 2.9-14

 

   Introducere

 

   Doresc cu plăcere să-ţi pun o întrebare: Presupunem că Domnul Isus încă nu S-a înălţat la cer şi noi am fi însoţitorii Lui, aşa cum erau ucenicii Lui pe drumul Său binecuvântat aici pe pământ. Dacă Domnul Isus în seara aceasta, în seara dinainte de ziua când El va părăsi pământul, ne-ar spune: Cere-Mi, ce să fac pentru tine, înainte de a fi luat de la tine – ce răspuns I-ai da tu?

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creştinul: ceresc sau pământesc? Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu? - Walter Thomas Turpin

  

  

   Versete călăuzitoare: Evrei 9.24-28; 10.19-25; 13.11-16

 

    Când noi cu câtva timp în urmă prin harul Domnului am avut posibilitatea să începem această serie de prelegeri, am avut o temă în care era vorba să prezentăm adevărul lui Dumnezeu într-un mod potrivit pentru creştinii tineri; pentru oameni, care probabil în inima lor sunt prea tineri ca să înţeleagă adevărul în dimensiunea lui mare, deplină şi bogată în binecuvântare. Dar cu ajutorul Domnului doresc în seara aceasta şi în serile următoare, în care vom fi împreună, să prezint alte domenii şi alte părţi ale aceluiaşi adevăr.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pelerinaj şi odihnă: Un şnur întreit (Ioan 14) - Walter Thomas Turpin

  

   Capitolul 14 din evanghelia după Ioan ne este bine cunoscut. Noi toţi l-am citit de mai multe ori. Însă conţinutul lui este mereu nou şi preţios pentru noi, căci Cuvântul lui Dumnezeu are totdeauna aceeaşi prospeţime. Nu voi trata întreg capitolul, ci doresc să scot în evidenţă numai trei puncte – bogate în binecuvântare –, pe care Domnul le pune înaintea ochilor ucenicilor Săi spre mângâierea lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pelerinaj şi odihnă: Curăţire şi părtăşie (Ioan 13) - Walter Thomas Turpin

  

   Introducere

 

   Două teme îmi sunt importante, despre care doresc să vorbesc în seara aceasta, şi anume în aceeaşi ordine în care ele sunt tratate în Ioan 13, nu numai în ceea ce priveşte ordinea morală, ci şi în ceea ce priveşte ordinea literală. În primul rând este vorba de curăţirea practică, de care avem nevoie, ca să avem parte cu Hristos, şi în al doilea rând, de odihna care rezultă din aceasta.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Grădina Domnului: Cântarea Cântărilor 4.12-5.1 - Hamilton Smith

  

Cântarea Cântărilor 4.12 – 5.1: Eşti o grădină închisă, sora mea, mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. Mlădiţele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade, hena şi nard; nard şi şofran; trestie mirositoare şi scorţişoară, cu tot felul de pomi mirositori, smirnă şi aloe, cu cele mai alese miresme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban. Scoală-te, vântule de miazănoapte! Vino, vântule de miazăzi! Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! – Să intre preaiubitul meu în grădina lui şi să mănânce din roadele ei alese! – Eu intru în grădina mea, sora mea, mireaso, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu … Mâncaţi, prieteni, beţi, da, beţi din belşug, preaiubiţilor!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum reuşeşti să te laşi de păcat - James Butler Stoney

  

   1 Petru 4.1,2: Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Sunt prea mulţi cei care nu fac nimic în Adunare - SW

  

   Judecători: 4.8,14: Barac i-a zis: "Dacă vii tu cu mine mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.” … Atunci Debora a zis lui Barac: „Scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta.”

 

   Judecători 5.16-23: Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben mari au fost sfaturile! Galaadul de dincolo de Iordan nu şi-a părăsit locuinţa. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Aşer a stat pe malul mării, şi s-a odihnit în limanurile lui. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea, şi Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie. … Blestemaţi pe Meroza, a zis îngerul Domnului. Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui! căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului, printre oamenii viteji.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Samson - erou al credinţei şi dezamăgire - Ernst-August Bremicker / Manuel Seibel

  

   Introducere

 

   Istoria lui Samson este bine cunoscută celor mai mulţi cititori ai Bibliei. O istorie captivantă. O istorie plină de învăţătură. O istorie tragică. Desigur, Samson a trăit cu totul alte timpuri decât noi. Atunci nu erau creştini credincioşi. Dar dacă transpunem istoria lui în timpul nostru, putem învăţa o mulţime de lucruri din ea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (5) - Fritz von Kietzell

  

 

   Dumnezeu face să uiţi

 

   Geneza 41.45-52

 

   Ce imagine, să vezi pe Iosif pe tronul lui Faraon! Cu adevărat „Domnul face sărac şi bogat, şi coboară şi înalţă. El ridică din pulbere pe cel sărac, înalţă din gunoi pe cel nevoiaş, ca să-l facă să şadă cu căpeteniile şi să moştenească tronul gloriei” (1 Samuel 2.7,8). – Însă cu aceasta nu este totul; în afară de tron – de inel, de hainele de in subţire şi lanţul de aur – Iosif primeşte alte trei lucruri: un nume nou, o soţie şi doi fii. ...

 • Mergeţi la Iosif!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (4) - Fritz von Kietzell

  

   O experienţă nouă

 

   Geneza 40.14,15,23

 

   Cu noua slujbă, de care Dumnezeu i-a făcut parte lui Iosif în închisoare, trebuie să se lege pentru el o altă experienţă nouă, serioasă şi importantă. De regulă aceasta are loc astfel; căci în timp ce harul lucrează prin noi asupra altora, el se preocupă totodată să fie la lucru şi în noi şi să ne perfecţioneze lăuntric. ...

 • Dumnezeu Îşi aduce aminte

 • Dumnezeu eliberează

 • Dumnezeu luminează

 • Dumnezeu înalţă

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (3) - Fritz von Kietzell

  

   Ispitirea

 

   Geneza 39.7-10

 

   „Şi a fost aşa: după lucrurile acestea” – aşa începe relatarea cu conţinut grav despre experienţele următoare ale lui Iosif în casa lui Potifar. Cu această întorsătură Duhul lui Dumnezeu introduce repetat în prima carte a Scripturi o perioadă deosebită în viaţa de credinţă a aceluia, spre care El ne-a îndreptat atenţia (de câte trei ori în viaţa lui Avraam şi a lui Iosif; compară capitolul 15.1; 22.1,20; 40.1; 48.1). ...

 

 • Fuga

 • Suferinţe noi

 • O nouă confirmare

 • Unelte noi ale lui Dumnezeu

 • O slujbă nouă

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (2) - Fritz von Kietzell

  

 

   Trimiterea

 

   Geneza 37.12-22

 

   În inima lui Israel, Tatăl, apare dorinţa să dea o dovadă de dragoste fiilor lui, care păşteau turma la Sihem (versetul 12) – aceloraşi fii, care au vorbit aşa de rău despre el, care i-au produs deja tot felul de necazuri şi suferinţe (compară cu capitolul 34; 35.22). Dragostea lui pentru aceşti nedemni era aşa de mare, că el nu a prevăzut pe nimeni altcineva decât pe „fiul bătrâneţii sale” să împlinească această misiune grea, - pe acela, pe care el „îl iubea mai mult decât pe toţi ceilalţi fii”. ...

