...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 17.03.2018 

Comentarii biblice

 

Noul Testament

 

 Adevărata sfinţire  - Ioan 17,17-19  - W. Kelly

HTML

PDF

 Al cincilea cuvânt de pe cruce - Suferinţa  - Ioan 19,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al doilea cuvânt de pe cruce - Mântuirea  - Luca 23,42-43  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al patrulea cuvânt de pe cruce - Frica  - Matei 27,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaptelea cuvânt de pe cruce - Consacrarea  - Luca 23,46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al şaselea cuvânt de pe cruce - Victoria  - Ioan 19,30  - C.H.S.

HTML

PDF

 Al treilea cuvânt de pe cruce - Iubirea  - Ioan 19,25-27  - C.H.S.

HTML

PDF

 A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? - 1 Ioan 2,2

HTML

PDF

 Banul pierdut  - Luca 15,8-10  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ce să fac cu Isus?  - Matei 27,21-22  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Crima de pe Golgota  - Ioan 19,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Cununa de spini - Matei 27,29  - C.H.S.

HTML

PDF

 Darul limbilor şi al prorociei - 1 Corinteni 14

HTML

PDF

 Darurile duhovniceşti / Mădularele trupului - 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Diademele Mântuitorului - Apocalipsa 19,12

HTML

PDF

 Dimineaţa din ziua răstignirii  - Matei 21,1  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Fapta de dragoste supremă  - Ioan 15,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ghetsimani   - Matei 26,36  - C.H.S.

HTML

PDF

 Hristos făcut blestem pentru noi   - Galateni 3,13  - C.H.S.

HTML

PDF

 Iosif din Arimatea   - Marcu 15,42-46  - C.H.S.

HTML

PDF

 Isus ştia ce va face   - Ioan 6,6  - C.H.S.

HTML

PDF

 Înţelepciunea lui Dumnezeu rânduită de Dumnezeu spre slava noastră - 1 Corinteni 2,6-8

HTML

PDF

 Lepădarea lui Petru  - Ioan 18,25  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Lucrează pentru Isus   - Matei 21,28  - C.H.S.

HTML

PDF

 Lupta de moarte din grădina Ghetsimani  - Matei 26,42  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Mă iubeşti   - Ioan 21,16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Mesajul despre dragostea Domnului nostru  - Marcu 16,7

HTML

PDF

 Mesajul învierii: Du-te la fraţii Mei!  - Ioan 20,17

HTML

PDF

 Moartea lui Ştefan   - Faptele Apostolilor 7,59-60  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naştere din nou prin botez?  - Marcu 16,15-16  - C.H.S.

HTML

PDF

 Naşterea Domnului Isus  - Luca cap. 2  - W.J.O.

HTML

PDF

 Oaia rătăcită   - Luca 15,4-7  - C.H.S.

HTML

PDF

 O atenţionare  - Matei 26,31  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 O frânghie întreită  - Ioan cap. 14   - W. T. Turpin

HTML

PDF

 O întrebare serioasă şi un răspuns corect  - Ioan 6,66-69  - C.H.S.

HTML

PDF

 O socoteală afaceristă   - Filipeni 3,7-9  - C.H.S.

HTML

PDF

 Pe drumul spre Emaus   - Luca cap. 24  - W.J.O.

HTML

PDF

 Primul cuvânt de pe cruce - Iertarea  - Luca 23,34  - C.H.S.

HTML

PDF

 Planul uciderii lui Isus  - Matei 26,3-4  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Primirea păcătosului   - Luca 15,22-23  - C.H.S.

HTML

PDF

 Râuri de apă vie   - Ioan 7,37-39  - W.T.P. Wolston

HTML

PDF

 Reabilitarea lui Petru   - Luca 22,60-62  - C.H.S.

HTML

PDF

 Recunoştinţa   - Luca 17,15-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Reprezentanţi ai lui Hristos   - Marcu 5,17-19  - C.H.S.

HTML

PDF

 Roagă-te şi nu obosi în a te ruga  - Luca 18,1-8  - C.H.S.

