...n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus
Marcu 9,8

  Reactualizat: 03.03.2019 

Eclesia  
 

 Adorarea sau Închinarea

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Casa lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Adunarea devine pentru prima dată vizibilă

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu sau Isus este de ajuns

HTML

PDF

 Adunarea lui Dumnezeu privită sub 5 aspecte

HTML

PDF

 Adunarea (Biserica): Trupul lui Hristos

HTML

PDF

 Afară din tabără

HTML

PDF

 A fost şters de pe pământul celor vii

HTML

PDF

 Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos

HTML

PDF

 Baraba sau Isus?

HTML

PDF

 Batjocuri până în moarte

HTML

PDF

 Bătrâni rânduiţi oficial în Adunare/Biserică?!

HTML

PDF

 Biserica (Adunarea) - intercalare şi plan veşnic

HTML

PDF

 Biserica, respectiv Adunarea

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Prefaţă, Introducere

HTML

PDF

 Bogăţia uitată: Făgăduinţele în Vechiul Testament

HTML

PDF

 Botezaţi într-un singur trup: 1 Corinteni 12

HTML

PDF

 Botezul creştin

HTML

PDF

 Caracterul ales al lui Hristos prezentat în simbolul untdelemnului pentru ungere şi al lucrării de tămâie

HTML

PDF

 Casa lui Dumnezeu în lumina Scripturii

HTML

PDF

 Căile lui Dumnezeu cu Israel: Romani 9-11

HTML

PDF

 Când ar trebui o creştină să aibă capul acoperit?

HTML

PDF

 Când începe ziua Domnului?

HTML

PDF

 Ce am găsit

HTML

PDF

 Ce am găsit la creştinii care se adună numai în Numele lui Isus

HTML

PDF

 Ce au creştinii a face cu noul legământ?

HTML

PDF

 Ce înseamnă învierea?

HTML

PDF

 Ce înseamnă "neţinându-se strâns de Capul"?

HTML

PDF

 Ce înseamnă "părtăşia cu Tatăl"?

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea 1

HTML

PDF

 Ce învaţă Biblia despre Adunare (Biserică) - Partea a 2-a

HTML

PDF

 Ce "învăţătură" vestea Pavel?

HTML

PDF

 Cele 70 de săptămâni-an la Daniel

HTML

PDF

 Chemarea cerească în epistola către Filipeni

HTML

PDF

 Cina şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Creaţia

HTML

PDF

 Cum ar trebui sărbătorită Cina?

HTML

PDF

 Darul Duhului şi darurile

HTML

PDF

 Daruri şi funcţii în Adunarea locală

HTML

PDF

 Decăderea Adunării

HTML

PDF

 De ce eu cred că răpirea va avea loc înainte de necazul cel mare

HTML

PDF

 De ce noi numim pe Mântuitorul nostru Domnul şi nu simplu numai Isus

HTML

PDF

 Despre Adunările de rugăciune

HTML

PDF

 Diferenţa dintre Cina Domnului şi Masa Domnului

HTML

PDF

 Diferenţe între Israel şi Adunare

HTML

PDF

 Din Betania spre Ghetsimani

HTML

PDF

 Dreptatea lui Hristos

HTML

PDF

 Duhul Sfânt care locuieşte în noi

HTML

PDF

 Dumnezeirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Efectul învăţăturii lui Pavel asupra practicii

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea 1

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 2-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 3-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 4-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 5-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 6-a

HTML

PDF

 "El a înviat" - Partea a 7-a

HTML

PDF

 El (Hristos) trebuie să vină de două ori

HTML

PDF

 Este expresia "Trinitate" sau "Triunitate" biblică?

HTML

PDF

 Este Isus Dumnezeu?

HTML

PDF

 Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus

HTML

PDF

 Evanghelia gloriei şi a harului

HTML

PDF

 Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie"

HTML

PDF

 Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

HTML

PDF

 Ghetsimani

HTML

PDF

 Hristos, Mântuitorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Răscumpărătorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Domnul nostru

HTML

PDF

 Hristos, Păstorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, viaţa noastră

HTML

PDF

 Hristos, hrana noastră

HTML

PDF

 Hristos, Marele Preot al nostru

HTML

PDF

 Hristos, Mijlocitorul nostru

HTML

PDF

 Hristos, ţelul nostru

HTML

PDF

 Hristos, modelul nostru

HTML

PDF

 Hristos, pacea noastră

HTML

PDF

 Hristos, Capul nostru

HTML

PDF

 Hristos, speranţa noastră

HTML

PDF

 Hula împotriva Duhului Sfânt

HTML

PDF

 Iată Împăratul vostru!

HTML

PDF

 Iată, mama ta!

HTML

PDF

 Iată, Mielul lui Dumnezeu!

HTML

PDF

 Iată, Omul!

HTML

PDF

 Israel

HTML

PDF

 Isus Hristos

HTML

PDF

 Împăratul Irod

HTML

PDF

 În care Adunare (Biserică) să merg? - (1) Introducere

HTML

PDF

 În care Adunare (Biserică) să merg? - (2)

HTML

PDF

 În care Adunare (Biserică) să merg? - (3)

HTML

PDF

 În care Adunare (Biserică) să merg? - (4)

HTML

PDF

 În Duhul şi Duhul în noi: Romani 8,1-27

HTML

PDF

 Însuşirile lui antihrist

HTML

PDF

 Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot

HTML

PDF

 Întrebări şi comentarii referitoare la momentul învierii

HTML

PDF

 Învăţăturile lui Pavel referitoare la natura Adunării

HTML

PDF

 Jertfitorul şi preoţii

HTML

PDF

 Legea şi harul: Galateni 1

HTML

PDF

 Legea şi harul: Galateni 2

HTML

PDF

 Legea şi harul: Galateni 3

HTML

PDF

 Lucruri vechi şi lucruri noi în creştinism

HTML

PDF

 Mielul lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Mijlocitorul (Mângâietorul, Apărătorul)

HTML

PDF

 Mireasa Mielului

HTML

PDF

 Misiunea dată în Matei 28

HTML

PDF

 Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli

HTML

PDF

 Misiunea lui Pavel

HTML

PDF

 Naşterea din nou: Ce este naşterea din nou?

HTML

PDF

 Naşterea din nou şi viaţa veşnică

HTML

PDF

 Naţiunile

HTML

PDF

 Nădejdea Adunării

HTML

PDF

 Nimicirea lui antihrist

HTML

PDF

 Nunta Mielului

HTML

PDF

 Nunta Mielului - (Bogăţia uitată)

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (1)

HTML

PDF

 O duminică de neuitat (2); Mâinile şi coasta Sa

HTML

PDF

 Omul durerii

HTML

PDF

 O scrisoare despre ora de adorare

HTML

PDF

 Pilat din Pont

HTML

PDF

 Pomul vieţii

HTML

PDF

 Primiţi Duh Sfânt

HTML

PDF

 Principii de interpretare a profeţiei

HTML

PDF

 Privilegiile chemării cereşti prezentate în epistola către Evrei

HTML

PDF

 Privire de ansamblu asupra diverselor epoci ale căilor lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Procesul nocturn

HTML

PDF

 Punerea la încercare a primului om

HTML

PDF

 Răpirea Adunării

HTML

PDF

 Răpirea Adunării - nevăzută de lume

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (1) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (2) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răspunsuri la întrebări (3) - Bogăţia uitată

HTML

PDF

 Răstignirea

HTML

PDF

 Râuri de apă vie - Ioan 7

HTML

PDF

 Respingerea Domnului Isus - consecinţe

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (1)

HTML

PDF

 Revenirea Domnului Isus (2)

HTML

PDF

 Robul evreu, o imagine a Domnului Isus

HTML

PDF

 Rugăciuni adresate Domnului Isus

HTML

PDF

 S-a sfârşit!

