...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 23.03.2021

Comentarii biblice

 

Vechiul Testament

 

 Amânarea este periculoasă - Geneza 24,55

HTML

PDF

 Arderea de tot de bună voie - Levitic 1,1-17

HTML

PDF

 Arderea de tot necurmată - Exod 29,38-46

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor -   Prefaţă 

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,1-1,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,8-2,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 2,8-3,5

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 3,6-11

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,1-6

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,7-5,1

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,2-7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,8-16

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,1-12

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,13-7,9

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 7,10-8,4

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 8,5-8,14

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - Postfaţă

HTML

PDF

 Cântările treptelor

HTML

PDF

 Cei trei împăraţi care au venit la Elisei - 2 Împăraţi 3,9-15

HTML

PDF

 Cucerirea posesiunii proprii -  Iosua 12,1-6; 13,1-6

HTML

PDF

 David a rămas însă în Ierusalim - 2 Samuel 11,1

HTML

PDF

 

 

 Estera: Curaj şi har -   Introducere 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 1 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 2 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 3 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 4 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 5 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 6 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 7 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 8 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 9 şi 10 

HTML

PDF

 

 

 Fiul sunamitei - 2 Împăraţi 4,18-23; 2 Împ. 4,32-37

HTML

PDF

 Foamete în ţară - 2 Împăraţi 4,38 / Moartea este în oală 2 Împăraţi 4,39-40

HTML

PDF

 Funia cărămizie la fereastră - Iosua 2,21

HTML

PDF

 Geneza cap. 1 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 2 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 3 - C. H. M.

HTML

PDF

 Hagai cap. 1 şi 2 - M. Müller

HTML

PDF

 Ieşirea poporului Israel din Egipt - prezentare schematică

 

PDF

 

 

 Iona  capitolul 1  - Iona se opune

HTML

PDF

 Iona  capitolul 2  - Iona se roagă

HTML

PDF

 Iona  capitolul 3  - Iona predică

HTML

PDF

 Iona  capitolul 4  - Iona este foarte mânios

HTML

PDF

 

 

 Cartea Iona  Introducere

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 1 - Iona în furtună

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 2 - Iona în pântecele peştelui

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 3 - Iona în Ninive

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 4 - Iona sub ricin (qiqaion)

HTML

PDF

 

 

 Iosua  capitolul 1  

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 2 şi 3   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 4 şi 5   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 6 şi 7   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 8, 9 şi 10   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 11   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 12 şi 13   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 14 şi 15   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 16 - 19   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 20 - 21   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 22 - 24   

HTML

PDF

 

 

 Înfrângerea la Ai - Iosua 7,3

HTML

PDF

 

 

 Jertfa de mâncare 1 - Levitic 2,1-3

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare 2 - Levitic 2,4-16

HTML

PDF

 Jertfa de mulţumire - Levitic 3,1-17

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 1 - Levitic 4,1-35

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 2 - Levitic 4,13-31

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 3 - Levitic 5,1-13

HTML

PDF

 Jertfa pentru vină - Levitic 5,6-19; 6,1-7

HTML

PDF

 Jertfa viţelei roşii - Numeri 19,1-22

HTML

PDF

 Jertfele în Numeri 15 - Numeri 15,1-12

HTML

PDF

 

 

 Judecători - Introducere

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,16-36

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,16-3,6

HTML

PDF

 Judecători - cap. 3,7-3,31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 4,1-24

HTML

PDF

 Judecători - cap. 5,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 6,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 7,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 8,1-35

HTML

PDF

 Judecători - cap. 9,1-57

HTML

PDF

 Judecători - cap. 10,1-18

HTML

PDF

 Judecători - cap. 11,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 12,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 13,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 14,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 15,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 16,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 17,1-13

HTML

PDF

 Judecători - cap. 18,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 19,1-30

HTML

PDF

 Judecători - cap. 20,1-48

HTML

PDF

 Judecători - cap. 21,1-25

HTML

PDF

 

