...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 08.03.2018

Comentarii biblice

 

Vechiul Testament

 

 Amânarea este periculoasă - Geneza 24,55

HTML

PDF

 Arderea de tot de bună voie - Levitic 1,1-17

HTML

PDF

 Arderea de tot necurmată - Exod 29,38-46

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor -   Prefaţă 

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,1-1,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,8-2,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 2,8-3,5

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 3,6-11

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,1-6

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,7-5,1

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,2-7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,8-16

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,1-12

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,13-7,9

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 7,10-8,4

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 8,5-8,14

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - Postfaţă

HTML

PDF

 Cântările treptelor

HTML

PDF

 Cei trei împăraţi care au venit la Elisei - 2 Împăraţi 3,9-15

HTML

PDF

 Cucerirea posesiunii proprii -  Iosua 12,1-6; 13,1-6

HTML

PDF

 David a rămas însă în Ierusalim - 2 Samuel 11,1

HTML

PDF

 

 

 Estera: Curaj şi har -   Introducere 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 1 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 2 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 3 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 4 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 5 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 6 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 7 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 8 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 9 şi 10 

HTML

PDF

 

 

 Fiul sunamitei - 2 Împăraţi 4,18-23; 2 Împ. 4,32-37

HTML

PDF

 Foamete în ţară - 2 Împăraţi 4,38 / Moartea este în oală 2 Împăraţi 4,39-40

HTML

PDF

 Funia cărămizie la fereastră - Iosua 2,21

HTML

PDF

 Geneza cap. 1 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 2 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 3 - C. H. M.

HTML

PDF

 Hagai cap. 1 şi 2 - M. Müller

HTML

PDF

 Ieşirea poporului Israel din Egipt - prezentare schematică

 

PDF

 

 

 Iona  capitolul 1  - Iona se opune

HTML

PDF

 Iona  capitolul 2  - Iona se roagă

HTML

PDF

 Iona  capitolul 3  - Iona predică

HTML

PDF

 Iona  capitolul 4  - Iona este foarte mânios

HTML

PDF

 

 

 Iosua  capitolul 1  

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 2 şi 3   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 4 şi 5   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 6 şi 7   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 8, 9 şi 10   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 11   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 12 şi 13   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 14 şi 15   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 16 - 19   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 20 - 21   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 22 - 24   

HTML

PDF

 

 

 Înfrângerea la Ai - Iosua 7,3

HTML

PDF

 

 

 

 

 

 

 Jertfa de mâncare 1 - Levitic 2,1-3

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare 2 - Levitic 2,4-16

HTML

PDF

 Jertfa de mulţumire - Levitic 3,1-17

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 1 - Levitic 4,1-35

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 2 - Levitic 4,13-31

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 3 - Levitic 5,1-13

HTML

PDF

 Jertfa pentru vină - Levitic 5,6-19; 6,1-7

HTML

PDF

 Jertfa viţelei roşii - Numeri 19,1-22

HTML

PDF

 Jertfele în Numeri 15 - Numeri 15,1-12

HTML

PDF

 

 

 Judecători - Introducere

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,16-36

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,16-3,6

HTML

PDF

 Judecători - cap. 3,7-3,31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 4,1-24

HTML

PDF

 Judecători - cap. 5,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 6,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 7,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 8,1-35

HTML

PDF

 Judecători - cap. 9,1-57

HTML

PDF

 Judecători - cap. 10,1-18

HTML

PDF

 Judecători - cap. 11,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 12,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 13,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 14,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 15,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 16,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 17,1-13

HTML

PDF

 Judecători - cap. 18,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 19,1-30

HTML

PDF

 Judecători - cap. 20,1-48

HTML

PDF

 Judecători - cap. 21,1-25

HTML

PDF

 