HTML

PDF

 Semnele timpului

HTML

PDF

 Sfârşiul trădătorului

HTML

PDF

 Slava miresei

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (1)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (2)

HTML

PDF

 Slava Tatălui şi a Fiului (3)

HTML

PDF

 Speranţa creştină

HTML

PDF

 Strânşi într-o unitate

HTML

PDF

 Strigătul lui Hristos suferind

HTML

PDF

 Tabelele genealogice ale lui Isus Hristos

HTML

PDF

 Taina ascunsă de veacuri

HTML

PDF

 Taina în epistola către Coloseni

HTML

PDF

 Taina în epistola către Efeseni

HTML

PDF

 Tată, iartă-i!

HTML

PDF

 Tatăl iubeşte pe Fiul

HTML

PDF

 Tăcerea femeilor

HTML

PDF

 Tăgăduirea

HTML

PDF

 Tâlharul de pe cruce

HTML

PDF

 Trădarea şi luarea în captivitate

HTML

PDF

 Trădat de un prieten

HTML

PDF

 Turma lui Dumnezeu

HTML

PDF

 Umilinţă şi scuipare

HTML

PDF

 Un cuvânt despre botezul creştin

HTML

PDF

 Un cuvânt despre împăcare, ispăşire şi suplinire

HTML

PDF

 Unele caracteristici ale cântărilor carismatice

HTML

PDF

 Unitatea Duhului

HTML

PDF

 Un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică

HTML

PDF

 Un lăcaş al lui Dumnezeu în Duhul

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (1): Mai mult decât anularea păcatelor

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (2): Dumnezeu Îşi schimbă atitudinea faţă de lume

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (3): A mai fost totuşi ceva în jertfa pentru păcat spre bucuria lui Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (4): Un Fiu spre bucuria Tatălui

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (5): De ce Domnul Isus a fost înălţat de Dumnezeu?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (6): Ascultarea "activă" şi "pasivă" a lui Hristos

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (7): Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer?

HTML

PDF

 Valoarea morţii lui Hristos (8): Care este baza îndreptăţirii/justificării noastre?

HTML

PDF

 Venirea Domnului pentru Biserică şi pentru lume

HTML

PDF

 Ziua Domnului

HTML

PDF

 


  Robul evreu, o imagine a Domnului Isus - Philipp-Richard Schulz

 

   Versete călăuzitoare: Exodul 21.2-6

 

   Introducere

 

   Mulţi au spus – şi pe drept -, că acest pasaj din cartea Exodul este o referire minunată la Domnul nostru Isus. Probabil unul sau altul nu ştie să încadreze corect textul, când el de exemplu este citit în ora solemnă de la Masa Domnului. Cel puţin mie mi-a fost mereu aşa. Cine este de fapt robul din această imagine, şi ce înseamnă că el are voie să iasă liber? Cine este stăpânul? Şi ce înseamnă de fapt istorisirea cu soţia?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În care Adunare (Biserică) să merg? (4) - SoundWords

 

   Răspuns la întrebări speciale

  • Toţi sunt înrudiţi şi sunt foarte puţini fraţi şi foarte puţine surori

  • Cântatul lasă de dorit

  • Principii false ale bisericii

  • Comportare sectantă

  • Cuvânt de încheiere

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În care Adunare (Biserică) să merg? (3) - SoundWords

 

   Cum găsesc eu o biserică potrivită?

 

   Este deosebit de important să-ţi fie clar, că nu tu poţi alege biserica. Dumnezeu a ales locul spiritual. Şi tu nu găseşti locul acesta mergând de la o biserică la alta, ci prin aceea că mai întâi tu cauţi în Sfânta Scriptură biserica adevărată. Abia după aceea poate avea loc cealaltă căutare.

 

   Este foarte important să-ţi fie clar, că într-adevăr în timpul nostru pare aşa, ca şi cum într-o localitate ar fi mai multe biserici, însă noi nu găsim aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie găseşti întotdeauna numai gândul că într-o localitate a fost numai o singură biserică. Probabil în Ierusalim s-au strâns în case diferite, însă era numai o singură biserică în Ierusalim. Această biserică consta din toţi creştinii din localitatea respectivă născuţi din nou şi pecetluiţi cu Duhul Sfânt.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În care Adunare (Biserică) să merg? (2) - SoundWords

 

   Incursiune de recunoaştere în Noul Testament

 

   Evangheliile

 

   Întâlnim Biserica pentru prima dată în capitolul 16 al evangheliei după Matei: „Pe această stâncă voi zidi Adunarea Mea” (Matei 16.18), şi acolo ne sunt făcute cunoscut imediat cele mai importante patru elemente ale Bisericii:

 

1.      Baza Bisericii este Fiul Dumnezeului celui viu – nu Petru, nu un învăţător al Bibliei, nu o mărturisire de credinţă („pe această stâncă”).

2.      Este o singură Biserică; deci această Biserică este mondială („Adunarea” [singular], nu „adunările” [plural]).

3.      Este Adunarea Lui, nu a noastră; de aceea El hotărăşte, nu noi („Adunarea Mea”).

4.      Adunarea era atunci încă ceva de viitor, deci nu exista, atunci când Domnul Isus era pe pământ, aceasta înseamnă, ea este ceva cu totul nou („voi zidi …”).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  În care Adunare (Biserică) să merg? (1) - SoundWords

 

   Introducere

  

   Niciodată nu a fost un timp în care „oferta” de biserici să fie mai mare decât astăzi. Cu diversitatea în alegere creşte însă şi greutatea cu privire la întrebarea: Unde trebuie să merg eu de fapt duminica? Îmi place muzica bună, iubesc cântatul frumos; alegerea ar putea fi pentru biserica A, căci acolo sunt activităţi corale bune şi în „serviciul divin” cântă o bandă. Însă pentru copiii mei ar fi probabil mai bine în biserica B, deoarece acolo este o lucrare bună cu copiii şi cu tineretul; copiilor li se oferă acolo mai mult. Dar de fapt predicile în biserica C sunt foarte bune; acestea nu le am în bisericile A şi B. Să nu merg totuşi mai bine în biserica C? – Dar ţi-ai pus tu vreodată întrebarea, dacă criteriile tale de alegere sunt corecte? Probabil spui: M-am hotărât deja demult şi de mult timp merg în biserica D. Însă şi atunci întrebarea adresată ţie este: Care au fost criteriile tale de alegere? Au criteriile acestea valabilitate şi înaintea Domnului?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când începe ziua Domnului? -  Dirk Schürmann

 