 Judecătorii Ghedeon şi Samson

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 1,1-17

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 2,1-10

HTML

PDF

 Legea arderii de tot -  Levitic 6,8-13

HTML

PDF

 Legea jertfei de mâncare -  Levitic 6,14-23

HTML

PDF

 Legea jertfei de mulţumire -  Levitic 7,11-36

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru păcat -  Levitic 6,24-39

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru vină -  Levitic 7,1-10

HTML

PDF

 Luaţi făină -  2 Împăraţi 4,39-41

HTML

PDF

 Mai mult decât Dumnezeu -  Iov 32,2

HTML

PDF

 Mai preţios decât coralii -  Proverbe 31,10-31

HTML

PDF

 Mantaua lui Ilie - 2 Împăraţi 2,13-15

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 1 -  Levitic 16,1-10

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 2 -  Levitic 16,11-19

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 3 -  Levitic 16,20-34

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 4 -  Levitic 16,23-31

HTML

PDF

 Marile mărturii ale lui Dumnezeu:   Psalm 19 

HTML

PDF

 Necesitatea jertfelor

HTML

PDF

 Neemia: Introducere şi informaţii de fond generale

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 1

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 2

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 3

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 4

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 5

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 6

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 7

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 8

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 9

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 10

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 11

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 12

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 13

HTML

PDF

 Nici un fel de compromisuri -  Geneza 24,5-8

HTML

PDF

 Numele Lui: Minunat -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Sfetnic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Dumnezeu puternic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 O farsă - Procesul din casa marelui preot -  Psalmul 56,5

HTML

PDF

 O odaie de sus pentru proroc -  2 Împăraţi 4,8-11

HTML

PDF

 O vale plină cu gropi -  2 Împăraţi 3,16-20

HTML

PDF

 Părtăşia - despre părtăşie

HTML

PDF

 Părtăşia în Psalmi

HTML

PDF

 Porţile Ierusalimului

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 2; Ps. 8; Ps. 16

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 22; Ps. 23; Ps. 32

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 40; Ps. 41; Ps. 45; Ps. 63

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 84; Ps. 87; Ps. 91

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 102; Ps. 103; Ps. 110

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 132; Ps. 134; Ps. 145

HTML

PDF

 Psalmul 1 - Oameni de care se bucură Dumnezeu

HTML

PDF

 Psalmul 2 + cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 25

HTML

PDF

 Psalmul 42

HTML

PDF

 Psalmul 42 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 82

HTML

PDF

 Psalmul 107

HTML

PDF

 Psalmul 107 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 111

HTML

PDF

 Psalmul 145

HTML

PDF

 Râul dublu care curge din Locul Preasfânt - Ezechiel  47,1-12 

HTML

PDF

 Samson este învins - Judecători 16,20-21

HTML

PDF

 Samuel - omul rugăciunii - 1 Samuel 12,23

HTML

PDF

 Sarea în izvor - 2 Împăraţi 2,18-22

HTML

PDF

 Sfătuirea cu Isus - 1 Împăraţi 10,1,3

HTML

PDF

 Templul lui Ezechiel - Ezechiel cap. 40-43

HTML

PDF

 Ultimele cuvinte ale lui Iacov -  Geneza 49

HTML

PDF

 Urcioare pline cu untdelemn - 2 Împăraţi 4,1-7

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Principiu general

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Cei doi ţapi

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Tamăia şi viţelul

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale

HTML

PDF

 

 

  Cartea Iona: capitolul 4 - Iona sub ricin  - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Capitolul 4 – Iona sub ricin (qiqaion)

 

   „Nu spuneţi în Gat, nu vestiţi pe străzile Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele filistenilor.” La acest cuvânt din 2 Samuel 1.20 trebuie să ne gândim involuntar, când citim ce ni se spune aici în capitolul patru despre Iona.

 

   Cât de trist se prezintă din nou aici profetul Domnului! După ce ni se spune că Dumnezeu S-a întors de la răul pe care zisese că-l va face cetăţii Ninive, ni se spune: „Și aceasta nu i-a plăcut deloc lui Iona şi s-a mâniat” (Iona 4:1).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cartea Iona: capitolul 3 - Iona în Ninive  - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Capitolul 3 – Iona în Ninive

 

   „Planul lui Dumnezeu trebuie să se realizeze” (Isaia 46.10)

 

   Acest cuvânt adresat poporului de profetul Isaia se potrivește și cu partea din istoria lui Iona, pe care o avem acum în față. Oricât de mult ar căuta oamenii să-L evite pe Dumnezeu, să acționeze și să umble după bunul lor plac, totuşi voia lui Dumnezeu trebuie să se facă. Sfârșitul este întotdeauna glorificarea Lui.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cartea Iona: capitolul 2 - Iona în pântecele peştelui  - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Capitolul 2 – Iona în pântecele peştelui

 

   „Salvarea este de la Domnul.”

