...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 07.10.2017 

Eclesia  
 

 Adorarea sau Închinarea

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Casa lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adunarea devine pentru prima dată vizibilă

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu sau Isus este de ajuns

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu privită sub 5 aspecte

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos

HTML

PDF

 Afară din tabără

HTML

PDF

 Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

HTML

PDF

 Baraba sau Isus?

HTML

PDF

 Batjocuri până în moarte

HTML

PDF

 Biserica (Adunarea) - intercalare şi plan veşnic

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Prefaţă, Introducere

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Făgăduinţele în Vechiul Testament

HTML

PDF

 Botezaţi într-un singur trup: 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Botezul creştin

HTML

PDF

 Casa lui Dumnezeu în lumina Scripturii

HTML

PDF

 Căile lui Dumnezeu cu Israel: Romani 9-11

HTML

PDF

 Ce am găsit

HTML

PDF

 Ce am găsit la creştinii care se adună numai în Numele lui Isus

HTML

PDF

 Ce au creştinii a face cu noul legământ?

HTML

PDF

 Ce înseamnă învierea?

HTML

PDF

 Ce înseamnă "neţinându-se strâns de Capul"?

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea 1

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea a 2-a

HTML

PDF

 Ce învăţătură vestea Pavel?

HTML

PDF

 Cele 70 de săptămâni-an la Daniel

HTML

PDF

 Chemarea cerească în epistola către Filipeni

HTML

PDF

 Cina şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Cum ar trebui sărbătorită Cina?

HTML

PDF

 Darul Duhului şi darurile

HTML

PDF

 Daruri şi funcţii în Adunarea locală

HTML

PDF

 Decăderea Adunării

HTML

PDF

 De ce eu cred că răpirea va avea loc înainte de necazul cel mare

HTML

PDF

 De ce noi numim pe Mântuitorul nostru Domnul şi nu simplu numai Isus

HTML

PDF

 Despre Adunările de rugăciune

HTML

PDF

 Diferenţa dintre Cina Domnului şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Diferenţe între Israel şi Adunare

HTML

PDF

 Din Betania spre Ghetsimani

HTML

PDF

 Duhul Sfânt care locuieşte în noi

HTML

PDF

 Dumnezeirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Efectul învăţăturii lui Pavel asupra practicii

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea 1

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 5-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 6-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 7-a

HTML

PDF

 El (Hristos) trebuie să vină de două ori

HTML

PDF

 Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Evanghelia gloriei şi a harului

HTML

PDF

 Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie"

HTML

PDF

 Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

HTML

PDF

 Hula împotriva Duhului Sfânt

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată, mama ta!

HTML

PDF

 Iată, Mielul lui Dumnezeu!

HTML

PDF

 Iată, Omul!

HTML

PDF

 Împăratul Irod

HTML

PDF

 În Duhul şi Duhul în noi: Romani 8,1-27

HTML

PDF

 Întrebări şi comentarii referitoare la momentul învierii

HTML

PDF

 Învăţăturile lui Pavel referitoare la natura Adunării

HTML

PDF

 Lucruri vechi şi lucruri noi în creştinism

HTML

PDF

 Mielul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mijlocitorul (Mângâietorul, Apărătorul)

HTML

PDF

 Mireasa Mielului

HTML

PDF

 Misiunea dată în Matei 28

HTML

PDF

 Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli

HTML

PDF

 Misiunea lui Pavel

HTML

PDF

 Naşterea din nou: Ce este naşterea din nou?

HTML

PDF

 Naşterea din nou şi viaţa veşnică

HTML

PDF

 Nădejdea Adunării

HTML

PDF

 Nunta Mielului

HTML

PDF

 Nunta Mielului - (Bogăţia uitată)

HTML

PDF

 O scrisoare despre ora de adorare

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (1)

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (2); Mâinile şi coasta Sa

HTML

PDF

 Pilat din Pont

HTML

PDF

 Primiţi Duh Sfânt

HTML

PDF

 Principii de interpretare a profeţiei

HTML

PDF

 Privilegiile chemării cereşti prezentate în epistola către Evrei

HTML

PDF

 Privire de ansamblu asupra diverselor epoci ale căilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Procesul nocturn

HTML

PDF

 Punerea la încercare a primului om

HTML

PDF

 Răpirea Adunării

HTML

PDF

 Răpirea Adunării - nevăzută de lume

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (1) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (2) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (3) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răstignirea

HTML

PDF

 Râuri de apă vie - Ioan 7

HTML

PDF

 Respingerea Domnului Isus - consecinţe

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (1)

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (2)

HTML

PDF

 Rugăciuni adresate Domnului Isus

HTML

PDF

 S-a sfârşit!