   Versete călăuzitoare: 2 Tesaloniceni 2.3,4; Maleahi 4.5,6; Apocalipsa 11.2; Faptele apostolilor 2.19,20; 1 Corinteni 4.3; Zaharia 14.1-5

 

   În acest articol scurt se vor cerceta unele pasaje din Biblie care fac unele afirmaţii despre ceea ce trebuie să aibă loc înainte de ziua Domnului şi prin aceasta să determine perioada de timp în care începe această zi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Când ar trebui o creştină să aibă capul acoperit? -  SoundWords

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 11.5,6,10,13

 

   Ce spui tu? Să-şi acopere femeia capul? În ce timp trăieşti tu de fapt? Suntem aici la mahomedani? Aşa sau asemănător se poate auzi, dacă se pune în discuţie tema „Acoperirea capului femeii din perspectiva creştină”. De aceea nu este uşor într-un timp ca astăzi să editezi un articol despre o astfel de temă. Dar să tăcem, dacă Biblia vorbeşte despre aceasta? Ar trebui mai bine să ocolim această temă? Trebuie luată atitudine la toate şi la orice? Însă această întrebare este mereu discutată între creştini. Şi nu pe nedrept, aşa cum gândim noi. În cele din urmă o femeie este în pericol ca printr-o comportare falsă în privinţa aceasta să-şi dezonoreze capul (versetul 5), să facă ceva care în ochii lui Dumnezeu şi înaintea îngerilor este ruşinos (versetul 6) şi nu se cuvine (versetul 13). De aceea vrem să scriem câteva rânduri referitoare la această temă.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Bătrâni rânduiţi oficial în Adunare/Biserică?! -  SoundWords

 

   Bătrâni rânduiţi oficial în Adunare (Biserică)?!

   O chestiune de autoritate

 

   În articolul acesta nu vrem să ne ocupăm cu toate aspectele legate de tema „bătrânilor”. Ne vom limita la un răspuns dat strigătului devenind tot mai mare după bătrâni în Adunare (Biserică).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este Isus Dumnezeu? -  Andreas Steinmeister

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 1.1-3

 

   Ioan 1.1-3: La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Pomul vieţii -  Stephan Isenberg

 

   Apocalipsa 2.7: Învingătorului îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu.

 

   În articolul acesta va fi vorba de „Pomul vieţii”, din care va mânca învingătorul din biserica din Efes. Aşa cum „Mana ascunsă” arată spre Domnul Isus, aşa arată „Pomul vieţii” spre Domnul Isus. Dar să detaliem.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dreptatea lui Hristos -  W. J. Ouweneel

 

   Întrebarea centrală, despre care este vorba, este: Ce are Legea a face cu dreptatea lui Dumnezeu, care ne este socotită nouă? Citim în Romani 2.13: „Cei care împlinesc legea vor fi îndreptăţiţi” – în sine un principiu deplin corect, în care însă este o problemă mare: nu există nici un „împlinitor al legii”! Nu este nimeni, care să facă binele, nici măcar unul singur (Romani 3.10-12). „De aceea, din faptele legii, nici o făptură nu va fi îndreptăţită înaintea Lui” (Romani 3.20). „… dar, ştiind că omul nu este îndreptăţit din faptele legii, ci prin credinţa în Hristos” (Galateni 2.6). Dacă un om este îndreptăţit pe baza „faptelor legii”, aceasta înseamnă că Dumnezeu declară drept pe omul acesta pe baza etaloanelor unei anumite legi, şi anume pentru că el a împlinit în chip desăvârşit faptele acestei legi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Valoarea morţii lui Hristos (8): Care este baza îndreptăţirii/justificării noastre -  Dirk Schürmann

 

Versete călăuzitoare: Romani 3.20-26

 

   În articolul acesta ne vom ocupa în mod deosebit cu întrebarea, dacă îndreptăţirea noastră este dependentă de ascultarea lui Hristos în împlinirea Legii, aşa cum aceasta se învaţă astăzi în unele cercuri reformatoare.

 

   Cu toate că aceia care susţin această învăţătură uneori se sprijină pe Reformă, se arată totuşi că această învăţătură – cel puţin parţial – a fost respinsă în timpul acela. Cu toate că desigur doctrina Reformei în sine nu are nici o importanţă decisivă pentru credincios – el este răspunzător numai faţă de Cuvântul lui Dumnezeu -, este totuşi interesant să se urmărească evoluţia ei.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Este expresia "Trinitate" sau "Triunitate" biblică? -  Stephan Isenberg

 

   Versete călăuzitoare: Romani 11.33-36

 

Romani 11.33-36: O, adânc al bogăţiei şi al înţelepciunii şi al cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi de neînţelese căile Lui! Pentru că cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul Lui? Sau cine I-a dat Lui întâi, şi să-i fie răsplătit? Pentru că din El şi prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Jertfitorul şi preoţii -  Dirk Schürmann

 

Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi

   Jertfitorul şi preoţii

 

   Versete călăuzitoare: Levitic 1

 

   F. Jertfitorul

   1. Persoana jertfitorului

 

   Acum se pune întrebarea: Cine este jertfitorul? Dacă ne gândim la caracterul model, atunci trebuie să spunem, că aici putem vedea mai multe aspecte:

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot -  Dirk Schürmann

 

Jertfa arderii de tot: o îndrumare pentru adorarea adusă de noi

   Însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot

 

   Versete călăuzitoare: Levitic 1

 

   În articolul acesta şi cel următor va fi vorba despre jertfa de ardere de tot descrisă în cartea Levitic capitolul 1. Mai întâi vrem să ne preocupăm cu însuşirile şi însemnătatea jertfei arderii de tot (şi în contrast cu jertfa pentru păcat şi vină) şi totodată vom studia ce însemnătate au aceste lucruri pentru noi astăzi. După aceea în partea a doua ne vom preocupa mai detaliat cu cel care aduce jertfa şi cu preoţii.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Semnele timpului -  Dave Hunt

 

   Semnele timpului

  

   Nu este uimitoare ideea că Dumnezeu a prezis prin Daniel exact ziua când Mesia va intra triumfal în Ierusalim? Am amintit deja acest fapt. Chiar dacă data naşterii lui Mesia nu ne-a fost exact profeţită, totuşi în profeţie ne-au fost date criterii foarte precise, pe baza cărora Israel ştie acum când (şi când nu) poate căuta cu privirea pe Mesia. Acelaşi lucru este valabil şi pentru a doua Sa venire. Am numit deja o serie de motive, că generaţia noastră se poate aştepta la aceasta într-un timp nu prea îndepărtat. Sunt motive pe care nici o generaţie dinaintea noastră nu le-a avut aşa de real înaintea ochilor. Dorim să ne preocupăm acum mai concret cu programul acelui eveniment deosebit de măreţ.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Un cuvânt despre împăcare, ispăşire şi suplinire -  Botschafter

 

Verset călăuzitor: 1 Ioan 2.2

 

1 Ioan 2.2: El este ispăşire pentru păcatele noastre; dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru lumea întreagă.

