...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 19.12.2016  

Mesagerul păcii  
 

 Mesagerul păcii 2003

PDF

 Mesagerul păcii 2004

PDF

 Mesagerul păcii 2005

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2007

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2007

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2008

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2008

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2009

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2009

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2009

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2010

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2011

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2012

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2013

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2014

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2015

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 1-2016

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 2-2016

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 3-2016

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 4-2016

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 5-2016

PDF

 Mesagerul păcii Nr. 6-2016

PDF

 

 

 Mesagerul păcii Nr. 6 - 2016

 

 • Doi fraţi anonomi - şi multă laudă

 • Agur - un bărbat cu o rugăciune înţeleaptă (Proverbe 30)

 

                  Documentul complet în format PDF. 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 5 - 2016

 

 • Cine este aproapele meu? Cui mă "adresez"?

 • Familia

 • Locul unde locuim

 • Locul activităţilor noastre zilnice

 • Să ai o privire pentru aproapele în viaţa de zi cu zi

 • Pilda semănătorului

 

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 4 - 2016

 

 • Dobândirea competenţei mass-media

 • Te laşi dominat?

 • Comunicare da, dar cum?

 • Pericol de asfixiere?

 • Copiii lui Dumnezeu şi lucrurile lumii

 • Locuri de linişte

 

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 3 - 2016

 

Un martor liniştit

 

   În ţara noastră, bunăstarea prosperă; adesea nu mai suntem conştienţi că suntem dependenţi de Dumnezeu pentru „pâinea zilnică“. Dar mulţi au trăit experienţe impresionante, că într-ade-văr aşa este. Printre aceştia se numără şi mi-sionarul în China, G.C. Willis, care a fost ţinut închis în timpul celui de-al doilea război mondial într-un lagăr de concentrare al japonezilor.

 

 

                  Documentul complet în format PDF. 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 2 - 2016

 

 • Armura lui Dumnezeu

 • Isus Hristos vine la noi

 • Noi venim la Isus Hristos

 

 

                  Documentul complet în format PDF. 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 1 - 2016

 

 • Noroc

 • Două rugăciuni neascultate

 • Odihniţi-vă puţin

 

 

                  Documentul complet în format PDF. 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 6 - 2015

 

 • Eben-Ezer

 • Dialog cu Domnul

 • Recomandări înţelepte şi de pus la inimă

 • "Reţete" pentru seara şi pentru dimineaţa

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 5 - 2015

 

Îndrumare dumnezeiască

 • Cum reacţionează David?

 • Nicio rutină

 • Atenţie

 • Biruinţele lui Dumnezeu - biruinţele noastre

 •  

 • Adăpostul nostru

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 4 - 2015

 

Binecuvântarea lui Dumnezeu - prilej pentru o viaţă de dăruire

 • Cunoşti bogăţia ta?

 • Dacă citim exact, obţinem mult

 • Darurile lui Dumnezeu - despachetăm şi savurăm!

 • 1. Prima binecuvântare - copii ai lui Dumnezeu

 • 2. A doua binecuvântare - fii ai lui Dumnezeu

 • 3. A treia binecuvântare - moştenitori

 • 4. A patra binecuvântare - viitor asigurat în Casa Tatălui

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 3 - 2015

 

Ocrotirea

 • Ce înţelegem prin ocrotire?

 • Ocrotire - prin cine?

 • Ocrotire - de cine sau ce?

 • Rugăciuni pentru ocrotire în Biblie

 • Influenţa răului şi mijlocele noastre

 • Să oferim suprafeţe de atac puţine

 • Ocrotire în fiecare zi

 

                  Documentul complet în format PDF. 

 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 2 - 2015

 

Mai dă mărturie creaţia despre un Creator?

    Creştinii spun mereu că Dumnezeu a creat acest pământ. Dar se mai poate vedea de fapt ceva din slava Creatorului? Aproape peste tot se aud plângeri cu privire la pagubele aduse naturii. De ani de zile se scrie despre păduri, plante şi animale bolnave şi despre oameni bolnavi. Se mai poate într-adevăr vedea ceva din Dumnezeu-Creatorul?

 

                  Documentul complet în format PDF. 

DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 1 - 2015

   Cum va fi în cer?

