...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 25.09.2022 

Comentarii biblice

 

Noul Testament

 

 Adevărata sfinţire  - Ioan 17,17-19  - W. Kelly

HTML

PDF

 Al cincilea cuvânt de pe cruce - Suferinţa  - Ioan 19,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al doilea cuvânt de pe cruce - Mântuirea  - Luca 23,42-43  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al patrulea cuvânt de pe cruce - Frica  - Matei 27,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaptelea cuvânt de pe cruce - Consacrarea  - Luca 23,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaselea cuvânt de pe cruce - Victoria  - Ioan 19,30  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea  - Ioan 19,25-27  - C.H.S.

HTML

PDF

 A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - 1 Ioan 2,2

HTML

PDF

 Banul pierdut  - Luca 15,8-10  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ce să fac cu Isus?  - Matei 27,21-22  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Crima de pe Golgota  - Ioan 19,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Cununa de spini - Matei 27,29  - C.H.S.

HTML

PDF

 Darul limbilor şi al prorociei - 1 Corinteni 14

HTML

PDF

 Darurile duhovniceşti / Mădularele trupului - 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Diademele Mântuitorului - Apocalipsa 19,12

HTML

PDF

 Dimineaţa din ziua răstignirii  - Matei 21,1  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Fapta de dragoste supremă  - Ioan 15,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ghetsimani   - Matei 26,36  - C.H.S.

HTML

PDF

 Hristos făcut blestem pentru noi   - Galateni 3,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Iosif din Arimatea   - Marcu 15,42-46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Isus ştia ce va face   - Ioan 6,6  - C.H.S.

HTML

PDF

 Înţelepciunea lui Dumnezeu rânduită de Dumnezeu spre slava noastră - 1 Corinteni 2,6-8

HTML

PDF

 Lepădarea lui Petru  - Ioan 18,25  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Lucrează pentru Isus   - Matei 21,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Lupta de moarte din grădina Ghetsimani  - Matei 26,42  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Mă iubeşti   - Ioan 21,16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Mesajul despre dragostea Domnului nostru  - Marcu 16,7

HTML

PDF

 Mesajul învierii: Du-te la fraţii Mei!  - Ioan 20,17

HTML

PDF

 Moartea lui Ştefan   - Faptele Apostolilor 7,59-60  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naştere din nou prin botez?  - Marcu 16,15-16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naşterea Domnului Isus  - Luca cap. 2  - W.J.O.

HTML

PDF

 Oaia rătăcită   - Luca 15,4-7  - C.H.S.

HTML

PDF

 O atenţionare  - Matei 26,31  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 O frânghie întreită  - Ioan cap. 14   - W. T. Turpin

HTML

PDF

 O întrebare serioasă şi un răspuns corect  - Ioan 6,66-69  - C.H.S.

HTML

PDF

 O socoteală afaceristă   - Filipeni 3,7-9  - C.H.S.

HTML

PDF

 Pe drumul spre Emaus   - Luca cap. 24  - W.J.O.

HTML

PDF

 Primul cuvânt de pe cruce - Iertarea  - Luca 23,34  - C.H.S.

HTML

PDF

 Planul uciderii lui Isus  - Matei 26,3-4  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Primirea păcătosului   - Luca 15,22-23  - C.H.S.

HTML

PDF

 Râuri de apă vie   - Ioan 7,37-39  - W.T.P. Wolston

HTML

PDF

 Reabilitarea lui Petru   - Luca 22,60-62  - C.H.S.

HTML

PDF

 Recunoştinţa   - Luca 17,15-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Reprezentanţi ai lui Hristos   - Marcu 5,17-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Roagă-te şi nu obosi în a te ruga  - Luca 18,1-8  - C.H.S.

HTML

PDF

 Să faceţi orice vă va zice   - Ioan 2,5  - C.H.S.

HTML

PDF

 Sărutul trădătorului  - Luca 22,48  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Sângele lui Abel şi sângele lui Isus  - Evrei 12,24  - C.H.S

HTML

PDF

 Scaunul de judecată al lui Hristos  - 2 Cor. 5,10-11a

HTML

PDF

 Semnele caracteristice ale credinţei  - Ioan 4,48  - C.H.S

HTML

PDF

 Strigătul de la miezul nopţii  - Matei 25,6

HTML

PDF

 Toată creaţia suspină  - Matei 27,54  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Trădarea   - Luca 22,47-48   - C.H.S.

HTML

PDF

 Ucenicul pe care-l iubea Isus  - Ioan 21,20-23  

HTML

PDF

 Ultima cină  - Matei 26,18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos  - Ioan 10,17-18   - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Vasele cu apă din Cana  - Ioan 2,7   - C.H.S.

