...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 24.03.2023 

Comentarii biblice

 

Noul Testament

 

 Adevărata sfinţire  - Ioan 17,17-19  - W. Kelly

HTML

PDF

 Al cincilea cuvânt de pe cruce - Suferinţa  - Ioan 19,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al doilea cuvânt de pe cruce - Mântuirea  - Luca 23,42-43  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al patrulea cuvânt de pe cruce - Frica  - Matei 27,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaptelea cuvânt de pe cruce - Consacrarea  - Luca 23,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaselea cuvânt de pe cruce - Victoria  - Ioan 19,30  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea  - Ioan 19,25-27  - C.H.S.

HTML

PDF

 A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - 1 Ioan 2,2

HTML

PDF

 Banul pierdut  - Luca 15,8-10  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ce să fac cu Isus?  - Matei 27,21-22  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Crima de pe Golgota  - Ioan 19,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Cununa de spini - Matei 27,29  - C.H.S.

HTML

PDF

 Darul limbilor şi al prorociei - 1 Corinteni 14

HTML

PDF

 Darurile duhovniceşti / Mădularele trupului - 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Diademele Mântuitorului - Apocalipsa 19,12

HTML

PDF

 Dimineaţa din ziua răstignirii  - Matei 21,1  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Fapta de dragoste supremă  - Ioan 15,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ghetsimani   - Matei 26,36  - C.H.S.

HTML

PDF

 Hristos făcut blestem pentru noi   - Galateni 3,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Iosif din Arimatea   - Marcu 15,42-46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Isus ştia ce va face   - Ioan 6,6  - C.H.S.

HTML

PDF

 Înţelepciunea lui Dumnezeu rânduită de Dumnezeu spre slava noastră - 1 Corinteni 2,6-8

HTML

PDF

 Lepădarea lui Petru  - Ioan 18,25  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Lucrează pentru Isus   - Matei 21,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Lupta de moarte din grădina Ghetsimani  - Matei 26,42  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Mă iubeşti   - Ioan 21,16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Mesajul despre dragostea Domnului nostru  - Marcu 16,7

HTML

PDF

 Mesajul învierii: Du-te la fraţii Mei!  - Ioan 20,17

HTML

PDF

 Moartea lui Ştefan   - Faptele Apostolilor 7,59-60  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naştere din nou prin botez?  - Marcu 16,15-16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naşterea Domnului Isus  - Luca cap. 2  - W.J.O.

HTML

PDF

 Oaia rătăcită   - Luca 15,4-7  - C.H.S.

HTML

PDF

 O atenţionare  - Matei 26,31  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 O frânghie întreită  - Ioan cap. 14   - W. T. Turpin

HTML

PDF

 O întrebare serioasă şi un răspuns corect  - Ioan 6,66-69  - C.H.S.

HTML

PDF

 O socoteală afaceristă   - Filipeni 3,7-9  - C.H.S.

HTML

PDF

 Pe drumul spre Emaus   - Luca cap. 24  - W.J.O.

HTML

PDF

 Primul cuvânt de pe cruce - Iertarea  - Luca 23,34  - C.H.S.

HTML

PDF

 Planul uciderii lui Isus  - Matei 26,3-4  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Primirea păcătosului   - Luca 15,22-23  - C.H.S.

HTML

PDF

 Râuri de apă vie   - Ioan 7,37-39  - W.T.P. Wolston

HTML

PDF

 Reabilitarea lui Petru   - Luca 22,60-62  - C.H.S.

HTML

PDF

 Recunoştinţa   - Luca 17,15-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Reprezentanţi ai lui Hristos   - Marcu 5,17-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Roagă-te şi nu obosi în a te ruga  - Luca 18,1-8  - C.H.S.

HTML

PDF

 Să faceţi orice vă va zice   - Ioan 2,5  - C.H.S.

HTML

PDF

 Sărutul trădătorului  - Luca 22,48  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Sângele lui Abel şi sângele lui Isus  - Evrei 12,24  - C.H.S

HTML

PDF

 Scaunul de judecată al lui Hristos  - 2 Cor. 5,10-11a

HTML

PDF

 Semnele caracteristice ale credinţei  - Ioan 4,48  - C.H.S

HTML

PDF

 Strigătul de la miezul nopţii  - Matei 25,6

HTML

PDF

 Toată creaţia suspină  - Matei 27,54  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Trădarea   - Luca 22,47-48   - C.H.S.

