...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 08.05.2024 

Comentarii biblice

 

Noul Testament

 

 Adevărata sfinţire  - Ioan 17,17-19  - W. Kelly

HTML

PDF

 Al cincilea cuvânt de pe cruce - Suferinţa  - Ioan 19,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al doilea cuvânt de pe cruce - Mântuirea  - Luca 23,42-43  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al patrulea cuvânt de pe cruce - Frica  - Matei 27,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaptelea cuvânt de pe cruce - Consacrarea  - Luca 23,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaselea cuvânt de pe cruce - Victoria  - Ioan 19,30  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea  - Ioan 19,25-27  - C.H.S.

HTML

PDF

 A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - 1 Ioan 2,2

HTML

PDF

 Banul pierdut  - Luca 15,8-10  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ce să fac cu Isus?  - Matei 27,21-22  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Crima de pe Golgota  - Ioan 19,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Cununa de spini - Matei 27,29  - C.H.S.

HTML

PDF

 Darul limbilor şi al prorociei - 1 Corinteni 14

HTML

PDF

 Darurile duhovniceşti / Mădularele trupului - 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Diademele Mântuitorului - Apocalipsa 19,12

HTML

PDF

 Dimineaţa din ziua răstignirii  - Matei 21,1  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Fapta de dragoste supremă  - Ioan 15,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ghetsimani   - Matei 26,36  - C.H.S.

HTML

PDF

 Hristos făcut blestem pentru noi   - Galateni 3,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Iosif din Arimatea   - Marcu 15,42-46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Isus ştia ce va face   - Ioan 6,6  - C.H.S.

HTML

PDF

 Înţelepciunea lui Dumnezeu rânduită de Dumnezeu spre slava noastră - 1 Corinteni 2,6-8

HTML

PDF

 Lepădarea lui Petru  - Ioan 18,25  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Lucrează pentru Isus   - Matei 21,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Lupta de moarte din grădina Ghetsimani  - Matei 26,42  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Mă iubeşti   - Ioan 21,16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Mesajul despre dragostea Domnului nostru  - Marcu 16,7

HTML

PDF

 Mesajul învierii: Du-te la fraţii Mei!  - Ioan 20,17

HTML

PDF

 Moartea lui Ştefan   - Faptele Apostolilor 7,59-60  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naştere din nou prin botez?  - Marcu 16,15-16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naşterea Domnului Isus  - Luca cap. 2  - W.J.O.

HTML

PDF

 Oaia rătăcită   - Luca 15,4-7  - C.H.S.

HTML

PDF

 O atenţionare  - Matei 26,31  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 O frânghie întreită  - Ioan cap. 14   - W. T. Turpin

HTML

PDF

 O întrebare serioasă şi un răspuns corect  - Ioan 6,66-69  - C.H.S.

HTML

PDF

 O socoteală afaceristă   - Filipeni 3,7-9  - C.H.S.

HTML

PDF

 Pe drumul spre Emaus   - Luca cap. 24  - W.J.O.

HTML

PDF

 Primul cuvânt de pe cruce - Iertarea  - Luca 23,34  - C.H.S.

HTML

PDF

 Planul uciderii lui Isus  - Matei 26,3-4  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Primirea păcătosului   - Luca 15,22-23  - C.H.S.

HTML

PDF

 Râuri de apă vie   - Ioan 7,37-39  - W.T.P. Wolston

HTML

PDF

 Reabilitarea lui Petru   - Luca 22,60-62  - C.H.S.

HTML

PDF

 Recunoştinţa   - Luca 17,15-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Reprezentanţi ai lui Hristos   - Marcu 5,17-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Roagă-te şi nu obosi în a te ruga  - Luca 18,1-8  - C.H.S.

HTML

PDF

 Să faceţi orice vă va zice   - Ioan 2,5  - C.H.S.

HTML

PDF

 Sărutul trădătorului  - Luca 22,48  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Sângele lui Abel şi sângele lui Isus  - Evrei 12,24  - C.H.S

HTML

PDF

 Scaunul de judecată al lui Hristos  - 2 Cor. 5,10-11a

HTML

PDF

 Semnele caracteristice ale credinţei  - Ioan 4,48  - C.H.S

HTML

PDF

 Strigătul de la miezul nopţii  - Matei 25,6

HTML

PDF

 Toată creaţia suspină  - Matei 27,54  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Trădarea   - Luca 22,47-48   - C.H.S.

HTML

PDF

 Ucenicul pe care-l iubea Isus  - Ioan 21,20-23  

HTML

PDF

 Ultima cină  - Matei 26,18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos  - Ioan 10,17-18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Vasele cu apă din Cana  - Ioan 2,7   - C.H.S.

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus  - Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la Israel - Matei 24,4-44

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului pentru creștinătate - Matei 24,45-25.30

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la națiuni - Matei 25,31-46

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-4,25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 

 Studiu: Marcu - Introducere - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 1 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 2 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 3 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 4 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 5 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 6 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 7 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 8 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 9 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 10 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 11 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 12 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 13 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 14 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 15 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 Studiu: Marcu - Capitolul 16 - Stefan Ulrich

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Marcu 2,1-22  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 2,23-28  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 3,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 6,30-44  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Luca 1,1-4  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,5-25  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,26-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,39-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,57-80  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,1-7  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,8-14  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,15-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,39-52  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 3,1-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,1-13  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,14-44  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,1-11  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,12-39  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 19,11-27  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 23,26-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,1-43  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,44-53  - F. Rienecker

HTML

PDF

 

 Studiu: Ioan cap.1  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.2  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.3  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.4  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.5  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.6  - F.B. Hole

HTML

PDF

 

Studiu: Ioan Introducere - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 1,1-51 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 2,1-25 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,1-13 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,14-36 - W. Kelly 

HTML

PDF

 

 Studiu: Romani Introducere  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,1-17  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,18-2,29  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 3,1-31  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 4,1-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,12-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 6,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,12-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,12-30  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,31-39  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 9,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 10,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 11,1-36  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 12,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 13,1-14  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 14,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 15,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 16,1-27  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 1 Corinteni - Introducere; cap. 1 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 2, 3 şi 4 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 5 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 6, 7, 8 şi 9 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 10 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 11 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 12 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 13 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 14 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 15 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 16 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 

