...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 17.01.2018 

Eclesia  
 

 Adorarea sau Închinarea

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Casa lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adunarea devine pentru prima dată vizibilă

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu sau Isus este de ajuns

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu privită sub 5 aspecte

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos

HTML

PDF

 Afară din tabără

HTML

PDF

 Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

HTML

PDF

 Baraba sau Isus?

HTML

PDF

 Batjocuri până în moarte

HTML

PDF

 Biserica (Adunarea) - intercalare şi plan veşnic

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Prefaţă, Introducere

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Făgăduinţele în Vechiul Testament

HTML

PDF

 Botezaţi într-un singur trup: 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Botezul creştin

HTML

PDF

 Casa lui Dumnezeu în lumina Scripturii

HTML

PDF

 Căile lui Dumnezeu cu Israel: Romani 9-11

HTML

PDF

 Ce am găsit

HTML

PDF

 Ce am găsit la creştinii care se adună numai în Numele lui Isus

HTML

PDF

 Ce au creştinii a face cu noul legământ?

HTML

PDF

 Ce înseamnă învierea?

HTML

PDF

 Ce înseamnă "neţinându-se strâns de Capul"?

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea 1

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea a 2-a

HTML

PDF

 Ce învăţătură vestea Pavel?

HTML

PDF

 Cele 70 de săptămâni-an la Daniel

HTML

PDF

 Chemarea cerească în epistola către Filipeni

HTML

PDF

 Cina şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Cum ar trebui sărbătorită Cina?

HTML

PDF

 Darul Duhului şi darurile

HTML

PDF

 Daruri şi funcţii în Adunarea locală

HTML

PDF

 Decăderea Adunării

HTML

PDF

 De ce eu cred că răpirea va avea loc înainte de necazul cel mare

HTML

PDF

 De ce noi numim pe Mântuitorul nostru Domnul şi nu simplu numai Isus

HTML

PDF

 Despre Adunările de rugăciune

HTML

PDF

 Diferenţa dintre Cina Domnului şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Diferenţe între Israel şi Adunare

HTML

PDF

 Din Betania spre Ghetsimani

HTML

PDF

 Duhul Sfânt care locuieşte în noi

HTML

PDF

 Dumnezeirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Efectul învăţăturii lui Pavel asupra practicii

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea 1

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 5-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 6-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 7-a

HTML

PDF

 El (Hristos) trebuie să vină de două ori

HTML

PDF

 Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Evanghelia gloriei şi a harului

HTML

PDF

 Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie"

HTML

PDF

 Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

HTML

PDF

 Ghetsimani

HTML

PDF

 Hristos, Mântuitorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Răscumpărătorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Domnul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Păstorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, viaţa noastră

HTML

PDF

 Hristos, hrana noastră

HTML

PDF

 Hula împotriva Duhului Sfânt

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată, mama ta!

HTML

PDF

 Iată, Mielul lui Dumnezeu!

HTML

PDF

 Iată, Omul!

HTML

PDF

 Împăratul Irod

HTML

PDF

 În Duhul şi Duhul în noi: Romani 8,1-27

HTML

PDF

 Însuşirile lui antihrist

HTML

PDF

 Întrebări şi comentarii referitoare la momentul învierii

HTML

PDF

 Învăţăturile lui Pavel referitoare la natura Adunării

HTML

PDF

 Lucruri vechi şi lucruri noi în creştinism

HTML

PDF

 Mielul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mijlocitorul (Mângâietorul, Apărătorul)

HTML

PDF

 Mireasa Mielului

HTML

PDF

 Misiunea dată în Matei 28

HTML

PDF

 Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli

HTML

PDF

 Misiunea lui Pavel

HTML

PDF

 Naşterea din nou: Ce este naşterea din nou?

HTML

PDF

 Naşterea din nou şi viaţa veşnică

HTML

PDF

 Nădejdea Adunării

HTML

PDF

 Nunta Mielului

HTML

PDF

 Nunta Mielului - (Bogăţia uitată)

HTML

PDF

 O scrisoare despre ora de adorare

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (1)

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (2); Mâinile şi coasta Sa

HTML

PDF

 Pilat din Pont

HTML

PDF

 Primiţi Duh Sfânt

HTML

PDF

 Principii de interpretare a profeţiei

HTML

PDF

 Privilegiile chemării cereşti prezentate în epistola către Evrei

HTML

PDF

 Privire de ansamblu asupra diverselor epoci ale căilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Procesul nocturn

HTML

PDF

 Punerea la încercare a primului om

HTML

PDF

 Răpirea Adunării

HTML

PDF

 Răpirea Adunării - nevăzută de lume

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (1) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (2) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (3) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răstignirea

HTML

PDF

 Râuri de apă vie - Ioan 7

HTML

PDF

 Respingerea Domnului Isus - consecinţe

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (1)

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (2)

HTML

PDF

 Rugăciuni adresate Domnului Isus

HTML

PDF

 S-a sfârşit!

