...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 01.11.2022

Întrebări  
   

Întrebări și răspunsuri


AICI  se pun
întrebări și se
 primesc   răspunsuri...
 

Mesaje scurte

 


 


Links
 
Biblia în Internet:

 
Edituri creștine:

Hinweis zu den Links

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Mesagerul-crestin erklärt hiermit, dass er keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der hier gelinkten Seiten hat und sich somit ausdrücklich von allen Inhalten zu denen die Links führen aus rechtlichen Gründen distanziert.

 
Pune întrebarea:   >>APASĂ AICI<<

  Putem ști când vine Domnul?  - Edward Cross

   Verset călăuzitor: Faptele apostolilor 1.7

Faptele apostolilor 1.7: Nu este treaba voastră să știți timpurile sau perioadele.

   Încă o dată s-a încercat determinarea datei venirii Domnului nostru. Pentru că acest lucru a stârnit o mare atenție publică, republicăm [25 de ani mai târziu, în 1933; nota redacției] următoarele remarci ale lui Edward Cross, care au apărut în primul volum al revistei Scripture Truth în 1908.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nu mai păcătuiești?  - Frank Binford Hole

   Întrebare: Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Se poate aplica toată Sfânta Scriptură la noi astăzi?  -  Shawn Abigail

 

   Verset călăuzitor: 2 Timotei 3.16

   Se poate aplica întreaga Sfântă Scriptură la noi astăzi? Această întrebare fundamentală este astăzi fals înțeleasă de cei mai mulți. Acest lucru devine clar atunci când ne uităm în cercurile evanghelice. Comunități întregi sunt constituite pe baza erorilor doctrinare care decurg din această singură întrebare. În bisericile noul-testamentare, această învățătură este înțeleasă corect, dar de multe ori nu este aplicată la problemele de zi cu zi care apar în viața noastră.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A fost Domnul Isus cu adevărat trei zile și trei nopți în inima pământului?  -  E. D.

 

   Verset călăuzitor: Matei 12.40

   

   Uneori se pune întrebarea, cum de a stat Domnul Isus Hristos trei zile și trei nopți în inima pământului. Cuvântul Său din Matei 12.40 este: „Pentru că, așa cum Iona a fost în pântecele peștelui celui mare trei zile și trei nopți, așa va fi Fiul Omului în inima pământului trei zile și trei nopți.” Dificultatea este că vineri Domnul a fost răstignit și pus în mormânt și a înviat în prima zi a săptămânii. Cum ar fi putut atunci să stea trei zile și trei nopți în mormânt?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cum vor fi curățite lucrurile cerești?  -  Christian Briem

 

   Verset călăuzitor: Evrei 9.23

 

   Întrebare: În epistola către Evrei 9.23 se spune că imaginile lucrurilor din ceruri au fost curățite prin sânge (deci prin jertfe sângeroase), însă lucrurile din ceruri înseși trebuie să fie curățite prin „jertfe mai bune”. Despre ce jertfe de tăiere este vorba în cadrul expresiei „jertfe [de tăiere] mai bune”, și în ce fel vor fi curățite lucrurile cerești? La care lucruri cerești trebuie să ne gândim, care au nevoie de curățire? Este cerul întinat (murdărit)?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  L-a părăsit Tatăl pe Hristos pe cruce?  -  Stanley Bruce Anstey

 

   Versete călăuzitoare: Matei 27.45,46; Ioan 19.30

 

   Sunt de altfel unele puneri în încurcătură cu privire la întrebarea, ce a făcut Tatăl în timpul părăsirii lui Hristos pe cruce. Unii au gândit că în timpul acesta El a avut o părtășie plăcută cu Fiul Său, cu toate că El a fost părăsit de Dumnezeu. Gândul acesta a fost justificat cu faptul că Sfânta Scriptură nu spune că Domnul a fost părăsit de Tatăl în acele ore de întuneric. De aceea se presupune că Domnul ar fi fost în părtășie deplină cu Tatăl Său, atunci când El a fost părăsit de Dumnezeu. Drept urmare Tatăl ar fi avut părtășie cu El într-un fel tainic, însă nu Dumnezeu.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  A atârnat Dumnezeu pe cruce?  -  Christian Briem

 

   Verset călăuzitor: Matei 27.46

 

Matei 27.46: Și, pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, spunând: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?”

 

   Înainte de a mă ocupa cu întrebarea ușor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenții rele. Dimpotrivă, cu siguranță ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul și Mântuitorul lor și să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar și demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace și cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.

   

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  De unde vin pădurile de huilă?  -  Jean de Charpentier

 

   De unde vin pădurile de huilă?

   Au crescut ele una peste alta în timp de 250 milioane de ani?

   

   Remarca redacţiei:

 

   Deja în clasele primare mulţi copii învaţă că turba ar fi de câteva mii de ani vechime. După multe milioane de ani ea devine lignit, şi după alte milioane de ani lignitul devine negru şi ia naştere huila. Cine a vizitat mina scoţiană de huilă Fossil Grove sau a văzut fotografii ale acesteia, nu poate să nu aibă impresia că acolo a fost cândva o pădure. Ea arată realmente ca un teren păduros. Acolo trebuie să fi crescut copaci. Este lipsit de sens să vrei să tăgăduieşti aceasta. Şi din păcate: aceasta se lasă greu adus la unison cu Biblia. Căci atâta timp, cât trebuie să se fi scurs aici, nu redă Biblia. Problema devine şi mai mare, dacă ne gândim că zăcămintele de huilă se întâlnesc frecvent unul peste altul. La aceasta se adaugă că s-a găsit şi un „teren de rădăcini”, în care se găsesc rădăcinii de la copacii de huilă. În acest caz pare să  nu mai fie nici o îndoială, sau?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   De unde a primit Cain soția?

 

   Întrebare

 

   Una din întrebările puse deseori atât de creștini credincioși cât și de necredincioși este, de unde a primit Cain soția. Această întrebare include o alta mai mare: Ce populație exista în timpul când Cain a construit cetatea sa, și ce este cu incestul?

