...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 23.09.2022

Comentarii biblice

 

Vechiul Testament

 

 Amânarea este periculoasă - Geneza 24,55

HTML

PDF

 Arderea de tot de bună voie - Levitic 1,1-17

HTML

PDF

 Arderea de tot necurmată - Exod 29,38-46

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor -   Prefaţă 

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,1-1,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 1,8-2,7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 2,8-3,5

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 3,6-11

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,1-6

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 4,7-5,1

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,2-7

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 5,8-16

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,1-12

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 6,13-7,9

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 7,10-8,4

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - cap. 8,5-8,14

HTML

PDF

 Cântarea Cântărilor - Postfaţă

HTML

PDF

 Cântările treptelor

HTML

PDF

 Cei trei împăraţi care au venit la Elisei - 2 Împăraţi 3,9-15

HTML

PDF

 Cucerirea posesiunii proprii -  Iosua 12,1-6; 13,1-6

HTML

PDF

 David a rămas însă în Ierusalim - 2 Samuel 11,1

HTML

PDF

 

 

 Estera: Curaj şi har -   Introducere 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 1 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 2 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 3 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 4 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 5 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 6 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 7 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 8 

HTML

PDF

 Estera: Curaj şi har -   Capitolul 9 şi 10 

HTML

PDF

 

 

 Fiul sunamitei - 2 Împăraţi 4,18-23; 2 Împ. 4,32-37

HTML

PDF

 Foamete în ţară - 2 Împăraţi 4,38 / Moartea este în oală 2 Împăraţi 4,39-40

HTML

PDF

 Funia cărămizie la fereastră - Iosua 2,21

HTML

PDF

 Geneza cap. 1 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 2 - C. H. M.

HTML

PDF

 Geneza cap. 3 - C. H. M.

HTML

PDF

 Hagai cap. 1 şi 2 - M. Müller

HTML

PDF

 Ieşirea poporului Israel din Egipt - prezentare schematică

 

PDF

 

 

 Iona  capitolul 1  - Iona se opune

HTML

PDF

 Iona  capitolul 2  - Iona se roagă

HTML

PDF

 Iona  capitolul 3  - Iona predică

HTML

PDF

 Iona  capitolul 4  - Iona este foarte mânios

HTML

PDF

 

 

 Cartea Iona  Introducere

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 1 - Iona în furtună

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 2 - Iona în pântecele peştelui

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 3 - Iona în Ninive

HTML

PDF

 Cartea Iona: capitolul 4 - Iona sub ricin (qiqaion)

HTML

PDF

 

 

 Iosua  capitolul 1  

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 2 şi 3   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 4 şi 5   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 6 şi 7   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 8, 9 şi 10   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 11   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 12 şi 13   

HTML

PDF

 Iosua  capitolul 14 şi 15   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 16 - 19   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 20 - 21   

HTML

PDF

 Iosua  capitolele 22 - 24   

HTML

PDF

 

 

 Înfrângerea la Ai - Iosua 7,3

HTML

PDF

 

 

 Jertfa de mâncare 1 - Levitic 2,1-3

HTML

PDF

 Jertfa de mâncare 2 - Levitic 2,4-16

HTML

PDF

 Jertfa de mulţumire - Levitic 3,1-17

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 1 - Levitic 4,1-35

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 2 - Levitic 4,13-31

HTML

PDF

 Jertfa pentru păcat 3 - Levitic 5,1-13

HTML

PDF

 Jertfa pentru vină - Levitic 5,6-19; 6,1-7

HTML

PDF

 Jertfa viţelei roşii - Numeri 19,1-22

HTML

PDF

 Jertfele în Numeri 15 - Numeri 15,1-12

HTML

PDF

 

 

 Judecători - Introducere

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 1,16-36

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,1-15

HTML

PDF

 Judecători - cap. 2,16-3,6

HTML

PDF

 Judecători - cap. 3,7-3,31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 4,1-24

HTML

PDF

 Judecători - cap. 5,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 6,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 7,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 8,1-35

HTML

PDF

 Judecători - cap. 9,1-57

HTML

PDF

 Judecători - cap. 10,1-18

HTML

PDF

 Judecători - cap. 11,1-40

HTML

PDF

 Judecători - cap. 12,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 13,1-25

HTML

PDF

 Judecători - cap. 14,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 15,1-20

HTML

PDF

 Judecători - cap. 16,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 17,1-13