HTML

PDF

 Sfârşiul trădătorului

HTML

PDF

 Slava miresei

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (1)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (2)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (3)

HTML

PDF

 Speranţa creştină

HTML

PDF

 Strânşi într-o unitate

HTML

PDF

 Strigătul lui Hristos suferind

HTML

PDF

 Taina ascunsă de veacuri

HTML

PDF

 Taina în epistola către Coloseni

HTML

PDF

 Taina în epistola către Efeseni

HTML

PDF

 Tată, iartă-i!

HTML

PDF

 Tăcerea femeilor

HTML

PDF

 Tăgăduirea

HTML

PDF

 Tâlharul de pe cruce

HTML

PDF

 Trădarea şi luarea în captivitate

HTML

PDF

 Turma lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Umilinţă şi scuipare

HTML

PDF

 Un cuvânt despre botezul creştin

HTML

PDF

 Unele caracteristici ale cântărilor carismatice

HTML

PDF

 Un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică

HTML

PDF

 Un lăcaş al lui Dumnezeu în Duhul

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (1): Mai mult decât anularea păcatelor

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (2): Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de lume

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (3): A mai fost totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre bucuria lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (4): Un Fiu spre bucuria Tatălui

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (5): De ce Domnul Isus a fost înălţat de Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (6): Ascultarea "activă" şi "pasivă" a lui Hristos

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (7): Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer?

HTML

PDF

 Ziua Domnului

HTML

PDF

 


  Hristos, hrana noastră - E. Dennett

 

   6. Hristos, hrana noastră

  

   Hristos ne este prezentat şi ca hrană a noastră. Umbrele acestui fapt se puteau recunoaşte deja în epoca levitică; căci preoţii au primit indicaţii foarte detaliate şi exacte cu privire la mâncarea din jertfe sau din părţi ale animalelor de jertfă (vezi Levitic 7). Însă în privinţa aceasta erau şi diferenţe. În anumite cazuri privilegiul acesta era acordat întregii familii preoţeşti (Levitic 6.18; 7.6 etc.); şi tocmai în aceste cazuri ni se arată în mod deosebit privilegiile credincioşilor de astăzi, de a avea voie să se hrănească din Hristos. Domnul nostru Se referă la aceasta în timpul vieţii Sale pe pământ: „Eu sunt pâinea cea vie care a coborât din cer; dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi etern; şi pâinea pe care Eu o voi da este carnea Mea, pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii“.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, viaţa noastră - E. Dennett

 

   5. Hristos, viaţa noastră

  

   Când Domnul Isus a venit în lume, „întunericul acoperea pământul şi întunericul gros popoarele” (Isaia 60.2); da, pe tot globul pământesc domnea umbra morţii. Aceasta era, ca să exprimăm cu cuvintele lui Iov în care el vorbeşte despre moarte, o ţară a întunericului şi a umbrei morţii; „… ţara întunericului şi a umbrei morţii, o ţară întunecoasă ca întunericul gros al umbrei morţii, fără nici o rânduială, unde strălucirea este ca întunericul gros” (Iov 10.21,22). Căci „după cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit” (Romani 5.12).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Păstorul nostru - E. Dennett

 

   4. Hristos, Păstorul nostru

  

   Se poate desigur întreba, dacă această relaţie a Domnului nostru preamărit cu poporul Său ocupă locul care i se cuvine în sufletele noastre. Într-adevăr este absolut adevărat că ea se găseşte cel mai frecvent în scrierile Vechiului Testament; însă am pierde foarte mult dacă am presupune că în privinţa aceasta este vorba numai de relaţia cu iudeii. Realmente evanghelia după Ioan interzice o astfel de concluzie, căci Domnul explică aici categoric: „Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi va fi o singură turmă [nu un staul – cuvântul folosit aici este poimnae], un singur păstor” (Ioan 10.16).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Domnul nostru - E. Dennett