 

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Domnul Isus a trebuit să învețe ascultarea - Întrebare: Ce înseamnă aceasta în contextul Evrei 5.7-9?

 

   Întrebare

 

   Despre ce întâmplare din viața Domnului este vorba în Evrei 5.7-9?

 

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: A predicat Hristos Evanghelia în Hades?

 

   Aproape că nu există un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie așa de des smuls din context și să fie mai mult folosit abuziv, decât sunt aceste versete. Aceasta a început deja la Justin, martirul, și Ireneus, care au trăit scurt după apostoli, și se întinde pe parcursul secolelor până astăzi, unde învățătorii așa-numitei împăcări generale (împăcarea tuturor oamenilor) propagă cu putere vechea învățătură rătăcitoare (și deseori ca ceva nou) ca fiind adevăruri incontestabile. Pe lângă aceasta între multele voci nu există nicidecum unanimitate; diferențele sunt mari. Argumentele lor se contrazic deseori total. Rătăcirea nu este niciodată consecventă. Dar tuturor le este comun, că ei se abat de la cuvintele clare ale lui Petru și ajung la concluzii care sunt în contradicție totală cu adevărul lui Dumnezeu.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: Va auzi lumea trâmbița la răpire?

 

   Întrebare

 

   Este un loc în Scriptură, care ne spune, că lumea ca atare nu va auzi strigătul și trâmbița, când Domnul va lua pe ai Săi acasă?

 

   Răspuns

 

   Scriptura nu spune în nici un loc categoric, că lumea nu va auzi strigătul Domnului și trâmbița lui Dumnezeu, dar ea niciunde nu spune contrariul. Însă strigătul poruncitor al Domnului este numai pentru unii, nu pentru toți. În mod deosebit în evanghelia după Ioan vedem ce linie clară de despărțire face Domnul între lume și „ai Săi”. Această diferențiere a devenit deosebit de clară după învierea Domnului.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: Poate un credincios păcătui cu voia?

 

   Versete călăuzitoare: Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1

 

Evrei 10.26: Pentru că, dacă noi păcătuim voit, după primirea cunoștinței adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate.

       1 Ioan 2.1: Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiți; și, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel drept.

 

   Întrebare

 

   Pot copiii lui Dumnezeu „păcătui voit” (Evrei 10.26)? Și ce este „păcatul spre moarte” (1 Ioan 5.16,17)?

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: A adus cu adevărat vrăjitoarea din 1 Samuel 28 pe Samuel dintre morți?

 

   Vrăjitoarea din En-Dor

   Întrebare: A adus cu adevărat vrăjitoarea din 1 Samuel 28 pe Samuel dintre morți?

 

   Versete călăuzitoare: 1 Samuel 28.3-25

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: Cât este omul de stricat?

 

   Întrebare: Eu nu cred că Dumnezeu și Fiul Său numesc bună autocritica nimicitoare în sensul „în noi nu era nimic plăcut”. Cine vorbește în felul acesta, după părerea mea calomniază într-un anumit fel pe Dumnezeu, căci omul ca și creatură a lui Dumnezeu cu toată căderea în păcat nu poate fi total rău!! Cu toate acestea modestia și efortul permanent pentru credință și urmare a lui Hristos sunt desigur importante pentru om.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului?

  

   A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului?

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: Poate să îmi explice și mie cineva, vă rog, ce însemnătate are cuvântul "frații" în următoarele versete?

 

"După aceasta S-a coborât în Capernaum, El și mama Sa și frații și ucenicii Săi, și acolo n-au rămas decât puține zile" IOAN 2:12

 

"Au zis deci către El frații Lui: pleacă de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii Tăi să vadă crucile pe care tu le faci" Ioan 7:3

 

Am citit Biblia în speranța că îmi va răspunde la niște întrebări, dar din păcate, am rămas cu muuult mai multe întrebări după ce am terminat de citit... Sunt uimit, că prin aceste 2 versete (și nu numai), practic Biblia afirmă ca Isus a avut frați... Și vedem clar în primul verset cum se face diferența între "frații" Săi și ucenicii Săi!

 De ce se folosește cuvântul "frate" când Maria a avut un singur Fiu și acela a fost Isus?!

 

Remarcă preliminară: Textul corect din Ioan 7.3 este: Frații Săi I-au zis deci: "Pleacă de aici și mergi în Iudeea, pentru ca și ucenicii Tăi să vadă lucrările [nu crucile!] Tale pe care le faci."

 

Întrebare: A avut Isus frați și surori?

  

Răspuns: Frații lui Isus sunt amintiți în mai multe versete din Biblie. Matei 12.46; Luca 8.19 și Marcu 3.31 relatează că mama lui Isus și frații Lui au venit să-L viziteze. Biblia ne spune că Isus a avut patru frați: Iacov, Iosif, Simon și Iuda (Matei 13.55). Biblia ne mai spune și că Isus a avut surori, dar numele lor și numărul lor nu este amintit (Matei 13.56). În Ioan 7.1-10 se relatează că frații lui Isus merg la o sărbătoare, iar El nu Se duce. În cartea Faptele Apostolilor 1.14 se spune că frații Lui și mama Lui erau împreună cu ucenicii în rugăciune. Epistola către Galateni 1.19 amintește că Iacov este un frate al lui Isus. Concluzia logică din pasajele acestea este interpretarea că Isus a avut frați vitregi.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebare: Ce este DUHUL: ex. duh de răutate, duh de drac, duh sfânt?

   Despre noțiunea „duh”

 

   Cuvântul ebraic ruach precum și cuvântul în limba greacă pneuma înseamnă în primul rând „suflare” sau „vânt”, apoi înseamnă „duh”. În Noul Testament cuvântul pneuma este folosit sub cinci aspecte:

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebări și răspunsuri referitoare la epistola către Coloseni  -  W. J. O.

 

   Ați vrea să spuneți ceva despre expresia „Fiul dragostei Sale” în legătură cu filiațiunea veșnică a lui Hristos?

