...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 03.03.2021

Asistenţă spirituală  
 

 Cum întâmpină Isus pe oameni: Prefaţă

HTML

PDF

 1. Noaptea orice teologie este cenuşie

HTML

PDF

 2. Apă din fântână sau apă din izvor?

HTML

PDF

 3. Vesta albă şi conştiinţa rea?

HTML

PDF

 4. Sănătate molipsitoare?

HTML

PDF

 5. Primul ajutor sau al doilea ajutor?

HTML

PDF

 6. Un eveniment deosebit de penibil

HTML

PDF

 7. O întâlnire aducătoare de vindecare

HTML

PDF

 8. Banii şi cariera nu sunt totul!

HTML

PDF

 9. Important este să fii sănătos?

HTML

PDF

 10. "Efata!"

HTML

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  10. "Efata!" - Eberhard Platte

  

   Cum vorbeşte Isus cu un surdomut

   Marcu 7.31-37

 

„Şi, plecând din nou din ţinuturile Tirului şi ale Sidonului, a venit lângă Marea Galileii, prin mijlocul ţinuturilor Decapolei. Şi I-au adus un surd care nu putea vorbi bine şi L-au rugat să-Şi pună mâna peste el. Şi, luându-l deoparte din mulţime …” (Marcu 7.31-33).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de muţenie!

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  9. Important este să fii sănătos? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus eliberează pe un om de autocompătimire

   Ioan 5.1-16

 

„Isus, văzându-l zăcând şi ştiind că era de mult timp aşa, i-a spus: «Vrei să fii sănătos?»” (Ioan 5.6).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de autocompătimire!

 

   Babsy mă priveşte chinuită. Cufundată adânc în perina groasă a spitalului, legată la aparatele cu semnale luminoase intermitente şi la punga cu perfuzii care picură încet, toate acestea îmi oferă o imagine de compătimit. „Dumnezeu m-a zdrobit. Ce am făcut, că îmi merge aşa de rău? M-a uitat Dumnezeu? Aş dori să mor şi să treacă totul …” – Cuvintele îmi rămân înţepenite în gât. Îmi propusesem s-o mângâi cu un cuvânt din Psalmi şi să mă rog cu ea. Dar ea îşi varsă inima, dă vina pe Dumnezeu şi se plânge de toată nenorocirea ei. Ce să mai spui în acest caz, atunci când stai sănătos alături de patul de boală?

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  8. Banii şi cariera nu sunt totul! - Eberhard Platte

  

   Cum Isus schimbă total viaţa unui om

   Luca 19.1-10

 

„Şi iată un om chemat cu numele Zacheu: şi el era şef al vameşilor, şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Isus, cine este” (Luca 19).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de lăcomie!

 

   Costumul bărbătesc cu dungi subţiri bine îngrijit, servieta pentru acte obligatorie şi iPhone la urechi îl trădează ca manager stresat. Cu pas grăbit se opreşte direct înaintea mea. Întrebător priveşte în jur, ca să înţeleagă situaţia: pe piaţa oraşului, pe care tocmai voia s-o traverseze, noi am pus scaune şi mese înaintea microbuzului de misiune. Unii din conlucrătorii noştri sunt cufundaţi în discuţii interesante. „Ce faceţi dumneavoastră aici? Cine sunteţi şi ce vreţi?”, vrea el să ştie imediat. „Noi vrem să discutăm cu oameni ca dumneavoastră”, este răspunsul meu la fel de scurt. – „Despre ce?” – „Ştiţi dumneavoastră cum puteţi veni într-o legătură adevărată cu Dumnezeu?” – El rămâne uimit, mă priveşte scurt şi privirea lui se pierde undeva în depărtare.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  7. O întâlnire aducătoare de vindecare - Eberhard Platte

  

   Cum Isus deschide ochii unui om

   Luca 18.31-43; Marcu 10.46; Matei 20.29

 

„Şi a fost că, pe când Se apropia El de Ierihon, un om şedea lângă drum, cerşind. Şi, când a auzit mulţimea trecând, a întrebat ce să fie aceasta. Şi i-au spus că trece Isus Nazarineanul” (Luca 18.35-37).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de orbirea spirituală!