 

   3. Hristos, Domnul nostru

   De îndată ce noi cunoaştem pe Hristos ca Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru suntem învăţaţi şi cu privire la faptul că El este Domnul nostru. Într-adevăr domnia Lui este atotcuprinzătoare şi este şi în legătură cu omul în sine, însă această relaţie este valabilă momentan în mod deosebit pentru credincioşi. Acest adevăr l-a vestit apostolul Petru în ziua de Rusalii: „Să ştie deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu L-a făcut şi Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care voi L-aţi răstignit” (Faptele Apostolilor 2.36).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Răscumpărătorul nostru - E. Dennett

 

   2. Hristos, Răscumpărătorul nostru

  

   Abia studiul tuturor aspectelor sub care Hristos ne este prezentat în Scriptură ne face capabili pentru înţelegerea a ceea ce El este cu privire la noi şi pentru noi, precum şi pentru înţelegerea plinătăţii adevărului mântuirii noastre. Am studiat deja pe Hristos ca Mântuitor al nostru; şi unora ar putea să le pară că acest titlu ar include şi ceea ce El este ca Răscumpărător al nostru; însă la o ilustrare mai detaliată a acestui subiect vom constata că noi ne lovim de aspecte noi, şi anume atât cu privire la drumul Său cât şi cu privire la atitudinea necesară din partea noastră

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Mântuitorul nostru - E. Dennett

 

   1. Hristos, Mântuitorul nostru

  

   Hristos este făcut cunoscut în primul rând în acest caracter. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Hristosul lui Dumnezeu, etc. – sunt toate titluri şi glorii, despre care noi vom avea o imagine slabă, dacă în adevăr avem, până când noi prin harul lui Dumnezeu suntem făcuţi capabili să-L cunoaştem ca Acela care rezolvă problema păcatelor noastre şi prin credinţă ne sprijinim pe El ca Mântuitor al nostru. Abia atunci, în pace cu Dumnezeu, inimile noastre devin eliberate; şi sub călăuzirea Duhului Sfânt ne bucurăm să cercetăm fiecare aspect, să-l privim şi cu bucurie să-l salutăm, în care El este pus în Scriptură înaintea privirii noastre. Această ordine o urmăreşte şi evanghelia după Matei: când de exemplu îngerul vine la Iosif, ca să-l lămurească în nedumerirea lui cu privire la Maria, el îi spune: „Şi ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus; pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele lor” (Matei 1.21).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghetsimani - Frederick Charles Jennings

 

   Ghetsimani

 

   Versete călăuzitoare: Matei 26.36-46; Marcu 14.32-42; Luca 22.39-46; Ioan 18.1-11; Psalm 102

  

   Introducere

 

   Soarele a refuzat să pună în lumină acele suferinţe, şi în timpul ultimelor trei ore de la ora doisprezece până la ora trei după masa nu auzim nici măcar o şuşoteală a vreunui om, a unui animal sau a unei păsări, până la acel strigăt extraordinar de amar „Eli, Eli, lama sabactani?”, care a străbătut prin acea noapte tainică. Întunericul şi liniştea sunt într-o armonie îngrozitoare cu ceea ce se petrecea pe crucea din mijloc.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Însuşirile lui antihrist - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (9)

Însuşirile lui antihrist

  

Versete călăuzitoare: Daniel 8.9-14.23-25

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8)

Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

  

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 17.8; 18.4; Daniel 7.23-27

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciuni adresate Domnului Isus - S. Isenberg

 

   Rugăciuni adresate Domnului Isus

   Sunt rugăciunile noastre „prea mult orientate” spre Isus?

 

   Verset călăuzitor: 1 Corinteni 1.2

 

   1 Corinteni 1.2: „… împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeirea Domnului Isus - S. W.

 

   Dacă prezentăm aici unele gânduri referitoare la una din tainele cele mai sfinte ale Dumnezeirii, atunci conştienţi nu vorbim despre o demonstrare, deoarece în cadrul acestei teme suntem în pericol să argumentăm prea mult cu mintea. Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este revelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată. Locuitorii Bet-Şemeş-ului s-au uitat în chip nechibzuit în Chivotul legământului (o imagine a Domnului Isus) şi imediat au fost judecaţi din cauza aceasta. De aceea vrem să ne ocupăm cu această temă într-un duh de reverenţă şi sfinţenie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (7)

Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume

  

