...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 11.07.2024

Lucrări ale harului  
 

 Titlul cărţii / articolului

Autorul

   "Întâmplare" sau providenţa lui Dumnezeu?

  Dr. E. Doenges

HTML

PDF

   Minunatele căi şi călăuziri ale lui Dumnezeu - vol. I

  Dr. E. Doenges

HTML

PDF

   Minunatele căi şi călăuziri ale lui Dumnezeu - vol. III

  Dr. E. Doenges

HTML

PDF

   Minunatele căi şi călăuziri ale lui Dumnezeu - vol. IV

  Dr. E. Doenges

HTML

PDF

 

 

 

   Banca păcătosului

 -----

HTML

PDF

   Cântarea dinaintea Sevastopolului

 -----

HTML

PDF

   Ce a învățat bătrânul Isaac din Luca 15, 1-7

 -----

HTML

PDF

   Ce poate face harul

 -----

HTML

PDF

   Cerul în loc de purgatoriu

 -----

HTML

PDF

   Cizmarul și elevul său

 -----

HTML

PDF

   Cum mi-a vorbit Dumnezeu în vis

 -----

HTML

PDF

   „Cuvântul Meu nu se va întoarce la Mine gol!”

 -----

HTML

PDF

   Din gura unui copil

 -----

HTML

PDF

   Două văduve

 -----

HTML

PDF

   „Dragostea lui Hristos ne constrânge!”

 -----

HTML

PDF

   „Este scris”

 -----

HTML

PDF

   Experiențe din viața lui Woltersdorf

 -----

HTML

PDF

   Farul lui David

 -----

HTML

PDF

   Fără Dumnezeu și cu Dumnezeu

 -----

HTML

PDF

   Fericire dublă

 -----

HTML

PDF

   Fii ascultători

 -----

HTML

PDF

   Găina și oul

 -----

HTML

PDF

   Griji

 -----

HTML

PDF

   Har peste har

 -----

HTML

PDF

   Harul

 -----

HTML

PDF

   Hârtia vorbitoare

 -----

HTML

PDF

   „Inundații”

 -----

HTML

PDF

   În ce ai tu încredere?

 -----

HTML

PDF

   Lada de făină goală

 -----

HTML

PDF

   Lucrarea lui Kang Ha Kyu pentru Domnul

 -----

HTML

PDF

   Lumina ochilor săi

 -----

HTML

PDF

   Mântuită în ceasul al unsprezecelea

 -----

HTML

PDF

   Morții vor învia

 -----

HTML

PDF

   „N-am venit să chem la pocăință pe cei drepți”

 -----

HTML

PDF

   „Pieire subită”

 -----

HTML

PDF

   Poate astăzi

 -----

HTML

PDF

   Prin cele zece porunci la Hristos

 -----

HTML

PDF

   Rugăciunea mahomedanului

 -----

HTML

PDF

   Salvat din adânc

 -----

HTML

PDF

   Toate s-au făcut noi

 -----

HTML

PDF

   Un Dumnezeu drept și salvator

 -----

HTML

PDF

   Un nasture ca dovadă

 -----

HTML

PDF

   Un om curajos

 -----

HTML

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titlul cărţii / articolului

Autorul

   Cadoul zilei de naştere

 

HTML

PDF

   Datoria achitată

  ------

HTML

PDF

   De la Sinai la Golgota

Jean Samuel Syniak

HTML

PDF

   Delia

  ------

HTML

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titlul cărţii / articolului

Autorul

   Hudson Taylor

 Gen. loc. rez. Georg von Viebahn

HTML

PDF

   Din întuneric la lumină

 Gen. loc. rez. Georg von Viebahn

HTML

PDF

   Şi eu nu mai am nimic de făcut?

