...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 01.03.2024

Tineri în credinţă  
 

 Acesta este Preaiubitul meu

HTML

PDF

 Adăpost, siguranţă, bucurie

HTML

PDF

 A deveni misionar 

HTML

PDF

 Adorarea (închinarea) falsă

HTML

PDF

 A doua scrisoare a unui soldat

HTML

PDF

 Adunarea dintr-o localitate 

HTML

PDF

 Adunarea Dumnezeului celui viu

HTML

PDF

 A face voia lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Ajutor în necazuri

HTML

PDF

 Ales de Dumnezeu: o privire în învăţătura predestinării

HTML

PDF

 Ape adânci: Când lumea ta începe să se clatine

HTML

PDF

 Ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu

HTML

PDF

 A semăna cu lacrimi

HTML

PDF

 Ascultaţi, înţelegeţi şi urmaţi Cuvântul!

HTML

PDF

 A vedea, a te uita, a privi

HTML

PDF

 Avraam şi Lot

HTML

PDF

 Biruinţa asupra cărnii

HTML

PDF

 Biruinţa asupra diavolului

HTML

PDF

 Biruinţa asupra lumii

HTML

PDF

 Biruirea creştinismului carnal-religios

HTML

PDF

 Calea

HTML

PDF

 Capcana fariseilor: Matei 23

HTML

PDF

 Caracterul biruinţei

HTML

PDF

 Căile lui Dumnezeu cu diferite categorii de oameni

HTML

PDF

 Cărarea şi speranţa creştinului

HTML

PDF

 Către un tânăr automobilist

HTML

PDF

 Căutaţi faţa Mea

HTML

PDF

 ... când a venit ISUS în casa mea

HTML

PDF

 "Când [Moise] s-a făcut mare"

HTML

PDF

 Când se surpă temeliile

HTML

PDF

 Cea mai preţioasă carte de pe pământ

HTML

PDF

 Cei cu inima zdrobită

HTML

PDF

 Ce învăţăm de la oi

HTML

PDF

 Cele şapte sărbători ale Domnului

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (1)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (2)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (3)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (4)

HTML

PDF

 Cel pus deoparte dintre fraţii săi: studii asupra vieţii lui Iosif (5)

HTML

PDF

 Chivotul lui Dumnezeu în ţara filistenilor

HTML

PDF

 Circumcizia

HTML

PDF

 Comori în vase de lut

HTML

PDF

 Condiţii necesare pentru a primi binecuvântarea la tratarea în comun a Cuvântului lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Consecinţa umplerii cu Duhul

HTML

PDF

 Controlează lumea gândurilor tale

HTML

PDF

 Credinţa în Cel răstignit

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (1) - Cum ajung eu de la starea de bebeluş la starea de om mare

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (2) - Maturitatea spirituală

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (3) - Creştinul matur

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (4) - A deveni matur spiritual

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (5) - Drumul spre a deveni matur spiritual

HTML

PDF

 Creşterea spirituală (6) - Creşterea spre maturitatea spirituală

HTML

PDF

 Creştere sau rămânere în urmă? Creștem în har sau dăm înapoi?

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu?

HTML

PDF

 Creştinul: ceresc sau pământesc? Ne dăruim noi cu adevărat pe deplin Domnului?

HTML

PDF

 Creştinul şi căsătoria

HTML

PDF

 Cum a fost biruită puterea satanei

HTML

PDF

 Cum biruiesc eu lumea?

HTML

PDF

 Cum biruim

HTML

PDF

 Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea

HTML

PDF

 Cum pot birui problemele din fiecare zi?

HTML

PDF

 Cum pot fi eliberat de puterea păcatului

HTML

PDF

 Cum primesc eu pace cu Dumnezeu?
 Născut din nou şi totuşi fără pace?

HTML

PDF

 Cum primesc eu un caracter ceresc?

HTML

PDF

 Cum putem avea bucurie spirituală

HTML

PDF

 Cum reuşeşti să te laşi de păcat

HTML

PDF

 Cu toate că suferi, nu deznădăjdui

HTML

PDF

 Cuvântul fundamental al lui Hristos

HTML

PDF

 Dacă cineva a păcătuit

HTML

PDF

 "Daniel a hotărţt în inima lui"

HTML

PDF

 Dar înţelepciunea unde se găseşte

HTML

PDF

 Dar Tu rămâi

HTML

PDF

 De azi vreau să binecuvântez

HTML

PDF

 De ce nu iei încă parte la frângerea pâinii?

HTML

PDF

 Deschide-ţi casa pentru bine

HTML

PDF

 Dezamăgire în slujba pentru Domnul ...?!

HTML

PDF

 Diferenţa între un credincios ceresc şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani

HTML

PDF

 Dima - unul care a ajuns să iubească lumea

HTML

PDF

 Din ce cauză suspin eu?

