...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 30.11.2021 

Comentarii biblice

 

Noul Testament

 

 Adevărata sfinţire  - Ioan 17,17-19  - W. Kelly

HTML

PDF

 Al cincilea cuvânt de pe cruce - Suferinţa  - Ioan 19,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al doilea cuvânt de pe cruce - Mântuirea  - Luca 23,42-43  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al patrulea cuvânt de pe cruce - Frica  - Matei 27,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaptelea cuvânt de pe cruce - Consacrarea  - Luca 23,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaselea cuvânt de pe cruce - Victoria  - Ioan 19,30  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea  - Ioan 19,25-27  - C.H.S.

HTML

PDF

 A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - 1 Ioan 2,2

HTML

PDF

 Banul pierdut  - Luca 15,8-10  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ce să fac cu Isus?  - Matei 27,21-22  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Crima de pe Golgota  - Ioan 19,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Cununa de spini - Matei 27,29  - C.H.S.

HTML

PDF

 Darul limbilor şi al prorociei - 1 Corinteni 14

HTML

PDF

 Darurile duhovniceşti / Mădularele trupului - 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Diademele Mântuitorului - Apocalipsa 19,12

HTML

PDF

 Dimineaţa din ziua răstignirii  - Matei 21,1  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Fapta de dragoste supremă  - Ioan 15,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ghetsimani   - Matei 26,36  - C.H.S.

HTML

PDF

 Hristos făcut blestem pentru noi   - Galateni 3,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Iosif din Arimatea   - Marcu 15,42-46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Isus ştia ce va face   - Ioan 6,6  - C.H.S.

HTML

PDF

 Înţelepciunea lui Dumnezeu rânduită de Dumnezeu spre slava noastră - 1 Corinteni 2,6-8

HTML

PDF

 Lepădarea lui Petru  - Ioan 18,25  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Lucrează pentru Isus   - Matei 21,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Lupta de moarte din grădina Ghetsimani  - Matei 26,42  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Mă iubeşti   - Ioan 21,16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Mesajul despre dragostea Domnului nostru  - Marcu 16,7

HTML

PDF

 Mesajul învierii: Du-te la fraţii Mei!  - Ioan 20,17

HTML

PDF

 Moartea lui Ştefan   - Faptele Apostolilor 7,59-60  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naştere din nou prin botez?  - Marcu 16,15-16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naşterea Domnului Isus  - Luca cap. 2  - W.J.O.

HTML

PDF

 Oaia rătăcită   - Luca 15,4-7  - C.H.S.

HTML

PDF

 O atenţionare  - Matei 26,31  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 O frânghie întreită  - Ioan cap. 14   - W. T. Turpin

HTML

PDF

 O întrebare serioasă şi un răspuns corect  - Ioan 6,66-69  - C.H.S.

HTML

PDF

 O socoteală afaceristă   - Filipeni 3,7-9  - C.H.S.

HTML

PDF

 Pe drumul spre Emaus   - Luca cap. 24  - W.J.O.

HTML

PDF

 Primul cuvânt de pe cruce - Iertarea  - Luca 23,34  - C.H.S.

HTML

PDF

 Planul uciderii lui Isus  - Matei 26,3-4  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Primirea păcătosului   - Luca 15,22-23  - C.H.S.

HTML

PDF

 Râuri de apă vie   - Ioan 7,37-39  - W.T.P. Wolston

HTML

PDF

 Reabilitarea lui Petru   - Luca 22,60-62  - C.H.S.

HTML

PDF

 Recunoştinţa   - Luca 17,15-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Reprezentanţi ai lui Hristos   - Marcu 5,17-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Roagă-te şi nu obosi în a te ruga  - Luca 18,1-8  - C.H.S.

HTML

PDF

 Să faceţi orice vă va zice   - Ioan 2,5  - C.H.S.