 

 

Introducere

 

   Învăţământul pe bază de material didactic este metoda cea mai bună de a da învăţătură, ca să slujească drept bază noţiunilor şi gândurilor elevului sau să extindă cercul gândurilor lui şi acolo unde este necesar să le corecteze. La fel I-a plăcut şi lui Dumnezeu să ne dea în Cuvântul Său într-un fel sau altul material didactic; şi cine poate da învăţătură ca El? O, de am fi elevi atenţi şi capabili! Cât de multă răbdare şi îndelungă răbdare trebuie să aibă Dumnezeu cu noi, şi cât de des El trebuie să reia mereu aceleaşi lecţii, până când în cele din urmă le-am înţeles şi le-am însuşit!

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Ce înseamnă "părtăşia cu Tatăl"? -  J. T. Mawson

 

   Ce înseamnă „părtăşia cu Tatăl”?

 

Versete călăuzitoare: 1 Ioan 1.3; Ioan 8.29

 

   1 Ioan 1.3: … şi părtăşia noastră este în adevăr cu Tatăl …

 

   Ioan 8.29: Şi Cel care M-a trimis este cu Mine …

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Tatăl iubeşte pe Fiul -  Velten Berger

 

   Versete călăuzitoare: Ioan 3.35; 5.20; 10.17; 15.9; 17.23-26

  

   Evanghelia după Ioan ne arată pe Domnul Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu. Şi ca nici o altă evanghelie ea relatează despre dragostea Tatălui pentru Fiul. În privinţa aceasta celelalte relatări trec pe planul secund. Fiecare din cele şapte locuri relatează despre dragoste într-un caracter deosebit. Aceasta este exprimat prin versetele care urmează de fiecare dată acestora şi prin context.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Trădat de un prieten -  David R. Reid

 

   Trădat de un prieten

 

   Versete călăuzitoare: 1 Corinteni 11.23,24; Ioan 13.8; Psalm 41.9

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   "A fost şters de pe pământul celor vii" -  Bejamin Curtis Greenman

 

   „A fost şters de pe pământul celor vii”

  

   Printre diferitele suferinţe înfiorătoare ale Domnului nostru demn de adorare, aşa cum Psalmii le descriu, găsim un fel de suferinţe care – aşa cum este de temut – sunt foarte mult trecute cu vederea, dacă nu chiar sunt total neluate în seamă şi nu sunt crezute. Acestea sunt durerea de a fi „şters de pe pământul celor vii” (Isaia 53.8), că „viaţa I-a fost luată de pe pământ” (Faptele Apostolilor 8.33), „luat la jumătatea zilelor Sale” (Psalm 102.24).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Legea şi harul: Galateni 3 - James Lampden Harris

 

   Galateni capitolul 3

 

„O, galateni fără minte! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora Isus Hristos a fost arătat răstignit? Numai aceasta doresc să aflu de la voi: din faptele legii aţi primit Duhul, sau din auzirea credinţei? Aşa de fără minte sunteţi? După ce aţi început în Duh, acum sfârşiţi în carne? În zadar aţi suferit atâtea? dacă, în adevăr, chiar în zadar! Cel care vă dă deci Duhul şi face lucrări de putere între voi, face acestea din fapte ale legii, sau din auzirea credinţei?” (Galateni 3.1-5).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Legea şi harul: Galateni 2 - James Lampden Harris

 

   Galateni capitolul 2

 

   Apostolul se referă încă la istoria lui personală, deoarece ea oferă dovada cea mai puternică că nicidecum el nu privea Legea ca mijloc pentru îndreptăţirea lui.

 

„Apoi, după paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnaba, luându-l cu mine şi pe Tit. Şi m-am suit potrivit unei descoperiri şi le-am prezentat Evanghelia pe care o predic printre naţiuni, dar în special celor mai de seamă, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar” (Galateni 2.1-2).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Legea şi harul: Galateni 1 - James Lampden Harris

 

   Galateni capitolul 1

 

   Epistola către Romani şi epistola către Galateni tratează ambele aceeaşi temă mare, şi anume calea îndreptăţirii unui păcătos înaintea lui Dumnezeu. Este însă o diferenţă mare între cele două epistole. În epistola către Romani apostolul prezintă în ce constă realmente Evanghelia – puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, deoarece în ea este revelată dreptatea lui Dumnezeu prin credinţă. În epistola către Galateni dimpotrivă el a avut a face cu aceia care au primit Evanghelia harului lui Dumnezeu şi au încercat să lege Evanghelia cu faptele Legii şi prin aceasta s-o distrugă. De aceea în această epistolă găsim multă severitate. În nici o altă ocazie Pavel nu impune autoritatea sa apostolică cu o asemenea tărie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Unitatea Duhului: Efeseni 4.1-6 - W. Kelly

 

   Unitatea Duhului: Efeseni 4.1-6

  

   Înainte de a ne ocupa cu subiectul darurilor slujirii, care este pus înaintea privirii noastre pe parcursul capitolului, Duhul Sfânt se preocupă mai întâi cu unitatea, de care au parte astăzi sfinţii lui Dumnezeu în Hristos. Era necesar ca această unitate să fie prezentată ca o mare platformă. Pe această platformă şi în legătură cu ea are loc slujirea. Căci slujirea scoate pe prim plan mai mult pe fiecare mădular al lui Hristos, şi nu atât de mult trupul ca întreg. Căci cu toate că există o afirmaţie cunoscută, că Biserica dă învăţătură, în realitate ea este total nejustificată. Da, este chiar aşa, că gândul că Biserica ar da învăţătură conduce la aroganţa infailibilităţii; aceasta o găsim exprimată cel mai clar în catolicism.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Isus Hristos - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (16)

Isus Hristos

   

   Isus Hristos Cel lepădat pe pământ în veacul actual S-a retras în cer, unde El, şezând pe tronul Tatălui Său, aşteaptă ceea ce urmează să se împlinească, şi anume, ca „vrăjmaşii Lui să fie puşi ca aşternut al picioarelor Sale” şi toate lucrurile să-I fie supuse. Într-adevăr, acum Îl vedem încununat cu glorie şi onoare pe Acela care a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, însă nu vedem că toate Îi sunt supuse. Aceasta din urmă este rezultatul a ceea ce apostolul ne învaţă în epistola către Evrei 2.5-9.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Creaţia - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (15)

Creaţia

   

   În veacul actual toată creaţia suspină şi zace în durerile naşterii; ea este supusă deşertăciunii (nu de bună voie, ci din cauza celui care a supus-o), având speranţă (Romani 8.18-22). Căci într-adevăr, când omul, împreună cu toată creaţia, al cărei cap era, prin neascultare a rupt legătura care îl lega de Dumnezeu, i s-a spus: „Blestemat este pământul din cauza ta; cu trudă vei mânca din el în toate zilele vieţii tale; şi îţi va da spini şi mărăcini; şi vei mânca iarba câmpului. În sudoarea feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; pentru că ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” (Geneza 3.16-19). 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Biserica, respectiv Adunarea - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (14)

Biserica, respectiv Adunarea

   

   În veacul actual Adunarea sau Biserica strânsă prin Duhul Sfânt din toate naţiunile, seminţiile, popoarele şi limbile trăieşte prin credinţă din viaţa Capului ei o viaţă care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Mădularele ei sunt într-adevăr acum copii ai lui Dumnezeu, dar ce vor fi ei în viitor nu s-a arătat încă (1 Ioan 3.2). Ei sunt însă lepădaţi de fii veacului acesta, aşa cum este încă şi Capul lor, ei sunt consideraţi ca „gunoiul lumii, lepădătura tuturor” (1 Corinteni 4.13). Deoarece prin trupul lor ei aparţin acestei creaţii, care suspină, şi ei suspină din pricina slăbiciunii lor (Romani 8.22-23). Este timpul împrăştierii şi plângerii, în timp ce lumea se bucură (Ioan 16.20).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Naţiunile - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (13)

Naţiunile

   

   În veacul actual naţiunile sunt înşelate de satan, „prinţul lumii acesteia”, „dumnezeul veacului acestuia” (Ioan 12.31; 14.30; 2 Corinteni 4.4). Naţiunile sunt ele însele lumea aceasta, a cărei căpetenie este satan; ele sunt din veacul acesta, al cărui dumnezeu este satan.