HTML

PDF

 Să faceţi orice vă va zice   - Ioan 2,5  - C.H.S.

HTML

PDF

 Sărutul trădătorului  - Luca 22,48  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Sângele lui Abel şi sângele lui Isus  - Evrei 12,24  - C.H.S

HTML

PDF

 Scaunul de judecată al lui Hristos  - 2 Cor. 5,10-11a

HTML

PDF

 Semnele caracteristice ale credinţei  - Ioan 4,48  - C.H.S

HTML

PDF

 Strigătul de la miezul nopţii  - Matei 25,6

HTML

PDF

 Toată creaţia suspină  - Matei 27,54  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Trădarea   - Luca 22,47-48  - C.H.S.

HTML

PDF

 Ucenicul pe care-l iubea Isus  - Ioan 21,20-23  

HTML

PDF

 Ultima cină  - Matei 26,18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Ultimele 7 cuvinte ale lui Hristos  - Ioan 10,17-18  - J.F. MacArthur

HTML

PDF

 Vasele cu apă din Cana  - Ioan 2,7  - C.H.S.

HTML

PDF

 Viitorul celor ce cred în Domnul Isus  - Ioan 14,1-3

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 Studiu: Matei 1,1-4,25  - Samuel Prod'hom

HTML

PDF

 

 

 

 

 Studiu: Marcu 2,1-22  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 2,23-28  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 3,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: Marcu 6,30-44  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Luca 1,1-4  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,5-25  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,26-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,39-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 1,57-80  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,1-7  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,8-14  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,15-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 2,39-52  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 3,1-38  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,1-13  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 4,14-44  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,1-11  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 5,12-39  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 19,11-27  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 23,26-56  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,1-43  - F. Rienecker

HTML

PDF

 Studiu: Luca 24,44-53  - F. Rienecker

HTML

PDF

 

 Studiu: Ioan cap.1  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.2  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.3  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.4  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.5  - F.B. Hole

HTML

PDF

 Studiu: Ioan cap.6  - F.B. Hole

HTML

PDF

 

Studiu: Ioan Introducere - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 1,1-51 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 2,1-25 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,1-13 - W. Kelly 

HTML

PDF

Studiu: Ioan cap. 3,14-36 - W. Kelly 

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Romani Introducere  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,1-17  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 1,18-2,29  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 3,1-31  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 4,1-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 5,12-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 6,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 7,12-25  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,1-11  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,12-30  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 8,31-39  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 9,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 10,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 11,1-36  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 12,1-21  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 13,1-14  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 14,1-23  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 15,1-33  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Studiu: Romani 16,1-27  - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 1 Corinteni - Introducere; cap. 1 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 2, 3 şi 4 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 5 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 6, 7, 8 şi 9 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 10 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 11 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 12 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 13 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 14 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 15 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 1 Corinteni - cap. 16 - H. C. Voorhoeve

HTML

PDF

 

 

 Galateni - Introducere; cap. 1 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 2 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 3 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 4 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,1-12 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 5,13-26 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,1-10 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 Galateni - cap. 6,11-18 - R. Brockhaus

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: Efeseni - Introducere   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,1-14   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 1,15-23   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,1-10   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 2,11-22   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,1-13   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 3,14-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,1-6   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,7-19   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 4,20-32   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,1-21   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 5,22-6,9   - Matta Behnam

HTML

PDF

 Studiu: Efeseni 6,10-6,24   - Matta Behnam

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Filipeni - Introducere   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,1-12   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,13-19   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 1,20-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,1-11   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 2,12-30   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 3,1-21   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,1-9   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Filipeni 4,10-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Coloseni 1,1-29   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 2,1-23   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 3,1-25   - W.J.O.

HTML

PDF

 Studiu: Coloseni 4,1-18   - W.J.O.