 

 • Lepădarea

 • Durerea tatălui

 • Spre Egipt

 • Iosif în casa lui Potifar

 • Potifar

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (1) - Fritz von Kietzell

  

 

   Observaţii preliminare

 

   Cine vrea să înţeleagă corect Vechiul Testament, trebuie să-l aducă în legătură cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El Însuşi fiind „Cuvântul”. Iudeii necredincioşi, care au lepădat pe Domnul Isus, cunoşteau foarte bine Vechiul Testament. Domnul Isus le zice: „Voi cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică; dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Ei aveau într-adevăr cunoaşterea Scripturilor, dar le lipsea înţelegerea, deoarece ei nu voiau să cunoască şi să primească pe Hristos. ....

 

 • Părinţii lui Iosif şi naşterea

 • Numele lui Iosif

 • Tatăl şi fiul

 • Visele lui Iosif

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Capcana fariseilor: Matei 23 - Stephan Isenberg

  

 

   Introducere

  

   M-am întrebat deseori, ce a vrut să ne spună Domnul Isus prin descrierea fariseilor. A vrut El să ne dea în mână un instrument cu care noi să vizăm pe alţii şi să putem arăta cu degetul spre ei? Fariseii sunt totuşi pentru cei mai mulţi dintre noi aşa numiţii creştini credincioşi Bibliei, nimic altceva decât pur şi simplu lepădătura. Dacă trebuie să recunoaştem că suntem „cu toţii păcătoşi”, totuşi nu vrem într-o suflare să fim numiţi împreună cu fariseii. În fond în cele din urmă fariseii au răstignit pe Domnul şi de mai multe ori în timpul vieţii Lui au vrut să-L omoare. Ei au sfidat pe Domnul, L-au provocat, L-au acuzat şi au luptat împotriva Lui cu martori falşi. Nu, eu nu sunt un fariseu.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ţinut în picioare în furtunile vieţii - J. T. Mawson

  

 

   Matei 14.22-28: Şi îndată El i-a obligat pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, până va da drumul mulţimilor. Şi după ce a dat drumul mulţimilor, S-a suit pe munte, deoparte, ca să Se roage; şi când s-a făcut seară, era singur acolo, iar corabia era acum în mijlocul mării, bătută de valuri, pentru că vântul era împotrivă. Dar, la a patra strajă din noapte, El a pornit spre ei, umblând pe mare. Şi ucenicii, văzându-L umblând pe mare, s-au tulburat, spunând: „Este o nălucă!”; şi, de frică, au strigat. Dar Isus le-a vorbit îndată, spunând: „Îndrăzniţi; Eu sunt, nu vă temeţi!” Şi Petru, răspunzându-I, a spus: „Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Înainte de iarnă - George André

  

 

   2 Timotei 4.13,21: Când vii, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp … Străduieşte-te să vii înainte de iarnă.

 

   Acela, care a vestit Evanghelia în tot imperiul şi a străbătut căi, pustiuri şi râuri, era la sfârşitul vieţii sale. Închis ca un infractor notoriu în închisoarea romană, aşa ne spune tradiţia, umedă şi întunecată, unde nu se putea nici măcar sta, spune: „timpul plecării mele a venit” (2 Timotei 4.6).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Diferenţa între un credincios ceresc şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani - J. B. Stoney

  

   Evrei 3.1: De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, luaţi aminte la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, la Isus.

 

 

   Eşec în practică şi învăţătură

 

   În timp ce fiecare credincios nu are multe greutăţi să recunoască nedesăvârşirea proprie în practică, totuşi el se priveşte în general ca fiind corect în ce priveşte învăţătura. S-ar putea ca el să recunoască că este neştiutor cu privire la o mare parte a adevărului, dar conştiinţa lui nu i-ar da linişte, dacă el ar avea credinţa că o anumită parte a aceea ce el susţine ar fi fals. De aceea este mult mai greu să convingi pe un credincios de rătăcirea lui în ceea ce priveşte învăţătura, decât de eşecul lui în practică.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Deschide-ţi casa pentru bine - J. T. Mawson

  

   3 Ioan 8: Noi, deci, suntem datori să primim bine pe unii ca aceştia, ca să fim împreună lucrători cu adevărul.

 

 

   Oricât de important este să ne închidem casa faţă de învăţăturile greşite şi să păstrăm adevărul despărţit de toate întinările (vezi articolul: Încuie-ţi casa ca să nu intre răul), aşa că prin aceasta putem merge pe drumul nostru spre bucuria noastră proprie şi spre onoarea Domnului, totuşi aceasta nu este totul. Fără îndoială aceasta are prioritate, şi fără aceasta toate celelalte, oricât de plăcute ar fi pentru oameni, ajung mai mult sau mai puţin să fie dezaprobate de Domnul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Încuie-ţi casa, ca să nu intre răul - J. T. Mawson

  

   2 Ioan 10: Dacă cineva vine la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-l salutaţi.

 

 

    Aceasta este o scrisoare inspirată adresată unei femei şi copiilor ei! Aceasta merită atenţia noastră şi ar trebui să ne facă să cercetăm motivul pentru aceasta, căci această epistolă scurtă (2 Ioan) este singura în Noul Testament în această privinţă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Îngrijorări şi temeri - W. T. Turpin

  

   Îngrijorări şi temeri: Luca 12,22-36

 

    În această secţiune este vorba de două principii, pe care Domnul le prezintă în două feluri. Va face bine sufletului nostru să le studiem puţin. Este vorba de ceva, pe care cu siguranţă cei mai mulţi îl cunosc, şi anume îngrijorările şi temerile, două din cele mai răspândite influenţe care apasă pe oameni. Vom vedea că ambele sunt strâns legate între ele; aceasta înseamnă că ceea ce ne nelinişteşte este lucrul de care probabil noi ne temem cel mai mult. Ceea ce avem pe inimă şi ne este o povară provocă teamă. Nu mă refer la grija de a face ceva greşit, ci la griji în sensul cel mai larg al cuvântului. Sunt îngrijorări justificate, bune, îngrijorări care ne mână la rugăciune; dacă nu am avea aceste îngrijorări, atunci am fi din lemn sau piatră.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan - C. H. Mackintosh

 

Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan

O sărbătoare pentru Domnul în pustie

 

 

Exod 5.1: Şi, după aceea, Moise şi Aaron au intrat şi au zis lui faraon: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: »Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi ţină o sărbătoare în pustie.«”

 

   Ce plinătate de adevăruri sunt incluse în această poruncă scurtă a Domnului! Acesta este unul din acele locuri bogate în idei, cuprinzătoare, care se regăsesc ici şi acolo în Cuvântul lui Dumnezeu şi care deschid înaintea ochilor noştri şi inimilor noastre un câmp larg de adevăruri preţioase. Într-o vorbire simplă, concisă, ni se face cunoscut planul binecuvântat al Dumnezeului lui Israel, acela de a elibera deplin pe poporul Său din Egipt, din casa robiei, pentru ca el să serbeze în pustie o sărbătoare pentru El.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Privind ţintă la Isus

 

… privind ţintă la Isus …  (Evrei 12.2)

 

   Sunt numai patru cuvinte, dar în ele se cuprinde toată taina vieţii spirituale.