 

   Găsim aici realmente că Domnul Isus este Fiul Tatălui, și anume în mod deosebit „Fiul dragostei lui Dumnezeu”; aceasta înseamnă: Fiul iubit de Dumnezeu. Aici este vorba de filiațiunea veșnică a Domnului. Aceasta este o temă prețioasă și importantă în Noul Testament și de fapt și în Vechiul Testament. Domnul Isus a fost din veșnicie Fiul, care era în sânul Tatălui, care și acum este acolo și era acolo atunci când El umbla aici pe pământ ca Om (Ioan 1.18; compară cu Ioan 3.13).

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

   Întrebări și răspunsuri referitoare la epistola către Filipeni  -  W. J. O.

 

   Este corect să se spună, că epistola către Filipeni continuă poziția creștinului, așa cum ea este descrisă în Romani 8?

 

   Într-un anumit sens putem spune că este așa. În Romani 6 găsim trecerea prin Marea Roșie prezentată simbolic în botez (compară cu 1 Corinteni 10.1,2), după aceea în Romani 7 este descrisă prima fază a călătoriei noastre prin pustie, mai întâi la muntele Sinai, unde problema Legii trebuie rezolvată în viața noastră, și după aceea în Romani 8 continuarea călătoriei.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  A predicat Hristos în împărăția morții? 1 Petru 3.18-20

 

1 Petru 3.18b-20: … fiind omorât în trup, dar făcut viu în Duhul, în care S-a și dus și a predicat duhurilor care sunt în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se pregătea corabia în care puțini, adică opt suflete, au fost scăpați prin apă.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare referitoare la siguranța mântuirii:  Mai este vreo șansă pentru mine?

 

   Halo,

 

   Am 27 de ani și sunt copilul unor părinți credincioși. După mulți ani de creștinism cu inima împărțită mă chinuie tot mai mult întrebarea, dacă nu cumva sunt cu adevărat nemântuit. Am ajuns astăzi la un punct, că eu caut mântuirea în Domnul Isus, dar teama care o am este: caut eu cu adevărat mântuirea sau pur și simplu îmi este frică că ajung în iad? În ultimul timp nu trece nici o zi în care să nu încerc să mă căiesc și să rog pe Domnul pentru iertarea păcatelor mele.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Ce s-a întâmplat realmente cu dinozaurii?

 

Biblia ne dă un cadru pentru a explica dinozauri, într-o fereastră a timpului istoric de mii de ani, inclusiv enigma: când au trăit și ce s-a întâmplat cu ei.

 

Dinozaurii sunt folosiți mai mult decât orice altceva, pentru a-i îndoctrina pe copii și pe oamenii maturi, cu ideea unor milioane de ani vechime de istorie a pământului. Însă Biblia ne dă un cadru pentru a explica dinozaurii într-o fereastră a timpului istoric de mii de ani, inclusiv enigma: când au trăit și ce s-a întâmplat cu ei. Sunt două texte cheie: Geneza 1,24-25 și Iov 40,15-24.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Dinozaurii și Biblia - Au dinozaurii într-adevăr ceva misterios în ei?

 

Au dinozaurii într-adevăr ceva misterios în ei?

 

Dinozaurii sunt înconjurați de o undă de misticism. De unde vin? Cum s-au dezvoltat? Au trăit cu adevărat în urmă cu milioane de ani? Ce s-a întâmplat cu ei? Mai există și astăzi și a văzut vreo ființă omenească vreodată vreun dinozaur viu?

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Au existat cu adevărat arca lui Noe și potopul?

 

Arca lui Noe și marele potop sunt astăzi considerate de majoritatea creștinilor ca fiind o „poveste”. Ken Ham și Tim Lovett justifică relatarea din Scriptură despre judecata lui Dumnezeu asupra lumii de dinaintea potopului.

Relatarea despre Noe și arcă este unul dintre cele mai cunoscute evenimente din istoria omenirii. Din nefericire, de multe ori este privit, ca și alte relatări din Biblie, ca o simplă poveste.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  De ce creația lui Dumnezeu include moarte și suferință?

 

De ce se întâmplă lucruri rele? De-a lungul timpului oamenii au încercat să-și pună de acord înțelegerea despre un Dumnezeu iubitor și atotputernic, cu suferința aparent fără sfârșit din jurul lor.

Un exemplu considerabil al acestei lupte este mogulul de media, Ted Turner, care și-a pierdut credința după ce sora lui a murit de o boală foarte dureroasă; el a afirmat: „I was taught that God was love and God was powerful, and I couldn’t understand how someone so innocent should be made or allowed to suffer so.”1 (Tradus liber: „Mi s-a spus că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este puternic și n-am putut să înțeleg cum îi poate pregăti sau cum poate îngădui o asemenea suferință cuiva, care este așa de nevinovat.”)


 


1 Associated Press, Ted Turner was suicidal after breakup, www.nytimes.com/aponline/arts/AP-People-Turner.html, April 16, 2001.

 

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Ce înseamnă să fii mântuit?

 

Îți spun oamenii că trebuie să fii mântuit? Dar tu simți aceasta așa, ca și când ți s-ar spune numai jumătate din adevăr?

Ești și tu ca mine? Pe mine mă obosește dacă stau în mijlocul a ceva ca o poveste, ca un show sau ceva asemănător și mă întreb despre ce este vorba, de fapt. Mă gândesc că toți oamenii simt în felul acesta când aud pentru prima oară despre Isus. În trecutul meu am auzit declarații ca:

Veste bună! Veste bună! Așa vei fi mântuit: crede în Isus!

Eu mă gândeam: „Mântuit din de ce? Care Isus?” Evident că lipsea ceva în modul de a proceda, pe care îl foloseau cu mine acești creștini bine intenționați și prin urmare este important să învățăm să fim martori mai buni.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Soția lui Cain - Cine era ea?

 

Nu este ea femeia din istorie despre care se vorbește cel mai mult?