HTML

PDF

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 1   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 2   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 3   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,1-12   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 4,13-18   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,1-11   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: cap. 5,12-28   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 1   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 2   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 Studiu: 1 Tesaloniceni: capitolul 3   -  Achim Zöfelt

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Tesaloniceni: Intro   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,1-5 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 1,6-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,1-12 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 2,13-17 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Tesaloniceni cap. 3,1-18 - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 1  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 2  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 3  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 4  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 5  -  A. Remmers

HTML

PDF

 Studiu: 1 Timotei cap. 6  -  A. Remmers

HTML

PDF

 

 

1 Timotei cap. 2: Un comentariu verset cu verset   - E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 2 Timotei: Intro  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 1  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.1-13  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.14-21  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 2.22-26  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.1-9  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 3.10-17  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 Studiu: 2 Timotei cap. 4.1-22  -  E. A. Bremicker

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei 12,18-24   - H. Smith

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 2

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 3

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 4

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 5

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 6

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 7

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 8

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 9

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 10

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 11

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 12

HTML

PDF

 Studiu: Evrei Capitolul 13

HTML

PDF

 

 

 Studiu: Evrei Introducere + Capitolul 1 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 2 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 3 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 4 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 5 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 6 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 7 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 8 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 9 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 10 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 11 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 12 - H. C. V.

HTML

PDF

 Studiu: Evrei capitolul 13 - H. C. V.

HTML

PDF

 

 

 Cerurile deschise: Evrei cap.1-cap.4  -  J. G. Bellett

HTML

PDF

 

 

 Studiu: 1 Petru 1,1  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,2-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,8-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,12-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,15-17  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,18-21  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 1,22-25  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,5-8  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,9-10  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,11-12  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,13-20  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 2,21-25  - H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,1-4  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,5-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,10-15a  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,15b-18  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 3,19-22  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,1-6  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,7-11  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,12-16  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 4,17-19  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,1-3  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,4-7  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,8-9  -  H. L. H.

HTML

PDF

 Studiu: 1 Petru 5,10-14  -  H. L. H.

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Petru 1,1-21  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 2,1-22  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 Studiu: 2 Petru 3,1-18  -  Jean Jeannin

HTML

PDF

 

 

 

 Studiu: 1 Ioan 1,1-4  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 1,5-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,1-2  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,3-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,7-11  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,12-13  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,14-27  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 2,28-3,6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,7-3,10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,11-3,17  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 3,18-3,24  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,1-6  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,7-10  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,11-16  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 4,17-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,1-5  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,6-12  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 1 Ioan 5,13-21  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: 2 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 Studiu: 3 Ioan  - W. Kelly

HTML

PDF

 

 Studiu: Apocalipsa - Introducere  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,7-10  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,11-16  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 1,17-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,1-7  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,8-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,12-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 2,18-29  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,1-6  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,7-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 3,14-22  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 4,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 5,1-14  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 6,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 7,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 8,1-13  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 9,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 10,1-11  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 11,1-19  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 12,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 13,1-17  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 14,1-20  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 15,1-8  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 16,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 17,1-18  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 18,1-24  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 19,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 20,1-15  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 21,1-27  - W. Scott

HTML

PDF

 Studiu: Apocalipsa 22,1-21  - W. Scott

HTML

PDF

 Apocalipsa - Prezentare schematică

PDF

 
  Studiu: Ioan 3.14-36 - W. Kelly

 

   Studiu asupra Evangheliei după Ioan  -  W. Kelly

 

   Capitolul 3,14-36

  

 

   Ioan 3,14-16: Şi, cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Ioan 3.1-13 - W. Kelly

 

   Studiu asupra Evangheliei după Ioan  -  W. Kelly

  

   Capitolul 3

  

   Am văzut lipsa de valoare a credinţei în Hristos bazată pe minuni. Dar în mulţimea unor astfel de oameni se pot găsi şi din aceia, la care s-a trezit sentimentul de lipsă, şi aceasta i-a condus personal la Isus. Şi în El era viaţa: nu numai că toate lucrurile au fost aduse la existenţă prin El, nu numai că prin Isus au fost făcute semne şi lucrări, care dacă ar fi fost scrise una după alta, lumea nu le-ar fi putut cuprinde – ci înainte de toate în Fiul este viaţă pentru credincioşi. Şi aceasta este realitatea relatată aici în detaliu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Luca 5.12-39 - Fritz Rienecker