 1 Corinteni - Cap. 12 - S. B. Anstey

HTML

PDF

 1 Corinteni - Cap. 13 - S. B. Anstey

HTML

PDF

 

 2 Corinteni - cap. 1 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 2 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 3 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 4 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 5 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 6 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 7 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 8 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 9 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 10 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 11 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 12 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 13 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 

 Galateni - Introducere; cap. 1 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 2 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 3 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 4 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,1-12 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,13-26 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,1-10 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,11-18 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 Studiu: Efeseni - Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: Efeseni - Introducere   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,1-14   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,15-23   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,1-10   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,11-22   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,1-13   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,14-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,1-6   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,7-19   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,20-32   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,1-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,22-6,9   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 6,10-6,24   - Matta Behnam

HTML

PDF

 

 Studiu: Filipeni - Introducere   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,1-12   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,13-19   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,20-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,1-11   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,12-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 3,1-21   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,1-9   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,10-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 Studiu: Filipeni-Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: Coloseni-Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: Coloseni 1,1-29  - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 2,1-23  - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 3,1-25  - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 4,1-18  - W.J.O.

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,1-12   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,13-18   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,1-11   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,12-28   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 1   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 2   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 3   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,1-5 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,6-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,1-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,13-17 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 3,1-18 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni 1 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni 2 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni 3 - H. A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 1  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 2  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 3  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 4  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 5  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 6  -  A. Remmers

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 5 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

1 Timotei cap. 2: Un comentariu verset cu verset   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Timotei: Intro  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 1  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.1-13  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.14-21  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.22-26  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.1-9  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.10-17  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 4.1-22  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filimon  -  S. B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Evrei 12,18-24   - H. Smith

HTML

PDF

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 2

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 3

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 4

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 5

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 6

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 7

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 8

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 9

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 10

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 11

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 12

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 13

HTML

PDF

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 2 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 3 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 4 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 5 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 6 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 7 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 8 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 9 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 10 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 11 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 12 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 13 - H. C. V.

HTML

PDF

 

 Studiu: Evrei Introducere (1), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Introducere (2), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 2: Isus - Fiul lui Dumnezeu; Evrei 1.1-2.4 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 3: Isus - Fiul Omului; Evrei 2.5-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 4: Isus - Fiul peste casa lui Dumnezeu; Evrei 3.1-4-13 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea I: Isus - Marele Preot pentru slăbiciunile noastre; Evrei 4.14-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea a II-a: Intercalare: Realitatea mai bună şi legată cu mântuirea; Evrei 5.11-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea I: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Însuşirile lui Melhisedec - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a II-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Nedesăvârşirea preoţiei levitice - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a III-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Măreţia preoţiei lui Hristos - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea I: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.1-5: Isus - Slujitorul Locului Preasfânt - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea a 2-a: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.6-13: Isus şi noul legământ - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea 1: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul dintâi - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea a 2-a: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul al doilea - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea 1: Isus - Jertfa mai bună: Sângele lui Hristos: Evrei 9.13-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 2-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a intrat în Locul Preasfânt: Evrei 9.23-28 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 3-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a venit în lumea aceasta: Evrei 10.1-10 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 4-a: Isus - Jertfa mai bună: Jertfa lui Hristos adusă odată pentru totdeauna: Evrei 10.11-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea 1: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt Evrei: 10.19-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea a 2-a: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt: Posesiunea mai bună şi care rămâne: Evrei 10.23-34 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea 1: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Viaţa prin credinţă Evrei: 10.35-11.2 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 2-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Principiile credinţei Evrei: 11.3-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 3-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Răbdarea credinţei Evrei: 11.8-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 4-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Energia credinţei Evrei: 11.23-38 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 5-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Alergarea credinţei Evrei: 11.39-12.3 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 6-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Încercarea credinţei Evrei: 12.4-11 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 7-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Urmărirea sfinţirii Evrei: 12.12-17 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 8-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Intrarea în lucrurile mai bune Evrei: 12.18-29 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 9-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; O umblare curată Evrei: 13.1-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei Evrei: 13.8-16 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor Evrei: 13.17-25 - WJO

HTML

PDF

 

 Cerurile deschise: Evrei cap.1-cap.4  -  J. G. Bellett

HTML

PDF

 

 Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Petru 1,1  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,2-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,8-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,12-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,15-17  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,18-21  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,22-25  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,5-8  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,9-10  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,11-12  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,13-20  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,21-25  - H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,5-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,10-15a  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,15b-18  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,19-22  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,1-6  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,7-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,12-16  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,17-19  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,1-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,8-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,10-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Petru 1,1-21  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 2,1-22  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 3,1-18  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Ioan 1,1-4  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 1,5-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,1-2  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,3-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,7-11  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,12-13  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,14-27  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,28-3,6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,7-3,10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,11-3,17  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,18-3,24  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,7-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,11-16  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,17-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,1-5  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,6-12  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,13-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Ioan: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 5 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Ioan: Introducere - H.A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 1 - H.A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 2 - H.A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 3 - H.A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 4 - H.A. Ironside

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 5 - H.A. Ironside

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - H.A. Ironside

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - H.A. Ironside

HTML

PDF

 

 Studiu: Epistola lui Iuda  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu asupra Epistolei lui Iuda - H.L. Heijkoop

HTML

PDF

 

 Studiul Epistolei lui Iuda - H. Rossier 

HTML

PDF

 

 Studiu: Apocalipsa - Introducere  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,7-10  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,11-16  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,17-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,1-7  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,8-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,12-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,18-29  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,7-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,14-22  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 4,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 5,1-14  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 6,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 7,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 8,1-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 9,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 10,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 11,1-19  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 12,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 13,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 14,1-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 15,1-8  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 16,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 17,1-18  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 18,1-24  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 19,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 20,1-15  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 21,1-27  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 22,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Apocalipsa - Prezentare schematică

PDF

 