HTML

PDF

 Sărutul trădătorului  - Luca 22,48  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Sângele lui Abel şi sângele lui Isus  - Evrei 12,24  - C.H.S

HTML

PDF

 Scaunul de judecată al lui Hristos  - 2 Cor. 5,10-11a

HTML

PDF

 Semnele caracteristice ale credinţei  - Ioan 4,48  - C.H.S

HTML

PDF

 Strigătul de la miezul nopţii  - Matei 25,6

HTML

PDF

 Toată creaţia suspină  - Matei 27,54  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Trădarea   - Luca 22,47-48  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ucenicul pe care-l iubea Isus  - Ioan 21,20-23  

HTML

PDF

 Ultima cină  - Matei 26,18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos  - Ioan 10,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Vasele cu apă din Cana  - Ioan 2,7  - C.H.S.

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus  - Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-4,25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Marcu 2,1-22  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 2,23-28  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 3,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 6,30-44  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Luca 1,1-4  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,5-25  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,26-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,39-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,57-80  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,1-7  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,8-14  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,15-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,39-52  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 3,1-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,1-13  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,14-44  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,1-11  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,12-39  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 19,11-27  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 23,26-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,1-43  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,44-53  - F. Rienecker

HTML

PDF

 

 Studiu: Ioan cap.1  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.2  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.3  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.4  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.5  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.6  - F.B. Hole

HTML

PDF

 

Studiu: Ioan Introducere - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 1,1-51 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 2,1-25 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,1-13 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,14-36 - W. Kelly 

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Romani Introducere  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,1-17  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,18-2,29  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 3,1-31  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 4,1-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,12-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 6,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,12-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,12-30  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,31-39  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 9,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 10,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 11,1-36  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 12,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 13,1-14  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 14,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 15,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 16,1-27  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 1 Corinteni - Introducere; cap. 1 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 2, 3 şi 4 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 5 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 6, 7, 8 şi 9 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 10 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 11 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 12 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 13 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 14 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 15 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 16 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 

 

 2 Corinteni - cap. 1 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 2 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 3 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 4 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 5 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 6 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 7 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 8 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 9 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 10 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 11 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 12 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 2 Corinteni - cap. 13 - M.G. de Koning

HTML

PDF

 

 

 

 Galateni - Introducere; cap. 1 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 2 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 3 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 4 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,1-12 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,13-26 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,1-10 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,11-18 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: Efeseni - Introducere   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,1-14   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,15-23   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,1-10   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,11-22   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,1-13   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,14-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,1-6   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,7-19   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,20-32   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,1-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,22-6,9   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 6,10-6,24   - Matta Behnam

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Filipeni - Introducere   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,1-12   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,13-19   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,20-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,1-11   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,12-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 3,1-21   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,1-9   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,10-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni 1,1-29   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 2,1-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 3,1-25   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 4,1-18   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,1-12   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,13-18   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,1-11   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,12-28   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 1   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 2   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 3   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,1-5 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,6-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,1-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,13-17 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 3,1-18 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 1  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 2  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 3  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 4  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 5  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 6  -  A. Remmers

HTML

PDF

 

 

1 Timotei cap. 2: Un comentariu verset cu verset   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Intro  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 1  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.1-13  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.14-21  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.22-26  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.1-9  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.10-17  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 4.1-22  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: Evrei 12,18-24   - H. Smith