  ------

HTML

PDF

   Viaţa mea

  ------

HTML

PDF

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Banca păcătosului - Autor necunoscut

   „Veniți mai în față, vă rog, și nu vă așezați pe banca păcătosului!” Aceste cuvinte au venit din gura unui creștin mai vârstnic și erau adresate unui tânăr și unei tinere, care erau pe cale să se așeze pe ultima bancă a sălii în care era predicată Evanghelia în fiecare duminică. Tânăra îi era cunoscută vorbitorului ca o creștină credincioasă și el presupunea că și însoțitorul ei era creștin credincios.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cum mi-a vorbit Dumnezeu în vis - Autor necunoscut

   Dragă prietene tânăr, după ce ai auzit chemarea Domnului, tot mai vrei să spui: „Mai am timp să mă convertesc”? Acest timp se apropie cu pași uriași de sfârșitul său. Tu știi că dacă amâni numai până mâine, este posibil ca astfel să amâni pentru totdeauna. N-ai vrea mai bine să îngenunchezi, acum, în ceasul acesta, la citirea acestor rânduri – hotărât să nu te ridici înainte să fi obținut siguranța că și păcatele tale sunt iertate? Grăbește-te, scapă-ți sufletul! Căci astăzi este ziua mântuirii.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cântarea dinaintea Sevastopolului - Autor necunoscut

   În timpul asediului de la Sevastopol, evanghelistul Duncan Matheson s-a întors într-o seară, după o zi extenuantă de muncă în armata asediatoare, la cortul său, care era amplasat la capătul taberei. Obosit și deconectat, el a privit în sus, spre cerul nopții semănat cu stele, care se arcuia, luminând și strălucind, peste mormanul de dărâmături de jur-împrejur. În timpul acesta se gândea la minunatele locuințe din cer ale celor mântuiți și că toți se vor odihni cândva acolo, la Isus, în lumină, după isprăvirea lucrării, toți cei care aici pe pământ au crezut în El și I-au slujit. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Poate astăzi” - Autor necunoscut

   1 Tesaloniceni 4.16-18; Evrei 10.37; Ioan 14.3; Apocalipsa 22.20

   Gândește-te la ce înseamnă pentru tine împlinirea acestor cuvinte! Ele hotărăsc destinul tău veșnic.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Farul lui David - Autor necunoscut

   Au trecut mai bine de treizeci de ani. David este el însuși de mult căpitan și este un bărbat fericit și eficace. În cabina sa atârnă o copie mărită a farului din satul său natal. El le povestește cu plăcere oamenilor săi, care este esența acestei fotografii și de ce o cinstește atât. Apoi le repetă cuvintele bunicului, pe care acesta, ca unui băiețel, i le dăduse pe drumul vieții; și povestește despre patul morții lui Robert și despre ultimele sale cuvinte: „Totul este luminos ...”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fără Dumnezeu și cu Dumnezeu - Autor necunoscut

   După câteva zile de meditație neîntreruptă am ajuns la concluzia că dacă L-aș fi cunoscut pe Dumnezeu, totul s-ar fi petrecut altfel cu mine. În necazul meu am căzut în genunchi și I-am mărturisit lui Dumnezeu vina mea, toată viața mea pierdută. Făceam mereu lucrul acesta și chiar credeam, în sfârșit, că puteam să-L iubesc pe Dumnezeu, dar dragostea lui Isus, lucrarea Sa de ispășire înfăptuită, încă n-o înțelegeam. Totuși, Cel care începuse în mine lucrarea bună, n-a încetat, în harul Său, să lucreze în continuare în inima mea.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Pieire subită” - Autor necunoscut

   În încheiere, pot să mă mai adresez scurt ție personal, dragă cititorule? Nu te cunosc și deci nu știu dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau dacă mai trăiești fără Dumnezeu în lumea aceasta. Dacă prima situație este cazul tău, L-ai acceptat pe Hristos, care „a făcut pace prin sângele crucii Lui”, și atunci nu mai am nimic să-ți spun. În mâna lui Hristos ești salvat. Poți să privești liniștit spre viitor, căci Domnul și Mântuitorul tău te conduce sigur prin viața aceasta, acolo unde ți se păstrează „o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se veștejește”. Dar dacă ești încă fără Hristos, atunci te avertizez serios. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Două văduve - Autor necunoscut