  Epistola a treia a lui Ioan: - Henry Allen Ironside

   Scrisoare către un prieten

   A treia epistolă a lui Ioan este perechea celei de-a doua epistole a lui Ioan. În această epistolă aflăm despre dimensiunea părtășiei creștine, iar în ea creștinismul mărginit este aspru mustrat. În această epistolă, apostolul se adresează lui Gaiu, un frate în Domnul, apreciat pentru generozitatea sa și a cărui casă este întotdeauna deschisă pentru predicatorii Evangheliei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola a doua a lui Ioan: - Henry Allen Ironside

   Scrisoare către o femeie

   A doua și a treia epistolă scurtă a lui Ioan sunt destul de diferite de prima sa epistolă, dar totuși de mare importanță. Ele ne prezintă principii călăuzitoare, care au fost adesea trecute cu vederea, dar care sunt necesare pentru ca poporul lui Dumnezeu să umble în mod evlavios. În a doua epistolă a lui Ioan, o creștină este avertizată cu privire la învățătorii falși.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE VIAȚA

   Viața eternă a fost revelată într-un Om de pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că a fost cu adevărat Om. Am petrecut trei ani și jumătate minunați cu El. Dacă vrei să ții cu tărie la adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 4 - Henry Allen Ironside

   TRĂIND ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

   În primele zile ale Bisericii creștine, au existat unii care au venit în adunări pretinzând că vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu, dar care învățau ceva care era contrar a ceea ce era explicat în mod clar în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Ioan a scris: „nu credeți orice duh, ci încercați duhurile dacă sunt din Dumnezeu”. Dar cum testăm duhurile?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE

   În curând, fiecare credincios va fi pe deplin asemenea chipului Domnului - aceasta este marea noastră speranță. Ce zi minunată va fi aceea! Chiar și acum, Dumnezeu Își privește poporul Său așa cum va fi atunci când Își va fi atins scopul cu ei. Noi ne privim pe noi înșine așa cum suntem acum și suntem descurajați cu privire la noi înșine și la frații și surorile noastre. Dar Dumnezeu se uită la noi așa cum vom fi atunci când Îl vom vedea pe Domnul nostru și vom fi transformați în chipul Său glorios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

   VIAȚA ÎN LUMINĂ

   În acest capitol, Ioan se preocupă cu eșecul credincioșilor care au fost curățați din punct de vedere judiciar de orice păcat. Cum rămâne cu eșecul nostru? Pentru că știm că toți eșuăm - oricât de mult am regreta aceasta.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

   DUMNEZEU ESTE LUMINA

   Realitatea întrupării lui Hristos (versetele 1-4)

   Ioan spune, ca să zicem așa: viața eternă a fost descoperită într-un Om pe pământ. Noi L-am auzit pe acest Om vorbind, I-am ascultat cuvintele, I-am văzut fața și L-am atins. Știm că El era cu adevărat Om. Noi am petrecut trei ani și jumătate minunați cu El. Dacă vrei să te ții strâns de adevărul despre Hristos, atunci nu crede aceste lucruri care răsar ca ciupercile peste noapte, ci întoarce-te la ceea ce a fost de la început. Putem fi siguri: „Ceea ce este nou nu este adevărat, iar ceea ce este adevărat nu este nou”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Ioan: Introducere - Henry Allen Ironside

   Scrierile apostolului Ioan au avut întotdeauna o atracție deosebită pentru poporul Domnului. Această atracție se datorează probabil faptului că ele se adresează în primul rând familiei lui Dumnezeu. Dacă tu ești în căutarea adevărului despre Împărăția lui Dumnezeu în starea sa actuală - zilele tainice ale Împărăției - îl vei găsi în epistolele lui Petru, Iacov și Iuda. Dacă ești în căutarea adevărului despre Biserica lui Dumnezeu - trupul lui Hristos, care este format de Duhul Sfânt în timpul prezent al harului - îl vei găsi în scrierile apostolului Pavel. Dar dacă ești în căutarea adevărului despre familia lui Dumnezeu - credincioșii care au fost născuți din nou în familia divină - atunci îl veți găsi mai ales în scrierile apostolului Ioan. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   UMBLÂND DEMNI DE CHEMAREA NOASTRĂ

   Așa cum am menționat în introducere, ultimele trei capitole ale scrisorii sunt îndemnuri bazate pe învățătura din primele trei capitole. A fost necesar ca apostolul să insereze ceva în capitolul al treilea, pentru a-și justifica autoritatea în slujirea adevărului tainei, pentru ca îndemnurile care urmează acum în capitolul 4 să ajungă la noi cu autoritate.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 16 - Stefan Ulrich

   Din nou le întâlnim aici pe cele trei femei și din nou acțiunile lor arată dragostea și devotamentul lor. De îndată ce a trecut Sabatul, ele cumpără mirodenii parfumate, pentru a-L unge pe Domnul. Cu aceste miruri, ele pornesc foarte devreme în dimineața primei zile a săptămânii, pentru a-și îndeplini slujba de dragoste față de Domnul. Dar, cu toată dragostea lor, ele - ca și ucenicii - nu aveau înțelegere și discernământ. Dacă ar fi ascultat cu atenție cuvintele Domnului înainte de moartea Sa, ar fi știut că El a înviat deja. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 15 - Stefan Ulrich

   Marcu menționează interogatoriul înaintea sinedriului, dis-de-dimineață, într-o singură frază și, prin urmare, nu atât de detaliat ca Luca în capitolul 22.66-71. Se convenise deja în timpul nopții că Domnul era vinovat de moarte (Marcu 14.64). Această hotărâre este acum confirmată oficial de către sinedriu. Dar, întrucât dreptul de a impune pedeapsa cu moartea le fusese luat iudeilor de către romani (Ioan 18.31), ei trebuie să Îl ducă pe Domnul la Pilat. Conducerea spirituală a poporului, care trebuia să conducă poporul la Dumnezeu, Îl ia pe Domnul, Îl leagă și Îl duce la Pilat, pentru a-L preda la moarte. Ce tragedie se ascunde în acest eveniment!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 14 - Stefan Ulrich