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 2

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 3

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 4

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 5

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 6

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 7

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 8

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 9

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 10

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 11

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 12

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 13

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 2 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 3 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 4 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 5 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 6 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 7 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 8 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 9 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 10 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 11 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 12 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 13 - H. C. V.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere (1), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Introducere (2), Studiul 1 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 2: Isus - Fiul lui Dumnezeu; Evrei 1.1-2.4 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 3: Isus - Fiul Omului; Evrei 2.5-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 4: Isus - Fiul peste casa lui Dumnezeu; Evrei 3.1-4-13 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea I: Isus - Marele Preot pentru slăbiciunile noastre; Evrei 4.14-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 5: Partea a II-a: Intercalare: Realitatea mai bună şi legată cu mântuirea; Evrei 5.11-6.20 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea I: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Însuşirile lui Melhisedec - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a II-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Nedesăvârşirea preoţiei levitice - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 6: Partea a III-a: Isus - Marele Preot al serviciului nostru divin; Evrei 7.1-28: Măreţia preoţiei lui Hristos - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea I: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.1-5: Isus - Slujitorul Locului Preasfânt - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 7: Partea a 2-a: Isus - Slujitorul unui legământ mai bun; Evrei 8.6-13: Isus şi noul legământ - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea 1: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul dintâi - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 8: Partea a 2-a: Isus a intrat în cortul mai desăvârşit; Evrei 9.1-12: Cortul al doilea - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea 1: Isus - Jertfa mai bună: Sângele lui Hristos: Evrei 9.13-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 2-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a intrat în Locul Preasfânt: Evrei 9.23-28 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 3-a: Isus - Jertfa mai bună: Hristos a venit în lumea aceasta: Evrei 10.1-10 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 9: Partea a 4-a: Isus - Jertfa mai bună: Jertfa lui Hristos adusă odată pentru totdeauna: Evrei 10.11-18 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea 1: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt Evrei: 10.19-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 10: Partea a 2-a: Isus ne introduce în adevăratul Loc Preasfânt: Posesiunea mai bună şi care rămâne: Evrei 10.23-34 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea 1: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Viaţa prin credinţă Evrei: 10.35-11.2 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 2-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Principiile credinţei Evrei: 11.3-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 3-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Răbdarea credinţei Evrei: 11.8-22 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 4-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Energia credinţei Evrei: 11.23-38 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 5-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Alergarea credinţei Evrei: 11.39-12.3 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 6-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Încercarea credinţei Evrei: 12.4-11 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 7-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Urmărirea sfinţirii Evrei: 12.12-17 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 8-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; Intrarea în lucrurile mai bune Evrei: 12.18-29 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 11: Partea a 9-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu; O umblare curată Evrei: 13.1-7 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei Evrei: 13.8-16 - WJO

HTML

PDF

 Studiul nr. 12: Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor Evrei: 13.17-25 - WJO

HTML

PDF

 

 

 Cerurile deschise: Evrei cap.1-cap.4  -  J. G. Bellett

HTML

PDF

 

 

 Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Petru 1,1  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,2-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,8-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,12-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,15-17  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,18-21  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,22-25  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,5-8  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,9-10  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,11-12  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,13-20  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,21-25  - H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,5-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,10-15a  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,15b-18  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,19-22  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,1-6  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,7-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,12-16  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,17-19  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,1-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,8-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,10-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Petru 1,1-21  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 2,1-22  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 3,1-18  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: 1 Ioan 1,1-4  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 1,5-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,1-2  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,3-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,7-11  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,12-13  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,14-27  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,28-3,6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,7-3,10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,11-3,17  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,18-3,24  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,7-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,11-16  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,17-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,1-5  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,6-12  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,13-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 3 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Apocalipsa - Introducere  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,7-10  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,11-16  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,17-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,1-7  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,8-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,12-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,18-29  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,7-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,14-22  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 4,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 5,1-14  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 6,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 7,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 8,1-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 9,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 10,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 11,1-19  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 12,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 13,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 14,1-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 15,1-8  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 16,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 17,1-18  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 18,1-24  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 19,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 20,1-15  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 21,1-27  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 22,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Apocalipsa - Prezentare schematică

PDF

 

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 13 - M. G. de Koning

 

36. Pe voi înşivă cercetaţi-vă, dacă sunteţi în credinţă - 2 Corinteni 13.1-6

37. Rugăciuni, îndemnuri, saluturi şi dorinţe de binecuvântare - 2 Corinteni 13.7-13

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 12 - M. G. de Koning

 

33. Răpit până în al treilea cer - 2 Corinteni 12.1-6

34. Harul Meu îţi este de ajuns - 2 Corinteni 12.7-10

35. Grija lui Pavel pentru corinteni - 2 Corinteni 12.11-21

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 11 - M. G. de Koning

 