 

D. A treia rază

Alte lucrări de putere ale lui Hristos (Mesia) şi adversarii Lui

Luca 5.12-6.11

 

1. Isus vindecă un lepros

Luca 5.12-16

   La Luca, ca şi la Marcu (1.40), vindecarea leprosului are loc în timpul primei călătorii misionare, pe care Isus a făcut-o cu ucenicii Lui. Evanghelistul Matei prezintă această minune imediat după predica de pe munte. La coborârea de pe munte Isus întâlneşte bolnavul şi îl vindecă. Această ultimă informaţie este aşa de categorică şi celelalte două aşa de generale, că desigur este normal să acordăm întâietate relatării din evanghelia după Matei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Luca 5.1-11 - Fritz Rienecker

 

7. Isus cheamă pe primii Săi ucenici, care sunt păcătoşi, ca să-L însoţească

Luca 5,1-11

 

   Până în momentul acesta Isus a predicat în sinagogile Galileei fără să fie însoţit permanent de un grup de ucenici. Prin faptul că lucrarea Lui Se extinde tot mai mult, El simte nevoia să dea acestei lucrări o înfăţişare stabilă şi să atragă la Sine ca însoţitori permanenţi pe aceia pe care Tatăl i-a dat Lui ca primii credincioşi. Însoţitorii lui Isus, atunci când El a vindecat pe soacra lui Petru, nu au fost încă numiţi de Luca (ei L-au rugat - Luca 4.38, ea, soacra lui Petru, le slujea Luca 4.39). Conform Marcu 1.29 erau Petru, Andrei, Iacov şi Ioan. Tocmai pe aceştia îi întâlnim în relatarea care urmează.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Luca 4.14-44 - Fritz Rienecker

 

B. Cea de-a doua rază

Hristos merge şi lucrează din cetate în cetate şi din sat în sat

Luca 4.14 – 5.11

 

   Drumul pe care trebuia Isus să-l parcurgă I-a fost clar trasat mai dinainte. El v-a vizita pe poporul Său, mergând din cetate în cetate şi din sat în sat. De fiecare dată când va auzi chemarea lui Dumnezeu, pentru a face aceasta, El va fi ascultător. Sub impulsul Duhului divin, cu care voinţa Lui era una, El va vorbi şi va lucra. Când face minuni, le face numai cu intenţia să ofere oamenilor o dovadă vizibilă a mântuirii, pe care El o aduce, şi să-i încurajeze s-o primească.

 

1. Începutul activităţii lui Isus în Galileea

Luca 4.14-15

 

14. Isus, plin de puterea [dynamis] Duhului [Sfânt], S-a întors în Galileea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul din jur.

15. El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 3 - Jean Jeannin

 

   Capitolul 3

 

   Capitolul al treilea arată sfârşitul batjocoritorilor şi introducerea zilei veşniciei.

 

   1. Aducerea aminte de Scripturi: versetele 1-2

 

   Apostolul a amintit deja de plecarea lui ( 2 Petru 1.14). Pentru ultima dată, cu un sentiment de gingăşie, el poartă grijă de aceia, pe care de mai multe ori îi numeşte „preaiubiţi” (versetele 1,8,14,17), ca un păstor pentru oile lui.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 2 - Jean Jeannin

 

   Capitolul 2

 

   Capitolul al doilea ne arată pe învăţătorii falşi, puterea lor de ademenire şi umblarea lor păcătoasă.