    Nu-i cunoaștem nici măcar numele și totuși, în 1925, în renumitul proces împotriva profesorului de biologie, John Thomas Scopes, a fost adusă în discuție prin aceea că statul Tennessee l-a învinovățit pe domnul Scopes că ar fi predat Evoluționismul și astfel ar fi încălcat una din legile statului. Soția lui Cain a fost amintită, de asemenea, în filmele „Inherit the Wind”[1] și „Contact”[2] și de sute de ani a fost luată ca temă de discuție în multe țări de pe pământ.


[1] Ecranizarea de la Hollywood a celebrului proces împotriva lui Scopes. Ham, Ken. 1996. ‘The Wrong Way Round!’ Creation ex nihilo. Vol. 18(3), p. 38-41. Menton, David. 1997. ‘Inherit the Wind: An Historical Analysis’. Creation ex nihilo. Vol. 19(1), p. 35-38.

 

[2] Film de Robert Zemeckis, lansat în 11. Juli 1997 de Warner Bros, după cartea cu același nume, „Contact” de Carl Sagan, 1985, Pocket Books, New York.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Este Domnul Isus Împărat al nostru?

 

   În ultimul timp am avut mereu și intensiv a face cu întrebarea, dacă Domnul nostru Isus Hristos are voie/poate/trebuie să fie numit de noi ca Împărat al Adunării Sale. În ultimul timp unii chiar au denumit învățătură greșită părerea generală din adunările fraților, că Isus Hristos nu este Împărat pentru Adunare. În privința aceasta eu am unele probleme, deoarece deseori nu se face nici o diferențiere între făgăduințele pentru Israel și Adunare cu privire la acest subiect. În afară de aceasta eu nu pot considera că părerea poate fi complet „respinsă”.

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Când va fi răpită Biserica?

 

   Adevărul despre răpirea credincioșilor, așa cum ne învață Biblia, pătrunde adânc în viața unui creștin, dacă inima este umplută cu acest adevăr. La răpire eu întâmpin o Persoană pe care o iubesc și despre care știu că și ea mă iubește. Ce înseamnă pentru mine să văd curând pe Acela care a făcut nespus de mult pentru mine? El a plătit un preț enorm de mare pentru salvarea mea. Și El a făcut aceasta dintr-o dragoste desăvârșită, divină. Pot eu să fac altceva, decât să mă bucur că atunci eu Îl voi vedea față către față?

 

Citește răspunsul   DOWNLOAD (PDF)

Întrebare:  Îi vom întâlni "dincolo"  pe cei dragi, pe care i-am pierdut?

Răspuns:

    Ne vom recunoaște noi în veșnicie ca persoane, așa cum am fost pe pământ?

    Ce spune Scriptura?

 Iov 19,25-27; 2 Tesaloniceni 1,6-10; 1 Ioan 3,1-3

    Toată Scriptura, atât mesajul harului și al mântuirii cât și mărturia despre judecățile drepte ale lui Dumnezeu se bazează pe faptul că omul responsabil a fost creat ca personalitate indestructibilă, care rămâne veșnic. Iov știa aceasta cu cea mai mare certitudine; el știa că trupul lui muritor se va distruge prin putrezire, dar că el însuși, personalitatea lui creată pentru veșnicie va vedea cu ochii săi pe Dumnezeu. El întărește aceasta spunând: »Ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia.« Tot așa și Ioan depune mărturie: »(Noi) Îl vom vedea așa cum este.« Tot așa Cuvântul lui Dumnezeu spune despre cei necredincioși, că Dumnezeu va răzbuna »pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos«.

Citește răspunsul

Întrebare:  Ce este sufletul sau ce înseamnă suflet?   

Răspuns:

   «Și Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea noastră.”» (Geneza 1,26)

   «Și Domnul Dumnezeu l-a întocmit pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflarea de viață; și omul a devenit un suflet viu.» (Geneza 2,7)

    Crearea omului are loc în două faze:

   - Mai întâi Dumnezeu alcătuiește trupul omului, pe care îl formează din pământ. Corpul nostru conține aceleași elemente chimice ca și pământul arabil. A fost o senzație științifică, când în secolul trecut s-a descoperit că substanțele organice conțin aceiași atomi ca și materiile anorganice neînsuflețite.

   - La om mai este o altă componentă importantă: «… și El i-a suflat în nări suflarea de viață.» Abia după insuflarea de către Dumnezeu în corpul material a duhului imaterial această creatură devine om.

Citește răspunsul

Întrebare:  Potrivit cu Luca 16,23-31 este clar, că credincioșii care au murit și oamenii, care nu s-au întors la Dumnezeu în timpul vieții lor, nu vor fi în același loc. Suferă sufletul celui necredincios, așa cum înțelegem noi acum în trupul nostru (fizic), sau această suferință din flăcări trebuie înțeleasă ca o acuzare, că în timpul vieții sale pe pământ el a refuzat dragostea Domnului Isus și acum nu mai are nici o posibilitate să vină în slavă la Dumnezeu?        

Răspuns: Nu cred că în Luca 16 trebuie înțeles fizic, căci cel necredincios nu este încă înviat, și deci nu are trup. În iad va avea iarăși trupul său. Dar nu este important, dacă sunt dureri fizice sau nu. Înțelegem că el are dureri. Și cu siguranță durerile nu sunt numai din cauză că el trebuie să spună: „Puteam să fiu mântuit, dar nu am vrut.“

Citește răspunsul

Întrebare:  În ceea ce privește morții, Biblia numește locurile de păstrare: Paradis, Șeol, Hades și împărăția morții. Sunt diferențe între acestea sau este același lucru?   

Răspuns: Paradisul este locul în care merg numai credincioșii care au murit. Hadesul este locul unde merg cei necredincioși când mor, și unde vor sta până la judecata dinaintea marelui Tron alb (Apocalipsa 20). „Hades“ este cuvântul grecesc, care în unele traduceri ale Bibliei nu s-a folosit. Alte traduceri l-au tradus cu împărăția morții.
Citește răspunsul

Întrebare:  Este corect ca la mormântul fraților și surorilor care au murit să se spună: „El vede acum pe Acela în care a crezut“ sau „El este acum la Domnul nostru Isus“? Domnul nostru a fost numai trei zile în Paradis, până la învierea Sa, și după aceea S-a înălțat în slavă la Tatăl Său. 