   Capitolul 14 ne readuce la succesiunea evenimentelor din zilele Domnului înainte de răstignirea Sa. El ne descrie ultimele scene emoționante din viața Domnului pe pământ și ne arată cum, în apropierea Sa, sunt dezvăluite gândurile multor inimi. Începe cu planurile viclene ale conducătorilor poporului, arată dragostea impresionantă din inima Mariei, trădarea făcută de Iuda, dragostea Domnului pentru ucenicii Săi prin instituirea cinei de amintire, tăgăduirea lui Petru și, în cele din urmă, Domnul în grădina Ghetsimani și în fața sinedriului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 13 - Stefan Ulrich

   În acest capitol găsim ultima mare cuvântare profetică a Domnului. Această cuvântare este adresată ucenicilor Domnului din poporul Israel. El anunță evenimentele viitoare și dificultățile pe care ucenicii Săi le vor întâlni în slujba lor. Pentru acest timp, El le oferă mângâiere și instrucțiuni, care aici, în Marcu – cu totul în concordanță cu caracterul Evangheliei - sunt legate în mod special de slujirea lor. În vorbirea Sa, El trece adesea fără întrerupere de la viitorul apropiat pentru ucenici - timpul de după răstignirea Sa - la timpul de după răpirea Adunării. El face legătura între judecata iminentă de atunci a Ierusalimului și judecățile viitoare, care urmează să vină asupra iudeilor. Se trece peste timpul de har, când Adunarea se află pe pământ; acesta nu constituie subiectul învățăturilor Domnului aici. Dar, cu toate acestea, noi putem face unele aplicații pentru timpul nostru.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 12 - Stefan Ulrich

   În versetele anterioare, starea de stricăciune a conducătorilor poporului devenise din nou deosebit de clară. Aici, Domnul, în calitate de Profet divin, plasează această descriere a stării într-un context mai larg, sub forma unei parabole. El descrie istoria îndelungată a poporului Israel ca popor pământesc responsabil al lui Dumnezeu și arată cum s-a ajuns la această stare proastă, care avea să culmineze cu uciderea Fiului Preaiubit. În același timp, însă, această parabolă dezvăluie și bunătatea și grija copleșitor de mare a lui Dumnezeu față de poporul Său nerecunoscător și respingător.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 11 - Stefan Ulrich

   Cu capitolul 11 începe ultima săptămână pentru Domnul, care se încheie cu înmormântarea Sa la sfârșitul capitolului 15. Drumul Său duce tot mai aproape de Ierusalim. Pe acest drum găsim cum Dumnezeu lucrează pentru a-I oferi Fiului Său o ultimă laudă din partea poporului. Scena din fața noastră este o pregustare a omagiului, care Îi va fi adus Domnului, atunci când va intra în Ierusalim, la începutul Împărăției păcii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 10 - Stefan Ulrich

   În acest capitol Îl vedem din nou pe Domnul ca Slujitor credincios, care slujește neobosit și în ultima Sa călătorie spre Ierusalim dă învățătură despre multe lucruri importante. În versetele 1-12 El vorbește despre valoarea căsătoriei, în versetele 13-16 despre valoarea copiilor și despre mentalitatea celor care vor să intre în Împărăție, iar apoi, în versetele 17-31, urmează instrucțiuni despre bunurile naturale. Pe tot parcursul, se arată ce a făcut omul din aceste lucruri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 9 - Stefan Ulrich

   „Și, după șase zile, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, Iacov și Ioan și i-a dus pe un munte înalt, singuri, deoparte.” De două ori înainte L-am văzut pe Domnul pe un munte (Marcu 3.13; Marcu 6.46). Dar aici se spune că au urcat pe un munte înalt. Muntele înalt este deseori în Scriptură o imagine a stăpânirii asupra acestui pământ (compară cu Matei 4.8). Iar ucenicii urmau să vadă ceva din aceasta acum. Căci evenimentele de pe acest munte înalt sunt un model al gloriei și al împrejurărilor din împărăția de 1000 de ani.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 8 - Stefan Ulrich

   Capitolul 8 începe cu relatarea despre hrănirea celor patru mii de oameni. În capitolul 6.34-44 am găsit hrănirea celor cinci mii. Ne-am putea întreba de ce două evenimente atât de asemănătoare sunt relatate atât de aproape una de cealaltă. În plus, la prima vedere, acest eveniment pare a fi un miracol mai puțin important: sunt mai puțini oameni prezenți, este disponibilă mai multă hrană și, din punct de vedere numeric, a rămas mai puțin în ceea ce privește coșurile. Dar nu trebuie să judecăm niciodată întâmplările din Scriptură doar după aspectul lor exterior, ci să ne întrebăm mai degrabă despre semnificația spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 7 - Stefan Ulrich

   Capitolele 6 și 7 ne arată pericolele și împotrivirile pe care le pot întâmpina urmașii Domnului. Dar în fiecare caz găsim un accent sau un punct de vedere puțin diferit: În capitolul 6, în imaginea lui Irod s-a arătat în mod deosebit influența și împotrivirea puterii lumești față de slujitorii lui Dumnezeu. În capitolul 7, accentul se pune mai mult pe puterea religioasă. Influențele religioase false și formele exterioare moarte pot cauza un mare rău slujitorului. Vântul și valurile din capitolul 6 simbolizează puteri ale răului, care asaltează turma lui Dumnezeu din exterior. Aici, în capitolul 7, răul trece pe prim plan, maturizându-se din interior într-un dușman nimicitor al adevărului. Acest lucru este deosebit de periculos atunci când - ca aici - se ascunde sub masca unei evlavii exterioare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 6 - Stefan Ulrich

   Capitolul al șaselea începe, ca multe pasaje din această Evanghelie, cu cuvântul „și”. Întotdeauna Îi face plăcere Duhului lui Dumnezeu să Îl prezinte pe neobositul Slujitor al lui Dumnezeu. El nu pierdea timpul și trecea de la o slujbă la alta. Aici vine din Capernaum în cetatea Sa natală, disprețuitul Nazaret, pentru a-Și îndeplini din nou cu fidelitate slujba acolo. Ce indiciu al smeririi Sale profunde este acest fapt, că cetatea Nazaret, atât de disprețuită (Ioan 1.46), era cetatea Sa natală, unde Și-a petrecut primii treizeci de ani din viață.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 5 - Stefan Ulrich