 Judecătorii Ghedeon şi Samson

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 1,1-17

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 2,1-10

HTML

PDF

 Legea arderii de tot -  Levitic 6,8-13

HTML

PDF

 Legea jertfei de mâncare -  Levitic 6,14-23

HTML

PDF

 Legea jertfei de mulţumire -  Levitic 7,11-36

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru păcat -  Levitic 6,24-39

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru vină -  Levitic 7,1-10

HTML

PDF

 Luaţi făină -  2 Împăraţi 4,39-41

HTML

PDF

 Mai mult decât Dumnezeu -  Iov 32,2

HTML

PDF

 Mai preţios decât coralii -  Proverbe 31,10-31

HTML

PDF

 Mantaua lui Ilie - 2 Împăraţi 2,13-15

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 1 -  Levitic 16,1-10

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 2 -  Levitic 16,11-19

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 3 -  Levitic 16,20-34

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 4 -  Levitic 16,23-31

HTML

PDF

 Marile mărturii ale lui Dumnezeu:   Psalm 19 

HTML

PDF

 Necesitatea jertfelor

HTML

PDF

 Nici un fel de compromisuri -  Geneza 24,5-8

HTML

PDF

 Numele Lui: Minunat -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Sfetnic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Dumnezeu puternic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 O farsă - Procesul din casa marelui preot -  Psalmul 56,5

HTML

PDF

 O odaie de sus pentru proroc -  2 Împăraţi 4,8-11

HTML

PDF

 O vale plină cu gropi -  2 Împăraţi 3,16-20

HTML

PDF

 Părtăşia - despre părtăşie

HTML

PDF

 Părtăşia în Psalmi

HTML

PDF

 Porţile Ierusalimului

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 2; Ps. 8; Ps. 16

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 22; Ps. 23; Ps. 32

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 40; Ps. 41; Ps. 45; Ps. 63

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 84; Ps. 87; Ps. 91

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 102; Ps. 103; Ps. 110

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 132; Ps. 134; Ps. 145

HTML

PDF

 Psalmul 1 - Oameni de care se bucură Dumnezeu

HTML

PDF

 Psalmul 2 + cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 25

HTML

PDF

 Psalmul 42

HTML

PDF

 Psalmul 42 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 107

HTML

PDF

 Psalmul 107 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 111

HTML

PDF

 Psalmul 145

HTML

PDF

 Râul dublu care curge din Locul Preasfânt - Ezechiel  47,1-12 

HTML

PDF

 Samson este învins - Judecători 16,20-21

HTML

PDF

 Samuel - omul rugăciunii - 1 Samuel 12,23

HTML

PDF

 Sarea în izvor - 2 Împăraţi 2,18-22

HTML

PDF

 Sfătuirea cu Isus - 1 Împăraţi 10,1,3

HTML

PDF

 Templul lui Ezechiel - Ezechiel cap. 40-43

HTML

PDF

 Ultimele cuvinte ale lui Iacov -  Geneza 49

HTML

PDF

 Urcioare pline cu untdelemn - 2 Împăraţi 4,1-7

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Principiu general

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Cei doi ţapi

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Tamăia şi viţelul

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale

HTML

PDF

 

 

  Marile mărturii ale lui Dumnezeu: Gânduri referitoare la Psalmul 19 - Ortwin Schäfer

 

   Marile mărturii ale lui Dumnezeu: Gânduri referitoare la Psalmul 19

 

 

   În Psalmi ne este prezentat drumul lui Dumnezeu cu poporul Său pământesc în legătură cu Mesia, după luarea acasă a miresei cereşti.[1] Chiar dacă Psalmii au o aplicare directă la Israel şi Mesia al lui, şi nu la Hristos şi Adunare, totuşi ei sunt importanţi şi pentru noi care acum aparţinem Adunării Sale. „Toate câte au fost scrise mai înainte au fost scrise pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15.4).


 


[1] În privinţa aceasta avem mai puţin a face cu derulările istorice exterioare şi mai mult cu sentimentele rămăşiţei temătoare de Dumnezeu a poporului.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Templul lui Ezechiel: Ezechiel cap. 40-43 - W.J.O.

 

   În articolul acesta vrem să medităm la Templul descris în Ezechiel capitolele 40 până la 43. În privinţa aceasta ne gândim în mod deosebit la semnificaţia pe care o are Templul în timpul actual. Descrierea Templului lui Ezechiel trebuie interpretată în sens dublu. În primul rând acest Templu va fi construit literalmente în Israel la începutul Împărăţiei de o mie de ani a păcii, aşa cum este anunţat şi în Isaia 56.4-7, Ezechiel 37.16-28 şi Zaharia 6.12-15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 1: Oameni de care se bucură Dumnezeu - Dirk Schürmann

 

   Caracterul moral al omului temător de Dumnezeu, care se află într-o lume păcătoasă şi aşteaptă ca Dumnezeu să preia conducerea, pentru ca răul să fie judecat şi să fie introdusă binecuvântarea.