HTML

PDF

 Din prima zi - bucuria în Domnul

HTML

PDF

 Din Egipt la Canaan

HTML

PDF

 Diverse imagini ale Adunării

HTML

PDF

 Dorinţa Lui este după mine  

HTML

PDF

 Dragostea care nu mă va părăsi

HTML

PDF

 Duci tu o "viaţă dublă"? 

HTML

PDF

 Duhul Sfânt  

HTML

PDF

 Dumnezeu vorbeşte lui Iov

HTML

PDF

 Echilibru spiritual

HTML

PDF

 Eforturi inutile de a supune carnea

HTML

PDF

 Eliberarea de sub puterea păcatului

HTML

PDF

 Enoh - un model în credință

HTML

PDF

 Epistole ale lui Hristos

HTML

PDF

 Este creştinismul o chestiune personală?

HTML

PDF

 Eşti tu cu adevărat întors la Dumnezeu?

HTML

PDF

 Examene finale: Ce urmează?

HTML

PDF

 "Faceţi comerţ până când vin"

HTML

PDF

 Fapte şi cuvinte spre onoarea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Fântâna de la poarta Betleemului

HTML

PDF

 Fântâni crăpate

HTML

PDF

 Fericita noastră nădejde

HTML

PDF

 Filipenii

HTML

PDF

 Grădina Domnului: Cântarea Cântărilor 4.12-5.1

HTML

PDF

 Har şi glorie

HTML

PDF

 Harul lui Dumnezeu pentru lume

HTML

PDF

 Hristos în caracterul Său ales: Psalm 16

HTML

PDF

 Ia seama la tine însuţi! Un strigăt de trezire

HTML

PDF

 Ilie şi Elisei

HTML

PDF

 Ilie - un bărbat al credinţei

HTML

PDF

 Iosafat

HTML

PDF

 Izbăvirea

HTML

PDF

 Izvoarele lumii

HTML

PDF

 Împăratul din Mesopotamia

HTML

PDF

 Înainte de iarnă

HTML

PDF

 Închinătorii şi darurile lor - Avraam şi magii

HTML

PDF

 Încrederea

HTML

PDF

 Încuie-ţi casa, ca să nu intre răul

HTML

PDF

 Încurajare pentru tinerii creştini

HTML

PDF

 Îngrijorări şi temeri

HTML

PDF

 Însuşirile unui slujitor

HTML

PDF

 Învăţături practice din cartea Iov

HTML

PDF

 Jugul nepotrivit

HTML

PDF

 La picioarele Lui

HTML

PDF

 Luaţi în considerare sfârşitul!

HTML

PDF

 Lucrarea de Mijlocitor a lui Hristos

HTML

PDF

 Lucruri ascunse şi lucruri descoperite

HTML

PDF

 Lupta creştină

HTML

PDF

 Mana ascunsă

HTML

PDF

 Maria Magdalena

HTML

PDF

 Mândrie spirituală?!

HTML

PDF

 Mângâiere în greutăţi

HTML

PDF

 Mântuirea şi ucenicia

HTML

PDF

 Melhisedec

HTML

PDF

 Moartea lui Eglon

HTML

PDF

 Modele pentru slujitorii credincioşi (fideli)

HTML

PDF

 Naşterea din nou

HTML

PDF

 Nazireatul era tăria lui Samson

HTML

PDF

 Nepăsarea spirituală: Suntem încă în flăcări pentru Hristos?

HTML

PDF

 Nici un câştig, sau un câştig mare?

HTML

PDF

 Nivelul nostru de trai: Suntem noi mulțumiți cu ceea ce ne putem permite?

HTML

PDF

 Nori înaintea sufletului tău?

HTML

PDF

 Nu este timp pentru vizite?

HTML

PDF

 O "cântare a bucuriei"

HTML

PDF

 Omul, care era aproape să alunece

HTML

PDF

 O necesitate absolut necesară

HTML

PDF

 Ora de rugăciune

HTML

PDF

 O viaţă plăcută lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pacea cu Dumnezeu şi pacea lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Pacea Locului Preasfânt

HTML

PDF

 Pe cine cauţi?