  

 

Privind ţintă la Isus –

 

în Sfânta Scriptură, ca să aflăm cine este El, ce a făcut El, ce dă El, ce cere El, pentru ca noi să găsim în caracterul şi umblarea Sa modelul nostru, în cuvintele Sale învăţătura noastră, în poruncile Sale fericirea noastră, în făgăduinţele Sale sprijinul nostru, în Persoana Sa şi în lucrarea Sa deplina satisfacere în toate privinţele.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ilie - un bărbat al credinţei - E. A. Bremicker

 

     Profetul Ilie este unul dintre marii bărbaţi ai lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Încrederea credinţei sale în Dumnezeu este exemplară. Credinţa sa se exprimă în următoarele cuvinte: „Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia stau“ (1 Împăraţi 17.1). Ilie a trăit într-o perioadă dificilă a decăderii de la Dumnezeu şi a avut de-a face cu împăratul Ahab, care era un om nelegiuit, şi cu soţia acestuia, Izabela, care era o închinătoare la idoli. Totuşi, el a ştiut că stătea înaintea lui Dumnezeu şi nu a oamenilor.

 

     Am dori să ne preocupăm în continuare cu patru laturi diferite ale credinţei lui Ilie, şi anume cu ascultarea credinţei sale, cu curajul credinţei sale, cu rugăciunea credinţei sale şi cu eşecul credinţei sale.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cea mai preţioasă carte de pe pământ - Georg von Viebahn

  

„Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii Tale,

decât mii de bucăți de aur și de argint.” (Psalmul 119,72)

 

În anul 1894, împărăteasa văduvă a Chinei (azi decedată[1]) și-a sărbătorit „marea zi de naștere”, adică cea de-a 60-a. Când chinezul împlinește 60 de ani, el își sărbătorește „marea zi de naștere” după tradiții străvechi, înconjurat de fii și nepoți, cu foarte multe jertfe înaintea zeilor și a strămoșilor și mai ales cu mari ospețe. Fiii și nepoții obișnuiesc de foarte multe ori la această aniversare, să-i trimită sărbătoritului un sicriu frumos.


 


[1] Articolul a fost redactat în anul 1911 – n.t.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ape adânci: Când lumea ta începe să se clatine - P. Nunn

  

Prefaţă

 

   Ți se poate și ție întâmpla. Și când ți se întâmplă, amintește-ţi că viaţa şi sănătatea sunt daruri din har. Aceeaşi înţelepciune, dragoste şi bunătate, care le dă, poate tot aşa de bine să le oprească sau să le revoce.

    În timp ce scriu aceasta (mai 2010), fiul nostru Edward de 15 ani, este în unitatea de terapie intensivă a spitalului UMC de aici din Olanda. Marţi, cu două săptămâni în urmă a fost operat la inimă. Chirurgul ne-a explicat misiunea lui: (1) să plaseze prin inimă două by-pasuri, pentru ca sângele care intră în camera stângă a inimii să poată ajunge şi în camera din dreapta a inimii şi invers; (2) să monteze o valvulă cardiacă pentru sângele care curge de la inimă spre plămâni; (3) să conducă direct la plămâni sângele care vine de la cap şi de la braţe, însă aproximativ jumătate din sângele său trebuie să ajungă pasiv la plămâni; şi (4) să stabilizeze starea lui momentană. Trei chirurgi au lucrat mai mult de zece ore, mai mult de jumătate din acest timp inima lui a fost by-pasată, şi ca să poată lucra la inimă, inima a fost pentru două ore complet scoasă din funcţiune. Noi l-am văzut imediat după ce a fost adus în unitatea de terapie intensivă. Chirurgii erau mulţumiţi şi optimişti.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Poziţia şi starea credinciosului - H. L. Heijkoop

  

   Efeseni 1.3-5; 1.17-19; 2.4-6; 3.14-21

 

    La începutul epistolei către Efeseni găsim prezentată poziţia noastră, ca ceea ce Tatăl voia să ne dăruiască potrivit cu planul inimii Sale. El putea să ne dea toate binecuvântările pa baza lucrării Domnului Isus. Noi am primit toate acestea după ce noi am mărturisit păcatele noastre şi am crezut Evanghelia. Chiar dacă noi înţelegem puţin dimensiunea poziţiei noastre şi a binecuvântărilor noastre, totuşi ele sunt partea noastră prin credinţa în Domnul Isus. Dumnezeu ne vede în această poziţie, şi noi avem voie să ne vedem la fel în această poziţie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Acesta este Preaiubitul meu: Cântarea Cântărilor 5,10-16 - Marco Leßmann

 

   Acesta este Preaiubitul meu

   Un comentariu la Cântarea Cântărilor 5,10-16

 

 

   Introducere

 

   Miresei din Cântarea Cântărilor i s-a pus odată întrebarea: „Ce are preaiubitul tău mai mult decât altul?” (Cântarea Cântărilor 5,9). Ca şi cum ea ar fi aşteptat numai după această întrebare, cuvintele se revarsă unul după altul. Ea enumeră o calitate după alta, ca în final să ajungă la concluzia: toată fiinţa Lui este plină de farmec.

   Preaiubitul este un model despre Hristos. El este şi Preaiubitul nostru, şi noi Îl iubim deoarece El ne-a iubit mai întâi. Dar putem şi noi să enumerăm aşa de multe calităţi ale Mirelui nostru ceresc? Pe baza descrierilor venite din gura miresei din Cântarea Cântărilor (capitolul 5,10-16) vrem să ne ocupăm cu unele desăvârşiri ale Domnului nostru preaiubit. Sunt gânduri sublime, care conduc la admirarea Persoanei sale demne de adorare.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos: 1 Ioan 2,1-2 - W. Kelly

 

   1 Ioan 2,1-2:Copiii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor: pe Isus Hristos Cel drept. El este ispăşirea pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.”

 

   Lucrarea de Mare Preot a lui Hristos are a face exclusiv cu aceia care prin lucrarea lui Hristos au fost aduşi în prezenţa lui Dumnezeu. Hristos nu este Mare Preot pentru lume, ci pentru credincioşii care au fost sfinţiţi şi de care El nu Se ruşinează să-i numească fraţi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Melhisedec: Geneza 14 - W. J. O.