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus  - Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la Israel - Matei 24,4-44

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului pentru creștinătate - Matei 24,45-25.30

HTML

PDF

 Vorbirea de pe Muntele Măslinilor Matei 24 și 25: Venirea Domnului cu privire la națiuni - Matei 25,31-46

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-4,25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Marcu 2,1-22  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 2,23-28  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 3,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 6,30-44  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Luca 1,1-4  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,5-25  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,26-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,39-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,57-80  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,1-7  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,8-14  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,15-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,39-52  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 3,1-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,1-13  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,14-44  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,1-11  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,12-39  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 19,11-27  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 23,26-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,1-43  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,44-53  - F. Rienecker

HTML

PDF

 

 Studiu: Ioan cap.1  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.2  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.3  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.4  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.5  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.6  - F.B. Hole

HTML

PDF

 

Studiu: Ioan Introducere - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 1,1-51 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 2,1-25 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,1-13 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,14-36 - W. Kelly 

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Romani Introducere  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,1-17  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,18-2,29  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 3,1-31  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 4,1-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,12-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 6,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,12-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,12-30  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,31-39  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 9,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 10,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 11,1-36  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 12,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 13,1-14  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 14,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 15,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 16,1-27  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 1 Corinteni - Introducere; cap. 1 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 2, 3 şi 4 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 5 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 6, 7, 8 şi 9 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 10 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 11 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 12 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 13 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 14 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 15 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 16 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 

 

 2 Corinteni - cap. 1 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 2 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 3 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 4 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 5 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 6 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 7 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 8 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 9 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 10 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 11 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 12 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 13 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 

 

 

 Galateni - Introducere; cap. 1 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 2 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 3 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 4 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,1-12 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,13-26 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,1-10 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,11-18 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: Efeseni - Introducere   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,1-14   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,15-23   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,1-10   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,11-22   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,1-13   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,14-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,1-6   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,7-19   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,20-32   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,1-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,22-6,9   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 6,10-6,24   - Matta Behnam

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Filipeni - Introducere   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,1-12   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,13-19   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,20-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,1-11   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,12-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 3,1-21   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,1-9   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,10-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni-Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni-Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni 1,1-29   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 2,1-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 3,1-25   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 4,1-18   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,1-12   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,13-18   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,1-11   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,12-28   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 1   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 2   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 3   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,1-5 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,6-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,1-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,13-17 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 3,1-18 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 1  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 2  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 3  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 4  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 5  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 6  -  A. Remmers

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

1 Timotei cap. 2: Un comentariu verset cu verset   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Intro  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 1  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.1-13  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.14-21  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.22-26  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.1-9  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.10-17  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 4.1-22  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: Filimon  -  S. B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: Evrei 12,18-24   - H. Smith

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 2

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 3

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 4

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 5

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 6

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 7

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 8

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 9

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 10

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 11

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 12

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 13

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 2 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 3 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 4 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 5 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 6 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 7 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 8 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 9 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 10 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 11 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 12 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 13 - H. C. V.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere (1), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Introducere (2), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 2: Isus - Fiul lui Dumnezeu; Evrei 1.1-2.4 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 3: Isus - Fiul Omului; Evrei 2.5-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 4: Isus - Fiul peste casa lui Dumnezeu; Evrei 3.1-4-13 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea I: Isus - Marele Preot pentru slăbiciunile noastre; Evrei 4.14-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea a II-a: Intercalare: Realitatea mai bună şi legată cu mântuirea; Evrei 5.11-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea I: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Însuşirile lui Melhisedec - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a II-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Nedesăvârşirea preoţiei levitice - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a III-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Măreţia preoţiei lui Hristos - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea I: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.1-5: Isus - Slujitorul Locului Preasfânt - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea a 2-a: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.6-13: Isus şi noul legământ - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea 1: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul dintâi - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea a 2-a: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul al doilea - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea 1: Isus - Jertfa mai bună: Sângele lui Hristos: Evrei 9.13-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 2-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a intrat în Locul Preasfânt: Evrei 9.23-28 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 3-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a venit în lumea aceasta: Evrei 10.1-10 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 4-a: Isus - Jertfa mai bună: Jertfa lui Hristos adusă odată pentru totdeauna: Evrei 10.11-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea 1: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt Evrei: 10.19-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea a 2-a: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt: Posesiunea mai bună şi care rămâne: Evrei 10.23-34 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea 1: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Viaţa prin credinţă Evrei: 10.35-11.2 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 2-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Principiile credinţei Evrei: 11.3-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 3-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Răbdarea credinţei Evrei: 11.8-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 4-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Energia credinţei Evrei: 11.23-38 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 5-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Alergarea credinţei Evrei: 11.39-12.3 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 6-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Încercarea credinţei Evrei: 12.4-11 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 7-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Urmărirea sfinţirii Evrei: 12.12-17 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 8-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Intrarea în lucrurile mai bune Evrei: 12.18-29 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 9-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; O umblare curată Evrei: 13.1-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei Evrei: 13.8-16 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor Evrei: 13.17-25 - WJO