HTML

PDF

 Pe drumul eşecului

HTML

PDF

 Pelerinaj şi odihnă: Curăţire şi părtăşie

HTML

PDF

 Pelerinaj şi odihnă: Un şnur întreit

HTML

PDF

 Pericole - Ceva nou

HTML

PDF

 Petru şi privirea Domnului

HTML

PDF

 Pe urmele paşilor Lui

HTML

PDF

 Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan

HTML

PDF

 Poţi tu apărea înaintea gloriei lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Poziţia credinciosului

HTML

PDF

 Poziţia şi starea credinciosului

HTML

PDF

 Preţul neascultării

HTML

PDF

 Primul martir

HTML

PDF

 Privind ţintă la Isus

HTML

PDF

 Rămâneţi în Mine

HTML

PDF

 Rugăciunea

HTML

PDF

 Samson - erou al credinţei şi dezamăgire

HTML

PDF

 Samson - unul din norul mare de martori ai credinței

HTML

PDF

 Să cunoşti pe Hristos

HTML

PDF

 Săritura peste zid

HTML

PDF

 Scrisoarea unui soldat

HTML

PDF

 Semne ale creşterii în har

HTML

PDF

 Semnele dragostei dintâi

HTML

PDF

 Sfinţenia are prioritate faţă de fericire

HTML

PDF

 Slujba pentru Domnul

HTML

PDF

 Speranţa fericită

HTML

PDF

 Strângerea laolaltă ca Adunare pentru zidire şi vestirea Cuvântului lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Sunt prea mulţi cei care nu fac nimic în Adunare

HTML

PDF

 „Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi?”

HTML

PDF

 Tatăl educă - Aria

HTML

PDF

 Templul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Teren tare sub picioare ... sau stai pe nisipuri mişcătoare

HTML

PDF

 Tesalonicenii

HTML

PDF

 Testul neanunțat

HTML

PDF

 Timotei 

HTML

PDF

 Timpul 

HTML

PDF

 Trebuie cu adevărat să fie probleme în viaţa de toate zilele? 

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem 

HTML

PDF

 Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei căzuți 

HTML

PDF

 Tu nu te vei scufunda 

HTML

PDF

 Ţinut în picioare în furtunile vieţii

HTML

PDF

 Ucenicul pe care Isus îl iubea

HTML

PDF

 Umblarea în Duhul

HTML

PDF

 Un colier cu care trebuie să fie împodobit orice creştin 

HTML

PDF

 Un contrast mare

HTML

PDF

 Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool

HTML

PDF

 "Un lucru" trebuie

HTML

PDF

 Un slujitor de folos

HTML

PDF

 Urim şi Tumim

HTML

PDF

 Urmare şi slujire - Fapte bune

HTML

PDF

 Urmare şi slujire - Slujba noastră şi premisele ei

HTML

PDF

 Urmările iertării

HTML

PDF

 Veghere şi rugăciune

HTML

PDF

 Viaţa creştină

HTML

PDF

 Viaţa eliberată şi închinată

HTML

PDF

 Visători creştini

HTML

PDF

 Visul lui Iacov: Geneza 28

HTML

PDF

 Vrem să dansăm şi să fim veseli ...

HTML

PDF

 Vulturul prins

HTML

PDF

 Zidirea prin lucrarea de slujire

HTML

PDF

 


  Scrisoarea unui soldat - Botschafter des Heils in Christo

   Această scrisoare a fost scrisă unei surori care își pierduse soțul în război. Joel D., autorul scrisorii, fiind el însuși pe front, are cuvinte de încurajare și mângâiere pentru sora lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A doua scrisoare a unui soldat - Botschafter des Heils in Christo

   Scrisoarea emoționantă a fratelui nostru francez Joel D., pe care o publicăm astăzi, a fost scrisă cu câteva luni înainte de cea publicată în numărul din septembrie al revistei „Botschafter des Heils in Christo”. Joel D. fusese deja rănit destul de grav la începutul războiului. Abia recuperat, a fost trimis din nou pe front. De acolo, tânărul de 25 de ani le-a scris părinților săi următoarele rânduri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Încurajare pentru cei care au căzut - Stanley Bruce Anstey

   Poate că te-ai poticnit și ai sentimentul că ai putea la fel de bine să renunți. Dragă prietene, nu face asta! Diavolul vrea să faci asta, dar Domnul vrea să te ridici, să te judeci și să mergi mai departe. Minciuna diavolului este că, dacă ai căzut, ai căzut atât de mult încât nu mai poți fi restabilit. Cain a crezut același lucru. El a spus: „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată” (Geneza 4.13). El credea că ceea ce făcuse era prea grav pentru a fi iertat și restabilit, dar aceasta nu era adevărat. Îl ascultase pe diavol. Domnul spusese: „Dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la ușă” (Geneza 4.7). Exista o măsură pentru tratarea păcatului lui, oricât de grav ar fi fost el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Trei tineri care au căzut: Șapte motive din ce cauză cădem - Stanley Bruce Anstey

   Noul Testament ne oferă o serie de motive pentru care creștinii credincioși se poticnesc. Aș dori să folosesc timpul rămas pentru a le trece pe scurt în revistă și a nota cauzele și sper să învățăm ceva din ele. Cele mai multe căderi spirituale în umblarea creștină sunt cauzate de unul sau mai multe dintre aceste șapte lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi?” - D. R. Reid