29. Simplitatea faţă de Hristos - 2 Corinteni 11.1-4

30. Pavel şi apostolii falşi - 2 Corinteni 11.5-15

31. Pavel nebun şi ieşit din minţi - 2 Corinteni 11.16-23a

32. Suferinţele lui Pavel - 2 Corinteni 11.23b-33

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 10 - M. G. de Koning

 

27. Dărâmarea întăriturilor - 2 Corinteni 10.1-6

28. Fiecăruia în cercul lui de acţiune - 2 Corinteni 10.7-18

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 9 - M. G. de Koning

 

25. Dumnezeu îl iubeşte pe acela care dă cu bucurie- 2 Corinteni 9.1-7

26. Mulţumire fie adusă lui Dumnezeu pentru darul Său de nespus - 2 Corinteni 9.8-15

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 8 - M. G. de Koning

 

22. Darul de a dărui - 2 Corinteni 8.1-8

23. Fiecăruia la fel de mult - 2 Corinteni 8.9-15

24. Diaconi - 2 Corinteni 8.16-24

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 7 - M. G. de Koning

 

20. Dumnezeu, Cel care îi mângâie pe cei smeriţi - 2 Corinteni 7.2-8

21. Întristare potrivit lui Dumnezeu - 2 Corinteni 7.9-16

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 6 - M. G. de Koning

 

16. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu (1) - 2 Corinteni 6.1-4

17. Drumul slujitorilor lui Dumnezeu (2) - 2 Corinteni 6.5-13

18. Jugul nepotrivit - 2 Corinteni 6.14-16

19. Despărţire - de la ce şi pentru ce? - 2 Corinteni 6.17-7.1

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 5 - M. G. de Koning

 

12. O clădire de la Dumnezeu - 2 Corinteni 5.1-5

13. Scaunul de judecată al lui Hristos - 2 Corinteni 5.6-10

14. Unul a murit pentru toţi - 2 Corinteni 5.11-15

15. O nouă creaţie în Hristos - 2 Corinteni 5.16-21

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 4 - M. G. de Koning

 

9. Strălucirea luminii Evangheliei - 2 Corinteni 4.1-6

10. Comoara în vase de lut - 2 Corinteni 4.7-15

11. Cele nevăzute sunt veşnice - 2 Corinteni 4.16-18

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 3 - M. G. de Koning

 

7. Epistolă a lui Hristos - 2 Corinteni 3.1-6

8. Vechiul şi noul legământ - 2 Corinteni 3.6-18

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 2 - M. G. de Koning

 

5. Întristare, bucurie, iertare - 2 Corinteni 1.23-2.11

6. O mireasmă a lui Hristos - 2 Corinteni 2.12-17

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Epistola 2 Corinteni: Capitolul 1 - M. G. de Koning

 

1. Introducere, laudă şi strâmtorare - 2 Corinteni 1.1-5

2. Mângâiere pentru alţii - 2 Corinteni 1.6-11

3. Amânarea vizitei lui Pavel - 2 Corinteni 1.12-17

4. În El este "da" - 2 Corinteni 1.18-22

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 5 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa se dovedeşte prin felul în care procedăm cu nedreptatea (versetele 1-13)

 

   Versetul 1

 

Iacov 5.1: Veniţi acum, bogaţilor, plângeţi, tânguindu-vă de nenorocirile voastre care vin peste voi.

 

   Lucrurile pe care le întâlnim în prima parte a acestui capitol arată clar că unii dintre cei care se declarau creștini cu siguranță nu erau mântuiți. Modul în care Iacov se adresează acestor oameni „bogați” arată că el nicidecum nu-i considera credincioși. El nici măcar nu-i numește aici „frați” - așa cum s-a adresat până acum auditoriului său în această scrisoare (Iacov 1.2,9,16,19; 2.1,14; 3.1 etc.).

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 4 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa în legătură cu carnea, cu lumea şi cu diavolul (versetele 1-10)

 

   Iacov abordează acum o altă chestiune, care a tulburat pacea în comunitatea iudeo-creștină. Cei trei mari vrăjmași ai creștinului au lucrat necontrolat în viața multora care au declarat că sunt mântuiți: carnea, lumea și diavolul.