 

   Un război însemnat

 

   Avem aici un război mare. Gândesc că până în ziua aceasta în Biblie au fost multe războaie. Dar acesta este primul război despre care citim în Scriptură. Este bine să vedem principiul şi să recunoaştem cum Dumnezeu scrie cărţile istoriei. Au fost multe războaie, dar ele nu sunt socotite de Dumnezeu; ele nu erau importante. Dumnezeu notează istoria în legătură cu poporul Său. Istoria lumii este pentru Dumnezeu istoria mântuirii şi această istorie a găsit un loc veşnic în Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece un om, Lot, şi un om, Avraam, au a face cu ea.

   Era un război deosebit de puternic în sine. În el erau implicaţi oameni puternici, de exemplu Amrafel, împăratul Şinearului. Şinear este ţara în care stătea turnul Babel. Este de fapt Babel însuşi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nori înaintea sufletului tău?: 2 Corinteni 3,18 - J. T. Mawson

 

   2 Corinteni 3,18: Dar noi toţi, privind cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

 

   Vaporul nostru urma să ajungă în zorii zilei în unul din oraşele mici de pe ţărmul Indiei de vest, spre care ne îndreptam pentru a debarca acolo poşta şi pe unii călători. Ştiam că prin această ocazie se oferea privirii noastre una din cele mai frumoase privelişti ale pământului acesta.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Comori în vase de lut: 2 Corinteni 4,7-12 - D. R. Reid

 

   „Dar comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nespus de măreaţă să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. Suntem întristaţi în toate felurile, dar nu la strâmtorare; nevăzând nici o ieşire, dar calea nu ne este cu totul închisă; persecutaţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu distruşi. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul nostru. Căci noi, care trăim, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa.” (2 Corinteni 4,7-12)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "Un lucru" - Hamilton Smith

 

   „Îţi lipseşte un lucru!” (Marcu 10,21)

   „Un singur lucru trebuie.” (Luca 10,42)

   „Dar una fac.” (Filipeni 3,13)

 

    Locurile din Scriptură, în care se întâlnesc aceste afirmaţii, ne arată caractere foarte diferite. În primul loc învăţăm, că în viaţa bărbatului tânăr, bogat, lipsea ”un lucru”. În locul al doilea învăţăm din întâmplarea cu Marta şi Maria că acel „unul”, care lipseşte, este tocmai „unul” cel mai necesar. În locul al treilea găsim, că „unul”, care este necesar, este „unul” care îl caracteriza pe apostolul Pavel.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Este creştinismul o chestiune personală? - Wilhelm Busch

 

Tot mereu se aude propoziţia: „Religia este chestiune personală!” E drept? Noi vrem să întrebăm: „Este creştinismul o chestiune personală?” - sau şi mai bine: „Este poziţia de creştin o chestiune personală?”

Înainte de a răspunde la aceste întrebări, aş vrea să pun o contraîntrebare: Gândiţi-vă la o monedă de cinci mărci. Ce se află imprimat pe ea? Un 5, sau un vultur? Amândouă! Moneda de cinci mărci are două feţe. La fel este şi cu întrebarea: „Este creştinismul o chestiune personală? Răspuns: Ambele! Da, şi nu!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ora de rugăciune

 

   Este un mare privilegiu a ne ruga împreună. Dar cum se face atunci că orele de rugăciune sunt cele mai slab frecventate dintre toate strângerile laolaltă?

   Desigur, nu putem generaliza. Nu toate orele de rugăciune sunt slab frecventate. Totuşi, cele puternic frecventate sunt o excepţie. Poate ar trebui să luăm din nou loc în „banca şcolii“ lui Dumnezeu pentru a învăţa să ne rugăm împreună!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ascultaţi, înţelegeţi şi urmaţi Cuvântul!

 

„ ...şi leviţii explicau poporului legea; şi poporul stătea la locul său. Şi citeau lămurit din cartea legii lui Dumnezeu şi îi dădeau înţelesul şi explicau cele citite. ... tot poporul plângea când au auzit cuvintele legii. Şi Neemia... a zis către tot poporul: «nu vă întristaţi, pentru că bucuria Domnului este tăria voastră...» Şi, a doua zi, capii părinteşti ai întregului popor, preoţii şi leviţii s-au adunat la cărturarul Ezra, ca să primească înţelepciune cu privire la cuvintele legii. Şi au găsit scris în lege... că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi la sărbătoarea lunii a şaptea... Şi poporul a ieşit şi au adus şi şi-au făcut corturi...“ (Neemia 8.7-10, 13, 14, 16).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Condiţii necesare pentru a primi binecuvântare la tratarea în comun a Cuvântului

 

   La fel ca în celelalte strângeri laolaltă, şi în cazul cercetării în comun a Cuvântului, sunt necesare unele condiţii, pentru a putea avea din această cercetare a Cuvântului, o binecuvântare. Ar putea să existe lucruri care răpesc strângerii laolaltă prospeţimea şi rodnicia şi pot împiedica binecuvântarea. În timp ce pe de o parte fiecărui frate, care ocupă locul său în mijlocul adunării, i se dă libertatea să participe la prezentarea Cuvântului, pe de altă parte trebuie ţinut cont de faptul că libertate nu înseamnă lipsă de stăpânire. Cercetarea Cuvântului nu este locul unde fiecare îşi poate aduce gândurile sale şi poate vorbi despre orice.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Strângerea laolaltă ca Adunare pentru zidire şi vestirea Cuvântului lui Dumnezeu

 

   În expunerile anterioare am văzut că zidirea Trupului lui Hristos se face prin primirea hranei spirituale, aşa cum ne este dată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am amintit că Domnul a dat Adunării Sale daruri pentru slujirea din Cuvântul lui Dumnezeu, daruri pe care El Însuşi le pregăteşte pentru lucrările lor speciale. Din Sfânta Scriptură putem deduce că Domnul îi adună pe copiii lui Dumnezeu dintr-un anumit loc pentru Numele Său şi doreşte să călăuzească prin Duhul Sfânt strângerile laolaltă locale. Încercăm să schiţăm cum trebuie să se desfăşoare o strângere laolaltă pentru zidire, care nu este condusă de un om.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Închinătorii şi darurile lor

 

   Cuvântul „închinare“ apare pentru prima dată în Geneza 22.5: „Şi Avraam a zis tinerilor săi: Rămâneţi aici cu măgarul; şi eu şi băiatul vom merge până acolo şi ne vom închina şi vom veni din nou la voi.“

   Din istoria acestui eveniment mişcător din viaţa lui Avraam putem învăţa ceva cu privire la adevărata natură a adorării, a închinării, o acţiune în care Îi aducem lui Dumnezeu ceea ce primeşte cu plăcere de la noi. Dacă dorim să cunoaştem gândurile lui Avraam despre „închinare“, să-l privim urcând muntele şi ce a făcut acolo. El venise acolo pentru a aduce ca jertfă ce avea mai bun. „Prin credinţă, Avraam, ... l-a adus jertfă pe Isaac“ (Evrei 11.17), pe singurul fiu pe care îl iubea. Ce privelişte! Ce jertfă a adus el lui Dumnezeu!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mântuirea şi ucenicia - M. Schneider

