...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

 Reactualizat: 20.01.2024

Expresii biblice explicate pe scurt   
 

 1. Prefață și introducere

HTML

PDF

 4. „În Hristos” și „Hristos în voi”

HTML

PDF

 7. Circumcizia

HTML

PDF

 

 

 2. Urâciunea pustiirii

HTML

PDF

 5. Binecuvantări

HTML

PDF

 

 

 

 

 3. Făcuți plăcuți

HTML

PDF

 6. Tainele

HTML

PDF

 

 

 

 

 
  Expresii biblice explicate pe scurt: Circumcizia - Stanley Bruce Anstey

   Dumnezeu a folosit circumcizia ca semn al legământului său cu Avraam și cu urmașii săi pentru a-i binecuvânta în țara Canaan (Geneza 17.10,11). Iudeii au înțeles aceasta ca fiind o arvună irevocabilă a binecuvântării lui Dumnezeu pentru ei (Geneza 15.5; 17.10). Din moment ce se aflau în această relație cu Dumnezeu, ei credeau că le era imposibil să se piardă pentru veșnicie, deoarece, dacă s-ar fi pierdut, El Și-ar fi retras cuvântul. Însă, în Romani 2.25-29, Pavel explică faptul că circumcizia nu salvează o persoană de judecata veșnică pentru păcatele sale, așa cum nu o salvează nici încrederea în Lege.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Tainele - Stanley Bruce Anstey

   O „taină” în Sfânta Scriptură nu este ceva misterios și enigmatic, ci o taină descoperită, care era necunoscută oamenilor înainte de a fi dezvăluită (Deuteronomul 29.28). „Tainele lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4.1; 13.2; 14.2) sunt anumite aspecte ale adevărului, pe care Dumnezeu nu le făcuse cunoscute oamenilor înainte de venirea Domnului Isus Hristos și de trimiterea Duhului Sfânt (Romani 16.25; Efeseni 3.5; Coloseni 1.26). Ele constituie, în esență, revelația creștină a adevărului. Apostolii au fost „administratorii” acestor taine și, prin urmare, au avut sarcina de a le face cunoscute Bisericii (1 Corinteni 4.1).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Binecuvântări - Stanley Bruce Anstey

   Termenul „binecuvântări” {blessings} este menționat în Sfânta Scriptură în patru moduri: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Prefață și introducere - Stanley Bruce Anstey

   A fost dorința noastră de a publica o carte de această natură, pentru a le oferi creștinilor ceea ce noi credem că este o prezentare exactă a diferitelor adevăruri doctrinare care au fost redescoperite în secolul al XIX-lea. Misiunea consta în prezentarea simplă și concisă a adevărului, astfel încât generația de astăzi să îl poată înțelege, dar în același timp să ne asigurăm că nu se pierde nimic din profunzimea lui.

   Această carte nu se dorește a fi o enciclopedie biblică, deși este organizată în ordine alfabetică precum o enciclopedie. De aceea, ea nu conține date despre oameni, locuri și lucruri. Cu toate acestea, ea conține aproximativ o sută cincizeci de termeni și expresii doctrinare din Noul Testament și, prin urmare, ar putea fi catalogată drept un manual biblic.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Urâciunea pustiirii - Stanley Bruce Anstey

   „Urâciunea pustiirii” se referă la „chipul” idolatru, pe care antihrist îl va ridica în Templul din Ierusalim și la care iudeii vor fi obligați să se închine (Daniel 12.11; Matei 24.15; Apocalipsa 13.12-18).

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: Făcuți plăcuți - Stanley Bruce Anstey

   „Făcuți plăcuți” este un termen care se referă la faptul că cei care cred în Domnul Isus Hristos se află „în privilegiul” lui Dumnezeu prin faptul că L-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor. În consecință, în Hristos, ei au o nouă poziție înaintea lui Dumnezeu, acolo unde nu-i ajunge judecata.

mai mult... DOWNLOAD (PDF)

  Expresii biblice explicate pe scurt: „În Hristos” și „Hristos în voi” - Stanley Bruce Anstey

   „În Hristos” și „Hristos în voi” - apostolul Pavel folosește acești termeni tehnici pentru a descrie poziția și starea creștinului credincios: ...

mai mult... DOWNLOAD (PDF)