Răspuns: Aceste expresii sunt absolut corecte, căci ele sunt potrivit cu Scriptura. Vezi Luca 23,43; 2 Corinteni 12,2-5 și Filipeni 1,23. Problemele, pe care le are cel care pune întrebarea, sunt numai din cauză că el nu se gândește la faptul că Domnul Isus este Dumnezeu, care poate fi pretutindeni în același timp. Așa este El, potrivit cu Matei 18,20, pretutindeni în lume, unde sunt credincioși adunați în Numele Său.
Citește răspunsul

Întrebare:  Mă refer la Ioan 14,2 și la Apocalipsa 2,7 și vă rog pentru o delimitare exactă față de 1 Corinteni 12,4 și Luca 23,43.  
Răspuns: Nu mă îndoiesc că în Luca 23,43; 2 Corinteni 12,4 și Apocalipsa 2,7 avem același Paradis. Este locul în care se află credincioșii care au murit – ca să fiu mai exact, este caracterul locului unde se află ei. Aceasta însă nu are nimic a face cu Casa Tatălui din Ioan 14. Despre aceasta se spune, că noi vom intra acolo când va veni Domnul ca să ne ia pe noi toți.
Citește răspunsul

Întrebare:  Dacă Domnul Isus, potrivit cu Ioan 14,2, este în Casa Tatălui și Pavel spune în Filipeni 1,23: »ca să fiu la Hristos«, sunt atunci cei care au murit de asemenea în Casa Tatălui? Și unde este Paradisul?  
Răspuns: Noi nu trebuie să uităm, că Domnul Isus nu a fost numai Om cu adevărat, ci El este și Dumnezeul veșnic. Ca Dumnezeu El poate fi pretutindeni în același timp. Vedem aceasta și în Matei 18,20, unde El Însuși făgăduiește să fie pretutindeni în mijloc, unde doi sau trei sunt adunați în Numele Său; deci El poate fi în același timp în multe locuri diferite pe pământ.
Citește răspunsul

Întrebare:  Știm unde vor fi în timpul Împărăției de o mie de ani credincioșii care au murit? (Cei necredincioși, care au murit, vor fi înviați abia pentru judecata dinaintea marelui Tron alb?)   
Răspuns: Toți credincioșii, care au murit până la răpirea Adunării, vor fi atunci înviați. La începutul Împărăției de o mie de ani vor fi înviați credincioșii care au murit. După acest moment nu va mai muri nici un credincios (1 Corinteni 15,23 și Apocalipsa 20,4-6).
Citește răspunsul

Întrebare:  a)  Sunt sufletele credincioșilor din timpul Vechiului Testament împreună cu sufletele sfinților din perioada actuală plecați înaintea noastră în Paradis?

b)  Când Domnul Isus Își va lua mireasa acasă în Casa Tatălui, vor rămâne credincioșii din timpul Vechiului Testament în Paradis, și vor fi uniți mai târziu cu rămășița credincioasă din Împărăția de o mie de ani a păcii?

c)  Vor aparține acestei grupe și aceia dintre națiuni, care după răpirea Adunării vor fi mântuiți (Apocalipsa 22,2)?

Desigur trebuie să ținem morțiș la faptul că toți oamenii, care vor rămâne pe pământ după împlinirea evenimentului din 1 Tesaloniceni 4,16-18, nu vor mai putea scăpa de mânia lui Dumnezeu. Ei nu vor avea parte de judecata celor vii din Matei 25.  

Răspuns: a) Da

b) Nu, credincioșii din timpul Vechiului Testament vor fi de asemenea înviați, noi îi găsim apoi în Apocalipsa 4 și în alte locuri în cer. (Cerul din Apocalipsa 4 și 5 nu poartă caracterul Casei Tatălui).

Citește răspunsul

Întrebare:  Există persoane, în afara credincioșilor din timpul Vechiului și Noului Testament, care au acces în Casa Tatălui (Ioan 14,1 și următoarele)? Mă gândesc la satan și la îngeri (fiii lui Dumnezeu) – compară cu Iov 1,6 și următoarele.
Răspuns: Atât cât am înțeles eu, numai credincioșii timpului nostru, care aparțin Adunării, vor intra în Casa Tatălui, nu și credincioșii din Vechiul Testament, și nici credincioșii de după răpirea Adunării.

   Este clar că satan și demonii săi nu au avut niciodată acces în Casa Tatălui, și nici nu vor avea. Dar nu cred nicidecum că îngeri ar fi fost vreodată acolo. Casa Tatălui sunt cerurile necreate; și îngerii ca creaturi își au locul în cerurile create.

Citește răspunsul

Întrebare: Un credincios care a murit savurează prezența și dragostea Domnului (Filipeni 1,23) într-o fericire necunoscută pe pământ. Sufletul lui își amintește de ce a avut loc pe pământ, și în mod deosebit de harul și îndurarea lui Dumnezeu, de care a avut parte în viața de pe pământ. Se poate însă înțelege din Luca 16,23-31 și Apocalipsa 6,9-10, că sufletul vede, aude și vorbește înainte chiar de învierea trupului în slavă? Căci pe pământ el face aceasta prin intermediul trupului pământesc și după înviere prin intermediul trupului ceresc.
Răspuns: Din 2 Corinteni 12,3-4 învățăm că credincioșii care au murit vorbesc în Paradis. Și dacă Pavel scrie, că el nu știa dacă a fost în trup sau în afară de trup, atunci este clar, că un om care este în afara trupului (deci în mod normal a murit) poate să audă. Același lucru îl învață și Domnul Isus în Luca 16,23-27, și totodată că el poate să vadă și să vorbească.
Citește răspunsul

Întrebare: Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Când are el loc pentru un creștin din zilele noastre?
Răspuns: Botezul cu Duhul Sfânt este amintit de 6 ori în Biblie.