   În capitolul 4.35-41 am văzut autoritatea Domnului Isus asupra creației și a forțelor naturii. Capitolul al cincilea înfățișează alte trei domenii asupra cărora se extinde autoritatea Domnului:

1.      Autoritatea Domnului asupra lui satan și a duhurilor necurate (versetele 1-20),

2.      Autoritatea Domnului asupra bolilor (versetele 25-34),

3.      Autoritatea Domnului asupra morții (versetele 35-43).

   Evenimentele din acest capitol au rolul de a răspunde la întrebarea ucenicilor din capitolul 4.41: „Cine deci este Acesta?”. Ele ni-L arată pe Domnul în slujirea Sa față de persoane individuale, cărora le arată ajutorul și autoritatea Sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 4 - Stefan Ulrich

   Domnul începe să vorbească în parabole

   Începutul capitolului patru reprezintă un punct de cotitură remarcabil în slujba Domnului și în căile Sale cu Israel. În primele trei capitole am putut vedea ura tot mai mare a poporului iudeu și mai ales a conducătorilor săi, care nu voiau să-L asculte pe Domnul și Îl respingeau. De aceea, acum intenția Domnului nu mai este de a le mai da alte învățături. El schimbă conținutul învățăturilor Sale și modul de a le da. Înainte vorbise deschis poporului, acum începe să vorbească în parabole, pentru ca nu toți să-L poată înțelege. De asemenea, Domnul extinde sfera activității Sale de slujire, ceea ce se poate vedea în faptul că „din nou a început să-i învețe lângă mare”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 3 - Stefan Ulrich

   În acest capitol devine și mai clară trecerea de la administrarea (epoca) Legii la administrarea (epoca) harului. În secțiunile capitolului, Domnul este prezentat în patru locuri diferite. În primele șase versete Îl vedem din nou pe Domnul Isus în sinagogă, vorbind iudeilor. În versetele 7-12, Domnul se află la mare, unde vorbește unei mulțimi mari, dintre care unii erau și din zonele învecinate. În secțiunea următoare, Domnul este găsit pe munte, unde îi cheamă pe cei doisprezece ucenici la ucenicia Sa deosebită. De la versetul 20 încolo, El se află într-o casă, unde are parte de cel mai mare dispreț, ceea ce provoacă ruperea relațiilor cu rudele Sale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 2 - Stefan Ulrich

   Vindecarea paraliticului din Capernaum

   După câteva zile de liniște, Domnul se întoarce în Capernaum și intră într-o casă. Aceasta devine repede cunoscut și mulți se adună la El. Este un har, că Domnul Isus a intrat și în casele și în inimile noastre. Iar când El este acolo, El modelează gândirea și acțiunile celor care se află în casă. Este cunoscut și la noi faptul că El este în casă? Ce iese din casele noastre spre în afară? Este ceea ce este pentru slava Sa?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Capitolul 1 - Stefan Ulrich

   Introducere

   Marcu începe Evanghelia sa foarte direct și fără nicio referire la nașterea sau genealogia Domnului, așa cum găsim la Matei și Luca. Când vine vorba de descrierea unui slujitor, descendența sau nașterea nu sunt importante. Singurul lucru care contează pentru un slujitor este faptul că își îndeplinește cu credincioșie slujba. Duhul Sfânt veghează asupra faptului ca să devină clar, că Domnul era și este Fiul lui Dumnezeu în orice moment, în ciuda smeririi Sale profunde pe pământ. Găsim acest adevăr menționat aici, în primul verset al Evangheliei și în capitolul 15.39, la sfârșitul cărții. El formează astfel un anumit cadru în jurul întregii Evanghelii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Evanghelia după Marcu: Introducere - Stefan Ulrich

   Tema și caracterul

   Evanghelia după Marcu este caracterizată de un stil de prezentare succintă, exactă și concentrată. În aceasta, accentul este pus pe faptele Domnului. Marcu este evanghelistul care redă evenimentele probabil în cea mai exactă ordine cronologică. El lasă la o parte evenimentele care nu au legătură directă cu slujirea Domnului, în timp ce alte acțiuni sunt descrise numai de el (de exemplu, vindecarea surdo-mutului din capitolul 7.31-37 și vindecarea orbului din capitolul 8.22-26). Remarcabilă în această Evanghelie este folosirea frecventă a termenului „îndată” și cuvântul „și”. Acest lucru arată clar caracterul imediat și neobosit al acțiunii și al slujirii Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

    ÎNDEMNURILE LUI PAVEL ADRESATE CREDINCIOȘILOR DIN TESALONIC (1 Tesaloniceni 4-5)

   Pavel își începe îndemnurile cu cuvintele: „Încolo deci, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus”. Așadar, îndemnurile sale au legătură cu recunoașterea domniei lui Hristos în viața credincioșilor, adică ei trebuie să recunoască autoritatea Sa ca Domn în viața lor. Credincioșii din Tesalonic „primiseră” deja aceste îndemnuri practice atunci când Pavel era la ei, dar el a considerat că este necesar să le accentueze din nou.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

    „FINISAREA” ESTE NECESARĂ

   În acest capitol, Pavel abordează un alt punct important în lucrarea cu noii convertiți: este necesar ca ei să fie învățați despre revelația creștină a adevărului și să fie îndemnați cu privire la practica creștină (stilul lor de viață). Prin urmare, noii convertiți au nevoie de atenție și de însoțire personală după mântuire. În acest sens, Pavel și cei care lucrau împreună cu el aveau obiceiul ca unii dintre ei fie să rămână în urmă cu cei care tocmai s-au convertit, fie să se întoarcă mai târziu la ei, pentru a le fi de ajutor în acest sens.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