HTML

PDF

 Ucenicul pe care-l iubea Isus  - Ioan 21,20-23  

HTML

PDF

 Ultima cină  - Matei 26,18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos  - Ioan 10,17-18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Vasele cu apă din Cana  - Ioan 2,7   - C.H.S.

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus  - Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la Israel - Matei 24,4-44

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului pentru creștinătate - Matei 24,45-25.30

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la națiuni - Matei 25,31-46

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-4,25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Marcu 2,1-22  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 2,23-28  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 3,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 6,30-44  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Luca 1,1-4  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,5-25  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,26-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,39-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,57-80  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,1-7  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,8-14  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,15-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,39-52  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 3,1-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,1-13  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,14-44  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,1-11  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,12-39  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 19,11-27  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 23,26-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,1-43  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,44-53  - F. Rienecker

HTML

PDF

 

 Studiu: Ioan cap.1  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.2  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.3  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.4  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.5  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.6  - F.B. Hole

HTML

PDF

 

Studiu: Ioan Introducere - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 1,1-51 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 2,1-25 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,1-13 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,14-36 - W. Kelly 

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Romani Introducere  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,1-17  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,18-2,29  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 3,1-31  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 4,1-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,12-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 6,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,12-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,12-30  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,31-39  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 9,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 10,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 11,1-36  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 12,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 13,1-14  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 14,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 15,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 16,1-27  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 1 Corinteni - Introducere; cap. 1 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 2, 3 şi 4 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 5 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 6, 7, 8 şi 9 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 10 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 11 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 12 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 13 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 14 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 15 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 16 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 

 

 2 Corinteni - cap. 1 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 2 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 3 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 4 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 5 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 6 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 7 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 8 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 9 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 10 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 11 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 12 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 13 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 

 

 Galateni - Introducere; cap. 1 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 2 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 3 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 4 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,1-12 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,13-26 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,1-10 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,11-18 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Efeseni - Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni - Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Efeseni - Introducere   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,1-14   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,15-23   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,1-10   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,11-22   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,1-13   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,14-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,1-6   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,7-19   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,20-32   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,1-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,22-6,9   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 6,10-6,24   - Matta Behnam

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Filipeni - Introducere   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,1-12   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,13-19   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,20-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,1-11   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,12-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 3,1-21   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,1-9   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,10-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Filipeni-Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni-Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni-Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni 1,1-29   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 2,1-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 3,1-25   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 4,1-18   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,1-12   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,13-18   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,1-11   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,12-28   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 1   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 2   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 3   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,1-5 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,6-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,1-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,13-17 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 3,1-18 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 1  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 2  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 3  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 4  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 5  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 6  -  A. Remmers

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 5 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

1 Timotei cap. 2: Un comentariu verset cu verset   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Intro  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 1  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.1-13  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.14-21  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.22-26  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.1-9  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.10-17  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 4.1-22  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 Studiu: Filimon  -  S. B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Evrei 12,18-24   - H. Smith

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 2

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 3

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 4

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 5

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 6

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 7

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 8

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 9

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 10

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 11

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 12

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 13

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 2 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 3 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 4 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 5 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 6 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 7 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 8 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 9 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 10 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 11 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 12 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 13 - H. C. V.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere (1), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Introducere (2), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 2: Isus - Fiul lui Dumnezeu; Evrei 1.1-2.4 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 3: Isus - Fiul Omului; Evrei 2.5-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 4: Isus - Fiul peste casa lui Dumnezeu; Evrei 3.1-4-13 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea I: Isus - Marele Preot pentru slăbiciunile noastre; Evrei 4.14-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea a II-a: Intercalare: Realitatea mai bună şi legată cu mântuirea; Evrei 5.11-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea I: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Însuşirile lui Melhisedec - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a II-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Nedesăvârşirea preoţiei levitice - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a III-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Măreţia preoţiei lui Hristos - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea I: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.1-5: Isus - Slujitorul Locului Preasfânt - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea a 2-a: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.6-13: Isus şi noul legământ - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea 1: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul dintâi - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea a 2-a: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul al doilea - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea 1: Isus - Jertfa mai bună: Sângele lui Hristos: Evrei 9.13-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 2-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a intrat în Locul Preasfânt: Evrei 9.23-28 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 3-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a venit în lumea aceasta: Evrei 10.1-10 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 4-a: Isus - Jertfa mai bună: Jertfa lui Hristos adusă odată pentru totdeauna: Evrei 10.11-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea 1: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt Evrei: 10.19-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea a 2-a: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt: Posesiunea mai bună şi care rămâne: Evrei 10.23-34 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea 1: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Viaţa prin credinţă Evrei: 10.35-11.2 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 2-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Principiile credinţei Evrei: 11.3-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 3-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Răbdarea credinţei Evrei: 11.8-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 4-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Energia credinţei Evrei: 11.23-38 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 5-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Alergarea credinţei Evrei: 11.39-12.3 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 6-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Încercarea credinţei Evrei: 12.4-11 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 7-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Urmărirea sfinţirii Evrei: 12.12-17 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 8-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Intrarea în lucrurile mai bune Evrei: 12.18-29 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 9-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; O umblare curată Evrei: 13.1-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei Evrei: 13.8-16 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor Evrei: 13.17-25 - WJO