HTML

PDF

 Judecători - cap. 18,1-31

HTML

PDF

 Judecători - cap. 19,1-30

HTML

PDF

 Judecători - cap. 20,1-48

HTML

PDF

 Judecători - cap. 21,1-25

HTML

PDF

 

 Judecătorii Ghedeon şi Samson

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 1,1-17

HTML

PDF

 La Dumnezeu este salvare -  Iona 2,1-10

HTML

PDF

 Legea arderii de tot -  Levitic 6,8-13

HTML

PDF

 Legea jertfei de mâncare -  Levitic 6,14-23

HTML

PDF

 Legea jertfei de mulţumire -  Levitic 7,11-36

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru păcat -  Levitic 6,24-39

HTML

PDF

 Legea jertfei pentru vină -  Levitic 7,1-10

HTML

PDF

 Luaţi făină -  2 Împăraţi 4,39-41

HTML

PDF

 Mai mult decât Dumnezeu -  Iov 32,2

HTML

PDF

 Mai preţios decât coralii -  Proverbe 31,10-31

HTML

PDF

 Mantaua lui Ilie - 2 Împăraţi 2,13-15

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 1 -  Levitic 16,1-10

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 2 -  Levitic 16,11-19

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 3 -  Levitic 16,20-34

HTML

PDF

 Marea zi a ispăşirii 4 -  Levitic 16,23-31

HTML

PDF

 Marile mărturii ale lui Dumnezeu:   Psalm 19 

HTML

PDF

 Necesitatea jertfelor

HTML

PDF

 Neemia: Introducere şi informaţii de fond generale

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 1

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 2

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 3

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 4

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 5

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 6

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 7

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 8

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 9

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 10

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 11

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 12

HTML

PDF

 Neemia: capitolul 13

HTML

PDF

 Nici un fel de compromisuri -  Geneza 24,5-8

HTML

PDF

 Numele Lui: Minunat -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Sfetnic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 Numele Lui: Dumnezeu puternic -  Isaia 9,

HTML

PDF

 O farsă - Procesul din casa marelui preot -  Psalmul 56,5

HTML

PDF

 O odaie de sus pentru proroc -  2 Împăraţi 4,8-11

HTML

PDF

 O vale plină cu gropi -  2 Împăraţi 3,16-20

HTML

PDF

 Părtăşia - despre părtăşie

HTML

PDF

 Părtăşia în Psalmi

HTML

PDF

 Porţile Ierusalimului

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 2; Ps. 8; Ps. 16

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 22; Ps. 23; Ps. 32

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 40; Ps. 41; Ps. 45; Ps. 63

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 84; Ps. 87; Ps. 91

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 102; Ps. 103; Ps. 110

HTML

PDF

 Psalmii părtăşiei - Psalmul 132; Ps. 134; Ps. 145

HTML

PDF

 Psalmii treptelor sau Cântări de pelerinaj - Introducere

HTML

PDF

 Psalmul 1 - Oameni de care se bucură Dumnezeu

HTML

PDF

 Psalmul 2 + cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 25

HTML

PDF

 Psalmul 42

HTML

PDF

 Psalmul 42 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 82

HTML

PDF

 Psalmul 107

HTML

PDF

 Psalmul 107 - cuvinte cheie

HTML

PDF

 Psalmul 111

HTML

PDF

 Psalmul 120

HTML

PDF

 Psalmul 121

HTML

PDF

 Psalmul 122

HTML

PDF

 Psalmul 123

HTML

PDF

 Psalmul 124

HTML

PDF

 Psalmul 125

HTML

PDF

 Psalmul 126

HTML

PDF

 Psalmul 127

HTML

PDF

 Psalmul 128

HTML

PDF

 Psalmul 129

HTML

PDF

 Psalmul 133

HTML

PDF

 Psalmul 145

HTML

PDF

 Râul dublu care curge din Locul Preasfânt - Ezechiel  47,1-12 

HTML

PDF

 Samson este învins - Judecători 16,20-21

HTML

PDF

 Samuel - omul rugăciunii - 1 Samuel 12,23

HTML

PDF

 Sarea în izvor - 2 Împăraţi 2,18-22

HTML

PDF

 Sfătuirea cu Isus - 1 Împăraţi 10,1,3

HTML

PDF

 Templul lui Ezechiel - Ezechiel cap. 40-43

HTML

PDF

 Ultimele cuvinte ale lui Iacov -  Geneza 49

HTML

PDF

 Urcioare pline cu untdelemn - 2 Împăraţi 4,1-7

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Principiu general

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Cei doi ţapi

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Tamăia şi viţelul

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor

HTML

PDF

 Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale

HTML

PDF

 