 

   Unii cheamă în adevăr Numele lui Dumnezeu şi al Fiului Său pentru ei, pentru regimurile lor, pentru curţile lor de judecată, pentru politica lor; însă în felul acesta ei profanează şi murdăresc acest Nume Sfânt, prin aceea că atribuie Domnului o politică pe care El niciodată nu a confirmat-o şi în care cele mai multe lucruri sunt în contradicţie cu Duhul şi Cuvântul Lui.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Tabelele genealogice ale lui Isus Hristos - Ortwin Schäfer

 

   Tabelele genealogice ale lui Isus Hristos

  

Preocuparea cu tabelele genealogice

 

   Cu siguranţă suntem înclinaţi să ne întrebăm dacă ar trebui să ne preocupăm cu tabelele genealogice. Desigur nu vom ezita să acordăm un loc subordonat tabelelor genealogice din Sfânta Scriptură. În Vechiul Testament găsim mereu tabele genealogice şi liste genealogice, şi din diferite locuri din Vechiul Testament aflăm chiar cât de importante erau ele pentru aparţinătorii poporului Israel, în mod deosebit pentru preoţi şi leviţi. Putem fi siguri că apostolul Pavel nu s-a gândit la aceste tabele genealogice, când a rugat pe Timotei să poruncească unora să nu se preocupe cu „genealogii fără sfârşit” (1 Timotei 1.4).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Israel - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (12)

Israel

  

În veacul actual Israel este lepădat de Dumnezeu, deoarece el a lepădat pe Împăratul său şi pe Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: „Voi nu sunteţi poporul Meu şi Eu nu sunt Dumnezeul vostru” (Osea 1.9). Este acest „timp lung” în care copiii Israel vor fi „fără împărat, fără prinţ, fără jertfă, fără stâlp. Fără efod şi fără terafimi” (Osea 3.4).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Venirea Domnului pentru Biserică şi pentru lume - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (11)

Venirea Domnului pentru Biserică şi pentru lume

  

Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.16-17; Zaharia 14.4

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Nimicirea lui antihrist - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (10)

Nimicirea lui antihrist

  

Versete călăuzitoare: Daniel 9.24-27

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Omul durerii - Frederick Charles Jennings

 

   Versete călăuzitoare: Isaia 52.13 – 53.12

 

   Alcătuirea cărţii:

 

·         Semnificaţia

·         Contextul cu Pentateuhul lui Moise

·         Prezentarea acestui Pentateuh

 

   În cartea noastră stăm exact la pragul de intrare în Locul Preasfânt, şi vom face bine să intrăm cu veneraţie, pentru ca nici o urmă din cele pământeşti să nu murdărească această Sfântă a Sfintelor. Pereţii ei sunt cu siguranţă mai albi decât un înălbitor de pe pământ ar putea albi.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Caracterul ales al lui Hristos prezentat în simbolul untdelemnului pentru ungere şi al lucrării de tămâie - Ortwin Schäfer

 

Caracterul ales al lui Hristos prezentat în simbolul untdelemnului pentru ungere şi al lucrării de tămâie:

Exod 30.22-38

 

   Încadrarea pasajului nostru în cartea Exod

 

   Cartea Exod se poate structura în două părţi principale. – În capitolele 1-18 găsim harul lui Dumnezeu în chemarea eliberatorului (Exod 1.1-4.17), în mărturia despărţirii lui Israel de Egipt (Exod 4.17-11.10), în eliberarea completă de sub puterea Egiptului (Exod 12.1.15.21) şi în călăuzirea prin pustiu până la Muntele Sinai (Exod 15.22-18.27). – Capitolele 19-40 ne arată Legea lui Dumnezeu, după ce Israel a părăsit legământul harului lui Dumnezeu (Exod 19.4-6) cu cuvintele „Tot ce a zis Domnul vom face” (Exod 19.8) într-un duh legalist sigur de sine.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, speranţa noastră - E. Dennett

 

   13. Hristos, speranţa noastră

  

   Expresia „Hristos, speranţa noastră” se întâlneşte numai o singură dată în Scriptură. „Pavel, apostol al lui Isus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Hristos Isus, speranţa noastră” (1 Timotei 1.1). Într-adevăr, expresia ca atare nu se mai foloseşte în alte locuri din Scriptură, însă ceea ce ea desemnează se întâlneşte practic în fiecare carte, în unele cărţi ale Noului Testament se întâlneşte chiar aproape pe fiecare pagină. Căci ceea ce caracterizează pe fiecare creştin credincios este, că El aşteaptă pe Domnul Isus, care va reveni, potrivit făgăduinţei Sale, să ne ia la Sine, pentru ca acolo unde este El să fim şi noi (Ioan 14.3).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Capul nostru - E. Dennett

 

   12. Hristos, Capul nostru

 

   Afirmaţia Scripturii, că Hristos este Cap, este valabilă în mai multe privinţe. În primul rând El este „Capul oricărui bărbat” (1 Corinteni 11.3); apoi El este „Cap peste toate” (Efeseni 1.20); şi în cele din urmă El este „Cap al Trupului, al Adunării” (Coloseni 1.8). Primul aspect arată domnia Lui peste toţi oamenii, căci El are autoritate peste toată carnea; în aspectul al doilea vedem supremaţia Sa universală peste toate lucrurile; şi aspectul al treilea arată clar relaţia Lui deosebită cu Biserica (Adunarea). În toate aceste glorii El a intrat pe baza răscumpărării, deci ca Om.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, pacea noastră - E. Dennett

 

   11. Hristos, pacea noastră

 

   Este la fel de interesant pe cât este de folositor să cercetăm căile lui Dumnezeu pe pământ. Atâta timp cât nu este o câtuşi de puţină măsură de cunoaştere a lor, cum Dumnezeu a dezvăluit şi revelat căile Sale în diferite epoci, ne este imposibil să înţelegem trecutul, prezentul sau viitorul – epoca Legi, natura creştinismului sau însuşirile Împărăţiei de o mie de ani. În epistola către Efeseni găsim prezentarea completă a planului lui Dumnezeu cu privire la timpul actual, sau mai degrabă cu privire la poziţia pe care El în harul Său suveran a dăruit-o celor care cred în Hristos Isus.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, modelul nostru - E. Dennett