HTML

PDF

 

 

 Cerurile deschise: Evrei cap.1-cap.4  -  J. G. Bellett

HTML

PDF

 

 

 Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Petru 1,1  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,2-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,8-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,12-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,15-17  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,18-21  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,22-25  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,5-8  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,9-10  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,11-12  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,13-20  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,21-25  - H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,5-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,10-15a  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,15b-18  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,19-22  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,1-6  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,7-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,12-16  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,17-19  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,1-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,8-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,10-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Petru 1,1-21  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 2,1-22  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 3,1-18  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: 1 Ioan 1,1-4  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 1,5-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,1-2  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,3-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,7-11  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,12-13  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,14-27  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,28-3,6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,7-3,10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,11-3,17  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,18-3,24  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,7-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,11-16  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,17-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,1-5  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,6-12  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,13-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Ioan: Introducere - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 1 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 2 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 3 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 4 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan: Capitolul 5 - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 3 Ioan  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu: Epistola lui Iuda  - S.B. Anstey

HTML

PDF

 

 Studiu asupra Epistolei lui Iuda - H.L. Heijkoop

HTML

PDF

 

 Studiul Epistolei lui Iuda - H. Rossier 

HTML

PDF

 

 Studiu: Apocalipsa - Introducere  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,7-10  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,11-16  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,17-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,1-7  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,8-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,12-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,18-29  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,7-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,14-22  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 4,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 5,1-14  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 6,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 7,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 8,1-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 9,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 10,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 11,1-19  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 12,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 13,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 14,1-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 15,1-8  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 16,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 17,1-18  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 18,1-24  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 19,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 20,1-15  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 21,1-27  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 22,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Apocalipsa - Prezentare schematică

PDF

 

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   Stimulente divine pentru slujire într-o zi de declin

   Înainte de a-și încheia scrisoarea, Pavel se străduiește să-l îndemne pe Timotei să înceapă imediat slujirea. El nu numai că îl încurajează să facă acest lucru, nu, chiar mai mult: îi dă o „însărcinare” înaintea lui „Dumnezeu și a lui Isus Hristos”, pe care trebuia s-o îndeplinească. Timotei trebuia să ia în serios această slujbă. Avea responsabilitatea de a-și îndeplini pe deplin slujba, pentru că Domnul spusese: „Oricui i s-a dat mult, i se va cere mult” (Luca 12.48). Faptul că însărcinarea era dată „înaintea” lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos [2 Timotei 4:1] înseamnă că Timotei trebuia să slujească având în vedere faptul că se afla sub privirea atentă a unor Persoane divine. Orice slujire trebuie să fie efectuată fiind conștient că ești observat de ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Măsuri de protecțiile și mijloacele de ajutor ale omului lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În capitolul 3, apostolul îi arată lui Timotei măsurile de protecție și instrumentele de ajutor de care are nevoie omul lui Dumnezeu pentru a-și face slujba „în zilele din urmă”. Este însă puțin probabil ca cineva să se folosească de aceste ajutoare și protecții dacă nu este conștient de cât de mare este pericolul care îl înconjoară. Așadar, înainte de a vorbi despre aceste măsuri de protecție, Pavel îi oferă lui Timotei o imagine vie a stării mărturiei creștine în ultimele zile. Timotei, de fapt, ar trebui să înțeleagă clar circumstanțele în care a fost chemat la slujire. Nu este o imagine deosebit de frumoasă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Principii importante despre cum un om al lui Dumnezeu poate sluji Domnului în vremuri de declin

   În primul capitol, Pavel i-a prezentat lui Timotei calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin. Acum, în al doilea capitol, Pavel îi dă câteva principii importante despre cum să-L slujească pe Domnul. Pavel a vorbit despre starea lucrurilor în mărturia creștină, precum și despre necesitatea de a fi preocupat în slujba Domnului. Acum îi transmite lui Timotei cel puțin douăsprezece sfaturi utile pentru slujirea sa. Aceste sfaturi sunt importante pentru toți cei care slujesc Domnului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Calitățile morale și spirituale de care are nevoie omul lui Dumnezeu într-o zi de declin

   În salutările și încurajările pe care Pavel i le adresează lui Timotei, el descrie cu atenție calitățile morale și spirituale de care are nevoie slujitorul Domnului într-o perioadă de declin public al mărturiei creștine. Această schiță ne oferă o imagine vie a ceea ce ar trebui să fie un slujitor al Domnului în vremuri dificile, cum ar fi aceste ultime zile din istoria Bisericii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Timotei: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Decăderea - o zi de ruină și pieire