   Doamna D. era deja de mulți ani văduvă. Ca negustoreasă de fructe, ea își întreținea numeroasa familie prin micul ei negoț. Câștigul era adesea foarte mic, dar sărmana văduvă Îl cunoștea pe Acela care promisese că va fi Sprijinul văduvelor și Tatăl orfanilor. Încrederea ei n-a rămas niciodată de rușine. Ea locuia deja de douăzeci de ani în aceeași casă veche și întunecoasă, martorul mut al bucuriilor și al suferințelor ei, și, în cele din urmă, și martorul celei mai rele dezamăgiri, când, de fapt, fusese silită să se mute de acolo.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce a învățat bătrânul Isaac din Luca 15.1-7 - Autor necunoscut

   „Abia îmi mai simt durerile de când Îl am pe Hristos”, spunea el. „Ce sunt suferințele mele în comparație cu ceea ce a suferit El, ca să ispășească vina păcatului meu! Ce dragoste a fost aceea, care L-a determinat pe Dumnezeu să-L trimită pe pământ pe Fiul Său ca să moară pentru păcătoși! Priviți-L acolo, la cruce, cu cununa de spini și cu cuiele în mâinile și picioarele Sale! Tremur când mă gândesc la ce I-au făcut oamenii și la ce a trebuit să sufere din partea Dumnezeului Său, iar El a îndurat totul din dragoste pentru noi – nu pentru câțiva, ci pentru noi toți. Ah, numai dacă ar vrea toți să creadă în El!”

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Inundații” - Autor necunoscut

   Este și rămâne adevărat: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Într-adevăr, nu întotdeauna îl pedepsește imediat pe batjocoritor. El așteaptă adesea mul timp și îndeamnă iar și iar la întoarcere. El nu vrea ca omul să meargă la pierzare. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu este și rămâne totuși Dumnezeul sfânt, care nu Se lasă batjocorit fără să pedepsească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fii ascultători - Autor necunoscut

   Probabil că ești un creștin; ești botezat în Numele lui Hristos și probabil că ești chiar confirmat. Dar ești tu în realitate un creștin, ești tu cu adevărat copil al Dumnezeului și Tatălui tău, care dorește să trăiască după voia Sa? Sau ești numai după nume, dar în realitate ești un rob al lui satan și un sclav al plăcerilor și al înclinațiilor firii tale păcătoase?

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „N-am venit să chem la pocăință pe cei drepți” - Autor necunoscut

   Cititorule, dacă ești un păcătos care își simte nenorocirea și vina, poți fi ajutat. Dar pentru cel mulțumit de sine și pentru cel convins de propria sa dreptate, Sfânta Scriptură nu are nicio făgăduință.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un nasture ca dovadă - Autor necunoscut

   Dovada era inatacabilă. Paracliserul era dovedit vinovat de crimă și la fel și complicele său, groparul, și-a recunoscut vina. Amândoi și-au primit plata pentru fapta lor nelegiuită.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un om curajos - Autor necunoscut

   O priveliște îngrozitoare – un om cu o ură și o furie nestăpânite! Dacă la acestea se mai adaugă și faptul că un asemenea om are puterea să-și exercite furia în voie, el devine într-adevăr o apariție teribilă. Bărbatul cu trăsăturile mistuite de furie îl reprezintă pe Haman, amalecitul împărătesc, care a fost făcut mare de către împăratul Ahașveroș sau Xerxes, cum se numește el în istorie, și a devenit al doilea după el în nemărginita sa împărăție. Toți tremură în fața sa. Când este văzut, oamenii se aruncă la pământ și garda de corp a împăratului îi arată cinste împărătească. Numai un bărbat face excepție. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Salvat din adânc - Autor necunoscut

   Domnul ajută mai mult decât cerem și gândim noi. Căile Sale sunt de nepătruns, dar întotdeauna bune, sfinte și folositoare, fie pentru noi, fie pentru cei din jurul nostru.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Găina și oul - Autor necunoscut

   Cât de satisfăcătoare este credința unui copil al lui Dumnezeu, care a primit mărturia adevărului despre Dumnezeu și acum poate vorbi din experiența credinței: Dumnezeu există, Dumnezeu a creat, Dumnezeu trăiește, Dumnezeu L-a da pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru mine, ca să nu pier, ci să am viața eternă (Ioan 3.16).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Hârtia vorbitoare - Autor necunoscut