   Toți cei care s-au căit înaintea lui Dumnezeu și și-au recunoscut vina, vor fi cândva în cer. Aceasta se va împlini pentru creștinii adevăraţi, când îi va răpi Domnul Isus la Sine. Dar ce ne așteaptă în slava veșnică? De ce vom avea parte în cer? Ce reprezintă veșnicia?

   - Ce caracterizează cerul

   - Îl vom vedea pe Dumnezeu?

   - Se vor cunoaşte creştinii în cer?

   - Vom uita pe cineva în cer?

   - Va fi plictisitor în cer?

   - Uimire întreită în cer

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 6 - 2014

   Evlavia

   Anul 2014 al harului și îndelungii răbdări a lui Dumnezeu se apropie de sfârșit, iar începutul unui an nou ne amintește cât de repede trece timpul; el aleargă în întâm-pinarea zilei Domnului, în care cerurile vor trece cu trosnet, elementele se vor topi de mare căldură, și pământul și lucrările de pe el vor arde.

   Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă!

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 5 - 2014

   Cum putem cunoaşte voia lui Dumnezeu?

   Câteodată ne aflăm în fața unor hotărâri importante în viața noastră. Atunci, cu cât o luăm mai în serios cu urmarea Domnului, cu atât mai mult se impune întrebarea: Ce vrea Dumnezeu? Care este calea Lui pentru mine? În principiu, știm că numai pe calea care ne conduce El poate fi binecuvântare și putem găsi fericirea adevărată. Numai ceea ce vine de la Dumnezeu, ceea ce dă Dumnezeu și ceea ce face Dumnezeu este "foarte bun" (Geneza 1.31).

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 4 - 2014

   Dumnezeu Se îngrijeşte de noi

   În Psalmi simți inima credincioșilor bătând, cu toate bucuriile, temerile și suferințele lor și poți extrage din expe-riențele israeliților o paralelă cu ceea ce întâmpină credincioșii acestei perioade, cu noi care Îl cunoaștem și Îl recunoaș-tem pe Domnul Isus ca fiind marele Conducător al nostru. Așa cum ne pri-vim într-o oglindă trăsăturile feței, tot așa putem recunoaște și noi în istoria poporului pământesc al lui Dumnezeu propria noastră istorie. A face aceasta, nu este doar necesar, ci este și mângâ-ietor; ea slujește ca explicație și aten-ționare.

   În ultimele două versete din Exod 2 citim: „Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Dum-nezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei (sau: S-a îngrijit de ei).“

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 3 - 2014

   Sădit lângă ape

   - Importante sunt rădăcinile

   - Încrederea într-un Dumnezeu care ne iubeşte

   - Sădit lângă ape

   - El îşi întinde rădăcinile spre râu

   - Creşterea în ascuns devine vizibilă

   - Fără teamă

   - O mărturie constantă pentru Domnul

   - Încrederea nu scade

   - Rod pentru El

   - Să aducem rod necurmat

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 2 - 2014

   Este bine

   - Un sfat bun: „Este bine, fiica mea, să ieşi cu slujnicele lui, şi să nu te întâlnească altcineva în alt ogor” (Rut 2.22).

   - Laudă pentru Dumnezeu: „Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Preaînalte” (Psalm 92.1).

   - Educarea lui Dumnezeu: „Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale” (Psalm 119.71).

   - Aşteptarea ajutorului: „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului” (Plângerile lui Ieremia 3.26).

   - O intenţie neînţeleaptă: „Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe.” (Matei 17.4).

   - Harul rămâne: „Este bine ca inima să fie întărită prin har” (Evrei 13.9).

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)

 Mesagerul păcii Nr. 1 - 2014

   Trecut, prezent şi viitor

   „Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.“ (Psalm 44.1).

   Mulți oameni par să trăiască în trecut. Ei pot povesti istorisiri interesante despre fapte minunate, pe care le-au făcut în anii trecuți. Mai demult au fost pur și simplu uriași! Gândurile lor se îndreaptă spre acele scene ale zilelor trecute, iar tema lor îndrăgită este iscusința ieșită din comun a persoanelor care au trăit mai demult.

 

                                           Documentul complet în format PDF. 

 

  DOWNLOAD (PDF)