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 4.7; Luca 12.48

   Sfârșitul anului școlar sau al semestrului înseamnă pentru mulți elevi și studenți fie „bucuria victoriei”, fie „chinul înfrângerii”! Unii primesc premii școlare, respectiv academice și sportive, oferte bune de muncă și burse. Alții, însă, sunt dezamăgiți de notele lor, nu primesc premii, au perspective slabe de angajare și nu primesc burse. Poate că tu te afli într-o categorie sau alta în acest moment.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Samson - unul din norul mare de martori ai credinței - M.G. de Koning

   Versete călăuzitoare: Judecători 13-16

   Istoria lui Samson stimulează permanent fantezia. Un om deosebit de puternic, și totuși așa de slab. În contrast cu judecătorii anteriori, care în lupta cu dușmanii au avut întotdeauna alături de ei și concetățeni, Samson face totul singur. El nu conduce nicio oștire, ca Ghedeon și Iefta. În această acțiune ca solitar, în care nu există nicio legătură cu poporul lui Dumnezeu, devine vizibil egoismul lui Samson. Pe de altă parte activitatea lui ca solitar se potrivește cu poporul lui Dumnezeu, care în totalitatea lui s-a depărtat de Cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce privește creștinismul, această situație se regăsește în epistola a 2-a către Timotei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nivelul nostru de trai - Paul Wilson

   Suntem noi mulțumiți cu ce ne putem permite?

   Când oamenii tineri își întemeiază propriul lor cămin, ar trebui să-și facă gânduri despre nivelul lor de trai, aceasta înseamnă despre cheltuielile pentru casă sau locuință, despre stilul lor de instalare și despre cheltuielile pentru îmbrăcăminte, mâncare, mașină și așa mai departe. Lui Dumnezeu nu-I place dacă am cheltuit totul până la ultimul cent al venitului nostru sau chiar să trăim peste ceea ce ne permit mijloacele noastre materiale. Și aceasta nu ne promovează fericirea în niciun fel!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mândrie spirituală?! - Paul Wilson

   Mândrie spirituală?!

   Înălțarea de sine în vremuri de decădere

   Să ne păzim de a ne înălța singuri sau să credem că suntem superiori altora! Vrem să mergem pe calea credinței și să fim conștienți că suntem o parte a eșecului care a pătruns în mărturia creștină.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Enoh: un model în credință - Paul Wilson

   Versete călăuzitoare: Geneza 5.22; Evrei 11.

   Dacă privim înainte, spre anul viitor, și vedem toată răutatea din jurul nostru – vrem noi într-adevăr să „umblăm cu Dumnezeu”, așa cum a umblat Enoh cu Dumnezeu? Aceasta ne va costa câte ceva, dar nu este lauda lui Dumnezeu o răsplată suficientă pentru orice suferință sau pentru orice pierdere?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nepăsarea spirituală: Suntem încă în flăcări pentru Hristos? - G.F. Barlee

   Nepăsător sau sârguincios?

   În aceste zile din urmă, copiii lui Dumnezeu sunt amenințați de un pericol foarte real, foarte insidios și, prin urmare, este cu atât mai periculos: lenea spirituală. În trecut, când mărturisirea lui Hristos putea însemna pierderea tuturor bunurilor și, eventual, chiar a vieții, acest pericol aproape că nu exista. Riscul de a pierde bunurile sau chiar viața era atât de real și atât de mare încât cineva trebuia să fie extrem de serios înainte de a mărturisi credința. Dar, în zilele noastre, acest risc, în general, nu mai există. Fiecare gândește și crede ce vrea și nimeni nu-l bagă în seamă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creștere sau rămânere în urmă? Creștem în har sau dăm înapoi? - G.F. Barlee

   Verset călăuzitor: 2 Petru 3.18

   Pretutindeni în creație, creșterea indică întotdeauna prezența vieții, iar atunci când creșterea se oprește, motivul este fie boala, fie moartea. Acest lucru se aplică și credincioșilor care sunt „o creație nouă” în Hristos (2 Corinteni 5.17). ... În viața naturală, toți oamenii își încep dezvoltarea lor pământească ca și copii mici și se maturizează treptat până când devin adulți. În același mod, credinciosul este văzut mai întâi ca un copilaș în Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Testul neanunțat  -  David R. Reid

   Verset călăuzitor: Judecători 7.4

   E greu de crezut, dar nu mai e mult până când lucrările de control pentru evaluările semestriale vor fi din nou în fața noastră! Nu este un gând foarte plăcut, dar să scrii la examene nu este chiar atât de rău. Desigur, există întotdeauna presiunea și teama de a nu reuși, dar, în cele din urmă, te poți pregăti mental și emoțional pentru un examen. Ceea ce te poate surprinde cu adevărat sunt acele teste neanunțate, cu care unii profesori te surprind brusc! Aceste controale neașteptate ale învățării pot fi devastatoare. Totuși, din punctul de vedere al profesorului, aceste teste neanunțate sunt foarte revelatoare. Cu siguranță îi permit să îi deosebească pe elevii care cooperează tot timpul, de cei care înghesuie materia în ultima clipă! Iar acestea arată fără excepție diferența de atitudine a elevilor față de profesori și față de materia de studiu. Da, testele neanunțate spun multe despre locul de unde „vine” un elev și despre „cât de departe” a ajuns acum. Testele neanunțate îi obligă pe elevi să lase măștile jos!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Luaţi în considerare sfârşitul!  -  Christian Briem