   Din acea zi, pentru misionar a fost o bucurie să vestească Evanghelia harului eschimoșilor săi ascultători plini de atenție. Mereu trebuia să le citească minunata istorie despre suferințele și moartea Domnului și ei o ascultau cu un interes mereu crescând. Acum voiau să audă și despre Dumnezeu, Tatăl, care Îl dăduse pe Fiul Său și a cărui dragoste este tot așa de mare ca și dreptatea Sa. Mulți au recunoscut că meritaseră, ca păcătoși, mânia lui Dumnezeu, și că aveau nevoie de împăcare prin sângele prețios al lui Hristos și și-au căutat refugiul la El.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cerul în loc de purgatoriu - Autor necunoscut

   Numai conștientizarea că păcatele noastre au fost înlăturate și că prin sângele lui Hristos suntem făcuți potriviți să locuim pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu, în cer, poate să dea pace și fericire în ceasul morții.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lada de făină goală - Autor necunoscut

   Nu este greu să ai încredere în Dumnezeu când bucătăria și pivnița sunt pline cu provizii, când mai sunt bani în bancă sau la casa de economii, pe care putem să-i luăm în caz de nevoie sau dacă plata sau salariul sosește regulat. Cu totul altceva este să te încrezi în Dumnezeu când lada de făină este goală, banii consumați și nu sosește niciun ban. În astfel de situații obișnuim să recunoaștem că ceea ce am privit ca încredere în Dumnezeu, nu era, în fond, adesea, nimic altceva decât o încredere în sursele vizibile de ajutor.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Rugăciunea mahomedanului - Autor necunoscut

   Un adept conștiincios al lui Mahomed își face rugăciunea de cinci ori zilnic. După ce s-a spălat sau dacă apa nu există (ca, de exemplu, în pustie), după ce s-a frecat cu nisip, își întinde pe pământ covorul de rugăciune sau haina, îngenunchează, își întoarce fața spre direcția unde este situată Mecca și rugăciunea poate să înceapă.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Prin cele zece porunci la Hristos - Autor necunoscut

   Când mai târziu, după treizeci și opt de ani, și-a simțit sfârșitul aproape, el s-a întremat cu prețiosul cuvânt de mângâiere al Mântuitorului de pe cruce: „Astăzi vei fi cu Mine în paradis”. El a adormit în pace cu încredere în acest cuvânt, că a fi la Hristos este mult mai bine decât cea mai mare fericire pământească.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lumina ochilor săi - Autor necunoscut

   În primii mei ani de conducere, așa povestește un predicator, mi s-a transferat pentru o vreme suplinirea predicatorului închisorii din F. Nu fără teamă am preluat această nouă funcție. La prima mea vizită în instituție l-am vizitat întâi pe gardianul închisorii, ca să-l pun să-mi facă un raport despre fiecare deținut în parte. Printre ei se afla un infractor rău, un ucigaș cu scopul de a jefui, pentru care se pronunțase deja sentința de condamnare la moarte. Cu acesta aveam să mă ocup întâi și înainte de orice. Dar ce am aflat despre acest om era puțin favorabil ca să mă încurajeze în această muncă. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Experiențe din viața lui Woltersdorf - Autor necunoscut

   Din viața și activitatea lui Ernst Gottlieb Woltersdorf, cunoscutul compozitor de cântări, odinioară predicator la Bunzlau, în Silezia, sunt cunoscute unele experiențe, care merită atenție. Woltersdorf avea în parohia sa o femeie care se plângea neîncetat de nenorocirea și de necazul ei. Ori de câte ori venea la ea și o consola, ea suspina și se văita mereu.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   „Este scris” - Autor necunoscut

   Acum sunt patruzeci de ani, așa povestește o femeie credincioasă, de când m-am măritat și împreună cu soțul meu ne-am mutat într-o casă mică proprie, în afara orășelului de provincie, S. Speram că soțul meu ar putea aici să se îndeletnicească cu meșteșugul său în mod profitabil. Nu ne-am înșelat. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Toate s-au făcut noi - Autor necunoscut