Locuri din Biblie unde se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt.

Ce înseamnă expresia „botez“

Când a avut loc botezul cu Duhul Sfânt?

Cum se înțelege textul din 1 Corinteni 12, 13?

Citește răspunsul

Întrebare: Potrivit cu relatările din Evanghelii, Domnul Isus a făcut frângerea pâinii seara. Din Faptele Apostolilor 20, 7 rezultă că și mai târziu frângerea pâinii s-a făcut seara, chiar dacă în locul din 1 Corinteni 11, 20  nu se poate recunoaște clar acest timp. De ce facem noi frângerea pâinii dimineața?
Răspuns: Potrivit cu Exodul 12, Levitic 23 și Deuteronomul 16, mielul pascal trebuia tăiat în ziua a paisprezecea a lunii Abib și trebuia mâncat în a cincisprezecea zi – dar la începutul zilei, deci seara, imediat după tăierea mielului. Știm că la iudei ziua începea aproximativ când apunea soarele. Cum duminica începe la noi noaptea, suntem în concordanță cu aceasta, dacă duminică dimineața vestim moartea Domnului.
Citește răspunsul

Întrebare: De ce Duhul lui Dumnezeu ne prezintă în Luca 22, 14 - 23 lucrurile în așa fel, ca și cum Iuda a fost prezent atât la sărbătoarea Paștelui cât și la cină?

Răspuns: Eu nu aș zice »ca și cum«, ci că din aceasta s-ar putea trage concluzia că Iuda a fost prezent la cină, așa cum se prezintă în versetul 21. Duhul Sfânt nu ne-a dat în Evanghelia după Luca o prezentare a vieții Domnului în succesiunea ei istorică, ci morală. El a presupus că noi vom citi nu numai Evanghelia după Luca, ci și Evanghelia lui Matei, Marcu și Ioan. Și din aceste trei Evanghelii rezultă clar că Iuda nu a fost prezent la cină. În general în Evanghelia după Marcu și după Ioan găsim o prezentare a evenimentelor, în măsura în care se face aceasta, în succesiunea lor istorică, în Evanghelia după Matei și Marcu, nu.

Citește răspunsul

Întrebare:  Ce înseamnă Masa Domnului, și ce înseamnă cina? Ce legătură este între Masa Domnului, frângerea pâinii și adorare?
Răspuns: Expresia »Masa Domnului« o găsim numai în 1 Corinteni 10. »Cina« - în orice caz ceea ce noi numim »cina« – o găsim de patru ori, de trei ori în Evanghelii și odată în 1 Corinteni 11, chiar dacă în 1 Corinteni 10 este explicată în legătură cu masa, unde se face clar că ambele sunt strâns legate una de alta. În 1 Corinteni 10 vedem că »Masa Domnului« nu cuprinde numai ceea ce este prezentat în Cina Domnului, ci este și în legătură cu locul, cu caracterul în care se desfășoară. În Vechiul Testament Masa Domnului, altarul din față, era locul unde se aducea jertfa. El era plasat pe un anumit loc. În general este așa cum găsim de mai multe ori în Deuteronomul: » ... locul pe care îl voi alege ca să locuiască Numele Meu acolo«; acolo să veniți cu jertfele voastre.
Citește răspunsul

Întrebare: Cui vestim noi moartea Domnului, potrivit cu 1 Corinteni 11, 26?

Răspuns: Eu cred, întregii creații, adică tuturor ființelor inteligente. Deci, oamenilor, îngerilor, lui Satan și demonilor lui. Noi facem aceasta nu prin cuvinte, ci prin actul de frângere a pâinii.

Citește răspunsul

Întrebare: Cum trebuie să se comporte un copil al lui Dumnezeu care este în părtășie la Masa Domnului și care mărturisește că merge pe drumul separării, atunci când este invitat de rude, colegi de serviciu sau vecinii să ia parte la o căsătorie religioasă într-o biserică oficială, iar apoi este invitat la sărbătoarea de nuntă într-un local public?
Răspuns: Trebuie să diferențiem întrebarea cu privire la participarea la căsătoria religioasă și participarea la sărbătoarea nunții. Nu vreau să fac legi pentru nimeni, dar mie personal mi-a devenit tot mai clar în ultimii ani că eu nu pot accepta o astfel de invitație. Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să spunem că bisericile oficiale sunt în contradicție cu gândurile lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta, funcția de preot nu se întemeiază pe Cuvântul lui Dumnezeu.
Citește răspunsul

Întrebare: De la ce vârstă un frate tânăr poate rosti o rugăciune în ora de rugăciune, poate spune un gând la ora de studiu al Cuvântului, sau poate pune o întrebare?

Răspuns: De îndată ce Duhul Sfânt vrea să-l folosească; căci Duhul Sfânt trebuie să aibe libertate deplină, să folosească pe cine vrea El. Dar Duhul Sfânt va călăuzi totul în așa fel, încât să fie spre folosul Adunării; și de aceea fratele acela nu trebuie să judece. Potrivit cu 1 Corinteni 14, 29, »ceilalți să judece«. Orice lucrare este deci supusă sentinței Adunării: dacă ea este de la Duhul Sfânt, și dacă da, atunci dacă totul este de la Duhul Sfânt.