 

   Versete călăuzitoare: Proverbele 14.12; 1 Ioan 3.15; Matei 5.27; 1 Corinteni 11.6; Romani 8.12; Evrei 10.25

  

   Adesea credem că o cale este absolut practicabilă, totul pare clar și drept. De asemenea, credem că ne-am gândit bine; nu este nimic rău în asta. Totodată şi circumstanțele ne par favorabile și că ne susțin decizia. Și totuși, cum ne-am trezit de multe ori că am omis cel mai important lucru, că nu L-am întrebat pe Domnul în privinţa aceasta! Nu am fost atenţi la inima noastră, din care sunt [ies] „izvoarele vieții” (Proverbele 4.23). O astfel de stare și situație este periculoasă pentru creștini. Căci dacă Domnul, în mila Sa, nu reușește cumva să ajungă la inima noastră înainte de a fi prea târziu, s-ar putea dovedi cu ușurință și în cazul nostru cât de adevărat este cuvântul de mai sus.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cu toate că suferi, nu deznădăjdui  -  Frank Binford Hole

 

   Versete călăuzitoare: Iov 42; Iacov 5

  

   Noi am auzit de „răbdarea lui Iov”. „Mesajul lui Iov” („mesajul nenorocirii”; „mesajul groazei”] a devenit realmente proverbial. Niciodată în istoria lumii nu a venit vreodată într-o singură zi atâta nenorocire asupra unui om. Diferitele evenimente s-au derulat legate unul de altul aşa că orice gând referitor la întâmplare este exclus şi era clar că toate acestea erau coordonate dintr-o lume nevăzută. Prietenii lui Iov şi el însuşi nu au văzut aceasta, însă el a perseverat şi a lăsat timp lui Dumnezeu să ducă la un sfârşit clar aparentul Său plan întunecat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Nici un câştig, sau un câştig mare?  -  Frank Binford Hole

 

   Versete călăuzitoare: Eclesiastul 1.16-2.11; 1 Timotei 6.6

  

   Dacă viaţa ta nu are nici un folos, nici un câştig, atunci s-ar putea că tu mergi pe urmele lui Solomon, însă aceasta are loc nu numai într-o depărtare plină de respect, ci şi la o distanţă foarte mare. Dumnezeu a dat ocazie acestui om remarcabil într-o măsură deosebit de uimitoare să bea bucuria omenească din toate izvoarele posibile, aşa cum noi niciodată nu o vom avea. Prin poziţia lui înaltă, prin înţelepciunea acordată lui în mod deosebit, prin emanaţia spirituală strălucitoare a lui, prin faptul că el era împărat şi că a intrat în împărăţie atunci când aceasta era la înălţimea minunată adusă prin acţiunea şi luptele marelui său tată David, când din toate părţile veneau la el bogăţii uriaşe, el era în stare să-şi permită orice lux şi nu trebuia să renunţe la vreo savurare. Lumea întreagă îi stătea la picioare.

 

   Noi am auzit cuvintele sale. El nu a lipsit inima lui de nici o bucurie. El a făcut în măsură deplină tot pentru ce s-a hotărât. El era în stare să exploreze în întregime până la capăt orice lume care există în mijlocul universului, în măsura în care ele existau în zilele sale. Desigur lumea mecanică era atunci încă una foarte mică în comparaţia cu cea de astăzi, însă lumea spirituală din zilele lui Solomon şi lumea bogăţiei, a strălucirii şi a onoarei erau foarte mari.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un contrast mare  -  Frank Binford Hole

 

   Versete călăuzitoare: Eclesiastul 2.4-11: 1 Împăraţi 4.29-34; 10.1-8; Filipeni 3

  

   Între toţi oamenii, a căror viaţă este relatată în Vechiul Testament, Solomon s-a remarcat prin aptitudinile lui intelectuale. Dacă citim 1 Împăraţi 5.9-14 şi primele versete din 1 Împăraţi 10 vedem că Dumnezeu i-a dat lui Solomon nu numai puteri spirituale deosebite, ci şi că Solomon avea aptitudini literare şi poetice mari şi multă cunoştinţă despre toate temele ştiinţelor naturii. Pe lângă aceasta el avea şi o mare înţelegere despre „Numele Domnului”, căci împărăteasa din Seba a fost atrasă de ea: „Şi împărăteasa din Seba a auzit de renumele lui Solomon legat de Numele Domnului.” Solomon era evident minunea timpului său.