Versete călăuzitoare: Ioan 14.19; Geneza 5.24; 2 Împăraţi 2.11

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   El (Hristos) trebuie să vină de două ori - Dave Hunt

 

   Mulţi creştini cred că trebuie să fie un război distrugător de dimensiune globală, care va determina o lume deznădăjduită să se supună conducerii lui antihrist. Uneori se poate citi chiar că răpirea are loc în acelaşi timp cu un infern nuclear, aşa că lumea va presupune că creştinii dispăruţi sunt printre cei morţi şi de aceea nici nu se ajunge la gândul că ei ar fi fost trupeşte răpiţi în cer. Însă o astfel de constelaţie – aşa cum vom vedea – ar înlătura efectul decisiv al răpirii

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie" - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia lui Dumnezeu

   Evanghelia Fiului Său

   Evanghelia lui Hristos

   Evanghelia lui Isus Hristos

   Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos

   Evanghelia păcii

   Evanghelia harului

   Evanghelia Împărăţiei

   Evanghelia veşnică

   Evanghelia gloriei lui Hristos

   Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu

   Evanghelia bogăţiiei de nepătruns a lui Dumnezeu

   Evanghelia mântuirii voastre

   Evanghelia pentru cei necircumcişi

   Evanghelia pentru cei circumcişi

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos - Roy A. Huebner

 

   Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă el tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia gloriei şi a harului - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia gloriei lui Dumnezeu

   Evanghelia slavei lui Hristos

   Evanghelia harului lui Dumnezeu

   Rezumat

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea lui Pavel - Roy A. Huebner

 

   Convertirea lui Pavel

 

   Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el se îndepărta de Ierusalim. De ce? Eu cred că motivul este următorul:

 

1.      Pavel nu a fost introdus în binecuvântare în locul unde erau cei doisprezece, pentru ca să nu fie nici un motiv să se presupună că el ar fi în vreun fel oarecare subordonat lor.

2.      Misiunea lui era diferită de misiunea lor şi nu trebuia să fie nici o confundare între cele două misiuni diferite.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli - Roy A. Huebner

 

 

Versete călăuzitoare: Faptele Apostolilor 1.15-22

 

   Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele Apostolilor 1.15-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus - Roy A. Huebner

 

 

Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14

   Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte adevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6)

Răpirea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Turma lui Dumnezeu: Ezechiel 34.1-16 - Hamilton Smith

 

   În Psalmul 80 Asaf vorbeşte despre Dumnezeu ca Păstor al lui Israel şi compară poporul Său cu o turmă. În Psalmul 100 Israel însuşi se numeşte poporul Domnului şi „turma păşunii Lui”. Ieremia vorbeşte despre poporul lui Dumnezeu ca despre „turma cea frumoasă” (Ieremia 13,20). Însă cu toate că Dumnezeu a rămas totdeauna Marele Păstor al lui Israel, El a acordat autoritate păstorilor subordonaţi, care erau răspunzători să îngrijească de turmă.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decăderea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (5)

Decăderea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: Matei 13; Romani 11.22; Faptele Apostolilor 20.29-30; 1 Timotei 4.1-3; 1 Ioan 2.18 şi alte multe locuri.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Strigătul lui Hristos suferind: Psalm 22.1-3 - William John Hocking

 

Psalm 22.1-3: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit? Pentru ce stai departe de mântuirea Mea, de cuvintele geamătului Meu? Strig ziua, Dumnezeul Meu, şi nu-Mi răspunzi; strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi Tu eşti sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă învierea? Ioan 20.1-20 - J. B. Stoney

 

Cuprinsul

 

Introducere

1. Ce înseamnă învierea pentru Dumnezeu?

2. Ce înseamnă învierea pentru Hristos?

3. Ce atitudine are Dumnezeu pe baza învierii faţă de credincios?

4. Ce înseamnă învierea pentru credincios în relaţia lui cu Dumnezeu?

5. Ce înseamnă învierea pentru puterea răului?

6. Ce înseamnă învierea pentru creaţia întreagă?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  S-a sfârşit! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „S-a sfârşit!”

   În lucrarea, pe care Domnul a făcut-o la cruce, mai este o altă latură, care a umplut cu adâncă admiraţie pe toţi care s-au ocupat cu ea. Ne referim la ceea ce poetul exprimă prin cuvintele:

Înconjurat de întuneric

Lui Dumnezeu Te-ai dedicat.