 

   10. Hristos, modelul nostru

 

   Unul din adevărurile foarte cunoscute este, că Hristos este un model pentru noi în umblarea Sa în lumea aceasta. Aceasta se spune clar şi este confirmat în mai multe locuri din Scriptură; şi aproape în fiecare carte a Noului Testament este inclus acest adevăr. Când Petru vorbeşte despre obligaţiile servitorilor din casă, el arată spre Hristos, care, aşa cum spune el, ne-a dat un exemplu „ca să călcăm pe urmele Lui” (1 Petru 2.21). La fel spune şi apostolul Ioan: „Cine zice că rămâne în El este dator şi el însuşi să umble aşa cum a umblat El” (1 Ioan 2.6).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, ţelul nostru - E. Dennett

 

   9. Hristos, ţelul nostru

 

   Deja din primul moment al trezirii noastre spirituale prin Duhul lui Dumnezeu Hristos este pus înaintea ochilor noştri ca ţel. Aşa a fost şi la temnicer, pe care Duhul Sfânt, prin ceea ce l-a făcut să audă şi prin evenimentele supranaturale din noaptea aceea plină de evenimente, l-a zguduit trezindu-l, aşa că el a venit şi căzând la picioarele lui Pavel şi Sila a zis: „«Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?» Şi ei au răspuns: «Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta»” (Faptele Apostolilor 16.29-31).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Mijlocitorul - E. Dennett

 

   8. Hristos, Mijlocitorul nostru

  

   În ceea ce priveşte cunoaşterea funcţiei de mijlocitor a lui Hristos avem numai prima epistolă a lui Ioan ca ajutor. Nu că nu ar fi nici o umbră sau imagine despre această funcţie, însă ea nu este niciunde altundeva direct numită. Într-adevăr Pavel vorbeşte despre faptul că Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, ca să mijlocească pentru noi (Romani 8.34); şi fără îndoială expresia „mijloceşte” se referă atât la funcţia de mijlocitor cât şi la preoţia Lui; dar el nu numeşte direct această slujbă a lui Hristos. Ea ocupă în Scriptură un loc de prezentare mult mai mic decât preoţia, a cărei prezentare ocupă cea mai mare parte a epistolei către Evrei. Şi cu toate acestea aici nu este vorba de un subiect mai puţin important.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Marele Preot al nostru - E. Dennett

 

   7. Hristos, Marele Preot al nostru

 

   Preoţia Domnului Isus Hristos în mod surprinzător a fost deja schiţată în multe particularităţi ca umbră, chiar dacă aceasta a avut loc printr-o preoţie după o altă orânduială, şi anume aceea a lui Aaron. De aceea vedem că la sfinţirea lui se face deosebire într-un loc între el şi fiii lui. Comun era spălarea lor cu apă; şi după ce Moise l-a îmbrăcat pe Aaron cu haina preoţească, „a turnat din untdelemnul ungerii pe capul lui Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească” (Levitic 8.6-12). Când Aaron era singur, despărţit de fiii lui, el a fost uns fără sânge, însă după aceea, când era împreună cu fiii săi, stropirea sângelui preceda ungerea (versetele 13-30).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, hrana noastră - E. Dennett

 

   6. Hristos, hrana noastră

  

   Hristos ne este prezentat şi ca hrană a noastră. Umbrele acestui fapt se puteau recunoaşte deja în epoca levitică; căci preoţii au primit indicaţii foarte detaliate şi exacte cu privire la mâncarea din jertfe sau din părţi ale animalelor de jertfă (vezi Levitic 7). Însă în privinţa aceasta erau şi diferenţe. În anumite cazuri privilegiul acesta era acordat întregii familii preoţeşti (Levitic 6.18; 7.6 etc.); şi tocmai în aceste cazuri ni se arată în mod deosebit privilegiile credincioşilor de astăzi, de a avea voie să se hrănească din Hristos. Domnul nostru Se referă la aceasta în timpul vieţii Sale pe pământ: „Eu sunt pâinea cea vie care a coborât din cer; dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi etern; şi pâinea pe care Eu o voi da este carnea Mea, pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii“.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, viaţa noastră - E. Dennett

 

   5. Hristos, viaţa noastră

  

   Când Domnul Isus a venit în lume, „întunericul acoperea pământul şi întunericul gros popoarele” (Isaia 60.2); da, pe tot globul pământesc domnea umbra morţii. Aceasta era, ca să exprimăm cu cuvintele lui Iov în care el vorbeşte despre moarte, o ţară a întunericului şi a umbrei morţii; „… ţara întunericului şi a umbrei morţii, o ţară întunecoasă ca întunericul gros al umbrei morţii, fără nici o rânduială, unde strălucirea este ca întunericul gros” (Iov 10.21,22). Căci „după cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit” (Romani 5.12).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Păstorul nostru - E. Dennett

 

   4. Hristos, Păstorul nostru

  

   Se poate desigur întreba, dacă această relaţie a Domnului nostru preamărit cu poporul Său ocupă locul care i se cuvine în sufletele noastre. Într-adevăr este absolut adevărat că ea se găseşte cel mai frecvent în scrierile Vechiului Testament; însă am pierde foarte mult dacă am presupune că în privinţa aceasta este vorba numai de relaţia cu iudeii. Realmente evanghelia după Ioan interzice o astfel de concluzie, căci Domnul explică aici categoric: „Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu; şi va fi o singură turmă [nu un staul – cuvântul folosit aici este poimnae], un singur păstor” (Ioan 10.16).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Domnul nostru - E. Dennett

 

   3. Hristos, Domnul nostru

   De îndată ce noi cunoaştem pe Hristos ca Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru suntem învăţaţi şi cu privire la faptul că El este Domnul nostru. Într-adevăr domnia Lui este atotcuprinzătoare şi este şi în legătură cu omul în sine, însă această relaţie este valabilă momentan în mod deosebit pentru credincioşi. Acest adevăr l-a vestit apostolul Petru în ziua de Rusalii: „Să ştie deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu L-a făcut şi Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care voi L-aţi răstignit” (Faptele Apostolilor 2.36).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Răscumpărătorul nostru - E. Dennett

 

   2. Hristos, Răscumpărătorul nostru

  

   Abia studiul tuturor aspectelor sub care Hristos ne este prezentat în Scriptură ne face capabili pentru înţelegerea a ceea ce El este cu privire la noi şi pentru noi, precum şi pentru înţelegerea plinătăţii adevărului mântuirii noastre. Am studiat deja pe Hristos ca Mântuitor al nostru; şi unora ar putea să le pară că acest titlu ar include şi ceea ce El este ca Răscumpărător al nostru; însă la o ilustrare mai detaliată a acestui subiect vom constata că noi ne lovim de aspecte noi, şi anume atât cu privire la drumul Său cât şi cu privire la atitudinea necesară din partea noastră

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Hristos, Mântuitorul nostru - E. Dennett

 

   1. Hristos, Mântuitorul nostru

  

   Hristos este făcut cunoscut în primul rând în acest caracter. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Hristosul lui Dumnezeu, etc. – sunt toate titluri şi glorii, despre care noi vom avea o imagine slabă, dacă în adevăr avem, până când noi prin harul lui Dumnezeu suntem făcuţi capabili să-L cunoaştem ca Acela care rezolvă problema păcatelor noastre şi prin credinţă ne sprijinim pe El ca Mântuitor al nostru. Abia atunci, în pace cu Dumnezeu, inimile noastre devin eliberate; şi sub călăuzirea Duhului Sfânt ne bucurăm să cercetăm fiecare aspect, să-l privim şi cu bucurie să-l salutăm, în care El este pus în Scriptură înaintea privirii noastre. Această ordine o urmăreşte şi evanghelia după Matei: când de exemplu îngerul vine la Iosif, ca să-l lămurească în nedumerirea lui cu privire la Maria, el îi spune: „Şi ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus; pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele lor” (Matei 1.21).