   În prima sa scrisoare către Timotei, Pavel i-a instruit pe credincioși cu privire la comportamentul care se cuvine în casa lui Dumnezeu. În cea de-a doua scrisoare, el ne instruiește cum trebuie să ne comportăm atunci când lucrurile sunt în dezordine în casa lui Dumnezeu. În această scrisoare se remarcă faptul că în zilele din urmă există un declin spiritual generalizat în mărturia creștină și că este nevoie de nevoie de înțelepciune pentru a te comporta corect în astfel de vremuri.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iuda: Decăderea în creștinătate și calea credinciosului - Stanley Bruce Anstey

   Această epistolă prezintă adevăratul caracter al apostaziei în mărturisirea creștină și îi dă credinciosului certitudinea fermă că apostazia nu-l va afecta, cu condiția să se bazeze pe mijlocirea preoțească a lui Hristos. Cel care ne-a mântuit este, de asemenea, capabil să ne păstreze și să ne păzească, iar într-o zi ne va prezenta „fără vină înaintea slavei Sale, cu bucurie”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Conduita în casa lui Dumnezeu (capitolele 2-6)

   Pentru ca Timotei să poată prezenta credincioșilor rânduiala casei, el însuși trebuie să aibă o bună înțelegere a acesteia. Tocmai în acest scop, Pavel scrie această scrisoare. El spune: „Îți scriu acestea sperând să vin la tine mai curând; dar dacă voi întârzia, ca să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3.14,15). În capitolele 2-6, Pavel îi prezintă lui Timotei ordinea casei lui Dumnezeu și comportamentul adecvat pentru fiecare domeniu din ea. El abordează pe rând cele trei domenii de privilegii și responsabilități în casa lui Dumnezeu - preoția, slujba și darul - și prezintă cu atenție ordinea corectă pentru fiecare domeniu. Timotei trebuie să se orienteze după acest model pentru a îndruma pe credincioși să se comporte într-un mod adecvat casei.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Primul capitol este introducerea epistolei. Acest lucru devine clar din cuvintele lui Pavel din capitolul 2: „Îndemn, deci, înainte de toate” (1 Timotei 2.1). Aici încep deci îndemnurile privind ordinea casei lui Dumnezeu; tot ceea ce precedă este deci introductiv. Primul capitol reprezintă însărcinarea apostolică a lui Timotei, dată lui de Pavel.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Timotei: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Preocuparea apostolului Pavel în această epistolă este ca creștinii credincioși să trăiască în ordinea corectă în casa lui Dumnezeu și astfel să dea mărturie lumii despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu ca Mântuitor și Dumnezeu Creator. Pavel îi dă lui Timotei o însărcinare apostolică de a-i instrui pe credincioși în mod corespunzător în doctrină și practică.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

   În secțiunea anterioară, îndemnurile au fost adresate unor grupuri specifice de persoane, dar acum ele sunt extinse la credincioși în general. Credincioșii trebuie să sprijine răspândirea adevărului prin rugăciune și prin comportament evlavios. Ei sunt încurajați să se roage pentru lucruri în general și mai ales pentru slujitorii Domnului, care răspândesc adevărul. De asemenea, ei ar trebui să se roage ca credincioșii să dea o bună mărturie celor pierduți.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Partea opusă a identificării credinciosului cu moartea lui Hristos este identificarea credinciosului cu învierea lui Hristos. Această temă o abordează Pavel în continuare. În capitolul 2, el a arătat ce înseamnă, practic, să fi murit împreună cu Hristos: suntem despărțiți de lumea oamenilor, de înțelepciunea oamenilor și de religia oamenilor. Acum Pavel arată ce rezultat practic are identificarea noastră cu învierea lui Hristos: noi suntem aduși în legătură cu lumea lui Dumnezeu de sus și cu tot ceea ce este acolo. De aceea Coloseni 2.20-23 prezintă partea negativă a acestui mare adevăr, iar Coloseni 3.1-4 prezintă partea pozitivă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   Pavel a vorbit mai întâi despre importanța înțelegerii tainei lui Dumnezeu și a mersului în dragoste pe calea credinței împreună cu frații. În acest fel, adevărul tainei ar fi pus în practică. Acum el avertizează asupra pericolului de a fi distras de la acest obiectiv. În al doilea capitol, el expune diferitele trucuri și capcane folosite de diavol pentru a-i îndepărta pe credincioși de la simplitatea față de Hristos [compară cu 2 Corinteni 11.3]. El arată, de asemenea, că Hristos este răspunsul la tot ceea ce vrăjmașul introduce pentru a-i prinde în capcană pe credincioși.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Filimon: - Stanley Bruce Anstey

   Aceasta este una dintre cele patru „epistole pastorale” (1 și 2 Timotei, Tit și Filimon) scrise de apostolul Pavel. Aceste epistole sunt numite „epistole pastorale” deoarece sunt adresate unor persoane și nu unor adunări - fiecare dintre ele are un caracter pastoral și conține sfaturi pentru destinatarul scrisorii. Epistola către Filimon este însă unică în rândul epistolelor pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur personală între două persoane. De aceea ea are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în acțiune într-o situație reală. Epistola nu conține învățături directe sau îndemnuri generale la o viață creștină, dar ne oferă un exemplu inspirat de har și politețe creștină.