 

   »Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.« (Efeseni 2,8.9)

 

    Punerea pe aceeaşi treaptă a mântuirii şi uceniciei creează multă încurcătură şi neclaritate doctrinară şi practică. Un ajutor pentru o înţelegere mai clară poate fi şi această paralelă între mântuire şi ucenicie prezentată mai jos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Rămâneţi în Mine: Ioan 15,4 - Hamilton Smith

 

    În această scenă impresionantă, în care Domnul Isus este numai cu ucenicii Săi şi le dă cuvintele Sale de despărţire mângâietoare, El accentuează mereu necesitatea stringentă de a rămâne în El, dar totodată şi binecuvântarea care rezultă din această rămânere. Noi Îl auzim spunând: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa şi voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. … Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.” (Ioan 15,4-7).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Slujba pentru Domnul - U. Furrer

 

     Cu siguranţă, fiecare credincios doreşte să-I slujească Domnului şi Mântuitorului său. Din această dorinţă cu intenţii bune rezultă adesea multă voinţă proprie. Fiecare se gândeşte cum ar putea sluji Domnului, ce ar putea face pentru El. Auzim chiar spunându-li-se tinerilor credincioşi: indiferent ce faceţi, dar să faceţi ceva!

     Nu vom cerceta în continuare cum apreciază Domnul o astfel de acţiune şi astfel de slujbe, ci ne vom întreba: cum trebuie să procedăm corect, dacă dorim să-I slujim Domnului?

     În primul rând este important şi necesar să vedem care sunt principiile pe care ni le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său despre slujba alor Săi. Biblia ne dă în acest sens indicaţii clare. Apoi trebuie să ştim care este misiunea noastră personală de la Domnul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Visul lui Iacov: Geneza 28 - Hamilton Smith

 

   Acest capitol ne prezintă prima etapă a fugii lui Iacov din Beer-Şeba, în ţara făgăduinţei, la Padan-Aram în ţara Mesopotamiei.

   Capitolul anterior a prezentat un tablou trist despre casa patriarhului Isaac. Eşecul caracterizează pe fiecare membru al familiei. Isaac este un om bătrân, slab, care se lasă călăuzit de apetitul lui; Rebeca face planuri pe ascuns de soţul ei şi îl învaţă pe fiul ei Iacov să facă nedreptate fratelui său şi să înşele pe tatăl său. Iacov ascultă de sfatul rău al mamei sale, îl minte cu premeditare pe tatăl său şi lipseşte pe fratele său de binecuvântare, şi Esau plănuieşte în taină ca la prima ocazie oferită să omoare pe fratele său, după ce a descoperit trădarea lui Iacov.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cei cu inima zdrobită - Hamilton Smith

 

Cei cu inima zdrobită

 

   În capitolul patru al evangheliei după Luca avem relatarea plăcută despre intrarea Domnului în slujba Sa publică în această lume a păcatului şi durerilor, şi totodată auzim din gura Sa caracteristica slujbei Sale. El Se referă la prorocia lui Isaia cu privire la El, care spune: „Duhul Stăpânului Domnul este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor blânzi: El M-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită.” (Isaia 61,1)

   În toată lumea sunt din aceia care au inima zdrobită. S-ar putea ca ei să facă eforturi să ascundă în exterior necazul lor prin voioşie şi râs; „Chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită” (Proverbe 14,13). Înapoia toatei veselii exterioare a lumii sunt necazuri ascunse şi inimi zdrobite.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

   Când se surpă temeliile: Psalm 11,3 - H. Bösel

 

    „Când se surpă temeliile” este tema noastră de astăzi, şi pentru aceasta citesc din Psalmul 11 versetul 3: «Şi când se surpă temeliile (textual: stâlpii de susţinere), ce ar putea să mai facă cel neprihănit?» Această întrebare o pune David aici în psalmi, şi ce importanţă mare are această întrebare! S-o ascultăm încă o dată: «Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?» O întrebare dramatică! Ce s-a petrecut aici? Dacă privim în acest psalm, în versetul anterior se spune: «Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.» Despre ce este vorba aici?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dorinţa Lui este după mine - Hamilton Smith

 

   Este această exprimare plăcută a miresei în Cântarea Cântărilor expresia unei experienţe pe care şi noi am făcut-o cândva în istoria tainică a vieţii noastre cu Domnul?

   Mireasa nu a putut totdeauna să spună aşa. A venit ziua când contemplarea Mirelui a umplut inima ei: când ea pentru prima dată a recunoscut ceva din scumpătatea dragostei Sale şi din frumuseţea Numelui Lui, şi a zis: »Dragostea Ta este mai bună decât vinul«, şi, »Numele Tău este ca o mireasmă vărsată« (Cântarea Cântărilor 1,2-3).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Avraam şi Lot

 

   Dumnezeu i-a spus lui Avram: „Ieşi din ţara ta şi din rudenia ta şi intră în ţara pe care ţi-o voi arăta“ (Faptele Apostolilor 7.3). Aceasta a fost o chemare personală, dar legăturile de familie au fost atât de puternice, încât şi Terah, tatăl său, un închinător la idoli (Iosua 24.2), şi nepotul său, Lot, au plecat împreună cu Avram. Grupul s-a oprit în Haran. Tatăl a trebuit să moară înainte ca Dumnezeu să-l lase pe Avram să plece spre Canaan. „Şi Lot a mers cu el“ (Geneza 12.4). Acesta era un credincios, „un om drept“, după cum mărturiseşte Scriptura (2 Petru 2.7, 8), dar poziţia, pe care a ocupat-o, nu era roada unei credinţe personale în Dumnezeu. Ea a rezultat mai degrabă din influenţa pe care o avea Avram asupra lui.

   Te poţi ataşa unui grup de călători, îţi poţi adapta comportamentul la comportamentul celor care umblă într-adevăr în credinţă, fără să tinzi deloc spre aceeaşi ţintă. Calea credinţei nu reprezintă o atracţie pentru fire. În ceasul încercării te vei dovedi incapabil să rămâi neclintit.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Pe cine cauţi? - B. H.