 

   Acesta este ultimul cuvânt al rugăciunii lui Iona, pe când era în peşte. Este un cuvânt ciudat, care caracterizează întreaga carte Iona. Ar putea fi pus ca titlu al ei. În cadrul expresiei „salvarea Domnului” ne gândim în primul rând la viitor, la răscumpărarea trupului nostru la venirea Domnului. Desigur ea va pune capăt oricărei suferinţe şi alină deja astăzi orice durere. Dar este şi o „salvare a Domnului” spre care noi putem privi înapoi: crucea de pe Golgota, precum şi o salvare actuală: ajutorarea, călăuzirea şi purtarea Păstorului cel bun. În trecut, în prezent şi în viitor noi găsim salvare numai la Domnul: „La Domnul este salvare!”

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cartea Iona: capitolul 1 - Iona în furtună  - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Capitolul 1: Iona în furtună

 

   „Şi cuvântul Domnului a fost către Iona …” (Iona 1.1). Există ceva mai important decât Cuvântul Domnului? Dumnezeu vorbeşte, şi noi trebuie să ascultăm de glasul Lui. Noi posedăm Biblia completă, pe care o numim Cuvântul lui Dumnezeu. În timpurile de demult se avea numai părţi mai mici sau mai mari din Biblie, deseori numai câteva cuvinte. Este însă de importanţă secundară, dacă este mult sau puţin şi cum ajunge la noi ceea ce ne spune Dumnezeu. Important pentru noi este numai să ştim şi să credem că este Cuvântul gurii Sale, căci prin aceasta omul va trăi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cartea Iona: Introducere - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Mai mult decât Iona

 

   Cartea Iona este o carte mică, dar de mare importanță. Nu este o alegorie pe o bază mitică, cum ar fi saga lui Hercule cu monstrul marin; avem aici „cuvinte ale adevărului”. Nu este o poveste inventată, cu suport parțial adevărat, prin care să ne fie transmise lecții utile și importante; nu, totul s-a întâmplat exact așa cum ne este comunicat aici de Dumnezeu, cu un scop înalt și glorios.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 13 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 13

 

   Neemia, un om al credinţei

 

   Capitolul 13 ne prezintă diverse grupe din poporul lui Dumnezeu, care toate au eşuat:

 

·         Preoţii susţineau interesele vrăjmaşilor (Neemia 13.4).

·         Căpeteniile au neglijat casa lui Dumnezeu (Neemia 13.11).

·         Mai-marii au fost primii care au neglijat sabatul (Neemia 13.17).

·         Poporul a intrat în legături nesfinte (Neemia 13.23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 12 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 12

 

   Sfinţirea zidurilor

 

   În Ezra 3 a fost sfinţit altarul, în Ezra 6 a fost sfinţit Templul şi acum sunt sfinţite zidurile.

 

Neemia 12.27: La sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile lor şi i-au adus la Ierusalim, ca să ţină sfinţirea cu bucurie, cu laude şi cu cântări, în sunet de chimvale, lire şi harpe.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 11 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 11

 

   Locuitorii Ierusalimului

 

Neemia 11.1,2: Şi căpeteniile poporului locuiau în Ierusalim; şi restul poporului a aruncat sorţi, ca să aducă pe unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea sfântă, iar nouă părţi în celelalte cetăţi. Şi poporul a binecuvântat pe toţi oamenii care s-au înfăţişat de bunăvoie să locuiască în Ierusalim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 10 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 10

 

   Un principiu divin

 

   În capitolele 8, 9 şi 10 putem recunoaşte un context comun. Urmarea recunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu în capitolul 8 era smerirea şi pocăinţa adevărată în capitolul 9, şi astfel despărţirii de rău în capitolul 9 îi urmează acum îndreptarea spre bine în capitolul 10.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 9 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 9

 

   Adevărata pocăinţă

 

Neemia 9.1-3: Şi, în ziua a douăzeci şi patra a acestei luni, fiii lui Israel s-au adunat cu post şi în saci şi cu ţărână pe ei. Şi sămânţa lui Israel s-a despărţit de toţi fiii străinului şi au stat şi au mărturisit păcatele lor şi nelegiuirile părinţilor lor. Şi s-au ridicat pe locul lor şi au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi; şi altă a patra parte au mărturisit şi s-au închinat Domnului Dumnezeului lor.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 8 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 8