 

   1. Învăţători falşi şi secte: versetele 1-3

 

   Apostolul a amintit în primul capitol cum este făcută posibilă credinciosului o viaţă trăită în evlavie, ca să scape de stricăciunea care este în lume. În capitolul acesta el se ocupă cu acest rău îngrozitor. El pătrunsese deja în creştinătate – de aceea Dumnezeu o va judeca într-o zi.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola 2 Petru: capitolul 1 - Jean Jeannin

 

   Introducere

 

   Epistola a doua a lui Petru se adresează – ca şi prima sa epistolă – credincioşilor care descindeau din poporul iudeu. El le trezeşte din nou mintea (2 Petru 3.1), ca să-i ducă mai departe în învăţătură. Cu toate acestea cercul destinatarilor este lărgit, aşa cum rezultă din alocuţiunea acestei epistole (2 Petru 1.1). Călăuzit prin Duhul profetic, apostolul iniţiază pe toţi credincioşii epocii creştine în cunoaşterea căilor lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu le are cu o lume care se maturizează pentru judecată.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 6,11-18 - R. Brockhaus

 

   Pavel încheie epistola cu un apel impresionant adresat simţămintelor credincioşilor din Galatia: „Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea!” (versetul 11). La studiul capitolului 4 ne-am amintit deja, că nu era obiceiul lui Pavel să scrie el însuşi scrisorile sale; am zis atunci că o suferinţă a ochilor era cauza acestei situaţii. Făcând excepţie de aceasta este însă important că Pavel n-a expediat nici una din scrisorile sale inspirate, fără ca ele să nu aibă un salut scris cu însăşi mâna lui sau cu semnătura lui, spre confirmare că ele veneau de la el. Nu erau scrisori obişnuite, aşa cum oamenii le trimit unii altora, sau cum el le-a trimis într-un loc sau altul sau le-a lăsat să fie scrise de alţii, ci erau înştiinţări din partea lui Dumnezeu, comunicări ale Duhului Său prin el adresate persoanelor particulare sau unei adunări întregi, cu un cuvânt, revelaţii ale lui Dumnezeu aduse copiilor Săi şi poporului Său – „scrieri sfinte, inspirate de Dumnezeu”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 6,1-10 - R. Brockhaus

 

   În mod asemănător cum apostolul la sfârşitul epistolei către Romani (Romani 15.1-3) atenţionează pe „cei tari” să poarte slăbiciunile celor slabi şi să nu-şi placă lor înşişi, tot aşa aici se adresează inimilor şi conştiinţei celor „spirituali”, ca să le amintească de obligaţiile lor de dragoste faţă de fraţi şi de surori. Că el prin cuvântul „spirituali” nu se referă la o grupă deosebită de persoane între credincioşii din Galatia, aşa cum se obişnuieşte astăzi în creştinătate să se facă deosebire între „spirituali” şi Biserică, „laici”, nu mai trebuie amintit. Solicitarea este adresată tuturor: „voi, care sunteţi duhovniceşti”. Dacă toţi au meritat denumirea aceasta, în privinţa aceasta fiecare va da socoteală pentru sine însuşi. Instinctiv ne apare mereu sentimentul: Cât de serios şi cercetător este Cuvântul lui Dumnezeu! Cu adevărat, El este „curăţit de şapte ori”! Aceasta ne-o arată din nou începutul capitolului:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Galateni: capitolul 5,13-26 - R. Brockhaus

 

   Dacă prima parte a capitolului ne-a făcut cunoscută poziţia minunată în care am fost aduşi prin Hristos, partea a doua a capitolului vorbeşte despre aplicarea acestui adevăr la umblarea noastră practică. „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.” (versetul 13). Pe cât de generală, cuprinzând pe toţi credincioşii, este prima afirmaţie, că Hristos ne-a făcut slobozi, tot aşa de generală este şi aceasta a doua: „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.” Aşa după cum nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos, tot aşa nu mai este nici o necesitate să umbli potrivit cărnii (firii pământeşti). „Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului” (compară cu Romani 8.1-5).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Coloseni capitolul 4 - W. J. O.

 

   Capitolul 4

  

   Capitolul acesta începe cu un verset, care de fapt aparţine încă capitolului 3: „Stăpânilor, daţi robilor ce este drept şi corect, ştiind că şi voi aveţi un stăpân în ceruri.” Aşa cum sclavii trebuie să aducă poziţia lor de subordonare în legătură cu Hristos, ca să primească puterea adevărată pentru subordonare, tot aşa şi stăpânii la rândul lor nu trebuie să abuzeze de poziţia lor, ci trebuie să dea sclavilor ceea ce este drept şi corect, ceea ce se cuvine fiecărui om. Noi înşine niciodată „nu avem” drepturi, trebuie însă să recunoaştem drepturile altora, sau probabil mai bine spus: datoriile noastre faţă de ceilalţi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Studiu: Epistola către Coloseni capitolul 2 - W. J. O.