   Ioan 20,11-18

   O întrebare serioasă! Deosebit de serioasă când ea vine de pe buzele Păstorului cel bun, aşa ca odinioară la mormântul deschis. Vedem acolo pe Maria Magdalena. Ochii ei înlăcrimaţi privesc ţintă nemângâiaţi în mormântul gol. Zadarnic ea caută pe Domnul preaiubit, pentru care curg lacrimile ei; şi cuvintele: »Au luat pe Domnul meu« trădează cauza unei dureri profunde, care îi străpunge toată inima. Acum ea nu mai avea nimic. Mormântul gol mărturisea că ei i se răpise Acela pe care inima ei Îl iubea; nici măcar trupul Celui mort nu îi mai rămăsese. Niciunde nu se găsea mângâiere pentru inima ei rănită, şi durerea ei era aşa de mare că nici măcar apariţia a doi îngeri în haine albe nu putea să usuce lacrimile ei. Şi ce ar fi putut în aceste momente s-o atragă, când toată dorinţa ei, toate gândurile ei erau îndreptate numai spre Unul, spre Domnul ei preaiubit?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Hristos în caracterul Său ales: Psalmul 16 - Hamilton Smith

   Hristos în caracterul Său ales: Psalmul 16

   Noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu întreg »ca să înveţe, să convingă, să îndrepte, să dea înţelepciune în dreptate«; însă locurile din Scriptură care sunt »cu privire la El« au pentru credincioşi o atracţie deosebită. Aceasta face Psalmul 16 aşa de atrăgător, căci El prezintă desăvârşirea morală a lui Hristos, a Omului desăvârşit, care a mers pe drumul vieţii prin această lume a păcatului şi a morţii. De aceea cât este de bine să nu mai privim la noi înşine şi nici la cei mai buni semeni ai noştri, ci să contemplăm pe acest Om desăvârşit în tot caracterul Său ales, pentru ca în acelaşi timp »să ne găsim plăcerea şezând la umbra Lui« şi să găsim rodul Lui, care este dulce pentru cerul gurii noastre (Cântarea Cântărilor 2,3)!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dar Tu rămâi - Hamilton Smith

   »Dar Tu rămâi«    Evrei 1,11-12; Evrei 13,5-8

    Privim la o lume care va pieri, în care toate lucrurile se învechesc. Pretutindeni vedem umbrele întunecate ale morţii, şi mai devreme sau mai târziu această moarte desparte şi pe cele mai fericite familii de pe pământ. Vedem cât este de adevărat că »lumea trece«. Şi apoi cu ochii acoperiţi de lacrimi ne îndepărtăm privirea de la această lume şi privim în sus prin cerurile deschise şi vedem »slava lui Dumnezeu şi pe Isus« şi credinţa spune cu bucurie Domnului: »Dar Tu rămâi«.

   Preaiubiţii noştri dispar privirilor noastre, dar El rămâne. Este o realitate binecuvântată pentru toţi credincioşii din toate timpurile, să cunoască că El rămâne. Dar niciodată această cunoaştere nu este mai preţioasă ca atunci când noi în întristarea adâncă în urma unei pierderi dureroase – când familiile pământeşti se destramă şi speranţele pământeşti sunt distruse – putem privi în sus în faţa Sa şi spunem: »Dar Tu rămâi«.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (6) - W. J. O.

   Creşterea spirituală (6) - Creşterea spre maturitatea spirituală

   Texte biblice: 1 Petru 2; Romani 12,2

 

   Cuprins

 

   Creştere spre mântuire

   Transformarea

   Semnele caracteristice ale transformării

 

   Creştere spre mântuire

    Apostolul Petru scoate în evidenţă responsabilitatea credinciosului în felul următor: »Ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi din tot sufletul laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire« (1 Petru 2,2). Noi nu ne putem ascunde sub faptul că »Dumnezeu dă creşterea« (compară cu Coloseni 3,6). În sine însuşi aceasta este desigur adevărat, dar dacă noi nu vrem creşterea, atunci nici nu vom creşte. Petru ne arată clar, că noi trebuie să dorim după »laptele duhovnicesc şi curat«. Laptele nu ni-l putem prepara singuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (5) - W. J. O.

Creşterea spirituală (5) - Drumul spre a deveni matur spiritual

 Texte biblice: Luca 18,18-26; Filipeni 3,7-14; Galateni 4,19

 

 Cuprins

 

 Introducere

 A vedea înseamnă a urma

 A creşte

 

 Introducere

    Într-un anumit sens în această serie de articole noi parcurgem un drum invers. În articolele anterioare am văzut rezultatul final al maturizării, în timp ce noi abia acum vrem să privim drumul care conduce într-acolo. Însă mie mi se pare ca acesta să fie un procedeu logic. Cine face o călătorie trebuie să se întrebe mai întâi unde este ţinta sa, înainte să poată stabili traseul pe care îl are de parcurs. Cine vrea să fie „matur”, trebuie mai întâi să aibă o idee despre felul cum arată maturitatea. Cine vrea să crească trebuie să ştie „spre ce” trebuie să crească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (4) - W. J. O.

Creşterea spirituală (4) - A deveni matur spiritual

 

Texte biblice: 2 Timotei 3,17; 2 Corinteni 13,11; Efeseni 4,12; Evrei 13,20; 1 Petru 5,10

 

 Cuprins

 

 Ce înseamnă „desăvârşit”

 Rezumat

 Semnele caracteristice ale unui creştin matur

 

 Ce înseamnă „desăvârşit”

    Este în Noul Testament un cuvânt grecesc, care uneori este tradus cu „desăvârşit” sau „îndeplinit” şi în acest sens deseori are înţelesul de „matur”. Este vorba de verbul katartizo, care înseamnă „a aduce în ordine, a aranja, a pregăti”. Este derivat de la cuvântul artios, care în 2 Timotei 3,17 este tradus cu „desăvârşit”: »… pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul pregătit pentru orice lucrare bună«, la care însă cuvântul „pregătit” este derivat de la un cuvânt înrudit: exartizo. Sunt diferite texte în care se întâlnesc forme de la katartizo, care sunt traduse cu „a face desăvârşit” sau „desăvârşit/îndeplinit”, în care este inclus gândul la maturitatea spirituală. Pentru a fi complet numim textele cele mai importante.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (3) - W. J. O.

Creşterea spirituală (3) - Creştinul matur

 

 Cuprins

 

 Introducere

 Patru puncte, pentru a creşte spiritual

 De la ABC la XYZ

 

 Introducere

    Mergem în acest al doilea articol despre creşterea spirituală la cele mai clare două locuri din Scriptură care vorbesc despre maturitatea spirituală, şi anume Efeseni 4,11-16 şi Evrei 5,12-14. Primul text spune că Hristos a dat daruri Adunării Sale, »pentru desăvârşirea sfinţilor …; până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, aruncaţi şi duşi încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură, … ci … să creştem în toate până la Cel care este Capul, Hristos. Din El, tot trupul, … îşi face creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.« Aflăm aici despre un număr mare de lucruri deosebit de importante cu privire la creşterea spirituală.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (2) - W. J. O.