    ESTE NEVOIE DE LIDERI ȘI DE MODELE DE URMAT

   În capitolul 1 a fost vorba despre lucrătorul creștin care trebuie să fie sigur că noul convertit, pe care încearcă să-l ajute, este cu adevărat un credincios. În capitolul 2 este vorba acum despre noul convertit care trebuie să fie sigur că lucrătorul creștin, care vrea să-l ajute, este sincer. Iar acesta nu trebuie să fie sincer doar în motivele sale, ci trebuie să cunoască și adevărul și să fie capabil să îl ghideze pe noul convertit în direcția corectă. Acest lucru este important, pentru că mulți au intenții bune, dar, cu regret, s-au adaptat la doctrina rea și la învățătura nebiblică despre Adunare, astfel încât este probabil să îl îndrume pe noul convertit în direcția greșită. Alții sunt de-a dreptul șarlatani, care profită de noii convertiți din motive egoiste și carnale (Faptele apostolilor 20.30; Romani 16.17,18; 2 Corinteni 2.17; 11.12-15; 2 Timotei 2.16-18; 1 Ioan 2.18,19,26; 2 Ioan 7-11). Este evident că noul convertit trebuie să stea departe de astfel de oameni. Deoarece aceste pericole sunt aproape pretutindeni în creștinătate, este rezonabil să ne întrebăm: „Cum poate fi sigur un nou convertit că lucrătorul creștin, care se preocupă cu el, este cu adevărat de bună credință?”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

    SEMNELE UNEI CONVERTIRI AUTENTICE

   Așa cum am menționat în introducere, scrisoarea conține foarte puțină doctrină, dar multe îndemnuri utile, morale și practice, care fac parte dintr-o viață creștină normală. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că Pavel nu își începe scrisoarea cu aceste îndemnuri, ci exprimându-și preocuparea personală pentru credincioșii din Tesalonic ca și credincioși de curând convertiți. În primele trei capitole, el accentuează dragostea lui pentru ei și își exprimă dorințele pentru ei în diferite moduri. Scopul acestei introduceri destul de lungi este de a ancora în inimile și mințile acestor de curând convertiți că el îi iubește sincer și că este interesat de bunăstarea lor. Acest lucru este crucial în lucrarea creștină. Dacă oamenii, pe care încercăm să îi ajutăm, înțeleg că suntem cu adevărat interesați de bunăstarea lor și că nu avem motive ascunse, este mai probabil ca ei să accepte ceea ce avem de spus.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

    SCOPUL EPISTOLEI

   Adunarea (Biserica) din Tesalonic a luat ființă ca urmare a lucrării misionare a lui Pavel în acea zonă (Faptele apostolilor 17.1-9). (Tesalonic se află la aproximativ 160 de kilometri de Filipi.) Conform obiceiului său, Pavel rămânea de fiecare dată în zona în care predicase pentru a-i întări pe noii credincioși, care fuseseră convertiți prin lucrarea sa. Dar în acest caz, el a fost nevoit să întrerupă lucrarea sa acolo și să fugă, deoarece în Tesalonic izbucniseră persecuții împotriva Evangheliei (Faptele apostolilor 17.10; 1 Tesaloniceni 2.17). Se pare că Pavel și colaboratorii săi au stat cu credincioșii din Tesalonic doar „în trei sabate” (Faptele apostolilor 17.2) - aproximativ trei săptămâni. Așadar, acești noi convertiți aveau nevoie de ajutor spiritual și instruire spirituală.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

    A FI CREȘTIN ÎN MOD PRACTIC

   În primele cinci versete, apostolul vrea să sădească în inima proaspeților creștini credincioși din Tesalonic – și a fiecăruia dintre noi – câteva gânduri cu privire la următoarele cinci puncte: rugăciunea neîntreruptă, păzirea, ocrotirea, voința de a rezista până la sfârșit, răbdarea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

    MÂNGÂIERE VEȘNICĂ

   Credincioșii din Tesalonic se bucurau de arătarea Domnului. Ei așteptau, ca El să Se întoarcă pe pământ, ca să-i judece pe cei nelegiuiți și ca să-Și ridice Împărăția în acest loc, unde a fost respins și răstignit. Acest aspect al venirii Sale era cel care făcuse impresia cea mai profundă asupra inimilor lor, cu toate că Pavel explicase că Domnul va veni întâi pentru credincioși „în văzduh”. Uneori, credincioșii au o memorie foarte slabă. Credincioșii din Tesalonic se pare că au uitat acest adevăr, pe care Pavel încercase să-l clarifice în prima sa epistolă. Când au trecut prin persecuții și greutăți crâncene, au început deci să se întrebe dacă Ziua Domnului nu cumva începuse deja.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 2 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

    RĂSPLĂTIRE DIVINĂ

   În Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni este vorba mai cu seamă despre venirea Domnului Isus Hristos pentru sfinții Săi. Evident, unii creștini credincioși din Tesalonic au înțeles greșit învățătura acestei epistole. Se pare că au ajuns pripit la concluzia, că pentru ei ar fi fără sens să muncească pentru întreținerea lor, deoarece venirea Domnului ar putea să aibă loc în orice moment. Și deoarece au avut parte de câteva experiențe foarte dificile și zguduitoare, s-au gândit că poate ei ar fi deja în necazul cel mare. Apostolul, care încă mai era în Corint, a auzit despre aceste ciudate înțelegeri greșite ale adevărului pe care el a încercat să-l explice, și a scris o a doua epistolă, ca să corecteze aceste păreri fatale. El voia să explice mai deslușit și mai clar care sunt sarcinile creștinilor care așteaptă venirea Domnului Isus Hristos.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 5 - Henry Allen Ironside

    JUDECATĂ ȘI MÂNGÂIERE

   După ce apostolul a prezentat adevărul despre răpire, el își îndreptă atenția spre ziua Domnului. După răpirea creștinilor credincioși, lumea va trăi perioada cea mai întunecată de care a avut parte vreodată.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 4 - Henry Allen Ironside