   Păcat, de o mie de ori păcat, dacă un om merge pe drumul său fără Isus și se hotărăște pentru El abia în ceasul al unsprezecelea, atunci când s-a terminat timpul să poată să-L glorifice pe pământ și să-I slujească în viața aceasta! Dar, laudă și mulțumire lui Dumnezeu! Din Cuvântul Său știm că pentru toți cei care adorm în Isus este valabilă minunata Sa promisiune: „Astăzi vei fi cu Mine în paradis”. Ei toți Îl vor vedea așa cum este și vor fi cu El pentru totdeauna.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cizmarul și elevul său - Autor necunoscut

   În fiecare seară, colportorul și cizmarul ședeau împreună pe lavița de lângă soba din camera cizmarului, unde petrecuseră acele prime seri memorabile de duminică, la învățarea și predarea cititului. Legătura prieteniei devenise una și mai profundă și își aminteau recunoscători de dovezile bogate de har ale Domnului și Mântuitorului lor, căruia au căutat de atunci să-I slujească împreună.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Fericire dublă - Autor necunoscut

   Doctorul Verdereau, un medic francez, care a murit acum câtăva vreme la o vârstă înaintată, povestea cu simpatie o istorie din tinerețea sa, care trezea mereu în el două amintiri fericite, și anume, amintirea purtării afectuoase de grijă a tatălui său, despre care vorbea întotdeauna cu mare respect, dar, înainte de toate, amintirea dragostei lui Dumnezeu, care i-a devenit cunoscută în mod evident în vremea când studia la Paris. El era vlăstarul unei familii de medici din vechea Burgundia, pe drept foarte respectată, și viitorul medic era destinat din cea mai timpurie copilărie să fie cândva urmașul celebrului său tată. El trebuia să mărească cu o verigă demnă lanțul strămoșilor săi excelenți. Când venise vremea ca tânărul să părăsească casa părintească, pentru a studia în altă parte, tatăl iubitor și înțelegător i-a spus: ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Griji - Autor necunoscut

   Cine nu are astăzi griji? Anul care a trecut a adus un număr cu adevărat mare de griji și mulți oameni cred că noul an ne va aduce griji mai multe și mai mari. Câte un negustor care își făcea în zilele acestea încheierea conturilor de bilanț la sfârșit de an, a trebuit să descopere, dacă încă nu știa de mai înainte, că anul trecut i-a adus numai pierdere, în loc de câștig, și cât de mari sunt grijile atâtor angajați, funcționari și muncitori, nu necesită nicio explicare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lucrarea lui Kang Ha Kyu pentru Domnul - Autor necunoscut

   Din buletinul informativ, „Bibel-Arbeit“, al Societății biblice engleze și străine, preluăm următoarea relatare:

   În ultimul raport anual apărut al Societății, reverendul dr. Blair împărtășește o discuție pe care o avusese cu curierul de Biblii din Coreea, Kang Ha Kyu, în vremea când își scria raportul pentru Societate. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   În ce ai tu încredere? - Autor necunoscut

   Există mulți oameni care, ca doamna A., cred că pot concluziona din faptul că Dumnezeu le ascultă rugăciunile, că la sfârșitul vieții lor El le va mântui și sufletul. Un  muribund a spus de curând: „Cred că acum voi merge în cer”. Când a fost întrebat pe ce își bazează această presupunere, el a răspuns: „Pentru că noaptea trecută Dumnezeu m-a ascultat și mi-a luat toate durerile. Vă asigur că de când m-am rugat la El n-am mai simțit nimic.” ....

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Mântuită în ceasul al unsprezecelea - Autor necunoscut

   Într-o după-amiază de sâmbătă, când predicatorul traversa piața orășelului, unde în mod obișnuit domnea o viață și o agitație activă, el a observat doi bărbați care purtau un sicriu. „Ce ciudat!” și-a zis el. „Eu îi cunosc pe toți oamenii în lung și-n lat, dar n-am auzit că a murit cineva.” El s-a îndreptat spre bărbați și i-a întrebat cui îi era destinat sicriul. ....