 

  Psalmul 129 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 129

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Conținutul: în cântare se unesc mâhnirea adâncă și curajul ferm al credinței. Cu toate că Israel este greu asuprit, bătut dureros și plin de răni, inima sa este totuși sănătoasă; credința celor fideli rămâne în picioare și nici pe departe nu se gândește să cedeze. Poetul cântă despre suferințele lui Israel, versetele 1-3, despre intervenția lui Dumnezeu, versetul 4 și despre soarta fără binecuvântare a vrăjmașilor poporului lui Dumnezeu, versetele 5-8. Este o cântare rurală, plină de aluzii la viața rustică. Ea ne amintește de cărțile Rut și Amos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 128 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 128

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Psalmul este o cântare pentru adunarea de casă, se potrivește bine pentru căsătorie, pentru aniversarea zilei de naștere a capului de familie sau pentru oricare dintre zilele festive în care o familie fericită se adună ca să-L laude pe Domnul. Luther l-a intitulat „O cântare de nuntă despre căsătorie și menaj”. Ca toți ceilalți psalmi de pelerinaj, și acesta se referă la Sion și la Ierusalim, care sunt amândouă amintite explicit și el se încheie ca Psalmii 125, 130, 131, cu un cuvânt care exprimă dragostea și nădejdea pentru întregul Israel. Psalmul este scurt, dar bogat în conținut și plin de îndemnuri.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 127 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 127

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui Solomon

  

   Psalmul ne pune înainte ochilor binecuvântarea lui Dumnezeu ca o necesitate, dar și ca marele privilegiu al celor iubiți de Dumnezeu. Învățăm adevărul important, că tot construitul nostru, păzitul nostru și grija noastră sunt în zadar fără Domnul, dar putem să așteptăm plini de încredere binecuvântarea de la El. Ca un dar deosebit de binecuvântare de la Dumnezeu sunt prezentați apoi fiii, care sunt pietrele vii din care se construiește familia (compară cu Geneza 16.2; 30.3), spre onoarea și fericirea părinților. Psalmul ni se poate întipări ca psalmul arhitectului. Orice casa este pregătită de cineva; dar Cel care pregătește totul este Dumnezeu (compară cu Evrei 3.4). De aceea să și fie a lui Dumnezeu toată slava!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 126 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 126

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   Acum ajungem la a șaptea staționare a pelerinilor; aici putem să ne așteptăm, desigur, să ajungem și la o oarecare împlinire a bucuriei. Această așteptare nu va dezamăgi. Aici vedem nu numai că Sionul dăinuie, ci și că bucuria Sionului revine după suferință. Că Sionul va fi păstrat, aceasta nu este suficient; el trebuie să fie și roditor. Pelerinii în sărbătoare pășesc înainte în cântările psalmilor lor, de la o binecuvântare la alta, în timp ce intră, treaptă cu treaptă, pe drumul sfințit. Ce popor fericit este cel căruia fiecare înălțime îi oferă imbold pentru un nou psalm, fiecare loc de popas îi smulge o cântare proaspătă de laudă! În psalmul nostru, prietenul liniștit al lui Dumnezeu se transformă într-un semănător harnic. Credința se dovedește ca fiind activă prin dragoste, obține binecuvântări deja prezente și asigură o bogată recoltă viitoare de bucurie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 125 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 125

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   O cântare a treptelor. O nouă culme este suită, o altă stație a pelerinajului este atinsă. În conținut se observă deslușit, în orice caz, o intensificare, căci deplina siguranță în privința viitorului este o treaptă mai înaltă a credinței, decât dacă, privind în urmă, Îi atribuim DOMNULUI scăparea de până acum. Credința L-a lăudat pe DOMNUL pentru salvările experimentate și acum ea se înalță la bucuria încrezătoare pentru siguranța prezentă și viitoare a celor care se încred în DOMNUL. Dacă pelerinii au cântat psalmul anterior la intrarea pe porțile Ierusalimului, atunci ne putem imagina că pe acesta l-au putut intona cam când au înconjurat zidurile cetății.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 124 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 124

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   O cântare a lui David într-un cor mai înalt. Lingviștii sunt contra acestui titlu; scurta cântare scoate la iveală multe neologisme și forme lingvistice decorative, care nu ar fi fost cunoscute epocii lui David. S-ar putea să fie așa; totuși, domnii savanți au susținut așa de multe lucruri îndoielnice, încât suntem într-adevăr îndreptățiți să folosim prudența față de explicațiile lor. Indiscutabil este faptul că psalmul, în întregul său ton și în multe dintre imaginile sale este foarte asemănător cu psalmii scriși de David.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 123 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 123

   Titlul: O cântare a treptelor.