HTML

PDF

 

 

 Cerurile deschise: Evrei cap.1-cap.4  -  J. G. Bellett

HTML

PDF

 

 

 Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Petru 1,1  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,2-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,8-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,12-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,15-17  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,18-21  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,22-25  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,5-8  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,9-10  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,11-12  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,13-20  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,21-25  - H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,5-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,10-15a  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,15b-18  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,19-22  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,1-6  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,7-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,12-16  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,17-19  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,1-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,8-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,10-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Petru 1,1-21  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 2,1-22  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 3,1-18  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: 1 Ioan 1,1-4  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 1,5-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,1-2  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,3-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,7-11  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,12-13  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,14-27  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,28-3,6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,7-3,10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,11-3,17  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,18-3,24  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,7-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,11-16  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,17-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,1-5  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,6-12  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,13-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Ioan: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 5 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: Epistola lui Iuda  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu asupra Epistolei lui Iuda - H.L. Heijkoop

HTML

PDF

 

 Studiul Epistolei lui Iuda - H. Rossier 

HTML

PDF

 

 Studiu: Apocalipsa - Introducere  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,7-10  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,11-16  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,17-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,1-7  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,8-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,12-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,18-29  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,7-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,14-22  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 4,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 5,1-14  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 6,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 7,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 8,1-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 9,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 10,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 11,1-19  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 12,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 13,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 14,1-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 15,1-8  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 16,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 17,1-18  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 18,1-24  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 19,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 20,1-15  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 21,1-27  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 22,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Apocalipsa - Prezentare schematică

PDF

 

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   MODUL ÎN CARE DUMNEZEU A FĂCUT CUNOSCUTĂ TAINA PRIN APOSTOLUL PAVEL

   În acest capitol există o digresiune importantă între adevărul doctrinar al epistolei (Efeseni 1-2) și îndemnurile practice (Efeseni 4-6). Aici, apostolul confirmă autoritatea sa de a vesti „taina lui Hristos”. Pavel știa că iudeii vor avea unele neînțelegeri serioase cu privire la ceea ce învăța el. De aceea, printr-o intercalare, el se ocupă mai detaliat cu adevărul referitor la taină. În afară de aceasta, Pavel explică caracterul unic al însărcinării sale de a aduce această taină credincioșilor. Scopul său era să clarifice unele neînțelegeri pe care iudeii le-ar fi avut în mod natural în legătură cu învățătura sa.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   LUCRAREA LUI DUMNEZEU: EL FORMEAZĂ BISERICA (ADUNAREA) ȘI O FACE VASUL SĂU DE MĂRTURIE

   În capitolul 1 se prezintă ceea ce Dumnezeu a hotărât în veșnicie cu privire la Hristos și la Biserică (Adunare); în capitolul 2 este prezentat ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru: în prezent, El adună materialul din care va fi alcătuită Biserica, prin aceea că El cheamă credincioși dintre iudei și dintre păgâni și îi adună într-un singur trup (Efeseni 3.6). Este un vas special de mărturie, pe care El îl formează în vederea prezentării gloriei lui Hristos în lumea viitoare (Împărăția milenară). În timpul intermediar, acest vas a devenit locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca o mărturie prezentă a harului Său în această lume.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   SCOPUL ETERN AL LUI DUMNEZEU CU PRIVIRE LA HRISTOS ȘI LA ADUNARE