HTML

PDF

 Sfârşiul trădătorului

HTML

PDF

 Slava miresei

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (1)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (2)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (3)

HTML

PDF

 Speranţa creştină

HTML

PDF

 Strânşi într-o unitate

HTML

PDF

 Strigătul lui Hristos suferind

HTML

PDF

 Taina ascunsă de veacuri

HTML

PDF

 Taina în epistola către Coloseni

HTML

PDF

 Taina în epistola către Efeseni

HTML

PDF

 Tată, iartă-i!

HTML

PDF

 Tăcerea femeilor

HTML

PDF

 Tăgăduirea

HTML

PDF

 Tâlharul de pe cruce

HTML

PDF

 Trădarea şi luarea în captivitate

HTML

PDF

 Turma lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Umilinţă şi scuipare

HTML

PDF

 Un cuvânt despre botezul creştin

HTML

PDF

 Unele caracteristici ale cântărilor carismatice

HTML

PDF

 Un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică

HTML

PDF

 Un lăcaş al lui Dumnezeu în Duhul

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (1): Mai mult decât anularea păcatelor

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (2): Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de lume

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (3): A mai fost totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre bucuria lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (4): Un Fiu spre bucuria Tatălui

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (5): De ce Domnul Isus a fost înălţat de Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (6): Ascultarea "activă" şi "pasivă" a lui Hristos

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (7): Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer?

HTML

PDF

 Ziua Domnului

HTML

PDF

 


  Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8)

Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

  

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 17.8; 18.4; Daniel 7.23-27

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciuni adresate Domnului Isus - S. Isenberg

 

   Rugăciuni adresate Domnului Isus

   Sunt rugăciunile noastre „prea mult orientate” spre Isus?

 

   Verset călăuzitor: 1 Corinteni 1.2

 

   1 Corinteni 1.2: „… împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeirea Domnului Isus - S. W.

 

   Dacă prezentăm aici unele gânduri referitoare la una din tainele cele mai sfinte ale Dumnezeirii, atunci conştienţi nu vorbim despre o demonstrare, deoarece în cadrul acestei teme suntem în pericol să argumentăm prea mult cu mintea. Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este revelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată. Locuitorii Bet-Şemeş-ului s-au uitat în chip nechibzuit în Chivotul legământului (o imagine a Domnului Isus) şi imediat au fost judecaţi din cauza aceasta. De aceea vrem să ne ocupăm cu această temă într-un duh de reverenţă şi sfinţenie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (7)

Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume

  

Versete călăuzitoare: Ioan 14.19; Geneza 5.24; 2 Împăraţi 2.11

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   El (Hristos) trebuie să vină de două ori - Dave Hunt

 

   Mulţi creştini cred că trebuie să fie un război distrugător de dimensiune globală, care va determina o lume deznădăjduită să se supună conducerii lui antihrist. Uneori se poate citi chiar că răpirea are loc în acelaşi timp cu un infern nuclear, aşa că lumea va presupune că creştinii dispăruţi sunt printre cei morţi şi de aceea nici nu se ajunge la gândul că ei ar fi fost trupeşte răpiţi în cer. Însă o astfel de constelaţie – aşa cum vom vedea – ar înlătura efectul decisiv al răpirii

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie" - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia lui Dumnezeu

   Evanghelia Fiului Său

   Evanghelia lui Hristos

   Evanghelia lui Isus Hristos

   Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos

   Evanghelia păcii

   Evanghelia harului

   Evanghelia Împărăţiei

   Evanghelia veşnică

   Evanghelia gloriei lui Hristos

   Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu

   Evanghelia bogăţiiei de nepătruns a lui Dumnezeu

   Evanghelia mântuirii voastre

   Evanghelia pentru cei necircumcişi

   Evanghelia pentru cei circumcişi

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos - Roy A. Huebner

 

   Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă el tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia gloriei şi a harului - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia gloriei lui Dumnezeu

   Evanghelia slavei lui Hristos

   Evanghelia harului lui Dumnezeu

   Rezumat

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea lui Pavel - Roy A. Huebner

 

   Convertirea lui Pavel

 

   Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el se îndepărta de Ierusalim. De ce? Eu cred că motivul este următorul:

 

1.      Pavel nu a fost introdus în binecuvântare în locul unde erau cei doisprezece, pentru ca să nu fie nici un motiv să se presupună că el ar fi în vreun fel oarecare subordonat lor.