  

   În realitate, urcăm tot mai mult. La începutul călătoriei noastre de pelerinaj (Psalmul 120) a răbufnit o tânguire privind mediul nostru înconjurător potrivnic. În psalmul următor deja ne-am ridicat ochii spre munții din depărtare și am făcut popas într-o siguranță bine garantată. De aici urcăm la priveliștea plină de încântare a casei lui Dumnezeu. Dar acum privim nemijlocit în sus spre DOMNUL și astfel ne aflăm la o înălțime care le întrece cu mult pe toate celelalte. Ochii cântărețului privesc acum peste dealuri, peste așternutul picioarelor de pe pământ ale DOMNULUI, în sus, spre tronul Său înălțat din cer.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 122 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 122

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David

 

 

   După titlu, acest psalm scurt și spiritual este o cântare de pelerinaj, destinată să fie cântată de popor la suirea spre sărbătorile sfinte și este compus de David. Printre aceste cântări festive ale pelerinilor, ea stă pe locul trei. După conținutul său, ea a fost potrivită să fie intonată în mod special în clipa în care pelerinii intrau prin porți și picioarele lor pășeau chiar în cetate. Atunci era foarte firesc să cânte tocmai Ierusalimul și să se roage pentru pacea și prosperitatea cetății sfinte; căci ea era punctul central al lui Israel pentru slujirea oficială a lui Dumnezeu și locul unde DOMNUL Se arăta la scaunul îndurării. Pe vremea lui David, cetatea încă nu era foarte extinsă; totuși, urmând tradiția, dacă-l acceptăm pe David ca autor, atunci este posibil că a scris în spirit profetic despre ea, așa cum a fost mai târziu, pe vremea lui Solomon. De fapt, libertatea poetică permite să se vorbească despre lucruri nu numi așa cum sunt, ci și așa cum vor fi, ajunse la desăvârșire. Ierusalimul, „cortul păcii”, este lozinca acestui psalm; în textul ebraic al acestuia se găsesc multe aluzii la acest nume, unde pacea este cerută asupra cetății.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Comentariu la Psalmii treptelor sau Cântări de pelerinaj - C.H. Spurgeon

 

   Această mică grupare de psalmi din Cartea Psalmilor constă din cincisprezece cântări scurte. Despre ce vrea să spună titlul dat lor, de fapt, părerile sunt foarte împărțite deja din vechime și astăzi încă sunt la fel. Titlul este tradus fie „Cântarea treptelor”, fie „Cântarea suirii”. Dar fiecare dintre aceste două traduceri a condus iarăși la mai multe interpretări cu totul diferite ale sensului.[1]


[1] Deoarece rezumatele lui Spurgeon, împărtășite în locul acesta, nu sunt suficiente în câte o privință, preferăm să dăm, independent de ele, un rezumat despre diferitele păreri. Interpretarea pe care o preferă Spurgeon însuși este indicată aici. – J. M.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 121 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 121

   Titlul: O cântare a treptelor.

 

   În acel psalm, ochii poetului privesc cu durere arzătoare în jurul său; ei privesc aici în sus plini de nădejde bucuroasă. Dumnezeu, Păzitorul credincios al oamenilor, acesta este titlu obișnuit al acestui psalm din Bibliile noastre, pe care ni-l întipărim cu plăcere; el conține totuși cuvântul-cheie al psalmului, care revine mereu (Păzitor, a păzi). Dacă psalmul n-ar face parte dintre Cântările de pelerinaj, l-am privi ca pe un cântec de războinic, foarte potrivit pentru un cântec de seară al unui erou evlavios, care în seara dinaintea bătăliei se așterne cu el la culcare în cortul său. Dar la fel de potrivit este psalmul pentru o cântare de pelerinaj, așa cum este el citit sau cântat în nenumărate case de copiii lui Dumnezeu, când capul de familie sau unul dintre cei dragi ai săi pornește într-o călătorie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 120 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 120

   Titlul: O cântare a treptelor.