 

   Telefonul sună: „Te rog, vino imediat! Nu mai pot rezista! Trebuie chiar astăzi să mă întorc la Dumnezeu, altfel voi merge în pierzare!” – „Dar, nu se poate, eu nu pot veni acum la tine, am casa plină cu oaspeţi”, am replicat eu. Gunter este total deznădăjduit: „Dar, tu trebuie să vii! Nu ştiu ce să mă fac!” – Aceasta a avut loc după ce cu o zi înainte într-o discuţie cu Gunter i s-a pus întrebarea dacă el ştie unde va merge dacă în noaptea aceasta ar muri. Eu mă scuz la oaspeţii mei. Un suflet omenesc este mai important decât o sărbătoare frumoasă.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  6. Un eveniment deosebit de penibil - Eberhard Platte

  

   Cum Isus devine centrul atenţiei

   Ioan 2.1-11

 

„Şi a treia zi a avut loc o nuntă în Cana din Galileea şi mama lui Isus era acolo. Şi au fost invitaţi şi Isus şi ucenicii Săi la nuntă” (Ioan 2.1-2).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – mai ales când Dumnezeu este numai o imagine marginală în viaţă!

 

   „Desigur, o predică scurtă şi clară ar trebui să fie. Dar nu o face prea lungă. Tu ştii, am invitat pe unii colegi de serviciu, care nu au a face cu credinţa. Deci nu vorbi prea mult despre Isus, ci fă-o mai simplu şi puţin mai plăcut. Mă înţelegi?” Phil mă priveşte implorator, ca să-mi arate clar că eu nu trebuie să-l blamez înaintea colegilor lui …

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  5. Primul ajutor sau al doilea ajutor? - Eberhard Platte

  

   Cum răsplăteşte Isus credinţa a cinci prieteni

   Luca 5.17-26; Matei 9.1-8; Marcu 2.1-12

 

„Şi a fost că, într-una din zile, El îi învăţa: şi stăteau jos nişte farisei şi învăţători ai legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; şi puterea Domnului era acolo ca să-i vindece” (Luca 5.17).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de păcate!

 

   Imaginează-ţi că cineva desface acoperişul casei tale, în timp ce tu ai casa plină de oaspeţi proeminenţi. Cine va suporta pagubele, cine va prelua răspunderea pentru scandal? Un subiect de discuţie pentru mass media!

   Întrebarea 1: Cum ai reacţiona tu, dacă ai fi stăpânul casei? Cum ai reacţiona dacă ai fi unul din oaspeţi? Cum ai reacţiona dacă ai fi un prieten al celui paralizat?

   Întrebarea a 2-a: Ai încercat vreodată să transporţi un om cu targa până la etajul întâi sau să-l transporţi cu căruciorul cu rotile la mansardă?

   Întrebarea a 3-a: Te-ai întrebat vreodată de ce este aşa de greu să înaintezi cu un vehicul de ambulanţă pe o stradă cu ambuteiaj sau ca sanitar printr-o mulţime de oameni?

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  4. Sănătate molipsitoare? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus ia pe cineva de pe margine

   Marcu 1.40-45; Matei 8.1-4; Luca 5.12-16

 

„Şi a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind înaintea Lui şi spunându-I: «Dacă vrei poţi să mă curăţeşti»” (Marcu 1.40)

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi din marginalizare şi izolare!

 

   Ce întâmplare dramatică! Conform legii iudaice bolnavul acesta trebuia să strige de departe „Necurat! Necurat!”, ca să atenţioneze pe alţii de o contaminare. Leproşii trebuiau să fie în carantină departe de localităţi; ei erau excluşi de la toate întrunirile sociale, culturale şi religioase. Nici un fel de contact, nici un fel de atingere, nici o îmbrăţişare, nici un sărut de dragoste, nici o dare de mână, nici o bătaie pe umăr! Nici o vizitare a serviciilor divine în Templul de la Ierusalim sau vizitarea unei sinagogi! Nici o participare la vreuna din sărbătorile iudaice. Nici o sărbătoare în familie. Despărţit de soţie şi de copii! Şi nici o şansă de însănătoşire sau o perspectivă de vindecare! Ce stare lipsită de speranţă, ce nenorocire caracteriza situaţia acestui bolnav!