2.      Misiunea lui era diferită de misiunea lor şi nu trebuia să fie nici o confundare între cele două misiuni diferite.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli - Roy A. Huebner

 

 

Versete călăuzitoare: Faptele Apostolilor 1.15-22

 

   Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele Apostolilor 1.15-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus - Roy A. Huebner

 

 

Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14

   Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte adevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6)

Răpirea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Turma lui Dumnezeu: Ezechiel 34.1-16 - Hamilton Smith

 

   În Psalmul 80 Asaf vorbeşte despre Dumnezeu ca Păstor al lui Israel şi compară poporul Său cu o turmă. În Psalmul 100 Israel însuşi se numeşte poporul Domnului şi „turma păşunii Lui”. Ieremia vorbeşte despre poporul lui Dumnezeu ca despre „turma cea frumoasă” (Ieremia 13,20). Însă cu toate că Dumnezeu a rămas totdeauna Marele Păstor al lui Israel, El a acordat autoritate păstorilor subordonaţi, care erau răspunzători să îngrijească de turmă.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decăderea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (5)

Decăderea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: Matei 13; Romani 11.22; Faptele Apostolilor 20.29-30; 1 Timotei 4.1-3; 1 Ioan 2.18 şi alte multe locuri.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Strigătul lui Hristos suferind: Psalm 22.1-3 - William John Hocking

 

Psalm 22.1-3: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit? Pentru ce stai departe de mântuirea Mea, de cuvintele geamătului Meu? Strig ziua, Dumnezeul Meu, şi nu-Mi răspunzi; strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi Tu eşti sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă învierea? Ioan 20.1-20 - J. B. Stoney

 

Cuprinsul

 

Introducere

1. Ce înseamnă învierea pentru Dumnezeu?

2. Ce înseamnă învierea pentru Hristos?

3. Ce atitudine are Dumnezeu pe baza învierii faţă de credincios?

4. Ce înseamnă învierea pentru credincios în relaţia lui cu Dumnezeu?

5. Ce înseamnă învierea pentru puterea răului?

6. Ce înseamnă învierea pentru creaţia întreagă?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  S-a sfârşit! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „S-a sfârşit!”

   În lucrarea, pe care Domnul a făcut-o la cruce, mai este o altă latură, care a umplut cu adâncă admiraţie pe toţi care s-au ocupat cu ea. Ne referim la ceea ce poetul exprimă prin cuvintele:

Înconjurat de întuneric

Lui Dumnezeu Te-ai dedicat.

Ai revelat a Ta iubire,

Când omul ură-a arătat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, Mielul lui Dumnezeu! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată, Mielul lui Dumnezeu!”

   „Iată, Omul” – aşa a prezentat Pilat poporului pe Domnul, atunci când inima acestui păgân a fost lovită prin privirea „Omului durerii” suferind pe nedrept. Şi inimile noastre au fost mult mai mişcate, când noi – în pasajele de până aici – am urmărit drumul Său spre cruce şi L-am privit în suferinţele Sale pricinuite de mâna omului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, mama ta! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată mama ta!”

   „Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, soţia lui Clopa, şi Maria Magdalena.” (Ioan 19.25-27) – Ce loc plăcut ocupă aici femeia înaintea Omului al doilea, după ce ea odinioară a devenit o cursă pentru primul om!

   Ele „L-au urmat” deja în Galileea (Marcu 15.41) şi Îi „slujeau cu averile lor” (Luca 8.2,3); şi multe altele li s-au alăturat în drumul Lui spre Ierusalim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tâlharul de pe cruce - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Tâlharul de pe cruce

   „Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi batjocuri”, aşa am citit. (Matei 27.44)

   Ceea ce nu s-a mai petrecut vreodată pe pământul acesta, şi anume, ca un condamnat la moarte să batjocorească  pe un altul şi aceasta chiar pe locul de judecată, aceasta a avut loc aici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Batjocuri până în moarte - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Batjocuri până în moarte   

   Domnul atârna pe cruce în arşiţa soarelui din Orient sub privirile şi batjocurile fără sfârşit ale vrăjmaşilor Săi, într-o stare chinuitoare ce depăşeşte puterea noastră de imaginaţie (Matei 27.39-44; Marcu 15.29-32; Luca 23.35-37).[1]


[1] În ţările acelea nu este o trecere treptată de la iarnă spre vară, ca la noi, şi în luna aprilie, când s-a sărbătorit Paştele, vara este toi. „Dacă deja iarna soarele nu lasă să i se îngrădească prea mult puterea”, aşa scrie un cunoscător al Ţării sfinte, „vara el stăpâneşte peste toate cu autoritate suverană.” Din Luca 23.45 ştim că el strălucea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tată, iartă-i! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Tată, iartă-i!”