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ghetsimani - Frederick Charles Jennings

 

   Ghetsimani

 

   Versete călăuzitoare: Matei 26.36-46; Marcu 14.32-42; Luca 22.39-46; Ioan 18.1-11; Psalm 102

  

   Introducere

 

   Soarele a refuzat să pună în lumină acele suferinţe, şi în timpul ultimelor trei ore de la ora doisprezece până la ora trei după masa nu auzim nici măcar o şuşoteală a vreunui om, a unui animal sau a unei păsări, până la acel strigăt extraordinar de amar „Eli, Eli, lama sabactani?”, care a străbătut prin acea noapte tainică. Întunericul şi liniştea sunt într-o armonie îngrozitoare cu ceea ce se petrecea pe crucea din mijloc.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Însuşirile lui antihrist - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (9)

Însuşirile lui antihrist

  

Versete călăuzitoare: Daniel 8.9-14.23-25

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (8)

Femeia şi fiara: un imperiu se reîntoarce

  

Versete călăuzitoare: Apocalipsa 17.8; 18.4; Daniel 7.23-27

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Rugăciuni adresate Domnului Isus - S. Isenberg

 

   Rugăciuni adresate Domnului Isus

   Sunt rugăciunile noastre „prea mult orientate” spre Isus?

 

   Verset călăuzitor: 1 Corinteni 1.2

 

   1 Corinteni 1.2: „… împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă Numele Domnului nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi al nostru.”

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Dumnezeirea Domnului Isus - S. W.

 

   Dacă prezentăm aici unele gânduri referitoare la una din tainele cele mai sfinte ale Dumnezeirii, atunci conştienţi nu vorbim despre o demonstrare, deoarece în cadrul acestei teme suntem în pericol să argumentăm prea mult cu mintea. Dumnezeirea Domnului Isus şi adevărata Sa natură umană sunt una din tainele cele mai mari ale Scripturii. Însă aceasta nu înseamnă că această taină este complet ascunsă sau foarte nebuloasă, ci înseamnă că ea este revelată, însă greu de înţeles de mintea omenească. Este ceva pe care noi trebuie să-l primim prin ascultarea credinţei. Preocuparea cu această temă având un fel de gândire carnal poate aduce cu sine numai judecată. Locuitorii Bet-Şemeş-ului s-au uitat în chip nechibzuit în Chivotul legământului (o imagine a Domnului Isus) şi imediat au fost judecaţi din cauza aceasta. De aceea vrem să ne ocupăm cu această temă într-un duh de reverenţă şi sfinţenie.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (7)

Răpirea Adunării (Bisericii) - nevăzută de lume

  

Versete călăuzitoare: Ioan 14.19; Geneza 5.24; 2 Împăraţi 2.11

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   El (Hristos) trebuie să vină de două ori - Dave Hunt

 

   Mulţi creştini cred că trebuie să fie un război distrugător de dimensiune globală, care va determina o lume deznădăjduită să se supună conducerii lui antihrist. Uneori se poate citi chiar că răpirea are loc în acelaşi timp cu un infern nuclear, aşa că lumea va presupune că creştinii dispăruţi sunt printre cei morţi şi de aceea nici nu se ajunge la gândul că ei ar fi fost trupeşte răpiţi în cer. Însă o astfel de constelaţie – aşa cum vom vedea – ar înlătura efectul decisiv al răpirii

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Expresii care conţin cuvântul "Evanghelie" - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia lui Dumnezeu

   Evanghelia Fiului Său

   Evanghelia lui Hristos

   Evanghelia lui Isus Hristos

   Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos

   Evanghelia păcii

   Evanghelia harului

   Evanghelia Împărăţiei

   Evanghelia veşnică

   Evanghelia gloriei lui Hristos

   Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu

   Evanghelia bogăţiiei de nepătruns a lui Dumnezeu

   Evanghelia mântuirii voastre

   Evanghelia pentru cei necircumcişi

   Evanghelia pentru cei circumcişi

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Atacul lui satan asupra Evangheliei slavei lui Hristos - Roy A. Huebner

 

   Unul din punctele de atac deosebit ale lui satan este, „să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4.4). Vai, câtă perfidie arată satan cu acest atac! De ce atacă el tocmai acest punct? Dacă îi reuşeşte acest atac, atunci întunecă strălucirea. Gloria lui Hristos este măsura glorificării lui Dumnezeu şi întunecarea acestei strălucirii a gloriei lui Hristos înseamnă că şi cealaltă glorie este întunecată.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia gloriei şi a harului - Roy A. Huebner

 

   Evanghelia gloriei lui Dumnezeu

   Evanghelia slavei lui Hristos

   Evanghelia harului lui Dumnezeu

   Rezumat

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea lui Pavel - Roy A. Huebner

 

   Convertirea lui Pavel

 

   Nu este fără importanţă, că Dumnezeu l-a mântuit pe Pavel atunci când el era într-o călătorie de îndepărtare de Ierusalim. Nu numai că el nu era în Ierusalim, atunci când Domnul l-a mântuit; ci el se îndepărta de Ierusalim. De ce? Eu cred că motivul este următorul:

 

1.      Pavel nu a fost introdus în binecuvântare în locul unde erau cei doisprezece, pentru ca să nu fie nici un motiv să se presupună că el ar fi în vreun fel oarecare subordonat lor.

2.      Misiunea lui era diferită de misiunea lor şi nu trebuia să fie nici o confundare între cele două misiuni diferite.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Misiunea încredinţată celor doisprezece apostoli - Roy A. Huebner

 

 

Versete călăuzitoare: Faptele Apostolilor 1.15-22

 

   Care era misiunea celor doisprezece? Te rog să citeşti Faptele Apostolilor 1.15-22

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

   Evanghelia care a fost propovăduită înainte de răstignirea Domnului Isus - Roy A. Huebner

 

 

Matei 4.17; Luca 16.16; Marcu 1.14

   Creştinul care afirmă – şi oricât de învăţat ar fi el -, că este numai o singură veste bună, o singură Evanghelie, arată o lipsă fundamentală referitoare la înţelegerea căilor lui Dumnezeu. El nu cunoaşte adevărul dispensaţional; şi probabil el este mai mult decât aceasta – poate fi, că el respinge conştient adevărul dispensaţional.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răpirea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (6)

Răpirea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: 1 Tesaloniceni 4.14-18

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Turma lui Dumnezeu: Ezechiel 34.1-16 - Hamilton Smith

 

   În Psalmul 80 Asaf vorbeşte despre Dumnezeu ca Păstor al lui Israel şi compară poporul Său cu o turmă. În Psalmul 100 Israel însuşi se numeşte poporul Domnului şi „turma păşunii Lui”. Ieremia vorbeşte despre poporul lui Dumnezeu ca despre „turma cea frumoasă” (Ieremia 13,20). Însă cu toate că Dumnezeu a rămas totdeauna Marele Păstor al lui Israel, El a acordat autoritate păstorilor subordonaţi, care erau răspunzători să îngrijească de turmă.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Decăderea Adunării (Bisericii) - S. W.