 

   Cartea Legii

 

Neemia 8.1-3: Şi, când a venit luna a şaptea, iar fiii lui Israel erau în cetăţile lor, tot poporul s-a adunat ca un singur om în locul deschis care era în dreptul Porţii Apelor; şi i-au spus cărturarului Ezra să aducă el cartea legii lui Moise, pe care o poruncise Domnul lui Israel. Şi preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor şi a tuturor celor care puteau auzi şi înţelege, în cea dintâi zi a lunii a şaptea. Şi a citit în ea în faţa locului deschis care era înaintea Porţii Apelor, de dimineaţă până la amiază, în prezenţa bărbaţilor şi a femeilor şi a acelora care puteau înţelege. Şi urechile întregului popor erau atente la cartea legii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 7 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 7

 

   Fiecare are misiunea lui

   Neemia 7.1-3

 

   În capitolul acesta este restabilită ordinea în casa lui Dumnezeu. Neemia rânduieşte pe păzitorii uşilor, pe cântăreţi şi pe leviţii. Fiecare trebuie să îndeplinească misiunea lui, şi la fel este şi în Adunarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie credincioşilor din Corint:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 6 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 6

 

   Viclenie

   Neemia 6.1-3

 

   Natura împotrivirii: Vrăjmaşul îşi schimbă aici forma de luptă. Când el a văzut că lupta era fără perspectivă de succes din cauza vegherii şi a pregătirii de luptă a lui Neemia şi a iudeilor, el a schimbat viclenia luptei şi a spus: „Vino, să ne întâlnim împreună!” În aceasta era cuprins ceva foarte ispititor. Deoarece ei nu au putut nimic obţine prin vrăjmăşie vizibilă, au trecut la prietenie făţarnică. Vrăjmaşul nu mai avea mult timp, căci zidul era aproape de terminare şi curând se vor pune porţile şi atunci va deveni mult mai greu să întreprinzi ceva împotriva Ierusalimului (Neemia 6.1).

 

   Vrăjmaşul trebuie să recunoască că o întâlnire în interiorul zidurilor era imposibilă. De aceea el încearcă să atragă pe Neemia afară din cetate. Noi trebuie să purtăm toată armura lui Dumnezeu:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 5 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 5

 

   Capitolul acesta ne va revela acţiunea cărnii în noi: căci „carnea pofteşte împotriva Duhului” (Galateni 5.17).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 4 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 4

 

   Conspiraţia şi lupta din afară

 

Neemia 4.8: Şi au uneltit toţi împreună să vină să se lupte împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.

 

   Natura împotrivii: Acum vrăjmaşul devine mai impertinent. Vrăjmaşul vine din afară împotriva poporului. El încearcă să împiedice lucrarea printr-un complot. Cu regret mereu sunt din aceia în poporul lui Dumnezeu care se lasă uşor descurajaţi; aşa a fost şi aici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 3 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 3

 

   Acum ne vom ocupa cu construirea zidului şi a porţilor. Vom vedea diferite feluri de slujbe şi persoane diferite în lucrare. În afară de aceasta vom găsi participări diferite în lucrare, dar şi nepăsări. Însă acest capitol va arăta în principal armonia mare în lucrare, căci fiecare clădea la locul lui.

 

   Mai întâi trebuie să ne fie clar, de ce zidul şi porţile sunt aşa de importante.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 2 - Stephan Isenberg

 

   În capitolul 2 citim răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Neemia din capitolul 1. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune nu a venit imediat, ci abia după patru luni (1.1 Chişleu/noiembrie-decembrie ŕ 2.1 Nisan/martie). Dumnezeu l-a călăuzit pe Neemia în linişte, ca să-l pregătească pentru misiunea lui. Principiul acesta îl găsim mereu în Cuvântul lui Dumnezeu. Iosif a trebuit să fie pregătit în singurătatea închisorii pentru misiunea lui, Moise a fost pregătit 40 de ani în pustie, Ilie a fost condus într-un loc singuratic şi a fost hrănit de corbi, şi Pavel a fost 14 ani în Arabia (Galateni 1.17; 2.1), înainte să înceapă slujba publică.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 1 - Stephan Isenberg

 

   Introducere

 