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Morții vor învia - Autor necunoscut

   Renumitul misionar, Moffat, vizita adesea o căpetenie africană pe nume Macaba. Căpetenia avea multe întrebări în legătură cu „învățătura creștină”. În una dintre convorbirile lor, Moffat a vorbit despre învierea morților.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Dragostea lui Hristos ne constrânge” - Autor necunoscut

   Salvarea celor doi bărbați a fost un miracol atât de evident al lui Dumnezeu, încât toată lumea a fost copleșită. Pentru cei doi bărbați salvați a însemnat și mai mult. Jakob îngrămădise cărbuni aprinși pe capul dușmanului său; acționase conform instrucțiunilor Domnului și Stăpânului său, iar din aceasta urma să iasă roade glorioase. De atunci încolo, nu au existat prieteni mai buni la bord decât Jakob și cârmaciul. Inimile amândurora erau acum unite de o legătură de nezdruncinat, iar cârmaciul se lăuda cu voce tare că, alături de Dumnezeu, își datora viața prietenului său Jakob.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Cuvântul Meu nu se va întoarce la Mine gol!” - Autor necunoscut

   Cei cinci oameni fericiți, atât de intim uniți prin sângele Mielului, au petrecut împreună un timp minunat în camera liniștită a bătrânului. Încă o dată se dovedise adevărul cuvântului profetic: „Pentru că, după cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se mai întorc acolo, ci udă pământul și-l fac să rodească și să înmugurească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot aşa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea: nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va face ce-Mi place și va prospera în lucrul pentru care l-am trimis. Pentru că veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace.” (Isaia 55.10-12).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un Dumnezeu drept și salvator - Autor necunoscut

   Versete călăuzitoare: Ioan 8.1-11

   În fiecare om există o anumită cunoaștere a binelui și a răului. „Aceasta și aceea”, spune el, „este bună, iar aceasta și aceea este rea”. Dar poate că nu există doi oameni care să aplice același criteriu pentru bine și rău. De obicei, un om alege un astfel de standard al binelui încât el însuși să îl poată atinge sau să îi corespundă, în timp ce răul începe pentru el într-un punct în care el însuși este exclus, dar alții sunt incluși. Bețivul, de exemplu, crede că băutul nici măcar nu este rău, în timp ce el ar considera un mare păcat să fure. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Har peste har - Autor necunoscut

   M-am născut într-un mic sat din regiunea Rinului. Părinții mei erau agricultori, care se interesau puțin de Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe mama mea abia dacă o cunoșteam. Ea a murit când aveam doar doi ani. De atunci încolo, educația mea a fost în întregime în mâinile bunicii mele, care locuia cu noi. Încă îmi amintesc foarte bine că eram adesea foarte obraznică cu bătrâna și uneori chiar îi strigam cuvinte urâte. Cu regret, ea nu m-a pedepsit niciodată pentru asta. Am început școala la vârsta de șase ani. Eram o elevă dornică să învăț. Cel mai mult îmi plăcea ora de religie. Îmi plăcea să-l ascult pe învățător vorbind despre Domnul Isus și despre cum era atât de bun și de amabil. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce poate face harul - Autor necunoscut

   Cu mai mulți ani în urmă, în Westerwald, acel ținut deluros împădurit dintre râurile Rin, Sieg și Lahn, trăiau un mecanic de locomotivă și familia sa. Erau niște catolici stricți, care respectau cu fermitate statutele Bisericii Romano-Catolice. În momentul în care începe povestea noastră, una dintre fiicele adulte tocmai se căsătorise cu un coleg mai tânăr și - să credem că e posibil? - protestant al tatălui ei, un domn D. Părinții făcuseră tot ce puteau pentru a zădărnici această legătură, nu mai puțin o rudă care era capelan. Dar fără nici un rezultat. Căsătoria a avut loc. Când tânăra mireasă a aflat că logodnicul ei nu era de aceeași credință cu ea, a fost și ea chinuită de grave mustrări de conștiință. Dar dragostea ei a fost mai puternică decât îndoielile sale religioase. Ea nu a putut să întrerupă legătura, așa că acum erau soț și soție.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din gura unui copil - Autor necunoscut