   A fost scrisă în momentul în care Pavel a scris Epistola către Coloseni și a fost dusă în Colose împreună cu acea epistolă de către Tihic și Onisim (Coloseni 4.7-9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Având în vedere ceea ce îi frământa pe credincioșii din Colose, este interesant că Pavel nu își începe scrisoarea avertizându-i cu privire la învățăturile false care circulau în zona lor. El nu începe prin a demasca imediat această rătăcire. Mai degrabă, în primul capitol, el le prezintă gloria lui Hristos, pentru ca ei să poată înțelege mai bine măreția Persoanei și a lucrării Sale. În acest fel, credincioșii din Colose vor vedea că în Hristos aveau tot ceea ce le era necesar și, astfel, nu vor fi tentați să se îndrepte spre ideile noi care erau aduse. De asemenea, Pavel le arată credincioșilor din Colose că în taină creștinilor credincioși le-au fost date „toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii” (Coloseni 2.2,3) și că astfel ei sunt „desăvârșiți în El [Hristos]” (Coloseni 2.10). ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola către Coloseni: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   Motivul scrierii epistolei către Coloseni a fost că apăruseră o serie de învățături false. Ele proveneau din filosofia greacă, din iudaismul heterodox și din misticism. Aceste erori au fost începutul a ceea ce mai târziu va fi cunoscut sub numele de gnosticism. Gnosticismul înseamnă „cunoaștere superioară” și descrie în mod adecvat ceea ce anumiți învățători pretindeau în mod fals că posedă. Aceste învățături false au tulburat Biserica primară în diferite locuri. Unul dintre aceste locuri a fost Colose. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

  Dacă un om este cu adevărat născut din Dumnezeu, el va crede în Hristos și Îl va iubi pe Dumnezeu; el își va dovedi autenticitatea prin faptul că îi iubește pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu - adică pe frații și surorile sale în credință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

  Ioan, după ce în capitolul 3 versetul 24 a introdus subiectul Duhului Sfânt care locuiește în copiii lui Dumnezeu, se grăbește în acest al patrulea capitol să ne avertizeze cu privire la numeroasele duhuri false [profeți] care au ieșit în lume căutând să imite Duhul lui Dumnezeu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

   Ioan face o mică digresiune pentru a explica de unde își iau copiii lui Dumnezeu puterea morală pentru a practica dreptatea (neprihănirea): aceasta vine din contemplarea dragostei Tatălui.

   În Ioan 3.16, Ioan vorbește despre măsura dragostei lui Dumnezeu pentru cei pierduți; aici, în 1 Ioan 3.1, el vorbește despre felul dragostei Tatălui pentru copiii Săi. Noi suntem subiectele dragostei Sale! El vrea ca noi nu numai să cunoaștem acest fapt minunat, ci și să ne bucurăm de el. A trăi fiind conștienți că suntem iubiți în chip desăvârșit și veșnic de Tatăl este o motivație puternică pentru a trăi în mod corect. Într-adevăr, El ne iubește la fel de mult cum Îl iubește pe Fiul Său (Ioan 17.23)!

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

   După ce Ioan a vorbit despre purtarea de grijă plină de har a lui Dumnezeu pentru copiii Săi înclinați să eșueze, el se grăbește să corecteze concepția greșită conform căreia cineva ar putea crede că el învață că ar fi în regulă pentru un copil al lui Dumnezeu să păcătuiască (deoarece există această purtare de grijă). El exclamă: „Copiii mei, vă scriu aceasta, pentru ca să nu păcătuiți”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (3) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 25.31-46

   3. | Venirea Domnului cu privire la națiuni

   Așa cum am menționat la începutul acestei prelegeri, această ultimă parte a vorbirii de pe Muntele Măslinilor a Domnului se referă la venirea (arătarea) Sa în legătură cu națiunile păgâne (Matei 25.31-46).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (2) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.45-25.30

   2. | Venirea Domnului pentru creștinătate

   La începutul acestei secțiuni, observăm o schimbare clară în exprimările Domnului referitoare la venirea Sa. Această schimbare indică faptul că El nu vorbește despre aceiași oameni ca în secțiunea anterioară.

   Unele dintre diferențele din acest pasaj sunt: 

·       Venirea Domnului nu este menționată ca fiind venirea Fiului Omului.

·       Venirea Domnului (răpirea) este menționată de trei ori.

·       Nu este citată nicio profeție din Vechiul Testament.