   Neemia notează în această carte propria istorie. El nu era din casă împărătească, aşa cum era Zorobabel, şi el nu era nici preot, ca Iosua, sau un cărturar, ca Ezra. Neemia este în adevăratul sens al cuvântului un „normal”, unul ca tine şi ca mine. De aceea misiunea lui principală nu este în domeniul altarului sau al templului, ci în domeniul vieţii zilnice şi civile în Ierusalim. Şi pentru că Neemia era un om aşa de normal, ne va fi uşor să transpunem istoria lui la viaţa noastră. Neemia avea o poziţie frumoasă la curtea împăratului: el era paharnic la împăratul Artaxerxes (Neemia 1.11b). Un paharnic este un om de încredere al împăratului, care avea misiunea degustătorului şi se ocupa de interesele împăratului; mai târziu împăratul l-a făcut pe Neemia guvernator al Iudeii (Neemia 5.14).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: Introducere şi informaţii de fond generale - Stephan Isenberg

 

   Introducere la cartea Neemia

 

   Într-un anumit sens cartea Neemia este ultima carte a Vechiului Testament. Cel puţin ea încheie descrierea istorică şi cronologică a lui Israel. Este posibil ca cele relatate în cartea profetică Maleahi să se desfăşoare într-un timp ulterior, însă nu este sigur. Unii comentatori sunt de părere că Maleahi a rostit profeţiile lui deja în timpul lui Ezra.

 

   Cu câţiva ani înainte de apariţia publică a lui Neemia, profetul Zaharia a profeţit şi a întrebat: „Căci cine dispreţuieşte ziua lucrurilor mici?” (Zaharia 4.10). Când a apărut Neemia era o astfel de „zi a lucrurilor mici”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 82 - C. H. Spurgeon

 

   Titlul şi conţinutul. Un psalm al lui Asaf. Asaf, poetul spiritual, apare în psalmul acesta ca predicator înaintea unui public ales: sunt autorităţile, administratorii judecăţii, cărora el le trimite atenţionarea sa. Cine înţelege o chestiune bine, în mod normal este capabil şi de alta: nu este improbabil ca un poet bun să fie capabil să fie şi predicator. Dacă Milton s-ar fi suit la amvon sau dacă Virgil at fi fost un apostol, ce predici ar fi ţinut ei!

 

Ceea ce Asaf a predicat atunci judecătorilor ne este pus nouă acum înainte spre chibzuire. Asaf se exprimă în psalmi foarte liber şi deschis, şi cântarea lui se caracterizează mai mult prin putere decât prin drăgălăşenie. În exemplul de faţă avem dovada clară, că nu toţi psalmii şi cântările spirituale trebuie să fie o laudă directă a lui Dumnezeu; noi avem voie şi să ne îndemnăm unii pe alţii în cântările noastre (Coloseni 3.16).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Marile mărturii ale lui Dumnezeu: Gânduri referitoare la Psalmul 19 - Ortwin Schäfer

 

   Marile mărturii ale lui Dumnezeu: Gânduri referitoare la Psalmul 19

 

 

   În Psalmi ne este prezentat drumul lui Dumnezeu cu poporul Său pământesc în legătură cu Mesia, după luarea acasă a miresei cereşti.[1] Chiar dacă Psalmii au o aplicare directă la Israel şi Mesia al lui, şi nu la Hristos şi Adunare, totuşi ei sunt importanţi şi pentru noi care acum aparţinem Adunării Sale. „Toate câte au fost scrise mai înainte au fost scrise pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15.4).


 


[1] În privinţa aceasta avem mai puţin a face cu derulările istorice exterioare şi mai mult cu sentimentele rămăşiţei temătoare de Dumnezeu a poporului.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Templul lui Ezechiel: Ezechiel cap. 40-43 - W.J.O.

 

   În articolul acesta vrem să medităm la Templul descris în Ezechiel capitolele 40 până la 43. În privinţa aceasta ne gândim în mod deosebit la semnificaţia pe care o are Templul în timpul actual. Descrierea Templului lui Ezechiel trebuie interpretată în sens dublu. În primul rând acest Templu va fi construit literalmente în Israel la începutul Împărăţiei de o mie de ani a păcii, aşa cum este anunţat şi în Isaia 56.4-7, Ezechiel 37.16-28 şi Zaharia 6.12-15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 1: Oameni de care se bucură Dumnezeu - Dirk Schürmann

 

   Caracterul moral al omului temător de Dumnezeu, care se află într-o lume păcătoasă şi aşteaptă ca Dumnezeu să preia conducerea, pentru ca răul să fie judecat şi să fie introdusă binecuvântarea.