 

   Astfel am părăsit continentul vast al Psalmului 119, ca să vizităm insulele și insulițele „Cântărilor din corul mai înalt”. Poate fi de mare importanță să ne dedicăm, la o ocazie deosebită, unor reflecții lungi și rugăciuni; dar lucrul acesta nu trebuie să arunce o umbră asupra scurtelor meditații care dau vieții celor evlavioși sfințirea zilnică. Același Duh Sfânt, al cărui suflu de viață se simte atât de puternic în cel mai lung psalm, a fost autorul și al scurtelor compoziții care urmează.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 133 - C.H. Spurgeon

 

   Psalmul 133

   Titlul: O cântare a treptelor. A lui David.

 

   Această mică poezie încântătoare emană în  întregime spiritul lui David. Acest bărbat cu o fire delicată, iubitoare și așa de accesibilă pentru dragoste, cunoștea din experiență mâhnirea care ia naștere din dezbinările familiale și astfel a fost pregătit cât se poate de bine să cânte în asemenea tonuri plăcute, sfinte, binecuvântarea bunei înțelegeri, după care inima sa tânjea atât. El a învățat aceasta, cum spune Luther, din adversități. Între cântările treptelor, acest psalm ocupă o poziție înaltă, fără îndoială; chiar și în literatura laică este citat adesea pentru parfumul său și pentru prospețimea din el. În această piesă sublimă a poeziei ebraice, cu siguranță că nici criticul cel mai sever nu poate să descopere vreun cuvânt fără finețe, totul este grație și lumină. Stăm aici la o înălțime foarte considerabilă față de psalmul 120, cu care pelerinii care au fost la sărbătoare și-au început pelerinajul.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Cartea Iona: capitolul 4 - Iona sub ricin  - Johannes Nicolaas Voorhoeve

 

   Capitolul 4 – Iona sub ricin (qiqaion)

 

   „Nu spuneţi în Gat, nu vestiţi pe străzile Ascalonului, ca să nu se bucure fiicele filistenilor.” La acest cuvânt din 2 Samuel 1.20 trebuie să ne gândim involuntar, când citim ce ni se spune aici în capitolul patru despre Iona.

 

   Cât de trist se prezintă din nou aici profetul Domnului! După ce ni se spune că Dumnezeu S-a întors de la răul pe care zisese că-l va face cetăţii Ninive, ni se spune: „Și aceasta nu i-a plăcut deloc lui Iona şi s-a mâniat” (Iona 4:1).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Neemia: capitolul 13 - Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Neemia 13

 

   Neemia, un om al credinţei

 

   Capitolul 13 ne prezintă diverse grupe din poporul lui Dumnezeu, care toate au eşuat:

 

·         Preoţii susţineau interesele vrăjmaşilor (Neemia 13.4).

·         Căpeteniile au neglijat casa lui Dumnezeu (Neemia 13.11).

·         Mai-marii au fost primii care au neglijat sabatul (Neemia 13.17).

·         Poporul a intrat în legături nesfinte (Neemia 13.23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Templul lui Ezechiel: Ezechiel cap. 40-43 - W.J.O.

 

   În articolul acesta vrem să medităm la Templul descris în Ezechiel capitolele 40 până la 43. În privinţa aceasta ne gândim în mod deosebit la semnificaţia pe care o are Templul în timpul actual. Descrierea Templului lui Ezechiel trebuie interpretată în sens dublu. În primul rând acest Templu va fi construit literalmente în Israel la începutul Împărăţiei de o mie de ani a păcii, aşa cum este anunţat şi în Isaia 56.4-7, Ezechiel 37.16-28 şi Zaharia 6.12-15.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Psalmul 1: Oameni de care se bucură Dumnezeu - Dirk Schürmann

 

   Caracterul moral al omului temător de Dumnezeu, care se află într-o lume păcătoasă şi aşteaptă ca Dumnezeu să preia conducerea, pentru ca răul să fie judecat şi să fie introdusă binecuvântarea.

 

   Principiile prezentate în acest Psalm se potrivesc pentru toţi cei care se  tem de Dumnezeu în timpul lepădării Domnului Isus. Cu toate acestea acest Psalm, interpretat în sens strict, are în vedere rămăşiţa iudaică temătoare de Dumnezeu, care ea însăşi se află în mijlocul unei naţiuni care stă în răzvrătire publică faţă de Dumnezeu şi faţă de Unsul Său.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Râul dublu care curge din Locul Preasfânt: Ezechiel 47.1-12 - Werner Mücher

 