·       Nu sunt date semne pământești.

·       Ierusalimul și Templul nu sunt menționate.

·       Sabatul nu este menționat.

·       Hristos ca Mesia nu este menționat („Hristos” înseamnă „Mesia”; Ioan 1:41).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Vorbirea de pe Muntele Măslinilor în Matei 24 și 25 (1) - Stanley Bruce Anstey

   Versete călăuzitoare: Matei 24.1-44

   1. | Venirea Domnului cu privire la Israel

   Domnul tratează mai întâi venirea Sa în legătură cu Israel, deoarece evanghelia după Matei este scrisă în primul rând pentru iudei. Venirea Sa în legătură cu Israel are a face cu arătarea Sa după necazul cel mare, nu cu răpirea. El Se adresează ucenicilor Săi ca și cum ei ar fi rămășița iudaică care va fi pe pământ în acea zi viitoare

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 3 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Această a treia epistolă o completează pe cea de-a doua în multe feluri. În cea de-a doua epistolă ni se spune pe cine să nu primim și cu cine să nu avem părtășie, iar în cea de-a treia epistolă ni se spune pe cine să primim și cu cine să avem părtășie. Așadar, o ușă închisă caracterizează cea de-a doua scrisoare, pentru că este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu învățătorii răi. În schimb, o ușă deschisă marchează această a treia epistolă, deoarece este vorba despre modul în care trebuie să ne purtăm cu adevărații slujitori ai Domnului, care aduc adevărul.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Ioan - Stanley Bruce Anstey

   Epistolele a doua și a treia ale lui Ioan sunt în general considerate ca fiind anexe la prima epistolă. Ele poartă caracteristicile primei epistole în ceea ce privește stilul, alegerea cuvintelor și limbajul. Există puține îndoieli că apostolul Ioan este autorul ambelor epistole, chiar dacă numele său nu este menționat. Fiind vorba de epistole pastorale (adică scrisori adresate unor persoane și nu unei adunări sau unui grup de oameni), aceste epistole dau sfaturi în legătură cu frații care călătoreau predicând și învățând.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

   Primele patru versete din capitolul 1 constituie introducerea scrisorii. Este o descriere a faptului că viața veșnică a fost revelată în lume în Persoana Fiului lui Dumnezeu și că persoane competente și de încredere (apostolii) au dat mărturie despre aceasta. Ei ne-au vestit acest fapt minunat, pentru ca noi să avem parte de această viață împreună cu ei și astfel să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul și cu toți cei în care Dumnezeu a lucrat.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 1 Ioan: Introducere - Stanley Bruce Anstey

   În partea principală a epistolei, Ioan dă trei motive pentru care le scrie credincioșilor din acest timp:

1.     bucuria lor prin părtășia cu Tatăl și cu Fiul trebuia să fie deplină (1 Ioan 1.3,4).

2.     să nu eșueze pe cale din cauza păcatului (1 Ioan 2.1).

3.     ei ar trebui să aibă cunoștința conștientă și siguranța că posedă viața veșnică (1 Ioan 5.13).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 13 - M. G. de Koning

 

36. Pe voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă - 2 Corinteni 13.1-6

37. Rugăciuni, îndemnuri, saluturi şi dorinţe de binecuvântare - 2 Corinteni 13.7-13

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 12 - M. G. de Koning

 

33. Răpit până în al treilea cer - 2 Corinteni 12.1-6

34. Harul Meu îţi este de ajuns - 2 Corinteni 12.7-10

35. Grija lui Pavel pentru corinteni - 2 Corinteni 12.11-21

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 11 - M. G. de Koning

 

29. Simplitatea faţă de Hristos - 2 Corinteni 11.1-4

30. Pavel şi apostolii falşi - 2 Corinteni 11.5-15

31. Pavel nebun şi ieşit din minţi - 2 Corinteni 11.16-23a

32. Suferinţele lui Pavel - 2 Corinteni 11.23b-33

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 10 - M. G. de Koning

 

27. Dărâmarea întăriturilor - 2 Corinteni 10.1-6

28. Fiecăruia în cercul lui de acţiune - 2 Corinteni 10.7-18

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 9 - M. G. de Koning

 

25. Dumnezeu îl iubeşte pe acela care dă cu bucurie- 2 Corinteni 9.1-7

26. Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru darul Său de nespus - 2 Corinteni 9.8-15

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 8 - M. G. de Koning

 

22. Darul de a dărui - 2 Corinteni 8.1-8

23. Fiecăruia la fel de mult - 2 Corinteni 8.9-15

24. Diaconi - 2 Corinteni 8.16-24

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 7 - M. G. de Koning

 

20. Dumnezeu, Cel care îi mângâie pe cei smeriţi - 2 Corinteni 7.2-8

21. Întristare potrivit lui Dumnezeu - 2 Corinteni 7.9-16

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 6 - M. G. de Koning

 

16. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu (1) - 2 Corinteni 6.1-4

17. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu (2) - 2 Corinteni 6.5-13

18. Jugul nepotrivit - 2 Corinteni 6.14-16

19. Despărţire - de la ce şi pentru ce? - 2 Corinteni 6.17-7.1

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 5 - M. G. de Koning

 

12. O clădire de la Dumnezeu - 2 Corinteni 5.1-5

13. Scaunul de judecată al lui Hristos - 2 Corinteni 5.6-10

14. Unul a murit pentru toţi - 2 Corinteni 5.11-15

15. O nouă creaţie în Hristos - 2 Corinteni 5.16-21

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 4 - M. G. de Koning

 

9. Strălucirea luminii Evangheliei - 2 Corinteni 4.1-6

10. Comoara în vase de lut - 2 Corinteni 4.7-15

11. Cele nevăzute sunt veşnice - 2 Corinteni 4.16-18

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 3 - M. G. de Koning

 

7. Epistolă a lui Hristos - 2 Corinteni 3.1-6

8. Vechiul şi noul legământ - 2 Corinteni 3.6-18

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 2 - M. G. de Koning

 

5. Întristare, bucurie, iertare - 2 Corinteni 1.23-2.11

6. O mireasmă a lui Hristos - 2 Corinteni 2.12-17

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 1 - M. G. de Koning

 

1. Introducere, laudă şi strâmtorare - 2 Corinteni 1.1-5

2. Mângâiere pentru alţii - 2 Corinteni 1.6-11

3. Amânarea vizitei lui Pavel - 2 Corinteni 1.12-17

4. În El este "da" - 2 Corinteni 1.18-22

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa se dovedeşte prin felul în care procedăm cu nedreptatea (versetele 1-13)

 

   Versetul 1

 

Iacov 5.1: Veniţi acum, bogaţilor, plângeţi, tânguindu-vă de nenorocirile voastre care vin peste voi.

 

   Lucrurile pe care le întâlnim în prima parte a acestui capitol arată clar că unii dintre cei care se declarau creștini cu siguranță nu erau mântuiți. Modul în care Iacov se adresează acestor oameni „bogați” arată că el nicidecum nu-i considera credincioși. El nici măcar nu-i numește aici „frați” - așa cum s-a adresat până acum auditoriului său în această scrisoare (Iacov 1.2,9,16,19; 2.1,14; 3.1 etc.).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa în legătură cu carnea, cu lumea şi cu diavolul (versetele 1-10)

 

   Iacov abordează acum o altă chestiune, care a tulburat pacea în comunitatea iudeo-creștină. Cei trei mari vrăjmași ai creștinului au lucrat necontrolat în viața multora care au declarat că sunt mântuiți: carnea, lumea și diavolul.

 

   Problema era că unii dintre iudei, care mărturiseau credința în Domnul Isus, nu se rupseseră încă cu adevărat de vechea lor viață lumească, și astfel au adus aceste comportamente cu ei în comunitatea creștină. Chiar dacă au fost educaţi în iudaism - o religie care le-a adus mai aproape adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu - aceasta nu însemna că toți trăiau în credință. A existat o grupă mixtă printre credincioșii iudei. Mulți dintre ei s-au declarat de partea creștinismului și au început să se miște în rândurile creștine, dar au adus cu ei obiceiurile lumeşti. Dovada tristă a faptului că aceşti trei dușmani lucrau în mijlocul lor s-a văzut în „luptele și certurile” care erau între ei. Acest lucru, la rândul său, a pus sub semnul întrebării mântuirea lor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa se va arăta în ceea ce spunem (versetele 1-18)

 

   Folosirea limbii şi abuzul în folosirea ei

 

   Un alt domeniu, în care acești credincioși iudei aveau tendința de a avea „hainele de mormânt” ale iudaismului agățate de ei, a fost atitudinea lor de superioritate față de cei dintre neamuri. Acest lucru le fusese inoculat de-a lungul multor secole. Este destul de ușor de înțeles că un astfel de lucru ar putea să se producă; ca izraeliți erau poporul „ales” al lui Dumnezeu (Deuteronomul 7.6; 14.2) și erau favorizați de Dumnezeu față de celelalte națiuni (Deuteronomul 28.9-13; 32.8-14) - și mândria lor națională a fost dezvăluită în această chestiune. Tendința acestor iudei convertiți a fost de a aduce acest spirit cu ei în rândurile creștine.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa este verificată prin felul în care noi tratăm pe alţii (versetele 1-26)

 

   Un alt domeniu în care credința este testată și în care se arată autenticitatea ei este în relaţiile cu ceilalți. Iacov continuă să abordeze acest subiect foarte practic.