    RESPONSABILITATE ȘI RĂPIRE

   În pasajele următoare, apostolul prezintă un mod de viață plăcut lui Dumnezeu. În timpul slujbei sale printre credincioșii din Tesalonic, Pavel revelase cu chibzuință și partea practică a creștinismului. Uneori suntem înclinați să neglijăm aceasta. Suntem așa de mult preocupați cu doctrina, încât nu subliniem suficient responsabilitatea noastre de credincioși. Ambele părți ale creștinismului sunt importante.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 3 - Henry Allen Ironside

    ÎNTĂRIȚI ÎN CREDINȚĂ

   Mă bucur întotdeauna pentru felul minunat cum vorbește Pavel despre împreună-lucrătorii săi. Să luăm aminte cum scrie el în 1 Tesaloniceni 3.2: „Timotei, fratele nostru și slujitor al lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos”. Ce am putea să spunem mai mult despre un slujitor al Domnului? Un iubit frate în Hristos, un împreună-lucrător drag – toate acestea a fost Timotei pentru Pavel.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 2 - Henry Allen Ironside

   O SLUJBĂ ASEMĂNĂTOARE CU A LUI HRISTOS

   Retrospectivă asupra slujbei (Versetele 1-12)

   În primele douăsprezece versete, apostolul face o retrospectivă asupra slujbei sale, pe care au făcut-o el și tovarășii săi în cetatea Tesalonic. El le amintește credincioșilor cum a veni la ei din Filipi, unde a suferit și a fost insultat. În Faptele apostolilor 16 găsim relatarea despre acest tratament rușinos și aflăm că Pavel și Sila au fost arestați pe nedrept, bătuți cu nuiele și aruncați într-o temniță, unde li s-au pus picioarele în butuci.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Tesaloniceni: Capitolul 1 - Henry Allen Ironside

   SLUJIRE ȘI AȘTEPTARE

   Introducere

   Dintre toate epistolele, pe care le-a scris Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt, Epistolele către Tesaloniceni sunt cele mai timpurii, pe care Domnul, în harul Său, le-a păstrat pentru zidirea Adunării. Evident că ele au fost scrise din Corint, după ce prigoana îl alungase pe Pavel din Bereea. La rugămintea sa, Timotei și Sila rămăseseră în urmă și au călătorit mai departe, la Tesalonic. Apoi au venit la Corint, ca să-i relateze lui Pavel despre starea tinerei adunări.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Corinteni: Capitolul 13 - Stanley Bruce Anstey

NECUNOAȘTEREA NATURII ȘI UTILIZĂRII DARURILOR ÎN BISERICĂ (ADUNARE)

   Motivul pentru folosirea darurilor - dragostea

   În capitolul 13, Pavel descrie „calea nespus mai bună”, scriind un frumos tratat despre dragoste. Mulți oameni au tendința de a scoate acest capitol din context și de a-l aplica la tot felul de situații de viață - de exemplu, la relațiile de căsătorie și la viața de familie. Nu vrem să îndepărtăm nimic din aceste aplicații, pentru că ele își au cu siguranță locul lor, dar în exercitarea darului nostru de a predica Cuvântul în Biserică (Adunare), contextul este dragostea. Darurile trebuie să fie exercitate în dragoste; acesta este adevăratul spirit al slujbei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola 1 Corinteni: Capitolul 12 - Stanley Bruce Anstey

NECUNOAȘTEREA NATURII ȘI UTILIZĂRII DARURILOR ÎN BISERICĂ (ADUNARE)

   Apostolul abordează acum unele practici greșite în domeniul darurilor. După cum am menționat mai devreme, preoția și darurile sunt două domenii diferite în Biserică (Adunare). Rugăciunea, lauda și închinarea se adresează lui Dumnezeu și aparțin domeniului preoției, dar slujirea Cuvântului se adresează oamenilor și aparține domeniului darurilor. Privilegiile noastre în ambele domenii nu se limitează la timpul în care credincioșii se reunesc „ca Adunare”. Fiecare ar trebui să își exercite darul oriunde și oricând este călăuzit de Duhul să facă acest lucru, fără a încălca niciun principiu. Dar nu acesta este subiectul de față; în acest capitol, apostolul este preocupat de natura și utilizarea darurilor în Adunare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   MODUL ÎN CARE DUMNEZEU A FĂCUT CUNOSCUTĂ TAINA PRIN APOSTOLUL PAVEL

   În acest capitol există o digresiune importantă între adevărul doctrinar al epistolei (Efeseni 1-2) și îndemnurile practice (Efeseni 4-6). Aici, apostolul confirmă autoritatea sa de a vesti „taina lui Hristos”. Pavel știa că iudeii vor avea unele neînțelegeri serioase cu privire la ceea ce învăța el. De aceea, printr-o intercalare, el se ocupă mai detaliat cu adevărul referitor la taină. În afară de aceasta, Pavel explică caracterul unic al însărcinării sale de a aduce această taină credincioșilor. Scopul său era să clarifice unele neînțelegeri pe care iudeii le-ar fi avut în mod natural în legătură cu învățătura sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   LUCRAREA LUI DUMNEZEU: EL FORMEAZĂ BISERICA (ADUNAREA) ȘI O FACE VASUL SĂU DE MĂRTURIE

   În capitolul 1 se prezintă ceea ce Dumnezeu a hotărât în veșnicie cu privire la Hristos și la Biserică (Adunare); în capitolul 2 este prezentat ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru: în prezent, El adună materialul din care va fi alcătuită Biserica, prin aceea că El cheamă credincioși dintre iudei și dintre păgâni și îi adună într-un singur trup (Efeseni 3.6). Este un vas special de mărturie, pe care El îl formează în vederea prezentării gloriei lui Hristos în lumea viitoare (Împărăția milenară). În timpul intermediar, acest vas a devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca o mărturie prezentă a harului Său în această lume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   SCOPUL ETERN AL LUI DUMNEZEU CU PRIVIRE LA HRISTOS ȘI LA ADUNARE

   Pavel începe scrisoarea cu salutul său obișnuit și se numește pe sine însuși „apostol al lui Hristos Isus”. El nu se adresează unei adunări, ci „sfinților și credincioșilor” care sunt „în Efes”; de aceea, alți slujitori nu sunt incluși împreună cu el în salut. (Conform cu 2 Corinteni 13.1, atunci când Pavel se adresează adunărilor, el include de obicei și pe alții în salut.) Evident, este vorba de o scrisoare circulară, care trebuia să fie transmisă printre credincioșii din zonă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   INTRODUCERE

   Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste două lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

   Părtășia în casa lui Dumnezeu

   În capitolele 5 și 6, Pavel se ocupă de domeniul părtășiei creștine. Casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar un loc de rugăciune, de ordine sfântă și de adevăr, ci și un loc de părtășie fericită între credincioși. În aceste capitole, Pavel îi prezintă lui Timotei diferitele relații pe care le avem unii cu alții în casă și stabilește comportamentul adecvat în fiecare caz.