 

   Dacă ne îndreptăm spre Noul Testament, atunci putem spune, dacă ne limităm numai la aceia care erau oameni, că nici un om nu era aşa de remarcabil şi de impresionant ca Saul din Tars. Ca şi Solomon, Saul avea rădăcini ebraice (Filipeni 3.4-6), şi el ocupa o poziţie deosebită în lucrurile religioase, căci el a scris că „înaintam în iudaism mai mult decât mulţi de o vârstă cu mine din naţiunea mea, fiind peste măsură de zelos pentru tradiţiile părinţilor mei” (Galateni 1.14). Şi el este un om cu aptitudini morale excelente.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   ... când a venit ISUS în casa mea  -  William McDonald

  

   Publicăm acest articol deoarece într-un mod spiritual el arată clar asemănarea tot mai mult cu lumea a creştinilor evanghelici şi îndeamnă la un devotament faţă de Domnul Isus cu inima neîmpărţită.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Duci tu o "viaţă dublă"?  -  Algernon James Pollock

  

   Verset călăuzitor: Galateni 6.7

 

   Poate un creştin credincios să trăiască o viaţă dublă? Cu regret este nu numai imposibil, ci realmente mulţi creştini credincioşi trăiesc o viaţă dublă, în mod deosebit tinerii. Sunt mulţi tineri care fără îndoială sunt copii ai lui Dumnezeu, care până acum posedă numai o profunzime redusă a lucrării lui Dumnezeu în ei. Aceştia sunt în pericol să ducă o viaţă dublă.

 

   Ce înseamnă să duci o viaţă dublă?, s-ar putea întreba. Deci, cei care cred au două naturi. Una este carnea, răul de nedescris, care poate face numai rău; cealaltă natură este natura nouă, şi orice dorinţă a acestei naturi descinde din Dumnezeu şi este orientată spre sfinţenie şi adevăr.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Încrederea  -  Botschafter des Heils in Christo

  

   Încrederea

 

   „Încredere” – ce cuvânt scump, familiar! Cât de frumoasă este încrederea liniștită, netulburată între mamă și copil, între soț și soție, între prieten și prieten, și relația sufletească a credinciosului cu Dumnezeul și Tatăl său în Hristos Isus, Domnul său, care depășește în strălucire cu mult toate acestea! În vremea aceasta serioasă de neliniște, să călătorim spre casa Tatălui de mână cu un Tată credincios, puternic, sub protecția ochiului Său vigilent și în îngrijirea inimii Sale iubitoare, delicate, în toată liniștea, în pace adâncă – ne putem imagina ceva mai plăcut?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Jugul nepotrivit  -  Charles Haddon Mackintosh

  

   Versete călăuzitoare: 2 Corinteni 6.14-18

 

   Printre numeroasele piedici care stau în calea unei consacrări totale a inimii pentru Hristos, de cele mai multe ori „jugul nepotrivit” ocupă un loc foarte proeminent. Putem privi jugul nepotrivit” sub patru aspecte diferite. Există un jug nepotrivit în căsătorie, un jug nepotrivit în parteneriatul în afaceri, un jug nepotrivit religios și un jug nepotrivit în filantropia generală. Unii sunt înclinați să încadreze jugul din 2 Corinteni 6.14 în prima categorie; dar apostolul nu face o astfel de îngrădire. El spune numai: Nu vă înjugați nepotrivit cu cei necredincioși”; el nu descrie mai îndeaproape caracterul sau subiectul acelui jug, și de aceea suntem îndreptăţiţi să folosim locul acesta în sens mai larg, în timp ce aplicăm severitatea lui direct la orice formă de jug nepotrivit

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "Când [Moise] s-a făcut mare"  -  Algernon James Pollock

  

   Versete călăuzitoare: Evrei 11.24-27

 

   Nu există nici o altă perioadă din viaţă, care să fie umplută până la refuz cu posibilităţi pentru bine sau rău, decât timpul „când noi ne-am făcut mari”. Ca şi copii avem pe alţii care decid asupra noastră şi partea noastră este să ascultăm de părinţi şi de învăţători. Dar când am ajuns la o anumită vârstă, atunci vine timpul în care responsabilitatea stă pe umerii noştri proprii. Este timpul în care fiecare face alegerea pentru ceea ce formează sau distruge viaţa.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum pot birui problemele din fiecare zi?  -  Walter Thomas Turpin

  

   Versete călăuzitoare: Deuteronomul 11

 

   Să observăm în capitolul 11 diferenţa făcută între pustiu şi ţară: „ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerurilor” [Deuteronomul 11.11]. Izvoarele proprii sunt suficiente pentru ea. Sub nici o formă ea nu este dependentă de lucrurile de aici de pe pământ. Izvoarele ei sunt în El Însuşi. Ea „se adapă din ploaia cerurilor”. Ea este o „ţară de care îngrijeşte Domnul Dumnezeul tău; ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra ei, de la începutul anului până la sfârşitul anului” [Deuteronomul 11.12].