Citește răspunsul

Întrebare: Este adorarea Tatălui, a Fiului, sau a ambilor?
Răspuns: Evanghelia după Ioan capitolul 4 spune clar: Tatăl caută oameni care Îl adoră în Duh și în adevăr. Vedem deci că adorarea este în primul rând pentru Tatăl. Dar în Evrei capitolul 1 Dumnezeu spune îngerilor ca să adore pe Fiul, și aceasta facem și noi. Noi adorăm pe Tatăl și adorăm pe Fiul. Fiul este în același timp și Dumnezeu, și El este Mântuitorul meu: Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, pe care Îl iubesc și Îl admir. Și, atunci când mă preocup cu El, Îl ador. Atunci când adorăm pe Tatăl, aducem ceea ce am văzut din slava Tatălui, atunci când ne-am preocupat cu El ca Tată.
Citește răspunsul

Întrebare: Din aceasta rezultă că nu putem stabili o oră de adorare, că nu se poate spune: acum avem o oră de adorare. Nu demult am discutat între noi această temă și am constatat că în tinerețea noastră niciodată nu am auzit pe frați spunând: »Mergem la ora de adorare«, ci: »Mergem la frângerea pâinii«. După ce Duhul lui Dumnezeu a condus Adunarea în adorare, am putut spune: »Am avut o oră de adorare.«

Răspuns: Da, se poate spune în felul următor: mergem la ora în care ar trebui să aducem numai adorare, dar cu tristețe trebuie să spunem că nu facem totdeauna așa. Este desigur așa, că noi mergem să frângem pâinea. Primim pâinea frântă din mâna Domnului și El spune: »Acesta este trupul Meu, care se va da pentru voi.« Luăm și paharul din mâna Sa, și El spune: »Acesta este sângele Meu, care se va vărsa pentru mulți, pentru iertarea păcatelor.« Și inimile noastre răspund: »pentru păcatele mele«. Ce trist este că în aceste momente inimile noastre nu sunt conduse spre adorare! Trebuie cu durere să mărturisim că deseori este așa. Nu ar trebui să ne rușinăm? Dacă ne gândim că El nu ne pune la o parte și încă ne mai iubește, Domnul devine nespus de mare în ochii noștri.

Citește răspunsul

Întrebare: De ce adorăm? (Deuteronomul 10, 8)

Răspuns: Se amintește aici locul din Deuteronomul 10, 8. Acolo se vorbește de slujba pe care o putea face Levi. Este o slujbă întreită; întâi, »să ducă chivotul legământului Domnului« - aceasta înseamnă să fi o mărturie pentru Domnul, pentru slava Peroanei Sale aici pe pământ. În al doilea rând: »să stea înaintea Domnului ca să-I slujească« - la aceasta se referă probabil întrebarea. În al treilea rând: » ... să binecuvinteze în Numele Lui« - aceasta înseamnă prin Evanghelie, dar și la modul general, să fii o binecuvântare pentru alții.

  »Să stea înaintea Domnului ca să-I slujească« - aceasta este ceea ce făceau preoții în Vechiul Testament. Ei intrau în Locul Preasfânt și acolo slujeau lui Dumnezeu. Cum? Aducând tămâia și făcând lucrarea de tămâiere și celelalte slujbe din Locul Preasfânt. Toate acestea aveau loc în prezența lui Dumnezeu, deoarece în acest loc sfânt totul era în concordanță desăvârșită cu El.

Citește răspunsul

Întrebare: Ce este adorarea potrivit gândurilor lui Dumnezeu? Ce nu este ea? Este mulțumirea și lauda adorare?
Răspuns: Dacă ne gândim având ca bază Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ar trebui să răspundem cu »Nu!« la întrebarea: »Este mulțumirea și lauda adorare?«. Oricât de importante ar fi mulțumirea și lauda, ele nu sunt adorare. Noi mulțumim Domnului că El a murit pentru noi. »Al meu suflet se-odihnește, Pe Miel pururi adorând. Toate a mele mii păcate au fost prin sângele Său înlăturate.« Aceasta este mulțumirea, chiar dacă în text apare cuvântul »adorare«. Adorarea merge mult mai departe decât mulțumirea pentru ceea ce am primit. Adorarea este, să vezi slava Persoanei Domnului Isus și a Tatălui și să o exprimi.
Citește răspunsul

Întrebare: Ce diferență este între serviciul divin și adorare?

Răspuns: Mai întâi trebuie să definim expresia »serviciu divin«. Deseori am auzit și am citit că întrunirile în biserică, în care unul vorbește mulțimii, sunt denumite »servicii divine«. Desigur, aceasta nu este adorare. Adorare înseamnă să aduci ceva lui Dumnezeu. Și aceasta este cu totul altceva decât atunci când Dumnezeu ne dă ceva. Atunci când credincioșii se strâng sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci Domnul folosește un frate, sau mai mulți, ca să vorbească Adunării și să îi dea din bogăția Lui. El este cel care dăruiește. În cazul adorării este exact contrariul: Adunarea, copiii lui Dumnezeu, vin înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, ca să-I dea ceva, »rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui«. Tatăl caută astfel de adoratori, care I se închină în Duh și în adevăr.

Citește răspunsul

Întrebare: Unde are loc adorarea? În Locul  Preasfânt sau la Masa Domnului?

Răspuns: Această întrebare are un caracter profund. Ca să o putem înțelege trebuie să ne folosim de tablourile Vechiului Testament. Priviți cortul întâlnirii. Cei mai mulți știu cum a fost construit. Mai întâi se intra într-o curte mare din față unde se afla altarul din față. Acolo se aduceau toate jertfele de sânge și altarul din față a fost numit »Masa Domnului«. Ezechel și în mod deosebit Maleahi în Vechiul Testament, precum și 1 Corinteni 10 în Noul Testament sunt singurele locuri în care se întâlnește expresia »Masa Domnului«. În 1 Corinteni 10 se face referință la acest altar din față, pe care israeliții aduceau jertfele lor. Ei se strângeau acolo și atunci când aduceau o jertfă de mulțumire și mâncau din ea.

Citește răspunsul

Întrebare: Ne găsim noi duminica dimineața în timpul orei de adorare totdeauna în Locul Preasfânt?

Răspuns: S-ar putea să fie așa, dar în mod normal nu este totdeauna așa. Noi suntem în Locul Preasfânt atunci când aducem realmente adorarea noastră Domnului.