   Ezechiel a trăit în timpul ducerii în captivitatea babiloniană a împărăţiei celor două seminţii Iuda şi Beniamin. El a trăit judecata lui Dumnezeu, care era demult anunţată. Dumnezeu l-a folosit într-un timp greu să dea mângâiere şi încurajare acelora care s-au plecat sub căile lui Dumnezeu. Ce poate încuraja mai mult pe cel credincios decât preocuparea cu Domnul Însuşi şi perspectiva bogăţiei binecuvântărilor, pe care Dumnezeu le va da în viitor pe baza lucrării lui Isus? Capitolele 40 – 48 din cartea prorocului Ezechiel se preocupă cu Templul şi slujba pentru Dumnezeu în Împărăţia păcii viitoare.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Mai preţios decât coralii: Proverbe 31.10-31 - Marco Leßmann

 

   Introducere

 

„Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Pentru că preţul ei este mai presus de rubine.”

 

    Aceste 22 versete din cartea Proverbe capitolul 31 sunt o poezie extrem de frumoasă despre femeia virtuoasă. „Cine a găsit o soţie”, şi cu adevărat o soţie, „a găsit un lucru bun”, spune Solomon în Proverbe 18.22. Desigur această descriere este un ideal, la care probabil cele mai puţine femei ajung. Solomon ca predicator a constatat deja: „N-am găsit o femeie în toate acelea” (Eclesiastul 7.28).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Curaj şi Har: Un ajutor pentru studiul cărţii Estera: Capitolul 9 şi 10 - W. J. O.

 

Capitolul 9

 

Iudeii triumfă asupra tuturor duşmanilor lor

 

   Ziua decisivă a început – ziua a treisprezecea din luna a douăsprezecea – şi atacurile duşmanilor lui Iuda se îndreaptă asupra lor înşişi. Ei au sperat ca în această zi să biruie pe iudei, dar dimpotrivă a devenit o zi în care iudeii au putut să biruie pe cei care îi urau (versetul 1). Iudeii se adună şi nimeni nu poate rezista înaintea lor, „căci frica de ei căzuse peste toate popoarele” (versetul 2; compară şi capitolul 8 versetul 17). Cum este posibil aceasta? Cum puteau toate popoarele să aibă frică de acest popor mic? Versetul următor dă răspunsul. Motivul este, „căci frica de Mardoheu căzuse peste ei” (versetul 3).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Observaţii finale - William Kelly

   Acestea au fost jertfele deosebite din marea zi a ispăşirii; şi prin Duhul lui Dumnezeu se arată clar diferenţa dintre poziţia acelora care pot să intre în Locul preasfânt şi poziţia pe care Aaron o asigură afară pentru popor prin alungarea ţapului pentru Azazel.

   După ce toate acestea au avut loc, Aaron trebuia să intre în cortul întâlnirii şi »să-şi dezbrace veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în sfântul locaş«. După aceea şi-a spălat trupul cu apă într-un loc sfânt şi şi-a îmbrăcat hainele, aceasta înseamnă hainele lui obişnuite, şi a ieşit afară şi a jertfit arderea lui de tot şi arderea de tot a poporului şi a făcut ispăşire pentru sine şi pentru popor. Şi grăsimea jertfei pentru păcat a ars-o pe altar (versetele 23-25).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ziua ispăşirii: Levitic 16 - Azazel sau sorţul pentru popor - William Kelly

   Acum vrem să ne îndreptăm atenţia spre indicaţiile, pe care le dă Dumnezeu cu privire la ţapul care urma să i se dea drumul în pustie. Acest subiect va deveni mai clar, dacă pentru o comparaţie generală ne vom aminti de puterea sorţului pentru Domnul, deci de primul ţap. Căci, aşa cum am văzut, erau doi ţapi în favoarea lui Israel. Incontestabil ei împreună reprezintă jertfa pentru păcat (versetul 5). Şi amândoi au fost aduşi înaintea Domnului (versetul 7). Însă primul ţap este mai important dintre cei doi în ceea ce priveşte scopul lui. Noi îl vedem nu ca fiind pentru popor, ci pentru Domnul. El era evident şi categoric pentru Dumnezeu. De aceasta trebuie să se ţină seama în mod deosebit; căci dacă inima este trezită, ea este permanent în pericol să se gândească numai la o anumită uşurare într-o situaţie deosebită de necaz venită deodată. Te preocupă numai gândul cu privire la mijlocul de ajutor în suferinţa pe care Duhul lui Dumnezeu o face să fie simţită de suflet, de acea nimicire totală prin păcat, prin care sufletul devine aşa de împovărat şi din care cauză el strigă cu lacrimi şi suspine către Dumnezeu după har.

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)