   Nouă ne sunt relatate şapte cuvinte ale Domnului, pe care El le-a rostit la cruce. (Luca 23.34,43; Ioan 19.26,27); Matei 27.46; Marcu 15.34; Ioan 19.28,30; Luca 23.46). Noi nu putem să le încadrăm pe toate în timp în contextul evenimentelor şi nici nu putem să recunoaştem la toate ordinea în care ele au fost rostite. Cât despre cuvântul cu care ne ocupăm acum, putem presupune că el a fost primul cuvânt pe care Domnul l-a strigat, şi anume direct după ce L-au răstignit pe cruce.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răstignirea - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Răstignirea   (Matei 27.33-38; Marcu 15.22-27; Luca 23.33-34; Ioan 19.17-24)

   „Şi au dus pe Isus la locul numit Golgota, care în traducere înseamnă ‚Locul Căpăţânii’” (Marcu 15.22). Nu are importanţă pentru noi unde a fost locul acesta şi din ce motiv el a purtat acest nume de groază.[1]


[1] Singurul lucru, pe care Scriptura îl spune, este, că el, chiar dacă era „în afara porţii cetăţii”, era totuşi „aproape de cetate”, şi evident într-un loc cu multă circulaţie (Ioan 19.20).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Afară din tabără - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Afară din tabără

   Pentru ceea ce tocmai am spus primim îndată o dovadă nouă, urmărind în continuare mai întâi relatarea din evanghelia după Ioan. „Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ‚Căpăţânii’ …” (Ioan 19.16,17). Au fost mulţi care au stat liniştiţi înaintea acestui verset admirând!

   Foarte asemănător am citit deja: „Vi-L aduc afară …” – „Isus a ieşit deci afară …” (Ioan 19.4,5). Acolo era cununa de spini şi haina de purpură, pe care El le purta, aici este crucea, lemnul blestemat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (3): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.25   Biserica (Adunarea) – o continuare a lui Israel?

 

   Întrebare: Dumneavoastră acordaţi o valoare foarte mare faptului că timpul Bisericii era o chestiune cu totul nouă. Nu se poate spune mai degrabă că Biserica este continuarea lui Israel sau „Israelul matur”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (2): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.14   Templul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni 2.4

 

3 Nimeni să nu vă înşele în nici un fel, pentru că această zi nu va fi dacă nu va veni întâi lepădarea de credinţă şi nu va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii, 4 care se împotriveşte şi se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuşi se aşază în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2.3,4).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (1): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.1   Ce înseamnă Matei 10.23?

 

Iar, când vă vor persecuta în cetatea aceasta, fugiţi în alta; pentru că, adevărat vă spun, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până când va veni Fiul Omului. (Matei 10.23).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Nunta Mielului  (Bogăţia uitată)-  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   19   Nunta Mielului

 

   „De aceea va lăsa omul pe tată şi pe mamă şi se va lipi de soţia sa, şi cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare: eu vorbesc cu privire la Hristos şi la Adunare.” Efeseni 5.31,32

 

   ...

 

   19.1   Introducere

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Cele 70 de săptămâni-an la Daniel  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   18   Cele 70 de săptămâni-an la Daniel

 

   „Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte.” Daniel 9.24

 

   18.1   Fundalul şi explicarea celor 70 de săptămâni-an

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Revenirea Domnului Isus (2)  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   17   Revenirea Domnului Isus (2)

 

„Iată, El vine cu norii şi orice ochi Îl va vedea şi cei care L-au străpuns;

şi toate seminţiile pământului se vor jeli din cauza Lui! Da, amin.”

Apocalipsa 1.7

 

   17.7   Derularea în timp a evenimentelor din timpul din urmă

 

   După respingerea lui Mesia Israel a fost pus la o parte pentru un timp. Semnul vizibil pentru aceasta a fost distrugerea Ierusalimului şi a Templului în anul 70 după Hristos. Prin aceasta orice serviciu divin a devenit imposibil. Odată cu sfârşitul serviciului jertfelor şi cu împrăştierea mondială a iudeilor, sfârşitul definitiv al sistemului iudaic se apropia cu paşi măsuraţi. Prin aceasta venise timpul pe care Domnul Isus îl vestise deja în Matei 21.43: „De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unei naţiuni care va aduce roadele cuvenite.” .