Creşterea spirituală (2) - Maturitatea spirituală

 

 Cuprins

 

 Maturitatea spirituală

 Fiţi desăvârşiţi

 Deveniţi maturi

    În ce direcţie merge creşterea spirituală? Care este ţelul final al maturizării? Pentru aceasta vrem să privim cuvântul „a creşte” în Noul Testament. El este traducerea cuvântului grecesc teleios, care se traduce deseori şi prin „desăvârşit”. Cuvântul este derivat de la un verb, care printre altele înseamnă: „a termina”, „a duce la sfârşit”, „a duce la ţintă”. Cine este „matur” sau „desăvârşit”, acela a ajuns la o anumită ţintă (în greacă: telos). Ţelul nu trebuie ca întotdeauna să fie în corelaţie cu creşterea spirituală; realmente cuvântul teleios se foloseşte pentru trei lucruri diferite, şi numai unul din ele este creşterea spirituală. De aceea ne vom ocupa mai întâi cu celelalte două înţelesuri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creşterea spirituală (1) - W. J. O.

Creşterea spirituală (1) - Cum ajung eu de la statura de bebeluş la statura de om mare?

 

 Cuprins

 

 Introducere

 Prea tânăr ca să cresc?

 Creştinul copilăros

 „Ai voie” să fi tânăr

 Creştini influenţabili

 Creştinul care nu face deosebire

 Creştinul legalist

 Creştinul neîntemeiat

 Creştinul firesc

 „Timp liniştit”

 Creştinul lumesc

 Creştinul în maturizare

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dumnezeu vorbeşte lui Iov: Iov 38,39-41; 39,1-30 - Horst Zielfeld

   Este desigur un text care se citeşte foarte rar. S-ar putea pune întrebarea: de ce stă de fapt în Cuvântul lui Dumnezeu? Versetele, pe care le-am citit aici, fac parte din vorbirea lui Dumnezeu către Iov. Iov, acest bărbat încercat prin suferinţă, care la început a luat din mâna lui Dumnezeu ce a venit peste el, a ajuns să fie iritat prin vorbirea necugetată a prietenilor lui, care nu puteau să explice nenorocirea care venise peste el. Ei explicau aceasta într-un fel: undeva trebuie să fie în viaţa lui Iov un păcat grav, altfel nu-şi puteau explica căile lui Dumnezeu cu Iov. Aceasta i-au reproşat mereu lui Iov. Iov, în viaţa ta trebuie să fie ceva. Şi Iov era un om temător de Dumnezeu şi oricât privea în viaţa lui, nu găsea nimic, care să fi fost aşa de grav, ca toate acestea să vină asupra lui ca disciplinare din partea lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Eşti tu cu adevărat întors la Dumnezeu? - C. H. Mackintosh

   Introducere

   Primul capitol al epistolei către tesaloniceni ne oferă o descriere frumoasă şi exactă a ceea ce noi putem numi adevărata întoarcere la Dumnezeu, şi de aceea dă un răspuns categoric şi clar la întrebarea din titlul acestui studiu: „Ce este întoarcerea la Dumnezeu?” Cu adevărat o întrebare serioasă şi plină de importanţă! Tocmai în zilele noastre, când superficialitatea şi indiferenţa cu privire la lucrurile referitoare la credinţă se arată în toate locurile, este deosebit de valoros să avem un răspuns dumnezeiesc la această întrebare.

   Aproape că nu este nevoie să spunem că noi credem în necesitatea absolută a întoarcerii la Dumnezeu. Oricine ar fi omul, iudeu sau grec, protestant sau catolic, oricare ar fi naţionalitatea lui, poziţia lui bisericească, oricare ar fi mărturisirea lui de credinţă şi orice conţinut ar avea ea: el trebuie să fie întors la Dumnezeu, altfel el se află pe calea largă spre condamnarea veşnică.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Săritura peste zid

    »…Cu Dumnezeul meu sar peste un zid«     (2 Samuel 22.30)

 

     Preaiubiților,

 

     Aceste cuvinte au fost rostite de un bărbat care a avut în urma sa o viață plină de înălțimi și adâncimi, un bărbat care a trebuit să experimenteze dezamăgiri amare, dar care a putut face și experiențe minunate cu Dumnezeul său. Cel care a rostit aceste cuvinte a fost David. Prin aceste cuvinte a vrut să spună: Cu Dumnezeul meu este posibil totul.

     Este Dumnezeul nostru un altul decât Dumnezeul lui David? NU! De aceea ne putem însuși cuvintele lui David. Ele ne dau curaj și sunt astăzi un nou imbold de a ne preda pe deplin Dumnezeului nostru. Cu EL vom sări peste orice zid din viața noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Jugul nepotrivit - C. H. Mackintosh

      Articolul care urmează a apărut într-un număr recent al revistei „The Present Testimony”; dar, dat fiind faptul că pentru mulți creștini această revistă nu este accesibilă, foarte mulți, din foarte multe locuri, mi-au cerut să îl trimit sub formă de broșură. În vremea de acum, când se poate spune, pe bună dreptate, „a face multe cărți n-are sfârșit”, unii s-ar da înapoi de la a crește numărul cărților; totuși, dacă dușmanul se folosește atât de mult de tipar pentru a difuza necredincioșie, superstiție, blasfemie și necurăție, cred că slujitorul lui Hristos s-ar putea simți pe deplin liber să folosească același instrument pentru a răspândi adevărul doctrinar și practic. Fără îndoială că a lăsa ca scrierile omenești să uzurpe în mintea noastră locul care se cuvine numai Sfintei Scripturi este un rău împotriva căruia trebuie să veghem. Să ne amintim că cele mai sănătoase și cele mai bune dintre aceste scrieri sunt doar minereul, bătut în foițe subțiri, și că toată valoarea lor se datorează doar faptului că se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu sau au legătură cu acesta. Dar de câte ori nu se întâmplă să citim iar și iar Scriptura și să nu reușim să înțelegem adevărurile cuprinse în ea, până când Domnul, prin harul Său, se folosește de buzele sau de scrierile altuia pentru a ni le descoperi? Astfel, de exemplu, câți nu au citit cuvintele Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”, fără a fi conștienți de adevărata lor aplicație?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Templul lui Dumnezeu

   »Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul Lui Dumnezeu locuiește în voi?« (1 Corinteni 3,16)

 

   Este extraordinar de rușinos că se poate întâmpla ca unii să aibă o ‚religie’ și nici măcar să nu cunoască Templul, care este cea mai importantă organizare a întregului cult.