   Pavel începe scrisoarea cu salutul său obișnuit și se numește pe sine însuși „apostol al lui Hristos Isus”. El nu se adresează unei adunări, ci „sfinților și credincioșilor” care sunt „în Efes”; de aceea, alți slujitori nu sunt incluși împreună cu el în salut. (Conform cu 2 Corinteni 13.1, atunci când Pavel se adresează adunărilor, el include de obicei și pe alții în salut.) Evident, este vorba de o scrisoare circulară, care trebuia să fie transmisă printre credincioșii din zonă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Pavel către Efeseni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   INTRODUCERE

   Pentru ca un credincios să fie ancorat în deplina revelație creștină a adevărului, el trebuie să înțeleagă ceea ce a fost dat Bisericii prin intermediul dublei slujbe a lui Pavel. În Romani 16.25, Pavel numește aceste două lucruri „Evanghelia mea și predicarea lui Isus Hristos” și „descoperirea tainei”. „Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos” este prezentată în Epistola către Romani, iar „descoperirea tainei” în Epistola către Efeseni și Epistola către Coloseni. Evanghelia vestește ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru binecuvântarea omului; dar taina dezvăluie ceea ce se găsește pentru buna plăcere a lui Dumnezeu în Fiul Său.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

   Părtășia în casa lui Dumnezeu

   În capitolele 5 și 6, Pavel se ocupă de domeniul părtășiei creștine. Casa lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar un loc de rugăciune, de ordine sfântă și de adevăr, ci și un loc de părtășie fericită între credincioși. În aceste capitole, Pavel îi prezintă lui Timotei diferitele relații pe care le avem unii cu alții în casă și stabilește comportamentul adecvat în fiecare caz.

   Ca și în alte locuri din epistolă, îndemnurile de aici au în vedere menținerea unei bune mărturii publice a casei în fața lumii. Dacă ne comportăm necorespunzător în oricare dintre aceste relații, putem discredita mărturia Domnului. Prin urmare, este important să ținem cont de sfatul apostolului în relațiile noastre cu ceilalți în aceste relații, astfel încât să putem da o mărturie demnă lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Exercitarea darului în casa lui Dumnezeu

   Până în acest punct al scrisorii, Pavel a abordat subiectul comportamentului corect în casa lui Dumnezeu în domeniul preoției și al slujbei. Acum, el trece mai departe pentru a da câteva principii călăuzitoare pentru cei care lucrează într-un al treilea domeniu în casa lui Dumnezeu: domeniul darului.

   Când vorbim despre exercitarea unui dar spiritual, ne referim aici în primul rând la slujirea publică a Cuvântului lui Dumnezeu prin predicare, învățătură și îndemnare. O multitudine de daruri, pe care Hristos le-a dat mădularelor trupului Său, nu sunt pentru slujirea publică a Cuvântului și, prin urmare, nu sunt tratate în acest capitol. Să ne amintim, de asemenea, că slujirea adevărului Cuvântului lui Dumnezeu nu se limitează la cei care sunt în slujire cu normă întreagă, ci la toți cei care predică și învață Cuvântul lui Dumnezeu în mod public.

   Așadar, în acest capitol este vorba de lucrătorul în casa lui Dumnezeu. În concordanță cu tema scrisorii, Pavel îi prezintă lui Timotei conduita corectă a celor care vor să slujească Domnului în acest domeniu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Funcțiile din casa lui Dumnezeu (versetele 1-16)

   În 1 Timotei 3, Pavel trece de la preoție la conducerea bisericii (funcții administrative) în casa lui Dumnezeu. Acestea sunt două domenii de administrare complet diferite. Ele au fost confundate cu domeniul darurilor (așa cum este descris în 1 Timotei 4), ceea ce a dus la tot felul de erori - cum ar fi inventarea funcției de duhovnic. Prin urmare, este esențial să păstrăm aceste două domenii separate în gândurile noastre și să încercăm să le înțelegem în contextul lor adecvat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filipeni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Hristos - puterea vieții creștine