 

   Capitolul 2

  

   Citim în versetul 1, că Pavel nu cunoştea personal pe credincioşii din Colose, şi din Laodiceea, care era în apropiere de Colose. Probabil aceste adunări au luat fiinţă prin alţi slujitori ai lui Dumnezeu. Însă după ce Pavel a auzit, că în Colose erau credincioşi, care nu numai că nu aveau destul în Hristos, ci se şi preocupau cu tot felul de ispite şi lucruri greşite, eforturile lui, lupta lui,  s-a extins şi pentru aceşti credincioşi. Ce inimă a avut omul acesta pentru Adunare! Sunt slujitori în lumea aceasta, care au chemarea de la Dumnezeu, să adune credincioşi, dar care se preocupă puţin cu ceea ce vor deveni aceştia. Ei spun, că lasă aceasta pe seama altora, care au o misiune în acest sens. Ei predică numai Evanghelia şi prin acţiunea Duhului lui Dumnezeu aduc oameni la pocăinţă.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea cea nouă şi vie în Locul Preasfânt - Comentariu la epistola către Evrei: capitolul 13

 

   Începutul acestui capitol ne arată că, chiar dacă noi încă ne aflăm în mijlocul lucrurilor schimbătoare, de care trebuie să ne desprindem, pe de altă parte sunt lucruri care rămân, şi pe care trebuie să le păzim. Astfel de lucruri sunt dragostea de fraţi şi roadele ei, curăţia, încrederea în Dumnezeu, şi aşa mai departe; şi înainte de toate Isus Hristos, care este Acelaşi ieri şi astăzi şi în veşnicie.

 

„Dragostea frăţească să rămână” (13.1).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola către Evrei - comentariu: capitolul 13 - H. C. Voorhoeve

 

   Îndemnurile din acest capitol sunt foarte importante. Ele se referă la drumul pe care sfinţii îl au de mers ca străini în lumea aceasta şi drept urmare nu ajung la înălţimea îndemnurilor din epistola către Efeseni, unde ne este prezentată chemarea cerească a Adunării.

   „Dragostea frăţească să rămână.” (versetul 1) Cine este născut din Dumnezeu iubeşte pe toţi cei care sunt născuţi din Dumnezeu. Dar în lumea aceasta se pot petrece multe care distrug dragostea. De aceea Pavel îndeamnă ca dragostea frăţească să rămână activă în ciuda tuturor obstacolelor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola către Evrei - comentariu: capitolul 12 - H. C. Voorhoeve

 

„De aceea şi noi, având un nor aşa de mare de martori care ne înconjoară, dând la o parte orice greutate şi păcatul care ne înfăşoară aşa de uşor, să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte, privind ţintă la Isus, Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade la dreapta tronului lui Dumnezeu.” (versetele 1-2)

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea cea nouă şi vie în Locul Preasfânt - Comentariu la epistola către Evrei: capitolul 12

 

„De aceea şi noi, având un nor aşa de mare de martori care ne înconjoară, dând la o parte orice greutate şi păcatul care ne înfăşoară aşa de uşor, să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte …” (12.1)

 

    Aici găsim iarăşi expresia „de aceea”, pe care scriitorul epistolei o foloseşte des. Ea arată că ceea ce urmează rezultă din cele anterioare. Scriitorul va da acum în legătură cu învăţăturile sale unele îndemnuri practice, în mod deosebit cu privire la starea credincioşilor evrei şi pericolele care îi ameninţau. El este interesat să le înflăcăreze râvna şi să-i încurajeze.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola către Evrei - comentariu: capitolul 11 - H. C. Voorhoeve

 