 

Perioada de timp actuală şi cea viitoare (5)

Decăderea Adunării (Bisericii)

  

Versete călăuzitoare: Matei 13; Romani 11.22; Faptele Apostolilor 20.29-30; 1 Timotei 4.1-3; 1 Ioan 2.18 şi alte multe locuri.

 

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Strigătul lui Hristos suferind: Psalm 22.1-3 - William John Hocking

 

Psalm 22.1-3: Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit? Pentru ce stai departe de mântuirea Mea, de cuvintele geamătului Meu? Strig ziua, Dumnezeul Meu, şi nu-Mi răspunzi; strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă. Totuşi Tu eşti sfânt, Tu, care locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

 

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Ce înseamnă învierea? Ioan 20.1-20 - J. B. Stoney

 

Cuprinsul

 

Introducere

1. Ce înseamnă învierea pentru Dumnezeu?

2. Ce înseamnă învierea pentru Hristos?

3. Ce atitudine are Dumnezeu pe baza învierii faţă de credincios?

4. Ce înseamnă învierea pentru credincios în relaţia lui cu Dumnezeu?

5. Ce înseamnă învierea pentru puterea răului?

6. Ce înseamnă învierea pentru creaţia întreagă?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  S-a sfârşit! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „S-a sfârşit!”

   În lucrarea, pe care Domnul a făcut-o la cruce, mai este o altă latură, care a umplut cu adâncă admiraţie pe toţi care s-au ocupat cu ea. Ne referim la ceea ce poetul exprimă prin cuvintele:

Înconjurat de întuneric

Lui Dumnezeu Te-ai dedicat.

Ai revelat a Ta iubire,

Când omul ură-a arătat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, Mielul lui Dumnezeu! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată, Mielul lui Dumnezeu!”

   „Iată, Omul” – aşa a prezentat Pilat poporului pe Domnul, atunci când inima acestui păgân a fost lovită prin privirea „Omului durerii” suferind pe nedrept. Şi inimile noastre au fost mult mai mişcate, când noi – în pasajele de până aici – am urmărit drumul Său spre cruce şi L-am privit în suferinţele Sale pricinuite de mâna omului.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Iată, mama ta! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Iată mama ta!”

   „Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, soţia lui Clopa, şi Maria Magdalena.” (Ioan 19.25-27) – Ce loc plăcut ocupă aici femeia înaintea Omului al doilea, după ce ea odinioară a devenit o cursă pentru primul om!

   Ele „L-au urmat” deja în Galileea (Marcu 15.41) şi Îi „slujeau cu averile lor” (Luca 8.2,3); şi multe altele li s-au alăturat în drumul Lui spre Ierusalim.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tâlharul de pe cruce - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Tâlharul de pe cruce

   „Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi batjocuri”, aşa am citit. (Matei 27.44)

   Ceea ce nu s-a mai petrecut vreodată pe pământul acesta, şi anume, ca un condamnat la moarte să batjocorească  pe un altul şi aceasta chiar pe locul de judecată, aceasta a avut loc aici.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Batjocuri până în moarte - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Batjocuri până în moarte   

   Domnul atârna pe cruce în arşiţa soarelui din Orient sub privirile şi batjocurile fără sfârşit ale vrăjmaşilor Săi, într-o stare chinuitoare ce depăşeşte puterea noastră de imaginaţie (Matei 27.39-44; Marcu 15.29-32; Luca 23.35-37).[1]


[1] În ţările acelea nu este o trecere treptată de la iarnă spre vară, ca la noi, şi în luna aprilie, când s-a sărbătorit Paştele, vara este toi. „Dacă deja iarna soarele nu lasă să i se îngrădească prea mult puterea”, aşa scrie un cunoscător al Ţării sfinte, „vara el stăpâneşte peste toate cu autoritate suverană.” Din Luca 23.45 ştim că el strălucea.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Tată, iartă-i! - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   „Tată, iartă-i!”

   Nouă ne sunt relatate şapte cuvinte ale Domnului, pe care El le-a rostit la cruce. (Luca 23.34,43; Ioan 19.26,27); Matei 27.46; Marcu 15.34; Ioan 19.28,30; Luca 23.46). Noi nu putem să le încadrăm pe toate în timp în contextul evenimentelor şi nici nu putem să recunoaştem la toate ordinea în care ele au fost rostite. Cât despre cuvântul cu care ne ocupăm acum, putem presupune că el a fost primul cuvânt pe care Domnul l-a strigat, şi anume direct după ce L-au răstignit pe cruce.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Răstignirea - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Răstignirea   (Matei 27.33-38; Marcu 15.22-27; Luca 23.33-34; Ioan 19.17-24)

   „Şi au dus pe Isus la locul numit Golgota, care în traducere înseamnă ‚Locul Căpăţânii’” (Marcu 15.22). Nu are importanţă pentru noi unde a fost locul acesta şi din ce motiv el a purtat acest nume de groază.[1]


[1] Singurul lucru, pe care Scriptura îl spune, este, că el, chiar dacă era „în afara porţii cetăţii”, era totuşi „aproape de cetate”, şi evident într-un loc cu multă circulaţie (Ioan 19.20).

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

  Afară din tabără - Fritz von Kietzell

   Isus Hristos pe drumul spre Golgota

   Afară din tabără

   Pentru ceea ce tocmai am spus primim îndată o dovadă nouă, urmărind în continuare mai întâi relatarea din evanghelia după Ioan. „Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească. Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al ‚Căpăţânii’ …” (Ioan 19.16,17). Au fost mulţi care au stat liniştiţi înaintea acestui verset admirând!

   Foarte asemănător am citit deja: „Vi-L aduc afară …” – „Isus a ieşit deci afară …” (Ioan 19.4,5). Acolo era cununa de spini şi haina de purpură, pe care El le purta, aici este crucea, lemnul blestemat.

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)

    Răspunsuri la întrebări (3): Bogăţia uitată  -  D. Schürmann / St. Isenberg

  

   22   Răspunsuri la întrebări

„Ia seama la tine însuţi şi la învăţătură."

1 Timotei 4.16

   22.25   Biserica (Adunarea) – o continuare a lui Israel?

 

   Întrebare: Dumneavoastră acordaţi o valoare foarte mare faptului că timpul Bisericii era o chestiune cu totul nouă. Nu se poate spune mai degrabă că Biserica este continuarea lui Israel sau „Israelul matur”?

 

mai mult...   DOWNLOAD (PDF)