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   O "cântare a bucuriei"  -  Walter Gschwind

  

   Verset călăuzitor: Psalmul 30.5

 

Psalmul 30.5: Seara vine plânsul, iar dimineaţa vine veselia.

 

   În înţelepciunea Sa Creatorul a făcut lucrurile aşa fel ca după fiecare zi de lucru obositoare să urmeze o noapte, pentru ca omul prin odihnă să poată aduna puteri noi pentru ziua următoare. El a dat soarele şi luna pe bolta cerului, ca să dea lumină pământului, pentru ca ele să stăpânească asupra zilei şi asupra nopţii şi ca să despartă lumina de întuneric (Geneza 1.17,18). Acestea El le-a considerat „bune”, şi ele trebuie să rămână aşa atâta timp cât există pământul:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fapte şi cuvinte spre onoarea lui Dumnezeu  -  André Gibert

  

   Versete călăuzitoare: 2 Tesaloniceni 2.16,17

 

2 Tesaloniceni 2.16,17: Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu şi Tatăl nostru, care ne-a iubit … să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Examene finale: Ce urmează?  -  Paul Wilson

  

   Examene finale – Ce urmează?

   Un cuvânt (nu numai) pentru tinerii creştini credincioşi

 

   În luna aceasta dorim să ne adresăm în mod deosebit vouă cititorilor tineri, căci vara aduce cu sine schimbări importante în viaţa voastră.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Urmările iertării  -  Harold Primrose Barker

  

   Versete călăuzitoare: Luca 5.18-35

 

   Ce crezi tu, a primit cel paralizat din Luca 5.18-35 ceea ce Domnul i-a spus, când a zis: „Iertate-ţi sunt păcatele tale”? Care ar fi răspunsul tău? Ai spune tu: mulţumesc lui Dumnezeu că ceea ce a fost atunci valabil pentru cel paralizat este valabil acum şi pentru mine, căci şi pentru mine sunt valabile cuvintele „Iertate-ţi sunt păcatele tale”? – Dacă poţi spune aceasta, atunci mesajul acesta este pentru tine.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Modele pentru slujitorii credincioşi (fideli)  -  David R. Reid

  

   Versete călăuzitoare: 2 Timotei 2.3-6

 

   Atletul trebuie nu numai să se antreneze disciplinat, ci şi să alerge disciplinat. El trebuie să ia parte la concursul de alergări conform regulilor concursului, la fel cum el trebuie să respecte şi regulile de antrenament. Imaginează-ţi un alergător grec care este pe pistă într-un stadion arhiplin, ca să facă ultimele ture ale cursei de maraton. Când el a ajuns la ultima curbă a ultimei runde el este la numai 25 metri în urma primului alergător. El îşi dă seama ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   De ce nu iei încă parte la frângerea pâinii?  -  Harold Primrose Barker

  

   1 Corinteni 11.24: Faceţi aceasta spre amintirea Mea.

 

   Desigur ne bucurăm când cineva se gândeşte la noi. Ne-ar durea dacă am şti că prietenii noştri niciodată nu se gândesc la noi, atunci când nu suntem alături de ei. „Poporul meu nu-şi mai aminteşte de mine”, a spus o împărăteasă belgiană de odinioară, „este timpul să plec”. Acestea au fost ultimele ei cuvinte. Inima ei era zdrobită, pentru că aceia care odinioară erau alături de ea au uitat-o.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Să cunoşti pe Hristos  -  Edward Dennett

  

   Să cunoşti pe Hristos

   „Hristos este totul”

  

   Dumnezeu în harul Său a păstrat orice binecuvântare pentru noi în Hristos. Fără Hristos nu avem nimic, decât numai păcatele noastre; cu Hristos avem totul şi de aceea nu avem nevoie de nimic altceva pe lângă Hristos. Apostolul exprimă aceasta în felul următor: „… toate sunt ale voastre; şi voi, ai lui Hristos, iar Hristos, al lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3.22,23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "Faceţi comerţ până când vin"  -  Thomas Blackburn Baines

  

   „Faceţi comerţ, până când vin”

 

   Versete călăuzitoare: Luca 19.11-27

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Vrem să dansăm şi să fim veseli  -  Stephan Isenberg

  

   Vrem să dansăm şi să fim veseli …

   Este păcat, să dansezi?

 

   Versete călăuzitoare: Marcu 6.21,22; Luca 15.25; 2 Samuel 6.14-16

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dezamăgire în slujba pentru Domnul ...?!  -  Autor necunoscut

  

   Dezamăgire în slujba pentru Domnul …?!