 

   Principiile prezentate în acest Psalm se potrivesc pentru toţi cei care se  tem de Dumnezeu în timpul lepădării Domnului Isus. Cu toate acestea acest Psalm, interpretat în sens strict, are în vedere rămăşiţa iudaică temătoare de Dumnezeu, care ea însăşi se află în mijlocul unei naţiuni care stă în răzvrătire publică faţă de Dumnezeu şi faţă de Unsul Său.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Râul dublu care curge din Locul Preasfânt: Ezechiel 47.1-12 - Werner Mücher

 

   Ezechiel a trăit în timpul ducerii în captivitatea babiloniană a împărăţiei celor două seminţii Iuda şi Beniamin. El a trăit judecata lui Dumnezeu, care era demult anunţată. Dumnezeu l-a folosit într-un timp greu să dea mângâiere şi încurajare acelora care s-au plecat sub căile lui Dumnezeu. Ce poate încuraja mai mult pe cel credincios decât preocuparea cu Domnul Însuşi şi perspectiva bogăţiei binecuvântărilor, pe care Dumnezeu le va da în viitor pe baza lucrării lui Isus? Capitolele 40 – 48 din cartea prorocului Ezechiel se preocupă cu Templul şi slujba pentru Dumnezeu în Împărăţia păcii viitoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai preţios decât coralii: Proverbe 31.10-31 - Marco Leßmann

 

   Introducere

 

„Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Pentru că preţul ei este mai presus de rubine.”

 

    Aceste 22 versete din cartea Proverbe capitolul 31 sunt o poezie extrem de frumoasă despre femeia virtuoasă. „Cine a găsit o soţie”, şi cu adevărat o soţie, „a găsit un lucru bun”, spune Solomon în Proverbe 18.22. Desigur această descriere este un ideal, la care probabil cele mai puţine femei ajung. Solomon ca predicator a constatat deja: „N-am găsit o femeie în toate acelea” (Eclesiastul 7.28).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curaj şi Har: Un ajutor pentru studiul cărţii Estera: Capitolul 9 şi 10 - W. J. O.

 

Capitolul 9

 

Iudeii triumfă asupra tuturor duşmanilor lor

 

   Ziua decisivă a început – ziua a treisprezecea din luna a douăsprezecea – şi atacurile duşmanilor lui Iuda se îndreaptă asupra lor înşişi. Ei au sperat ca în această zi să biruie pe iudei, dar dimpotrivă a devenit o zi în care iudeii au putut să biruie pe cei care îi urau (versetul 1). Iudeii se adună şi nimeni nu poate rezista înaintea lor, „căci frica de ei căzuse peste toate popoarele” (versetul 2; compară şi capitolul 8 versetul 17). Cum este posibil aceasta? Cum puteau toate popoarele să aibă frică de acest popor mic? Versetul următor dă răspunsul. Motivul este, „căci frica de Mardoheu căzuse peste ei” (versetul 3).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 111 - C. H. Spurgeon

   Conţinutul psalmului.

    Acest psalm nu poartă nici un titlu. El este, ca şi următorii psalmi, alfabetic, aceasta înseamnă că cele 22 de rânduri ale sale încep fiecare în ordine alfabetică cu cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. În ceea ce priveşte conţinutul, el este un psalm de laudă a lucrării Domnului în creaţie, a providenţei şi a răscumpărării. Un gând de bază străbate tot psalmul: și anume, poporul Domnului ar trebui să cunoască pe Dumnezeul său, şi această cunoaştere a lui Dumnezeu, transpusă în evlavie practică, este adevărata înţelepciune a omului şi un izvor, care niciodată nu seacă, al adorării. Mulţi vegetează în trista necunoaştere a ceea ce Creatorul lor a făcut pentru ei; de aceea ei sunt nebuni în ceea ce priveşte felul de gândire al inimii lor, şi muţi, în ceea ce priveşte lauda lui Dumnezeu. Căci numai atunci li se poate ajuta, dacă ei se preocupă cu lucrările şi faptele lui Dumnezeu şi le cercetează cu sârguinţă; şi la aceasta vrea psalmul să ne trezească. El se poate numi Cântarea despre lucrările lui Dumnezeu, care are scopul să ne încurajeze în lucrarea laudei mulţumitoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 2, un psalm al lui David - C. H. Spurgeon