    Capitolul 11

 

    Aceste reflectări îl conduc pe scriitorul epistolei la prezentarea a ceea ce este credinţa şi ce poate ea, şi la ceea ce este partea credinciosului pe pământ. O viaţă în credinţă era ceva cu totul nou pentru aceşti evrei convertiţi. Ei nu puteau înţelege, că ei se aflau în greutăţi mai mari decât înainte şi trebuiau să îndure înjosiri şi umiliri, pe care niciodată nu le-au cunoscut. Părea ca şi cum totul ar fi împotriva lor. Ei s-au aşteptat la pace, la fericire şi prosperitate, dar erau batjocoriţi, dispreţuiţi şi lepădaţi. Pavel le arată că credinţa niciodată nu se poate aştepta la altceva aici jos pe pământ şi niciodată nu va avea parte de altceva.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea cea nouă şi vie în Locul Preasfânt - Comentariu la epistola către Evrei: capitolul 11

 

„Iar credinţa este siguranţa celor sperate, o convingere despre lucrurile viitoare. Pentru că prin aceasta au primit mărturie cei din vechime.” (11.1,2)

 

   În aceste versete nu găsim o definiţie completă a credinţei, ci una din însuşirile ei: o referire la puterea ei şi la lucrarea ei, căci ea este lucrătoare şi plină de putere în sufletul celui drept (neprihănit). Ea face viitorul să devină prezent şi ce este nevăzut să devină vizibil. Exact aceasta este puterea credinţei. Ea este realizarea lucrurilor sperate, ca şi cum le-ai ţine deja în mână. Inima credincioasă trăieşte în certitudinea existenţei reale a lor. Credinţa vede ce este ascuns. Cu privire la cele nevăzute ea ne dă aceeaşi certitudine pe care noi o avem despre lucrurile văzute. Credinţa ne arată substanţa lucrurilor care încă nu au devenit vizibile.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Epistola către Evrei - comentariu: capitolul 10 - H. C. Voorhoeve

 

   Capitolul 10

 

   În capitolul acesta Pavel expune tema tratată de el – a-tot-suficienţa şi valoarea jertfei unice a lui Isus Hristos – în legătură cu starea actuală a credincioşilor. El ne-a prezentat lucrarea lui Hristos şi a vorbit despre revenirea Sa şi despre gloria Sa. Dar ce se petrece în acest timp intermediar? Este timpul creştinismului, la care se aplică jertfa lui Hristos. Creştinul se află între cruce şi revenirea lui Hristos în glorie. El se odihneşte plin de încredere sub cruce; numai acolo el găseşte baza stabilă, morală, ca să poată sta înaintea lui Dumnezeu şi să aştepte gloria, care trebuie să fie revelată.

   „Pentru că Legea, având umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea reală a lucrurilor, nu poate niciodată, cu aceleaşi jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să-i desăvârşească pe aceia care se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care slujesc, odată curăţiţi, n-ar mai fi avut nici o cunoştinţă de păcate?” (versetele 1-2).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Calea cea nouă şi vie în Locul Preasfânt - Comentariu la epistola către Evrei: capitolul 10

 

    În prima parte a acestui capitol (versetele 1-18) ne este prezentat Hristos în primul rând ca jertfa sfântă şi desăvârşită. Toate jertfele aduse sub Lege erau numai imagini ale acesteia. Ele nicidecum nu puteau să înlăture păcatele şi drept urmare nici să cureţe conştiinţa. Hristos ca jertfă fără cusur şi fără pată era subiectul capitolului nouă. În capitolul zece găsim, clădind în continuare pe cele arătate în capitolul nouă, în mod deosebit rezultatele mari ale acestei jertfe a lui Hristos. La citirea acestui capitol este bine să ţinem ochii îndreptaţi spre ceea ce avea loc în Israel în ziua ispăşirii. Avem aici explicaţia inspirată a ceea ce înseamnă ceremonialurile din ziua aceea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Apocalipsa - prezentare schematică

           

         Vezi documentul în format PDF 

 

  DOWNLOAD (PDF)