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Revenirea Domnului Isus (1)  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   17   Revenirea Domnului Isus (1)

 

„Iată, El vine cu norii şi orice ochi Îl va vedea şi cei care L-au străpuns;

şi toate seminţiile pământului se vor jeli din cauza Lui! Da, amin.”

Apocalipsa 1.7

 

   17.1   Introducere

 

   În acest capitol vrem să ne ocupăm în mod deosebit cu tematica referitoare la revenirea Domnului. Pentru aceasta vom studia înainte de toate capitolele 24 şi 25 din Evanghelia după Matei şi le vom pune într-un context cât mai larg posibil cu întreaga Sfântă Scriptură, căci mereu apar neclarităţi mari cu privire la aceste capitole, deoarece ele sunt studiate izolat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Ce înseamnă "neţinându-se strâns de Capul"?  -  D. Schürmann

  

   Coloseni 2.19: … neţinându-se strâns de Capul, din care tot trupul, hrănit şi strâns unit prin încheieturi şi legături, creşte cu creşterea de la Dumnezeu.

 

   Dumnezeu Tatăl acţionează în legătură cu Hristos

 

   În primul capitol din epistola către Coloseni Dumnezeu prezintă credincioşilor din Colose cum El tot ce El a făcut cu noi sau ce El a creat , fie că este vorba de prima creaţie sau de creaţia nouă, le-a legat cu Hristos:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    De ce noi numim pe Mântuitorul nostru "Domnul" şi nu simplu numai Isus  -  Arthur Walkington Pink

  

   Ioan 13.13: Voi Mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi, pentru că sunt.

 

   Acest verset accentuează în chip minunat faptul că Domnul Isus este „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1.14). Domnul tocmai făcuse pentru ucenicii Săi slujba cea mai de jos a unui sclav. Prin aceasta însă El nu a părăsit nicidecum poziţia Lui de autoritate şi întâietate. El aminteşte ucenicilor că El este încă „Învăţătorul şi Domnul” lor şi că aceasta corespunde şi propriei lor mărturisiri. Cuvântul „a numi” înseamnă în acest context „să dai titlul”.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Biserica (Adunarea) - intercalare şi plan veşnic  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   16   Biserica (Adunarea) – intercalare şi plan veşnic

 

„… şi să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea tainei

ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile.”

Efeseni 3.9

 

   16.1   Timpul Bisericii (Adunării) – o „intercalare cerească”

 

Timpul Bisericii este o „intercalare” sau o „înserare” în căile lui Dumnezeu cu pământul. Aceasta devine clar prin următoarele puncte:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Învăţăturile lui Pavel referitoare la natura Adunării  -  S. W.

 

   Perioada de timp actuală şi cea viitoare (4)

   Învăţăturile lui Pavel referitoare la natura Adunării (Bisericii)

 

Versete călăuzitoare: Efeseni 1.22-23; 2.16; 4.1-16; Coloseni 1.18,24; 1 Corinteni 12.12-27

  

Efeseni  1.22-23: El I-a pus totul sub picioare, şi ca şi Căpetenie peste toate lucrurile L-a dat Adunării, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

 

Efeseni 2.16: ... şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.

 

Coloseni 1.18,24: El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel dintâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. ... Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru trupul Lui, care este Biserica.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Ce au creştinii a face cu noul legământ?  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   15   Ce au creştinii a face cu noul legământ?

 

 

„Pentru că acesta este legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul:

dând legile Mele în mintea lor, le voi înscrie şi pe inimile lor; şi le voi fi Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor.”

Evrei 8.10

 

   15.1   Introducere

 

   Unele comunităţi creştine ar răspunde la întrebarea din titlu cu: „totul!” După convingerea lor toate acţiunile lui Dumnezeu au loc pe bază de „legământ” şi fiecare adevăr are a face în vreun fel oarecare cu legământul, care „de la sine înţeles” ar fi încheiat cu creştinii, respectiv cu Biserica (Adunarea). Alte părtăşii creştine ar răspunde la această întrebare cu: „nimic!”. Potrivit părerii lor noul legământ are a face numai cu Israel.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Punerea la încercare a primului om  -  D. Schürmann / St. Isenberg

   Partea a 4-a: Teme controverse

 

 

  

   14   Punerea la încercare a primului om

„La urmă, L-a trimis la ei pe Fiul Său.”