   Tema psalmului. Nu vom greşi dacă vom numi acest psalm sublim Psalmul Împăratului Mesia, căci el prezintă ca într-o viziune minunată revolta oamenilor împotriva Unsului Domnului precum şi planul stabilit de Dumnezeu de a înălţa pe Fiul Său, şi domnia definitivă a Fiului peste toţi duşmanii Săi. R. Lowth († 1787) spune: „Instalarea şi consolidarea lui David pe tron cu toată împotrivirea venită din partea duşmanilor săi, este tema acestui psalm. David este prezentat în psalm sub două aspecte: personal şi ca model. Cu privire la David cel din istorie, sensul psalmului este clar şi fără îndoială este scos în evidenţă prin istoria sfântă. Însă expresiile au o pasiune deosebită, tablourile sunt de o măreţie rară şi limbajul pare ici şi acolo aproape exagerat, ca şi cum prin aceasta noi ar trebui să fim intenţionat călăuziţi spre contemplarea unor lucruri mai înalte şi mai importante ascunse în el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La Dumnezeu este salvare: Iona cap. 4 - G. Christopher Willis

   Capitolul 4 – Iona este foarte mânios 

   Am urmărit în această carte lucrarea frumoasă a Duhului lui Dumnezeu, cum El se preocupă cu oamenii, ca să-i aducă pe deplin la întoarcere la Dumnezeu. Am văzut, că corăbierii păgâni s-au întors de la idolii lor la Dumnezeul adevărat şi viu. Am văzut în continuare cum profetul egoist şi neascultător s-a întors de pe drumul său spre vest la Tars şi a fost determinat să meargă în direcţie opusă la Ninive. Am studiat pe împărat şi poporul din Ninive, cum s-au întors de pe căile lor greşite şi în smerenie profundă şi căinţă au căutat pe Dumnezeul care le-a trimis pe profetul Iona.

   Cele trei capitole, pe care le-am studiat până acum, sunt ca o invitaţie a Domnului adresată nouă, să ne bucurăm împreună cu El: „Bucură-te împreună cu Mine, căci am găsit ce era pierdut” (Luca 15,6.9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale - William Kelly

   Acestea au fost jertfele deosebite din marea zi a ispăşirii; şi prin Duhul lui Dumnezeu se arată clar diferenţa dintre poziţia acelora care pot să intre în Locul preasfânt şi poziţia pe care Aaron o asigură afară pentru popor prin alungarea ţapului pentru Azazel.

   După ce toate acestea au avut loc, Aaron trebuia să intre în cortul întâlnirii şi »să-şi dezbrace veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaş«. După aceea şi-a spălat trupul cu apă într-un loc sfânt şi şi-a îmbrăcat hainele, aceasta înseamnă hainele lui obişnuite, şi a ieşit afară şi a jertfit arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi a făcut ispăşire pentru sine şi pentru popor. Şi grăsimea jertfei pentru păcat a ars-o pe altar (versetele 23-25).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor - William Kelly

   Acum vrem să ne îndreptăm atenţia spre indicaţiile, pe care le dă Dumnezeu cu privire la ţapul care urma să i se dea drumul în pustie. Acest subiect va deveni mai clar, dacă pentru o comparaţie generală ne vom aminti de puterea sorţului pentru Domnul, deci de primul ţap. Căci, aşa cum am văzut, erau doi ţapi în favoarea lui Israel. Incontestabil ei împreună reprezintă jertfa pentru păcat (versetul 5). Şi amândoi au fost aduşi înaintea Domnului (versetul 7). Însă primul ţap este mai important dintre cei doi în ceea ce priveşte scopul lui. Noi îl vedem nu ca fiind pentru popor, ci pentru Domnul. El era evident şi categoric pentru Dumnezeu. De aceasta trebuie să se ţină seama în mod deosebit; căci dacă inima este trezită, ea este permanent în pericol să se gândească numai la o anumită uşurare într-o situaţie deosebită de necaz venită deodată. Te preocupă numai gândul cu privire la mijlocul de ajutor în suferinţa pe care Duhul lui Dumnezeu o face să fie simţită de suflet, de acea nimicire totală prin păcat, prin care sufletul devine aşa de împovărat şi din care cauză el strigă cu lacrimi şi suspine către Dumnezeu după har.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)