 

   Problema era că unii dintre iudei, care mărturiseau credința în Domnul Isus, nu se rupseseră încă cu adevărat de vechea lor viață lumească, și astfel au adus aceste comportamente cu ei în comunitatea creștină. Chiar dacă au fost educaţi în iudaism - o religie care le-a adus mai aproape adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu - aceasta nu însemna că toți trăiau în credință. A existat o grupă mixtă printre credincioșii iudei. Mulți dintre ei s-au declarat de partea creștinismului și au început să se miște în rândurile creștine, dar au adus cu ei obiceiurile lumeşti. Dovada tristă a faptului că aceşti trei dușmani lucrau în mijlocul lor s-a văzut în „luptele și certurile” care erau între ei. Acest lucru, la rândul său, a pus sub semnul întrebării mântuirea lor.

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 3 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa se va arăta în ceea ce spunem (versetele 1-18)

 

   Folosirea limbii şi abuzul în folosirea ei

 

   Un alt domeniu, în care acești credincioși iudei aveau tendința de a avea „hainele de mormânt” ale iudaismului agățate de ei, a fost atitudinea lor de superioritate față de cei dintre neamuri. Acest lucru le fusese inoculat de-a lungul multor secole. Este destul de ușor de înțeles că un astfel de lucru ar putea să se producă; ca izraeliți erau poporul „ales” al lui Dumnezeu (Deuteronomul 7.6; 14.2) și erau favorizați de Dumnezeu față de celelalte națiuni (Deuteronomul 28.9-13; 32.8-14) - și mândria lor națională a fost dezvăluită în această chestiune. Tendința acestor iudei convertiți a fost de a aduce acest spirit cu ei în rândurile creștine.

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 2 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credinţa este verificată prin felul în care noi tratăm pe alţii (versetele 1-26)

 

   Un alt domeniu în care credința este testată și în care se arată autenticitatea ei este în relaţiile cu ceilalți. Iacov continuă să abordeze acest subiect foarte practic.

 

   De asemenea, ceea ce citim aici avea o aplicație deosebită pentru frații săi iudei, care au mărturisit convertirea lor la Hristos. Prețuirea unei persoane (părtinirea) era un lucru obișnuit printre evrei. Domnul a menționat acest lucru în legătură cu o nuntă (Luca 14.7-11) și la fel și la sărbătorile lor comune (Matei 23.6), dar El nu a fost de acord, bineînțeles.

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Capitolul 1 - Stanley Bruce Anstey

 

   Credința se dovedeşte în modul în care procedăm în încercări (versetele 1-18)

 

   Salut

   Versetul 1

 

Iacov 1.1: Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Salut!

 

   „Iacov” le scrie compatrioților săi care au mărturisit credința în „Domnul Isus Hristos”. El nu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli (Luca 6.13-16), ci unul dintre bătrânii principali din adunarea din Ierusalim (Faptele apostolilor 12.17; 15.13-21; 21.17-25; Galateni 2.9). Iacov era „fratele Domnului”, deoarece a crescut în familia lui Iosif și a Mariei (Marcu 6.3; Galateni 1.19). În timpul slujbei pământești a Domnului, el a fost un necredincios (Ioan 7.3-10), dar s-a convertit la scurt timp după moartea lui Isus. Asta s-a întâmplat probabil când Domnul i s-a arătat la scurt timp după învierea Sa din moarte (1 Corinteni 15.7). Istoricul Josephus ne spune că Iacov a fost omorât cu pietre în același mod ca Ştefan de către Sinedriu (consiliul evreiesc) în jurul anilor 61-62 d.Hr.