 

   Principiile prezentate în acest Psalm se potrivesc pentru toţi cei care se  tem de Dumnezeu în timpul lepădării Domnului Isus. Cu toate acestea acest Psalm, interpretat în sens strict, are în vedere rămăşiţa iudaică temătoare de Dumnezeu, care ea însăşi se află în mijlocul unei naţiuni care stă în răzvrătire publică faţă de Dumnezeu şi faţă de Unsul Său.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Râul dublu care curge din Locul Preasfânt: Ezechiel 47.1-12 - Werner Mücher

 

   Ezechiel a trăit în timpul ducerii în captivitatea babiloniană a împărăţiei celor două seminţii Iuda şi Beniamin. El a trăit judecata lui Dumnezeu, care era demult anunţată. Dumnezeu l-a folosit într-un timp greu să dea mângâiere şi încurajare acelora care s-au plecat sub căile lui Dumnezeu. Ce poate încuraja mai mult pe cel credincios decât preocuparea cu Domnul Însuşi şi perspectiva bogăţiei binecuvântărilor, pe care Dumnezeu le va da în viitor pe baza lucrării lui Isus? Capitolele 40 – 48 din cartea prorocului Ezechiel se preocupă cu Templul şi slujba pentru Dumnezeu în Împărăţia păcii viitoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai preţios decât coralii: Proverbe 31.10-31 - Marco Leßmann

 

   Introducere

 

„Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Pentru că preţul ei este mai presus de rubine.”

 

    Aceste 22 versete din cartea Proverbe capitolul 31 sunt o poezie extrem de frumoasă despre femeia virtuoasă. „Cine a găsit o soţie”, şi cu adevărat o soţie, „a găsit un lucru bun”, spune Solomon în Proverbe 18.22. Desigur această descriere este un ideal, la care probabil cele mai puţine femei ajung. Solomon ca predicator a constatat deja: „N-am găsit o femeie în toate acelea” (Eclesiastul 7.28).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curaj şi Har: Un ajutor pentru studiul cărţii Estera: Capitolul 9 şi 10 - W. J. O.

 

Capitolul 9

 

Iudeii triumfă asupra tuturor duşmanilor lor

 

   Ziua decisivă a început – ziua a treisprezecea din luna a douăsprezecea – şi atacurile duşmanilor lui Iuda se îndreaptă asupra lor înşişi. Ei au sperat ca în această zi să biruie pe iudei, dar dimpotrivă a devenit o zi în care iudeii au putut să biruie pe cei care îi urau (versetul 1). Iudeii se adună şi nimeni nu poate rezista înaintea lor, „căci frica de ei căzuse peste toate popoarele” (versetul 2; compară şi capitolul 8 versetul 17). Cum este posibil aceasta? Cum puteau toate popoarele să aibă frică de acest popor mic? Versetul următor dă răspunsul. Motivul este, „căci frica de Mardoheu căzuse peste ei” (versetul 3).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 111 - C. H. Spurgeon

   Conţinutul psalmului.

    Acest psalm nu poartă nici un titlu. El este, ca şi următorii psalmi, alfabetic, aceasta înseamnă că cele 22 de rânduri ale sale încep fiecare în ordine alfabetică cu cele 22 de litere ale alfabetului ebraic. În ceea ce priveşte conţinutul, el este un psalm de laudă a lucrării Domnului în creaţie, a providenţei şi a răscumpărării. Un gând de bază străbate tot psalmul: și anume, poporul Domnului ar trebui să cunoască pe Dumnezeul său, şi această cunoaştere a lui Dumnezeu, transpusă în evlavie practică, este adevărata înţelepciune a omului şi un izvor, care niciodată nu seacă, al adorării. Mulţi vegetează în trista necunoaştere a ceea ce Creatorul lor a făcut pentru ei; de aceea ei sunt nebuni în ceea ce priveşte felul de gândire al inimii lor, şi muţi, în ceea ce priveşte lauda lui Dumnezeu. Căci numai atunci li se poate ajuta, dacă ei se preocupă cu lucrările şi faptele lui Dumnezeu şi le cercetează cu sârguinţă; şi la aceasta vrea psalmul să ne trezească. El se poate numi Cântarea despre lucrările lui Dumnezeu, care are scopul să ne încurajeze în lucrarea laudei mulţumitoare.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 2, un psalm al lui David - C. H. Spurgeon