Citește răspunsul

Întrebare: Putem noi și acasă să aducem adorare într-un mod tot așa de plăcut Domnului, ca și în Adunare?
Răspuns: Nu vreau să spun cu plăcere că noi numai duminica dimineața, când suntem adunați la Masa Domnului, ca să vestim moartea Sa, putem aduce adorare. În Evrei 13 se spune ca noi să aducem totdeauna (permanent) o jertfă de laudă. Ar fi foarte trist dacă noi am dedica Domnului numai duminica dimineața o oră și jumătate pentru adorare – în unele locuri chiar numai o oră – din șapte zile, fiecare zi având 24 de ore, deci în total 168 de ore pe săptămână. Să ne ajute Dumnezeu să aducem multă adorare și aș vrea să spun tinerilor credincioși ceva din experiența mea.
Citește răspunsul

Întrebare: 1 Corinteni 11, 5 se referă numai la rugăciunea femeii făcută în particular sau și în Adunare?

Răspuns: 1 Corinteni 11, 1 – 16 se referă nu numai la orele de Adunare, ci în primul rând la rugăciunea și prorocia făcută de femeie în public. Nu mă îndoiesc deloc că principiul are valabilitate generală și se referă la toate ocaziile în care s-ar putea da impresia că femeia se așează pe aceiași treaptă cu bărbatul; aceasta este valabil și în orele de Adunare.

Citește răspunsul

Întrebare: La ce se referă afirmația din 1 Corinteni 11, 5 - »orice femeie, care se roagă sau prorocește«?

Răspuns: Din context rezultă clar că este vorba de rugăciunea cu voce tare și prorocirea în locuri unde sunt și alții prezenți. Faptul că aici nu este vorba în mod special de întrunirile ca Adunare se vede clar din capitolul 14, 34 – 38, unde se poruncește ca surorile să tacă în strângerile laolaltă ca Adunare. Acolo niciodată nu au voie să se roage cu voce tare, să prorocească sau să pună întrebări. 1 Corinteni 11, 1 – 18 vorbește despre poziția bărbatului și a femeii în ordinea creației lui Dumnezeu. Există pericolul, deoarece în Hristos nu mai există diferența dintre bărbat și femeie (Galateni 3, 28), să se tragă concluzia că ordinea din creație nu mai are valabilitate în creștinism.

Citește răspunsul

Documente în arhivă

Întrebarea

Răspuns - HTML - format

    Vă rog să explicați mai îndeaproape versetul 9 din Proverbe cap. 3: „Cinstește pe Domnul cu averile tale, și cu cele dintâi roade din tot venitul tău.“ Citește
    Cum să ne comportăm noi ca și creștini? Pe de o parte să „ne despărțim“ de lume, de cei „nelegiuiți“, și să nu ședem pe scaunul celor batjocoritori (Ps. 1), pe de altă parte Isus nu a făcut așa. El era exact acolo unde erau vameșii și păcătoșii. Citește
    Fiecare copil al lui Dumnezeu „primește“ Duhul Sfânt. Acest Duh ne călăuzește de exemplu când citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, încât putem să înțelegem ceea ce am citit. Cu toate acestea, aproape că nu există o temă sau un verset cu privire la care 20 de oameni (toți creștini născuți din nou) să nu aibă păreri deosebite. Chiar în interiorul comunităților, părerile sunt diferite. Cum este posibil așa ceva cu privire la UN DUH? Citește
    Cum are loc şi unde se petrece (în zilele noastre) „hula împotriva Duhului Sfânt“ (Matei 12,31)? Citește
    În Luca 3,16b citim „ ...El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc“. Botezul cu Duhul Sfânt (Rusalii) și cu foc (judecata care va veni, respectiv judecata viitoare) se referă special la poporul Israel sau în general la națiuni? Citește
    În 2 Samuel 17,20 o femeie spune în mod clar un neadevăr și prin aceasta îi salvează pe Ahimaaț și pe Ionatan. Nu a spus ea o minciună? Sau s-a căit ea cândva de aceasta? Sau a tolerat Dumnezeu această minciună? Nu legitimează aceasta minciuna în caz de nevoie? Nu este bună minciuna (vezi Iosua 2,4 și următoarele, Evrei 11,31)? Citește
    Ce sunt de fapt Apocrifele și de ce nu sunt în Biblie? Când le-am văzut prima dată, mi s-au părut așa de imposibile, ca și cum n-ar aparține Bibliei. Citește
    În Faptele Apostolilor 9,7 se spune despre însoțitorii apostolului Pavel că au auzit glasul, dar n-au văzut pe nimeni. În Faptele Apostolilor 22,9 citim dimpotrivă, că ei n-au auzit glasul aceluia care vorbea cu Pavel. Cum să înțelegem aceasta? Citește
   Cum să înțelegem Marcu 13,32 care spune că despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl? Citește
   Cum se înțeleg afirmațiile diferite din Exod 20,5 și Deutoronom 24,16? De ce pedepsește Dumnezeu pe copii pentru părinți, deși copiii nu trebuie omorâți pentru păcatele părinților? Citește
   În Geneza 4,7 se spune: „Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești“. A cui este dorința și pe cine să stăpânească? Citește
   Citim în Exod 33,11 că Moise a văzut pe Domnul față în față. În versetul 20 citim că este imposibil unui om să vadă pe Dumnezeu. Cum trebuie înțelese aceste versete? Citește
   În Iacov 5,19,20 se spune: „Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, și-l întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, și va acoperi o sumedenie de păcate“. Cum poate cineva să acopere păcatele altuia? Se înțelege prin „acoperire“ iertarea păcatelor? Citește
   La citirea Evangheliilor am observat că atunci când Domnul Isus face o minune, respectiv vindecă pe cineva, spune câteodată ca să se spună și altora, așa cum este cazul la îndrăcitul din Marcu 5,20 și Luca 8,39, iar altădată interzice cu hotărâre oamenilor să spună mai departe ceea ce li s-a făcut, ca de exemplu la învierea fiicei lui Iair în Marcu 5,43 și Luca 8,56. Cum să ne explicăm aceasta? Citește
   Stătea pomul cunoașterii binelui și răului în mijlocul grădinii Eden? Citește
   Există viață în univers? Citește
   
   
   
 

Introdu întrebarea aici și expediaz-o!

Numele și prenumele :  (Declarație necesară)
Adresă- Email :
Număr de telefon :
Întrebare: