...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 07.10.2023

Comentarii biblice

 

Vechiul Testament

 

 Amânarea este periculoasă - Geneza 24,55

HTML

PDF

 Arderea de tot de bună voie - Levitic 1,1-17

HTML

PDF

 Arderea de tot necurmată - Exod 29,38-46

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor -   Prefaţă 

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,1-1,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,8-2,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 2,8-3,5

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 3,6-11

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,1-6

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,7-5,1

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,2-7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,8-16

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,1-12

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,13-7,9

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 7,10-8,4

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 8,5-8,14

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - Postfaţă

HTML

PDF

 Cântările treptelor

HTML

PDF

 Cei trei împăraţi care au venit la Elisei - 2 Împăraţi 3,9-15

HTML

PDF

 Cucerirea posesiunii proprii -  Iosua 12,1-6; 13,1-6

HTML

PDF

 David a rămas însă în Ierusalim - 2 Samuel 11,1

HTML

PDF

 

 

 Estera: Curaj şi har -   Introducere 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 1 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 2 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 3 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 4 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 5 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 6 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 7 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 8 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 9 şi 10 

HTML

PDF

 

 

 Fiul sunamitei - 2 Împăraţi 4,18-23; 2 Împ. 4,32-37

HTML

PDF

 Foamete în ţară - 2 Împăraţi 4,38 / Moartea este în oală 2 Împăraţi 4,39-40

HTML

PDF

 Funia cărămizie la fereastră - Iosua 2,21

HTML

PDF

 Geneza cap. 1 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 2 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 3 - C. H. M.

HTML

PDF

 

 Geneza 1-11:   Comentariu

HTML

PDF

 Geneza 12-25: Comentariu

HTML

PDF

 Geneza 26-36: Comentariu

HTML

PDF

 Geneza 37-50: Comentariu

HTML

PDF

 

 Hagai cap. 1 şi 2 - M. Müller

HTML

PDF

 Ieşirea poporului Israel din Egipt - prezentare schematică

 

PDF

 

 

 Iona  capitolul 1  - Iona se opune

HTML

PDF

 Iona  capitolul 2  - Iona se roagă

HTML

PDF

 Iona  capitolul 3  - Iona predică

HTML

PDF

 Iona  capitolul 4  - Iona este foarte mânios

HTML

PDF

 

 

 Cartea Iona  Introducere

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 1 - Iona în furtună

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 2 - Iona în pântecele peştelui

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 3 - Iona în Ninive

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 4 - Iona sub ricin (qiqaion)

HTML

PDF

 

 

 Iosua  capitolul 1  

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 2 şi 3   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 4 şi 5   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 6 şi 7   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 8, 9 şi 10   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 11   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 12 şi 13   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 14 şi 15   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 16 - 19   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 20 - 21   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 22 - 24   

HTML

PDF

 

 

 Înfrângerea la Ai - Iosua 7,3

HTML

PDF

 

 

 Jertfa de mâncare 1 - Levitic 2,1-3

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare 2 - Levitic 2,4-16

HTML

PDF

 Jertfa de mulţumire - Levitic 3,1-17

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 1 - Levitic 4,1-35

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 2 - Levitic 4,13-31

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 3 - Levitic 5,1-13

HTML

PDF

 Jertfa pentru vină - Levitic 5,6-19; 6,1-7

HTML

PDF

 Jertfa viţelei roşii - Numeri 19,1-22

HTML

PDF

 Jertfele în Numeri 15 - Numeri 15,1-12

HTML

PDF

 

 

 Judecători - Introducere

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,16-36

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,16-3,6

HTML

PDF

 Judecători - cap. 3,7-3,31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 4,1-24

HTML

PDF

 Judecători - cap. 5,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 6,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 7,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 8,1-35

HTML

PDF

 Judecători - cap. 9,1-57

HTML

PDF

 Judecători - cap. 10,1-18

HTML

PDF

 Judecători - cap. 11,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 12,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 13,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 14,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 15,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 16,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 17,1-13

HTML

PDF

 Judecători - cap. 18,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 19,1-30

HTML

PDF

 Judecători - cap. 20,1-48

HTML

PDF

 Judecători - cap. 21,1-25

HTML

PDF

 

 Judecătorii Ghedeon şi Samson

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 1,1-17

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 2,1-10

HTML

PDF

 Legea arderii de tot -  Levitic 6,8-13

HTML

PDF

 Legea jertfei de mâncare -  Levitic 6,14-23

HTML

PDF

 Legea jertfei de mulţumire -  Levitic 7,11-36

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru păcat -  Levitic 6,24-39

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru vină -  Levitic 7,1-10

HTML

PDF

 Luaţi făină -  2 Împăraţi 4,39-41

HTML

PDF

 Mai mult decât Dumnezeu -  Iov 32,2

HTML

PDF

 Mai preţios decât coralii -  Proverbe 31,10-31

HTML

PDF

 Mantaua lui Ilie - 2 Împăraţi 2,13-15

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 1 -  Levitic 16,1-10

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 2 -  Levitic 16,11-19

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 3 -  Levitic 16,20-34

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 4 -  Levitic 16,23-31

HTML

PDF

 Marile mărturii ale lui Dumnezeu:   Psalm 19 

HTML

PDF

 Necesitatea jertfelor

HTML

PDF

 Neemia: Introducere şi informaţii de fond generale

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 1

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 2

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 3

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 4

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 5

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 6

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 7

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 8

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 9

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 10

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 11

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 12

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 13

HTML

PDF

 Nici un fel de compromisuri -  Geneza 24,5-8

HTML

PDF

 Numele Lui: Minunat -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Sfetnic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Dumnezeu puternic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 O farsă - Procesul din casa marelui preot -  Psalmul 56,5

HTML

PDF

 O odaie de sus pentru proroc -  2 Împăraţi 4,8-11

HTML

PDF

 O vale plină cu gropi -  2 Împăraţi 3,16-20

HTML

PDF

 Părtăşia - despre părtăşie

HTML

PDF

 Părtăşia în Psalmi

HTML

PDF

 Porţile Ierusalimului

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 2; Ps. 8; Ps. 16

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 22; Ps. 23; Ps. 32

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 40; Ps. 41; Ps. 45; Ps. 63

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 84; Ps. 87; Ps. 91

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 102; Ps. 103; Ps. 110

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 132; Ps. 134; Ps. 145

HTML

PDF

 Psalmii treptelor sau Cântări de pelerinaj - Introducere

HTML

PDF

 Psalmul 1 - Oameni de care se bucură Dumnezeu

HTML

PDF

 Psalmul 2 + cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 25

HTML

PDF

 Psalmul 42

HTML

PDF

 Psalmul 42 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 82

HTML

PDF

 Psalmul 107

HTML

PDF

 Psalmul 107 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 111

HTML

PDF

 Psalmul 120

HTML

PDF

 Psalmul 121

HTML

PDF

 Psalmul 122

HTML

PDF

 Psalmul 123

HTML

PDF

 Psalmul 124

HTML

PDF

 Psalmul 125

HTML

PDF

 Psalmul 126

HTML

PDF

 Psalmul 127

HTML

PDF

 Psalmul 128

HTML

PDF

 Psalmul 129

HTML

PDF

 Psalmul 130

HTML

PDF

 Psalmul 131

HTML

PDF

 Psalmul 132

HTML

PDF

 Psalmul 133

HTML

PDF

 Psalmul 134

HTML

PDF

 Psalmul 145

HTML

PDF

 Râul dublu care curge din Locul Preasfânt - Ezechiel  47,1-12 

HTML

PDF

 Samson este învins - Judecători 16,20-21

HTML

PDF

 Samuel - omul rugăciunii - 1 Samuel 12,23

HTML

PDF

 Sarea în izvor - 2 Împăraţi 2,18-22

HTML

PDF

 Sfătuirea cu Isus - 1 Împăraţi 10,1,3

HTML

PDF

 Templul lui Ezechiel - Ezechiel cap. 40-43

HTML

PDF

 Ultimele cuvinte ale lui Iacov -  Geneza 49

HTML

PDF

 Urcioare pline cu untdelemn - 2 Împăraţi 4,1-7

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Principiu general

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Cei doi ţapi

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Tamăia şi viţelul

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale

HTML

PDF

 

 

  Geneza 37-50: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Iosif și a fraților lui în timpul locuirii în Canaan și în Egipt. Ultimele capitole tratează binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi și se încheie cu moartea lui Iacov și a lui Iosif.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 26-36: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Isaac și a familiei lui începând cu plecarea lui în țara filistenilor și până la moartea lui, precum și istoria lui Iacov. Capitolul 36 prezintă pe urmașii lui Esau și ai lui Seir, precum și pe împărații Edomului.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 12-25: Comentariu - Ger de Koning

   În aceste capitole este descrisă istoria lui Avraam și a familiei lui începând cu chemarea lui Abraam să iese din Ur în Caldeea (Neemia 9.7) și până la moartea lui.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Geneza 1-11: Comentariu - Ger de Koning

   Dumnezeu a creat totul (Isaia 45.12; Zaharia 12.1; Efeseni 3.9). Atunci când oamenii fac ceva au nevoie de materiale pentru a face acest lucru. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. El nu are nevoie de nimic în afară de El Însuși. El nu este parte din creația Sa. El a creat prin propria Sa atotputernicie (Romani 4.17b). Prin creație știm că Dumnezeu există: „Fiindcă, de la creația lumii, lucrurile Sale nevăzute se văd, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute, la fel și eterna Sa putere și divinitate” (Romani 1.20; Psalmul 19.2).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 134 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 134

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Am ajuns acum la sfârșitul acestei culegeri reduse ca volum, dar bogată în conținut. Pelerinii în sărbătoare se întorc spre casă și cântă ultima cântare din mica lor psaltire festivă. Ei pornesc dimineața devreme, încă înainte să se fi făcut ziuă, pentru că mulți dintre ei au o călătorie lungă înaintea lor. Noaptea încă ezită să bată în retragere, când ei deja sunt în mișcare. De îndată ce sunt în afara porților, ei îi văd pe paznici pe zidurile Templului și din camerele înconjurătoare ale locașului sfânt clipesc spre ei candelele; această priveliște îi determină să le strige un salut de despărțire slujitorilor Domnului, care așteaptă totdeauna slujba lor sfântă din sfântul locaș, salut care îi îndeamnă să persevereze devotat în fericita lor slujbă. Salutul de despărțire, de îndemn, al pelerinilor, iscat din dragoste sinceră pentru Domnul, i-a determinat pe preoți să le mai dea acestora cu ei la drum încă o binecuvântare din sfântul locaș. Acest cuvânt de binecuvântare este conținut în versetul 3. Preoții spun oarecum: Ne-ați invitat să-L binecuvântăm pe Domnul, lăudându-L, și acum Îl rugăm pe Domnul să vă binecuvânteze pe voi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 132 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 132

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Acesta este un psalm vesel, plin de mijlocire și de speranță, care, atât prin imaginea pe care ne-o schițează despre David, cât și prin conținutul său bogat în făgăduințe, este foarte potrivit să ne umple inimile cu un zel nou și bucuros de încredere a credinței; fie ca toți cei care călătoresc spre noul Ierusalim să se întărească de multe ori cu el! În ce culminează conținutul psalmului, aceasta o spune în mod potrivit titlul lui H. Keßler: Strălucirea Sionului sub urmașii lui David. La o examinare mai atentă este evidentă urcarea treptată a psalmului, de la necazurile lui David din versetul 1, la cununa care trebuie să strălucească, în versetul 18, ca o floare luminoasă pe capul lui Mesia, de la rugăciunea „Doamne, amintește-Ți de David” din versetul 1, la făgăduința din versetul 17: „Acolo (în Sion) voi face să înmugurească puterea lui pentru David”. A doua parte a psalmului este oarecum cerul strălucitor care se boltește peste ținutul hotărârilor și al rugăciunilor primei părți.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 131 - C.H. Spurgeon

   Psalmul 131

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

  

   Conținutul acestui psalm este rostit cu totul din sufletul lui David și multe evenimente din viața acestui om după inima lui Dumnezeu pot sluji ca ilustrare a cuvintelor. Dacă întreaga psaltire este o casetă de bijuterii plină cu giuvaiere, atunci putem să comparăm acest psalm cu o perlă cu strălucirea ei blândă. Ce podoabă minunată este perla pentru sufletul care este îndreptățit să și-o pună! Pentru citit, psalmul este unul dintre cei mai scurți, dar unul dintre cei mai lungi pentru studiu. El vorbește despre un copilaș, dar conține experiența unui credincios maturizat pentru deplina vârstă a bărbăției. Aici vedem smerenia adâncă în legătură cu o inimă sfințită, o voință complet liniștită în Dumnezeu, asociată cu o credință puternică, ce-și pune nădejdea numai în Domnul. Ferice de omul care poate să-și însușească fără ipocrizie cuvintele acestui psalm! Un astfel de om poartă în sine imaginea Domnului său, care a spus: „Eu sunt blând și smerit cu inima”. Psalmul întrece în intensitate interioară toate cântările de pelerinaj anterioare, oricât de neînsemnat se vede autorul său pe sine, în măsura în care smerenia este cea mai înaltă virtute a vieții spirituale. Psalmul are trepte chiar și în sine.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 130 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 130

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Nici acest psalm, ca și cel anterior, nu favorizează opinia că aceste cântări constituie un șir ascendent de trepte. În schimb, chiar în psalm este de observat foarte deslușit o ascensiune; poetul se înalță din adâncurile necazului pe fericita culme a nădejdii sigure a mântuirii, atât pentru el, cât și pentru Israel. N-am ști nici un nume de reper mai potrivit pentru acest psalm, decât cel străvechi, bine cunoscut, De profundis: „Din adânc”, acesta este cuvântul-cheie (versetul 1). Din acest adânc al necazului strigăm, stăruim, așteptăm și nădăjduim împreună cu psalmistul. În această cântare auzim despre perla minunată a răscumpărării, versetele 7 și 8. Desigur, cântărețul n-ar fi descoperit acest giuvaer, dacă n-ar fi trebuit să se scufunde în adâncuri. Perlele zac adânc.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 129 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 129

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Conținutul: în cântare se unesc mâhnirea adâncă și curajul ferm al credinței. Cu toate că Israel este greu asuprit, bătut dureros și plin de răni, inima sa este totuși sănătoasă; credința celor fideli rămâne în picioare și nici pe departe nu se gândește să cedeze. Poetul cântă despre suferințele lui Israel, versetele 1-3, despre intervenția lui Dumnezeu, versetul 4 și despre soarta fără binecuvântare a vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu, versetele 5-8. Este o cântare rurală, plină de aluzii la viața rustică. Ea ne amintește de cărțile Rut și Amos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 128 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 128

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Psalmul este o cântare pentru adunarea de casă, se potrivește bine pentru căsătorie, pentru aniversarea zilei de naștere a capului de familie sau pentru oricare dintre zilele festive în care o familie fericită se adună ca să-L laude pe Domnul. Luther l-a intitulat „O cântare de nuntă despre căsătorie și menaj”. Ca toți ceilalți psalmi de pelerinaj, și acesta se referă la Sion și la Ierusalim, care sunt amândouă amintite explicit și el se încheie ca Psalmii 125, 130, 131, cu un cuvânt care exprimă dragostea și nădejdea pentru întregul Israel. Psalmul este scurt, dar bogat în conținut și plin de îndemnuri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 127 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 127

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui Solomon

  

   Psalmul ne pune înainte ochilor binecuvântarea lui Dumnezeu ca o necesitate, dar și ca marele privilegiu al celor iubiți de Dumnezeu. Învățăm adevărul important, că tot construitul nostru, păzitul nostru și grija noastră sunt în zadar fără Domnul, dar putem să așteptăm plini de încredere binecuvântarea de la El. Ca un dar deosebit de binecuvântare de la Dumnezeu sunt prezentați apoi fiii, care sunt pietrele vii din care se construiește familia (compară cu Geneza 16.2; 30.3), spre onoarea și fericirea părinților. Psalmul ni se poate întipări ca psalmul arhitectului. Orice casa este pregătită de cineva; dar Cel care pregătește totul este Dumnezeu (compară cu Evrei 3.4). De aceea să și fie a lui Dumnezeu toată slava!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 126 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 126

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Acum ajungem la a șaptea staționare a pelerinilor; aici putem să ne așteptăm, desigur, să ajungem și la o oarecare împlinire a bucuriei. Această așteptare nu va dezamăgi. Aici vedem nu numai că Sionul dăinuie, ci și că bucuria Sionului revine după suferință. Că Sionul va fi păstrat, aceasta nu este suficient; el trebuie să fie și roditor. Pelerinii în sărbătoare pășesc înainte în cântările psalmilor lor, de la o binecuvântare la alta, în timp ce intră, treaptă cu treaptă, pe drumul sfințit. Ce popor fericit este cel căruia fiecare înălțime îi oferă imbold pentru un nou psalm, fiecare loc de popas îi smulge o cântare proaspătă de laudă! În psalmul nostru, prietenul liniștit al lui Dumnezeu se transformă într-un semănător harnic. Credința se dovedește ca fiind activă prin dragoste, obține binecuvântări deja prezente și asigură o bogată recoltă viitoare de bucurie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 125 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 125

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   O cântare a treptelor. O nouă culme este suită, o altă stație a pelerinajului este atinsă. În conținut se observă deslușit, în orice caz, o intensificare, căci deplina siguranță în privința viitorului este o treaptă mai înaltă a credinței, decât dacă, privind în urmă, Îi atribuim DOMNULUI scăparea de până acum. Credința L-a lăudat pe DOMNUL pentru salvările experimentate și acum ea se înalță la bucuria încrezătoare pentru siguranța prezentă și viitoare a celor care se încred în DOMNUL. Dacă pelerinii au cântat psalmul anterior la intrarea pe porțile Ierusalimului, atunci ne putem imagina că pe acesta l-au putut intona cam când au înconjurat zidurile cetății.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 124 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 124

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   O cântare a lui David într-un cor mai înalt. Lingviștii sunt contra acestui titlu; scurta cântare scoate la iveală multe neologisme și forme lingvistice decorative, care nu ar fi fost cunoscute epocii lui David. S-ar putea să fie așa; totuși, domnii savanți au susținut așa de multe lucruri îndoielnice, încât suntem într-adevăr îndreptățiți să folosim prudența față de explicațiile lor. Indiscutabil este faptul că psalmul, în întregul său ton și în multe dintre imaginile sale este foarte asemănător cu psalmii scriși de David.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 123 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 123

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   În realitate, urcăm tot mai mult. La începutul călătoriei noastre de pelerinaj (Psalmul 120) a răbufnit o tânguire privind mediul nostru înconjurător potrivnic. În psalmul următor deja ne-am ridicat ochii spre munții din depărtare și am făcut popas într-o siguranță bine garantată. De aici urcăm la priveliștea plină de încântare a casei lui Dumnezeu. Dar acum privim nemijlocit în sus spre DOMNUL și astfel ne aflăm la o înălțime care le întrece cu mult pe toate celelalte. Ochii cântărețului privesc acum peste dealuri, peste așternutul picioarelor de pe pământ ale DOMNULUI, în sus, spre tronul Său înălțat din cer.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 122 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 122

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

 

 

   După titlu, acest psalm scurt și spiritual este o cântare de pelerinaj, destinată să fie cântată de popor la suirea spre sărbătorile sfinte și este compus de David. Printre aceste cântări festive ale pelerinilor, ea stă pe locul trei. După conținutul său, ea a fost potrivită să fie intonată în mod special în clipa în care pelerinii intrau prin porți și picioarele lor pășeau chiar în cetate. Atunci era foarte firesc să cânte tocmai Ierusalimul și să se roage pentru pacea și prosperitatea cetății sfinte; căci ea era punctul central al lui Israel pentru slujirea oficială a lui Dumnezeu și locul unde DOMNUL Se arăta la scaunul îndurării. Pe vremea lui David, cetatea încă nu era foarte extinsă; totuși, urmând tradiția, dacă-l acceptăm pe David ca autor, atunci este posibil că a scris în spirit profetic despre ea, așa cum a fost mai târziu, pe vremea lui Solomon. De fapt, libertatea poetică permite să se vorbească despre lucruri nu numi așa cum sunt, ci și așa cum vor fi, ajunse la desăvârșire. Ierusalimul, „cortul păcii”, este lozinca acestui psalm; în textul ebraic al acestuia se găsesc multe aluzii la acest nume, unde pacea este cerută asupra cetății.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Psalmii treptelor sau Cântări de pelerinaj - C.H. Spurgeon

 

   Această mică grupare de psalmi din Cartea Psalmilor constă din cincisprezece cântări scurte. Despre ce vrea să spună titlul dat lor, de fapt, părerile sunt foarte împărțite deja din vechime și astăzi încă sunt la fel. Titlul este tradus fie „Cântarea treptelor”, fie „Cântarea suirii”. Dar fiecare dintre aceste două traduceri a condus iarăși la mai multe interpretări cu totul diferite ale sensului.[1]


[1] Deoarece rezumatele lui Spurgeon, împărtășite în locul acesta, nu sunt suficiente în câte o privință, preferăm să dăm, independent de ele, un rezumat despre diferitele păreri. Interpretarea pe care o preferă Spurgeon însuși este indicată aici. – J. M.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)