Ai revelat a Ta iubire,

Când omul ură-a arătat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, Mielul lui Dumnezeu! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată, Mielul lui Dumnezeu!”

   „Iată, Omul” – aşa a prezentat Pilat poporului pe Domnul, atunci când inima acestui păgân a fost lovită prin privirea „Omului durerii” suferind pe nedrept. Şi inimile noastre au fost mult mai mişcate, când noi – în pasajele de până aici – am urmărit drumul Său spre cruce şi L-am privit în suferinţele Sale pricinuite de mâna omului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, mama ta! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată mama ta!”

   „Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, soţia lui Clopa, şi Maria Magdalena.” (Ioan 19.25-27) – Ce loc plăcut ocupă aici femeia înaintea Omului al doilea, după ce ea odinioară a devenit o cursă pentru primul om!

   Ele „L-au urmat” deja în Galileea (Marcu 15.41) şi Îi „slujeau cu averile lor” (Luca 8.2,3); şi multe altele li s-au alăturat în drumul Lui spre Ierusalim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tâlharul de pe cruce - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Tâlharul de pe cruce

   „Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi batjocuri”, aşa am citit. (Matei 27.44)

   Ceea ce nu s-a mai petrecut vreodată pe pământul acesta, şi anume, ca un condamnat la moarte să batjocorească  pe un altul şi aceasta chiar pe locul de judecată, aceasta a avut loc aici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Batjocuri până în moarte - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Batjocuri până în moarte   

   Domnul atârna pe cruce în arşiţa soarelui din Orient sub privirile şi batjocurile fără sfârşit ale vrăjmaşilor Săi, într-o stare chinuitoare ce depăşeşte puterea noastră de imaginaţie (Matei 27.39-44; Marcu 15.29-32; Luca 23.35-37).[1]


[1] În ţările acelea nu este o trecere treptată de la iarnă spre vară, ca la noi, şi în luna aprilie, când s-a sărbătorit Paştele, vara este toi. „Dacă deja iarna soarele nu lasă să i se îngrădească prea mult puterea”, aşa scrie un cunoscător al Ţării sfinte, „vara el stăpâneşte peste toate cu autoritate suverană.” Din Luca 23.45 ştim că el strălucea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tată, iartă-i! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Tată, iartă-i!”

   Nouă ne sunt relatate şapte cuvinte ale Domnului, pe care El le-a rostit la cruce. (Luca 23.34,43; Ioan 19.26,27); Matei 27.46; Marcu 15.34; Ioan 19.28,30; Luca 23.46). Noi nu putem să le încadrăm pe toate în timp în contextul evenimentelor şi nici nu putem să recunoaştem la toate ordinea în care ele au fost rostite. Cât despre cuvântul cu care ne ocupăm acum, putem presupune că el a fost primul cuvânt pe care Domnul l-a strigat, şi anume direct după ce L-au răstignit pe cruce.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răstignirea - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Răstignirea   (Matei 27.33-38; Marcu 15.22-27; Luca 23.33-34; Ioan 19.17-24)

   „Şi au dus pe Isus la locul numit Golgota, care în traducere înseamnă ‚Locul Căpăţânii’” (Marcu 15.22). Nu are importanţă pentru noi unde a fost locul acesta şi din ce motiv el a purtat acest nume de groază.[1]


[1] Singurul lucru, pe care Scriptura îl spune, este, că el, chiar dacă era „în afara porţii cetăţii”, era totuşi „aproape de cetate”, şi evident într-un loc cu multă circulaţie (Ioan 19.20).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Afară din tabără - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Afară din tabără

   Pentru ceea ce tocmai am spus primim îndată o dovadă nouă, urmărind în continuare mai întâi relatarea din evanghelia după Ioan. „Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ‚Căpăţânii’ …” (Ioan 19.16,17). Au fost mulţi care au stat liniştiţi înaintea acestui verset admirând!

   Foarte asemănător am citit deja: „Vi-L aduc afară …” – „Isus a ieşit deci afară …” (Ioan 19.4,5). Acolo era cununa de spini şi haina de purpură, pe care El le purta, aici este crucea, lemnul blestemat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (3): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.25   Biserica (Adunarea) – o continuare a lui Israel?

 

   Întrebare: Dumneavoastră acordaţi o valoare foarte mare faptului că timpul Bisericii era o chestiune cu totul nouă. Nu se poate spune mai degrabă că Biserica este continuarea lui Israel sau „Israelul matur”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)