Matei 21.37

 

   14.1   Introducere

 

   După ce adevărul dispensaţional a fost dat uitării mult timp, el a fost redescoperit la începutul secolului al 19-lea în mod deosebit prin John Nelson Darby. În timpul care a urmat s-au creat diferite conturări, care ce-i drept au deviat tot mai mult de la învăţătura iniţială: dispensaţionalismul clasic, revizuit şi progresiv.[1] Prin aceasta privirea spre acest adevăr a fost tot mai mult tulburată, în loc să devină mai luminată. Întrebarea referitoare la sfârşitul punerii la încercare a omului odată cu crucea era unul din punctele centrale ale redescoperirii acestui adevăr, însă deja Scofield nu a mai văzut acest punct important.


 


[1] În dispensaţionalismul clasic (Scofield, Chafer) centrul de greutate a fost deplasat: de la diferenţa între chemarea cerească şi pământească la diferenţa între Israel şi Biserică (Adunare) (vezi R. M. Henzel, Darby, Dualism and the Decline of Dispensationalism, Tuscon (fenestra Books) 2003, pag. 153). În dispensaţionalismul revizuit (Walvoord, Ryrie, Pentecost, Fruchtenbaum) această diferenţă (cerească/pământească) a fost înlăturată ca fiind fără importanţă (vezi aceeaşi lucrare, pag. 155). În final în dispensaţionalismul progresiv (Blaising, Bock) s-a renunţat la împărţirea în două părţi în două popoare diferite ale lui Dumnezeu în favoarea unui proces etapizat (vezi aceeaşi lucrare pagina 158; în privinţa dispensaţionalismului progresiv vezi şi § 22.32).

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Căile lui Dumnezeu cu Israel  -  D. Schürmann / St. Isenberg

   Partea a 3-a: Inima adevărului dispensaţional ....

 

 

   8   Căile lui Dumnezeu cu Israel – Romani 9-11

„… şi astfel, tot Israelul va fi mântuit.”

Romani 11.26

 

   8.1   Introducere

 

   La o citire superficială a epistolei către Romani s-ar putea crede că apostolul ar fi putut renunţa la aceste capitole. De ce întrerupe el un curs al ideilor şi intercalează o dezbatere referitoare la căile lui Dumnezeu cu poporul Său? El a arătat pe ce cale omul poate fi justificat înaintea lui Dumnezeu (Romani 3.28), şi acum tema ar putea foarte bine să fie continuată, dacă s-ar continua cu capitolul 12. Căci aici el arată ce înseamnă să trăieşti „în Duhul” ca om îndreptăţit, după ce Dumnezeu a îndreptăţit pe păcătos.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Principii de interpretare a profeţiei  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   Partea a 2-a

 

 

   Interpretarea Scripturii

 

   În această parte vom da o îndrumare în principiile de interpretare a Scripturii.

 

   7   Principii de interpretare a profeţiei

„… ştiind întâi aceasta, că nici o profeţie

a Scripturii nu se interpretează singură.”

2 Petru 1.20

 

   7.1   Introducere

 

   În capitolul acesta vrem să ne ocupăm cu principiile de interpretare a afirmaţiilor profetice, care să ne îndrumeze când citim Cuvântul lui Dumnezeu. Metoda de interpretare joacă principial un rol important pentru înţelegerea Sfintei Scripturi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Privire de ansamblu asupra diverselor epoci ale căilor lui Dumnezeu  -  D. Schürmann / St. Isenberg

   6   Privire de ansamblu asupra diverselor epoci ale căilor lui Dumnezeu

 

„… dispensation of the fulness of times.”

„… administrarea (sau: economia) împlinirii timpurilor.”

Efeseni 1.10

 

   6.1   Introducere

 

   În capitolele anterioare ne-am ocupat aproape pe neobservate cu trei epoci, care au apărut înaintea noastră într-un mod foarte natural. (1) În Vechiul Testament Dumnezeu a dat poporului Israel făgăduinţe cu totul deosebite. Parţial ele s-au împlinit cu venirea Domnului Isus, însă făgăduinţe fundamentale nu s-au împlinit încă. (2) După răstignirea şi învierea lui Isus a început un timp nou, şi apostolului Pavel i-au fost încredinţate adevăruri şi taine deosebite. În mod deosebit începând cu § 4.2.2.6 am văzut că Pavel (3) s-a referit la „un veac viitor” sau „lumea locuită care va veni” (Evrei[1] 6.5; 2.5), în care se vor împlini darurile de har şi chemările care au fost date lui Israel, şi anume atunci când Salvatorul va veni din Sion (Romani 11.26).


 


[1] După convingerea noastră apostolul Pavel este scriitorul epistolei către Evrei.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Efectul învăţăturii lui Pavel asupra practicii  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   5   Efectul învăţăturii lui Pavel asupra practicii

 

„Vă îndemn deci eu, cel întemniţat în Domnul, să umblaţi într-un chip vrednic

de chemarea cu care aţi fost chemaţi.”

Efeseni 4.1

 

   5.1   Introducere

 

   Mulţi creştini au părerea, că tema acestei cărţi ar fi numai pentru teologi, care se ceartă din cauza părerilor deosebite referitoare la această temă. Deoarece ea are puţină legătură cu viaţa noastră ca creştini, nu ar trebui neapărat să ne preocupăm cu această temă. Însă temele la care ne-am referit în § 4 sunt nu numai de mare importanţă din punct de vedere doctrinar, ci ele au şi o importanţă mare pentru viaţa practică a unui creştin.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce învăţătură vestea Pavel?  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   4   Ce „învăţătură” vestea Pavel?

 

„… acesta Îmi este un vas ales, ca să poarte Numele Meu înaintea naţiunilor

şi a împăraţilor şi a fiilor lui Israel.”

Faptele Apostolilor 9.15

 

   4.1   Rusalii – ora naşterii Adunării (Bisericii)

 

   Deja cu mult timp înainte[1] de evenimentele care au marcat marele punct de întoarcere (omorârea cu pietre a lui Ştefan şi convertirea lui Pavel; vezi § 3.7), a avut loc ceva minunat şi unic în felul lui: Dumnezeu a împlinit făgăduinţa darului Duhului (Faptele Apostolilor 1.8). Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a revărsat la Rusalii peste credincioşii adunaţi (Faptele Apostolilor 2.1-4), Şi-a făcut locuinţă în fiecare credincios în parte, şi împreună prin Duhul „au fost botezaţi într-un singur trup” (1 Corinteni 12.13), „o locuinţă a lui Dumnezeu în Duh” (Efeseni 2.22).


 


[1] Parabola despre smochin din Luca 13.6-9 lasă să se întrevadă gândul că timpul după răstignire era un timp deosebit de har (vezi versetul 8).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Respingerea Domnului Isus - consecinţe  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

 

   3 Respingerea Domnului Isus - consecinţe

 

„Iar El, răspunzând, le-a spus: ‚Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele

Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le este dat.’”

Matei 13.11

 

   3.1 O întrerupere a „programului profetic”

 

   Am văzut, că multe profeţii s-au împlinit literalmente înaintea ochilor poporului. Nici un israelit temător de Dumnezeu nu se putea îndoi de aceasta, cel care cunoştea scrierile profetice. Dacă noi însoţim pe Domnul Isus pe drumul Său mai departe, începând cu evanghelia după Matei capitolul 13 vedem unele lucruri care nu au fost profeţite în felul acesta în Vechiul Testament.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Făgăduinţele în Vechiul Testament  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   2 Făgăduinţele în Vechiul Testament

 

„Iată, un Împărat va împărăţi cu dreptate

şi căpeteniile vor conduce cu judecată.”

Isaia 32.1

 

   2.1 Aşteptarea (speranţa) unui iudeu temător de Dumnezeu

 

   Ce aşteptări avea un iudeu temător de Dumnezeu, atunci când Domnul Isus a început lucrarea Sa? Aceasta este o întrebare importantă. Dacă nu ne este clar în privinţa aşteptărilor unui iudeu temător de Dumnezeu şi ce perspective i-a oferit Dumnezeu, nu vom cunoaşte ce s-a petrecut cu adevărat atunci când a venit Mesia Cel făgăduit, ca să împlinească aceste făgăduinţe.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Bogăţia uitată: Prefaţă, Introducere  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

 

   Prefaţă (la ediţia în limba germană)

 

 

  Prin studiul biblic personal şi lucrul la pagina noastră de internet www.soundwords.de cu mulţi ani în urmă ne-a atras atenţia tema pe care vrem s-o tratăm în cartea aceasta. Am devenit conştienţi cât de important este pentru existenţa noastră de creştini să înţelegem acţiunea lui Dumnezeu în diferitele epoci ale istoriei omenirii, ca prin aceasta să cunoaştem cu ce poziţie, chemare şi binecuvântare deosebită am fost binecuvântaţi noi creştinii astăzi de Dumnezeu. După timpul apostolilor această bogăţie a fost uitată timp de multe secole, până când ea a fost redescoperită la începutul secolului al 19-lea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea dată în Matei 28 - Roy A. Huebner

 

Matei 28.19-20: Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit!. Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

 

Misiunea din evanghelia după Matei capitolul 28 este deseori greşit înţeleasă, atât în înţelesul ei cât şi în aplicarea ei. Ca să se înţeleagă misiunea din Matei 28, trebuie studiate trei întrebări:

1.      La ce timp se referă misiunea?

2.      La cine se referă ea?

3.      Care va fi conţinutul predicii acelora, care împlinesc misiunea?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Privilegiile chemării cereşti prezentate în epistola către Evrei  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   „De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească (textual: tovarăşi ai chemării cereşti) luaţi aminte la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, la Isus.” (Evrei 3.1)

 

  

   13.1 Expresia „chemare cerească”

 

   Expresia „chemare cerească” caracterizează epoca actuală şi caracterizează destinaţia creştinilor credincioşi spre deosebire de credincioşii Vechiului Testament şi a celor din Împărăţia de o mie de ani. Ea se găseşte numai o singură dată în Scriptură, şi anume în Evrei 3.1, însă cu această temă se ocupă şi alte locuri din epistola către Evrei precum şi multe alte epistole ale Noului Testament.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Chemarea cerească în epistola către Filipeni  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   „Umblaţi într-un chip vrednic de Evanghelie …

   Pentru că cetăţenia noastră este în ceruri.” – Filipeni 1.27; 3.20

 

 

   12.1 Destinaţia omului

 

    Dumnezeu a creat iniţial pe oameni pentru pământ. Adam a fost destinat să umple pământul şi să-l supună (Geneza 1.28). Mai târziu omul decăzut ar fi putut prin împlinirea Legii să obţină o stare pe pământ în care el era recunoscut de Dumnezeu şi de oameni. Binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrurile pământeşti era dovada că se trăia o viaţă plăcută lui Dumnezeu – nu numai la izraeliţi, ci de exemplu şi la Avraam şi Iov. Un cadru pentru această stare îl oferea Legea. Dacă omul ar fi împlinit Legea, el ar fi obţinut o poziţie în care el ar fi fost numit „fără vină” (vezi pe Pavel în Filipeni 3.6).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Taina în epistola către Coloseni  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   „… taina cea ascunsă din veacuri şi din generaţii, dar arătată acum sfinţilor Săi, … care este Hristos în voi” – Coloseni 1.26,27

 

 

   În cele ce urmează vrem să studiem în epistola către Coloseni „taina lui Hristos” (Coloseni 4.3), sau aşa cum este numită  şi „taina lui Dumnezeu” (Coloseni 2.2). Într-adevăr şi epistola către Efeseni prezintă adevărul despre taina lui Hristos, însă dintr-o altă perspectivă (vezi § 10).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Taina în epistola către Efeseni  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

    „… ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, luminând ochii inimii voastre” –

Efeseni 1.17,18.

 

 

    10.1 Introducere

 

    Vrem să ne ocupăm în acest capitol cu părţi din epistola către Efeseni, care sunt deosebit de importante pentru tema cărţii. În primele trei capitole Pavel prezintă în mod deosebit partea de învăţătură. Însă el nu se adresează în primul rând minţii noastre; când el ne prezintă binecuvântările noastre personale şi comune şi chemarea noastră, atunci şi inima noastră se încălzeşte. În continuare în capitolul patru vorbeşte despre practica creştină.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Lucruri vechi şi lucruri noi în creştinism  -  D. Schürmann / St. Isenberg

 

   „Cei din credinţă, aceştia sunt fii ai lui Avraam” – Galateni 3.7

 

 

   9.1 Introducere

 

   La începutul acestui capitol vrem să punem un citat:

 

Singura cale a mântuirii este prin unirea cu Hristos. Unirea cu Hristos conduce la savurarea deplină a tuturor binecuvântărilor, indiferent dacă noi suntem dintre iudei sau dintre naţiuni. Viitorul nu va revoca niciodată ce a făcut Hristos. Acestea sunt implicaţiile din epistola către Galateni capitolul 3. Prin aceasta Galateni 3 este o stâncă de care părerile dispensaţionale[1] trebuie să eşueze cu privire la viitor.[2]

 

   În acest capitol vrem să analizăm dacă această eşuare va avea cu adevărat loc.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Valoarea morţii lui Hristos (7): Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer? - D. Schürmann

 

1 Petru 3.18; Evrei 12.22-24; Efeseni 2.13,18; Evrei 10.19-22; Coloseni 1.20-22; Apocalipsa 7.9-14; Apocalipsa 5

   În anumite cercuri reformate şi neo-puritane există ideea că moartea lui Hristos singură nu este suficientă ca să ne dea dreptul la cer. Pentru aceasta ar fi necesară ascultarea activă din partea Lui în împlinirea Legii. Aşa se spune de exemplu la Molyneux:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)