   Timpurile lui Ieremia

  

   Versete călăuzitoare: Ieremia 42

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Poţi tu apărea înaintea gloriei lui Dumnezeu?  -  B. W.

  

   Versete călăuzitoare: Romani 3.23: Isaia 6

 

   Niciunul nu va găsi vreo greutate să înţeleagă prima parte a acestui pasaj biblic. Faptul că toţi au păcătuit este o realitate pe care o recunoaşte fiecare. Nimeni nu este aşa de neştiutor, ca s-o tăgăduiască. Nici omul cel mai mulţumit cu sine însuşi nu va ezita să ocupe locul sub sentinţa „toţi au păcătuit”. Dar cum stau lucrurile cu partea a doua: „şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu”? Ce înseamnă aceste cuvinte? Este uşor de înţeles că uneori nu se împlinesc anumite obligaţii şi că în ceea ce priveşte dreptatea, pe care o cer cele zece porunci, de asemenea nu este greu de înţeles, dar înseamnă aceasta că noi nu ajungem la gloria lui Dumnezeu? Aici este dată o linie nouă de ghidare, un etalon nou. Dar cum putem s-o găsim?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Însuşirile unui slujitor  -  Autor necunoscut

  

   Însuşirile unui slujitor

   Lecţii importante şi nu foarte uşoare pentru slujitori

 

   Versete călăuzitoare: Ioan .6-23; 3.26-30

  

   Introducere

 

   Vrem să analizăm unele gânduri referitoare la însuşirile unui adevărat slujitor, aşa cum noi le găsim în Ioan Botezătorul - însuşirii care ar trebui să marcheze tot mai mult viaţa noastră şi slujirea noastră.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Semnele dragostei dintâi

»Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat.”«

(Ieremia 2,2)

   »Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.« (Galateni 5,22-23) Când este vorba despre roada Duhului, dragostea ocupă primul loc, iar »ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută.« (1 Timotei 1,5) Nu este greu să înțelegem că dragostea este prima și cea mai importantă virtute creștină, fără de care toate celelalte n-au nicio valoare, chiar dacă ar fi vorba despre credința care mută munții sau înviază morții. (1 Corinteni 13) Acolo unde se găsește dragostea, adică dragostea după gândurile lui Dumnezeu, acolo și toate celelalte conviețuiesc într-o frumoasă armonie. Ea este rădăcina, izvorul și impulsul care naște totul. [Nu este nevoie să precizăm că aici nu este vorba despre ceea ce lumea numește ‚dragoste’ (relațiile sexuale). Este un abuz îngrozitor la adresa lucrurilor sfinte când cineva vorbește despre ‚dragostea liberă’, înțelegând prin aceasta ‚curvie’.]

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Izbăvirea

»Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul și să izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor.«

(Evrei 2,14-15)

    »El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște (un popor nou), să laude pe Domnul! Căci El privește din înălțimea sfințeniei lui; Domnul privește din ceruri pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe fiii morții.« (Psalmul 102,17-20)

   Cu aceste cuvinte a scos psalmistul în evidență ceea ce a împlinit Domnul Isus în mod așa de minunat și ceea ce vrea să spună citatul de mai sus din Epistola către Evrei: izbăvirea fiilor morții din prinsoare și robie. Toți oamenii sunt din natura lor fii ai morții, dați morții, prizonierii unei puteri întunecate care-i silește să-i slujească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Naşterea din nou

    CE ESTE NAȘTEREA DIN NOU?

     Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan capitolul 3 este solemn pentru fiecare sărman păcătos din această lume: „Dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu“ (Ioan 3.3). Cuvântul taie la rădăcina lor toate pretențiile, religia și propria dreptate a omului.

     Cititorule, dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu altfel decât ca pe un drept Judecător, dacă vrei să petreci o veșnicie în prezența Sa unde este belșug de bucurie, dacă vrei să fi scăpat de o veșnicie de nenorocire cu cei osândiți cu diavolul și îngerii săi, „trebuie să te naști din nou“.

     Oprește-te, te rog și cântărește bine, căci de acest adevăr este legată soarta veșnică a sufletului tău. Dacă vorbim despre cer și despre ceea ce ești înaintea lui Dumnezeu, atunci ești un PĂCĂTOS, indiferent cine ești, în ce stare sau în ce poziție te găsești astăzi. Înaintea ochilor Săi, „nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.22-23). Oameni morali sau imorali, religioși sau profani, cumpătați sau neînfrânați, oameni cinstiți sau ticăloși, tineri sau bătrâni, savanți sau neînvățați, bogați sau săraci, cei mari sau cei de pe treapta de jos, TOȚI sunt egali înaintea lui Dumnezeu, adică păcătoși. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu în lumină și să locuiești cu El pentru totdeauna, „trebuie să te naști din nou“.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)