   În acest capitol, Pavel vorbește despre Hristos ca fiind Cel care îl întărește pe credincios și îl face capabil să se ridice deasupra multor lucruri împotrivitoare, pe care le întâlnește pe calea credinței (Filipeni 4.13). Astfel, creștinul credincios, care a făcut din Hristos în glorie preocuparea sa, așa cum este prezentat în capitolul 3, este văzut în capitolul 4 ca fiind cel care este înălțat deasupra circumstanțelor sale. Atunci când suntem într-o stare „să gândim aceasta [așa]” (Filipeni 3.15), Duhul Sfânt are libertatea de a-l edifica pe credincios în ceea ce privește primirea lucrurilor divine. Și pe măsură ce credinciosul este captivat de aceste lucruri, spiritul său este ridicat deasupra circumstanțelor dificile ale vieții și întărit pe cale.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Stimulente divine pentru slujire într-o zi de declin

   Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o „însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Măsuri de protecțiile și mijloacele de ajutor ale omului lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iuda: Decăderea în creștinătate și calea credinciosului - Stanley Bruce Anstey

   Această epistolă prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. Cel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și prin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filimon: - Stanley Bruce Anstey

   Aceasta este una dintre cele patru „epistole pastorale” (1 și 2 Timotei, Tit și Filimon) scrise de apostolul Pavel. Aceste epistole sunt numite „epistole pastorale” deoarece sunt adresate unor persoane și nu unor adunări - fiecare dintre ele are un caracter pastoral și conține sfaturi pentru destinatarul scrisorii. Epistola către Filimon este însă unică în rândul epistolelor pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur personală între două persoane. De aceea ea are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în acțiune într-o situație reală. Epistola nu conține învățături directe sau îndemnuri generale la o viață creștină, dar ne oferă un exemplu inspirat de har și politețe creștină.

   A fost scrisă în momentul în care Pavel a scris Epistola către Coloseni și a fost dusă în Colose împreună cu acea epistolă de către Tihic și Onisim (Coloseni 4.7-9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

  Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe frații și surorile sale în credință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (3) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 25.31-46

   3. | Venirea Domnului cu privire la națiuni

   Așa cum am menționat la începutul acestei prelegeri, această ultimă parte a vorbirii de pe Muntele Măslinilor a Domnului se referă la venirea (arătarea) Sa în legătură cu națiunile păgâne (Matei 25.31-46).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (2) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.45-25.30

   2. | Venirea Domnului pentru creștinătate

   La începutul acestei secțiuni, observăm o schimbare clară în exprimările Domnului referitoare la venirea Sa. Această schimbare indică faptul că El nu vorbește despre aceiași oameni ca în secțiunea anterioară.

   Unele dintre diferențele din acest pasaj sunt: 

·       Venirea Domnului nu este menționată ca fiind venirea Fiului Omului.

·       Venirea Domnului (răpirea) este menționată de trei ori.

·       Nu este citată nicio profeție din Vechiul Testament.

·       Nu sunt date semne pământești.

·       Ierusalimul și Templul nu sunt menționate.

·       Sabatul nu este menționat.

·       Hristos ca Mesia nu este menționat („Hristos” înseamnă „Mesia”; Ioan 1:41).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (1) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.1-44

   1. | Venirea Domnului cu privire la Israel

   Domnul tratează mai întâi venirea Sa în legătură cu Israel, deoarece evanghelia după Matei este scrisă în primul rând pentru iudei. Venirea Sa în legătură cu Israel are a face cu arătarea Sa după necazul cel mare, nu cu răpirea. El Se adresează ucenicilor Săi ca și cum ei ar fi rămășița iudaică care va fi pe pământ în acea zi viitoare

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 3 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Această a treia epistolă o completează pe cea de-a doua în multe feluri. În cea de-a doua epistolă ni se spune pe cine să nu primim și cu cine să nu avem părtășie, iar în cea de-a treia epistolă ni se spune pe cine să primim și cu cine să avem părtășie. Așadar, o ușă închisă caracterizează cea de-a doua scrisoare, pentru că este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu învățătorii răi. În schimb, o ușă deschisă marchează această a treia epistolă, deoarece este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu adevărații slujitori ai Domnului, care aduc adevărul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 13 - M. G. de Koning

 

36. Pe voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă - 2 Corinteni 13.1-6

37. Rugăciuni, îndemnuri, saluturi şi dorinţe de binecuvântare - 2 Corinteni 13.7-13

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - prezentare schematică

           

         Vezi documentul în format PDF 

 

  DOWNLOAD (PDF)