  Extrem de felurite și de diferite sunt căile pe care Dumnezeu le parcurge pentru a-i atrage la Sine pe oameni. În cele ce urmează, cititorul găsește povestea convertirii, scurtă, dar impresionantă, a unei femei, acum în vârstă, a cărei inimă și conștiință au fost trezite din somn printr-o simplă întrebare a unei fetițe și au fost pregătite pentru lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

   Doamna A., cum o vom numi, crescuse în bune circumstanțe, fiind copilul unei mame credincioase. Înclinată din fiere, dusese permanent o viață religioasă, onorabilă, dar nu ajunsese niciodată la adevărata cunoaștere a stării ei pierdute și a poziției ei înaintea lui Dumnezeu. Așa că Domnul a trebuit să meargă cu ea pe căi serioase. ...

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Harul - Autor necunoscut

Tit 2.11,12: Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat, învățându-ne ca, după ce am tăgăduit neevlavia și poftele lumești, să trăim cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent.

   Cu acest cuvânt prețios al bătrânului apostol Pavel vrem ca la începutul noului an să-l salutăm pe prietenosul nostru cititor. Anul vechi a rămas în urma noastră, cu durerile, dezamăgirile și vicisitudinile sale, dar și cu feluritele sale înviorări și bucurii. A trecut, s-a dus pentru totdeauna! Numai amintirea ne-a rămas. Dar nu, a mai rămas ceva: harul - care în anul trecut ne-a însoțit atât de fidel – strălucește la începutul noului an cu aceeași splendoare minunată. El nu s-a schimbat, n-a devenit mai neînsemnat; el vrea și în continuare să-și dovedească puterea în toți cei care cred, pentru ca ei „să trăiască cu cumpătare și cu dreptate și cu evlavie în veacul prezent”. Dar înainte de toate, el vrea să devină puternic pentru păcătoșii care până acum încă au fost legați cu lanțurile lui satan, neputincioși și incapabili să le rupă. El vrea să-i elibereze pe sărmanii prizonieri neajutorați de sub stăpânirea acestui vrăjmaș îngrozitor, și să-i facă copii fericiți ai lui Dumnezeu.  

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Hudson Taylor -  Gen. loc. împărătesc prusac în rezervă Georg von Viebahn

     

„Nu știți că un prinț, un om mare a căzut astăzi în Israel?”

(2 Samuel 3,38)

 

În 3 iunie, 1905, Hudson Taylor, fondatorul misiunii din interiorul Chinei (China-Inland-Mission), a adormit la Changsha, în provincia chineză Hunan. Atât cât putem judeca noi, oamenii, el a fost cel mai mare misionar al prezentului. El a fost un bărbat al rugăciunii și al smereniei copilărești. Împărtășim aici din viața lui câteva trăsături care ne permit să aruncăm priviri în adâncurile inimii acestui slujitor al lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Din întuneric la lumină -  Gen. loc. împărătesc prusac în rezervă Georg von Viebahn

     

   De la ateism și anarhism la credința vie, din casa de nebuni la o viață nouă, din adâncurile păcatului la slujba Evangheliei

  

Drumul meu în slujba Evangheliei m-a făcut să mă întâlnesc de curând cu un bărbat tânăr, cultivat și talentat, care m-a impresionat prin firea lui liniștită și prin dragostea lui pentru suflete. Mi-a fost imediat limpede că acest bărbat n-a putut veni din lume în slujba Evangheliei, decât prin călăuziri deosebite ale harului. Biografia lui, pe care o povestește personal în cele ce urmează, este un monument minunat al biruinței harului lui Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Şi eu nu mai am nimic de făcut? -  Botschafter

     

   Şi eu nu mai am nimic de făcut?

 

    Aceasta era exprimarea categorică şi repetată a unei femei sărmane aflate pe moarte. Sufletul ei era într-o stare, care cu regret se întâlneşte nu de puţine ori. Şi în speranţa că istoria simplă despre calea harului lui Dumnezeu cu ea va fi spre binecuvântarea multora, o relatez.

 

   Autoînşelarea este o chestiune periculoasă şi totuşi nu neobişnuită. Şi de aceea niciodată să nu neglijăm să eliberăm, acolo unde este posibil, sufletele de aceasta, printr-o simplă şi fidelă comunicare a adevărului de la Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)