   Când era Israel în Egipt, nu aveau nici un sfânt Locaș, nici un Templu, nicio Casa a lui Dumnezeu. Pe atunci nu aveau nici măcar o religie, cu excepția cazului că am vrea să numim astfel idolatria lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lucruri ascunse şi lucruri descoperite

   »Lucrurile ascunse sunt lucrurile Domnului, Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie.« (Deuteronom 29,29 [28])

    Multe lucruri nu le putem vedea, chiar dacă ne sunt la îndemână. Ele ne sunt acoperite, ascunse și trebuie să le căutăm, ca să le găsim. Sunt și multe lucruri pe care nu le știm, care sunt ascunse: gânduri, taine, principii, puteri, efecte, etc., pe care nu ni le putem explica. Unele lucruri le putem percepe cu unul sau cu altul dintre simțurile noastre, altele cu mai multe simțuri; dar există și din acelea pe care nu le putem percepe cu niciunul din simțuri. Cu totul ascuns îi este omului, viitorul. Toate ostenelile lui de a pătrunde în el vor fi zadarnice, dacă nu vrea Dumnezeu să ni-l descopere.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fericita noastră nădejde

  »Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.«  -  (Romani 5,5)

    Creștinismul adevărat se sprijină pe trei stâlpi: credința, dragostea și nădejdea. (1 Corinteni 13,13) Toate trei fac parte din aceeași categorie. Una fără celelalte nu se pot concepe. Fără credință nu există dragoste și fără dragoste nu există nădejde.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   De azi vreau să binecuvântez

   JURUINȚA LUI DAVID

 

   »Doamne, adu-Ți aminte de David și de toate necazurile lui! Adu-Ți aminte cum a jurat el Domnului și cum a făcut următoarea juruință Puternicului lui Iacov: ‚Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru Puternicul lui Iacov.’« (Psalmul 132,1-5)

   »Pe când locuia David în casa lui, a zis proorocului Natan: ‚Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort.’ Natan a răspuns lui David: ‚Fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.’« (1 Cronici 17,1-2)

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Semnele dragostei dintâi

»Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat.”«

(Ieremia 2,2)

   »Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.« (Galateni 5,22-23) Când este vorba despre roada Duhului, dragostea ocupă primul loc, iar »ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.« (1 Timotei 1,5) Nu este greu să înțelegem că dragostea este prima și cea mai importantă virtute creștină, fără de care toate celelalte n-au nicio valoare, chiar dacă ar fi vorba despre credința care mută munții sau înviază morții. (1 Corinteni 13) Acolo unde se găsește dragostea, adică dragostea după gândurile lui Dumnezeu, acolo și toate celelalte conviețuiesc într-o frumoasă armonie. Ea este rădăcina, izvorul și impulsul care naște totul. [Nu este nevoie să precizăm că aici nu este vorba despre ceea ce lumea numește ‚dragoste’ (relațiile sexuale). Este un abuz îngrozitor la adresa lucrurilor sfinte când cineva vorbește despre ‚dragostea liberă’, înțelegând prin aceasta ‚curvie’.]

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Izbăvirea

»Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul și să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor.«

(Evrei 2,14-15)

    »El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște (un popor nou), să laude pe Domnul! Căci El privește din înălțimea sfințeniei lui; Domnul privește din ceruri pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe fiii morții.« (Psalmul 102,17-20)

   Cu aceste cuvinte a scos psalmistul în evidență ceea ce a împlinit Domnul Isus în mod așa de minunat și ceea ce vrea să spună citatul de mai sus din Epistola către Evrei: izbăvirea fiilor morții din prinsoare și robie. Toți oamenii sunt din natura lor fii ai morții, dați morții, prizonierii unei puteri întunecate care-i silește să-i slujească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Naşterea din nou

    CE ESTE NAȘTEREA DIN NOU?

     Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan capitolul 3 este solemn pentru fiecare sărman păcătos din această lume: „Dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu“ (Ioan 3.3). Cuvântul taie la rădăcina lor toate pretențiile, religia și propria dreptate a omului.

     Cititorule, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu altfel decât ca pe un drept Judecător, dacă vrei să petreci o veșnicie în prezența Sa unde este belșug de bucurie, dacă vrei să fi scăpat de o veșnicie de nenorocire cu cei osândiți cu diavolul și îngerii săi, „trebuie să te naști din nou“.

     Oprește-te, te rog și cântărește bine, căci de acest adevăr este legată soarta veșnică a sufletului tău. Dacă vorbim despre cer și despre ceea ce ești înaintea lui Dumnezeu, atunci ești un PĂCĂTOS, indiferent cine ești, în ce stare sau în ce poziție te găsești astăzi. Înaintea ochilor Săi, „nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.22-23). Oameni morali sau imorali, religioși sau profani, cumpătați sau neînfrânați, oameni cinstiți sau ticăloși, tineri sau bătrâni, savanți sau neînvățați, bogați sau săraci, cei mari sau cei de pe treapta de jos, TOȚI sunt egali înaintea lui Dumnezeu, adică păcătoși. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu în lumină și să locuiești cu El pentru totdeauna, „trebuie să te naști din nou“.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Căile lui Dumnezeu cu diferite categorii de oameni

   CĂILE LUI DUMNEZEU CU PĂCĂTOSUL

   Cine caută bogăție! Încă ne mai amintim de vremea inflației, când toți oamenii erau multimiliardari. Chiar și cerșetorii erau milionari. Ah, va spune cineva, acestea erau doar amăgire, înșelătorie, bani de hârtie. Dar dacă aș fi milionar în aur, aceasta ar fi cu totul altceva. Știi și tu, iubite cititor, că în curând va veni ziua când nici aurul și nici argintul nu vor mai avea valoare?

   »Își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape, în ziua urgiei Domnului.« (Ezechiel 7,19)

   »În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur, pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci.« (Isaia 2,20)

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Chivotul lui Dumnezeu în ţara filistenilor

»Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.« – (Ioan 5,39)

    Așa le-a spus Domnul odinioară iudeilor și este evident că atunci când vorbește despre Scripturi, nu poate fi vorba decât despre Vechiul Testament. Aceasta să fie pentru noi un imbold de a cerceta cu râvnă și această parte a Sfintei Scripturi. Nu doar să citim Vechiul Testament, ci să și medităm asupra lui, până Îl vom găsi pe El în Scripturi și până vom vedea slava Sa strălucind din ele. Plecând de aici, să avem mereu în minte că în mod deosebit chipurile și umbrele ne vor ajuta să-L recunoaștem pe El și tot ce este în legătură cu El, tot ceea ce-L privește pe El; Căci Dumnezeu i-a zis lui Moise. »Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte.« (Exod: 25,40; 26,30; 27,8)

   Israeliții slujeau chipurilor și umbrelor lucrurilor cerești, ca și Moise care a primit poruncă divină, când a fost pregătit să realizeze cortul. »Ia seama«, i s-a zis, »să faci totul după chipul care și s-a arătat pe munte.« (Evrei 8,5)  

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dar înţelepciunea unde se găseşte

   »Argintul are o mină de unde se scoate şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit.

   Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?«  (Iov 28,1 şi 12)

   Cine poate răspunde la aeeastă întrebare, atâta vreme cât înţeleepciunea totuşi nu poate fi găsită pe pământul celor vii şi niciun om nu-i cunoaşte valoarea?

   »Adâncul zice: ‚Nu este în mine.’, iar marea zice: ‚Nu este la mine.’ Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Ea nu se cântăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales; mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea. DE UNDE VINE ATUNCI ÎNŢELEPCIUNEA? UNDE ESTE LOCUINŢA PRICEPERII? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. Adâncul şi marea zic: ‚Noi am auzit vorbindu-se despre ea.’« (Iov 28,12-22)

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)