   Ca și în alte locuri din epistolă, îndemnurile de aici au în vedere menținerea unei bune mărturii publice a casei în fața lumii. Dacă ne comportăm necorespunzător în oricare dintre aceste relații, putem discredita mărturia Domnului. Prin urmare, este important să ținem cont de sfatul apostolului în relațiile noastre cu ceilalți în aceste relații, astfel încât să putem da o mărturie demnă lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Exercitarea darului în casa lui Dumnezeu

   Până în acest punct al scrisorii, Pavel a abordat subiectul comportamentului corect în casa lui Dumnezeu în domeniul preoției și al slujbei. Acum, el trece mai departe pentru a da câteva principii călăuzitoare pentru cei care lucrează într-un al treilea domeniu în casa lui Dumnezeu: domeniul darului.

   Când vorbim despre exercitarea unui dar spiritual, ne referim aici în primul rând la slujirea publică a Cuvântului lui Dumnezeu prin predicare, învățătură și îndemnare. O multitudine de daruri, pe care Hristos le-a dat mădularelor trupului Său, nu sunt pentru slujirea publică a Cuvântului și, prin urmare, nu sunt tratate în acest capitol. Să ne amintim, de asemenea, că slujirea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu nu se limitează la cei care sunt în slujire cu normă întreagă, ci la toți cei care predică și învață Cuvântul lui Dumnezeu în mod public.

   Așadar, în acest capitol este vorba de lucrătorul în casa lui Dumnezeu. În concordanță cu tema scrisorii, Pavel îi prezintă lui Timotei conduita corectă a celor care vor să slujească Domnului în acest domeniu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Funcțiile din casa lui Dumnezeu (versetele 1-16)

   În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este descris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - puterea vieții creștine

   În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea credinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Stimulente divine pentru slujire într-o zi de declin

   Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o „însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Măsuri de protecțiile și mijloacele de ajutor ale omului lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iuda: Decăderea în creștinătate și calea credinciosului - Stanley Bruce Anstey

   Această epistolă prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. Cel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și prin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filimon: - Stanley Bruce Anstey

   Aceasta este una dintre cele patru „epistole pastorale” (1 și 2 Timotei, Tit și Filimon) scrise de apostolul Pavel. Aceste epistole sunt numite „epistole pastorale” deoarece sunt adresate unor persoane și nu unor adunări - fiecare dintre ele are un caracter pastoral și conține sfaturi pentru destinatarul scrisorii. Epistola către Filimon este însă unică în rândul epistolelor pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur personală între două persoane. De aceea ea are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în acțiune într-o situație reală. Epistola nu conține învățături directe sau îndemnuri generale la o viață creștină, dar ne oferă un exemplu inspirat de har și politețe creștină.

   A fost scrisă în momentul în care Pavel a scris Epistola către Coloseni și a fost dusă în Colose împreună cu acea epistolă de către Tihic și Onisim (Coloseni 4.7-9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

  Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe frații și surorile sale în credință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (3) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 25.31-46

   3. | Venirea Domnului cu privire la națiuni

   Așa cum am menționat la începutul acestei prelegeri, această ultimă parte a vorbirii de pe Muntele Măslinilor a Domnului se referă la venirea (arătarea) Sa în legătură cu națiunile păgâne (Matei 25.31-46).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (2) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.45-25.30

   2. | Venirea Domnului pentru creștinătate

   La începutul acestei secțiuni, observăm o schimbare clară în exprimările Domnului referitoare la venirea Sa. Această schimbare indică faptul că El nu vorbește despre aceiași oameni ca în secțiunea anterioară.

   Unele dintre diferențele din acest pasaj sunt: 

·       Venirea Domnului nu este menționată ca fiind venirea Fiului Omului.

·       Venirea Domnului (răpirea) este menționată de trei ori.

·       Nu este citată nicio profeție din Vechiul Testament.

·       Nu sunt date semne pământești.

·       Ierusalimul și Templul nu sunt menționate.

·       Sabatul nu este menționat.

·       Hristos ca Mesia nu este menționat („Hristos” înseamnă „Mesia”; Ioan 1:41).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (1) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.1-44

   1. | Venirea Domnului cu privire la Israel

   Domnul tratează mai întâi venirea Sa în legătură cu Israel, deoarece evanghelia după Matei este scrisă în primul rând pentru iudei. Venirea Sa în legătură cu Israel are a face cu arătarea Sa după necazul cel mare, nu cu răpirea. El Se adresează ucenicilor Săi ca și cum ei ar fi rămășița iudaică care va fi pe pământ în acea zi viitoare

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 3 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Această a treia epistolă o completează pe cea de-a doua în multe feluri. În cea de-a doua epistolă ni se spune pe cine să nu primim și cu cine să nu avem părtășie, iar în cea de-a treia epistolă ni se spune pe cine să primim și cu cine să avem părtășie. Așadar, o ușă închisă caracterizează cea de-a doua scrisoare, pentru că este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu învățătorii răi. În schimb, o ușă deschisă marchează această a treia epistolă, deoarece este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu adevărații slujitori ai Domnului, care aduc adevărul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 13 - M. G. de Koning

 

36. Pe voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă - 2 Corinteni 13.1-6

37. Rugăciuni, îndemnuri, saluturi şi dorinţe de binecuvântare - 2 Corinteni 13.7-13

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - prezentare schematică

           

         Vezi documentul în format PDF 

 

  DOWNLOAD (PDF)