   Tema psalmului. Nu vom greşi dacă vom numi acest psalm sublim Psalmul Împăratului Mesia, căci el prezintă ca într-o viziune minunată revolta oamenilor împotriva Unsului Domnului precum şi planul stabilit de Dumnezeu de a înălţa pe Fiul Său, şi domnia definitivă a Fiului peste toţi duşmanii Săi. R. Lowth († 1787) spune: „Instalarea şi consolidarea lui David pe tron cu toată împotrivirea venită din partea duşmanilor săi, este tema acestui psalm. David este prezentat în psalm sub două aspecte: personal şi ca model. Cu privire la David cel din istorie, sensul psalmului este clar şi fără îndoială este scos în evidenţă prin istoria sfântă. Însă expresiile au o pasiune deosebită, tablourile sunt de o măreţie rară şi limbajul pare ici şi acolo aproape exagerat, ca şi cum prin aceasta noi ar trebui să fim intenţionat călăuziţi spre contemplarea unor lucruri mai înalte şi mai importante ascunse în el.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  La Dumnezeu este salvare: Iona cap. 4 - G. Christopher Willis

   Capitolul 4 – Iona este foarte mânios 

   Am urmărit în această carte lucrarea frumoasă a Duhului lui Dumnezeu, cum El se preocupă cu oamenii, ca să-i aducă pe deplin la întoarcere la Dumnezeu. Am văzut, că corăbierii păgâni s-au întors de la idolii lor la Dumnezeul adevărat şi viu. Am văzut în continuare cum profetul egoist şi neascultător s-a întors de pe drumul său spre vest la Tars şi a fost determinat să meargă în direcţie opusă la Ninive. Am studiat pe împărat şi poporul din Ninive, cum s-au întors de pe căile lor greşite şi în smerenie profundă şi căinţă au căutat pe Dumnezeul care le-a trimis pe profetul Iona.

   Cele trei capitole, pe care le-am studiat până acum, sunt ca o invitaţie a Domnului adresată nouă, să ne bucurăm împreună cu El: „Bucură-te împreună cu Mine, căci am găsit ce era pierdut” (Luca 15,6.9).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale - William Kelly

   Acestea au fost jertfele deosebite din marea zi a ispăşirii; şi prin Duhul lui Dumnezeu se arată clar diferenţa dintre poziţia acelora care pot să intre în Locul preasfânt şi poziţia pe care Aaron o asigură afară pentru popor prin alungarea ţapului pentru Azazel.

   După ce toate acestea au avut loc, Aaron trebuia să intre în cortul întâlnirii şi »să-şi dezbrace veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaş«. După aceea şi-a spălat trupul cu apă într-un loc sfânt şi şi-a îmbrăcat hainele, aceasta înseamnă hainele lui obişnuite, şi a ieşit afară şi a jertfit arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi a făcut ispăşire pentru sine şi pentru popor. Şi grăsimea jertfei pentru păcat a ars-o pe altar (versetele 23-25).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor - William Kelly

   Acum vrem să ne îndreptăm atenţia spre indicaţiile, pe care le dă Dumnezeu cu privire la ţapul care urma să i se dea drumul în pustie. Acest subiect va deveni mai clar, dacă pentru o comparaţie generală ne vom aminti de puterea sorţului pentru Domnul, deci de primul ţap. Căci, aşa cum am văzut, erau doi ţapi în favoarea lui Israel. Incontestabil ei împreună reprezintă jertfa pentru păcat (versetul 5). Şi amândoi au fost aduşi înaintea Domnului (versetul 7). Însă primul ţap este mai important dintre cei doi în ceea ce priveşte scopul lui. Noi îl vedem nu ca fiind pentru popor, ci pentru Domnul. El era evident şi categoric pentru Dumnezeu. De aceasta trebuie să se ţină seama în mod deosebit; căci dacă inima este trezită, ea este permanent în pericol să se gândească numai la o anumită uşurare într-o situaţie deosebită de necaz venită deodată. Te preocupă numai gândul cu privire la mijlocul de ajutor în suferinţa pe care Duhul lui Dumnezeu o face să fie simţită de suflet, de acea nimicire totală prin păcat, prin care sufletul devine aşa de împovărat şi din care cauză el strigă cu lacrimi şi suspine către Dumnezeu după har.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)