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  3. Vesta albă şi conştiinţa rea? - Eberhard Platte

  

   Cum Isus îi determină pe oameni să ia o decizie

   Marcu 10.17-34; Matei 19.16-30; Luca 18.18-30

 

„Şi, pe când ieşea la drum, un om a alergat la El şi, îngenunchind înaintea Lui, Îl întreba: «Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?»” (Marcu 10.17).

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de lipsa de spirit autocritic!

 

   Care mamă nu ar vrea cu plăcere să aibă ca viitor ginere un astfel de tânăr cu cel mai bun caracter şi înfăţişare frumoasă? Care biserică nu-şi doreşte un astfel de urmaş în rândurile ei cu origine excelentă şi perspective de viitor strălucitoare, cu relaţii bune la nivelul de conducere şi influenţă mare în societate? Un VIP (very important person), ca să zicem aşa, un Yuppie, un om cu o biografie fără cusur şi cu maniere bune, pe lângă aceasta religios-conservativ, un păzitor al tradiţiilor bune. ...

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  2. Apă din fântână sau apă din izvor? - Eberhard Platte

  

   Cum potoleşte Isus setea vieţii

   Ioan 4.1-12

 

   „Şi trebuia ca El să treacă prin Samaria …” (Ioan 4.4)

 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu Dumnezeu şi să-l eliberezi de toate celelalte legături – şi de patima după dragoste!

 

   Zdrobită stătea în încăperea comună a vizitatorilor din penitenciar. Noi mergem acolo în mod regulat ca şi grupă de contact, ca să discutăm cu femeile arestate. Ea este pentru prima dată aici. După serviciul divin scurt comun ea izbucneşte într-o discuţie individuală, vorbind despre strâmtorarea ei: „Ah, ştiţi dumneavoastră, mie nu-mi mai poate ajuta nici Isus al dumneavoastră. Viaţa mea este aşa de ratată. Am renunţat la orice speranţă. Ştiţi dumneavoastră, eu am căutat protecţie şi dragoste. Însă întotdeauna am avut parte de bărbaţi falşi. Ei s-au folosit numai de mine şi apoi m-au lepădat. Prin aceasta am ajuns pe panta greşită. Pe ultimul l-am omorât la beţie, deoarece el m-a chinuit mereu. Acum stau aici în închisoare. Ar fi fost mai bine să-i bage la răcoare pe acei tipi murdari! Pentru mine nu mai este nici o speranţă! Dacă aş mai putea s-o iau de la început!”

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  1. Noaptea orice teologie este cenuşie - Eberhard Platte

 

   Cine este acest Isus?

 

   Este timpul sărbătorii anuale de Paști din timpul lunii Abib, aceasta înseamnă sfârşitul lui Martie după calendarul nostru. Nicodim este martor în Ierusalim cum Predicatorul pelerin Isus din Galileea devine subiectul discuţiilor din cetate, deoarece El a provocat pe toţi iudeii, atunci când a alungat pe toţi comercianţii de pe teritoriul Templului (Ioan 2.23-25). Aceasta a provocat agitaţie mare şi poporul discută cu înflăcărare despre Omul acesta, care a apărut de curând în public.

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Cum întâmpină Isus pe oameni: Prefaţă - Eberhard Platte

 

   Ce este de făcut când eşti doborât sufleteşte sau chiar depresiv? Cum poţi ajuta oamenilor împovăraţi ocult? Are un egoist arogant nevoie de asistenţă spirituală? Cum se procedează în cadrul asistenţei spirituale cu grupele marginale? Este asistenţa spirituală o chestiune pentru specialişti sau este o misiune a Adunării (Bisericii)? Psihoterapia creştină are o perioadă de prosperitate. Ce spune Biblia în privinţa aceasta?

 

mai mult... DOWNLOAD (PDF)