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola lui Iacov: Introducere - Stanley Bruce Anstey

 

   Introducere

 

   Epistola lui Iacov este cea mai veche epistolă inspirată din Noul Testament și a fost scrisă în jurul anului 45 d.Hr. În timpul acela Biserica era formată în mare parte din credincioși iudei. Primele neamuri au fost mântuite și adăugate la Biserică. În ceea ce privește cunoaşterea adevărului deplin al creștinismului, Biserica se afla într-o perioadă de tranziție. Credincioșii din acea vreme nu aveau încă o înțelegere deplină a credinței, pe care o îmbrățișaseră, în primul rând pentru că învățăturile apostolului Pavel, care se refereau la „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor 20.27; compară cu Coloseni 1.25), nu le fuseseră încă comunicate. Drept urmare, în practică, ei nu au fost complet despărţiţi de rânduiala iudaică, o rânduială pe care scriitorul epistolei către Evrei o numește „tabără” (Evrei 13.13). Epistola către Evrei insistă asupra unei despărțiri complete de iudaism. Însă epistola aceasta a fost scrisă abia mulți ani mai târziu - în jurul anului 63 d.Hr. Credincioșii iudei, care credeau în Domnul Isus, nu înțeleseseră încă semnificația învățăturii din Ioan 10.1-9, care vorbea despre faptul că ei vor fi scoși din „curtea oilor” iudaică în deplina lumină și libertate a privilegiului creștin și a slujbei „turmei” Sale (Ioan 10.16).

.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea a 2-a: Isus, Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12b: Isus Marele Păstor al oilor (Evrei 13.17-25)

 

   Epistola către Evrei se încheie cu îndemnuri practice, dorinţe de binecuvântare şi salutări. De altfel versetele 17-21 se leagă de versetele 12-16, unde noi găsim unele însuşiri ale poporului nou-testamental al lui Dumnezeu:

 

- un popor „sfinţit” prin sângele lui Hristos (versetul 12),

- un popor unit practic cu Hristos, care în afara „taberei” poartă ocara Lui (versetul 13),

- un popor de străini, în călătorie spre cetatea viitoare (versetul 14),

- un popor de închinători, care aduc permanent lui Dumnezeu jertfe de laudă (versetul 15),

- un popor de oameni care fac bine unii altora şi împart bunurile lor între ei (versetul 16).

 

   La aceasta se adaugă patru însuşiri importante, care caracterizează pe adevăratul popor al lui Dumnezeu „din afara taberei”: ...

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 12 - Partea 1: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 12a: Isus ne conduce în afara taberei (Evrei 13.8-16)

 

   Versetul 8 stă aici pe de o parte ca încheiere a celor prezentate anterior şi pe de altă parte ca punct de plecare strălucitor a părţii de încheiere a epistolei către Evrei. În toate încercările, încurcăturile şi dezavantajările una este sigur, că Isus Hristos este acelaşi. Compară versetul 7 şi 8:

 

- Conducătorii pleacă înaintea noastră, dar Isus Hristos rămâne tot timpul;

- Conducătorii ne vestesc Cuvântul, însă Isus Hristos este împlinirea Cuvântului;

- Conducătorii trăiesc prin credinţă, însă Isus Hristos este ţelul final al credinţei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IX-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - O umblare curată (Evrei 13.1-7) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

    

   3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VIII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VII-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

   Intercalare: Sângele care vorbeşte despre lucruri mai bune (Evrei 12.12-13.7)

1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

2. Intrarea în lucrurile mai bune (Evrei 12.18-29)

3. O umblare curată (Evrei 13.1-7)

 

   1. Urmărirea sfinţirii (Evrei 12.12-17)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a VI-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.6 Încercarea credinţei (Evrei 12.4-11)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a V-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.5 Alergarea credinţei (Evrei 11.39-12.3)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Evrei: Studiul 11 - Partea a IV-a: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu - Energia credinţei (Evrei 11.23-38) - W.J. Ouweneel

 

Studiul nr. 11: Isus, Conducătorul pe drumul prin pustiu (Evrei 10.35-13.7)

 

C 2.4 Energia credinţei (Evrei 11.23-38)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - prezentare schematică

           

         Vezi documentul în format PDF 

 

  DOWNLOAD (PDF)