 

   De asemenea, ceea ce citim aici avea o aplicație deosebită pentru frații săi iudei, care au mărturisit convertirea lor la Hristos. Prețuirea unei persoane (părtinirea) era un lucru obișnuit printre evrei. Domnul a menționat acest lucru în legătură cu o nuntă (Luca 14.7-11) și la fel și la sărbătorile lor comune (Matei 23.6), dar El nu a fost de acord, bineînțeles.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credința se dovedeşte în modul în care procedăm în încercări (versetele 1-18)

 

   Salut

   Versetul 1

 

Iacov 1.1: Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Salut!

 

   „Iacov” le scrie compatrioților săi care au mărturisit credința în „Domnul Isus Hristos”. El nu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli (Luca 6.13-16), ci unul dintre bătrânii principali din adunarea din Ierusalim (Faptele apostolilor 12.17; 15.13-21; 21.17-25; Galateni 2.9). Iacov era „fratele Domnului”, deoarece a crescut în familia lui Iosif și a Mariei (Marcu 6.3; Galateni 1.19). În timpul slujbei pământești a Domnului, el a fost un necredincios (Ioan 7.3-10), dar s-a convertit la scurt timp după moartea lui Isus. Asta s-a întâmplat probabil când Domnul i s-a arătat la scurt timp după învierea Sa din moarte (1 Corinteni 15.7). Istoricul Josephus ne spune că Iacov a fost omorât cu pietre în același mod ca Ştefan de către Sinedriu (consiliul evreiesc) în jurul anilor 61-62 d.Hr.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

 

   Introducere

 

   Epistola lui Iacov este cea mai veche epistolă inspirată din Noul Testament și a fost scrisă în jurul anului 45 d.Hr. În timpul acela Biserica era formată în mare parte din credincioși iudei. Primele neamuri au fost mântuite și adăugate la Biserică. În ceea ce privește cunoaşterea adevărului deplin al creștinismului, Biserica se afla într-o perioadă de tranziție. Credincioșii din acea vreme nu aveau încă o înțelegere deplină a credinței, pe care o îmbrățișaseră, în primul rând pentru că învățăturile apostolului Pavel, care se refereau la „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.27; compară cu Coloseni 1.25), nu le fuseseră încă comunicate. Drept urmare, în practică, ei nu au fost complet despărţiţi de rânduiala iudaică, o rânduială pe care scriitorul epistolei către Evrei o numește „tabără” (Evrei 13.13). Epistola către Evrei insistă asupra unei despărțiri complete de iudaism. Însă epistola aceasta a fost scrisă abia mulți ani mai târziu - în jurul anului 63 d.Hr. Credincioșii iudei, care credeau în Domnul Isus, nu înțeleseseră încă semnificația învățăturii din Ioan 10.1-9, care vorbea despre faptul că ei vor fi scoși din „curtea oilor” iudaică în deplina lumină și libertate a privilegiului creștin și a slujbei „turmei” Sale (Ioan 10.16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12b: Isus Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25)

 

   Epistola către Evrei se încheie cu îndemnuri practice, dorinţe de binecuvântare şi salutări. De altfel versetele 17-21 se leagă de versetele 12-16, unde noi găsim unele însuşiri ale poporului nou-testamental al lui Dumnezeu:

 

- un popor „sfinţit” prin sângele lui Hristos (versetul 12),

- un popor unit practic cu Hristos, care în afara „taberei” poartă ocara Lui (versetul 13),

- un popor de străini, în călătorie spre cetatea viitoare (versetul 14),

- un popor de închinători, care aduc permanent lui Dumnezeu jertfe de laudă (versetul 15),

- un popor de oameni care fac bine unii altora şi împart bunurile lor între ei (versetul 16).

 

   La aceasta se adaugă patru însuşiri importante, care caracterizează pe adevăratul popor al lui Dumnezeu „din afara taberei”: ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12a: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16)

 

   Versetul 8 stă aici pe de o parte ca încheiere a celor prezentate anterior şi pe de altă parte ca punct de plecare strălucitor a părţii de încheiere a epistolei către Evrei. În toate încercările, încurcăturile şi dezavantajările una este sigur, că Isus Hristos este acelaşi. Compară versetul 7 şi 8:

 

- Conducătorii pleacă înaintea noastră, dar Isus Hristos rămâne tot timpul;

- Conducătorii ne vestesc Cuvântul, însă Isus Hristos este împlinirea Cuvântului;

- Conducătorii trăiesc prin credinţă, însă Isus Hristos este ţelul final al credinţei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IX-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - O umblare curată (Evrei 13.1-7) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

    

   3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VIII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VI-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.6 Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a V-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.5 Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IV-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Energia credinţei (Evrei 11.23-38) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.4 Energia credinţei (Evrei 11.23-38)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - prezentare schematică

           

         Vezi documentul în format PDF 

 

  DOWNLOAD (PDF)